C-9 - Rozdział  XXIII

 

Dynastie synów Yayati

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    W tym Dwudziestym Trzecim Rozdziale zostały opisane dynastie Anu, Druhyu, Turvasu i Yadu oraz dzieje Jyamaghy.

   Synami Anu, czwartego syna Yayati, byli Sabhanara, Caksu i Paresnu. Synami i wnukami Sabhanary byli kolejno: Kalanara, Srnjaya, Janamejaya, Mahaśala i Mahamana. Mahamana był ojcem Uśinary i Titiksu. Uśinara miał czterech synów: Śibi, Varę, Krmi i Daksę. Śibi też miał czterech synów: Vrsadarbhę, Sudhirę, Madrę i Kekayę. Synem Titiksu był Rusadratha, który spłodził syna o imieniu Homa. Homa byk ojcem Sutapy, który miał syna Bali. W ten sposób dynastia była kontynuowana. Dirghatama, w łonie żony Bali, spłodził Angę, Vangę, Kalingę, Suhmę, Pundrę i Odrę. Wszyscy z nich zostali królami.

    Anga spłodził Khalapanę, do którego dynastii należeli kolejno Diviratha, Dharmaratha i Citraratha, nazywany również Romapadą. Maharaja Daśaratha przekazał w darze swemu przyjacielowi Romapadzie jedną ze swoich córek, Śantę, ponieważ Romapada nie miał synów. Romapada uznał Śantę za swoją córkę, a poślubił ją wielki mędrzec Rsyaśrnga Dzięki łasce Rsyaśrngi, Romapada miał syna zwanego Caturanga. Synem Caturangi był Prthulaksa który z kolei miał trzech synów: Brhadrathę, Brhatkarmę i Brhadbhanu. Brhadratha miał syna o imieniu Brhadmana, którego synami i wnukami byli kolejno: Jayadratha, Vijaya, Dhrti, Dhrtavrata, Satkarma i Adhiratha. Adhiratha przyjął odrzuconego syna Kunti, mianowicie Karnę. Synem Karny był Vrsasena.

    Synem Druhyu, trzeciego syna Yayati, był Babhru. Synami i wnukami Babhru byli: Setu, Arabdha, Gandhara, Dharma, Dhrta, Durmada i Praceta.

    Synem Turvasu, drugiego syna Yayati, był Vahni, do którego dziedzicznej, dynastii należeli Bharga, Bhanuman, Tribhanu, Karandhama i Maruta. Bezdzietny Maruta zaadoptował jako swego syna Maharaję Dusmantę, który należał do dynastii Puru. Maharajy Dusmancie zależało na tym, by odzyskać swoje królestwo, a zatem powrócił do Puru-vamśy.

    Spośród czterech synów Yadu najstarszym był Sahasrajit. Syn Sahasrajita miał na imię Śatajit. Miał on trzech synów, z których jednym był Haihaya. Synami i wnukami w dynastii Haihayi zostali Dharma, Netra, Kunti, Sohanji, Mahisman, Bhadrasenaka, Dhanaka, Krtavirya, Arjuna, Jayadhvaja, Talajangha i Vitihotra.

    Synem Vitihotry był Madhu, którego najstarszym synem był Vrsni. Od imion Yadu, Madhu i Vrsni wzięły swoje nazwy ich dynastie, które słynęły jako dynastie Yadava, Madhava i Vrsni. Innym synem Yadu był Krosta, który był ojcem Vrjinavana, Svahity, Visadgu, Citrarathy, Śaśabindu, Prthuśravy, Dharmy, Uśany i Rucaki. Rucaka miał pięciu synów, z których jeden był znany jako Jyamagha. Jyamagha nie miał synów, ale dzięki łasce półbogów jego bezdzietna żona wydała na świat syna o imieniu Vidarbha.

 

09.23.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Anu, czwarty syn Yayati, miał trzech synów o imionach Sabhanara, Caksu i Paresnu. O królu, Sabhanara spłodził syna zwanego Kalanara, a on z kolei miał syna zwanego Srnjaya.

 

09.23.02   Srnjaya spłodził syna zwanego Janamejaya. Janamejaya był ojcem Mahaśali, Mahaśala – Mahamany, a Mahamana miał dwóch synów o imionach Uśinara i Titiksu.

 

09.23.03-04   Czterema synami Uśinary byli Śibi, Vara, Krmi i Daksa. Śibi był ojcem czterech synów o imionach Vrsadarbha, Sudhira, Madra i atma-tattva-vit Kekaya. Synem Titiksu był Rusadratha. Rusadratha spłodził Homę, Homa – Sutapę, a Sutapa był ojcem Bali.

 

09.23.05   Z nasienia Dirghatamy umieszczonego w łonie żony Bali, cesarza świata, narodziło się sześciu synów: Anga, Vanga, Kalinga, Suhma, Pundra i Odra.

 

09.23.06   Tych sześciu synów, którym przewodził Anga, zostało później królami sześciu państw we wschodniej części Indii. Nazwy tych państw odpowiadały imionom ich królów. Anga siał syna zwanego Khalapana, który był ojcem Divirathy.

 

09.23.07-10   Diviratha miał syna zwanego Dharmaratha, którego synem był Citraratha, sławiony jako Romapada. Jednakże Romapada nie miał potomstwa, zatem jego przyjaciel Maharaja Daśaratha dał mu własną córkę o imieniu Śanta. Romapada przyjął ją na swoją córkę. Później poślubiła ona Rsyaśrngę. Kiedy półbogowie z planet niebiańskich przestali zsyłać deszcz, Rsyaśrnga został wyznaczony na kapłana do spełniania ofiary po tym, gdy już sprowadzono go z lasu dzięki tańczącym prostytutkom, które przy akompaniamencie muzyki przedstawiały spektakle teatralne oraz obejmowały go i wielbiły. Po przyjściu Rsyaśrngi spadł deszcz. Później Rsyaśrnga spełnił w imieniu bezdzietnego Maharajy Daśarathy ofiarę zapewniającą syna i w ten sposób Maharaja Daśaratha otrzymał synów. Dzięki łasce Rsyaśrngi Romapada spłodził Caturangę, a Caturanga – Prthulaksę.

 

09.23.11   Synami Prthulaksy byli Brhadratha, Brhatkarma i Brhadbhanu. Najstarszy, Brhadratha, spłodził syna o imieniu Brhanmana, który miał syna zwanego Jayadratha.

 

09.23.12   Synem Jayadrathy, zrodzonym z łona jego żony Sambhuti, był Vijaya. Vijaya był ojcem Dhrti, który spłodził Dhrtavratę. Dhrtavrata spłodził Satkarmę, a Satkarma – Adhirathę.

 

09.23.13   Bawiąc się na brzegu Gangesu, Adhiratha znalazł w koszyku otulone niemowlę. Pozostawiła je Kunti, gdyż narodziło się ono przed jej ślubem. A ponieważ Adhiratha nie miał synów, wychowywał to dziecko jak własne. [Syn ten zasłynął później jako Karna.]

 

09.23.14   O królu, jedynym synem Karny był Vrsasena. Druhyu, trzeci syn Yayati, miał syna zwanego Babhru. Zaś syn Babhru słynął jako Setu.

 

09.23.15   Synem Setu był Arabdha, jego synem był Gandhara, który został ojcem Dharmy. Synem Dharmy był Dhrta, jego synem – Durmada, a synem Durmady – Praceta, który miał stu synów.

 

09.23.16   Pracetowie [synowie Pracety] zajęli pozbawioną cywilizacji wedyjskiej północną część Indii i zostali tam królami. Drugim synem Yayati bił Turvasu. Synem Turvasu był Vahni, a synem Vahniego – Bharga, ojciec Bhanumana.

 

09.23.17   Synem Bhanumana był Tribhanu, a jego synem był wspaniałomyślny Karandhama. Synem Karandhamy był Maruta. Maruta sam nie miał synów, i dlatego zaadoptował jako własnego syna potomka dynastii Puru [Maharaję Dusmantę].

 

09.23.18-19   Maharaja Dusmanta, pragnąc zasiąść na tronie, wrócił do swojej oryginalnej dynastii [dynastii Puru], chociaż przyjął Maruta na swojego ojca. O Maharajo Pariksicie, opiszę teraz dynastię Yadu, najstarszego syna Maharajy Yayati. Opis ten jest w najwyższym stopniu pobożny i przezwycięża reakcje grzesznych czynności w społeczeństwie ludzkim. Samo słuchanie tego opisu uwalnia od wszelkich grzesznych reakcji.

 

09.23.20-21   Najwyższa Osoba Boga, Krsna, Dusza Najwyższa w sercach wszystkich żywych istot, zstąpił w Swojej oryginalnej formie jako istota ludzka w dynastii, czyli rodzinie Yadu. Yadu miał czterech synów: Sahasrajita, Krostę, Nalę i Ripu. Najstarszy z nich czterech, Sahasrajit, miał syna zwanego Śatajit. Ten zaś był ojcem trzech synów, których imiona brzmiały: Mahahaya, Renuhaya i Haihaya.

 

09.23.20-21   Znaczenie:      Jak potwierdza Śrimad-Bhagavatam (1.2.11):

 

vadanti tat tattva-vidas    tattvam yaj jnanam advayam

brahmeti paramatmeti    bhagavan iti śabdyate

 

   "Uczeni transcendentaliści, którzy znają Prawdę Absolutną, zwą tę niedwoistą substancję Brahmanem, Paramatmą lub Bhagavanem." Większość transcendentalistów rozumie jedynie bezosobowego Brahmana lub zlokalizowaną Paramatmę, jako że bardzo trudno jest zrozumieć Osobę Boga. Jak Pan mówi w Bhagavad-gicie (7.3):

 

manusyanam sahasresu    kaścid yatati siddhaye

yatatam api siddhanam    kaścin mam vetti tattvatah

 

   "Spośród wielu tysięcy ludzi jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna Mnie naprawdę." Yogini i jnani - to znaczy mistyczni yogini i impersonaliści – mogą zrozumieć Prawdę Absolutną jako bezosobową lub zlokalizowaną. Lecz choć takie zrealizowane dusze przewyższają zwykłe istoty ludzkie, nie mogą zrozumieć, jak Najwyższa Prawda Absolutna może być osobą. Dlatego jest powiedziane, że spośród wielu siddhów, dusz; które już zrealizowały Prawdę Absolutną, jedna potrafi zrozumieć Krsnę przypominającego dokładnie istotę ludzką (narakrti). Tę ludzką formę wyjaśnił Sam Pan, gdy ukazał virat-rupę. Virat-rupa nie jest oryginalną formą Pana. Jego oryginalną formą jest Dvibhujaśyamasundara, Muralidhara, Pan z dwoma rękami, grający na flecie (yam śyamasundaram acintya-guna-svarupam). Formy Pana są dowodem Jego niepojętych cech. Mimo iż podczas Swego oddechu Pan utrzymuje niezliczone wszechświaty, to przybiera formę przypominającą dokładnie formę istoty ludzkiej. Nie znaczy to jednak, że jest On istotą ludzką. Jest to Jego oryginalna forma, a ponieważ wygląda On niczym istota ludzka, osoby o ubogim zasobie wiedzy uważają Go za zwykłego człowieka. Pan mówi:

 

avajananti mam mudha    manusim tanum aśritam

param bhavam ajananto    mama bhuta-maheśvaram

 

   "Głupcy wyśmiewają Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci. Nie znają Mojej transcendentalnej natury i nie wiedzą, że jestem Najwyższym Panem wszystkiego, co istnieje." (Bg. 9.11) Pan dzięki Swej param bhavam, czyli transcendentalnej naturze, jest wszechprzenikającą Paramatmą, przebywającą w głębi serc wszystkich żywych istot, a jednak wygląda niczym istota ludzka. Filozofia Mayavada twierdzi, że oryginalnie Pan jest bezosobowy, ale gdy zstępuje, przyjmuje formę ludzką i wiele innych form. Lecz w rzeczywistości jest On oryginalnie niczym istota ludzka, a bezosobowy Brahman składa się z promieni Jego ciała (yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti).

 

09.23.22   Snem Haihayi był Dharma, którego synem był Netra, ojciec Kunti. Kunti spłodził syna zwanego Sohanji, który miał syna Mahismana, a Mahisman – Bhadrasenakę.

 

09.23.23   Synowie Bhadraseny bili znani jako Durmada i Dhanaka. Dhanaka był ojcem Krtaviryi, a także Krtagni, Krtavarmy i Krtauji.

 

09.23.24   Synem Krtaviryi był Arjuna On [Kartaviryarjuna] został cesarzem całego świata, składającego się z siedmiu wysp, oraz otrzymał moc mistyczną od Dattatreyi, inkarnacji Najwyższej Osoby Boga W ten sposób osiągnął mistyczne doskonałości znane jako asta-siddhi.

 

09.23.25   Żaden inny król w tym świecie nie mógł się równać Kartaviryarjunie pod względem ofiar, dobroczynności; wyrzeczenia, mocy mistycznej, wykształcenia, siły czy miłosierdzia.

 

09.23.26   Kartaviryarjuna przez osiemdziesiąt pięć tysięcy lat bezustannie cieszył się materialnymi bogactwami mając pełną siłę cielesną i nienaruszoną pamięć. Innymi słowy, swoimi sześcioma zmysłami cieszył się niewyczerpanymi materialnymi bogactwami.

 

09.23.27   Po walce z Paraśuramą, z tysiąca synów Kartaviryarjuny pozostało przy życiu jedynie pięciu. Ich imiona brzmiały: Jayadhvaja, Śurasena, Vrsabha, Madhu i Urjita

 

09.23.28   Jayadhvaja miał syna o imieniu Talajangha, który był ojcem stu synów. Wszystkich ksatriyów z tej dynastii, słynącej jako Talajangha, unicestwił Maharaja Sagara, dzięki wielkiej mocy otrzymanej od Aurvy Rsiego.

 

09.23.29   Z synów Talajanghi najstarszym był Vitihotra. Syn Vitihotry o imieniu Madhu miał sławnego syna zwanego Vrsni. Madhu miał stu synów, a Vrsni był najstarszym z nich. Dynastie znane jako Yadava, Madhava i Vrsni wzięły swój początek od Yadu, Madhu i Vrsni.

 

09.23.30-31   O Maharajo Pariksicie, ponieważ Yadu, Madhu i Vrsni dali początek odrębnym dynastiom, słyną one jako dynastie Yadava, Madhava i Vrsni. Syn Yadu o imieniu Krosta miał syna zwanego Vrjinavan. Synem Vrjinavana został Svahita, synem Svahity był Visadgu, Visadgu miał syna o imienin Citraratha; zaś synem Citrarathy był Śaśabindu. Wielce szczęśliwy Śaśabindu, który był potężnym mistykiem, miał czternaście bogactw i był właścicielem czternastu wspaniałych klejnotów. Tak więc został cesarzem świata

 

09.23.30-31   Znaczenie:      Markandeya Purana w ten sposób opisuje czternaście rodzajów wspaniałych klejnotów:

(1)   słoń,

(2)   koń,

(3)   powóz,

(4)   żona,

(5)   strzały,

(6)   kopalnia bogactwa,

(7)   girlanda;

(8)   wartościowe stroje,

(9)   drzewa,

(10)           włócznia,

(11)           sidło,

(12)           klejnoty,

(13)           parasol,

(14)           zasady regulujące.

Żeby być cesarzem, trzeba mieć te wszystkie czternaście bogactw. Śaśabindu miał je wszystkie.

 

09.23.32   Ten sławny Śaśabindu miał dziesięć tysięcy żon i z każdą spłodził lakhę synów. A więc liczba jego synów równała się dziesięciu tysiącom lakh.

 

09.23.33   Wśród tych licznych synów, głównymi było sześciu; takich jak Prthuśrava i Prthukirti. Syn Prthuśravy słynął jako Dharma, a jego syn umiał na imię Uśana. Uśana spełnił sto ofiar z koni.

 

09.23.34   Synem Uśany był Rucaka, który miał pięciu synów: Purujita, Rukmę, Rukmesu, Prthu i Jyamaghę. Posłuchaj proszę, a opowiem ci o nich.

 

09.23.35-36   Jyamagha nie miał synów, a ponieważ obawiał się swojej żony, Śaibyi, nie przyjął drugiej żony. Kiedyś Jyamagha wziął z domu pewnego królewskiego wroga dziewczynę będącą prostytutką. Śaibya ujrzawszy ją bardzo się rozgniewała i powiedziała do swojego męża "Mój mężu, ty oszuście, kim jest ta dziewczyna siedząca na moim miejscu w powozie?" Na to Jyamagha odpowiedział: "Ta dziewczyna zostanie twoją synową." Po usłyszeniu tych żartobliwych słów, Śaibya uśmiechając się odpowiedziała.

 

09.23.37   Śaibya rzekła: "Ja jestem bezpłodna, a ty nie masz innej żony. Jak więc ta dziewczyna może zostać moi synową? Wytłumacz mi to." Jyamagha odpowiedział: "Moja droga królowo, dopilnuję, że naprawdę będziesz miała syna i ta dziewczyna zostanie twoją synową."

 

09.23.38   Dawno, dawno temu Jyamagha zadowolił półbogów i Pitów oddając im cześć. I teraz, dziki ich łasce, jego słowa stały się prawą. Chociaż Śaibya była bezpłodna, to z łaski półbogów zaszła w ciążę i w odpowiednim czasie wydała na świat syna o imienin Vidarbha. Jeszcze przed jego narodzinami tę dziewczynę uznano za synową, a zatem gdy Vidarbha dorósł, rzeczywiście ją poślubił.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 23-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Dynastie synów Yayati "