C-9 - Rozdział  XVI

 

Pan Paraśurama niszczy klasę rządzącą światem

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Kiedy synowie Kartaviryarjuny zabili Jamadagniego, co opisuje ten rozdział, Paraśurama dwadzieścia jeden razy uwolnił cały świat od ksatriyów. Rozdział ten opisuje również potomków Viśvamitry.

    Gdy Renuka, żona Jamadagniego, poszła po wodę do Gangesu i zobaczyła króla Gandharvów cieszącego się towarzystwem Apsar, została nim urzeczona i nieznacznie zapragnęła obcować z nim. Mąż ukarał ją z powodu tego grzesznego pragnienia. Paraśurama zabił swą matkę i braci, lecz później, dzięki wyrzeczeniom Jamadagniego, odzyskali oni życie. Jednakże synowie Kartaviryarjuny, pamiętając śmierć swego ojca, chcieli zemścić się na Panu Paraśuramie. Kiedy więc Paraśuramy nie było w aśramie, zabili Jamadagniego, który medytował o Najwyższej Osobie Boga. Gdy Paraśurama wrócił do aśramu i zobaczył zabitego ojca, bardzo się zasmucił. Poprosiwszy swoich braci, by zajęli się martwym ciałem, odszedł z postanowieniem zgładzenia wszystkich ksatriyów przebywających na powierzchni Ziemi. Biorąc swój topór poszedł do Mahismati-pury, stolicy Kartaviryarjuny, i zabił jego wszystkich synów, których krew popłynęła wielką rzeką. Jednak Paraśuramy nie zadowoliło zgładzenie jedynie synów Kartaviryarjuny. Później, gdy ksatriyowie zaczęli stwarzać zakłócenia, zabił ich dwadzieścia jeden razy, tak że na powierzchni Ziemi nie było ksatriyów. Potem Paraśurama połączył głowę swego ojca z jego martwym ciałem i spełnił różne ofiary dla zadowolenia Najwyższego Pana. W ten sposób Jamadagni znowu odzyskał życie w swym ciele, a później wzniósł się na wyższy system planetarny, znany jako Saptarsi-mandala. Paraśurama, syn Jamadagniego, nadal żyje w Mahendra-parvata. W następnym manvantarze zostanie głosicielem wiedzy wedyjskiej.

    W dynastii Gadhiego narodził się najpotężniejszy Viśvamitra. Dzięki swemu wyrzeczeniu i pokucie został braminem. Miał 101 synów, którzy byli sławieni jako Madhucchandowie. Na ofiarnej arenie Hariścandry miał zostać złożony w ofierze syn Ąjigarta o imieniu Śunahśepha, lecz uwolniono go dzięki łasce Prajapatich. Później został Devaratą w dynastii Gadhiego. Jednak pięćdziesięciu starszych synów Viśvamitry nie uznało Śunahśephy za swego starszego brata i wskutek tego Viśvamitra rzucił na nich klątwę, aby stali się mleccha, niewiernymi cywilizacji wedyjskiej. Wtedy pięćdziesiąty pierwszy syn Viśvamitry, wraz ze swymi młodszymi braćmi, przyjął Śunahśephę za swego najstarszego brata, a ich ojciec, Viśvamitra, zadowolony z tego pobłogosławił ich. W ten sposób Devaratę uznano w dynastii Kauśika, i w wyniku tego istnieją różne odłamy tej dynastii.

 

09.16.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Mój drogi Maharajo Pariksicie, synu dynastii Kuru, gdy ojciec dał Panu Paraśuramie takie polecenie, ten natychmiast wyrazie zgodę; mówiąc: "Niechaj tak będzie." Przez cały rok podróżował do świętych miejsc, a potem wrócił do siedziby swego ojca.

 

09.16.02   Gdy pewnego razu Renuka, żona Jamadagniego, poszła nad brzeg Gangesu po wodę, ujrzała króla Gandharvów ozdobionego girlandą z lotosów i bawiącego się w Gangesie z niebiańskimi kobietami [Apsarami].

 

09.16.03   Poszła po wodę do Gangesu, ale gdy zobaczyła Citrarathę, króla Gandharvów, bawiącego się z niebiańskimi dziewczętami, poczuła do niego nieznaczną skłonność i nie pamiętała, że mija czas ogniowej ofiary.

 

09.16.04   Później, gdy zdała sobie sprawę z tego, że minął czas odprawiania ofiary, Renuka przestraszyła się klątwy swego męża. A więc kiedy wróciła, po prostu postawiła przed nim naczynie na wodę i stanęła tam ze złożonymi dłońmi.

 

09.16.05   Wielki mędrzec Jamadagni zdał sobie sprawę z cudzołóstwa popełnionego przez jego żonę w umyśle. Dlatego był bardzo rozgniewany i. powiedział swym synom: "Moi drodzy synowie, zabicie tę grzeszną kobietę!" Lecz synowie nie wykonali jego polecenia.

 

09.16.06   Wtedy Jamadagni polecił swemu najmłodszemu synowi, Paraśuramie, by zabił swych braci, którzy nie usłuchali tego polecenia i matkę, która popełniła cudzołóstwo w umyśle. Pan Paraśurama, znając moc swego ojca, który miał doświadczenie w medytacji i wyrzeczeniu, natychmiast zabił matkę i braci.

 

09.16.06   Znaczenie:      Znaczące jest słowo prabhava-jnah. Paraśurama znał moc swego ojca i dlatego zgodził się wykonać jego polecenie. Pomyślał, że gdyby odmówił wykonania jego polecenia, zostałby przeklęty, ale jeśli je wypełni, jego ojciec będzie zadowolony. A gdy ojciec będzie zadowolony, Paraśurama poprosi o błogosławieństwo przywrócenia życia swojej matce i braciom. Paraśurama był o tym przeświadczony, dlatego zgodził się zabić swą matkę i braci.

 

09.16.07   Jamadagni, syn Satyavati, był bardzo zadowolony z Paraśuramy poprosił go, by przyjął upragnione przez siebie błogosławieństwo. Pan Paraśurama odpowiedział: "Niech moja matka i bracia ponownie ożyją i niech nie pamiętają, że ich zabiłem. Proszę o takie błogosławieństwo."

 

09.16.08   Potem, dzięki błogosławieństwu Jamadagniego, matka i bracia Pana Paraśuramy natychmiast odzyskali życie i byli bardzo szczęśliwi, jakby obudzeni z głębokiego snu. Pan Paraśurama zabił swych powinowatych na, polecenie ojca, jako że był całkowicie świadomy jego mocy, wyrzeczenia i wiedzy.

 

09.16.09   Mój drogi królu Pariksicie, synowie Kartaviryarjuny, którzy zostali pokonani przez wyższą moc Paraśuramy, nigdy nie osiągnęli szczęścia, ponieważ ciągle pamiętali o śmierci swego ojca.

 

09.16.09   Znaczenie:      Jamadagni, dzięki swemu wyrzeczeniu, był na pewno bardzo potężny, ale polecił zabić swą biedną żonę Renuka z powodu jej niewielkiej obrazy. Był to z pewnością czyn grzeszny i dlatego zabili go synowie Kartaviryarjuny, co opisano tutaj. Pan Paraśurama również zaraził się grzechem, ponieważ zabił Kartaviryarjunę, choć nie było to tak wielkim przewinieniem. Dlatego też, bez względu na to, czy ktoś jest Kartaviryarjuną, Panem Paraśuramą, Jamadagnim czy kimkolwiek, musi działać bardzo ostrożnie i rozsądnie; w przeciwnym razie będzie musiał cierpieć skutki grzesznych czynów. Taką naukę otrzymujemy z literatury wedyjskiej.

 

09.16.10   Pewnego razu, gdy Paraśurama opuścił aśram, by udać się do lasu z Vasumanem i pozostałymi braćmi, synowie Kartaviryarjuny skorzystali z tej okazji, żeby zbliżyć się do siedziby Jamadagniego i pomścić swój żal.

 

09.16.11   Synowie Kartaviryarjuny byli zdecydowani popełnić grzeszne czyny. Kiedy więc zobaczyli Jamadagniego siedzącego przy ogniu, aby spełnić yajnę, i medytującego o Najwyższej Osobie Boga, który jest wysławiany najlepszymi z wybornych modlitw, skorzystali z tej okazji i zabili go.

 

09.16.12   Renuka, matka Paraśuramy i żona Jamadagniego, żałosnymi modlitwami błagała o życie owego męża, lecz synowie Kartaviryarjuny, pozbawieni cech właściwych ksatriyom, byli tak okrutni, że pomimo jej modlitw przemocą odcięli jego głowę i zabrali ją.

 

09.16.13   Rozpaczając z żalu z powodu śmierci swego męża, najczystsza Renuka uderzała swe ciało rękoma i bardzo głośno krzyczała: "O Ramo, mój drogi synu Ramo!"

 

09.16.14   Chociaż synowie Jamadagniego, włączając w to Pana Paraśuramę, byli w znacznej odległości od domu, gdy tylko usłyszeli Renukę głośno krzyczącą "O Ramo, o mój synu", pośpiesznie powrócili do aśramu. I tam zobaczyli, że ich ojciec był już martwy.

 

09.16.15   Prawdziwie oszołomieni żalem, gniewem, oburzeniem, nieszczęściem i rozpaczą, synowie Jamadagniego płakali: "O ojcze, najbardziej pobożna, święta osobo, opuściłeś nas i odszedłeś na planety niebiańskie!"

 

09.16.16   Rozpaczając w ten sposób, Pan Paraśurama powierzył martwe ciało swego ojca braciom, a sam wziął swój topór, zdecydowawszy położyć kres wszystkim ksatriyom na powierzchni świata.

 

09.16.17   Następnie, o królu, Pan Paraśurama udał się do Mahismati, której los już był przesądzony z powodu grzesznego zabicia bramina. Pośrodku tego miasta utworzył górę z głów oddzielonych od ciał synów Kartaviryarjuny.

 

09.16.18-19   Z krwi z ciał tych synów Pan Paraśurama stworzył upiorną rzekę, która wywołała wielki strach wśród królów nie szanujących kultury bramińskiej. Ponieważ ksatriyowie, ludzie u władzy w rządzie dopuszczali się grzesznych czynów, Pan Paraśurama – pod pretekstem zemsty za zamordowanie swego ojca – dwadzieścia jeden razy uwolnił oblicze Ziemi do wszystkich ksatriyów. W rzeczywistości w miejscu znanym jako Samanta-pancaka stworzył dziewięć jezior napełnionych ich krwi.

 

09.16.18-19   Znaczenie:      Paraśurama jest Najwyższą Osobą Boga i jego wieczną misją jest paritranaya sadhunam vinaśaya ca duskrtam – ochrona bhaktów i unicestwianie niegodziwców. Zabijanie wszystkich grzeszników jest jednym z zadań inkarnacji Boga. Pan Paraśurama kolejno dwadzieścia jeden razy zabił wszystkich ksatriyów, ponieważ nie byli oni posłuszni kulturze bramińskiej. To, że ksatriyowie zabili jego ojca, było jedynie pretekstem; chodziło o to, że ponieważ ksatriyowie, klasa rządząca, zanieczyścili się, zajmowana przez nich pozycja była niepomyślna. Śastra gorąco polecają kulturę bramińską, a szczególnie czyni to Bhagavad-gita (catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagaśah). Według praw natury – czy to za czasów Paraśuramy, czy obecnie – jeśli rząd staje się nieodpowiedzialny i grzeszny, nie dbając o kulturę bramińską, z pewnością pojawi się inkarnacja Boga, taka jak Paraśurama, by za pomocą ognia; głodu, zarazy czy jakiejś innej klęski siać spustoszenie. Kiedykolwiek rząd okazuje brak szacunku zwierzchnictwu Osoby Boga i zaniedbuje ochronę instytucji varnaśrama-dharma, na pewno będzie musiał stanąć w obliczu takich katastrof, jakie ongiś wywołał Pan Paraśurama.

 

09.16.20   Później Paraśurama połączył głowę swego ojca z jego martwym ciałem, a całe ciało wraz z głową umieścił na trawie kuśa. Spełniając ofiary, zaczął wielbić Pana Vasudevę, który jest wszechprzenikającą Duszą Najwyższą wszystkich półbogów i każdej żywej istoty.

 

09.16.21-22   Zakończywszy ofiarę, Pan Paraśurama przekazał hocie stronę wschodnią, południe dał brahmie, zachód – adhvaryu, północ – udgacie, a cztery zakątki – północno-wschodni, południowo-wschodni, północno-zachodni i południowo-zachodni – innym kapłanom. Środek dał Kaśyapie, a miejsce znane jako Aryavarta – upadrascie. Zaś wszystko, co zostało, rozdzielił wśród sadasyów, kapłanów pomagających.

 

09.16.21-22   Znaczenie:      Obszar ziemi w Indii między górami Himalajami a wzgórzami Vindhya jest nazywany Aryavarta.

 

09.16.23   Potem; zakończywszy rytualne ceremonie ofiarne, Pan Paraśurama wziął kąpiel znaną jako avabhrtha-snana. Stojąc na brzegu wielkiej rzeki Sarasvati, wolny od wszelkich grzechów, Pan Paraśurama wyglądał niczym słońce na czystym, bezchmurnym niebie.

 

09.16.23   Znaczenie:      Jak oznajmia Bhagavad-gita (3.9), yajnarthat karmano 'nyatra loko 'yam karma-bandhanah: "Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu, w przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie." Karma-bandhanah odnosi się do wielokrotnego przyjmowania jednego materialnego ciała po drugim. Te powtarzające się narodziny i śmierć są całym problemem życia. Dlatego też radzi się nam pracować dla spełniania yajni, której przeznaczeniem jest zadowolenie Pana Visnu. Chociaż Pan Paraśurama był inkarnacją Najwyższej Osoby Boga, musiał odpowiadać za grzeszne czyny. Każdy w tym materialnym świecie, jakkolwiek by był ostrożny, musi popełniać jakieś grzeszne czyny, nawet jeśli tego nie chce. Na przykład, spacerując po ulicy możemy zdeptać wiele małych mrówek i innych insektów i bezwiednie zabijać wiele żywych istot. Dlatego wedyjska zasada panca-yajni, pięciu rodzajów polecanej ofiary, jest obowiązkowa. Jednakże w tym wieku Kali poczyniono wielkie ustępstwo na rzecz ogółu ludzi. Yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah: możemy wielbić Pana Caitanyę, ukrytą inkarnację Krsny. Krsna-varnam tvisakrsnam: chociaż jest On Samym Krsną, zawsze intonuje Hare Krsna i szerzy świadomość Krsny. Poleca się nam wielbienie tej inkarnacji przez intonowanie, sankirtana-yajnę. Spełnianie sankirtana-yajni jest szczególnym ustępstwem dla społeczeństwa ludzkiego w celu zbawienia ludzi od wpływu świadomych czy nieświadomych grzesznych czynności. Otaczają nas niezliczone grzechy, dlatego przyjęcie świadomości Krsny i intonowanie maha-mantry Hare Krsna, jest koniecznością.

 

09.16.24   W ten oto sposób wielbiony przez Pana Paraśuramę Jamadagni odzyskał życie z pełną pamięcią i został jednym z siedmiu mędrców w grupie siedmiu gwiazd.

 

09.16.24   Znaczenie:      Siedem gwiazd obracających się wokół Gwiazdy Polarnej w zenicie jest określanych mianem saptarsi-mandala. Na tych siedmiu gwiazdach, które tworzą najwyższą część naszego systemu planetarnego, rezyduje siedmiu mędrców:

Kaśyapa,

Atri,

Vasistha,

Viśvamitra,

Gautama,

Jamadagni i

Bharadvaja.

Gwiazdy te są widoczne każdej nocy i każda z nich w ciągu dwudziestu czterech godzin zatacza pełną orbitę wokół Gwiazdy Polarnej. Razem z tymi siedmioma gwiazdami wszystkie pozostałe gwiazdy też zataczają orbity ze wschodu na zachód. Górna część wszechświata jest nazywana północą, a dolna – południem. Nawet w swych zwykłych poczynaniach, gdy studiujemy mapę, górną część mapy uważamy za północ.

 

09.16.25   Mój drogi królu Pariksicie, w następnym manvantarze lotosooki Osoba Boga, Paraśurama, syn Jamadagniego, będzie wielkim głosicielem wiedzy wedyjskiej. Innymi słowy, będzie jednym z siedmiu mędrców.

 

09.16.26   Pan Paraśurama żyje nadal jako inteligentny bramin w górzystym kraju znanym jako Mahendra. Jest całkowicie zadowolony, porzuciwszy wszystkie bronie ksatriyi, a istoty niebiańskie takie jak Siddhowie, Caranowie i Gandharvowie wielbią go, czczą i ofiarowują mu modlitwy za jego chwalebny charakter i czynności.

 

09.16.27   W ten sposób najwyższa dusza, Najwyższa Osoba Boga, Pan i najwyższy kontroler, zstąpił jako inkarnacja w dynastii Bhrgu i uwolni świat od brzemienia niepożądanych królów, zabijając ich wielokrotnie.

 

09.16.28   Viśvamitra, syn Maharajy Gadhiego, był potężny niczym płomienie ognia. Dzięki oddawaniu się pokutom i wyrzeczeniom, z pozycji ksatriyi wzniósł się na pozycję potężnego bramina.

 

09.16.28   Znaczenie:      Teraz, opowiedziawszy dzieje Pana Paraśuramy, Śukadeva Gosvami zaczyna historię Viśvamitry. Z historii Paraśuramy dowiadujemy się, że chociaż należał do grupy bramińskiej, z powodu okoliczności musiał postępować jak ksatriya. Później, po zakończeniu swojej działalności ksatriyi, ponownie został braminem i wrócił do Mahendra-parvata. Podobnie, widzimy, że choć Viśvamitra narodził się w rodzinie ksatriyi, dzięki wyrzeczeniom i pokutom osiągnął pozycję bramina. Historie te potwierdzają oznajmienia śastr, że bramin może zostać ksatriyą, a ksatriya - braminem lub vaiśyą, zaś vaiśya, zdobywając wymagane cechy, może zostać braminem. Nasz status nie zależy od narodzin. Jak w Śrimad-Bhagavatam (7.11.35) potwierdza Narada:

 

yasya yal laksanam proktam    pumso varnabhivyanjakam

yad anyatrapi drśyeta    tat tenaiva vinirdiśet

 

   "Jeśli ktoś okazuje symptomy bramina, ksatriyi, vaiśyi czy śudry, to gdy nawet pojawi się w innej klasie, powinien być klasyfikowany według tych symptomów." Aby wiedzieć, kto jest braminem, a kto ksatriyą, trzeba wziąć pod uwagę cechy i pracę danej osoby. Jeśli wszyscy niekwalifikowani śudrowie zostaną tzw. braminami i ksatriyami, nie będzie możliwe utrzymanie porządku społecznego. A zatem pojawią się sprzeczności, społeczeństwo ludzkie zmieni się w zwierzęce i cały świat znajdzie się w piekielnej sytuacji.

 

09.16.29   O królu Pariksicie, Viśvamitra miał stu jeden synów, z których środkowy był znany japo Madhucchanda. W odniesieniu do niego wszyscy pozostali synowie słynęli jako Madhucchandowie.

 

09.16.29   Znaczenie:      Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura cytuje w związku z tym następujące oznajmienie z Ved:  tasya ha viśvamitrasyaikaśatam putra asuh pancaśad eva jyayamso madhucchandasah pancaśat kaniyamsah. "Viśvamitra miał stu jeden synów. Pięćdziesięciu było starszych od Madhucchandy, a pięćdziesięciu – młodszych."

 

09.16.30   Viśvamitra uznał za jednego z własnych synów syna Ajigarty znanego jako Śunahśepha, który narodził się w dynastii Bhrgu i słynął też jako Devarata. Także swym pozostałym synom polecił przyjąć Śunahśephę za najstarszego brata.

 

09.16.31   Ojciec Śunahśephy sprzedał go, aby podczas yajni króla Hariścandry złożono go w ofierze jako człowieka-zwierzę. Gdy Śunahśephę przyprowadzono na arenę ofiarną, błagał on półbogów o uwolnienie i dzięki ich miłosierdziu został wybawiony.

 

09.16.31   Znaczenie:      Mamy tutaj opis Śunahśephy: Gdy Hariścandra miał poświęcić własnego syna Rohitę, ten, aby uratować swoje życie, nabył Śunahśephę od jego ojca, żeby jego złożyć w ofierze podczas yajni. Śunahśephę sprzedano Maharajy Hariścandrze, ponieważ był środkowym synem, między najstarszym i najmłodszym. Wygra na to, że poświęcenie człowieka w yajni jako zwierzęcia praktykowano od dłuższego czasu.

 

09.16.32   Chociaż Śunahśepha przyszedł na świat w dynastii Bhargava, był wielce zaawansowany życiu duchowym i dlatego półbogowie biorcy udział w ofierze ochronili go. W wyniku tego słynął także ,jako potomek Gadhiego o imieniu Devarata.

 

09.16.33   Kiedy ojciec poprosił ich o to, pięćdziesięciu starszych Madhucchandów, synów Viśvamitry, nie zgodziło się uznać Śunahśephy za najstarszego syna. Dlatego rozgniewany Viśvamitra rzucił na nich klątwę, mówiąc: "Obyście wy wszyscy niegodziwi synowie stali się mlecchami przeciwnymi zasadom kultury wedyjskiej."

 

09.16.33   Znaczenie:      W literaturze wedyjskiej występują nazwy takie jak mleccha i yavana. Za mlecchów uważani są ci, którzy nie przestrzegają zasad wedyjskich. W minionych czasach mlecchów było mniej i Viśvamitra przeklął swych synów, by stali się mlecchami. Kecz w obecnym wieku, Kali-yudze, nie trzeba rzucać klątwy, jako że ludzie automatycznie są mlecchami. To jest dopiero początek Kali-yugi, ale pod jej koniec cała populacja będzie składała się z mlecchów, ponieważ nikt nie będzie przestrzegał zasad wedyjskich. Wtedy to pojawi się inkarnacja Kalki. Mleccha-nivaha-nidhane kalayasi kara-balam. Nie przebierając, zabije swoim mieczem wszystkich mlecchów.

 

09.16.34   Gdy pięćdziesięciu starszych Madhucchandów obrzucono klątwą, pięćdziesięciu młodszych wraz z samym Madhucchandą; zbliżyło się do ojca i zgodziło się przyjąć jego propozycję. "Drogi ojcze", powiedzieli, "będziemy posłuszni wszystkim twoim poleceniom."

 

09.16.35   Tak więc młodsi Madhucchandowie uznali Śunahśephę za swojego najstarszego brata i powiedzieli mu: "Będziemy przestrzegać twoich poleceń." A wtedy Viśvamitra rzekł do swoich posłusznych synów: "Bardzo się cieszę, że przyjęliście Śunahśephę za swego najstarszego brata. Akceptując moje polecenie, sprawiliście, że wtem ojcem godnych synów, dlatego błogosławię was wszystkich, byście też zostali ojcami synów."

 

09.16.35   Znaczenie:      Spośród stu synów połowa okazała Viśvamitrze nieposłuszeństwo, nie uznając Śunahśephy za swojego najstarszego brata, ale połowa przyjęła jego polecenie. Dlatego ojciec pobłogosławił posłusznych synów, by zostali ojcami synów. W przeciwnym razie też zostaliby przeklęci, aby stali się pozbawionymi synów mlecchami.

 

09.16.36   Viśvamitra powiedział: "O Kuśikowie [potomkowie Kauśiki], ten Devarata jest moim synem i jest jednym z was. Proszę słuchajcie jego poleceń." O królu Pariksicie, Viśvamitra miał wielu synów, takich jak Astaka, Harita, Jaya i Kratuman.

 

09.16.37   Viśvamitra niektórych swoich synów przeklął, a innych pobłogosławił i także zaadoptował syna. Tak więc w dynastii Kauśiki istniała różnorodność, lecz spośród wszystkich synów Devaratę uważano za najstarszego.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 16-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Pan Paraśurama niszczy klasę rządzącą światem. "