C-9 - Rozdział  II

 

Dynastie synów Manu

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Ten Drugi Rozdział opisuje dynastie synów Manu, którym przewodził Karusa.

    Gdy Sudyumna przyjął vanaprasthę i odszedł do lasu, Vaivasvata Manu, pragnąc synów, wielbił Najwyższą Osobę Boga. Wskutek tego spłodził dziesięciu synów, takich jak Maharaja Iksvaku. Wszyscy oni byli niczym ich ojciec. Jeden z tych synów, Prsadhra, z mieczem w ręku spełniał obowiązek chronienia krów nocą. Stosując się do polecenia swego mistrza duchowego, stał w ten sposób przez całą noc. Pewnego razu, korzystając z mroku nocy, tygrys porwał z obory krowę. Gdy Prsadhra dowiedział się o tym, wziął miecz do ręki i podążył za tygrysem. Niestety, gdy ostatecznie zbliżył się do tygrysa, w ciemnościach nocy nie odróżnił krowy od tygrysa i zabił krowę. Z tego powodu jego mistrz duchowy rzucił na niego klątwę, by narodził się w rodzinie śudry. Lecz Prsadhra praktykował yogę mistyczną i poprzez bhakti-yogę wielbił Najwyższą Osobę Boga. Później dobrowolnie wszedł do płonącego lasu, opuszczając w ten sposób swe materialne ciało i powrócił do domu, z powrotem do Boga.

    Kavi, najmłodszy syn Manu, był od samego dzieciństwa wielkim bhaktą Najwyższej Osoby Boga. Od syna Manu zwanego Karusa wywodzi się sekta ksatriyów, znanych jako Karusowie. Manu miał też syna o imieniu Dhrsta, z którego bierze swój początek inna sekta ksatriyów, którzy – chociaż narodzili się z osoby posiadającej cechy ksatriyów – zostali braminami. Od Nrgi, innego syna Manu, pochodzą synowie i wnukowie znani jako Sumati, Bhutajyoti i Vasu. Następnie z Vasu narodził się Pratika, a z niego Oghavan. W dynastii z nasienia Narisyanty, innego syna Manu, pojawi się kolejno Citrasena, Rksa, Midhvan, Purna, Indrasena, Vitihotra, Satyaśrava, Uruśrava, Devadatta i Agniveśya. Od ksatriyi zwanego Agniveśyą pochodzi sławna dynastia braminów, znana jako Agniveśyayana. W dynastii z nasienia Disty, innego syna Manu, narodził się Nabhaga, a od niego pochodzą kolejno: Bhalandana, Vatsapriti, Pramśu, Pramati, Khanitra, Caksusa, Vivimśati, Rambha, Khaninetra, Karandhama, Aviksit, Marutta, Dama, Rajyavardhana, Sudhrti, Nara, Kevala, Dhundhuman, Vegavan, Budha i Trnabindu. W ten sposób w dynastii tej narodziło się wielu synów i wnuków. Trnabindu miał córkę zwaną Ilavila, która wydała na świat Kuverę. Trnabindu miał także trzech synów o imionach Viśala, Śunyabandhu i Dhumraketu. Synem Viśali był Hemacandra, ojciec Dhumraksy, który miał syna Samyamę. Synami Samyamy byli Devaja i Krśaśva. Syn Krśaśvy, Somadatta, spełnił ofiarę Aśvamedha i wielbiąc Najwyższą Osobę Boga, Visnu, osiągnął najwyższą doskonałość powrotu do domu; do Boga.

 

09.02.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Gdy jego syn Sudyumna odszedł do lasu, by przyjąć vanaprasthę, Vaivasvata Manu [Śraddhadeva] zapragnął mieć więcej synów. Dlatego też oddawał się srogim wyrzeczeniom na brzegu Yamuny przez sto lat

 

09.02.02   Następnie, wiedziony pragnieniem posiadania synów, Manu znany jako Śraddhadeva wielbił Najwyższego Pana, Osobę Boga, Pana półbogów. I tak otrzymał dziesięciu synów, dokładnie takich jak on sam. Najstarszym z nich był Iksvaku.

 

09.02.03   Jeden z tych synów, Prsadhra, zgodnie z poleceniem swego mistrza duchowego, zajmował się ochroną krów. Przez całą noc stał z mieczem, by zapewnić krowom ochronę.

 

09.02.03   Znaczenie:      Osoba, która staje się virasana, podejmuje ślub stania przez całą noc z mieczem, by zapewnić krowom ochronę. Jako że Prsadhra został zaangażowany w ten sposób, jest rzeczą zrozumiałą, że nie miał dynastii. Z tego ślubu podjętego przez Prsadhrę możemy dokładniej zrozumieć, jak istotna jest ochrona krów. Jeden z synów ksatriyi podejmował ten ślub chronienia krów przed drapieżnymi zwierzętami – nawet w nocy. Cóż więc mówić o wysyłaniu krów do rzeźni? Jest to najbardziej grzeszny czyn w społeczeństwie ludzkim.

 

09.02.04   Pewnej nocy, gdy padał deszcz, na teren obory wszedł tygrys. Ujrzawszy go, wszystkie leżące krowy poderwały się ze strachu i zaczęły pierzchać we wszystkich kierunkach.

 

09.02.05-06   Gdy silny tygrys porwał krowę, zaczęła ryczeć w rozpaczy i strachu, a Prsadhra, słysząc jej głos, natychmiast podążył za tym dźwiękiem. Podniósł swój miecz, ale ponieważ gwiazdy przesłonięte były chmurami, mylnie wziął krowę za tygrysa i przez pomyłkę z wielką siłą odciął jej głowę.

 

09.02.07   Ponieważ koniec miecza odciął ucho tygrysa, przepełnił się on strachem i uciekł z tego miejsca, krwawiąc po drodze.

 

09.02.08   Rankiem, gdy Prsadhra, który był w stanie pokonać swego wroga, ujrzał, że zabił krowę – mimo iż w nocy sądził, że zabił tygrysa – był bardzo nieszczęśliwy.

 

09.02.09   Chociaż Prsadhra popełnił grzech nieumyślnie, jego kapłan rodzinny, Vasistha, przeklął go, mówiąc: "W swym następnym życiu nie będziesz mógł stać się ksatriyą. Narodzisz się natomiast jako śudra, ponieważ zabiłeś krowę."

 

09.02.09   Znaczenie:      Okazuje się, że Vasistha nie był wolny od tamo-guny, siły ignorancji. Jako kapłan rodzinny, czyli mistrz duchowy Prsadhry, Vasistha powinien potraktować obrazę Prsadhry bardzo lekko. Lecz zamiast tego Vasistha przeklął go, by został śudrą. Obowiązkiem kapłana rodzinnego nie jest rzucanie klątwy na ucznia, tylko udzielenie mu pomocy poprzez spełnienie jakiejś pokuty. Jednak Vasistha postąpił wprost przeciwnie. Dlatego Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura mówi, że był on durmati, czyli innymi słowy, nie był zbyt inteligentny.

 

09.02.10   Gdy bohaterski Prsadhra został w ten sposób przeklęty przez swego mistrza duchowego, przyjął tę klątwę ze złożonymi dłońmi. Następnie, poddawszy kontroli swe zmysły, podjął ślub brahmacaryi, który pochwalają wszyscy wielcy mędrcy.

 

09.02.11-13   Następnie Prsadhra uwolnił się od wszelkiej odpowiedzialności, osiągnął spokój umysłu i poddał kontroli wszystkie swoje zmysły. Nie ulegając wpływowi materialnych okoliczności, zadowalając się czymkolwiek, co było dostępne dzięki łasce Pana, by utrzyma duszę i ciało razem, i będąc jednakowym wobec wszystkich – całkowicie skupił swą uwagę na Najwyższej Osobie Boga, Vasudevie, który jest transcendentalną Duszą Najwyższą, wolnym od materialnego zanieczyszczenia. W ten sposób Prsadhra, w pełni usatysfakcjonowany transcendentalną wiedzą, stale koncentrując swój umysł na Najwyższej Osobie Boga, osiągnął czystą służbę oddania dla Pana i zaczął wędrować po całym świecie nie będąc przywiązanym do materialnych czynności, sprawiając wrażenie głuchego, niemego i ślepego.

 

09.02.14   Mając takie nastawienie, Prsadhra stał się wielkim świętym. Gdy wszedł do lasu i ujrzał gorejący pożar leśny, skorzystał z tej okazji, by spalić w ogniu swe ciało. W ten sposób osiągnął transcendentalny, duchowy świat.

 

09.02.14   Znaczenie:      W Bhagavad-gicie (4.9) Pan mówi

 

janma karma ca me divyam    evam yo vetti tattvatah

tyaktva deham punar janma    naiti mam eti so 'rjuna

 

   "Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, o Arjuno." Z powody swojej karmy Prsadhra został obrzucony klątwą, by w następnym życiu narodził się jako śudra, ale ponieważ podjął święte życie – szczególnie przez bezustanną koncentrację umysłu na Najwyższej Osobie Boga – stał się czystym bhaktą. Po porzuceniu swego ciała w ogniu, natychmiast, na skutek swojej pozycji oddania, osiągnął świat duchowy. Wspomina o tym Bhagavad-gita (mam eti). Służba oddania spełniana przez myślenie o Najwyższej Osobie Boga ma tak wielką moc, że chociaż Prsadhra został przeklęty, uniknął strasznej konsekwencji stania się śudrą i zamiast tego powrócił do domu, z powrotem do Boga. Jak oznajmia Brahma-samhita (5.54):

 

yas tv indra-gopam athavendram aho sva-karma-

bandhanurupa-phala-bhajanam atanoti

karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam

govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

    Ci, którzy pełnią służbę oddania, nie ulegają wpływowi rezultatów swych materialnych działań. Natomiast wszyscy inni – od najmniejszego mikroba aż po króla niebios, Indrę – podlegają prawom karmy. Czysty bhakta, bezustannie pełniący służbę dla Pana, nie podlega tym prawom.

 

09.02.15   Najmłodszy syn Manu, Kavi, nie kwapiąc się do przyjęcia materialnych przyjemności, porzucił królestwo przed pełnym rozkwitem młodości. Wraz z przyjaciółmi odszedł do lasu, w głębi serca myśląc zawsze o samopromiennym Najwyższej Osobie Boga w ten sposób osiągnął doskonałość.

 

09.02.16   Od Karusy, innego syna Manu, wywodzi się dynastia Karusa, ród ksatriyów. Ksatriyowie Karusa byli królami terenów północnych. Słynęli jako obrońcy kultury bramińskiej i wszyscy byli bardzo religijni.

 

09.02.17   Od syna Manu o imieniu Dhrsta pochodzi kasta braminów zwana Dharsta, której członkowie osiągnęli w tym świecie pozycję braminów. Następnie, z syna Manu o imieniu Nrga narodził się Sumati. Z  Sumati pojawił się Bhutajyoti, a z Bhutajyoti – Vasu.

 

09.02.17   Znaczenie:      Zostało tutaj powiedziane, ksatram brahma-bhuyam gatam ksitau: chociaż Dharstowie należeli do grupy ksatriyów, przemienili się w braminów. Jest to wyraźny dowód potwierdzający następujące oznajmienie Narady (Bhag. 7.11.35):

 

yasya yal laksanam proktam    pumso varnabhivyanjakam

yad anyatrapi drśyeta    tat tenaiva vinirdiśet

 

    Jeśli w ludziach z jednej grupy znajdujemy cechy innej grupy, to powinni być klasyfikowani w oparciu o ich cechy, symptomy, a nie na podstawie grupy czy rodziny, w której przyszli na świat. Narodziny nie mają żadnego znaczenia; cała literatura wedyjska kładzie nacisk na cechy danej osoby.

 

09.02.18   Vasu był ojcem Pratiki, który miał syna Oghavana. Syn Oghavana był także zwany Oghavanem, a jego córką była Oghavati. Córkę tę poślubił Sudarśana.

 

09.02.19   Z Narisyanty narodził się syn zwany Citraseną, a z niego syn o imieniu Rksa. Rksa był ojcem Midhvana, z którego pojawi się Purna, ojciec Indraseny.

 

09.02.20   Z Indraseny pojawił się Vitihotra, a z Vitihotry – Satyaśrava. Z Satyaśravy narodził się syn zwany Uruśravą, który był ojcem Devadatty.

 

09.02.21   Synem Devadatty był Agniveśya, który był samym bogiem ognia, Agnim. Ten syn, sławny święty, słynął jako Kanina i Jatukarnya:

 

09.02.21   Znaczenie:      Agniveśya był także znany jako Kanina i Jatukarnya.

 

09.02.22   O królu, z Agniveśyi wywodzi się dynastia braminów, znana jako Agniveśyayana Teraz, gdy opisałem potomków Narisyanty, opowiem o potomkach Disty. Posłuchaj mnie proszę.

 

09.02.23-24   Dista miał syna o imieniu Nabhaga. Ten Nabhaga, który był inną osobą niż Nabhaga opisany później, był z zawodu vaiśyą. Syn Nabhagi znany był jako Bhalandana i miał syna Vatsapriti, który był ojcem Pramśu. Synem Pramśu był Pramati, synem Pramatiego był Khanitra, ojciec Caksusy, który miał syna Vivimśati.

 

09.02.23-24   Znaczenie:      Jeden z synów Manu stał się ksatriyą, inny braminem, a jeszcze inny vaiśyą. Jest to potwierdzeniem stwierdzenia Narady Muniego: yasya yal laksanam proktam pumso varnabhivyanjakam (Bhag. 7.11.35). Należy zawsze pamiętać, że braminów; ksatriyów i vaiśyów nie powinno się nigdy uważać za członków danej kasty na podstawie narodzin. Bramin może zmienić się w ksatriyę, a ksatriya w bramina. Podobnie bramin czy ksatriya może zmienić się w vaiśyę, a vaiśya w bramina czy ksatriyę. Potwierdza to Bhagavad-gita (catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagaśah). Więc braminem, ksatriyą czy vaiśyą nigdy nie jest się z urodzenia, tylko dzięki cechom. Bramini są bardzo potrzebni i dlatego też w ruchu świadomości Krsny próbujemy wyszkolić braminów, by pokierowali społeczeństwem ludzkim. Ponieważ obecnie brakuje braminów, mózg społeczeństwa ludzkiego jest zatracony. Jako że praktycznie każdy jest śudrą, w obecnej chwili nikt nie może skierować członków społeczeństwa na właściwą ścieżkę, dzięki której można osiągnąć doskonałość w życiu.

 

09.02.25   Synem Vivimśatiego był Rambha, ojciec wielkiego i religijnego króla Khaninetry. O królu, synem Khaninetry był król Karandhama.

 

09.02.26   Z Karandhamy narodził się syn o imieniu Aviksit, ojciec Marutty, który był cesarzem. Wielki mistyk Samvarta, syn Angiry, zaangażował Maruttę w spełnianie ofiary [yajni].

 

09.02.27   Ofiarne parafernalia króla Marutty były nadzwyczaj piękne, gdyż wszystkie zrobione były ze złota. Zaprawdę, żadna ofiara nie mogła się równać z jego ofiarą.

 

09.02.28   Podczas tej ofiary król Indra był odurzony po wypiciu dużej ilości soma-rasy. Bramini otrzymali hojne datki, więc byli zadowoleni. Pożywienie na tę ofiarę ofiarowali różni półbogowie kontrolujący wiatry, a członkami zgromadzenia byli Viśvedevowie.

 

09.02.28   Znaczenie:      Ofiara spełniana przez Maruttę zadowoliła każdego, szczególnie zaś braminów i ksatriyów. Bramini zainteresowani są otrzymaniem swego udziału za spełnianie funkcji kapłanów, a ksatriyowie – piciem. Tak więc wszyscy byli zadowoleni ze swych różnych zajęć.

 

09.02.29   Synem Marutty był Dama, synem Damy był Rajyavardhana, synem Rajyavardhany – Sudhrti, a jego synem Nara.

 

09.02.30   Synem Nary był Kevala, a jego synem był Dhundhuman, ojciec Vegavana. Vegavan miał syna Budhę, a synem Budhy był Trnabindu, który został królem tej Ziemi.

 

09.02.31   Najlepsza z Apsar, wielce kwalifikowana dziewczyna zwana Alambusą, przyjęła na męża podobnie kwalifikowanego Trnabindu. Urodziła ona kilku synów i córkę znaną jako Ilavila.

 

09.02.32   Gdy wielki święty Viśrava, mistrz yogi mistycznej, otrzymał od swego ojca absolutną wiedzę, spłodził w łonie Ilavili bardzo sławnego syna, znanego jako Kuvera, dawca pieniędzy.

 

09.02.33   Trnabindu miał trzech synów: Viśalę, Śunyabandhu i Dhumraketu. Z nich trzech, Viśala zapoczątkował dynastię i wybudował pałac zwany Vaiśali.

 

09.02.34   Syn Viśali znany był jako Hemacandra, jego synem był Dhumraksa, ojciec Samyamy, który miał synów Devaję i Krśaśvę.

 

09.02.35-36   Synem Krśaśvy był Somadatta, który spełnił ofiary aśvamedha i zadowolił w ten sposób Najwyższą Osobę Boga, Visnu. Dzięki wielbieniu Najwyższego Pana osiągnął najwznioślejszą pozycję – siedzibę na planecie, na którą wznoszą się wielcy yogini mistycy. Synem Somadatty był Sumati, który był ojcem Janamejayi. Wszyscy ci królowie pojawiający się w dynastii Viśali, właściwie podtrzymywali wzniosłą pozycję króla Trnabindu.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 2-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Dynastie synów Manu "