Powtarzanie mantry Hare Kryszna

 

 

Celem medytacji, według pism wedyjskich, jest oczyszczenie się z materialnych pragnień i dojście do etapu miłości do Boga. W przeszłości polecanymi metodami medytacji były m.in. raja-yoga (yoga medytacyjna) i jnana-yoga (yoga filozoficznej spekulacji). Obecnie są one odrzucane jako nieefektywne. Trudno oczekiwać, by tzw. współczesny człowiek porzucił pracę i rodzinę i został żyjącym w lesie mędrcem. Dla Kali-yugi Vedy polecają proces intonowania świętych imion Boga:

hare krsna hare krsna
krsna krsna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

Intonowanie tej maha-mantry (wibracji o charakterze duchowym) ma taki sam oczyszczający wpływ jak bezpośrednie obcowanie z Kryszną. Ponieważ Bóg jest absolutny, nie ma różnicy pomiędzy Jego imieniem a Nim Samym. Powtarzanie imion Kryszny uwalnia nas od materialnych cech, takich jak: pożądanie, chciwość, gniew i budzi drzemiące w nas uczucie miłości do Boga. Nie istnieją surowe zasady odnośnie intonowania: możemy powtarzać Hare Kryszna kiedykolwiek i gdziekolwiek, bez konieczności porzucania pracy, szkoły, itd.

Maha-mantra może być śpiewana głośno, tak aby inni mogli słuchać i powtarzać, albo recytowana cicho, na koralach medytacyjnych, jako osobista medytacja. Korale medytacyjne możemy zrobić w następujący sposób:

1) zaopatrujemy się w mocny sznurek długości 3-5 oraz sto dziewięć drewnianych lub innych korali (jeden z koralików powinien być większy od pozostałych). Około piętnastu centymetrów od końca sznurka zawiązujemy węzeł, nawlekamy 108 koralików wiążąc za każdym z nich supełek. (rys. 1).

2) Obydwa końce sznurka z nawleczonymi koralami przeciągamy przez sto dziewiąty, większy koral robiąc z niego tzw. "główkę", końce sznurka obcinamy (rys. 2)

3) Podczas medytacji korale trzymamy w prawym ręku, pomiędzy kciukiem i palcem środkowym (palec wskazujący nie dotyka korali). (rys. 3) Na każdym paciorku powtarzamy całą maha-mantrę, po czym przechodzimy do następnego itd., powtarzając mantrę w ten sam sposób, dopóki nie dojdziemy, po przejściu 108 korali, do drugiej strony "główki". Przy "główce" odwracamy korale i rozpoczynamy intonowanie nowej rundy ("rundą" nazywamy wypowiedzenie maha-mantry na każdym z kolejnych 108 korali od jednej strony "główki" do drugiej), pamiętając, że nie powtarzamy mantry na "główce". Intonowanie jednej rundy zajmuje wprawnej osobie około 7 minut, chociaż na początku może to trwać 10 minut lub więcej.

Na początku można intonować 2-3 rundy dziennie. Lepiej jest intonować regularnie stałą, nawet niewielką, ilość rund niż 10 rund od czasu do czasu. Kandydaci do inicjacji przez mistrza duchowego powinni intonować 16 rund dziennie. Dla osiągnięcia maksymalnej korzyści z intonowania należy także codziennie czytać jakiś fragment z Bhagavad-gity takiej jaką jest.