Przedmowa

 

 

Książka ta otworzy oczy wszystkim tym, którzy sądzą, że każda wypowiedź współczesnych naukowców jest sprawdzoną i dowiedzioną prawdą. Książka Źródłem życia jest życie jest improwizowaną, lecz mistrzowską krytyką niektórych dominujących kierunków, teorii i założeń współczesnej nauki i naukowców, krytyką, której autorem jest jeden z największych filozofów i uczonych tego wieku, Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Jego zrozumiałe i wnikliwe analizy demaskują skrywane i w sposób oczywisty bezpodstawne przypuszczenia, które leżą u podstaw modnych obecnie doktryn dotyczących źródła i celu życia.

Treść tej książki oparta jest na rozmowach Śrila Prabhupada z niektórymi z jego uczniów, nagranych na porannych spacerach w okolicach Los Angeles, w roku 1973. W te dni, kiedy Śrila Prabhupad skupiał się na nauce, rozmawiał głównie ze swym uczniem Thoudamem D. Singhiem, który uzyskał doktorat z chemii organicznej, i który obecnie kieruje Bhaktivedanta Institute (międzynarodowym ośrodkiem postępowych studiów i prac badawczych na polu nauki, filozofii i teologii).

Bez względu na to, w której części świata Śrila Prabhupad gościł, każdego dnia, wcześnie rano, kiedy było jeszcze chłodno i spokojnie, udawał się na długie spacery Owinięty ciepłym czadarem, dzielił te intymne chwile z małą grupką studentów, uczniów i specjalnych gości. Czasami pogrążał się w zadumie lub w milczeniu podziwiał otoczenie i wówczas nie wykazywał zbytniej skłonności do rozmów. Kiedy indziej mówił dużo i energicznie, często bardzo żywo, wypowiadając się na różne tematy. Podczas tych ożywionych rozmów udowodnił, że filozoficzne rozważania nie muszą być nu dnymi, zawiłymi wywodami, lecz mogą być dynamiczną, wnikliwą analizą każdej sfery życia. Nic nie mogło ujść jego bystrej inteligencji, duchowej przenikliwości i niezwykłemu poczuciu humoru. Odrzucając stereotypowe i dogmatyczne myślenie, pouczał swoich uczniów, rzucał im wyzwania, pochlebiał im, urzekał, oświecał i troskliwie nimi kierował, by pogłębili swą wnikliwość i zrozumienie.

Śrila Prabhupad (1896-1977) jest autorem, duchowym nauczycielem, jak też uczonym o międzynarodowej sławie i powszechnie uważany jest za największego ambasadora kultury Indii na świecie. W książce Źródłem życia jest życie Śrila Prabhupad przyjmuje rolę filozofa i krytyka społecznego. Z filozoficzną ścisłością, zdrowym rozsądkiem i rozbrajającą szczerością ujawnia nie tylko metodologiczne niedociągnięcia i nieuzasadnione uprzedzenia współczesnej nauki, lecz także niezweryfikowane (i niemożliwe do zweryfikowania) spekulacje, które naukowcy podają ufającemu im ogółowi ludzi jako uznane fakty. W ten sposób Śrila Prabhupad rozwiewa czar materialistycznych i nihilistycznych mitów, które przedstawiane jako nauka omamiły współczesną cywilizację.