C-8 - Rozdział  XXI

 

Pan aresztuje Bali Maharaję

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje, jak Pan Visnu, pragnąc rozgłosić chwały Bali Maharajy, zaaresztował go za to, że nie spełnił swej obietnicy i Pan nie miał gdzie postawić Swego trzeciego kroku.

    Stawiając drugi krok, Najwyższa Osoba Boga dotarł do najwyższej planety wszechświata, Brahmaloki, i blaskiem Swych paznokci umniejszył jej piękno. Wskutek tego Pan Brahma – otoczony przez wielkich mędrców, jak Marici i dominujące bóstwa wszystkich wyższych planet – ofiarował Panu pokorne modlitwy i cześć. Umyli oni stopy Pana i wielbili Go przy pomocy wszystkich parafernaliów. Rksaraja, Jambavan, zadął w Swój róg, by wibrować chwały Pana. Gdy Bali Maharaja został pozbawiony wszystkich swoich posiadłości, demony ogarnął wielki gniew. Chociaż Bali Maharaja ostrzegał je, by tego nie robiły, podniosły one swą broń przeciw Panu Visnu. Jednak wszystkie demony zostały pokonane przez wiecznych towarzyszy Pana Visnu i, zgodnie z poleceniem Bali Maharajy, udały się na niższe planety wszechświata. Garuda, nosiciel Pana Visnu, orientując się w Jego zamiarze, natychmiast zaaresztował Bali Maharaję używając lin Varuny. Gdy zatem Bali Maharaja znalazł się w bezradnej sytuacji, Pan Visnu poprosił go o trzeci krok ziemi. Pan Visnu docenił determinację i prawość Bali Maharajy, tak więc gdy ten nie potrafił spełnić swojej obietnicy, Pan Visnu stwierdził, że odpowiednim dla niego miejscem będzie planeta Sutala, która jest lepsza od planet niebiańskich.

 

08.21.01   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Gdy narodzony z kwiatu lotosu Pan Brahma ujrzał, że oślepiający blask bijący z paznokci u stóp Pana Vamanadevy umniejszył blask jego własnej siedziby, Brahmaloki, wówczas zbliżył się do Najwyższej Osoby Boga. Panu Brahmie towarzyszyli wszyscy wielcy mędrcy, z Maricim na czele, oraz yogini, jak Sanandana, lecz w obecności tego oślepiającego blasku, o królu, nawet Pan Brahma i jego towarzysze wydawali się być znikomymi.

 

08.21.02-03   Pośród wielkich osobistości, które przybyły wielbić lotosowe stopy Pana, byli ci, którzy osiągnęli doskonałość w samokontroli i w zasadach regulujących, jak również znawcy logiki, historii, ogólnego wykształcenia i literatury wedyjskiej znanej jako kalpa [dotyczącej dawnych wydarzeń historycznych]. Byli tam także eksperci w zakresie wywodów wedyjskich, takich jak Brahma-samhita, wszelkiej innej wiedzy wedyjskiej [Sama, Yajur, Rg i Atharva] oraz uzupełniającej wiedzy wedyjskiej [Ayur-vedy, Dhanur-vedy itd.] Inną grupę stanowili ci, którzy dzięki transcendentalnej wiedzy rozbudzonej poprzez praktykę yogi uwolnili się od reakcji działań karmicznych. A jeszcze innymi byli ci, którzy osiągnęli siedzibę na Brahmaloce nie poprzez zwykłą karmę, lecz dzięki zaawansowanej wiedzy wedyjskiej. Pan Brahma, który narodził się z lotosu emanującego z pępka Pana Visnu, uczciwszy z oddaniem wzniesione lotosowe stopy Najwyższego Pana obiatami z wody, ofiarował Panu modlitwy.

 

08.21.04   O królu, woda z kamandalu Pana Brahmy obmyła lotosowe stopy Pana Vamanadevy, znanego jako Urukrama, wspaniały aktor. W ten sposób woda ta stała się tak czystą, że przemieniła się w wodę Gangesu, która popłynęła z nieba, oczyszczając trzy światy niczym czysta sława Najwyższej Osoby Boga.

 

08.21.04   Znaczenie:      Tutaj dowiadujemy się, że Ganges pojawił się wtedy, gdy woda z kamandalu Pana Brahmy obmyła lotosowe stopy Pana Vamanadevy. Lecz w Piątym Canto jest powiedziane, że Ganges powstał, gdy lewa stopa Vamanadevy przebiła okrywę wszechświata tak, że przesączyła się przez nią transcendentalna woda Oceanu Przyczyn. A w innym miejscu jest także powiedziane, że to Pan Narayana pojawił się jako woda Gangesu. Zatem woda Gangesu jest połączeniem trzech transcendentalnych wód i dlatego Ganges jest w stanie oczyścić trzy światy. Tak opisuje Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura.

 

08.21.05   Pan Brahma i wszystkie przewodnie bóstwa różnych systemów planetarnych zaczęli wielbić Pana Vamanadevę, swego najwyższego mistrza, który zmniejszył Swój rozmiar ze Swej wszechprzenikającej formy do Swojej formy oryginalnej. Zebrali oni wszystkie składniki i parafernalia potrzebne do tego czczenia.

 

08.21.05   Znaczenie:      Vamanadeva najpierw rozszerzył się do formy kosmicznej, a następnie zmniejszył się do oryginalnej Vamana-rupy. Tak więc postąpił dokładnie jak Pan Krsna, który, na prośbę Arjuny, najpierw ukazał Swą formę kosmiczną, a później przybrał Swą oryginalną formę Krsny. Pan może przybrać każdą postać, jaką zechce; lecz Jego oryginalną formą jest forma Krsny (krsnas tu bhagavan svayam). Odpowiednio do pojętności bhakty, Pan przyjmuje rozmaite formy, tak by bhakta mógł mieć z Nim bezpośredni kontakt. Jest to Jego bezprzyczynową łaską. Kiedy Pan Vamanadeva przybrał Swą oryginalną formę, Pan Brahma i jego towarzysze zebrali różne parafernalia do wielbienia, by zadowolić nimi Pana.

 

08.21.06-07   Czcili Pana ofiarowując pachnące kwiaty, wodę, padya i arghya, papkę sandałową i papkę aguru, kadzidło, lampki, rozgotowany ryż, niezmielone ziarna, owoce, korzenie i kiełki. Czyniąc to ofiarowywali modlitwy ukazujące chwalebne czyny Pana i wykrzykiwali "Jaya! Jaya!" Wielbili Pana także tańcem, grą na instrumentach, śpiewem, dęciem w konchy i biciem w kotły.

 

08.21.08   Jambavan, król niedźwiedzi, także przyłączył się do ceremonii. Dmąc w swój róg we wszystkich kierunkach, ogłaszał wielki festiwal dla uczczenia zwycięstwa Pana Vamanadevy.

 

08.21.09   Kiedy demoniczni zwolennicy Bali Maharajy ujrzeli, że ich pan, który był zdecydowany spełnić ofiarę, utracił wszystkie swoje posiadłości na rzecz Vamanadevy – który zabrał je pod pretekstem żebrania o trzy kroki ziemi – wówczas rozgniewali się bardzo i rzekli, co następuje.

 

08.21.10   "Ten Vamana z pewnością nie jest braminem, lecz najlepszym oszustem, Panem Visnu. Przyjąwszy formę bramina, ukrył Swą własną postać i w ten sposób działa na korzyść półbogów.

 

08.21.11   "Nasz pan, Bali Maharaja, z powodu swojej pozycji w spełnianiu yajni, zrezygnował ze swego prawa do wymierzania kary. Wykorzystując to, nasz wieczny wróg, Visnu, przyjmując formę żebrzącego brahmacarina, zabrał wszystkie jego posiadłości.

 

08.21.12   "Nasz pan, Bali Maharaja, jest zawsze utwierdzony w prawdomówności, a szczególnie ma to miejsce obecnie, odkąd zaczął spełniać ofiarę. Jest on zawsze dobry i miłosierny dla braminów i nigdy nie jest w stanie skłamać.

 

08.21.13   "Naszym obowiązkiem dlatego jest zabicie tego Vamanadevy, Pana Visnu. Jest to naszą zasadą religijną i sposobem, w jaki możemy zasłużyć naszemu panu." Podjąwszy tę decyzję, demoniczni zwolennicy Bali Maharajy wznieśli swe rozmaite bronie z zamiarem zabicia Vamanadevy.

 

08.21.14   O królu, demony, rozjątrzone typowym dla nich gniewem, wzięły do rąk swe trójzęby i lance i wbrew woli Bali Maharajy, ruszyły naprzód, aby zabić Pana Vamanadevę.

 

08.21.15   O królu, gdy towarzysze Pana Visnu ujrzeli zbliżających się w furii żołnierzy demonów, uśmiechnęli się. Wznosząc swój własny oręż, powstrzymali demony przed tą próbą.

 

08.21.16-17   Nanada, Sunanda, Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudaksa, Visvaksena, Patattrirat [Garuda], Jayanta, Śrutadeva, Puspadanta i Satvata – wszyscy oni byli towarzyszami Pana Visnu. Byli tak potężni, jak dziesięć tysięcy słoni i teraz zaczęli zabijać żołnierzy demonów.

 

08.21.18   Gdy Bali Maharaja zobaczył, jak towarzysze Pana Visnu zabijają jego własnych wojowników, przypomniał sobie klątwę Śukracaryi i zabronił swym żołnierzom dalszego prowadzenia walki.

 

08.21.19   O Vipracitti, o Rahu, o Nemi, proszę, wysłuchajcie mych słów! Nie walczcie. Przestańcie natychmiast, gdyż obecny czas nie jest dla nas korzystny.

 

08.21.20   O Daityowie, ludzkim wysiłkiem nikt nie jest w stanie pokonać Najwyższej Osoby Boga, który może sprowadzić szczęście i nieszczęście na wszystkie żywe istoty.

 

08.21.21   Najwyższy czynnik czasu, który reprezentuje Najwyższą Osobę, był poprzednio korzystny dla nas, a niekorzystny dla półbogów, lecz teraz ten sam czynnik czasu jest przeciwko nam.

 

08.21.22   Nikt nie może wznieść się ponad reprezentację Najwyższej Osoby Boga, jaką jest czas. Nie dokona się tego dzięki materialnej mocy, radzie ministrów, inteligencji, dyplomacji, twierdzeniom, mistycznym mantrom, narkotykom, ziołom czy dzięki jakimkolwiek innym środkom.

 

08.21.23   Niegdyś, obdarzeni mocą przez opatrzność, pokonaliśmy wielką liczbę takich zwolenników Pana Visnu. Lecz dzisiaj, pokonawszy nas, ci sami zwolennicy ryczą z radości jak lwy.

 

08.21.23   Znaczenie:    Bhagavad-gita wymienia 5 przyczyn porażki lub zwycięstwa. Z tych pięciu najpotężniejszym jest daiva, czyli opatrzność (na ca daivat param balam). Bali Maharaja był świadomy tego sekretu, że niegdyś odniósł zwycięstwo dlatego, że sprzyjała mu opatrzność. Teraz, jako że ta sama opatrzność nie działała na jego korzyść, nie mógł zwyciężyć. Tak więc bardzo inteligentnie zakazał swym towarzyszom walki.

 

08.21.24   Dopóki opatrzność nie będzie nam sprzyjać, dopóty nie będziemy w stanie odnieść zwycięstwa. Zatem musimy poczekać na ten sprzyjający czas, gdy pokonanie ich będzie możliwe.

 

08.21.25   Śukadeva Gosvami mówił dalej: O królu, zgodnie z rozkazem swojego pana, Bali Maharajy, wszyscy przywódcy demonów i Daityów udali się w niższe regiony wszechświata, do których gnali ich żołnierze Visnu.

 

08.21.26   Następnie, w dniu soma-pany, po zakończeniu ofiary, Garuda, król ptaków, znając pragnienie swego Pana, zaaresztował Bali Maharaję linami Varuny.

 

08.21.26   Znaczenie:    Garuda, bezpośredni towarzysz Najwyższej Osoby Boga, zna poufną stronę pragnienia Pana. Tolerancja i oddanie Bali Maharajy były niewątpliwie nadzwyczaj doskonałe. Garuda zaaresztował Bali Maharaję, by pokazać całemu światu, jak wielka była tolerancja króla.

 

08.21.27   Gdy najpotężniejszy Pan Visnu w taki oto sposób zaaresztował Bali Maharaję. We wszystkich kierunkach, na wszystkich wyższych i niższych systemach planetarnych rozległ się wielki ryk rozpaczy.

 

08.21.28   O królu, wówczas Najwyższa Osoba Boga, Vamanadeva, przemówił do Bali Maharajy, najbardziej hojnej i sławionej osobistości, którą zaaresztował linami Varuny. Bali Maharaja utracił całą świetność cielesną, niemniej jednak był stanowczy w swoim postanowieniu.

 

08.21.28   Znaczenie:    Kiedy ktoś zostaje pozbawiony całego majątku, to z pewnością umniejsza to jego cielesną świetność. Ale Bali Maharaja, chociaż utracił wszystko, był stanowczy w swoim postanowieniu zadowolenia Vamanadevy, Najwyższej Osoby Boga. W Bhagavad-gicie osoba taka jest określana mianem sthita-prajna. Czysty bhakta nie porzuca nigdy służby dla Pana, pomimo wszelkich trudności i przeszkód podsuwanych przez iluzoryczną energię. Na ogół sławni są ci, którzy cieszą się bogactwem i dobrobytem, lecz Bali Maharaja zasłynął po wsze czasy, gdy został pozbawiony wszelkich swych posiadłości. Jest to szczególną łaską, którą Najwyższa Osoba Boga obdarza Swoich bhaktów. Pan mówi, yasyaham anugrhnami harisye tad-dhanam śanaih. Pierwszą oznaką szczególnej łaski Pana jest to, że zabiera On całą własność Swojego bhakty. Jednak bhakta nigdy nie jest zaniepokojony z powodu takiej straty. Dalej pełni swą służbę, a Pan hojnie go wynagradza w sposób przechodzący oczekiwania jakiegokolwiek zwykłego człowieka.

 

08.21.29   O królu demonów, obiecałeś dać Mi trzy kroki ziemi, ale Ja dwoma krokami zająłem cały wszechświat. Zastanów się teraz, gdzie mam postawić Swój trzeci krok.

 

08.21.30   Tak daleko jak sięga blask słońca, księżyca i gwiazd i tak daleko, jak chmury wylewają deszcz, cała ta ziemia, w całym wszechświecie, jest twoją własnością

 

08.21.31   Z tych posiadłości jednym krokiem zająłem Bhurlokę, a Moim ciałem zająłem całe niebo i wszystkie kierunki. I w twojej obecności Swym drugim krokiem zagarnąłem wyższy system planetarny.

 

08.21.31   Znaczenie:    Zgodnie z wedyjskim opisem systemu planetarnego, wszystkie planety poruszają się ze wschodu na zachód. Słońce, Księżyc i 5 pozostałych planet, takich jak Mars i Jowisz, krążą po orbitach jedna nad drugą. Ale Vamanadeva, rozprzestrzeniając Swoje ciało i wydłużając Swe kroki, zajął cały system planetarny.

 

08.21.32   Ponieważ nie byłeś w stanie dać obiecanej jałmużny, więc regułą jest, że powinieneś powędrować w dół, by żyć na planetach piekielnych. Zatem, zgodnie z poleceniem twojego mistrza duchowego, Śukracaryi, udaj się tam teraz i zamieszkaj tam.

 

08.21.32   Znaczenie:    Jest powiedziane:

 

narayana-parah sarve    na kutaścana bibhyati

svargapavarga-narakesv    api tulyartha-darśinah

 

   "Bhaktowie zaangażowani wyłącznie w służbę oddania dla Najwyższej Osoby Boga, Narayana, nigdy nie obawiają się żadnych warunków życia. Planety niebiańskie, wyzwolenie i planety piekielne sa dla nich tym samym, gdyż bhaktów takich interesuje tylko służba dla Pana." (Bhag. 6.17.28) Bhakta pełniący służbę dla Narayana jest zawsze zrównoważony. Bhakta rzeczywiście żyje w sposób transcendentalny. Chociaż może wydawać się, że idzie on do piekła lub do nieba, to nie żyje on w żadnym z tych miejsc; raczej zawsze przebywa on na Vaikuncie (sa gunan samatityaitan brahma-bhuyaya kalpate). Vamanadeva poprosił Bali Maharaję, by zszedł na planety piekielne, najwidoczniej tylko po to, by pokazać całemu światu jego tolerancję, a Bali Maharaja nie zawahał się wykonać tego polecenia. Bhakta nie żyje sam jeden. Oczywiście każdy żyje z Najwyższą Osobą Boga, ale bhakta będąc zaangażowanym w służbę dla Niego, w rzeczywistości nie żyje w żadnych materialnych warunkach. Bhaktivinoda Thakura mówi, kita-janma hao yatha tuya dasa. W ten sposób modli się, by mógł narodzić się jako nieznaczny insekt w towarzystwie bhaktów. Ponieważ bhaktowie pełnią służbę dla Pana, więc każdy, kto z nimi przebywa również żyje na Vaikuncie.

 

08.21.33   Ten, kto nie daje żebrakowi dokładnie tego, co obiecał, upada do piekielnego stanu życia. Osoba taka daleka jest od wzniesienia się na planety niebiańskie, czy też spełnienia swego pragnienia.

 

08.21.34   Będąc fałszywie dumnym ze swych posiadłości, obiecałeś dać Mi ziemię, lecz nie mogłeś spełnić swojej obietnicy. I dlatego, jako że twoja obietnica była fałszywa, musisz przez kilka lat wieść piekielne życie.

 

08.21.34   Znaczenie:    Fałszywy prestiż przejawiający się w myśleniu "Jestem bardzo bogaty i mam tak rozległe włości" jest jeszcze inną stroną materialnego życia. Wszystko należy do Najwyższej Osoby Boga i nikt inny nie jest właścicielem niczego. To jest rzeczywisty fakt. Iśavasyam idam sarvam yat kinca jagatyam jagat. Bali Maharaja bez wątpienia był najwznioślejszym bhaktą, podczas gdy wcześniej, z powodu fałszywego prestiżu, utrzymywał błędne zrozumienie. Teraz, z najwyższej woli Pana, musiał udać się na planety piekielne, ale ponieważ poszedł tam z polecenia Najwyższej Osoby Boga, więc żył tam w przepychu większym niż ten, którego można by oczekiwać na planetach niebiańskich. Bhakta, pełniąc służbę oddania dla Najwyższej Osoby Boga, zawsze żyje z Nim i dlatego jest zawsze transcendentalny do piekielnych czy niebiańskich siedzib.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 21-go Rozdziału 8-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" Pan aresztuje Bali Maharaję"