Canto – 7"NAUKA O BOGU"

 

C-7 - Rozdział  I        Najwyższy Pan jest jednakowy dla wszystkich

C-7 - Rozdział  II      Hiranyakaśipu, król demonów

C-7 - Rozdział  III     Hiranyakaśipu zamierza osiągnąć nieśmiertelność

C-7 - Rozdział  IV     Hiranyakaśipu terroryzuje wszechświat

C-7 - Rozdział  V      Prahlada Maharaja, święty syn Hiranyakaśipu

C-7 - Rozdział  VI     Prahlada instruuje swoich demonicznych kolegów szkolnych

C-7 - Rozdział  VII    Czego Prahlada nauczył się w łonie

C-7 - Rozdział  VIII  Pan Nrsimhadeva zabija króla demonów

C-7 - Rozdział  IX     Prahlada uspokaja Pana Nrsimhadevę modlitwami

C-7 - Rozdział  X      Prahlada, najlepszy pomiędzy wzniosłymi bhaktami

C-7 - Rozdział  XI     Doskonałe społeczeństwo: cztery porządki społeczne

C-7 - Rozdział  XII    Doskonałe społeczeństwo: cztery grupy duchowe

C-7 - Rozdział  XIII  Zachowanie osoby doskonałej

C-7 - Rozdział  XIV  Idealne życie rodzinne

C-7 - Rozdział  XV    Instrukcje dla cywilizowanych istot ludzkich