C-9 - Rozdział  XX

 

Dynastia Puru

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje dzieje Puru i jego potomka Dusmanty. Synem Puru był Janamejaya, a jego synem - Pracinvan. Synami i wnukami w genealogicznej linii Pracinvana byli kolejno Pravira, Manusyu, Carupada, Sudyu, Bahugava, Samyati, Ahamyati i Raudraśva. Raudraśva miał dziesięciu synów: Rteyu, Kakseyu, Sthandileyu, Krteyukę, Jaleyu, Sannateyu, Dharmeyu, Satyeyu, Vrateyu i Vaneyu. Synem Rteyu był Rantinava, który miał trzech synów: Sumatiego, Dhruvę i Apratirathę. Synem Apratirathy był Kanva, a jego synem Medhatithi. Wszyscy synowie Medhatithiego, którym przewodził Praskanna, byli braminami. Syn Rantinavy o imieniu Sumati miał syna zwanego Rebhi, którego synem był Dusmanta.

    Pewnego razu, polując w lesie, Dusmanta zbliżył się do aśramu Maharsiego Kanvy, gdzie ujrzał niezwykle piękną kobietę, do której poczuł atrakcję. Kobieta ta była córką Viśvamitry i miała na imię Śakuntala. Śakuntalę zostawiła w lesie jej matka, Menaka. Tam znalazł ją Kanva Muni i zabrał ją do swego aśramu, gdzie ją wychował i opiekował się nią. Gdy Śakuntala przyjęła na swego męża Maharaję Dusmantę, ten poślubił ją zgodnie z gandharva-vidhi. Następnie Śakuntala zaszła w ciążę ze swoim mężem, który zostawił ją w aśramie Kanvy Muniego, a sam wrócił do swego królestwa.

    W odpowiednim czasie Śakuntala wydała na świat syna Vaisnavę, ale po powrocie do stolicy Dusmanta zapomniał o tym, co zaszło. Kiedy więc Śakuntala zbliżyła się do niego ze swym nowonarodzonym dzieckiem, Maharaja Dusmanta nie uznał ich za żonę i syna. Jednakże przyjął ich później, po tajemniczym znaku. Po śmierci Maharajy Dusmanty na tronie osadzono syna Śakuntali Bharatę, który spełnił wiele ofiar, podczas których rozdawał braminom w jałmużnie wiele bogactw. Rozdział ten kończy się opisem narodzin Bharadvajy i tego, jak Maharaja Bharata uznał Bharadvaję za swego syna.

 

09.20.01   Śukadeva Gosvami powiedział: O Maharajo Pariksicie, potomku Maharajy Bharaty, opiszę teraz dynastię Puru, w której ty się narodziłeś, w której pojawiło się wielu świętych królów i która zapoczątkowała wiele dynastii braminów.

 

09.20.01   Znaczenie:      Istnieje sporo historycznych wydarzeń, z których dowiadujemy się, że z ksatriyów narodziło się wielu braminów, a z braminów wielu ksatriyów. Sam Pan mówi w Bhagavad-gicie (4.13), catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagaśah: "Cztery podziały ludzkiego społeczeństwa zostały stworzone przeze Mnie, odpowiednio do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy." Dlatego też, bez względu na rodzinę, w jakiej ktoś przychodzi na świat, jeśli posiada symptomy określonej grupy, trzeba go opisywać zgodnie z nimi. Yal-laksanam proktam. Nasze miejsce w społeczeństwie podzielonym na varny jest określone zgodnie z symptomami czy kwalifikacjami, które posiadamy. Jest to potwierdzone wszędzie w śastrach. Narodziny odgrywają rolę drugorzędną; podstawowe znaczenie mają nasze cechy i czynności.

 

09.20.02   W tej dynastii Puru narodził się król Janamejaya. Synem Janamejayi był Pracinvan, którego syn miał na imię Pravira. Później, synem Praviry był Manusyu, który z kolei miał syna zwanego Carupada.

 

09.20.03   Synem Carupady był Sudyu, a synem Sudyu był Bahugava. Bahugava był ojcem Samyatiego, który miał syna zwanego Ahamyati. Z niego z kolei narodził się Raudraśva.

 

09.20.04-05   Raudraśva miał dziesięciu synów zwanych: Rteyu, Kakseyu, Sthandileyu, Krteyuka, Jaleyu, Sannateyu, Dharmeyu, Satyeyu, Vrateyu i Vaneyu. Vaneyu był z nich wszystkich najmłodszy. Tak jak dziesięć zmysłów, będących produktami życia wszechświata, działa pod kontrolą życia, podobnie tych dziesięciu synów Raudraśvy działało pod jego całkowitym nadzorem. Wszyscy narodzili się z Apsary o imieniu Ghrtaci.

 

09.20.06   Rteyu miał syna o imieniu Rantinava, który z kolei miał trzech synów zwanych Sumati, Dhruva i Apratiratha. Apratiratha miał tylko jednego syna, któremu na imię było Kanva.

 

09.20.07   Synem Kanvy był Medhatithi. Jego synom, którzy wszyscy byli braminami, przewodził Praskanna. Syn Rantinavy o imieniu Sumati miał syna zwanego Rebhi. Maharaja Dusmanta dynie jako syn Rebhiego.

 

09.20.08-09   Pewnego razu, gdy król Dusmanta udał się na polowanie do lasu i odczuł wielkie zmęczenie, zbliżył się do siedziby Kanvy Muniego. Zobaczył tam najpiękniejszą z kobiet, która wyglądała jak bogini szczęścia i siedząc tam, oświetlała swym blaskiem cały aśram. Króla naturalnie urzekło jej piękno i dlatego, w otoczeniu paru żołnierzy, zbliżył się do niej i tak oto przemówił.

 

09.20.10   Widząc tę piękną kobietę, król bardzo się ożywił i uwolnił się od zmęczenia spowodowanego swym wypadem na polowanie. Był oczywiście pod jej urokiem z powodu pożądliwych pragnień, a zatem w żartobliwym nastroju tak oto ją zapytał.

 

09.20.11   O piękna lotosooka kobieto, kim jesteś? Czyją jesteś córką? W jakim celu znajdujesz się w tym odludnym lesie? Dlaczego tu przebywasz?

 

09.20.12   O najpiękniejsza, mój umysł ma wrażenie, że musisz być córką ksatriyi. Ponieważ należę do dynastii Puru, mój umysł nigdy nie usiłował cieszyć się czymkolwiek bezbożnie.

 

09.20.12   Znaczenie:      Maharaja Dusmanta w pośredni sposób objawił swoje pragnienie poślubienia Śakuntali, ponieważ w swoim umyśle odniósł wrażenie, że jest córką jakiegoś króla ksatriyi.

 

09.20.13   Śakuntala rzeka: Jestem córką Viśvamitry. Moja matka, Menaka, porzuciła mnie w lesie. O bohaterze, najpotężniejszy święty Kanva Muni wie wszystko na ten temat A teraz powiedz mi, jak mogę ci służyć?

 

09.20.13   Znaczenie:      Śakuntala powiedziała Maharajy Dusmancie, że choć nigdy nie widziała i nie znała swego ojca czy matki, Kanva Muni wiedział o niej wszystko. I od niego usłyszała, że była córką Viśvamitry, a matką jej była Menaka, która zostawiła ją w lesie.

 

09.20.14   O królu o oczach podobnych płatkom lotosu, podejdź łaskawie, usiądź i przyjmij to powitanie, jakie możemy ci ofiarować. Mamy zapas ryżu nivara, który możesz łaskawie spożyć. I zostań tu bez wahania, jeśli tylko pragniesz.

 

09.20.15   Król Dusmanta odpowiedział: O Śakuntalo o pięknych brwiach, przyszłaś na świat w rodzinie wielkiego świętego Viśvamitry i twoje powitanie jest prawdziwie godne twej rodziny. A poza tym, córki królów zazwyczaj same wybierają sobie mężów.

 

09.20.15   Znaczenie:      W czasie powitania Maharajy Dusmanty Śakuntala wyraźnie powiedziała: "Wasza Królewska Mość może tu zostać i przyjąć powitanie, jakie jestem w stanie ofiarować." Wskazała w ten sposób, że chce, by Maharaja Dusmanta został jej mężem. Jeśli zaś chodzi o Maharaję Dusmantę, pragnął Śakuntali na swą żonę już od samego początku, gdy tylko ją zobaczył, a więc porozumienie, by zjednoczyć się jako mąż i żona, było rzeczą, naturalną. Żeby nakłonić Śakuntalę do wyrażenia zgody na to małżeństwo, Maharaja Dusmanta przypomniał jej, że jako córka króla, mogła wybrać swego męża na otwartym zgromadzeniu. W historii cywilizacji Aryan było wiele przykładów tego, że słynne księżniczki wybierały swych mężów podczas otwartego współzawodnictwa. Na przykład, to właśnie w czasie takiego turnieju Sitadevi przyjęła na swego męża Pana Ramacandrę. Podczas takiego współzawodnictwa Draupadi również wybrała na swego męża Arjunę. Jest też wiele innych tego przykładów. Tak więc małżeństwo przez zawarcie porozumienia lub przez wybór własnego męża podczas otwartego współzawodnictwa jest rzeczą dozwoloną. Istnieje osiem rodzajów ślubów, spośród których małżeństwo zawierane przez porozumienie jest określane mianem gandharva. Zazwyczaj rodzice wybierają męża czy żonę dla swojej córki czy syna Ale do małżeństwa gandharva dochodzi z osobistego wyboru. Mimo to, chociaż małżeństwa z osobistego wyboru czy przez zawarcie porozumienia miały w przeszłości miejsce, nie natrafiamy na taką rzecz jak rozwód wywołany niezgodą. Oczywiście rozwody z powodu nieporozumienia zdarzały się wśród pospolitych ludzi, lecz do małżeństwa zawieranego przez porozumienie dochodziło nawet wśród klas najwyższych, w rodzinach królewskich ksatriyów. To iż Maharaja Dusmanta przyjął za swą żonę Śakuntalę, było usankcjonowane przez kulturę wedyjską. Następny werset opisuje, jak zawarto to małżeństwo.

 

09.20.16   Gdy Śakuntala odpowiedziała ciszą na propozycję Maharajy Dusmanty, porozumienie zostało zawarte. Wtedy król, który znał prawa rządzące zawieraniem małżeństwa, natychmiast ją poślubił, intonując wedyjską pranavę [omkarę], zgodnie z ceremonią ślubną zawieraną wśród Gandharvów.

 

09.20.16   Znaczenie:      Omkara, pranava, jest Najwyższą Osobą Boga reprezentowanym przez litery. Bhagavad-gita mówi, że litery a-u-m połączone razem w om reprezentują Najwyższego Pana. Przeznaczeniem zasad religijnym jest przywołanie błogosławieństw i łaski Najwyższej Osoby Boga, Krsny, który mówi w Bhagavad-gicie, że osobiście obecny jest w pragnieniach seksualnych nie stojących w sprzeczności z zasadami religijnymi. Słowo vidhina oznacza "zgodnie z religijnymi zasadami". Kultura wedyjska pozwala na obcowanie kobiet i mężczyzn zgodnie z zasadami religijnymi. W naszym ruchu świadomości Krsny zezwalamy na małżeństwo oparte na zasadach religijnych. Lecz seksualny związek mężczyzn i kobiet jako przyjaciół jest bezbożny i niedozwolony.

 

09.20.17   Król Dusmanta, który nigdy na darmo nie uwolnił nasienia, umieścił je nocą łonie swojej królowej, Śakuntali. A rankiem powrócił do swego pałacu. Następnie, w odpowiednim czasie, Śakuntala wydała na świat syna.

 

09.20.18   Kanva Muni spełnił w lesie wszystkie ceremonie rytualne związane z nowonarodzonym dzieckiem. Później chłopiec stał się tak potężny, że łapał lwa i bawił się z nim.

 

09.20.19   Śakuntala, najlepsza z kobiet, zbliżyła się do swego męża, Dusmanty, wraz ze swym synem, który był obdarzony nieprzezwyciężoną siłą i który był częściową ekspansją Najwyższego Boga.

 

09.20.20   Gdy król odmówił przyjęcia swojej żony i syna, którzy oboje byli bez zarzutu, z nieba przemówił niewcielony głos niczym omen. Słyszeli go wszyscy tam obecni.

 

09.20.20   Znaczenie:      Maharaja Dusmanta wiedział, że Śakuntala i chłopiec byli jego żoną i synem, ale jako że przyszli z zewnątrz i obywatele nie znali ich, początkowo odmówił przyjęcia ich. Jednak Śakuntala była tak czysta, że omen ogłosił z nieba prawdę, aby inni mogli ją usłyszeć. Gdy wszyscy usłyszeli zapowiedź głoszącą, że Śakuntala i jej dziecko byli rzeczywiście żoną i synem króla, ten z radością ich przyjął.

 

09.20.21   Głos powiedział: O Maharajo Dusmanto, syn w rzeczywistości należy do ojca, podczas gdy matka jest tylko naczyniem, tak jak powłoka miechu. Zgodnie z wedyjskimi nakazami ojciec rodzi się jako syn. Dlatego dbaj o swego syna i nie obrażaj Śakuntali.

 

09.20.21   Znaczenie:      Zgodnie z wedyjskim zaleceniem atma vai putra-namasi, ojciec staje się synem. Matka jest po prostu jak magazynier, jako że nasienie dziecka jest umieszczane w jej łonie: Ale to właśnie ojciec jest odpowiedzialny za utrzymanie syna. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że On jest dostarczającym nasienia ojcem wszystkich żywych istot (aham bija-pradah pita), i dlatego jest odpowiedzialny za ich utrzymanie. Potwierdzają to również Vedy. Eko bahunam yo vidadhati kaman: chociaż Bóg jest jeden, dba On o życiowe potrzeby wszystkich żywych istot Żywe istoty w różnych formach są synami Pana, dlatego ojciec, Najwyższy Pan, dostarcza im pożywienia stosownie do ich różnych ciał. Mała mrówka dostaje odrobinę cukru, a słoń otrzymuje tony pożywienia, ale każdy może jeść. Zatem nie ma kwestii nadmiernego wzrostu populacji. Jako że ojciec, Krsna, jest kompletnie bogaty, nie występuje niedobór pożywienia, a ponieważ nie brakuje pożywienia, zatem propaganda nadmiernego wzrostu populacji jest tylko mitem. W rzeczywistości z powodu braku żywności cierpimy wtedy, gdy z polecenia ojca materialna natura nie zgadza się dostarczyć nam pożywienia. To, czy żywa istota otrzyma pożywienie czy nie, zależy od jej pozycji. Kiedy chorej osobie zabrania się jeść, nie oznacza to, że brakuje żywności; to raczej chory wymaga takiego traktowania, jakim jest nie dawanie pożywienia. W Bhagavad-gicie (7.10) Pan również mówi, bijam mam sarva-bhutanam: "Jestem nasieniem wszystkich żywych istot." W ziemi sieje się określony rodzaj nasienia, a następnie pojawia się określony gatunek drzewa czy rośliny. Matka przypomina ziemię, a gdy ojciec zasieje określony rodzaj nasienia, rodzi się określony rodzaj ciała.

 

09.20.22   O królu Dusmanto, ten kto uwalnia nasienie jest prawdziwym ojcem, a syn chroni go od aresztu Yamarajy. Ty jesteś prawdziwym rodzicem tego dziecka. Śakuntala rzeczywiście mówi prawdę.

 

09.20.22   Znaczenie:      Usłyszawszy ten omen, Maharaja Dusmanta przyjął swą żonę i dziecko. Zgodnie z wedyjskim smrti:

 

pun-namno narakad yasmat    pitaram trayate sutah

tasmat putra iti proktah    svayam eva svayambhuva

 

Jako że syn wybawia ojca od kary w piekle zwanym put, syn jest nazywany putra. Zgodnie z tą zasadą, gdy między ojcem a matką dochodzi do nieporozumienia, syn wybawia właśnie ojca, a nie matkę. Lecz jeśli żona jest wierna i mocno trwa przy swoim mężu, to gdy wybawiany jest ojciec, wybawiana jest również matka. A zatem w literaturze wedyjskiej nie ma rzeczy takiej jak rozwód. Żona jest szkolona, by być czystą i wierną swemu mężowi, jako że to pomaga jej otrzymać wybawienie z jakichkolwiek ohydnych materialnych warunków. Werset ten wyraźnie mówi, putro nayati naradevo yama-ksayat: "Syn ratuje swego ojca z aresztu Yamarajy." Nie mówi, putro nayati mataram: "Syn ratuje swą matkę". Wybawiany jest dostarczający nasienia ojciec, a nie matka będąca magazynierem. Tak więc mąż i żona pod żadnym pozorem nie powinni się rozstawać, bo jeśli mają dziecko, które wychowują na Vaisnavę, może ono uratować od aresztu Yamarajy i kary w piekielnym życiu zarówno ojca, jak i matkę.

 

09.20.23   Śukadeva Gosvami powiedział: Gdy Maharaja Dusmanta odszedł z tej Ziemi, cesarzem świata został jego syn, właściciel siedmiu wysp. Mówi się o nim jako o częściowej reprezentacji Najwyższej Osoby Boga w tym świecie.

 

09.20.23   Znaczenie:      Bhagavad-gita (10.41) mówi:

 

yad yad vibhutimat sattvam    śrimad urjitam va

tat tad evavagaccha tvam    mama tęjo 'mśa-sambhavam

 

Każdego, kto ma nadzwyczajną moc, należy uważać za częściową reprezentację bogactwa Najwyższego Boga. Kiedy więc syn Maharajy Dusmanty został cesarzem całego świata, był sławiony w ten właśnie sposób.

 

09.20.24-26   Maharaja Bharata, syn Dusmanty, nosił znak dysku Krsny na dłoni swojej prawej ręki i znak baldaszku kwiatu lotosu na podbiciu swych stóp. Dzięki wielbieniu Najwyższej Osoby Boga okazałą ceremonią rytualną został cesarzem i panem całego świata. Wtedy, pod kierunkiem kapłana Mamateyi, Bhrgu Muniego, spełnił pięćdziesiąt pięć ofiar z koni na brzegu rzeki Ganges, zaczynając od jej ujścia a kończąc u źródeł. Spełnił też siedemdziesiąt osiem ofiar z koni na brzegu Yamuny, poczynając od miejsca zlania się w Prayag, a kończąc u źródła. Zainstalował ogień ofiarny we wspaniałym miejscu, a braminom rozdał wielkie bogactwa. Rozdał w rzeczywistości tak wiele krów, że każdy z tysięcy braminów otrzymał jako swój udział jedną badvę (13 084).

 

09.20.24-26   Znaczenie:      Słowa dausmanter agnih saci-gune citah wskazują na to, że Bharata, syn Maharajy Dusmanty, postarał się spełnić wiele ceremonii rytualnych na całym świecie, a zwłaszcza w całych Indiach na brzegach Gangesu i Yamuny, od ujścia do źródeł. Wszystkie te ofiary zostały odprawione w znakomitych miejscach. Jak oznajmia Bhagavad-gita (3.9), yajnarthat karmano 'nyatra loko yam karma-bandhanah: "Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu, w przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie." Każdy powinien angażować się w spełnianie yajni, a ogień ofiarny powinien być zapalony wszędzie, z wyłącznym celem uczynienia ludzi szczęśliwymi, zapewnienia im dobrobytu i postępu w życiu duchowym. Te rzeczy były oczywiście możliwe przed rozpoczęciem Kali-yugi, jako że wtedy byli kwalifikowani bramini, którzy potrafili spełniać takie yajne. Jednakże dla czasów obecnych Brahma-vaivarta Purana nakazuje:

 

aśvamedham gavalambham    sannyasam pala-paitrkam

devarena sutotpattim    kalau panca vivarjayet

 

"W tym wieku Kali zabronione jest pięć czynów:

składanie w ofierze konia,

ofiarowywanie krowy,

przyjmowanie sannyasy,

składanie przodkom obiat z mięsa i

płodzenie dzieci z żoną brata."

W tym wieku niemożliwe jest spełnianie takich ofiar jak aśvamedha-yajna i gomedha-yajna, jako że nie ma ani dostatecznych bogactw, ani kwalifikowanych braminów. Ten werset mówi, mamateyam purodhaya: do sprawowania pieczy nad spełnianiem tej yajni Maharaja Bharata zaangażował syna Mamaty, Bhrgu Muniego. Jednakże znalezienie takich braminów jest teraz niemożliwe. Dlatego śastra polecają, yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah: ci, którzy są inteligentni, powinni spełniać sankirtana-yajnę, zapoczątkowaną przez Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu.

 

krsna-varnam tvisakrsnam    sangopangastra-parsadam

yajnaih sankirtana-prayair    yajanti hi sumedhasah

 

   "W tym wieku Kali, ludzie obdarzeni dostateczną inteligencją będą wielbić Pana, otoczonego Swymi towarzyszami, przez spełnianie sankirtana yajni." (Bhag. 11.5.32) Trzeba spełniać yajne, w przeciwnym bowiem razie ludzie uwikłają się w grzeszne czynności i będą ogromnie cierpieć. Dlatego ruch świadomości Krsny zajął się wprowadzeniem na całym świecie intonowania Hare Krsna. Ten ruch Hare Krsna też jest yajną, ale wolną od kłopotów związanych ze zdobywaniem parafernaliów i kwalifikowanych braminów. To zbiorowe intonowanie można spełniać wszędzie. Jeśli ludzie w jakiś sposób zbierają się razem i są skłonni intonować Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, zostaną spełnione wszystkie cele yajni. Pierwszy cel jest taki, że musi być wystarczająca ilość deszczu, jako że bez deszczu nie może być żadnej produkcji (annad bhavanti bhutani parjanyad anna-sambhavah). Wszystkie potrzebne nam rzeczy możemy wyprodukować po prostu dzięki opadom deszczu (kamam vavarsa parjanyah), a ziemia jest pierwotnym źródłem wszystkich koniecznych rzeczy (sama-kama-dugha mahi). Konkludując, ludzie na całym świecie powinni powstrzymać się od czterech zasad grzesznego życia: zakazanego seksu, jedzenia mięsa, zażywania środków odurzających i hazardu. I w czystym stanie egzystencji powinni spełniać prostą yajnę intonowania maha-mantry Hare Krsna. Wtedy ziemia z pewnością wytworzy wszelkie potrzebne do życia rzeczy i ludzie będą szczęśliwi pod względem ekonomicznym, politycznym, społecznym, religijnym i kulturowym: Wszystko będzie na właściwym miejscu.

 

09.20.27   Bharata, syn Maharajy Dusmanty, związał do tych ofiar trzy tysiące trzysta koni i tym sposobem wprawił w zdumienie wszystkich pozostałych królów. Przewyższył nawet bogactwo półbogów, ponieważ otrzymał najwyższego mistrza duchowego, Hari.

 

09.20.27   Znaczenie:      Ten, kto osiąga lotosowe stopy Najwyższej Osoby Boga, z pewnością wznosi się ponad wszelkie materialne bogactwo, nawet to należące do półbogów z planet niebiańskich. Yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah. Najwyższym osiągnięciem w życiu jest osiągnięcie lotosowych stóp Najwyższej Osoby Boga.

 

09.20.28   Gdy Maharaja Bharata spełnił ofiarę znaną jako Masnara [czyli ofiarę w miejscu znanym jako Masnara], rozdał w jałmużnie czternaście lakh znakomitych czarnych słoni o białych kłach, całkowicie pokrytych złotymi ornamentami.

 

09.20.29   Tak jak nie można zbliżyć się do planet niebiańskich jedynie dzięki mocy swych ramion (bo któż może dotknąć planet niebiańskich swymi rękoma?), tak nie sposób imitować wspaniałych czynności Maharajy Bharaty. W przeszłości nikt nie potrafił dokonać takich czynów ani też w przyszłości nikt nie będzie w stanie działać w ten sposób.

 

09.20.30   Podczas podróży Maharaja Bharata pokonał lub zabił wszystkich Kiratów, Hunów, Yavanów, Paundrów, Kanków, Khaśów, Śaków i królów, którzy byli przeciwni wedyjskim zasadom kultury bramińskiej.

 

09.20.31   Ongiś, po pokonaniu półbogów, wszystkie demony schroniły się na niższym systemie planetarnym, znanym jako Rasatala, zabierając tam również wszystkie żony i córki półbogów. Jednak Maharaja Bharata uwolnił z rąk demonów wszystkie te kobiety, wraz z ich towarzyszkami, i zwrócił je półbogom.

 

09.20.32   Maharaja Bharata przez dwadzieścia siedem tysięcy lat zaspokajał wszystkie potrzeby swoich poddanych zarówno na tej Ziemi, jak i na planetach niebiańskich. Na wszystkie strony rozsyłał swe rozkazy i rozstawiał żołnierzy.

 

09.20.33   Jako władca całego wszechświata, cesarz Bharata miał bogactwa wielkiego królestwa i niepokonanych żołnierzy. Wydawało mu się, że synowie i rodzina są całym jego życiem. Ale w końcu uznał to wszystko za przeszkodę w postępie duchowym i dlatego przestał z tego czerpać przyjemność.

 

09.20.33   Znaczenie:      Maharaja Bharata był nieporównywalnie bogaty pod względem żołnierzy, synów, córek i wszystkiego, co potrzebne do materialnej przyjemności, a także miał nieporównywalną wszechwładzę. Ale kiedy uświadomił sobie, że wszelkie tego rodzaju materialne bogactwa były bezużyteczne w czynieniu duchowego postępu wyrzekł się materialnej przyjemności. Cywilizacja wedyjska nakazuje, że po osiągnięciu pewnego wieku należy – podążając za przykładem Maharajy Bharaty – przestać cieszyć się materialnym bogactwem i przyjąć porządek vanaprastha.

 

09.20.34   O królu Pariksicie, Maharaja Bharata miał trzy ujmujące żony, które były córkami króla Vidarbhy. Kiedy wszystkie trzy urodziły dzieci niepodobne do króla, pomyślały, że będzie uważał je za niewierne królowe i odrzuci je. Dlatego też zabiły swych synów.

 

09.20.35   Gdy podjęta przez króla próba spłodzenia potomstwa została w ten sposób zniweczona, wówczas – pragnąc otrzyma syna – spełnił ofiarę o nazwie marut-stoma. I wtedy półbogowie znani jako Marutowie, całkowicie z niego zadowoleni, podarowali mu syna o imieniu Bharadvaja.

 

09.20.36   Kiedy półboga o imieniu Brhaspati urzekła żona jego brata, Mamata, która była wtedy brzemienna, zapragnął mieć z nią związek seksualny. Syn będący w jej łonie zabronił tego, ale Brhaspati rzuci na niego klątwę i przemocą umieścił nasienie w łonie Mamaty.

 

09.20.36   Znaczenie:      W tym materialnym świecie popęd seksualny jest tak mocny, że nawet Brhaspati, który jest kapłanem półbogów i wielkim uczonym, pragnął związku seksualnego z brzemienną żoną swego brata. Coś takiego może się zdarzyć nawet w społeczeństwie będących na wyższym poziomie półbogów, więc cóż mówić o społeczeństwie ludzkim? Popęd seksualny jest tak silny, że może zaagitować nawet tak wykształconą osobę, jak Brhaspati.

 

09.20.37   Mamata bardzo się obawiała, że mąż ją porzuci, jako że wydała na świat nielegalnego syna i dlatego myślała o porzuceniu tego dziecka. Ale wtedy półbogowie rozwiązali problem, ogłaszając imię dziecka.

 

09.20.37   Znaczenie:      Zgodnie z wedyjskimi pismami objawionymi, ilekroć rodzi się dziecko, odprawia się pewne ceremonie zwane jata-karma i nama-karana, podczas których wykształceni bramini natychmiast po narodzinach dziecka układają horoskop zgodny z obliczeniami astrologicznymi. Lecz dziecko, które wydała na świat Mamata, niezgodnie z zasadami religijnymi spłodził Brhaspati, bo choć Mamata była żoną Utathyi, Brhaspati przemocą ją zapłodnił. Dlatego Brhaspati stał się bhartą. W kulturze wedyjskiej żona jest uważana za własność swego męża, a syn zrodzony w wyniku nielegalnego seksu jest nazywany dvaja. Powszechnym słowem wciąż używanym w społeczeństwie hinduskim na określenie takiego syna jest dogla, co odnosi się do syna nie spłodzonego przez męża jego matki. W takiej sytuacji trudno nadać dziecku imię zgodnie z odpowiednimi zasadami regulującymi. Dlatego Mamata była zakłopotana. Ale półbogowie dali dziecku stosowne imię Bharadvaja, które wskazywało na to, że to nielegalnie zrodzone dziecko powinni utrzymywać zarówno Mamata, jak i Brhaspati.

 

09.20.38   Brhaspati powiedział Mamacie: "Ty nierozsądna kobieto, choć to dziecko urodziło się z żony jednego mężczyzny, ale z nasienia dostarczonego przez innego, ty powinnaś je utrzymywać." Wysłuchawszy tego, Mamata odpowiedziała: "O Brhaspati, ty je utrzymuj!" Powiedziawszy to, zarówno Brhaspati, jak i Mamata odeszli. Tak więc dziecko to było znane jako Bharadvaja.

 

09.20.39   Choć półbogowie zachęcili Mamatę do utrzymywania tego dziecka, ona uważała je za bezużyteczne, z powodu jego nielegalnych narodzin i dlatego opuściła je. A zatem dbali o nie półbogowie zwani Marutami. A gdy Maharaja Bharata był zawiedziony, jako że nie miał dziecka, wówczas dziecko to dano mu jako jego syna

 

09.20.39   Znaczenie:      Z tego wersetu dowiadujemy się, że ci, którzy zostają odrzuceni na wyższym systemie planetarnym, otrzymują szansę narodzin w najchwalebniejszych rodzinach na tej ziemskiej planecie.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 20-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Dynastia Puru. "