Wprowadzenie

 

 

Dla człowieka zaznajomionego z wiedzą duchową Indii idealne życie nie polega na wyścigu po samoobsługowym raju konsumentów Istnieje wyższa miara sukcesu i szczęścia niż liczba świecących gadżetów, błahostek i wzruszeń, z którymi można stawić się przy kasie zanim przyjdzie na nas Czas.

Ktoś obdarzony rozsądkiem spróbuje po drodze poznać coś godnego uwagi, by stopniowo zgromadzić aktywa o nieprzemijającej wartości. Najwyższym dokonaniem jest znaczące rozwinięcie tego, co faktycznie do nas należy – naszej świadomości, naszego prawdziwego "ja". Wszystko inne odchodzi z biegiem czasu.

Życie widziane w ten właśnie sposób jest podróżą ku poznaniu samego siebie. Owa podróż stanowi temat niniejszej pozycji. "W stronę samopoznania" to Twój przewodnik po nowej ścieżce życia, prowadzącej ku wyższej świadomości i wyższemu szczęściu.

Tysiące podobnych Ci ludzi już tego doświadcza. Wszystko, czego potrzebujesz, to przewodnictwo osoby, która ma już za sobą tę podróż i która wie, jak bezpiecznie doprowadzić Cię do miejsca przeznaczenia.

"W stronę samopoznania" da Ci bliski kontakt z mistrzem duchowym, o którym Harvey Cox, teolog z Harvard's School of Divinity, powiedział: "Śrila Prabhupada jest zaledwie jednym spośród tysięcy nauczycieli, ale w innym sensie jest jedynym wśród tysięcy, może jedynym wśród milionów". Zgodnie z opinią Coxa, "życie Prabhupady jest oczywistym dowodem na to, że można przekazywać ponadczasową prawdę, a jednocześnie pozostać energicznym człowiekiem o niezwykłej osobowości".

Śrila Prabhupada, mistrz duchowy i założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, przetłumaczył ponad czterdzieści tomów najważniejszych pism wedyjskich. Wiele bibliotek uniwersyteckich na świecie zakupiło komplety tych książek, a uczeni wyrazili swe uznanie dla osoby ich autora.

"W stronę samopoznania" jest inną książką. Na jej kartach spotkasz Prabhupadę rozmawiającego z ludźmi i udzielającego wywiadów. Z powagą i humorem, precyzyjnie i przekonywająco, czasami łagodny, a czasem twardy dla swych rozmówców, przybliża im ponadczasową mądrość Indii.

Wszystkie teksty w niej zamieszczone ukazały się wcześniej w Back to Godhead, magazynie, którego wydawanie zapoczątkował Prabhupada w 1944 roku w Indiach, a kontynuowali jego uczniowie w Stanach Zjednoczonych po 1966 roku. Od tego czasu Back to Godhead niesie światu wiedzę wedyjską i odwołuje się do duchowych potrzeb ludzi niezadowolonych ze swego dotychczasowego życia.

Główna teza niniejszej książki brzmi, że nasze świadome "ja" nie jest efektem ubocznym przypadkowych zjawisk zachodzących w kosmosie. Jest to raczej absolutna, nieredukowalna jednostka rzeczywistości. Zgodnie z tym, co Śrila Prabhupada powiedział fizykowi Gregory'emu Benfordowi: "Nie twierdzimy, że wiedza naukowa jest bezużyteczna. Mechanika, elektronika to także wiedza... Centralnym punktem jest jednak atma-jnana – wiedza o duszy, o naszym prawdziwym "ja".

Po zrozumieniu duszy poszukiwanie wiedzy trwa nadal. Podczas konferencji prasowej w Los Angeles Prabhupada stwierdził: "Obecność duszy w ciele przejawia się w obecności świadomości. Na podobnej zasadzie obecność Najwyższego Pana, Prawdy Absolutnej, w kosmosie można dostrzec na podstawie obecności Nadświadomości".

My jesteśmy indywidualnymi osobami i Nadświadomość także. Pisma wedyjskie oznajmiają, że owa Nadświadoma Jaźń to Kryszna, Najwyższa Boska Osoba. Śrila Prabhupada mówi o Nim jako o "największym artyście", źródle wszelkiego piękna.

Prawdziwy klucz do szczęścia to odkrycie naszego wiecznego, osobistego związku z Nadświadomością. "W stronę samopoznania" uczy, jak osiągnąć ten idealny i przynoszący radość stan, stan świadomości Kryszny.

Świadomość Kryszny opiera się na miłości. W rozdziale zatytułowanym "Miłość absolutna" Prabhupada zwraca się do słuchaczy: "Nikt nie czuje się szczęśliwy – ani mężowie, ani żony, ani chłopcy, ani dziewczęta. Niezadowolenie jest wszechobecne, ponieważ nie wykorzystujemy właściwie swej skłonności do kochania". Dalej wyjaśnia, że miłości doświadcza się w pełni, gdy nakierowuje się ją na Najwyższego Pana, Krysznę, który doskonale odwzajemnia się każdemu.

W tym tkwi tajemnica trwałego szczęścia. Prabhupada wyjaśnia: "Mężczyzna czuje pociąg do kobiety, kobieta do mężczyzny, a kiedy łączy ich seks, ich przywiązanie do świata materialnego jeszcze się wzmaga... My jednak nie powinniśmy dać się zwieść blaskowi tego świata; w naszym interesie leży przywiązanie do Kryszny. Kiedy przyciągnie nas Jego piękno, zobojętniejemy na złudne powaby świata materialnego".

Prabhupada nie wymyślił swej ścieżki duchowej, nie pragnął czerpać żadnych osobistych korzyści ze swej działalności. Uczył za darmo techniki medytacji polecanej w Wedach dla obecnego wieku. W "Medytacji za pośrednictwem duchowego dźwięku" mówi studentom uniwersytetu w Bostonie: "Jeśli zaczniecie intonować Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, od razu wzniesiecie się do poziomu duchowego".

Adepci samopoznania lepiej rozumieją i potrafią rozwiązać problemy świata. Temu, jak świadomość Kryszny może ulżyć cierpieniu płynącemu z chorób, ze wzrostu przemocy i niedostatku pożywienia, poświęcona jest część "Materialne problemy, duchowe rozwiązanie".

Samopoznanie prowadzi ostatecznie do świata duchowego. W rozdziale "U bram świata duchowego" znajdziemy stwierdzenie Śrila Prabhupady: "W świecie duchowym wszystko jest rzeczywiste i oryginalne. Świat materialny to tylko imitacja... Przypomina film, na którym widzimy cienie prawdziwych rzeczy".

Tym, którzy czują, że życie to coś więcej niż zabawa, "W stronę samopoznania" wskaże ścieżkę prowadzącą ku najwyższemu i doskonałemu przeznaczeniu.

Zaspokoi również ciekawość tych, których interesuje filozofia ruchu Hare Kryszna.

Wydawcy