C-8 - Rozdział  XIV

 

System zarządzania wszechświatem

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje obowiązki, jakie Najwyższa Osoba Boga wyznaczył Manu. Wszyscy Manu, jak również ich synowie, mędrcy, półbogowie i Indrowie działają zgodnie z poleceniami różnych inkarnacji Najwyższej Osoby Boga. Pod koniec każdej catur-yugi, na którą składają się Satya-yuga, Dvapara-yuga, Treta-yuga i Kali-yuga, mędrcy, działając z polecenia Najwyższej Osoby Boga, szerzą wiedzę wedyjską i w ten sposób przywracają wieczne zasady religijne. Obowiązkiem Manu jest ponowne ustanowienie systemu religijnego. Synowie Manu wypełniają jego polecenia i w ten sposób Manu wraz ze swymi potomkami utrzymuje cały wszechświat. Indrowie są różnymi władcami planet niebiańskich. Przy pomocy półbogów rządzą oni trzema światami. Najwyższa Osoba Boga w różnych yugach pojawia się również jako inkarnacje. Pojawia się On jako Sanaka, Sanatana, Yajnavalkya, Dattatreya i inni i tak udziela instrukcji dotyczących wiedzy duchowej, przypisanych obowiązków, zasad yogi mistycznej itd. Jako Marici i inni wydaje On na świat potomstwo; jako król karze niegodziwców; a w formie czasu unicestwia stworzenie. Można wysunąć argument: "Jeśli wszechpotężny Najwyższa Osoba Boga może dokonać wszystkiego jedynie poprzez Swą wolę, dlaczego zatem zaaranżował sytuację w taki sposób, by zarządzało tak wiele osób?" Jak i dlaczego tak robi, nie mogą zrozumieć ci, którzy są w szponach mayi.

 

 

08.14.01   Maharaja Pariksit zapytał: O najbogatszy Śukadevo Gosvami, proszę, wyjaśnij mi, jak w czasie każdej manvantary, Manu i inni zajęci są odpowiednimi obowiązkami i na czyje polecenie zostali tak zaangażowani.

 

08.14.02   Śukadevo Gosvami powiedział: O królu, Manu, synowie Manu, wielcy mędrcy, Indrowie i wszyscy półbogowie, zostali wyznaczeni przez Najwyższą Osobę Boga w Jego różnych inkarnacjach, takich jak Yajna.

 

08.14.03   O królu, opisałem ci już rozmaite inkarnacje Pana, takie jak Yajna. Manu i inni są wybierani przez nie i pod ich nadzorem kierują sprawami wszechświata.

 

08.14.03   Znaczenie:      Manu wypełniają polecenia Najwyższej Osoby Boga, pojawiającego się w Swych rozmaitych inkarnacjach.

 

08.14.04   Pod koniec każdych czterech yug, wielkie święte osoby widząc, że wieczne obowiązki zawodowe ludzkości zostały niewłaściwie wykorzystane, ponownie ustanawiają zasady religii.

 

08.14.04   Znaczenie:      W wersecie tym bardzo istotne są słowa dharma i sanatanah. Sanatana oznacza "wieczny", a dharma "zawodowe obowiązki". Poczynając od Satya-yugi aż do Kali-yugi zasady religijne i zawodowe obowiązki stopniowo podupadają. W Satya-yudze zasady religijne są przestrzegane całkowicie, bez odchyleń. Jednakże w Treta-yudze nieco są lekceważone i wypełnia się jedynie ¾ religijnych obowiązków. W Dvapara-yudze przestrzega się jedynie połowy zasad religijnych, zaś w Kali-yudze jedynie ¼, a i tak stopniowo zanikają. Pod koniec Kali-yugi zasady religii czy też zawodowe obowiązki ludzkości ulegają niemalże zatraceniu. W rzeczywistości minęło dopiero 5 000 lat Kali-yugi, a mimo to upadek sanatana-dharmy jest bardzo znaczny. Dlatego obowiązkiem świętych osób jest poważne wystąpienie w obronie sanatana-dharmy i podjęcie próby przywrócenia jej dla dobra całego społeczeństwa ludzkiego. Ruch świadomości Krsny został zapoczątkowany zgodnie z tą zasadą. Jak oznajmia Śrimad-Bhagavatam (12.3.51):

 

kaler dosa-nidhe rajann    asti hy eko mahan gunah

kirtanad eva krsnasya   mukta-sangah param vrajet

 

Cała Kali-yuga jest pełna błędów. Jest ona niczym ocean wad. Ten ruch świadomości Krsny jest prawdziwie autoryzowany. Dlatego, podążając śladami Śri Caitanyi Mahaprabhu, który 500 lat temu zapoczątkował ruch sankirtana, krsna-kirtana, próbujemy, zgodnie z wyższymi poleceniami, zaprezentować ten ruch na całym świecie. Jeśli inicjatorzy tego ruchu będą ściśle przestrzegać zasad regulujących i szerzyć ten ruch dla dobra całego społeczeństwa ludzkiego, z pewnością zapoczątkują nowy sposób życia i tym samym przywrócą sanatana-dharmę, wieczne zawodowe obowiązki ludzkości. Wiecznym zawodowym obowiązkiem istoty ludzkiej jest służenie Krsnie. Jivera ‘svarupa’ haya ---- krsnera ‘nitya-dasa’. Takie jest znaczenie sanatana-dharmy. Sanatana oznacza nitya, "wieczny", a krsna-dasa – "sługa Krsny". Wiecznym obowiązkiem zawodowym istoty ludzkiej jest służenie Krsnie. Jest to istotą  ruchu świadomości Krsny.

 

08.14.05   O królu, następnie Manu – całkowicie zaangażowani zgodnie z instrukcjami Najwyższej Osoby Boga – bezpośrednio przywracają zasady zawodowego obowiązku w jej pełnych czterech częściach.

 

08.14.05   Znaczenie:    Jak wyjaśnione jest to w Bhagavad-gicie, dharma czyli zawodowy obowiązek, może zostać ustanowiony w jego pełnych czterech częściach. W Bhagavad-gicie (4.1.) Pan mówi:

 

imam vivasvate yogam    proktavan aham avyayam

vivasvan manave praha   manur iksvakave 'bravit

 

   "Ja przekazałem te niezniszczalną naukę yogi bogu słońca Vivasvanowi, a Vivasvan przekazał ją Manu, ojcu ludzkości. Manu z kolei pouczył o niej Iksvaku." Jest to proces sukcesji uczniów. Przestrzegając tego samego procesu, ruch świadomości Krsny uczy na całym świecie zasad Bhagavad-gity takiej jaką jest, bez odchyleń. Jeśli szczęśliwi ludzie tych czasów zaakceptują instrukcje Pana Krsny, na pewno będą szczęśliwi w misji Śri Caitanyi Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu pragnął, by każdy, przynajmniej w Indii, szerzył tę misję. Innymi słowy, należy zostać guru i nauczać instrukcji Pana na całym świecie, dla pokoju i pomyślności ludzkości.

 

08.14.06 Aby cieszyć się rezultatami ofiar [yajni], władcy świata, mianowicie synowie i wnukowie Manu, spełniają polecenia Najwyższej Osoby Boga aż do końca panowania Manu. Półbogom również przypadają w udziale rezultaty tych ofiar.

 

08.14.06   Znaczenie:    Jak oznajmia Bhagavad-gita (4.2):

 

evam parampara-praptam    imam rajarsayo viduh

 

   "Ta najwyższa nauka przekazywana była poprzez sukcesję uczniów i święci królowie poznawali ją w ten sposób." Ten system parampara przechodzi od Manu do Iksvaku, a od Iksvaku do jego synów i wnuków. Władcy świata w linii hierarchicznej wypełniają polecenia Najwyższej Osoby Boga w systemie parampara. Każdy, kto jest zainteresowany spokojnym życiem musi uczestniczyć w tym systemie parampara i spełniać yajne. Jako Gaudiya Vaisnavowie w systemie parampara Śri Caitanyi Mahaprabhu musimy spełniać sankirtana yajnę na całym świecie (yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah). W tym wieku Kali Śri Caitanya Mahaprabhu jest inkarnacją Najwyższej Osoby Boga i bez trudu zadowolimy Go, jeśli będziemy energicznie szerzyć ten ruch sankirtana na całym świecie. A bez wątpienia to uszczęśliwi również wszystkich ludzi.

 

08.14.07   Otrzymując błogosławieństwa od Najwyższej Osoby Boga i tak ciesząc się wielce rozwiniętymi bogactwami, Indra, król niebios, utrzymuje żywe istoty we wszystkich trzech światach, zsyłając wystarczające ilość deszczu na każdą planetę.

 

08.14.08   Aby głosić transcendentalną wiedzę, Najwyższa Osoba Boga, Hari, przyjmuje w każdej yudze postać Siddhów, takich jak Sanaka. By uczyć ścieżki karmy, pojawia się w formie wielkich świętych osób, takich jak Yajnavalkya i przyjmuje postać potężnego yogina, takiego jak Dattatreya, aby uczyć systemu yogi mistycznej.

 

08.14.08   Znaczenie:      Dla dobra całego społeczeństwa ludzkiego Pan nie tylko przyjmuje formę Manu jako inkarnacja do właściwego władania wszechświatem, lecz dla korzyści ludzkiego społeczeństwa, pojawia się również w postaci nauczyciela, yogina, jnaniego itd. Dlatego obowiązkiem społeczeństwa ludzkiego jest przyjęcie ścieżki działania wskazanej przez Najwyższego Pana. W obecnym wieku całą istotę wszelkiej wiedzy wedyjskiej można znaleźć w Bhagavad-gicie, której osobiście uczył Najwyższa Osoba Boga. I ten Sam Najwyższy Bóg, przyjmując postać Śri Caitanyi Mahaprabhu, szerzy na całym świecie nauki Bhagavad-gity. Innymi słowy Najwyższa Osoba Boga, Hari, jest tak łaskawy i miłosierny dla społeczeństwa ludzkiego, że zawsze pragnie zabrać upadłe dusze z powrotem do domu, z powrotem do Boga.

 

08.14.09   W formie Prajapatiego Mariciego Najwyższa Osoba Boga wydaje na świat potomstwo; będąc królem, zabija złodziei i łotrów, a w formie czasu unicestwia wszystko. Wszelkie różnorodne cechy materialnej egzystencji należy uważać za cechy Najwyższej Osoby Boga.

 

08.14.10   Ludzie oszołomieni są energią iluzoryczną i dlatego próbują znaleźć Prawdę Absolutną, Najwyższą Osobę Boga, poprzez różnorodnego rodzaju poszukiwania i spekulację filozoficzną. Niemniej jednak nie mogą oni zobaczyć Najwyższego Pana.

 

08.14.10   Znaczenie:      Wszelkie działania i reakcje, jakie zachodzą przy stwarzaniu, utrzymywaniu i unicestwianiu tego materialnego świta, wywołuje w istocie jeden Najwyższa Osoba. Istnieje wiele rozmaitych filozofów próbujących szukać ostatecznej przyczyny w różnych nazwach i formach, lecz nie potrafią oni znaleźć Najwyższej Osoby Boga, Krsny, który wyjaśnił w Bhagavad-gicie, że On jest źródłem wszystkiego i przyczyną wszystkich przyczyn (aham sarvasya prabhavah). Przyczyną tej niemocy jest złudna energia Najwyższego Pana. Dlatego bhaktowie przyjmują Najwyższą Osobę Boga takim, jakim On jest i są szczęśliwi intonując po prostu chwały Pana.

 

08.14.11   W jednej kalpie, czyli jednym dniu Brahmy, zachodzi wiele zmian nazywanych vikalpami. O królu, poprzednio opisałem ci je wszystkie. Uczeni znający przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stwierdzili, że w jednym dniu Brahmy pojawia się 14 Manu.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 14-go Rozdziału 8-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" System zarządzania wszechświatem."