SPIS TREŚCI

 

 

Podziękowania                                           4

Kim jest goswami?                                    6

Słowo wstępne                                         12

Wstęp                                                       17

Śri Caitanya Mahaprabhu                       21

Ragunath das Goswami                          36

Gopal Bhatta Goswami                           53

Rupa Goswami                                        67

Sanatana Goswami                                 87

Jiva Goswami                                        105

Raghunath Bhatta Goswami                 121

Posłowie                                                 134

Dodatek                                                  138