C-8 - Rozdział  VII

 

Pan Śiva ratuje wszechświat wypijając truciznę

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Streszczenie 7-go Rozdziału przedstawia się następująco. Jak opisuje ten rozdział, Najwyższa Osoba Boga, pojawiając się w inkarnacji żółwia, zanurzył się głęboko w oceanie, aby podtrzymywać na Swym grzbiecie górę Mandara. Początkowo, ubijanie oceanu wytworzyło truciznę kalakuta. Wszyscy obawiali się trucizny, lecz Pan Śiva wypił ją i w ten sposób zadowolił wszystkich.

    Umówiwszy się, że po ubiciu nektaru podzielą się nim równo, półbogowie i demony przywiedli Vasukiego, by wykorzystać go jako linę do kija do ubijania. Dzięki mistrzowskiej aranżacji Najwyższej Osoby Boga, półbogowie chwycili ogon tego wielkiego węża, podczas gdy demony trzymały go przy paszczy. Następnie z wielkim wysiłkiem zaczęli ciągnąć węża w obie strony. Ponieważ kij do ubijania – góra Mandara – był bardzo ciężki i nic nie podtrzymywało go w wodzie, zatonął w oceanie i z tego powodu zarówno demony, jak i półbogów opuściła moc. Wtedy, pojawił się w postaci żółwia Najwyższa Osoba Boga i podtrzymał górę Mandara na Swym grzbiecie. Potem z wielką siłą ponownie podjęto ubijanie. W jego wyniku pojawiła się ogromna ilość trucizny. Prajapati, nie widząc nikogo innego, kto mógłby ich uratować, zbliżyli się do Pana Śivy i ofiarowali mu modlitwy pełne prawdy. Pan Śiva nazywany jest Aśutosa, gdyż jest on bardzo zadowolony, kiedy ktoś jest bhaktą. Dlatego też chętnie zgodził się wypić całą powstałą w wyniku ubijania truciznę. Znając jego moc, bogini Durga, Bhavani, żona Pana Śivy, nie była wcale zaniepokojona, gdy Pan Śiva zgodził się wypić truciznę. Wyraziła nawet swe zadowolenie z jego zgody. Wówczas Pan Śiva zebrał niszczącą truciznę, która była wszędzie, wziął ją do ręki i wypił. Po jej wypiciu jego szyja nabrała niebieskawego koloru. Niewielka ilość tej trucizny skapnęła z jego ręki na ziemię i to właśnie ona jest przyczyną występowania w tym świecie jadowitych węży, skorpionów, trujących roślin i innych toksycznych rzeczy.

 

08.07.01   Śukadeva Gosvami rzekł: O Maharajo Pariksicie, najlepszy z Kauravów, półbogowie i demony przywołali Vasuki, króla węży, prosząc go o przybycie i obiecując mu otrzymanie części nektaru. Owinęli Vasuki wokół góry Mandara, jako linę do ubijania i z wielką przyjemnością podjęli wysiłek, aby wytworzyć nektar.

 

08.07.02   Osoba Boga, Ajita, pochwycił przednią część węża, a półbogowie podążyli w Jego ślady.

 

08.07.03   Przywódcy demonów sądzili, iż nierozsądnie jest trzymać za ogon, niepomyślną część węża. Zamiast tego chcieli trzymać za przód, który trzymał już Osoba Boga, wraz z półbogami, gdyż część ta była pomyślna i chwalebna. Tak oto demony, pod pretekstem, iż wszystkie były wysoce zaawansowanymi studentami wiedzy wedyjskiej i słynęły ze swych narodzin oraz czynów, zaprotestowały, mówiąc, że chcą trzymać za przód węża.

 

04.07.03   Znaczenie:      Demonom wydawało się, że przód węża był pomyślny i chwycenie tej części byłoby bardziej rycerskie. Ponadto, Daityowie zawsze muszą postępować odwrotnie niż półbogowie. Taka jest ich natura. Istotnie, widzieliśmy to w odniesieniu do naszego ruchu świadomości Krsny Zalecamy ochronę krów i zachęcamy ludzi, by pili więcej mleka i jedli przygotowane z niego smaczne potrawy. Lecz demony, by po prostu sprzeciwić się takim propozycjom, twierdzą, że są zaawansowane w naukowej wiedzy, co opisano tutaj słowami svadhyaya-śruta-sampannah. Mówią że w świetle ich badań naukowych mleko jest niebezpieczne a wołowina uzyskiwana z zabijania krów jest bardzo odżywcza. Zawsze będzie istniała ta różnica opinii. W rzeczywistości istnieje ona od czasów niepamiętnych. Miliony lat temu istniało to samo współzawodnictwo. Demony, w wyniku swoich tzw. studiów wedyjskich, wolały trzymać tę stronę węża która była w pobliżu paszczy. Najwyższa Osoba Boga uznał, że rozsądniej będzie złapać niebezpieczną część węża i pozwolić demonom trzymać ogon, który nie był groźny. Lecz z powodu pragnienia współzawodnictwa, demony sądziły, że mądrze będzie trzymać węża przy paszczy. Gdyby półbogowie zamierzali wypić truciznę, demony powzięłyby decyzję, "Dlaczego nie mielibyśmy wziąć części tej trucizny i chwalebnie umrzeć, wypijając ją?"

    W odniesieniu do słów svadhyaya-śruta-sampannah prakhyata janma-karmabhih, można postawić inne pytanie. Jeśli ktoś jest rzeczywiście wykształcony w wiedzy wedyjskiej, słynie z wypełniania zaleconych czynności i przyszedł na świat w wielkiej rodzinie arystokratycznej, to dlaczego miałby być nazywany demonem? Odpowiedź jest taka, że można mieć wszechstronne wykształcenie i przyjść na świat w arystokratycznej rodzinie, lecz jeśli ktoś jest bezbożny, jeśli nie słucha instrukcji Boga, wówczas jest demonem. W historii mamy wiele przykładów ludzi, takich jak Hiranyakaśipu, Ravana i Kamsa, którzy otrzymali należyte wykształcenie, przyszli na świat w arystokratycznych rodzinach i byli bardzo potężni i rycerscy w walce. Ale ponieważ szydzili z Najwyższej Osoby Boga, zostali nazwani Raksasami, czyli demonami. Możemy być doskonale wykształceni, lecz jeśli nie rozumiemy świadomości Krsny, nie jesteśmy posłuszni Najwyższemu Panu – to jesteśmy demonami. Sam Pan opisał to w Bhagavad-gicie (7.15):

 

na mam duskrtino mudhah    prapadyante naradhamah

mayayapahrta-jnana    asuram bhavam aśritah

 

   "Ale ci, którzy są największymi głupcami, najniższymi spośród rodzaju ludzkiego, ci, których wiedza została skradziona przez iluzję i niegodziwcy o ateistycznej naturze demonów nigdy Mi się nie podporządkowują." Asuram bhavam odnosi się do odrzucenia istnienia Boga czy transcendentalnych instrukcji Osoby Boga. Oczywistym jest, iż Bhagavad-gita składa się z transcendentalnych instrukcji przekazanych bezpośrednio przez Najwyższą Osobę Boga, lecz asury, zamiast przyjąć te instrukcje bezpośrednio, tworzą komentarze na swój własny kapryśny sposób i zwodzą wszystkich, z czego nawet oni sami nie osiągają korzyści. Dlatego też należy strzec się demonicznych bezbożnych osób. Według słów Pana Krsny, nawet jeśli bezbożny demon jest bardzo wykształcony, należy uważać go za mudhę, naradhamę i mayayapahrta-jnanę.

 

08.07.04   Tak oto demony milczały, sprzeciwiając się pragnieniu półbogów. Widząc demony i znając ich pobudki, Osoba Boga uśmiechnął się. Bez dyskusji, natychmiast przyjął ich propozycję, chwytając ogon węża, a półbogowie podążyli w Jego ślady.

 

08.07.05   Tak oto rozsądziwszy, w jaki sposób należało trzymać węża, synowie Kaśyapy – tak półbogowie, jak i demony – zaczęli ubijać ocean mleka, aby uzyskać nektar.

 

08.07.06   O synu dynastii Pandu, kiedy górę Mandara wykorzystano w ten sposób jako kij do ubijania, nie miała ona podpory i dlatego zatonęła w wodzie, choć trzymały ją mocne ręce półbogów i demonów.

 

08.07.07   Ponieważ za zrządzeniem opatrzności góra zatonęła, półbogowie i demony doznali rozczarowania, a ich twarze zdawały się wysychać.

 

08.07.08   Widząc sytuację powstałą z woli Najwyższego, nieograniczenie potężny Pan, którego determinacja jest niezawodna, przyjął wspaniałą postać żółwia, zanurzył się w wodzie i podniósł górę Mandara.

 

04.07.08   Znaczenie:      Mamy tutaj dowód tego, że Najwyższa Osoba Boga jest najwyższym kontrolerem wszystkiego. Opisaliśmy uprzednio, że istnieją dwie grupy ludzi – demony i półbogowie – lecz żadna z nich nie posiada najwyższej potęgi. Każdy doświadczył, iż przeszkody narzuca nam najwyższa moc. Demony uważają tego rodzaju trudności za zwykły traf czy przypadek, lecz bhaktowie przyjmują je za działanie najwyższego władcy. Dlatego też, gdy bhaktowie stoją w obliczu trudności, modlą się do Pana. Tat te 'nukampam susamiksamano bhunjana evatma-krtam vipakam. Bhaktowie znoszą trudności, ponieważ przyjmują, iż pojawiają się one z woli Najwyższej Osoby Boga, i uważają je za błogosławieństwa. Jednakże demony, nie mogąc zrozumieć najwyższego kontrolera, uznają je za przypadkowe. Oczywiście tutaj Najwyższa Osoba Boga obecny był osobiście. To właśnie z Jego woli pojawiły się przeszkody i z Jego woli zostały one usunięte. Pan pojawił się jako żółw, by podtrzymać wielką górę. Ksitir iha vipulatare tava tisthati prsthe. Pan trzymał tę wielka górę na Swym grzbiecie. Keśava dhrta-kurma-śarira jaya jagadiśa hare. Najwyższa Osoba Boga może stworzyć niebezpieczeństwa i może je także usunąć. Wiedzą o tym bhaktowie, lecz demony nie potrafią tego zrozumieć.

 

08.07.09   Kiedy półbogowie i demony ujrzeli, że góra Mandara została podniesiona, ożywili się i ponownie zapragnęli rozpocząć ubijanie. Góra spoczywała na grzbiecie wielkiego żółwia, który, niczym ogromna wyspa, rozciągał się na 800 000 mil.

 

08.07.10   O królu, kiedy półbogowie i demony swymi silnymi ramionami obracali górę Mandara na skorupie tego niezwykłego żółwia, On uznał to obracanie się góry za metodę drapania Swego ciała i w ten sposób doznawał przyjemnego uczucia.

 

04.07.10   Znaczenie:      Najwyższa Osoba Boga jest zawsze nieograniczony. Choć Najwyższa Osoba Boga, przyjąwszy ciało żółwia, trzymał na Swym grzbiecie największą górę, Mandara-parvatę, nie odczuwał żadnej niewygody. Wręcz przeciwnie, najwyraźniej odczuwał jakieś swędzenie, więc obracanie góry z pewnością sprawiało Mu dużą przyjemność.

 

08.07.11   Następnie Pan Visnu przeniknął demony jako cecha pasji, półbogów jako cecha dobroci, a Vasukiego jako cecha ignorancji. Zrobił to po to, by zachęcić ich oraz zwiększyć ich różnego rodzaju siłę i energię.

 

04.07.11   Znaczenie:      Każdy w tym materialnym świecie znajduje się pod wpływem różnych sił materialnej natury. W ubijaniu góry Mandara brały udział trzy rozmaite strony – półbogowie będący w sile dobroci, demony, które były w sile pasji i wąż Vasuki będący pod wpływem ignorancji. Ponieważ wszyscy odczuli zmęczenie (Vasuki do tego stopnia, że był bliski śmierci), Pan Visnu, aby zachęcić ich do dalszej pracy przy ubijaniu oceanu, wszedł w nich, stosownie do sił natury każdego z nich – dobroci, pasji i ignorancji.

 

08.07.12   Wtedy, ukazując się z tysiącem rąk, Pan, niczym inna wielka góra, pojawił się na szczycie góry Mandara i trzymał ją jedna ręką. Na wyższych systemach planetarnych Pan Brahma i Pan Śiva, wraz z królem niebios, Indrą, oraz innymi półbogami, ofiarowali Panu modlitwy i obsypali Go kwiatami.

 

04.07.12   Znaczenie:      Aby utrzymać górę Mandara w równowadze, gdy była ona ciągnięta z obu stron, Pan osobiście pojawił się na jej szczycie, niczym inna wielka góra. A wtedy Pan Brahma, Pan Śiva i król Indra rozprzestrzenili się i obsypali Pana kwiatami.

 

08.07.13   Aby uzyskać nektar, półbogowie i demony pracowali niemal jak szaleni, a Pan, który był nad i pod górą i który przeniknął półbogów, demony, Vasukiego i sama górę, zachęcał ich do tego. Z powodu siły półbogów i demonów, ocean mleka został tak mocno wzburzony, że zaniepokoiło to wszystkie krokodyle w wodzie. Niemniej jednak, dalej ubijano ocean w ten sposób.

 

08.07.14   Vasuki miał tysiące oczu i paszczy. Z tych paszcz buchał dym i płomienie, które atakowały demony, na czele z Paulomą, Kaleyą, Bali i Ilvalą. Wskutek tego demony, które wyglądały niczym drzewa spalone w leśnym pożarze, stopniowo traciły swą moc.

 

08.07.15   Ponieważ palący oddech Vasukiego oddziaływał również na półbogów, zmniejszył się blask ich ciał, a ich szaty, girlandy, broń i twarze poczerniały od dymu. Jednakże dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga, aby sprawić półbogom ulgę, nad morzem pojawiły się chmury wylewające potoki deszczu i zaczął dąć wiatr, niosąc cząsteczki wody z morskich fal.

 

08.07.16   Gdy pomimo tak wielkiego wysiłku najlepszych z półbogów i demonów, z oceanu mleka nie pojawił się nektar, wówczas Najwyższa Osoba Boga, Ajita, zaczął osobiście ubijać ocean.

 

08.07.17   Pan pojawił się niczym czarnawa chmura. Ubrany był w żółte szaty, w uszach miał kolczyki jaśniejące niczym błyskawice i rozrzucone na ramionach włosy. Nosił girlandę z kwiatów i miał różowawe oczy. Swymi silnymi, wspaniałymi ramionami, które obdarzają nieustraszonością cały wszechświat, chwycił Vasukiego i zaczął ubijać ocean, a jako kija do ubijania użył góry Mandara. Zaangażowany w ten sposób, Pan jawił się niczym pięknie usytuowana góra, nazywana Indranila.

 

08.07.18   Ryby, rekiny, żółwie i węże były w najwyższym stopniu poruszone i zaniepokojone. Cały ocean był wzburzony i nawet wielkie zwierzęta wodne, jak wieloryby, słonie wodne, krokodyle i ryby timingila [duże wieloryby, które połykają małe wieloryby] wypłynęły na powierzchnię. Ubijany w ten sposób ocean początkowo wytworzył niesamowicie groźną truciznę nazywana halahala.

 

08.07.19   O królu gdy ta nieposkromiona trucizna rozprzestrzeniała się gwałtownie w górę i w dół, we wszystkich kierunkach, wszyscy półbogowie, wraz z Samym Panem, zbliżyli się do Pana Śivy [Sadaśivy]. Czując, że nie są chronieni i obawiając się bardzo, szukali u niego schronienia.

 

04.07.19   Znaczenie:      Można zadać pytanie, że skoro Najwyższa Osoba Boga był obecny osobiście, dlaczego zatem zamiast interweniować Samemu, towarzyszył wszystkim półbogom i ogółowi ludzi, by przyjąć schronienie Pana Sadaśivy. Śrila Madhvacarya ostrzega w związku z tym:

 

rudrasya yaśaso 'rthaya    svayam visnur visam vibhuh

na sanjahre samartho 'pi    vayum coce praśantaye

 

Pan Visnu był w stanie naprawić tę sytuację, lecz chcąc przypisać zasługę Panu Śivie, który później wypił całą truciznę i zatrzymał ją w swej szyi, nie podjął On działania.

 

08.07.20   Półbogowie ujrzeli Pana Śivę, który siedział ze swą żoną Bhavani na szczycie wzgórza Kailasa, aby zapewnić pomyślny rozwój trzem światom. Wielbiły go wielkie święte osoby pragnące wyzwolenia. Półbogowie z wielkim szacunkiem ofiarowali mu pokłony i modlitwy.

 

08.07.21   Prajapati rzekli: O najpotężniejszy ze wszystkich półbogów. Mahadevo, Duszo Najwyższa wszystkich żywych istot i przyczyno ich szczęścia i pomyślności, przybyliśmy do schronienia Twych lotosowych stóp. Prosimy uratuj nas teraz od tej gorejącej trucizny, która rozprzestrzenia się wszędzie, we wszystkich trzech światach.

 

04.07.21   Znaczenie:      Skoro Pan Śiva sprawuje pieczę nad unicestwianiem, dlaczego zatem do niego zwrócono się o ochronę, którą zapewnia Pan Visnu? Pan Brahma stwarza, a Pan Śiva unicestwia, lecz zarówno Pan Brahma, jak i Pan Śiva są inkarnacjami Pana Visnu i znani są jako śaktyaveśa-avatary. Są oni obdarzeni specjalną mocą, przypominającą moc Pana Visnu, który w rzeczywistości jest wszechprzenikający w ich działaniach. Dlatego też, kiedykolwiek, chcąc uzyskać ochronę, modlimy się do Pana Śivy, właściwie zwracamy się do Pana Visnu, gdyż zadaniem Pana Śivy jest przecież niszczenie. Pan Śiva jest jednym z iśvarów, czyli kontrolerów zwanych śaktyaveśa-avatarami. Dlatego też można się do niego zwracać jako do tego, który ma cechy Pana Visnu.

 

08.07.22   O panie, jesteś przyczyną niewoli i wyzwolenia całego wszechświata, gdyż ty jesteś jego władcą. Ci, którzy są zaawansowani w duchowej świadomości, podporządkowują się tobie, dlatego też jesteś przyczyną uśmierzenia ich nieszczęść, a także przyczyną ich wyzwolenia. Dlatego oddajemy część Waszej wysokości.

 

04.07.22   Znaczenie:      W rzeczywistości Pan Visnu utrzymuje i zapewnia wszelkie szczęcie. Skoro należy przyjąć schronienie Pana Visnu, dlaczego zatem półbogowie schronili się u Pana Śivy? Postąpili tak, gdyż w stwarzaniu materialnego świata Pan Visnu działa poprzez Pana Śivę. Pan Śiva działa z ramienia Pana Visnu. Kiedy Pan mówi w Bhagavad-gicie (14.4), że jest ojcem wszystkich żywych istot (aham bija-pradah pita), odnosi się to do działań spełnianych przez Pana Visnu za pośrednictwem Pana Śivy. Pan Visnu nigdy nie jest przywiązany do materialnych czynności, a gdy należy spełnić takie czynności, dokonuje ich wówczas za pośrednictwem Pana Śivy. Dlatego też Pan Śiva jest wielbiony na poziomie Pana Visnu. Kiedy energia zewnętrzna nie dotyka Pana Visnu, jest On Panem Visnu, lecz mając z nią kontakt, pojawia się w Swym aspekcie jako Pan Śiva.

 

08.07.23   O panie, emanujesz własny blask i jesteś najwyższym. Przez swą osobistą energię stwarzasz ten materialny świat, a gdy działasz stwarzając, utrzymując i unicestwiając, przyjmujesz imiona: Brahma, Visnu oraz Maheśvara.

 

04.07.23   Znaczenie:      Modlitwa ta w rzeczywistości została ofiarowana Panu Visnu, purusy, który inkarnując jako guna-avatary, przyjmuje imiona Brahma, Visnu i Maheśvara.

 

08.07.24   Jesteś przyczyną wszystkich przyczyn, samopromiennym, niepojętym, bezosobowym Brahmanem, który pierwotnie jest Parabrahmanem. Ukazujesz w tej manifestacji kosmicznej rozmaite moce.

 

04.07.24   Znaczenie:      Modlitwa ta została ofiarowana bezosobowemu Brahmanowi, który składa się z błyszczących promieni Parabrahmana. Parabrahmanem jest Najwyższa Osoba Boga (param brahma param dhama pavitram paramam bhavan). Kiedy wielbimy Pana Śivę jako Parabrahmana, kult ten przeznaczony jest dla Pana Visnu.

 

08.07.25   O panie, ty jesteś pierwotnym źródłem literatury wedyjskiej. Jesteś oryginalną przyczyną materialnego stworzenia, sił życia, zmysłów, pięciu elementów, trzech sił i mahat-tattvy. Jesteś wiecznym czasem, determinacją i dwoma systemami religijnymi, nazywanymi prawdą [satya] i prawdomównością [rta]. Jesteś schronieniem sylaby om, która składa się z trzech liter "a-u-m".

 

08.07.26   O ojcze wszystkich planet, wykształceni erudyci wiedzą, że ogień jest twymi ustami, powierzchnia globu stopami, wieczny czas ruchem, a wszystkie kierunki uszami, zaś mistrz wód, Varuna, jest twoim językiem.

 

04.07.26   Znaczenie:      Śruti-mantry mówią, agnih sarva-devatah: "Ogień jest sumą wszystkich półbogów." Agni jest ustami Najwyższej Osoby Boga. To właśnie za pośrednictwem Agni, czyli ognia, Pan przyjmuje wszelkie obiaty ofiarne.

 

08.07.27   O panie, niebo jest twoim pępkiem, powietrze twoim oddechem, słońce oczami, woda zaś nasieniem. Jesteś schronieniem wszelkiego rodzaju żywych istot, wzniosłych i miernych. Bóg księżyca jest twoim umysłem, a wyższy system planetarny głową.

 

08.07.28   O panie, jesteś trzema uosobionymi Vedami. Siedem mórz jest twoim brzuchem, a góry twoimi kośćmi. Wszelkie zioła, pnącza i warzywa są włosami na twym ciele. Mantry wedyjskie jak Gayatri, są siedmioma warstwami twego ciała, zaś wedyjski system religijny zakątkiem twego serca.

 

08.07.29   O panie, pięć ważnych mantr wedyjskich jest reprezentowanych przez pięć twoich twarzy, z których stworzonych zostało 38 najsłynniejszych mantr wedyjskich. Wasza Wysokość, sławiony jako Pan Śiva, jesteś samopromienny. Jesteś bezpośrednio usytuowany jako najwyższa prawda, znana jako Paramatma.

 

04.07.29   Znaczenie:      Pięć wymienionych w związku z tym mantr to:

(1)   Purusa,

(2)   Aghora,

(3)   Sadyojata,

(4)   Vamadeva,

(5)   Iśana.

Mantry te należą do kategorii 38 szczególnych mantr wedyjskich intonowanych przez Pana Śivę, który z tego powodu sławiony jest jako Śiva czy Mahadeva. Innym powodem, dla którego Pan Śiva jest określany jako Śiva – co oznacza "wszechpomyślny" – jest to, iż jest on samopromienny, zupełnie jak będący Paramatmą Pan Visnu. Ponieważ Pan Śiva jest bezpośrednią inkarnacja Pana Visnu, zajmuje on pozycję Jego bezpośredniego reprezentanta. Fakt ten potwierdza mantra wedyjska: patim viśvasyatmeśvaram śaśvatam śivam acyutam. Dusza Najwyższa jest określany wieloma imionami, spośród których szczególnie wymieniane są: Maheśvara, Śiva i Acyuta.

 

08.07.30   O panie mój, twój cień widziany jest w bezbożności, która jest przyczyną rozmaitości bezbożnego stworzenia. Trzy siły natury materialnej – dobroć, pasja i ignorancja – to troje twych oczu. Pełna wersetów literatura wedyjska jest twoją emanacją, gdyż jej kompilatorzy zapisali rozmaite pisma objawione, po tym, gdy na nich spojrzałeś.

 

08.07.31   O Panie Giriśo, ponieważ blask bezosobowego Brahmana jest transcendentalny wobec materialnych sił dobroci, pasji i ignorancji, rozmaici zarządcy tego materialnego świata z pewnością nie potrafią docenić, a nawet nie wiedzą, gdzie on jest. Nie mogą zrozumieć go nawet Pan Brahma, Pan Visnu czy król niebios, Mahendra.

 

04.07.31   Znaczenie:      Brahmajyoti jest w rzeczywistości blaskiem Najwyższej Osoby Boga. Jak oznajmia Brahma-samhita (5.40):

 

yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti-

kotisv aśesa-vasudhadi-vibhuti-bhinnam

tad brahma niskalam anantam aśesa-bhutam

govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

   "Wielbię Govindę, pierwotnego Pana, który jest obdarzony wielką mocą. Iskrzący się blask Jego transcendentalnej formy jest bezosobowym Brahmanem, który jest absolutny, kompletny i nieograniczony i który w milionach milionów wszechświatów manifestuje różnorodność niezliczonych planet, z ich różnymi bogactwami." Choć bezosobowy aspekt Absolutu jest ekspansją promieni Najwyższej Osoby Boga, nie musi On troszczyć się o impersonalistów, którzy wchodzą w brahmajyoti. Krsna mówi w Bhagavad-gicie (9.4), maya tatam idam sarvam jagad avyakta-murtina: "W Swym bezosobowym aspekcie przenikam cały wszechświat." Zatem avyakta-murti, aspekt bezosobowy, jest z pewnością ekspansją energii Krsny. Mayavadi, którzy wolą wtopić się w ten blask Brahmana, wielbią Pana Śivę. Mantry wspomniane w wersecie 29 nazywane są mukhani pancopanisadas taveśa. Mayavadi poważnie stosują wszystkie te mantry podczas wielbienia Pana Śivy. Są to następujące mantry:

(1)   tat purusaya vidmahe śantyai,

(2)   maha-devaya dhimahi vidyayai,

(3)   tan no rudrah pratisthayai,

(4)   pracodayat dhrtyai,

(5)   aghorebhyas tama ....,

(6)   atha ghorebhyo moha ...,

(7)   aghorebhyo raksa ...,

(8)   aghoratarebhyo nidra ...,

(9)   sarvebhyah sarva-vyadhyai,

(10)           sarva-sarvebhyo mrtyave,

(11)           namas te 'stu ksudha ...,

(12)           rudra-rupebhyas trsna ...,

(13)           vamadevaya raja ...,

(14)           jyesthaya svaha ...,

(15)           śresthaya ratyai,

(16)           rudraya kalyanyai,

(17)           kalaya kama ...,

(18)           kala-vikaranaya sandhinyai,

(19)           bala-vikaranaya kriya ...,

(20)           balaya vrddhyai,

(21)           balacchaya ...,

(22)           pramathanaya dhatryai,

(23)           sarva-bhutadamanaya bhramanyai,

(24)           manah-śosinyai,

(25)           unmanaya jvara ...,

(26)           sadyojatam prapadyami siddhyai,

(27)           sadyojataya vai namah rddhyai,

(28)           bhave dityai,

(29)           abhave laksmyai,

(30)           natibhave medha ...,

(31)           bhajasva mam kantyai,

(32)           bhava svadha ...,

(33)           udbhavaya prabha ...,

(34)           iśanah sarva-vidyanam śaśinyai,

(35)           iśvarah sarva-bhutanam abhaya-da ...,

(36)           brahmadhipatir brahmanodhipatir brahman brahmesta-da ...,

(37)           śivo me astu maricyai,

(38)           sadaśivah jvalinyai.

 

    Bezosobowego Brahmana nie znają nawet inni zarządcy materialnego stworzenia, włączając w to Pana Brahmę, Pana Indrę, a nawet Pana Visnu. Nie znaczy to jednak, że Pan Visnu nie jest wszechwiedzący. Pan Visnu jest wszechwiedzący, lecz nie musi On wiedzieć co dzieje się w Jego wszechprzenikającej ekspansji. Dlatego też Pan mówi w Bhagavad-gicie, że choć wszystko jest Jego ekspansją (maya tatam idam sarvam), On nie musi troszczyć się o wszystko (na caham tesv avasthitah), gdyż istnieją rozmaici zarządcy, tacy jak Pan Brahma, Pan Śiva i Indra.

 

08.07.32   Gdy płomienie i iskry emanujące z twoich oczu dokonują zniszczenia, całe stworzenie obraca się w popiół. Niemniej jednak, ty nie wiesz, jak to się dzieje. Cóż zatem można powiedzieć o zniszczeniu przez ciebie Daksa-yajni, Tripurasury i trucizny kalakuta? Czyny te nie mogą być tematem ofiarowywanych ci modlitw.

 

04.07.32   Znaczenie:      Skoro Pan Śiva uważa wielkie czyny, których dokonuje, za niezbyt ważne, cóż zatem można było powiedzieć o przeciwdziałaniu mocnej truciźnie, powstałej w wyniku ubijania? Półbogowie w pośredni sposób modlili się o to, by Pan Śiva zneutralizował truciznę kalakuta, która rozprzestrzeniała się po całym wszechświecie.

 

08.07.33   Wzniosłe, zadowolone w sobie osoby, które nauczają cały świat, bezustannie myślą w swych sercach o twych lotosowych stopach. Kiedy jednakże osoby nie znające twego wyrzeczenia widza cię z Umą, mylnie uważają, iż jesteś pożądliwy. Widząc cię chodzącego po krematoriach, opacznie przyjmują, że jesteś dziki i zazdrosny. Z pewnością są one bezczelne. Nie potrafią zrozumieć twych czynów.

 

04.07.33   Znaczenie:      Pan Śiva jest Vaisnavą najwyższej kategorii (vaisnavanam yatha śambhuh). Dlatego też jest powiedziane, vaisnavera kriya-mudra vijne na bujhaya. Nawet osoba najbardziej inteligentna nie potrafi zrozumieć czynów czy zachowania Vaisnavy, takiego jak Pan Śiva. Osoby opanowane przez pożądliwe pragnienia i gniew nie potrafią ocenić chwał Pana Śivy, który zawsze zajmuje transcendentalną pozycję. We wszelkich działaniach, którym towarzyszą pożądliwe pragnienia, Pan Śiva jest narzędziem atma-ramy. Dlatego też zwykle osoby nie powinny usiłować zrozumieć Pana Śivy i jego czynów. Ten, kto próbuje krytykować jego czynności, jest osobą bezczelną.

 

08.07.34   Nawet osobistości, takie jak Pan Brahma i inni półbogowie, nie potrafią zrozumieć twej pozycji, gdyż ty jesteś poza ruchomym i nieruchomym stworzeniem. Skoro nikt nie potrafi prawdziwie cię zrozumieć, jak można ofiarować ci modlitwy? Nie jest to możliwe. Jeśli zaś o nas chodzi, jesteśmy istotami stworzonymi przez Pana Brahmę. Zatem nie potrafimy ofiarować ci stosownych modlitw, lecz wyraziliśmy swe uczucia, na ile tylko pozwalają nasze możliwości.

 

08.07.35   O najpotężniejszy z władców, nie jest możliwe, byśmy zrozumieli twoją prawdziwą tożsamość. Na ile możemy zobaczyć, twoja obecność przynosi każdemu kwitnące szczęście. Poza tym, nikt nie potrafi docenić twych czynności. Tyle jesteśmy w stanie ujrzeć i nic więcej.

 

04.07.35   Znaczenie:      Kiedy półbogowie ofiarowali Panu Śivie te modlitwy, ich skrytym celem było zadowolenie go, tak aby naprawił niepokojącą sytuację, wywołaną przez truciznę halahala. Jak oznajmia Bhagavad-gita (7.20), kamais tais tair hrta-jnanah prapadyante 'nya-devatah: jeśli ktoś wielbi półbogów, jest to z pewnością spowodowane głęboko zakorzenionymi pragnieniami, które chce spełnić, korzystając z łaski tych półbogów. Ludzie zazwyczaj są przywiązani do wielbienia półbogów dla spełnienia jakiegoś celu.

 

08.07.36   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Pan Śiva jest zawsze życzliwy wszystkim żywym istotom. Gdy ujrzał, że trucizna, która rozprzestrzeniła się wszędzie, bardzo przeszkadza żywym istotom, przepełnił się wielkim współczuciem. Zatem tak oto przemówił do swej wiecznej małżonki, Sati.

 

08.07.37   Pan Śiva rzekł: Moja droga Bhavani, spójrz tylko, jak z powodu trucizny powstałej z ubijania oceanu mleka, wszystkie te żywe istoty znalazły się w niebezpieczeństwie.

 

08.07.38   Moim obowiązkiem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkim walczącym o byt żywym istotom. Obrona cierpiących poddanych z pewnością jest obowiązkiem pana.

 

08.07.39   Ludzie, oszołomieni złudną energią Najwyższej Osoby Boga, są zawsze pełni wzajemnej niechęci. Lecz bhaktowie próbują ich ratować, ryzykując nawet własnym tymczasowym życiem.

 

04.07.39   Znaczenie:      Jest to cecha charakteryzująca Vaisnavę. Para-duhkha-duhkhi: Vaisnava jest zawsze nieszczęśliwy widząc, że uwarunkowane dusze są nieszczęśliwe. W przeciwnym razie nie dbałby o to, by uczyć je, jak osiągnąć szczęście. W materialistycznym życiu ludzie bez wątpienia angażują się we wrogie działania. Dlatego też materialistyczne życie porównywane jest do samsara-davanala, gorejącego pożaru leśnego, który wybucha automatycznie. Pan Śiva i jego zwolennicy w systemie parampara próbują wyratować ludzi z tej niebezpiecznej sytuacji materialistycznego życia. Jest to obowiązkiem wielbicieli przestrzegających zasad Pana Śivy i należących do Rudra-sampradayi. Istnieją cztery Vaisnava sampradaye, a Rudra-sampradaya jest jedną z nich, ponieważ Pan Śiva (Rudra) jest pierwszym pomiędzy Vaisnavami (vaisnavanam yatha śambhuh). Jak to zobaczymy, dla dobra ludzkości Pan Śiva wypił całą truciznę.

 

08.07.40   Moja droga, szlachetna żono Bhavani, kiedy działamy dla dobra innych, wówczas Najwyższa Osoba Boga, Hari, jest bardzo zadowolony. A gdy zadowolony jest Pan, zadowolony jestem również ja oraz wszystkie pozostałe żywe istoty. Dlatego też pozwól mi wypić tę truciznę, gdyż w ten sposób, dzięki mnie, wszystkie żywe istoty będą mogły osiągnąć szczęście.

 

08.07.41   Śrila Śukadeva Gosvami mówił dalej: Pan Śiva poinformował w ten sposób Bhavani i zaczął pić truciznę, zaś Bhavani, która doskonale znała jego możliwości, zgodziła się na to.

 

08.07.42   Następnie Pan Śiva, który jest oddany pomyślnej dobroczynnej pracy dla ludzkości, wziął litościwie całą tę truciznę w swą dłoń i wypił ją.

 

04.07.42   Znaczenie:      Choć w całym wszechświecie była tak ogromna ilość trucizny, Pan Śiva miał tak wielką moc, że zredukował truciznę do małej ilości, którą mógł utrzymać w swej dłoni. Nie należy próbować imitować Pana Śivy. Pan Śiva może zrobić wszystko czego zapragnie, lecz tych, którzy usiłują imitować go paląc ganję i inne trujące środki, z pewnością spotka z tego powodu śmierć.

 

08.07.43   Jak gdyby w celu zniesławienia, ta zrodzona z oceanu mleka trucizna ukazała swą moc naznaczając szyję Pana Śivy niebieską linią. Jednakże linia ta jest uznawana teraz za ozdobę Pana.

 

08.07.44   Jest powiedziane, że z powodu cierpienia ogółu ludzi, wielkie osobistości niemal zawsze dobrowolnie przyjmują cierpienie. Uważa się to za najwyższą metodę wielbienia Najwyższej Osoby Boga, który obecny jest w każdym sercu.

 

04.07.44   Znaczenie:      Znajdujemy tutaj wyjaśnienie tego, w jaki sposób Najwyższa Osoba Boga bardzo docenia tych, którzy działają dla dobra innych. Pan mówi w Bhagavad-gicie (18.68-69), ya idam paramam guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati...... na ca tasman manusyesu kaścin me priya-krttamah: "Ten, kto naucza posłania Bhagavad-gity Moich bhaktów, jest Mi najbardziej drogi. Nikt nie może bardziej niż on zadowolić Mnie, oddając Mi cześć." W tym materialnym świecie istnieją różnego rodzaju dobroczynne czynności, lecz najwyższym tego typu działaniem jest szerzenie świadomości Krsny. Inne czynności dobroczynne nie mogą być skuteczne, jako że nie można powstrzymać praw natury i rezultatów karmy. To właśnie z powodu przeznaczenia, czyli praw karmy, musimy cierpieć lub radować się. Na przykład, jeśli otrzymamy wyrok sądowy, musimy go zaakceptować, bez względu na to, czy przyniesie on cierpienie czy korzyść. Podobnie, każdy jest zniewolony przez karmę i jej reakcje. Nikt nie może tego zmienić. Dlatego też śastra mówią:

 

tasyaiva hetoh pryateta kovido

na labhyate yad bhramatam upary adhah

(Bhag.1.5.18.)

 

Powinniśmy starać się osiągnąć to, czego nie można zdobyć wędrując po całym wszechświecie w wyniku reakcji karmy. A co to jest? Powinniśmy czynić wysiłek, aby stać się świadomym Krsny. Jeśli ktoś próbuje szerzyć świadomość Krsny na całym świecie, należy uważać, że spełnia on najlepszą pracę dobroczynną. Pan jest z niego automatycznie bardzo zadowolony. A jeśli Pan jest z niego zadowolony, to cóż mu pozostaje do osiągnięcia?  Gdy Pan docenił kogoś, to jeśli nawet taka osoba o nic nie prosi, Pan – który przebywa w każdym – dostarcza jej wszystkiego, czego pragnie. Potwierdza to również Bhagavad-gita (tesam nityabhiyuktanam yoga-ksemam vahamy aham). I ponownie, stwierdzono tutaj, tapyante loka-tapena sadhavah prayaśo janah. Najlepszą działalnością dobroczynną jest wznoszenie ludzi do platformy świadomości Krsny, gdyż jedyną przyczyną cierpienia uwarunkowanych dusz jest brak świadomości Krsny. Pan przychodzi również osobiście, aby złagodzić cierpienia ludzkości.

 

yada yada hi dharmasya    glanir bhavati bharata

abhyutthanam adharmasya    tadatmanam srjamy aham

 

paritranaya sadhunam    vinaśaya ca duskrtam

dharma-samsthapanarthaya    sambhavami yuge yuge

 

   "Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność – wtedy Ja zstępuję osobiście. Po to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodzę w każdym milenium." (Bg. 4.7-8)  Dlatego też wszystkie śastra postanawiają, że szerzenie ruchu świadomości Krsny jest najlepszą działalnością dobroczynną na świecie. Pan bardzo szybko uznaje taką służbę pełnioną przez bhaktę, gdyż obdarza ona ostateczną korzyścią ogół ludzi.

 

08.07.45   Słysząc o tym dokonaniu Pana Śivy, którego wielbią półbogowie i który obdarza ludzi błogosławieństwami, wszyscy, łącznie z Bhavani [córką Maharajy Daksy], Panem Brahmą, Panem Visnu i ogółem ludzi, wielce wysławiali jego czyn.

 

08.07.46   Gdy Pan Śiva pił tę truciznę, odrobina skapnęła mu z ręki i rozprysnęła się. Korzystając z okazji, wypiły ją toksyczne zioła, skorpiony, kobry i inne zwierzęta, których ukąszenia są trujące.

 

04.07.46   Znaczenie:      Komary, szakale, psy i inne gatunki dandaśuka, czyli zwierząt, których ukąszenia są trujące, wypiły truciznę samudra-manthany, ubitego oceanu, ponieważ była ona dostępna, gdy spadła z dłoni Pana Śivy.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 7-go Rozdziału 8-go Canto Śrimad-Bhagavatam zatytułowanego

"Pan Śiva ratuje wszechświat wypijając truciznę."