C-9 - Rozdział  VII

 

Potomkowie króla Mandhaty

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje potomków króla Mandhaty i przy tej okazji przedstawia też dzieje Purukutsy i Hariścandry.

    Najwybitniejszym synem Mandhaty był Ambarisa, synem Ambarisy był Yauvanaśva, a jego synem był Harita. Te trzy osobistości były najlepszymi w dynastii Mandhaty. Purukutsa, inny syn Mandhaty, poślubił siostrę węży (sarpa-gana) zwaną Narmada. Synem Purukutsy był Trasaddasyu, a jego synem był Anaranya. Anaranya był ojcem Haryaśvy, który miał syna Prarunę. Synem Praruny był Tribandhana, a synem Tribandhany był Satyavrata, znany także jako Triśanku. Triśanku, przeklęty przez swego ojca z powodu popełnienia grzesznego czynu, jakim było porwanie córki bramina, został candalą – gorszym od śudry. Później, dzięki wpływom Viśvamitry, został sprowadzony na planety niebiańskie, lecz za sprawą półbogów upadł ponownie. Jednakże Viśvamitra swoim wpływem powstrzymał jego upadek. Synem Triśanku był Hariścandra. Pewnego razu Hariścandra spełniał Rajasuya-yajnę, lecz Viśvamitra w przebiegły sposób zabrał cały osobisty majątek Hariścandry jako datek, daksinę, i ukarał Hariścandrę na różne sposoby. Stało się to przyczyną kłótni pomiędzy Viśvamitrą, a Vasisthą. Hariścandra nie miał synów, ale za radą Narady zaczął, oddawać cześć Varunie i w ten sposób otrzymał syna o imieniu Rohita. Hariścandra obiecał, że Rohita zostanie wykorzystany do spełnienia Varuna-yajni. Varuna wielokrotnie przypominał Hariścandrze o tej yajni, ale król – z powodu uczucia do swego syna – wysuwał różnorodne argumenty, by uniknąć złożenia go w ofierze. Tak więc z upływem czasu syn stopniowo dorósł. Wówczas, chcąc ratować swe życie, chłopiec wziął do ręki łuk i strzały i wyruszył do lasu. Tymczasem, w domu z powodu ataku Varuny Hariścandra zachorował na puchlinę wodną. Gdy Rohita otrzymał wiadomość o cierpieniu swego ojca, chciał powrócić do stolicy, lecz król Indra powstrzymał go od tego. Stosując się do wskazówek Indry, Rohita żył sześć lat w lesie, a następnie powrócił do domu. Później kupił Śunahśephę, drugiego syna Ajigarty, i dał go swemu ojcu Hariścandrze jako zwierzę ofiarne. W ten sposób ofiara została spełniona, Varuna i inni półbogowie zostali uspokojeni, a Hariścandra uwolnił się od choroby. W ofierze tej kapłanem hota był Viśvamitra, adhvaryu – Jamadagni, brahma – Vasistha, a udgata – Ayasya. Król Indra, bardzo zadowolony z ofiary, podarował Hariścandrze złoty rydwan, a Viśvamitra obdarzył go transcendentalną wiedzą. Tak oto Śukadeva Gosvami opisuje, w jaki sposób Hariścandra osiągnął doskonałość.

 

09.07.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Najwybitniejszym spośród synów Mandhaty był ten, który słynął jako Ambarisa. Został przyjęty na syna przez swego dziadka Yuvanaśvę. Synem Ambarisy był Yauvanaśva, a synem Yauvanaśvy – Harita. Ambarisa, Yauvanaśva i Harita byli postaciami wyróżniającymi się w dynastii Mandhaty.

 

09.07.02   Wężowi bracia Narmady oddali ją Purukutsie. Będąc wysłaną przez Vasukiego, zabrała ona Purukutsę do niższego, regionu wszechświata.

 

09.07.02   Znaczenie:      Przed opisaniem potomków Purukutsy, syna Mandhaty, Śukadeva Gosvami opisuje najpierw, w jaki sposób Purukutsa poślubił Narmadę. Narmada została namówiona, by zabrać go do niższego regionu wszechświata.

 

09.07.03   Tam, na Rasatala, w niższym regionie wszechświata, Purukutsa upełnomocniony przez Pana Visnu - zdołał zabić wszystkich zasługujących na to Gandharvów. Purukutsa otrzymał od węży błogosławieństwo, że każdy, kto pamięta historię, o tym, jak Narmada przywiodła go do niższego regionu wszechświata, nie będzie musiał obawiać się ataku węży.

 

09.07.04   Synem Purukutsy był Trasaddasyu, który był ojcem Anaranyi. Synem Anaranyi był Haryaśva, ojciec Praruny, Praruna był ojcem Tribandhany.

 

09.07.05-06   Synem Tribandhany był Satyavrata, który słynie pod imieniem Triśanku. Ponieważ porwał córkę bramina z jej ceremonii ślubnej, jego ojciec przeklął go, by stał się candalą – osobą o statusie niższym od śudry. Następnie, dzięki wpływowi Viśvamitry, Triśanku udał się, w tym materialnym ciele, na wyższy system planetarny, na planety niebiańskie, ale z powodu mocy półbogów upadł ponownie. Niemniej jednak, dzięki mocy Viśvamitry, spadając nie przebył całej drogi; nawet dzisiaj można zobaczyć go, wiszącego na niebie, głową do dołu.

 

09.07.07   Synem Triśanku był Hariścandra, który był przyczyną kłótni pomiędzy Viśvamitrą a Vasisthą, którzy przez wiele lat walczyli ze sobą, przemienieni w ptaki.

 

09.07.07   Znaczenie:      Viśvamitra i Vasistha zawsze byli sobie wrodzy. Viśvamitra poprzednio był ksatriyą i oddając się surowym wyrzeczeniom chciał zostać braminem, ale Vasistha nie zgodził się go przyjąć. I tak oto zawsze panowała pomiędzy nimi niezgoda. Jednakże później Vasistha przyjął Viśvamitrę z powodu jego zdolności przebaczania. Pewnego razu Hariścandra spełniał yajnę, w której Viśvamitra był kapłanem, ale Viśvamitra, zły na Hariścandrę, zabrał cały jego dobytek, twierdząc, że jest, to datek daksina. Nie spodobało się to jednak Vasiscie i dlatego wywiązała się walka pomiędzy nim a Viśvamitrą. Walka ta stała się tak zacięta, że obrzucili się nawzajem klątwami. Jeden z nich powiedział: "Obyś stał się ptakiem", a drugi rzekł: "Oby stał się kaczką". W ten sposób obaj stali się ptakami i przez wiele lat kontynuowali walkę, której przyczyną był Hariścandra. Możemy zobaczyć, że tak wielki yogin-mistyk jak Saubhari padł ofiarą zadowalania zmysłów, a tacy wielcy mędrcy jak Vasistha i Viśvamitra stali się ptakami. To jest właśnie świat materialny. A-brahma-bhuvanal lokah punar avartino 'rjuna. W tym materialnym świecie, czy też wszechświecie, każdy – bez względu na to, jak wzniosłe są jego materialne cechy – musi cierpieć z powodu narodzin, śmierci, starości i chorób (janma-mrtyu-jara-vyadhi). Dlatego właśnie Krsna mówi, że ten materialny świat jest po prostu pełen niedoli (duhkhalayam aśaśvatam). Bhagavatam mówi; padam padam yad vipadam: na każdym kroku czyha tu niebezpieczeństwo. A zatem, ponieważ ruch świadomości Krsny zapewnia ludzkiej istocie możliwość wydostania się z tego materialnego świata po prostu przez intonowanie mantry Hare Krsna, jest on największym błogosławieństwem dla społeczeństwa ludzkiego.

 

09.07.08   Hariścandra nie miał syna, był więc bardzo przygnębiony. Dlatego też kiedyś, postępując zgodnie ze wskazówką Narady, przyjął schronienie Varuny i powiedział mu: "Mój panie, nie mam syna. Czy byłbyś łaskaw dać mi go?"

 

09.07.09   O królu Pariksicie, Hariścandra tak oto błagał Varunę: "Mój panie, jeśli urodzi mi się syn, złożę go w ofierze, by cię zadowolić." Kiedy Hariścandra powiedział to, Varuna odrzekł: "Niech tak się stanie." Dzięki błogosławieństwu Varuny Hariścandra spłodził syna zwanego Rohitą.

 

09.07.10   Później, gdy dziecko się narodziło, Varuna przybył do Hariścandry i powiedział: "Teraz masz syna. Możesz złożyć go w ofierze dla mnie." W odpowiedzi na to Hariścandra rzekł: "Zwierzę nadaje się do złożenia w ofierze, gdy minie dziesięć dni od jego narodzin "

 

09.07.11   Po upływie dziesięciu dni Varuna przyszedł znowu i powiedział do Hariścandry: "Teraz możesz spełnić tę ofiarę." Hariścandra odrzekł: "Zwierzę staje się na tyle czyste, by je ofiarować, gdy wyrzynają mu się zęby."

 

09.07.12   Gdy zęby wyrosły, Varuna przyszedł i powiedział Hariścandrze: "Teraz zwierzęciu wyrosły już zęby i możesz spełnić ofiarę." Hariścandra odrzekł: "Będzie się ono nadawało do złożenia w ofierze, gdy wypadną mu wszystkie zęby."

 

09.07.13   Gdy zęby wypadły, Varuna powrócił i rzekł do Hariścandry: "Teraz wypadły zwierzęciu zęby i możesz spełnić ofiarę." Lecz Hariścandra odrzekł: "Zwierzę będzie na tyle czyste, by być ofiarowane, gdy ponownie wyrosną mu zęby."

 

09.07.14   Gdy zęby wyrosły ponownie, Varuna przyszedł i rzekł do Hariścandry: "Teraz możesz spełnić ofiarę." Ale wówczas Hariścandra powiedział: "O Królu, gdy zwierzę ofiarne stanie się ksatriyą i będzie w stanie osłonić się, by walczyć z wrogiem, wtedy będzie oczyszczone."

 

09.07.15   Hariścandra z pewnością był bardzo przywiązany da swego syna. Kierowany tym uczuciem, prosił półboga Varunę o zwłokę. W ten sposób Varuna czekał i czekał, aż nadejdzie odpowiedni czas.

 

09.07.16   Rohita zrozumiał, że jego ojciec zamierzał złożyć go jako zwierzę w ofierze. Dlatego też, chcąc po prostu ratować się przed śmiercią, uzbroił się w łuk i strzały i wyruszył do lasu.

 

09.07.17   Gdy Rohita dowiedział się, że jego ojciec, za sprawą Varuny, został dotknięty puchliną wodną i że bardzo urósł mu brzuch, chciał powrócić do stolicy. Jednak król Indra zabronił mu tego.

 

09.07.18   Król Indra doradził Rohicie, aby podróżował do różnych świętych miejsc i miejsc pielgrzymek, gdyż takie czynności są doprawdy bardzo pobożne. Stosując się do tej instrukcji Rohita udał się na rok do lasu.

 

09.07.19   W ten sposób, pod koniec drugiego, trzeciego, czwartego i pitego roku, gdy Rohita chciał wracać do swojej stolicy; król niebios, Indra, przychodził do niego jako stary bramin i zabraniał mu tego, powtarzając te same słowa, co w poprzednim roku.

 

09.07.20   W szóstym roku, zakończywszy wędrówkę po lesie, Rohita powrócił do stolicy swego ojca. Kupił od Ajigarty jego drugiego syna zwanego Śunahśepha. Następnie ofiarował Śunahśephę swemu ojcu, Hariścandrze, by ten wykorzystał go jako zwierzę ofiarne, i złożył Hariścandrze swoje pełne szacunku pokłony.

 

09.07.20   Znaczenie:      Okazuje się, że w tych dniach można było kupić człowieka w dowolnym celu. Hariścandra potrzebował jakiegoś człowieka, by ofiarować go jako zwierzę w yajni i w ten sposób dotrzymać obietnicy złożonej Varunie. W tym celu kupiono człowieka od innego człowieka. Przed milionami lat istniały zarówno ofiary ze zwierząt, jak też handel niewolnikami. W rzeczywistości obie te praktyki istnieją od niepamiętnych czasów.

 

09.07.21   Następnie, sławny król Hariścandra, jedna ze wzniosłych postaci historycznych, spełnił wielkie ofiary poświęcając człowieka i zadowolił wszystkich półbogów. W ten sposób wyleczył się z puchliny wodnej, powstałej za sprawą Varuny.

 

09.07.22   W tej wielkiej ofierze z człowieka Viśvamitra był głównym kapłanem, który ofiarowywał obiaty, w pełni samozrealizowany Jamadagni był odpowiedzialny za intonowanie mantr z Yajur Vedy, Vasistha był głównym kapłanem bramińskim, a mędrzec Ayasya był recytatorem hymnów Sama Vedy.

 

09.07.23   Król Indra, bardzo zadowolony z Hariścandry, ofiarował mu złoty rydwan. Jeśli zaś chodzi o chwały Śunahśephy, to przedstawię je opisując syna Viśvamitry.

 

09.07.24   Wielki mędrzec Viśvamitra przekonał się, że Maharaja Hariścandra i jego żona byli prawdomówni, cierpliwi i zainteresowani esencją rzeczy. Zatem obdarzył ich nieprzemijającą wiedzą przeznaczoną do spełnienia ludzkiej misji.

 

09.07.25-26   Maharaja Hariścandra oczyścił najpierw swój umysł, który był pełen materialnej przyjemności, łącząc go z ziemią. Następnie połączył ziemię z wodą, wodę z ogniem, ogień z powietrzem, a powietrze z niebem. Później połączył niebo z totalną energią materialną, a totalną energię materialną – z wiedzą duchową. Ta duchowa wiedza jest zrozumieniem swej jaźni jako części Najwyższego Pana. Samozrealizowana dusza, która pełni służbę dla Pana, jest wiecznie niewidoczna i niepojęta. Tak umocniona w duchowej wiedzy, jest całkowicie wolna od materialnej niewoli.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 7-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Potomkowie króla Mandhaty "