C-8 - Rozdział  VIII

 

Ubijanie oceanu mleka

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje, jak podczas ubijania oceanu mleka pojawiła się bogini szczęścia i jak przyjęła Pan Visnu na swego męża. Dalsza część tego rozdziału mówi o tym, że kiedy Dhanvantari ukazał się z naczyniem nektaru, wówczas demony natychmiast wyrwały mu je. Lecz Pan Visnu pojawił się jako inkarnacja Mohini, najpiękniejsza kobieta świata, aby po prostu oczarować demony i zachować nektar dla półbogów.

    Gdy Pan Śiva wypił całą truciznę, zarówno półbogowie, jak i demony nabrali odwagi i powrócili do ubijania. W wyniku tego ubijania powstała najpierw krowa surabhi. Przyjęły ją wielkie święte osoby, aby z jej mleka otrzymywać oczyszczone masło i składać je w obiatach podczas wielkich ofiar. Później powstał koń o imieniu Uccaihśrava. Wziął go z kolei Bali Maharaja. Następnie pojawił się Airavata i inne słonie, które mogły udać się wszędzie, w każdym kierunku. Pojawiły się również słonice. Powstał także klejnot Kaustubha, który wziął Pan Visnu i umieścił go na swej piersi. Następnie powstał kwiat parijata i Apsary, najpiękniejsze kobiety wszechświata. Później pojawiła się bogini szczęścia, Laksmi. Półbogowie, wielcy mędrcy, Gandharvowie i inni z wielkim szacunkiem oddali jej cześć. Bogini szczęścia nie mogła znaleźć nikogo, kto mógłby zostać jej mężem. W końcu wybrała na swego mistrza Pana Visnu. Na miejsce wiecznego pobytu, Pan Visnu przeznaczył jej Swą pierś. Dzięki temu połączeniu Laksmi i Narayana, wszyscy tam obecni, włączając w to półbogów i ogół ludzi, byli bardzo zadowoleni. Jednakże zlekceważone przez boginię szczęścia demony były bardzo przygnębione. Wtedy to powstała Varuni, bogini picia, którą na polecenie Pana Visnu przyjęły demony. Wówczas demony i półbogowie, z nową energią, ponownie przystąpiły do ubijania. Tym razem pojawiła się częściowa inkarnacja Pana Visnu, nazywana Dhanvantari. Był on niezwykle piękny i niósł dzban z nektarem. Demony natychmiast wyrwały ten dzban z rąk Dhanvantariego i rzuciły się do ucieczki, zaś bardzo zasmuceni półbogowie przyjęli schronienie Visnu. Gdy demony zabrały Dhanvantariemu ten dzban, zaczęły walczyć między sobą. Półbogowie zaś, pocieszeni przez Pana Visnu, nie podjęli walki, lecz zachowali milczenie. A gdy demony toczyły między sobą walkę, pojawił się Sam Pan, jako inkarnacja Mohini, najpiękniejsza kobieta wszechświata.

 

 

08.08.01   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Gdy Pan Śiva wypił truciznę wówczas zarówno półbogowie, jak i demony – bardzo zadowoleni – zaczęli ubijać ocean ze wznowioną siłą. W wyniku tego ubijania pojawiła się krowa nazywana surabhi.

 

08.08.01   Znaczenie:      Krowa surabhi opisywana jest jako havirdhani, źródło masła. Masło, oczyszczone w procesie topienia, daje ghee, czyli klarowne masło, niezbędne przy spełnianiu wielkich ofiar rytualnych. Jak oznajmia Bhagavad-gita (18.5), yajna-dana-tapah-karma na tyajyam karyam eva tat: ofiara, dobroczynność i wyrzeczenie są niezbędne, by utrzymać doskonały spokój i pomyślność w społeczeństwie ludzkim. Yajna, spełnianie ofiar, jest rzeczą konieczną. Aby spełnić yajnę rzeczą absolutnie niezbędną jest oczyszczone masło, a żeby otrzymać oczyszczone masło, konieczne jest mleko. Produkcja mleka może istnieć wtedy, gdy jest wystarczająca ilość krów. Dlatego też Bhagavad-gita (18.44) poleca ochronę krów (krsi-go-raksya-vanijyam vaiśya-karma svabhava-jam).

 

08.08.02   O królu Pariksicie, wielcy mędrcy, w pełni znający rytualne ofiary wedyjskie, zaopiekowali się tą krową surabhi, która dawała wszystko, co jest bezwzględnie konieczne przy składaniu obiat w ogniu, mianowicie: jogurt, mleko i ghee. Zrobili tak ze względu na czyste ghee, którego potrzebowali do spełniania ofiar, by wznieść się na wyższe systemy planetarne, aż do Brahmaloki.

 

08.08.02   Znaczenie:      Krowy surabhi spotyka się zazwyczaj na planetach Vaikuntha. Jak opisuje Brahma-samhita, na Swej planecie, Goloka Vrndavanie, Pan Krsna zajmuje się pasieniem krów surabhi (surabhir abhipalayantam). Krowy te są ulubionymi zwierzętami Pana. Mogą one dawać nam tyle mleka, ile potrzebujemy i można doić je dowolną ilość razy. Innymi słowy, krowa surabhi może dawać mleko w nieograniczonych ilościach. Mleko jest konieczne do spełniania yajni. Mędrcy wiedzą, jak je wykorzystać, by wznieść ludzkie społeczeństwo do doskonałości życia. Ponieważ wszędzie w śastrach polecana jest ochrona krów, zatem brahmavadi zaopiekowali się krową surabhi, którą demony nie były zbytnio zainteresowane.

 

08.08.03   Później powstał koń o imieniu Uccaihśrava, który był biały niczym księżyc. Zapragnął go Bali Maharaja, a Indra, król niebios, nie protestował, gdyż tak mu uprzednio poradził Najwyższa Osoba Boga.

 

08.08.04   Kolejnym rezultatem ubijania było pojawienie się króla słoni zwanego Airavatą. Słoń ten był biały, a swymi czterema kłami rzucił wyzwanie chwałom góry Kailasa, wspaniałej siedziby Pana Śivy.

 

08.08.05   Następnie, o królu, powstało 8 wielkich słoni, które mogły udać się w każdym kierunku. Na ich czele stał Airavana. Pojawiło się również 8 słonic, którym przewodziła Abhramu.

 

08.08.05   Znaczenie:      Imiona tych ośmiu słoni brzmią następująco:

1.      Airavana,

2.      Pundarika,

3.      Vamana,

4.      Kumuda,

5.      Anjana,

6.      Puspadanta,

7.      Sarvabhauma i

8.      Supratika.

 

08.08.06   Później z tego wielkiego oceanu powstały słynne klejnoty Kaustubha-mani i Padmaraga-mani. Zapragnął ich Pan Visnu, aby ozdobić nimi Swą pierś. Następnie pojawił się kwiat parijata, który zdobi planety niebiańskie. Tak jak ty, o królu, spełniasz pragnienia wszystkich na tej planecie, zaspokajając wszelkie ambicje, tak parijata spełnia pragnienia każdego.

 

08.08.07   Następnie pojawiły się Apsary [które na planetach niebiańskich wykorzystywane są jako prostytutki]. Wspaniale ozdobione były złotymi ornamentami i medalionami oraz okryte delikatnymi, powabnymi szatami. Apsary poruszają się bardzo wolno, w urzekający sposób, który wprawia w oszołomienie mieszkańców planet niebiańskich.

 

08.08.08   Następnie pojawiła się tam bogini szczęścia, Rama, która jest bezwzględnie oddana, aby cieszył się nią Najwyższa Osoba Boga. Pojawiła się niczym elektryczność, jaśniejsza niż błyskawica, która mogłaby oświetlić marmurową górę.

 

08.08.08   Znaczenie:      Śri oznacza bogactwo. Krsna jest właścicielem wszelkich bogactw.

 

bhoktaram yajna-tapasam    sarva-loka-maheśvaram

suhrdam sarva-bhutanam    jnatva mam śantim rcchati

 

Tę formułę pokoju daje światu Bhagavad-gita (5.29). Kiedy ludzie dowiedzą się, że Najwyższy Pan, Krsna jest najwyższym podmiotem radości, najwyższym właścicielem i najbardziej zaufanym, życzliwym przyjacielem wszystkich żywych istot, wówczas pokój i pomyślność zapanuje na całym świecie. Niestety, uwarunkowane dusze, umieszczone przez zewnętrzną energię Pana pod wpływem złudzenia, pragną walczyć pomiędzy sobą i to zakłóca pokój. Wstępnym warunkiem utrzymania pokoju jest ofiarowanie Najwyższej Osobie Boga całego bogactwa podarowanego przez Śri, boginię szczęścia. Każdy powinien zrzec się swych fałszywych roszczeń do władania dobrami świata i ofiarować wszystko Krsnie. Tego naucza ruch świadomości Krsny.

 

08.08.09   Z powodu jej urzekającego piękna, cech cielesnych, młodości, cery i chwał, pragnął jej każdy, łącznie z półbogami, demonami i istotami ludzkimi. Byli nią urzeczeni, gdyż ona jest źródłem wszelkich bogactw.

 

08.08.09   Znaczenie:      Kto w tym świecie nie pragnie bogactwa, piękna i szacunku społecznego, który z tych rzeczy wypływa? Ludzie pragną zazwyczaj materialnej przyjemności, materialnego bogactwa i towarzystwa członków arystokratycznej rodziny (bhogaiśvarya-prasaktanam). Materialna przyjemność wymaga pieniędzy, piękna i wynikającego z tego poważania, a wszystko to można osiągnąć dzięki łasce bogini szczęścia. Jednakże bogini szczęścia nigdy nie jest sama. Jak zaznaczono w poprzednim wersecie słowem bhagavat-para, należy ona do Najwyższej Osoby Boga i tylko On się nią cieszy. Jeśli ktoś pragnie uzyskać względy bogini szczęścia, matki Laksmi, musi trzymać ją wraz z Narayanem, ponieważ z natury jest ona bhagavat-para. Bhaktowie, którzy bezustannie służą Narayanowi (narayana-parayana), mogą bez wątpienia z łatwością zdobyć jej łaskę. Lecz materialiści, którzy pragną uzyskać jej względy jedynie z myślą o własnej przyjemności, są sfrustrowani. Ich postępowanie nie jest roztropne. Na przykład słynny demon Ravana chciał zabrać Ramacandrze Laksmi, Sitę, i w ten sposób odnieść zwycięstwo, lecz rezultat był wręcz przeciwny. Ramacandra oczywiście siłą odebrał Sitę i pokonał Ravanę wraz z całym jego materialnym cesarstwem. Każdy, włączając w to istoty ludzkie, pragnie bogini szczęścia, lecz powinniśmy zrozumieć, że jest ona wyłączną własnością Najwyższej Osoby Boga. Nie możemy osiągnąć łaski bogini szczęścia, jeśli nie modlimy się zarówno do niej, jak i do najwyższego podmiotu radości, Osoby Boga.

 

08.08.10   Król niebios Indra, przyniósł bogini szczęścia stosowne dla niej miejsce do siedzenia. Wszystkie rzeki świętej wody, takie jak Ganges i Yamuna, przyjęły formy osobowe i każda z nich przyniosła matce Laksmi, bogini szczęścia, czystą wodę w złotych naczyniach.

 

08.08.11   Ziemia przyjęła formę osoby i zebrała wszelkie lekarstwa oraz zioła, potrzebne do instalacji Bóstwa. Krowy dostarczyły pięciu produktów: mleka, jogurtu, ghee, uryny i łajna, a uosobiona wiosna zgromadziła wszystko, co rodzi się w okresie wiosennym, w miesiącach Caitra i Vaiśakha [kwiecień i maj].

 

08.08.11   Znaczenie:      Do wszystkich rytualnych ceremonii spełnianych zgodnie z wedyjskimi wskazówkami, potrzebne jest panca-gavya, czyli pięć produktów otrzymywanych od krowy: mleko, jogurt, ghee, łajno i uryna. Uryna i łajno krowie są nieskażone, a skoro nawet uryna i nawóz krowi mają duże znaczenie, to można sobie wyobrazić, jak wielkie znaczenie mają te zwierzęta dla cywilizacji ludzkiej. Dlatego też Najwyższa Osoba Boga wyraźnie zaleca go-raksyę, czyli ochronę krów. Cywilizowani ludzie przestrzegający systemu varnaśrama, zwłaszcza zaś ci, którzy należą do warstwy vaiśyów, czyli trudnią się rolnictwem i handlem, muszą chronić krowy. Niestety, ponieważ wszyscy ludzie w Kali-yudze są mandah, niegodziwi i sumanda-matayah, zwiedzeni przez fałszywe koncepcje życia, dlatego zabijają tysiące krów. Zatem nie osiągają oni szczęścia w duchowej świadomości, a natura niepokoi ich na tak wiele sposobów, zwłaszcza częstymi wojnami międzynarodowymi i nieuleczalnymi chorobami, jak np. rak. Dopóki społeczeństwo ludzkie będzie pozwalało na regularne zabijanie krów w rzeźniach, dopóty nie będzie pokoju i pomyślności.

 

08.08.12   Wielcy mędrcy dokonali ceremonii kąpieli bogini szczęścia zgodnie z tym, jak polecają autoryzowane pisma objawione. Gandharvowie intonowali wszechpomyślne mantry wedyjskie, a zawodowe tancerki tańczyły pięknie i śpiewały autoryzowane pieśni polecane w Vedach.

 

08.08.13   Chmury w osobowej formie uderzały w różnego rodzaju bębny znane jako mrdangi, panavy, muraje i anaki. Dęły również w konchy i trąbki zwane gomukha i grały na fletach oraz instrumentach strunowych. Połączony dźwięk tych instrumentów był bardzo hałaśliwy.

 

08.08.14   Następnie potężne słonie ze wszystkich stron przyniosły wielkie dzbany napełnione woda Gangesu i przy akompaniamencie mantr wedyjskich intonowanych przez uczonych braminów, wykąpały boginię szczęścia. Podczas tej kąpieli bogini szczęścia zachowała swój oryginalny styl, trzymając w ręku kwiat lotosu i wyglądała niezwykle pięknie. Bogini szczęścia jest najwierniejsza, gdyż nie zna nikogo prócz Najwyższej Osoby Boga.

 

08.08.14   Znaczenie:      Werset ten opisuje boginię szczęścia, Laksmi, jako śriyam, co oznacza, że posiada ona sześć bogactw: zamożność, siłę, wpływ, piękno, wiedzę i wyrzeczenie. Bogactwa te uzyskuje się od bogini szczęścia. Tutaj określono Laksmi mianem devi, bogini, ponieważ na Vaikunthach dostarcza ona wszelkich bogactw Najwyższej Osobie Boga i Jego bhaktom, którzy w ten sposób cieszą się naturalnym życiem na planetach Vaikuntha. Najwyższa Osoba Boga jest zadowolony ze Swej żony, bogini szczęścia, która trzyma w ręku kwiat lotosu. Werset ten opisuje Laksmi jako sati, doskonale wierną, gdyż nigdy nie odwraca swej uwagi od Najwyższej Osoby Boga ku komukolwiek innemu.

 

08.08.15   Ocean, który jest źródłem wszelkich materialnych klejnotów, dostarczył górnej i dolnej części żółtej, jedwabistej szaty. Varuna, bóstwo przewodnie wody, ofiarował girlandy kwiatów, otoczone sześcionogimi, odurzonymi miodem trzmielami.

 

08.08.15   Znaczenie:      Gdy Bóstwo kąpane jest w ceremonii abhiseka, w której używa się różnych płynów, jak mleko, miód, jogurt, ghee, a także nawóz i urynę krowią, zgodnie ze zwyczajem dostarcza się Mu wówczas żółtych szat. W ten sposób ceremonię abhiseka bogini szczęścia przeprowadzono zgodnie z formalnymi zasadami wedyjskimi.

 

08.08.16   Viśvakarma, jeden z prajapatich, dostarczył rozmaitych ozdobnych ornamentów. Sarasvati, bogini nauki, przyniosła naszyjnik, Pan Brahma – kwiat lotosu, a mieszkańcy Nagaloki – kolczyki.

 

08.08.17   Następnie matka Laksmi, bogini szczęścia, odpowiednio uczczona pomyślną ceremonią rytualną, zaczęła się przechadzać. W swej ręce trzymała girlandę z kwiatów lotosu, otoczoną brzęczącymi trzmielami. Uśmiechając się wstydliwie, z policzkami ozdobionymi kolczykami, wyglądała niezwykle pięknie.

 

08.08.17   Znaczenie:      Bogini fortuny, matka Laksmi, uznała ocean mleka za swego ojca, lecz stale przebywa na piersi Narayana. Obdarza ona błogosławieństwami nawet Pana Brahmę i pozostałe żywe istoty w tym materialnym świecie, a jednak jest transcendentalna do wszystkich materialnych cech. Choć wydawało się, że narodziła się z oceanu mleka, natychmiast udała się na swe wieczne miejsce na piersi Narayana.

 

08.08.18   Jej dwie piersi, symetryczne i ładnie rozmieszczone, pokryte były papką sandałową i pudrem kunkuma. Miała bardzo wiotką talię. Gdy tak spacerowała tu i tam, a dzwoneczki u jej kostek łagodnie dźwięczały, wyglądała niczym złote pnącze.

 

08.08.19   Spacerując wśród Gandharvów, Yaksów, asurów, Siddhów, Caranów i mieszkańców niebios, Laksmidevi, bogini szczęścia, badawczo im się przyglądała, lecz nie mogła znaleźć nikogo, kto z natury byłby obdarzony wszelkimi dobrymi cechami. Nie było w śród nich osoby pozbawionej wad. Dlatego też nie mogła przyjąć schronienia żadnego z nich.

 

08.08.19   Znaczenie:      Zrodzona z oceanu mleka bogini szczęścia, Laksmidevi, była córką oceanu. Wolno jej zatem było wybrać sobie męża podczas ceremonii svayamvara. Poddała badaniu każdego z kandydatów, lecz nie mogła znaleźć nikogo, kto byłby odpowiednio kwalifikowany, by zostać jej schronieniem. Innymi słowy, nikt z tego materialnego świata nie może zająć miejsca naturalnego męża Laksmi, Narayana.

 

08.08.20   Oceniając tam zgromadzonych, bogini szczęścia myślała w ten sposób: Ktoś pełnił wielkie wyrzeczenia, lecz nie opanował jeszcze gniewu. Ktoś posiadł wiedzę, ale nie pokonał materialnych pragnień. Inny jest niezmiernie wielką osobistością, lecz nie może przezwyciężyć pożądliwych pragnień. Nawet wielka osoba jest od czegoś zależna. Jak zatem może być ona najwyższym kontrolerem?

 

08.08.20   Znaczenie:      Widzimy tutaj próbę znalezienia najwyższego kontrolera, czyli iśvary. Każdego można uznać za iśvarę, czyli kontrolera, lecz mimo to tacy kontrolerzy są nadzorowani przez innych. Na przykład, ktoś może poddać się srogim wyrzeczeniom, lecz mimo to podlega kontroli gniewu. Na podstawie badawczych analiz przekonujemy się, że każdy jest przez coś kontrolowany. Dlatego tez nikt, z wyjątkiem Najwyższej Osoby Boga, Krsny, nie może być prawdziwym kontrolerem. Potwierdzają to śastra. Iśvarah paramah krsnah: najwyższym kontrolerem jest Krsna. Krsna nigdy nie podlega niczyjej kontroli, ponieważ On jest kontrolerem każdego (sarva-karana-karanam).

 

08.08.21   Ktoś może posiadać całkowitą wiedzę o religii, lecz mimo to nie być życzliwym dla wszystkich żywych istot. Ktoś inny, człowiek czy półbóg, może być wyrzeczony, lecz to nie jest przyczyną wyzwolenia. Ktoś może mieć wielką moc, a jednak nie być w stanie powstrzymać potęgi wiecznego czasu. Ktoś jeszcze inny może wyrzec się przywiązania do materialnego świata, lecz nie może się równać z Najwyższą Osobą Boga. Dlatego też nikt nie jest całkowicie wolny od wpływu materialnych sił natury.

 

08.08.21   Znaczenie:      Bardzo istotne jest w tym wersecie stwierdzenie, dharmah kvacit tatra na bhuta-sauhrdam. Możemy rzeczywiście przekonać się, że jest wielu wyznawców hinduizmu, muzułmanów, chrześcijan, buddystów i ludzi religijnych z innych kultów, którzy skrupulatnie stosują się do obowiązujących ich zasad religijnych, lecz nie są oni jednakowo ustosunkowani do wszystkich żywych istot. Choć utrzymują, że są bardzo religijni, w istocie zabijają biedne zwierzęta. Tego rodzaju religia nie ma znaczenia. Śrimad-Bhagavatam (1.2.8) mówi:

 

dharmah svanusthitah pumsam    visvaksena-kathasu yah

notpadayed yadi ratim    śrama eva hi kevalam

 

Ktoś może być wielkim ekspertem w przestrzeganiu zasad religijnych obowiązujących w jego sekcie, lecz jeśli nie ma skłonności do kochania Najwyższej Osoby Boga, to stosowanie tych zasad jest jedynie stratą czasu. Musimy rozwinąć uczucie miłości do Vasudevy (vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah). Dowodem na to, że ktoś jest bhaktą, jest to, że jest on przyjacielem każdego (suhrdam sarva-bhutanam). Bhakta nigdy nie pozwoli, aby w imię religii zabijać biedne zwierzę. Na tym polega różnica między osobą na pozór religijną, a bhaktą Najwyższej Osoby Boga.

    Widzimy, że w przeszłości było wielu wielkich bohaterów, lecz nie udało się im wymknąć z okrutnych rąk śmierci. Nawet największy bohater nie może umknąć mocy rządów Krsny, Najwyższej Osoby Boga, kiedy przychodzi On jako śmierć. Opisuje to Sam Krsna: mrtyuh sarva-haraś caham. Pan, pojawiając się jako śmierć, zabiera tzw. potęgę bohatera. Nawet Hiranyakaśipu nie mógł zostać uratowany, gdy Nrsimhadeva pojawił się przed nim jako śmierć. Nasza materialna siła jest niczym wobec mocy Najwyższej Osoby Boga.

 

08.08.22   Ktoś może być osobą długowieczną, lecz niepomyślną lub niewłaściwie się zachowującą. Kogoś może cechować zarówno pomyślność, jak i dobre postępowanie, lecz długość jego życia jest niewiadoma. Choć półbogowie tacy jak Pan Śiva żyją wiecznie, mają niepomyślne nawyki, w rodzaju przebywania w krematoriach. A inni, nawet jeśli pod każdym względem mają dobre kwalifikacje, to nie są bhaktami Najwyższej Osoby Boga.

 

08.08.23   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Tak oto po dokładnym zastanowieniu się, bogini szczęścia przyjęła na swego męża Mukundę, bo choć jest On niezależny i nie potrzebuje jej, to ma wszelkie transcendentalne cechy oraz moce mistyczne i z tego względu on jest najbardziej upragnionym.

 

08.08.23   Znaczenie:      Najwyższa Osoba Boga, Mukunda, jest samowystarczalny. Ponieważ jest On całkowicie niezależny, nie potrzebował wsparcia czy towarzystwa Laksmidevi. Niemniej jednak, Laksmidevi, bogini szczęścia, przyjęła Go na męża.

 

08.08.24   Zbliżywszy się do Najwyższej Osoby Boga, bogini szczęścia założyła Mu na szyję girlandę ze świeżo wyrosłych kwiatów lotosu, otoczoną brzęczącymi, poszukującymi miodu trzmielami. Oczekując, że otrzyma miejsce na piersi Pana, stanęła obok Niego, z nieśmiałym uśmiechem na twarzy.

 

08.08.25   Najwyższa Osoba Boga jest ojcem trzech światów, a Jego pierś jest miejscem stałego pobytu matki Laksmi, bogini szczęścia, właścicielki wszelkich bogactw. Bogini szczęścia, swym życzliwym i łaskawym spojrzeniem może zwiększyć bogactwo trzech światów, ich mieszkańców i zarządzających nimi półbogów.

 

08.08.25   Znaczenie:      Zgodnie z pragnieniem Laksmidevi, bogini szczęścia, Najwyższa Osoba Boga uczynił Swą pierś miejscem jej stałego pobytu, tak aby swym spojrzeniem mogła obdarzyć łaską każdego, włączając to półbogów i zwykłe istoty ludzkie. Innymi słowy, ponieważ bogini szczęścia przebywa na piersi Narayana, naturalnie widzi każdego bhaktę, który Go wielbi. Widząc, że bhakta zajmuje życzliwą postawę wobec służby oddania dla Narayana, jest oczywiście skłonna pobłogosławić go wszelkimi bogactwami. Karmici próbują zdobyć życzliwość i łaskę Laksmi, ale ponieważ nie są bhaktami Narayana, ich bogactwo jest zmienne. Bogactwo bhaktów przywiązanych do służenia Narayanowi nie jest podobne bogactwu karmitów. Bogactwo bhaktów jest trwałe, jak bogactwo Samego Narayana.

 

08.08.26   Wtedy mieszkańcy Gandharvaloki i Caranaloki skorzystali z okazji, by zagrać na swych instrumentach muzycznych, takich jak konchy, trąbki i bębny. Zaczęli tańczyć i śpiewać wraz ze swymi żonami.

 

08.08.27   Pan Brahma, Pan Śiva, wielki mędrzec Angira i podobni zarządcy wszechświata, sypali kwiaty i intonowali mantry ukazujące transcendentalne chwały Najwyższej Osoby Boga.

 

08.08.28   Pobłogosławieni spojrzeniami Laksmiji, wszyscy półbogowie, wraz prajapatimi i ich potomkami, natychmiast wzbogacili się o właściwe zachowanie i transcendentalne cechy. Byli zatem wielce zadowoleni.

 

08.08.29   O królu, ponieważ bogini szczęścia zlekceważyła demony i Raksasów, byli oni strapieni, oszołomieni i zawiedzeni i wskutek tego stali się bezczelni.

 

08.08.30   Następnie pojawiła się Varuni, lotosooka bogini, która sprawuje nadzór nad pijakami. Za zgodą Najwyższej Osoby Boga, Krsny, zawładnęły tą młodą dziewczyną demony, którym przewodził Bali Maharaja.

 

08.08.31   Następnie, o królu, gdy synowie Kaśyapy [tak demony, jak i półbogowie] zajęci byli ubijaniem oceanu mleka, pojawiła się niezwykle cudowna osoba płci męskiej.

 

08.08.32   Był mocno zbudowany, miał długie, silne i muskularne ramiona, jego naznaczona trzema liniami szyja przypominała konchę, miał czerwonawe oczy i czarnawą cerę. Był bardzo młody, nosił girlandę z kwiatów, a całe jego ciało było całkowicie ozdobione rozmaitymi ornamentami.

 

08.08.33   Ubrany był w żółte szaty i nosił wspaniale wyszlifowane, zrobione z pereł kolczyki. Końce jego włosów natłuszczone były oliwą, a jego pierś była bardzo szeroka. Jego ciało posiadało wszelkie dobre cechy. Był bardzo silny i muskularny niczym lew i zdobiły go również bransolety. W ręku niósł dzban wypełniony po brzegi nektarem.

 

08.08.34   Osobą tą był Dhanvantari, pełna część pełnej części Pana Visnu. Był on doskonale obeznany z nauką medyczną, a jako jednemu z półbogów, wolno mu było przyjmować swój udział w ofiarach.

 

08.08.34   Znaczenie:      Śri Madhvacarya zauważa:

 

tesam satyac calanartham    harir dhanvantarir vibhuh

samartho 'py asuranam tu    sva-hastad amucat sudham

 

Dhanvantari, który niósł dzban z nektarem, był pełną inkarnacją Najwyższej Osoby Boga. Lecz choć był bardzo silny, asury potrafiły wyrwać mu z rąk dzban nektaru.

 

08.08.35   Gdy demony ujrzały, że Dhanvantari niesie dzban nektaru, pragnąc mieć to naczynie jak i jego zawartość, natychmiast wyrwały mu je przemocą.

 

08.08.36   Kiedy demony porwały dzban nektaru, półbogów ogarnęło przygnębienie. Zatem przyjęli schronienie u lotosowych stóp Najwyższej Osoby Boga, Hari.

 

08.08.37   Gdy Najwyższa Osoba Boga, który zawsze pragnie zaspokoić ambicje Swych bhaktów, ujrzał przygnębionych półbogów, powiedział im: "Nie smućcie się. Przy pomocy Swej energii zwiodę demony, wszczynając wśród nich kłótnię. W ten sposób zaspokoję wasze pragnienia posiadania tego nektaru."

 

08.08.38   O królu, wówczas powstał pomiędzy demonami spór o to, kto pierwszy otrzyma nektar. Każdy z nich mówił, "Ty nie możesz pić pierwszy. Najpierw ja muszę się napić. Najpierw ja, a nie ty!"

 

08.08.38   Znaczenie:      Jest to symptomem demonów. Niewielbiciele pragną przede wszystkim czerpać przyjemność z zadowalania własnych zmysłów, podczas gdy dla bhaktów najważniejszą rzeczą jest zadowolenie Pana. Na tym polega różnica między niewielbicielem a bhaktą. W tym materialnym świecie ludzie nieustannie walczą, kłócą się, współzawodniczą i prowadzą pomiędzy sobą wojny, ponieważ w większości są niewielbicielami i myślą tylko o doznawaniu przyjemności i zadowoleniu własnych zmysłów. Dlatego też, dopóki takie demony nie staną się świadome Krsny i nie nauczą się sprawiać przyjemność Panu, nie może być mowy o pokoju w społeczeństwie ludzkim, czy jakimkolwiek innym – nawet w społeczeństwie półbogów. Jednakże półbogowie i bhaktowie zawsze podporządkowują się lotosowym stopom Pana, a zatem On stale pragnie zaspokajać ich ambicje. Podczas gdy demony walczą o zadowolenie własnych zmysłów, bhaktowie pełnią służbę oddania, by zadowolić zmysły Pana. Członkowie ruchu świadomości Krsny muszą być tego świadomi, a wówczas ich nauczanie świadomości Krsny odniesie sukces.

 

08.08.39-40   Niektóre demony rzekły: "Wszyscy półbogowie brali udział w ubijaniu oceanu mleka. Jako że każdy ma jednakowe prawo do uczestniczenia w każdej publicznej ofierze, zatem zgodnie z wiecznym systemem religijnym wypada, by półbogowie także otrzymali teraz należną im część nektaru." W ten sposób, o królu, słabsze demony zabroniły silniejszym wypić nektar.

 

08.08.39-40   Znaczenie:      Pragnąć otrzymać nektar, te spośród demonów, które miały mniejszą moc, wypowiedziały się na korzyść półbogów. Słabsi Daityowie naturalnie opowiedzieli się po stronie półbogów po to, by powstrzymać silniejszych Daityów od wypicia nektaru, bez uprzedniego rozdzielenia go. W ten sposób, gdy tak zabraniali sobie nawzajem wypicia nektaru, powstała między nimi niezgoda i niepokój.

 

08.08.41-46   Wówczas Najwyższa Osoba Boga, Visnu, który potrafi przeciwdziałać każdej niekorzystnej sytuacji, przyjął postać niezwykle pięknej kobiety. Ta inkarnacja formy kobiety, Mohini-murti, sprawiała największą przyjemność umysłowi. Jej cera przypominała swym kolorem świeżo wyrosły czarnawy lotos, a każda część Jej ciała była pięknie ukształtowana. Jej uszy były jednakowo ozdobione kolczykami, miała też niezwykle czarujące policzki, zadarty nos i twarz pełną młodzieńczego blasku. Z powodu Jej pełnych piersi zdawało się, iż ma bardzo cienką talię. Wokół Niej brzęczały trzmiele, zauroczone aromatem Jej twarzy i ciała, dlatego też Jej oczy były niespokojne. Jej niezwykle piękne włosy zdobiła girlanda z kwiatów mallika, a urzekająco zbudowaną szyję – naszyjnik i inne ornamenty. Jej ręce udekorowane były bransoletami, ciało okryte czystym sari, a Jej piersi wyglądały niczym wyspy na oceanie piękna. Jej kostki ozdobione były dzwoneczkami. Z powodu ruchów Jej brwi, gdy uśmiechała się nieśmiało i spoglądała na demony, wszystkie demony ogarnęło pożądanie i każdy z nich zapragnął Ją posiadać.

 

08.08.41-46   Znaczenie:      Ponieważ Najwyższy Pan, chcąc wzbudzić w demonach pożądanie, przyjął postać kobiety, zatem został tu podany opis Jej doskonałego piękna.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 8 -go Rozdziału 8 -go Canto Śrimad-Bhagavatam zatytułowanego

”Ubijanie oceanu mleka.”