C-9 - Rozdział  XVII

 

Dynastie synów Pururavy

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Ayu, najstarszy z synów Pururavy, miał pięciu synów. Rozdział ten opisuje dynastie czterech spośród nich, poczynając od Ksatravrddhy.

    Ayu, syn Pururavy, miał pięciu synów – Nahusę, Ksatravrddhę, Raji, Rabhę i Anenę. Synem Ksatravrddhy był Suhotra, który miał trzech synów noszących imiona Kaśya, Kuśa i Grtsamada. Synem Grtsamady był Śunaka, a jego synem był Śaunaka. Synem Kaśyi był Kaśi. Od Kaśi wywodzą się synowie i wnukowie znani jako Rastra, Dirghatama, a następnie Dhanvantari, inaugurator nauki medycznej i inkarnacja śaktyaveśa Najwyższej Osoby Boga, Vasudevy. Potomkami Dhanvantari byli Ketuman, Bhimaratha, Divodasa i Dyuman, znany też pod imionami Pratardana, Śatrujit, Vatsa, Rtadhvaja i Kuvalayaśva. Synem Dyumana był Alarka, który rządził królestwem przez wiele, wiele lat. Następnymi w dynastii Alarki byli Santati, Sunitha, Niketana, Dharmaketu, Satyaketu, Dhrstaketu, Sukumara, Vitihotra, Bharga i Bhargabhumi. Wszyscy oni należeli do dynastii Kaśi, potomka Ksatravrddhy.

    Synem Rabhy był Rabhasa, a jego synem - Gambhira. Synem Gambhiry był Akriya, który zrodził Brahmavita. Synem Aneny był Śuddha, który miał syna Śuciego. Śuci miał syna Citrakrta, którego synem był Śantaraja. Raji miał pięciuset synów, wszystkich nadzwyczaj silnych. Sam Raji był bardzo potężny i otrzymał od Pana Indry królestwo niebiańskie. Później, po śmierci Rajiego, gdy jego synowie odmówili Indrze zwrotu królestwa, Brhaspati sprawił, że utracili inteligencję i zostali pokonani przez Pana Indrę.

    Wnuk Ksatravrddhy, o imieniu Kuśa, spłodził syna zwanego Prati. Z Prati pochodzi Sanjaya, z Sanjayi – Jaya, z Jayi – Krta, a z Krty – Haryabala. Synem Haryabali był Sahadeva, synem Sahadevy – Hina; synem Hiny – Jayasena, synem Jayaseny – Sankrti, a synem Sankrti – Jaya.

 

09.17.01-03   Śukadeva Gosvami powiedział: Pururava zrodził syna o imieniu Ayu, którego potężnymi synami byli Nahusa, Ksatravrddha, Raja, Rabha i Anena. O Maharajo Pariksicie, posłuchaj teraz o dynastii Ksatravrddhy. Synem Ksatravrddhy był Suhotra, który miał trzech synów o imionach Kaśya, Kuśa i Grtsamada. Od Grtsamady pochodził Śunaka, a z niego zrodził się wielki mędrzec Śaunaka, najlepszy wśród znawców Rg Vedy.

 

09.17.04   Synem Kaśyi był Kaśi, a jego synem był Rastra, ojciec Dirghatamy. Dirghatama miał syna zwanego Dhanvantari, będącego inauguratorem nauki medycznej i inkarnacją Pana Vasudevy, tego który cieszy się rezultatami ofiar. Kto pamięta imię Dhanvantari, może uwolnić się od wszelkich chorób.

 

09.17.05   Synem Dhanvantari był Ketuman, a jego synem był Bhimaratha. Synem Bhimarathy był Divodasa, a synem Divodasy – Dyuman, znany też jako Pratardana.

 

09.17.06   Dyuman znany był także jako Śatrujit, Vatsa, Rtadhvaja i Kuvalayaśva. Z niego narodził się Alarka i inni synowie.

 

09.17.07   Mój drogi królu Pariksicie, Alarka, syn Dyumana, rządził Ziemią przez sześćdziesiąt sześć tysięcy lat. Nikt oprócz niego nie władał Ziemią przez tak długi czas jako młody człowiek.

 

09.17.08   Z Alarki narodził się syn znany jako Santati, a jego synem był Sunitha. Synem Sunithy był Niketana, ojciec Dharmaketu, którego synem był Satyaketu.

 

09.17.09   O królu Pariksicie, z Satyaketu narodził się syn zwany Dhrstaketu, a Dhrstaketu spłodził Snkumarę, cesarza całego świata. Synem Sukumary był Vitihotra, Vitihotry – Bharga, a Bhargi – Bhargabhumi.

 

09.17.10   O Maharajo Pariksicie, wszyscy ci królowie byli potomkami Kaśiego i można ich było także nazwać potomkami Ksatravrddhy. Synem Rabhy był Rabhasa, z niego narodził się Gambhira, a z Gambhiry pojawił się syn o imieniu Akriya.

 

09.17.11   O królu, syn Akriyi zwany był jako Brahmavit. A teraz posłuchaj o potomkach Aneny. Z Aneny narodził się syn zwany Śuddha, a jego synem był Śuci. Synem Śuciego był Dharmasarathi, zwany też Citrakrt.

 

09.17.12   Z Citrakrta narodził się syn o imieniu Śantaraja, samozrealizowana dusza, który spełniał wszelkiego rodzaju rytualne ceremonie i dlatego nie spłodził żadnego potomstwa. Raji miał pięciuset synów, którzy byli bardzo potężni.

 

09.17.13   Na prośbę półbogów Raji zabił demony i w ten sposób przywrócił niebiańskie królestwo Panu Indrze. Lecz Indra, obawiając się takich demonów jak Prahlada, oddał niebiańskie królestwo Rajiemu i podporządkował się jego lotosowym stopom.

 

09.17.14   Gdy Raji umarł, Indra poprosił jego synów o zwrot niebiańskiej planety. Jednak nie zwrócili jej, chociaż zgodzili się, aby dać przypadający Indrze udział w rytualnych ceremoniach.

 

09.17.14   Znaczenie:      Raji podbił królestwo niebiańskie i dlatego, gdy Indra, król niebios, poprosił synów Raji, aby je zwrócili, ci odmówili. Ponieważ nie wzięli królestwa niebiańskiego od Indry, lecz odziedziczyli je po swoim ojcu, więc uważali je za własność swego ojca. Dlaczego zatem mieliby je zwracać półbogom?

 

09.17.15   Później Brhaspati, mistrz duchowy półbogów, ofiarował w ogniu obiaty, aby synowie Rajiego podupadli w zasadach moralnych. Gdy upadli, Pan Indra z łatwością zabił ich z powodu ich degradacji. Ani jeden nie uszedł z życiem.

 

09.17.16   Z Kuśy, wnuka Ksatravrddhy, narodził się syn o imieniu Prati. Jego synem był Sanjaya, a synem Sanjayi był Jaya. Jaya został ojcem Krty, a Krta – ojcem króla Haryabali.

 

09.17.17   Z Haryabali narodził się syn zwany Sahadeva, a z Sahadevy – Hina. Synem Hiny był Jayasena, który miał syna o imieniu Sankrti. Sankrti był ojcem potężnego i doskonałego wojownika zwanego Jaya. Królowie ci byli członkami dynastii Ksatravrddhy. A teraz opiszę ci dynastię Nahusy.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 17-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Dynastie synów Pururavy. "