C-9 - Rozdział  XXII

 

Potomkowie Ajamidhy

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje potomków Divodasy. Opisuje również Jarasandhę, który należał do dynastii Rksy, jak też Duryodhanę i innych.

    Synem Divodasy był Mitrayu, który miał, jednego po drugim, czterech synów – Cyavanę, Sudasę, Sahadevę i Somakę. Somaka miał stu synów, z których najmłodszym był Prsata. Z niego narodził się Drupada. Córką Drupady była Draupadi, a jego synom przewodził Dhrstadyumna, który był ojcem Dhrstaketu.

   Inny syn Ajamidhy miał na imię Rksa. Z niego pojawił się syn zwany Samvarana. Z Samvarany pojawił się Kuru, król Kuruksetry. Kuru miał czterech synów: Pariksi, Sudhanu, Jahnu i Nisadhę. Wśród potomków dynastii wywodzącej się od Sudhanu byli: Suhotra, Cyavana, Krti i Uparicara Vasu. Synowie Uparicara Vasu, włączając w to Brhadrathę, Kuśambę, Matsyę, Pratyagrę i Cedipę, zostali królami państwa Cedi. W dynastii wywodzącej się od Brhadrathy pojawili się: Kuśagra, Rsabha, Satyahita, Puspavan i Jahu. Z łona innej żony Brhadrathy pojawił się również Jarasandha, po którym nastąpili Sahadeva, Somapi i Srutaśrava. Pariksi, syn Kuru, nie miał synów. Wśród potomków Jahnu byli: Suratha, Viduratha, Sarvabhauma, Jayasena, Radhika, Ayutayu, Akrodhana, Devatithi, Rksa, Dilipa i Pratipa.

    Synami Pratipy byli Devapi, Śantanu i Bahlika. Gdy Devapi odszedł do lasu, królem został jego młodszy brat, Śantanu. Choć Śantanu, będąc młodszym, nie był osobą właściwą dom objęcia tronu, zlekceważył swego starszego brata. W wyniku tego przez dwanaście lat nie było opadów deszczu. Stosując się do rady braminów, Śantanu był gotowy zwrócić królestwo Devapiemu, ale z powodu intrygi ministra Śantanu, Devapi stał się niezdolny do tego, by zostać królem. Dlatego Śantanu odzyskał władzę nad królestwem i podczas jego rządów ilość opadów deszczu była odpowiednia. Dzięki mocy mistycznej Devapi wciąż żyje w wiosce zwanej Kalapa-grama. Gdy w tej Kali-yudze wymrą potomkowie Somy znani jako candra-vamśa (dynastia księżyca), Devapi na początku Satya-yugi na nowo ustanowi dynastię księżyca. Żona Śantanu o imieniu Ganga wydała na świat Bhismę, jednego z dwunastu autorytetów. Z łona Satyavati z nasienia Śantanu narodziło się również dwóch synów o imionach Citrangada i Vicitravirya. Vyasadeva narodził się z łona Satyavati z nasienia Paraśary. Zapoznał swego syna Śukadevę z historią Bhagavatam. W łonach dwóch żon i służącej Vicitraviryi, Vyasadeva spłodził Dhrtarastrę, Pandu i Vidurę.

    Dhrtarastra miał stu synów, którym przewodził Duryodhana, i jedną córki o imieniu Duhśala. Pandu miał pięciu synów, którym przewodził Yudhisthira, a każdy z nich miał jednego syna z Draupadi. Ich imiona brzmiały: Prativindhya, Śrutasena, Śrutakirti, Śatanika i Śrutakarma. Poza tymi synami Pandavowie mieli z pozostałych żon wielu innych synów, takich jak Devaka, Ghatotkaca, Sarvagata, Suhotra, Naramitra, Iravan, Babhruvahana i Abhimanyu. Z Abhimanyu narodził się Maharaja Pariksit, który miał czterech synów: Janamejayę, Śrutasenę, Bhimasenę i Ugrasenę.

     Następnie Śukadeva Gosvami opisał przyszłych synów rodziny Pandu. Powiedział, że z Janamejayi pojawi się syn zwany Śatanika, a następnymi w dynastii będą Sahasranika, Aśvamedhaja, Asimakrsna, Nemicakra, Citraratha, Śuciratha, Vrstiman, Susena, Sunitha, Nrcaksu, Sukhinala, Pariplava, Sunaya, Medhavi, Nrpanjaya, Durva, Timi, Brhadratha, Sudasa, Śatanika, Durdamana, Mahinara, Dandapani, Nimi i Ksemaka.

    Następnie Śukadeva Gosvami przepowiedział królów magadha-vamśy, czyli dynastii. Magadha. Sahadeva syn Jarasandhy, spłodzi Marjari, z którego pojawi się Śrutaśrava. Później w tej dynastii narodzą się: Yutayu, Niramitra, Sunaksatra, Brhatsena, Karmajit, Sutanjaya, Vipra, Śuci, Ksema, Suvrata, Dharmasutra, Sama, Dyumatsena, Sumati, Subala, Sunitha, Satyajit, Viśvajit i Ripunjaya.

 

09.22.01   Śukadeva Gosvami powiedział: O królu, synem Divodasy był Mitrayu. Z Mitrayu pojawiło się czterech synów o imionach: Cyavana, Sudasa, Sahadeva i Somaka. Somaka był ojcem Jantu.

 

09.22.02   Somaka miał stu synów, z których najmłodszym był Prsata. Z niego narodził się król Drupada, bogaty we wszelkie zwierzchnictwo.

 

09.22.03   Maharaja Drupada miał córkę Draupadi oraz wielu synów, którym przewodził Dhrstadyumna. Dhrstadyumna spłodził syna zwanego Dhrstaketu. Wszystkie te osobistości słyną jako potomkowie Bharmyaśvy lub jako dynastia Pancali.

 

09.22.04-05   Inny syn Ajamidhy znany był jako Rksa. Rksa spłodził syna o imieniu Samvarana, który w łonie swej żony Tapati, córki boga słońca, spłodził Kuru, króla Kuruksetry. Kuru miał czterech synów: Pariksi, Sudhanu, Jahnu i Nisadhę. Sudhanu był ojcem Suhotry, a Suhotra – Cyavany. Cyavana zaś miał syna o imieniu Krti.

 

09.22.06   Synem Krtiego był Uparicara Vasu, a wśród jego synów, którym przewodził Brhadratha, byli: Kuśamba, Matsya, Pratyagra i Cedipa. Wszyscy synowie Uparicary Vasu zostali władcami państwa Cedi.

 

09.22.07   Brhadratha spłodził Kuśagrę, Kuśagra – Rsabhę, a Rsabha – Satyahitę. Synem Satyahity był Puspavan, a jego zaś synem –Jahu.

 

09.22.08   Brhadratha spłodził dwie połowy syna w łonie innej żony. Gdy matka zobaczyła te dwie połowy, odrzuciła je, ale później demonica zwana Jara połączyła je dla żartu i powiedziała: "Ożyj, ożyj!" W ten sposób narodził się syn zwany Jarasandha.

 

09.22.09   Jarasandha był ojcem Sahadevy, Sahadeva spłodził Somapiego, a Somapi – Śrutaśravę. Syn Kuru zwany Pariksi nie miał synów. Ale inny syn Kuru, Jahnu, miał syna o imieniu Suratha.

 

09.22.10   Suratha miał syna o imieniu Viduratha, który był ojcem Sarvabhaumy. Sarvabhauma był ojcem Jayaseny, Jayasena – Radhiki, a Radhika – Ayutayu.

 

09.22.11   Ayutayu miał syna o imieniu Akrodhana, którego synem był Devatithi. Synem Devatithiego był Rksa, jego synem – Dilipa, a synem Dilipy był Pratipa.

 

09.22.12-13   Synami Pratipy byli: Devapi, Śantanu i Bahlika. Devapi opuścił królestwo swego ojca i udał się do lasu, dlatego królem został Śantanu. Śantanu, znany w poprzednim życiu jako Mahabhisa, miał zdolność przemienienia jakiejkolwiek starej osoby w młodą, po prostu przez dotknięcie jej swymi rękoma.

 

09.22.14-15   Ponieważ król mógł każdego uczynić szczęśliwym w zadowalaniu zmysłów, głównie przez dotknięcie swą ręką, imię jego brzmiało Śantanu. Pewnego razu, gdy przez dwanaście lat nie było w królestwie opadów deszczu i król zasięgnął rady u swych wykształconych bramińskich doradców, ci powiedzieli: "Jesteś winny, jako że cieszysz się własnością swego starszego brata. Dla dobra swego królestwa i domu, powinieneś zwrócić mu królestwo."

 

09.22.14-15   Znaczenie:      Nie można cieszyć się najwyższą władzą czy spełniać agihotra-yajnę w obecności swego starszego brata, gdyż jest się wtedy uzurpatorem znanym jako parivetta.

 

09.22.16-17   Gdy bramini oznajmili mu to, Maharaja Śantanu udał się do lasu i poprosił swego starszego brata Devapiego, by przejął władzę nad królestwem, ponieważ obowiązkiem króla jest utrzymywanie swych poddanych. Jednakże poprzednio Aśvavara, minister Śantanu, namówił pewnych braminów, aby skłonili Devapiego do naruszenia nakazów Ved, gdyż w ten sposób mógł stać się niezdatny do zajęcia pozycji władcy. Bramini sprowadzili Devapiego ze ścieżki wedyjskich zasad, zatem nie zgodził się przyjąć pozycji króla, gdy Śantanu go o to poprosił. Wręcz przeciwnie, znieważył zasady wedyjskie i dlatego upadł. W tej sytuacji Śantanu ponownie został królem, a zadowolony Indra zesłał deszcze. Później Devapi podjął ścieżkę mistycznej yogi, aby kontrolować swój umysł i zmysły, i udał się do wioski zwanej Kalapa-grama, gdzie nadal przebywa.

 

09.22.18-19   Gdy w tym wieku Kali zakończy się dynastia boga księżyca, Devapi na początku następnej Satya-yugi ponownie ustanowi dynastię Somy w tym świecie. Z Bahliki [brata Śantanu] pojawił się syn zwany Somadatta, który miał trzech synów o imionach: Bhuri, Bhuriśrava i Śala Śantanu w łonie swej żony Gangi spłodził Bhismę, wzniosłego samozrealizowanego bhaktę i uczonego.

 

09.22.20   Bhismadeva był pierwszym wśród wszystkich wojowników. Gdy pokonał w walce Pana Paraśuramę, ten był z niego bardzo zadowolony. Z nasienia Śantanu umieszczonego w łonie Satyavati, córki rybaka, narodził się Citrangada.

 

09.22.20   Znaczenie:      Satyavati była w rzeczywistości córką Uparicary Vasu i pojawiła się z łona rybaczki znanej jako Matsyagarbha. Później wychowywał ją rybak.

    Walka Paraśuramy z Bhismadevą dotyczyła trzech córek Kaśirajy: Ambiki, Ambaliki i Amby, które Bhismadeva, działając w imieniu swego brata Vicitraviryi, przemocą uprowadził. Amba myślała, że Bhismadeva poślubi ją i przywiązała się do niego. Lecz ten nie chciał zawrzeć z nią małżeństwa, jako że podjął ślub brahmacaryi. Dlatego Amba zwróciła się do Paraśuramy, mistrza duchowego Bhismadevy w sztuce wojennej, który polecił Bhismie, by ją poślubił. Bhismadeva odmówił i dlatego Paraśurama walczył z nim, aby zmusić go do zawarcia tego małżeństwa. Został jednak pokonany i był zadowolony z Bhismy.

 

09.22.21-24   Citrangadę, którego młodszym bratem był Vicitravirya, zabił Gandharva również mający na imię Citrangada. Satyavati przed swym małżeństwem z Śantanu wydała na świat mistrzowski autorytet Ved, Vyasadevę, znanego jako Krsna Dvaipayana, który został spłodzony przez Paraśarę Muniego. Z Vyasadevy narodziłem się ja [Śukadeva Gosvami] i u niego studiowałem to wielkie dzieło literackie, Śrimad-Bhagavatam. Inkarnacja Boga Vedavyasa, odrzucając swych uczniów, którym przewodzi Palia, mnie zapoznał ze Śrimad-Bhagavatam, jako że byłem wolny od wszelkich materialnych pragnień. Gdy przemocą uprowadzono dwie córki Kaśirajy, Ambikę i Ambalikę, Vicitravirya poślubił je ale ponieważ był zbytnio przywiązany do tych dwóch żon, miał atak serca i umarł z powodu gruźlicy.

 

09.22.25   Badarayana, Śri Vyasadeva, stosując się do polecenia swojej matki, Satyavati, spłodził trzech synów. Dwóch w łonach Ambiki i Ambaliki, żon swego brata Vicitraviryi, trzeciego zaś ze służącą Vicitraviryi. Synami tymi byli Dhrtarastra, Pandu i Vidura.

 

09.22.25   Znaczenie:      Vicitravirya umarł z powodu gruźlicy, i jego żony, Ambika i Ambalika, nie miały potomstwa. Dlatego po śmierci Vicitraviryi, jego matka Satyavati, która była też matką Vyasadevy, poprosiła Vyasadevę, by spłodził dzieci z żonami Vicitraviryi. W tamtych czasach brat męża mógł płodzić dzieci w łonie swojej bratowej. Było to znane jako devarena sutotpatti. Jeśli mąż z jakiegoś powodu nie mógł spłodzić dzieci, mógł w łonie swej bratowej zrobić to jego brat. To devarena sutotpatti i ofiary aśvamedha oraz gomedha są zakazane w wieku Kali.

 

aśvamedham gavalambham    sannyasam pala-paitrkam

devarena sutotpattim    kalau panca vivarjayet

 

   "W tym wieku Kali zabrania się spełniać pięciu czynności:

składania w ofierze konia,

poświęcania w ofierze krowy,

przyjmowania porządku sannyasy,

składania przodkom obiat z mięsa i

płodzenia dzieci w łonie żony swego brata." (Braha-vaivarta Purana)

 

09.22.26   O królu, żona Dhrtarastry, Gandhari, wydała na świat stu synów i jedną córkę. Najstarszym z nich był Duryodhana, zaś imię córki brzmiało Duhśala.

 

09.22.27-28   Pandu powstrzymywał się od życia seksualnego z powodu klątwy rzuconej na niego przez mędrca. Dlatego jego trzech synów: Yudhisthirę, Bhimę i Arjunę spłodzili w łonie jego żony Kunti Dharmaraja, półbóg kontrolujący wiatr i półbóg kontrolujący deszcz. Druga żona Pandu, Madri, wydała na świat Nakulę i Sahadevę, których spłodzili dwaj Aśvini-kumarowie. Tych pięciu braci, którym przewodził Yudhisthira, spłodziło pięciu synów w łonie Draupadi. Byli oni twoimi wujami.

 

09.22.29   Yudhisthira miał syna o imieniu Prativindhya, Bhima był ojcem Śrutaseny, Arjuna – Śrutakirti, a Nakula – Śataniki.

 

09.22.30-31   O królu, synem Sahadevy był Śrutakarma. Poza tym Yudhisthira i jego bracia spłodzili innych synów w pozostałych żonach. Yudhisthira w łonie Pauravi spłodził syna o imienin Devaka. Bhimasena spłodził ze swą żoną Hidimbą syna o imieniu Ghatotkaca, a z żoną Kali – syna zwanego Sarvagata. Podobnie, Sahadeva miał ze swą żoną Vijayą, córką króla gór, syna o imieniu Suhotra.

 

09.22.32   Nakula spłodził ze swą żoną Karenumati syna zwanego Naramitra. Arjuna ze swą żoną Ulupi, córką Nagów, spłodził syna o imieniu Iravan, a w łonie księżniczki Manipury – syna zwanego Babhruvahana, którego zaadoptował król Manipury.

 

09.22.32   Znaczenie:      Wiadomo, że Parvati jest córką króla bardzo, bardzo starej górzystej krainy znanej jako państwo Manipura. Zatem pięć tysięcy tat temu, gdy władali Pandavowie, istniała Manipura, jak również jej król. Tak więc królestwo to jest bardzo starym arystokratycznym królestwem Vaisnavów. Jeśli zostanie ono zorganizowane jako państwo Vaisnavów, jego odnowa będzie wielkim sukcesem, jako że przez pięć tysięcy lat państwo to zachowywało swoją tożsamość. Jeśli zostanie ożywiony tam ruch Vaisnava, będzie to wspaniałe miejsce, znane na całym świecie. Manipurscy Vaisnavowie są szeroko znani w społeczności Vaisnavów. We Vrndavanie i Navadvipie znajduje się wiele świątyń wzniesionych przez króla Manipury. Niektórzy z naszych bhaktów pochodzą z tego kraju. Dlatego wspólnym wysiłkiem świadomych Krsny bhaktów można w Manipurze pomyślnie szerzyć ruch świadomości Krsny.

 

09.22.33   Mój drogi królu Pariksicie, twój ojciec, Abhimanyu, narodził się z łona Subhadry jako syn Arjuny. Był on pogromcą wszystkich atirathów (tych, którzy potrafili walczyć z tysiącem powożących rydwanami]. Z niego i Uttary, córki Viradrajy, ty się narodziłeś.

 

09.22.34   Gdy dynastia Kuru została unicestwiona podczas bitwy na Kuruksetrze, ty również o mało nie zostałeś zniszczony atomową bronią brahmastra wypuszczoną przez syna Dronacaryi. Ale dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga uniknąłeś śmierci.

 

09.22.35   Mój drogi królu, twoi czterej synowie: Janamejaya, Śrutasena, Bhimasena i Ugrasena, są niezwykle potężni. Najstarszym jest Janamejaya.

 

09.22.36   Twój syn Janamejaya bardzo się rozgniewa z powodu twej śmierci, której sprawcą będzie wąż Taksaka, i dlatego spełni ofiarę, by zgładzić wszystkie węże na świecie.

 

09.22.37   Janamejaya, po podbiciu całego świata i przyjęciu na swego kapłana Tury, syna Kalasy, spełni aśvamedha-yajne, z powodu których zasłynie jako Turaga-medhasat.

 

09.22.38   Syn Janamejayi, znany jako Śatanika, nauczy się od Yajnavalkyi trzech Ved i sztuki spełniania rytualnych ceremonii. Nauczy się również od Krpacaryi sztuki wojennej, a transcendentalną wiedzę uzyska od mędrca Śaunaki.

 

09.22.39   Synem Śataniki będzie Sahasranika, który będzie ojcem Aśvamedhajy. Aśvamedhaja spłodzi Asimakrsnę, którego synem będzie Nemicakra.

 

09.22.40   Kiedy miasto Hastinapura [Nowe Delhi] zostanie zalane przez rzekę, Nemicakra będzie żył w miejscu znanym jako Kauśambi. Jego syn będzie sławiony jako Citraratha, a synem Citrarathy będzie Śuciratha.

 

09.22.41   Śuciratha będzie miał syna o imieniu Vrstiman, którego syn, Susena, zostanie cesarzem całego świata. Synem Suseny będzie Sunitha, jego synem – Nrcaksu, a Nrcaksu będzie ojcem Sukhinaly.

 

09.22.42   Synem Sukhinali będzie Pariplava, a jego synem będzie Sunaya. Sunaya spłodzi syna o imieniu Medhavi, który zostanie ojcem Nrpanjayi.· Nrpanjaya będzie ojcem Durvy, a Durva – Timiego.

 

09.22.43   Timi będzie ojcem Brhadrathy, Brhadratha – Sudasy, a Sudasa – Śataniki. Śatanika spłodzi Durdamanę, a on będzie miał syna o imieniu Mahinara.

 

09.22.44-45   Synem Mahinary będzie Dandapani, a jego synem - Nimi, z którego narodzi się król Ksemaka. Opisałem ci teraz dynastię boga księżyca, która jest źródłem braminów i ksatriyów i którą wielbią półbogowie oraz wielcy święci. W tej Kali-yudze Ksemaka będzie ostatnim monarchą. Teraz opiszę ci przyszłość dynastii Magadha Posłuchaj proszę.

 

09.22.46-48   Sahadeva, syn Jarasandhy, będzie miał syna zwanego Marjari. Marjari będzie ojcem Śrutaśravy, Śrutaśrava -- Yutayu, a Yutayu – Niramitry. Synem Niramitry będzie Sunaksatra, który spłodzi Brhatsenę, ojca Karmajita. Synem Karmajita będzie Sutanjaya, synem Sutanjayi – Vipra, a jego synem będzie Śuci. Synem Śuciego będzie Ksema, synem Ksemy – Suvrata, a, synem Suvraty będzie Dharmasutra. Dharmasutra spłodzi Samę, Sama – Dyumatsenę. Dyumatsena będzie ojcem Sumatiego, a Sumati – Subali.

 

09.22.49   Subala spłodzi Sunithę, Sunitha – Satyajita, Satyajit będzie ojcem Viśvajita, a Viśvajit – Ripunjayi. Wszystkie te osobistości będą należały do dynastii Brhadrathy, która będzie władała światem przez tysiąc lat

 

09.22.49   Znaczenie:      Jest to historia monarchii, której początek dał Jarasandha i która trwa przez tysiąc lat, kiedy to wyżej wymienieni królowie pojawiają się na powierzchni kuli ziemskiej.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 22-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Potomkowie Ajamidhy "