Słowo wstępne

 

"A ja im mówię: 'Jeśli życie powstało z substancji chemicznych i jeśli wasza nauka jest tak zaawansowana, to dlaczego nie potraficie stworzyć życia na drodze biochemicznej w swych laboratoriach?"'

"Naukowcy odkryli energię atomową; teraz mogą zabijać miliony ludzi. Więc tylko pomagają umierać. Nie pomagają żyć, a mimo tego mają czelność twierdzić, że będą tworzyć ".