Rozdział 6  

 

Szósty spacer poranny

 

 

Nagrano 7 maja 1973 roku nad brzegiem Pacyfiku w pobliżu Los Angeles. Śrila Prabhupadowi towarzyszą dr Singh, Brahmananda Swami i inni uczniowie.


Substancje chemiczne z mocy mistycznej

Śrila Prabhupad: Naukowcy mówią, że życie bierze początek z substancji chemicznych. Ale prawdziwe pytanie brzmi: "Skąd się wzięły substancje chemiczne?" Substancje chemiczne pochodzą z życia, a to oznacza, że życie charakteryzuje się mocami mistycznymi. Na przykład, drzewo pomarańczy ma wiele pomarańczy, a każda z nich zawiera substancje chemiczne – kwas cytrynowy i inne. Skąd więc się wzięły te substancje chemiczne? Ich źródłem jest oczywiście życie wewnątrz drzewa. Naukowcy nie znają źródła substancji chemicznych. Rozpoczynają swoje badania od substancji chemicznych, lecz nie mogą zidentyfikować ich źródła. Ich źródłem jest najwyższe życie, Bóg. Tak jak ciało żywego człowieka wytwarza wiele substancji chemicznych, tak życie najwyższe (Najwyższy Pan) wytwarza wszystkie substancje chemiczne znajdujące się w atmosferze, wodzie, istotach ludzkich, zwierzętach i w ziemi. I to nazywane jest mocą mistyczną. Dopóki nie zaakceptujemy mocy mistycznej Pana, nie będziemy w stanie rozwiązać problemu źródła życia.

Dr Singh: Naukowcy odpowiedzą, że nie mogą uwierzyć w moc mistyczną.

Śrila Prabhupad: To wobec tego muszą wytłumaczyć, skąd pochodzą substancje chemiczne. Każdy może zobaczyć, że zwykłe drzewo wytwarza wiele substancji chemicznych. Lecz w jaki sposób je wytwarza? Ponieważ naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, muszą przyjąć, że siła życia posiada moc mistyczną. Ja nie jestem w stanie wyjaśnić nawet tego, w jaki sposób z mego palca wyrasta paznokieć; wykracza to poza możliwości mego mózgu. Innymi słowy, mój paznokieć rośnie dzięki niepojętej mocy, acintya-śakti. Więc jeśli acintya-śakti istnieje w zwykłej ludzkiej istocie, to wyobraź sobie, jak wielką acintya-śakti musi posiadać Bóg.

Różnica między Bogiem a mną jest taka, że chociaż posiadam takie same moce jak Bóg, to mogę wytworzyć jedynie niewielką ilość substancji chemicznych, podczas gdy On może wytworzyć ogromne ich ilości. Mogę wytworzyć trochę wody w formie potu, lecz Bóg może stworzyć morza. Analiza jednej kropli wody morskiej jest bezbłędną, jakościową analizą morza. Podobnie, zwykła żywa istota jest integralną cząstką Boga, więc analizując żywe istoty możemy zacząć rozumieć Boga. Bóg posiada ogromną moc mistyczną. Moc mistyczna Boga działa bardzo sprawnie, zupełnie jak urządzenie elektryczne. Niektóre urządzenia działają w oparciu o energię elektryczną i są tak wspaniale skonstruowane, że cała praca zostaje wykonana po prostu przez naciśnięcie guzika. Podobnie, Bóg powiedział: "Niech będzie stworzenie" – i zaistniało stworzenie. Jeśli rozpatrujemy to w ten sposób, wówczas nietrudno zrozumieć działania natury Bóg ma tak wspaniałe moce, że stworzenie powstaje natychmiast po prostu na Jego rozkaz.

Brahmananda: Niektórzy naukowcy nie przyjmują Boga ani acintya-śakti.

Śrila Prabhupad: Na tym polega ich draństwo. Bóg istnieje i istnieje również Jego acintya-śakti. Skąd pochodzi zdolność latania ptaka? Zarówno ty, jak i ptak jesteście żywymi istotami, lecz ptak może latać dzięki swojej acintya-śakti, a ty nie możesz. Inny przykład: sperma jest wytwarzana z krwi. Mężczyzna posiada taką moc mistyczną w swoim ciele, że kiedy ma skłonności seksualne, jego krew przemienia się w spermę. Jak taki proces może zajść bez udziału jakiejś mocy mistycznej? Żywe istoty posiadają wiele mocy mistycznych. Krowa je trawę i produkuje mleko. Każdy o tym wie, lecz czy ty możesz zjeść trochę trawy i wyprodukować mleko? Możesz? A więc krowa posiada moc mistyczną. Gdy tylko zje trawę, może przemienić ją w mleko. Mężczyzna i kobieta są zasadniczo tacy sami, ale będąc mężczyzną nie możesz wytworzyć mleka po zjedzeniu pożywienia, chociaż kobieta może. To są moce mistyczne.

Dr Singh: Naukowcy powiedzieliby, że w różnych ciałach znajdują się różne enzymy czy substancje chemiczne, i one odpowiedzialne są, za to, że krowa produkuje mleko.

Śrila Prabhupad: Tak. Ale kto wytworzył te enzymy i kto sprawił, że działa to w taki sposób? Dzieje się to za sprawą mocy mistycznej. Ty nie możesz wytworzyć takich enzymów ani urządzić tego w ten sposób. Nie możesz w swym laboratorium wytworzyć mleka z siana. W swoim ciele, dzięki mocy mistycznej, możesz przemienić pokarm w krew i tkanki, ale bez mocy mistycznej nie możesz nawet przemienić trawy w mleko w swym laboratorium. Dlatego musisz zaakceptować istnienie mocy mistycznej.

 

Źródło mocy mistycznej

Dr Singh: Czy istnieje jakaś różnica między acintya-śakti a mocami, które rozwija się dzięki yodze mistycznej?

Śrila Prabhupad: Moc yogi mistycznej jest tym samym co acintya-śakti. Obie te moce drzemią w każdym i mogą zostać rozbudzone. Yogini są zainteresowani głównie rozwinięciem różnych mocy mistycznych. Yogin może chodzić po wodzie i nie utonąć. Prawo grawitacji nie działa na niego. Jest to moc mistyczna zwana laghimą. Laghima oznacza, że dana osoba może stać się lżejszą od bawełny i zneutralizować działanie prawa ciężkości. Praktykując yogę można po prostu rozwinąć niepojęte moce, które już są obecne w praktykującym. Ci chłopcy pływają [wskazuje na chłopców uprawiających surfing], lecz ja nie potrafię pływać. Jednakże ta moc pływania potencjalnie we mnie istnieje; po prostu muszę ją praktykować. Więc jeśli ta moc yogiczna jest tak duża w istocie ludzkiej, to pomyśl, o ile większą moc yogiczną posiada Bóg. Dlatego w Vedach nazywany jest On Yogeśvarą, co znaczy "mistrz wszystkich mocy mistycznych". W Bhagavad-gicie (10.8) Kryszna mówi: aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate – "Ja jestem źródłem wszystkich światów materialnych i duchowych. Wszystko ze Mnie emanuje". Jeśli nie przyjmiemy tego stwierdzenia Boga, to nie znajdziemy przekonywującego wyjaśnienia źródła materialnej natury A Boga nie można zrozumieć, jeśli nie przyjmie się istnienia mocy mistycznej. Lecz jeśli zrozumiesz Boga w sposób naukowy, wówczas zrozumiesz wszystko.

Dr Singh: Czy chcesz przez to powiedzieć, że nauka startuje z punktu środkowego – nie z początkowego?

Śrila Prabhupad: Tak, właśnie tak. Nie mają wiedzy o źródle. Naukowcy zaczynają od pewnego punktu – ale skąd się wziął ten punkt? Tego nie wiedzą, pomimo rozległych prac badawczych. Trzeba uznać, że oryginalnym źródłem jest Bóg, który jest pełen wszelkich mocy mistycznych i z którego wszystko emanuje. On Sam mówi w Bhagavad-gicie: aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate – "Ja jestem źródłem wszystkich światów materialnych i duchowych. Wszystko ze Mnie emanuje". Nasze wnioski nie są oparte na ślepej wierze; są najbardziej naukowe. Materia pochodzi z życia. W życiu – w źródle – znajdują się nieograniczone zasoby materialne; na tym polega największe misterium stworzenia.

Jeśli upuścisz igłę, spadnie natychmiast, lecz ptak ważący kilkanaście funtów może unosić się w powietrzu. Musimy ustalić źródło tego unoszenia się w powietrzu. Jeśli przestudiujemy naturę, przekonamy się, że każda żywa istota ma jakąś moc mistyczną. Człowiek nie może przebywać w wodzie dłużej niż parę godzin, jednak ryba żyje w niej cały czas. Czyż nie jest to moc mistyczna?

Dr Singh: Jest to moc mistyczna dla mnie, ale nie dla ryby.

Śrila Prabhupad: Tak. A to dlatego, że moce mistyczne nie zostały rozdzielone jednakowo. Ale wszystkie moce mistyczne istnieją w Bogu, który jest źródłem wszystkiego. Ja otrzymuję swoją część Jego mocy mistycznych, ty otrzymujesz swoją część, a ptaki swoją. Lecz skarbnicą mocy mistycznych jest Bóg.

Jest osiem podstawowych mocy mistycznych. Niektóre z nich to: laghima (w wyniku której można stać się lżejszym niż piórko), mahima (dzięki której można stać się większym od góry), prapti (która umożliwia zdobycie wszystkiego, czego się pragnie) i iśitva (dzięki której można całkowicie podporządkować sobie inną istotę i ją kontrolować). Inny rodzaj siły mistycznej można zaobserwować w związku ze Słońcem, ponieważ z blasku słonecznego w niewytłumaczalny sposób wytwarzane są niezliczone rzeczy Dopóki naukowcy nie zaakceptują, że istnieją moce mistyczne, nie będą w stanie wyjaśnić tych zjawisk. Po prostu owijają rzeczy w bawełnę.

Dr Singh: Sprytny naukowiec może powiedzieć cokolwiek, żeby udowodnić swój punkt widzenia, tak naprawdę go nie udowadniając. Prawdziwy naukowiec musi dotrzeć do ostatecznej, oryginalnej przyczyny – przeprowadzić analizę końcową.

Śrila Prabhupad: Tak, dopóki nie odnajdzie ostatecznego źródła, dopóty to, co robi, nie jest tak naprawdę nauką.

Dr Singh: Czy zrozumienie mistycyzmu oznacza zrozumienie tego, że nasze ciała umierają z każdym dniem?

Śrila Prabhupad: Tak.

Dr Singh: Lecz przeciętny człowiek nie myśli, że umiera.

Śrila Prabhupad: Z powodu głupoty. Umiera w każdej chwili, lecz myśli: "Będę żył wiecznie". Tak naprawdę to śmierć zaczyna się od momentu narodzin. Nasze zrozumienie tego zagadnienia jest takie, że ponieważ ludzie umierają, powinniśmy zapobiec ich śmierci. Lecz tak zwani naukowcy nie tylko przyspieszają śmierć, lecz również odrzucają konstruktywną radę, aby się poprawili.