C-9 - Rozdział  XII

 

Dynastia Kuśy, syna Pana Ramacandry

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje dynastię Kuśy, syna Pana Ramacandry. Jej członkami są potomkowie Śaśady, syna Maharajy Iksvaku,

    Śledząc genealogiczną tablicę dynastii Pana Ramacandry, po Kuśy, synu Pana, następują kolejno Atithi, Nisadha, Nabha, Pundarika, Ksemadhanva, Devanika, Aniha, Pariyatra, Balasthala; Vajranabha, Sagana i Vidhrti. Te osobistości rządziły światem. Z Vidhrti pojawił się Hiranyanabha, który później został uczniem Jaiminiego i przedłożył system yogi mistycznej, w którym był inicjowany Yajnavalkya. Następnie w dynastii tej pojawili się Puspa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarna, Śighra i Maru. Maru osiągnął całkowitą doskonałość w procesie yogi i do dziś mieszka w wiosce Kalapa. Pod koniec tego wieku Kali wznowi dynastię boga słońca. Następnymi w dynastii byli Prasuśruta, Sandhi, Amarsana, Mahasvan, Viśvabahu, Prasenajit, Taksaka i Brhadbala, którego później zabił Abhimanyu. Śukadeva Gosvami powiedział, że wszyscy ci królowie już odeszli. Przyszłymi potomkami Brhadbali będą Brhadrana, Urukriya, Vatsavrddha, Prativyoma, Bhanu, Divaka, Sahadeva, Brhadaśva, Bhanuman, Pratikaśva, Supratika, Marudeva, Sunaksatra, Puskara, Antariksa, Sutapa; Amitrajit, Brhadraja, Barhi, Krtanjaya, Rananjaya, Sanjaya, Śakya, Śuddhoda, Langala, Prasenajit, Ksudraka, Ranaka, Suratha i Sumitra. Wszyscy oni, jeden po drugim; zostaną królami. Ostatnim królem dynastii Iksvaku będzie Sumitra, który pojawi się w tym wieku Kali. Po nim dynastia ta zostanie zniszczona.

 

09.12.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Synem Ramacandry był Kuśa, a synem Kuśy – Atithi. Synem Atithi był Nisadha, którego synem był z kolei Nabha. Synem Nabhy był Pundarika, a z niego pojawi się syn o imieniu Ksemadhanva.

 

09.12.02   Synem Ksemadhanvy bił Devanika, którego synem był Aniha. Synem Anihy był Pariyatra, a jego synem Balasthala. Synem Balasthali był Vajranabha, o którym mówi się, że narodził się z blasku boga słońca.

 

09.12.03-04   Synem Vajranabhy był Sagana, a jego synem był Vidhrti. Synem Vidhrtiego był Hiranyanabha, który został uczniem Jaiminiego i stał się wielkim acaryą yogi mistycznej. To właśnie od Hiranyanabhy wielki święty Yajnavalkya nauczył się wysoce wzniosłego systemu mistycznej yogi, znanego jako adhyatma-yoga, który może rozluźnić węzły materialnego przywiązania w sercu.

 

09.12.05   Synem Hiranyanabhy był Puspa, którego synem był Dhruvasandhi. Synem Dhruvasandhiego był Sudarśana, zaś jego synem był Agnivarna. Imię syna Agnivarny brzmiało Śighra, a jego synem był Maru.

 

09.12.06   Maru, osiągnąwszy doskonałość w mocy mistycznej yogi, żyje do dziś w miejscu znanym jako Kalapa-grama. Pod koniec Kali-yugi spłodzi syna i tak wznowi straconą dynastię Suryi.

 

09.12.06   Znaczenie:      Śrila Śukadeva Gosvami co najmniej pięć tysięcy lat temu stwierdził, że Maru przebywa w Kalapa-grama. I powiedział też, że osiągnąwszy ciało yoga-siddhy, będzie żył nadal aż do końca Kali-yugi, której czas trwania szacuje się na 432 000 lat. Taka jest właśnie doskonałość mocy mistycznej. Kontrolując oddech, doskonały yogin może żyć tak długo, jak chce. Czasami słyszymy z literatury wedyjskiej, że nadal żyją pewne osoby z epoki wedyjskiej, takie jak Vyasadeva i Aśvatthama. Tutaj dowiadujemy się, że żyje również Maru. Czasem jesteśmy zdumieni, że śmiertelne ciało może żyć przez tak długi czas. Tę długowieczność wyjaśnia tutaj słowo yoga-siddha. Jeśli ktoś osiąga doskonałość w praktyce yogi; może żyć tak długo, jak długo zechce. Pokaz jakiejś błahej yoga-siddhi nie stanowi o doskonałości. Tutaj mamy prawdziwy przykład doskonałości – yoga-siddha może żyć tak długo, jak chce.

 

09.12.07   Z Maru narodził się syn o imieniu Prasuśruta, a z niego – Sandhi, z którego pojawił się Amarsana, mający syna o imieniu Mahasvan. Z Mahasvana narodził się Viśvabahu.

 

09.12.08   Z Viśvabahu pojawił się syn o imieniu Prasenajit, z niego zaś Taksaka, a z niego – Brhadbala, którego zabił w walce twój ojciec.

 

09.12.09   Wszyscy ci królowie z dynastii Iksvaku odeszli. Teraz posłuchaj proszę, jak będę opisywał królów, którzy narodzą się w przyszłości. Z Brhadbali pojawi się Brhadrana.

 

09.12.10   Synem Brhadrany będzie Urukriya. Będzie on miał syna o imienia Vatsavrddha. Vatsavrddha będzie ojcem Prativyomy, który będzie miał syna o imieniu Bhanu. Z Bhanu zaś narodzi się Divaka, wielki dowódca żołnierzy.

 

09.12.11   Później z Divaki pojawi się syn o imieniu Sahadeva, a z niego – wielki bohater o imieniu Brhadaśva. Z Brhadaśvy narodzi się Bhanuman, który będzie ojcem Pratikaśvy. Synem Pratikaśvy będzie Supratika.

 

09.12.12   Potem, z Supratiki pojawi się Marudeva; z Marudevy – Sunaksatra; z Sunaksatry – Puskara; a z Puskary – Antariksa Synem Antariksy będzie Sutapa, jego zaś synem będzie Amitrajit.

 

09.12.13   Z Amitrajita pojawi się syn o imieniu Brhadraja, z Brhadrajy – Barhi, a z niego – Krtanjaya. Syn Krtanjayi będzie słynął jako Rananjaya, a z niego pojawi się syn o imienia Sanjaya.

 

09.12.14   Z Sanjayi pojawi się Śakya, z niego – Śuddhoda, a z niego – Langala. Langala będzie ojcem Prasenajita, a ten – Ksudraki.

 

09.12.15   Z Ksudraki narodzi się Ranaka, z Ranaki – Suratha, a z niego – Sumitra, kończący tę dynastię. Tak przedstawia się opis dynastii Brhadbali.

 

09.12.16   Ostatnim królem w dynastii Iksvaku będzie Sumitra; po nim nie będzie więcej synów w dynastii boga słońca i w ten sposób dynastia ta zakończy się.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 12-go Rozdziału 9-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Dynastia Kuśy, syna Pana Ramacandry "