C-5  Rozdział  VIII

 

Opis charakteru Maharajy Bharaty

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Mimo i Maharaja Bharata był bardzo zaawansowany, upadł z powodu przywiązania do młodego jelonka. Pewnego dnia, kiedy po zakończeniu kąpieli w rzece Gandaki, Maharaja Bharata jak zwykle intonował swoją mantrę, zobaczył brzemienną łanię, która przyszła nad rzekę, aby napić się wody. Niespodziewanie rozległ się grzmiący ryk lwa, co tak przestraszyło łanię, że od razu poroniła swoje cielę. Przeprawiła się przez rzekę, ale natychmiast zdechła. Maharaja Bharata ulitował się nad pozbawionym matki jelonkiem, wyratował go z wody i zabrał do swego aśramu, gdzie roztoczył nad nim czułą opiekę. Stopniowo przywiązał się do tego młodego jelonka i zawsze o nim troskliwie myślał. A kiedy jelonek ten podrósł, stał się nieustannym towarzyszem Maharajy Bharaty, który zawsze się nim opiekował. I stopniowo myśli o tym jelonku tak go zaabsorbowały, że zaagitowało to jego umysł. A kiedy zwiększyło się jego przywiązanie do jelonka, zaniedbał swoją służbę oddania. Mimo iż był w stanie porzucić swoje bogate królestwo, rozwinął przywiązanie do jelonka. I tak oto upadł z platformy praktykowania yogi mistycznej. Pewnego razu, kiedy jelonek był nieobecny, Maharaja Bharata tak bardzo się tym zaniepokoił, że wyruszył na jego poszukiwanie. I kiedy Maharaja Bharata poszukiwał i rozpaczał nad nieobecnością jelonka, upadł i umarł. Ponieważ umysł jego był w pełni zaabsorbowany myślami o jelonku, w naturalny sposób w następnym życiu urodził się z łona jelenia. Jednakże, ponieważ był tak niezwykle zaawansowany duchowo, nie zapomniał o swoich przeszłych czynnościach, mimo iż znajdował się w ciele jelenia. Rozumiejąc i pamiętając, w jaki sposób upadł ze swojej wzniosłej pozycji, opuścił swoją matkę łanię i ponownie udał się do Pulaha-aśramu. W formie jelenia ostatecznie zakończył swoje czynności karmiczne, a kiedy umarł, uwolnił się od ciała jelenia.

 

 

05.08.01   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Mój drogi królu, pewnego dnia, po zakończeniu swoich porannych obowiązków – wypróżnieniu się, oddaniu moczu i kąpieli – Maharaja Bharata na kilka minut usiadł na brzegu rzeki Gandaki i rozpoczął intonowanie swojej mantry, rozpoczynającej się od omkary.

 

05.08.02   O królu, kiedy Bharata Maharaja siedział na brzegu tej rzeki, przyszła tam łania, by ugasić swe wielkie pragnienie.

 

05.08.03   Kiedy łania z wielkim zadowoleniem piła wodę, znajdujący się w pobliżu lew zaryczał bardzo głośno. Ten ryk, napawający strachem wszystkie żywe istoty, usłyszała łania.

 

05.08.04   Z natury łania zawsze obawiała się, że zostanie zabita przez innych dlatego zawsze rozglądała się podejrzliwie. Kiedy usłyszała grzmiący ryk lwa, bardzo ją to poruszyło. Rozglądając się dookoła zaniepokojonymi oczyma, łania, mimo iż nie ugasiła w pełni swojego pragnienia, niespodziewanie przeskoczyła przez rzekę.

 

05.08.05   Łania był brzemienna, a kiedy pod wpływem strachu podskoczyła, mały jelonek wypadł z jej łona w płynące wody rzeki.

 

05.08.05   Znaczenie:      Istnieje wszelka możliwość, że kobieta może poronić jeżeli dozna ekstatycznego wzruszenia albo się przestraszy. Dlatego też należy chronić brzemienne kobiety od takich zewnętrznych wpływów.

 

05.08.06   Oddzielona od swego stada i zrozpaczona poronieniem, czarna łania, przeskoczywszy rzekę, był bardzo przygnębiona. Tak więc, upadła w jakiejś jaskini i natychmiast zdechła.

 

05.08.07   Siedząc na brzegu rzeki, wielki król Bharata ujrzał płynącego w dół rzeki małego, pozbawionego matki jelonka. Widząc to, przepełnił się wielkim współczuciem. Niczym szczery przyjaciel, wydobył z fal niemowlę jelenia i widząc, że pozbawiony jest matki, zaniósł je do swego aśramu.

 

05.08.07   Znaczenie:      Prawa natury działają na nieznane nam, subtelne sposoby. Maharaja Bharata był wielkim królem, bardzo zaawansowanym w służbie oddania. Prawie że osiągnął platformę miłosnej służby dla Najwyższego Pana, ale nawet z niej mógł upaść na platformę materialną. Dlatego też Bhagavad-gita ostrzega nas:

 

yam hi na vyathayanty ete    purusam purusarsabha

sama-duhkha-sukham dhiram    so 'mrtatvaya kalpate

 

   "O najlepszy spośród ludzi [Arjuno], osoba, która pozostaje niewzruszona zarówno wobec szczęścia jak i nieszczęścia i zachowuje równowagę w obu, jest z pewnością gotowa do wyzwolenia." (Bg.2.15)

    Dążąc do duchowego zbawienia i wyzwolenia z materialnej niewoli, należy zachować wielką ostrożność, gdyż małe odchylenie może spowodować ponowny upadek w egzystencję materialną. Studiując czynności Maharajy Bharaty możemy nauczyć się sztuki całkowitego uwolnienia się od wszystkich materialnych przywiązań. Jak okaże się w następnych wersetach, Bharata Maharaja musiał przyjąć ciało jelenia, ponieważ był zbyt litościwy dla tego niemowlęcia jelenia. Współczucie należy okazywać wznosząc kogoś z platformy materialnej na platformę duchową. W innym wypadku w każdej chwili możemy stracić nasz duchowy postęp i upaść na platformę materialną. Współczucie Maharajy Bharaty dla jelonka było początkiem jego upadku do świata materialnego.

 

05.08.08   I stopniowo Maharaja Bharata rozwinął uczucie dla jelonka. Zaczął wychowywać go i utrzymywać, karmiąc go trawą. Zawsze był ostrożny, aby chronić go od ataków tygrysów i innych zwierząt. Kiedy coś go swędziało, głaskał go i w ten sposób zawsze starał się zapewnić mu wygodne warunki. Pod wpływem miłości czasami całował go. Przywiązawszy się do wychowania jelonka, Maharaja Bharata zapomniał o regulujących zasadach dla uczynienia postępu w życiu duchowym i stopniowo zapomniał o oddawaniu czci Najwyższej Osobie Boga. Po kilku dniach zapomniał o wszystkim co dotyczyło jego postępu duchowego.

 

05.08.08   Znaczenie:      Możemy z tego zrozumieć, jak bardzo musimy być ostrożni w wypełnianiu naszych duchowych obowiązków przez przestrzeganie regulujących zasad i regularne mantrowanie maha-mantry Hare Krsna. Jeżeli zlekceważymy to, możemy ostatecznie upaść. Musimy wstawać wcześnie rano, kąpać się, uczęszczać na mangala-arati, oddawać cześć Bóstwu, mantrować mantrę Hare Krsna, studiować literaturę wedyjską i przestrzegać zasad zalecanych przez acaryów i mistrza duchowego. Jeśli odstąpimy od tego procesu, możemy upaść, mimo iż jesteśmy niezwykle zaawansowani. Jak oznajmia Bhagavad-gita (18.5):

 

yajna-dana-tapah-karma    na tyajyam karyam eva tat

yajno danam tapaś caiva    pavanani manisinam

 

   "Akty ofiarne, dobroczynność i pokuty nie powinny zostać zarzucone i należy je praktykować. Zaprawdę, ofiary, dobroczynność i pokuty oczyszczają nawet wielkie dusze."  Nawet osoba, która znajduje się w wyrzeczonym porządku życia, nie powinna nigdy porzucić regulujących zasad. Powinna oddawać cześć Bóstwu i oddawać swój czas i życie służbie dla Krsny. Powinna również nadal przestrzegać regulujących zasad wyrzeczenia i pokuty. Nie można odrzucić tych rzeczy. Osoba, która przyjęła sannyasę, nie powinna uważać się za bardzo zaawansowaną jedynie z tego powodu, że przyjęła ten porządek życia. Dla swojego postępu duchowego, należy bardzo starannie studiować czynności Maharajy Bharaty.

 

05.08.09   Wielki król Maharaja Bharata zaczął myśleć: Och, ten bezradny młody jelonek, siłą czasu, czynnika Najwyższej Osoby Boga, stracił teraz swoich krewnych i przyjaciół i we mnie przyjął schronienie. Nie zna on nikogo oprócz mnie, jako że stałem się jego ojcem, matką, bratem i krewnymi. Jelonek ten myśli w ten sposób i pokłada we mnie pełna wiarę. Nie zna on nikogo oprócz mnie; dlatego nie powinienem być zazdrosny i myśleć, że z jego powodu zniszczone będzie moje własne powodzenie. Z pewnością powinienem go wychować, chronić, zadowalać i pieścić. Przyjął on schronienie we mnie, więc w jaki sposób mogę go odrzucić? Mimo iż jelonek ten stanowi przeszkodę w moim życiu duchowym, wiem, że nie należy odrzucać bezradnej osoby, która przyjęła schronienie. Byłby to wielki błąd.

 

05.08.09   Znaczenie:      Osoba zaawansowana w duchowej świadomości, czyli świadomości Krsny, w naturalny sposób czuje współczucie dla wszystkich żywych istot cierpiących w tym materialnym świecie. Naturalnie taka zaawansowana osoba myśli o cierpieniu ogółu ludzi. Jednakże, jeśli ktoś nie zna materialnych cierpień upadłych dusz i czuje dla nich współczucie z powodu komfortów cielesnych, jak to było w przypadku Maharajy Bharaty, takie współczucie jest przyczyną upadku tej osoby. Kto rzeczywiście czuje współczucie dla upadłej, cierpiącej ludzkości, powinien starać się wznieść ludzi z materialnej świadomości do świadomości duchowej. Jeżeli chodzi o jelonka, to Bharata Maharaja obdarzył go wielką sympatią. Ale zapomniał, że nie jest dla niego możliwe, aby wznieść jelonka do świadomości duchowej, ponieważ ostatecznie jelonek jest jedynie zwierzęciem. Poświęcenie wszystkich regulujących zasad jedynie w celu zajęcia się zwierzęciem było dla Maharajy Bharaty bardzo niebezpieczne. Należy przestrzegać zasad ogłoszonych w Bhagavad-gicie. Yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha. Jeżeli chodzi o materialne ciało, to nie możemy nic dla niego zrobić. Jednakże, jeżeli sami przestrzegamy regulujących zasad, to dzięki łasce Krsny możemy wznieść jakąś osobę do świadomości duchowej. Jeżeli porzucimy nasze własne duchowe czynności i po prostu przejmiemy się komfortem cielesnym innych osób, to upadniemy na bardzo niebezpieczną pozycję.

 

05.08.10   Mimo iż jakaś osoba może być w wyrzeczonym porządku życia, to jeżeli jest zaawansowana, z pewnością czuje współczucie dla cierpiących żywych istot. Oczywiście dla ochrony tego, kto jest podporządkowany, należy zlekceważyć swoje osobiste interesy, mimo iż mogą być one bardzo ważne.

 

05.08.10   Znaczenie:      Maya jest bardzo silna. W imię filantropii, altruizmu i komunizmu, ludzie czują współczucie dla cierpiącej ludzkości na całym świecie. Filantropowie i altruiści nie rozumieją, że niemożliwe jest polepszenie materialnych warunków ludzi. Materialne warunki są ustalone przez wyższe zrządzenie, odpowiednio do czyjeś karmy. Nie mogą być zmienione. Jedynym dobrodziejstwem, jakim możemy obdarzyć cierpiące istoty, są próby wzniesienia ich do duchowej świadomości. Nie można zwiększyć lub zmniejszyć materialnych komfortów. Dlatego też zostało powiedziane w Śrimad-Bhagavatam (1.5.18), tal labhyate duhkhavad anyatah sukham: "Jeżeli chodzi o materialne szczęście, przychodzi ono bez żadnego wysiłku, tak jak bez żadnych starań przychodzą kłopoty." Materialne szczęście i ból można osiągnąć bez czynienia wysiłku. Nie należy zawracać sobie głowy materialnymi czynnościami. Kto czuje współczucie dla ludzi lub jest w stanie czynić dla nich dobro, powinien podejmować wysiłki, aby wznieść ludzi do świadomości Krsny. W ten sposób wszyscy robią duchowy postęp dzięki łasce Pana. Aby udzielić nam instrukcji, Maharaja Bharata działał w taki sposób. Powinniśmy być bardzo ostrożni, aby nie zwiodły nas tzw. dobroczynne czynności spełniane w odniesieniu do ciała. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy zarzucić naszego zainteresowania osiągnięciem łaski Pana Visnu. Zazwyczaj ludzie nie wiedzą lub zapominają o tym. Zatem poświęcają swoje oryginalne dobro – osiągnięcie łaski Visnu – i angażują się w czynności filantropijne dla cielesnego komfortu.

 

05.08.11   Z powodu przywiązania do jelonka, Maharaja Bharata spał z nim, spacerował z nim, kapał się z nim, a nawet z nim jadł. W ten sposób uczucie do jelonka związało jego serce.

 

05.08.12   Kiedy Maharaja Bharata pragnął udać się do lasu, aby nazbierać trawy kuśa, kwiatów, drewna, liści, owoców, korzeni i wodę, obawiał się, że psy, szakale, tygrysy i inne dzikie zwierzęta mogłyby zabić jelonka, dlatego też zawsze zabierał go ze sobą, kiedy udawał się do lasu.

 

05.08.12   Znaczenie:      Werset ten opisuje, w jaki sposób Maharaja Bharata zwiększył swoje uczucie dla jelonka. Nawet taka wzniosła osoba, jak Maharaja Bharata, która osiągnęła miłosne uczucie dla Najwyższej Osoby Boga, upadła ze swojej pozycji z powodu uczucia dla jakiegoś zwierzęcia. Zatem, jak się okaże, w swoim następnym życiu będzie musiała przyjąć ciało jelenia. Jeżeli było tak w przypadku Maharajy Bharaty, to co można powiedzieć o osobach niezaawansowanych w życiu duchowym, które przywiązane są do psów i kotów. Z powodu uczucia, jakie żywią do kotów i psów, będą musiały przyjąć takie same formy cielesne w życiu następnym, chyba że wyraźnie rozwiną uczucie i miłość do Najwyższej Osoby Boga. Dopóki nie zwiększymy naszej wiary w Najwyższego Pana, tak wiele innych rzeczy będzie stanowiło dla nas atrakcję. Taka jest przyczyna naszej materialnej niewoli.

 

05.08.13   Kiedy chodził do lasu, zwierzę – z powodu swego dziecięcego zachowania – urzekło Maharaję Bharatę. Pod wpływem uczucia, Maharaja Bharata brał nawet jelonka na swoje ramiona i nosił go w ten sposób. Serce jego wypełnione było wielką miłością dla jelonka, że czasami trzymał go na swych kolanach, a śpiąc – na swej piersi. Tak oto czerpał wielką przyjemność z pieszczenia zwierzęcia.

 

05.08.13   Znaczenie:      Maharaja Bharata opuścił dom, żonę, dzieci, królestwo i wszystko inne, aby w lesie czynić postęp w życiu duchowym, ale na nowo padł ofiarą materialnego uczucia pod wpływem przywiązania do małego jelonka. Na cóż się więc zdało porzucenie swojej rodziny? Kto poważnie myśli o uczynieniu postępu w swoim życiu duchowym, powinien bardzo uważać, aby nie rozwinąć przywiązania do niczego innego oprócz Krsny. Czasami, aby nauczać, musimy podejmować wiele materialnych czynności, ale powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla Krsny. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, nie będzie ryzyka, że padniemy ofiarą materialnych czynności.

 

05.08.14   Kiedy Maharaja Bharata rzeczywiście oddawał cześć Panu lub gdy spełniał jakieś rytualistyczne ceremonie, to mimo iż nie dokończył swoich czynności, od czasu do czasu wstawał i rozglądał się za jelonkiem. W ten sposób szukał go, a widok wygodnego położenia jelonka wielce radował jego umysł i serce. Wtedy to obdarzał go błogosławieństwami: "Mówił drogi jelonku, bądź szczęśliwy pod każdym względem."

 

05.08.14   Znaczenie:      Ponieważ Maharaja Bharata żywił tak sile uczucie dla jelonka, nie mógł skoncentrować się na oddawaniu czci Panu ani na wypełnianiu swoich rytualistycznych ceremonii. Mimo iż czcił Bóstwo, umysł jego był niespokojny z powodu nadmiernego uczucia. Kiedy próbował medytować, po prostu myślał o jelonku, zastanawiając się, gdzie odszedł. Innymi słowy, jeżeli czyjś umysł odciągnięty jest od procesu wielbienia, zwykły pokaz kultu nie przyniesie żadnej korzyści. Fakt, że Maharaja Bharata musiał wstawać od czasu do czasu, aby szukać jelonka, był po prostu znakiem, że upadł on z platformy duchowej.

 

05.08.15   Jeśli Maharaja Bharata czasami nie mógł dojrzeć jelonka, umysł jego był bardzo poruszony. Stawał się podobny skąpcowi, który osiągnąwszy jakieś bogactwa, tracił je i był wtedy bardzo nieszczęśliwy. Kiedy jelonek odchodził, napełniał się niepokojem i rozpaczał z powodu separacji. Tak oto ulegał iluzji i mówił jak następuje.

 

05.08.15   Znaczenie:      Jeśli ubogi człowiek traci pieniądze czy złoto, natychmiast jest zaniepokojony. Podobnie, kiedy Maharaja Bharata nie mógł dojrzeć jelonka, niepokoiło to jego umysł. Jest to przykład na to, w jaki sposób można przenieść swoje przywiązanie. Jeżeli przeniesiemy nasze przywiązanie na służbę dla Pana, wtedy uczynimy postęp. Śrila Rupa Gosvami modlił się do Pana, aby mógł być w naturalny sposób przyciągnięty do służby dla Pana, w jaki młody mężczyzna i młoda kobieta w naturalny sposób czują do siebie wzajemna atrakcję. Śri Caitanya Mahaprabhu okazał takie przywiązanie do Pana, kiedy wskoczył do oceanu, albo kiedy w separacji płakał w nocy. Jednakże, jeżeli nasze przywiązanie zwróci się w kierunku materialnych rzeczy, a nie w stronę Pana, wtedy upadniemy z platformy duchowej.

 

05.08.16   Maharaja Bharata myślał: Och, jelonek ten jest teraz bezradny. Jestem teraz bardzo nieszczęśliwy, a umysł mój jest niczym przebiegły myśliwy, ponieważ zawsze napełniony jest skłonnościami do oszukiwania i okrucieństwem. Jelonek zaufał mi, tak jak dobry człowiek o naturalnych skłonnościach do dobrego zachowania zapomina o nieodpowiednim zachowaniu przebiegłego przyjaciela i pokłada w nim wiarę. Czy jelonek ten powróci i zaufa mi, chociaż udowodniłem, że jestem niewierny?

 

05.08.16   Znaczenie:      Bharata Maharaja był bardzo szlachetny i wzniosły i kiedy jelonek oddalił się od niego, pomyślał, że niegodzien jest opiekowania się nim. Z powodu swego przywiązania do zwierzęcia pomyślał, że zwierzę to było tak szlachetne i wzniosłe jak on sam. Zgodnie z logiką, atmavan manyate jagat, wszyscy myślą o innych odpowiednio do swojej pozycji. Dlatego też Maharaja Bharata poczuł że jelonek opuścił go z powodu jego niedbalstwa, ale powróci, ponieważ zwierzę to ma szlachetne serce.

 

05.08.17   Och, czy jest możliwe, abym zobaczył na nowo to zwierzę, chronione przez Pana i nieobawiające się tygrysów i innych zwierząt? Czy zobaczę je znów, jak spaceruje po ogrodzie i je miękką trawę?

 

05.08.17   Znaczenie:      Maharaja Bharata myślał, że zwierzę to zawiodło się na jego opiece i opuściło go dla opieki jakiegoś półboga. W każdym razie gorliwie pragnął na nowo zobaczyć to zwierzę w swoim aśramie, jak je miękką trawę i nie lęka się tygrysów i innych zwierząt. Maharaja Bharata mógł myśleć jedynie o jeleniu i o tym, w jaki sposób może on być chroniony od wszelkiego rodzaju niepomyślnych rzeczy. Z materialistycznego punktu widzenia, takie myśli mogą być bardzo chwalebne, ale z duchowego punktu widzenia król w rzeczywistości upadł ze swojej wzniosłej duchowej pozycji i niepotrzebnie rozwijał przywiązanie do zwierzęcia. W ten sposób degradując się, musiał przyjąć ciało zwierzęce.

 

05.08.18   Nie wiem, ale być może zjadł jelonka wilk lub pies czy dziki, które gromadzą się w stada, lub tygrys, który podróżuje samotnie.

 

05.08.18   Znaczenie:      Tygrysy nigdy nie przemierzają lasów w stadach. Każdy tygrys podróżuje samotnie, ale leśne dziki (jak również świnie, wilki i psy) trzymają się razem. Zatem Maharaja Bharata pomyślał, że jelonka mogły zabić jakieś dzikie, leśne zwierzęta.

 

05.08.19   Och, kiedy wschodzi słońce, jest to początek wszystkich pomyślnych rzeczy. Na nieszczęście, nie rozpoczęły się one dla mnie. Półbóg słońca jest uosobieniem Ved, lecz ja pozbawiony jestem wszelkich zasad wedyjskich. Ten półbóg słońca zachodzi teraz, a to biedne zwierz ę, które zaufało mi od chwili śmierci swej matki, nie powróciło jeszcze.

 

05.08.19   Znaczenie:      Brahma-samhita (5.52) opisuje, że Słońce jest okiem Najwyższej Osoby Boga.

 

yac-caksur esa savita sakala-grahanam

raja samasta-sura-murtir aśesa-tejah

yasyajnaya bhramati sambhrta-kala-cakro

govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

Podczas wschodu słońca należy mantrować mantrę wedyjską rozpoczynającą się od Gayatri. Słońce stanowi symboliczną reprezentację oka Najwyższego Pana. Maharaja Bharata rozpaczał, że mimo iż słońce zamierzało zajść, z powodu nieobecności biednego zwierzęcia nie widział niczego pomyślnego. Maharaja Bharata uważał, że jest osobą najbardziej nieszczęśliwą, ponieważ z powodu nieobecności zwierzęcia nie było niczego pomyślnego dla niego w obecności słońca.

 

05.08.20   Jelonek ten dokładnie przypomina księcia. Kiedy on powróci? Kiedy na nowo objawi swoje osobiste czynności, które są tak przyjemne? Kiedy na nowo ukoi takie zranione serce, jak moje? Z pewnością nie mam żadnych pobożnych osiągnięć, w innym razie jelonek ten już by powrócił.

 

05.08.20   Znaczenie:      Z powodu silnego uczucia, król przyjął jelonka za księcia. Jest to nazywane moha. Zaniepokojony nieobecnością jelonka, król zwracał się do zwierzęcia, jak gdyby było ono jego synem. Z powodu uczucia każdego można nazwać jakimkolwiek imieniem.

 

05.08.21   Och, ten mały jelonek, bawiąc się ze mną i widząc mnie, okrążał mnie z powodu gniewu powstającego z miłości i bojaźliwie dotykał mnie czubkami swoich miękkich rogów, które w dotyku przypominały krople wody.

 

05.08.21   Znaczenie:      Teraz Maharaja Bharata uważa, że jego medytacja był fałszem. Medytując, w rzeczywistości myślał o swoim jelonku i odczuwał wielką przyjemność, kiedy to zwierzę kłuło go czubkami swoich rogów. Symulując medytację, król w rzeczywistości myślał o zwierzęciu i było to oznaką jego upadku.

 

05.08.22   Kiedy umieszczałem wszystkie składniki ofiarne na trawie kuśa, jelonek bawiąc się, dotykał trawy swoimi zębami i w ten sposób ją zanieczyszczał. Kiedy karciłem jelonka, odsuwając go na bok, on od razu napełniał się strachem i siadał nieruchomo, dokładnie niczym syn świętej osoby. I tak przestawał się bawić.

 

05.08.22   Znaczenie:      Bharata Maharaja nieustannie myślał o czynnościach jelonka, zapominając, że taka medytacja i odwrócenie uwagi zabijały jego postęp na ścieżce duchowych osiągnięć.

 

05.08.23   Kiedy Maharaja Bharata skończył swoją szaleńczą mowę, wtedy powstał i wyszedł. Widząc na ziemi ślady kopytek jelonka, pod wpływem miłości zaczął wysławiać je mówiąc: O nieszczęśliwy Bharato, twoje wyrzeczenia i pokuty są bardzo mało znaczące w porównaniu z pokutami i wyrzeczeniami, którym oddała się ta planeta Ziemia. Dzięki srogim wyrzeczeniom Ziemi, na powierzchni tej szczęśliwej planety odciśnięte są małe, piękne, najpomyślniejsze i miękkie odciski kopytek tego jelonka. Ta seria śladów kopytek pokazuje takiej osobie jak ja, nieszczęśliwemu z powodu utraty jelonka, jak zwierzę to przechodziło przez las i w jaki sposób mogę odzyskać moje utracone bogactwo. Dzięki tym odciskom, Ziemia ta stała się właściwym miejscem, gdzie bramini – pragnący planet niebiańskich czy wyzwolenia – mogą spełniać ofiary dla półbogów.

 

05.08.23   Znaczenie:      Powiedziane jest, że jeśli jakaś osoba przesadnie uwikłuje się w sprawy miłosne, zapomina i o sobie i o innych, a także zapomina w jaki sposób działać i mówić. Powiedziane jest, że kiedyś pewien człowiek miał syna, który był niewidomy od urodzenia. Ale jego ojciec, żywiąc głębokie uczucie do dziecka, nazwał go Padmalocana, czyli "lotosooki". Taka jest sytuacja powstająca ze ślepej miłości. Maharaja Bharata stopniowo upadał do tego stanu z powodu materialnej miłości do jelonka. W śmrti-śastra jest powiedziane:

 

yasmin deśe mrgah krsnas    tasmin dharmann ivodhata

 

   "To pasmo ziemi, na której można ujrzeć odciski kopytek czarnego jelonka, jest miejscem pomyślnym do wypełniania religijnych rytuałów.

 

05.08.24   Maharaja Bharata dalej mówił jak szaleniec. Widząc ponad głową czarne znaki na wschodzącym księżycu, które przypominały mu jelonka powiedział: Czyż to księżyc tak łaskawy dla nieszczęśliwych ludzi, również okazał czułość mojemu jelonkowi, widząc że zgubił on drogę do domu i jest pozbawiony matki? Ten księżyc zapewnił jelonkowi schronienie w swoim pobliżu, by ochronić go od straszliwych ataków lwa.

 

05.08.25   Po dostrzeżeniu księżycowego światła, Maharaja Bharata nadal mówił jak szaleniec. Powiedział: Syn jelenia był tak pokorny i drogi mi, że z powodu separacji z nim czuję separację z moim własnym synem. Z powodu palącej gorączki tego oddzielenia, cierpię, jakbym znajdował się w płomieniach pożaru leśnego. Moje podobne lilii serce płonie teraz. Widząc moją rozpacz, księżyc z pewnością zrasza mnie swoimi błyszczącym nektarem, tak jak przyjaciel spryskuje wodą drugiego przyjaciela, który ma wysoką gorączkę. Tak oto księżyc przynosi mi szczęście.

 

05.08.25   Znaczenie:      Według Ayur-wedyjskiej metody leczenia, osobę, która ma wysoką gorączkę, należy spryskać wodą, którą przepłukało się gardło. W ten sposób gorączka opada. Mimo iż Maharaja Bharata był bardzo zasmucony z powodu separacji ze swoim tzw. synem, jelonkiem, pomyślał, że księżyc opryskiwał go wodą, którą opłukał usta. Myślał, że woda ta spowoduje obniżenie jego wysokiej gorączki, rozszalałej z powodu separacji z jelonkiem.

 

05.08.26   Śukadeva Gosvami mówił dalej: Mój drogi królu, tak oto ogarnęło Maharaję Bharatę niekontrolowane pragnienie zamanifestowane w formie jelonka. Z powodu karmicznych rezultatów czynności z przeszłości, upadł z praktyki yogi mistycznej, wyrzeczenia i oddawania czci Najwyższej Osobie Boga. Gdyby nie było to spowodowane czynnościami karmicznymi z przeszłości, w jaki sposób mógłby rozwinąć atrakcję do jelonka, po porzuceniu towarzystwa własnego syna i rodziny, których uważał za przeszkodę na ścieżce życia duchowego? W jaki sposób mogło go ogarnąć takie niekontrolowane uczucie do jelonka? Niewątpliwie było to spowodowane jego karmą z przeszłości. Król był tak pochłonięty pieszczeniem i utrzymywaniem jelonka, że upadł z praktykowania duchowych czynności. Z biegiem czasu osobiście przybyła do niego nieprzezwyciężona śmierć, porównana do jadowitego węża, który wchodzi przez dziurkę stworzoną przez mysz.

 

05.08.26   Znaczenie:      Jak zobaczymy w następnych wersetach, z powodu atrakcji do jelonka, w chwili śmierci Maharaja Bharata będzie zmuszony przyjąć ciało jelenia. W związku z tym można postawić pytanie. W jaki sposób złe prowadzenie się i występne czynności z przeszłości mogą oddziaływać na bhaktę? W Brahma-samhicie (5.54) jest powiedziane: karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam: "Ci, którzy pełnią służbę oddania, bhakti-bhajana, zabezpieczeni są przed rezultatami czynności z przeszłości." Zgodnie z tym, nie można było ukarać Maharajy Bharaty za złe czyny z przeszłości. Konkluzja musi więc być taka, że Maharaja Bharata celowo nadmiernie poświęcał się jelonkowi i zlekceważył swój duchowy postęp. Aby jego błąd mógł zostać natychmiast naprawiony, na krótki czas otrzymał ciało jelenia, aby zwiększyło się jego pragnienie osiągnięcia dojrzałej służby oddania. Mimo iż Maharaja Bharata otrzymał ciało zwierzęcia, nie zapomniał, co wydarzyło się poprzednio z powodu jego celowego błędu. Bardzo pragnął wydostać się z ciała jelenia. Wskazuje to na to, że wzrosło jego uczucie do służby oddania, do tego stopnia, że w następnym życiu, w ciele bramina, bardzo szybko osiągnął doskonałość. Właśnie z tym przekonaniem ogłosiliśmy w naszym magazynie Back to Godhead, że bhaktowie, tacy jak Gosvami żyjący we Vrndavanie, którzy celowo popełniają jakieś grzeszne czynności, rodzą się na tej świętej ziemi w ciałach psów, małp i żółwi. Zatem na krótką chwilę, przyjmują te niższe formy życia, a po porzuceniu tych ciał zwierzęcych na nowo wznoszą się do świata duchowego. Kara taka trwa jedynie przez krótki okres i nie jest ona spowodowana karmą z przeszłości. Może wydawać się, że jest to wynik karmy z przeszłości, ale karę taką stosuje się dla poprawy bhakty i przywiedzenia go do czystej służby oddania.

 

05.08.27   W chwili śmierci król ujrzał, że jelonek, rozpaczając nad jego śmiercią siedział przy jego boku, dokładnie niczym jego własny syn. W rzeczywistości umysł króla zaabsorbowany był ciałem jelenia, a zatem – jak ci, którzy pozbawieni są świadomości Krsny – opuścił świat, jelonka i swoje materialne ciało i otrzymał ciało jelenia. Jednakże, była jedna korzyść. Mimo iż utracił ludzkie ciało i otrzymał ciało jelenia, nie zapomniał o wydarzeniach z poprzedniego życia.

 

05.08.27   Znaczenie:      Przyjęcie ciała jelenia przez Maharaję Bharatę różniło się od przyjmowania różnych ciał przez inne osoby, odpowiednio do stanu ich umysłu w chwili śmierci. Po śmierci inni zapominają o wszystkim, co zdarzyło się w ich poprzednich żywotach, ale Maharaja Bharata nie zapomniał. Według Bhagavad-gity:

 

yam yam vapi smaran bhavam    tyajaty ante kalevaram

tam tam evaiti kaunteya    sada tad-bhava-bhavitah

 

   "Jaki stan istnienia pamięta ten, kto porzuca swoje ciało, taki stan bez wątpienia osiągnie." (Bg. 8.6)

    Kiedy ktoś porzuca ciało, otrzymuje ciało odpowiednie do stanu swojego umysłu w chwili śmierci. W chwili śmierci myślimy o tym temacie, którym pochłonięci byliśmy podczas swego życia. Zgodnie z tym prawem, ponieważ Maharaja Bharata zawsze myślał o jelonku i zapomniał o oddawaniu czci Najwyższemu Panu, otrzymał on ciało jelenia. Jednakże, ponieważ wzniósł się on do najwyższej platformy służby oddania, nie zapomniał o wydarzeniach z poprzedniego życia. To szczególne błogosławieństwo uchroniło go od dalszej degradacji. Dzięki poprzednim czynnościom w służbie oddania, był zdeterminowany, aby ukończyć służbę oddania, nawet w ciele jelenia. Dlatego też powiedziane jest w tym wersecie, mrtam, mimo iż umarł, anu, następnie, na mrta-janmanusmrtir itaravat, nie zapomniał o wydarzeniach z poprzedniego życia, tak jak zapominają o nich inni. Jak zostało powiedziane w Brahma-samhicie: karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam (Bs. 5.54). Zostało tutaj udowodnione, że dzięki łasce Najwyższego Pana bhakta nigdy nie ginie. Bhakta, który rozmyślnie odrzuca służbę oddania, może zostać ukarany na krótki czas, ale na nowo odżywia swoją służbę oddania i powraca do domu, z powrotem do Boga.

 

05.08.28   Mimo iż w ciele jelenia, Maharaja Bharata, dzięki nieugiętej służbie oddania z poprzedniego życia, mógł zrozumieć przyczynę swoich narodzin w tym ciele. Rozważając poprzednie i obecne życie, nieustannie żałował swoich czynności, mówiąc w następujący sposób.

 

05.08.28   Znaczenie:      Jest to szczególne ustępstwo dla bhakty. Kiedy osiągnie ciało, które nie jest ciałem ludzkim, to dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga, czyni dalszy postęp w służbie oddania, czy to pamiętając swoje poprzednie życie, czy dzięki naturalnym przyczynom. Zwykłemu człowiekowi niełatwo jest pamiętać czynności swego poprzedniego życia. Jednak Maharaja Bharata mógł pamiętać swoje przeszłe czynności dzięki wielkim ofiarom i pełnieniu służby oddania.

 

05.08.29   W ciele jelenia Maharaja Bharata zaczął rozpaczać: Jakie nieszczęście! Upadłem ze ścieżki samozrealizowanych. Porzuciłem moich prawdziwych synów, żonę i dom, aby uczynić postęp duchowy i schroniłem się w odosobnionym świętym miejscu w lesie. Osiągnąłem samokontrolę i samorealizację i nieustannie pełniłem służbę oddania, słuchając, myśląc, intonując, oddając część i pamiętając Najwyższą Osobę Boga, Vasudevę. Osiągnąłem sukces w moich usiłowaniach, do tego stopnia, ze umysł mój zawsze zaabsorbowany był służbą oddania. Jednakże, z powodu mojej osobistej głupoty, umysł mój na nowo przywiązał się – tym razem do jelonka. Teraz osiągnąłem ciało jelenia i upadłem daleko od moich praktyk w służbie oddania.

 

05.08.29   Znaczenie:      Dzięki nieugiętemu pełnieniu służby oddania, Maharaja Bharata mógł pamiętać czynności z poprzedniego życia, i to w jaki sposób wzniósł się na platformę duchową. Z powodu swojej głupoty, rozwinął przywiązanie do małego jelonka i tak upadł i musiał przyjąć ciało jelenia. Jest to znamienne dla każdego bhakty. Jeżeli błędnie wykorzystujemy naszą pozycję i myślimy, że jesteśmy w pełni zaangażowani w służbę oddania i możemy robić cokolwiek nam się podoba, to będziemy musieli cierpieć, tak jak Maharaja Bharata, i będziemy skazani na przyjęcie takiego typu ciała, który osłabi naszą służbę oddania. Jedynie ludzka forma zapewnia możliwość pełnienia służby oddania, ale jeśli dobrowolnie porzucimy ją dla zadowalania zmysłów, z pewnością będziemy musieli zostać ukarani. Kara ta nie jest dokładnie taka sama, jaką wymierza się zwykłej materialistycznej osobie. Dzięki łasce Najwyższego Pana bhakta karany jest w taki sposób, że wzrasta jego chęć osiągnięcia lotosowych stóp Pana Vasudevy. Dzięki gorącemu pragnieniu wraca on do domu w następnym życiu. Werset ten w pełni opisuje służbę oddania: tad-anuśravana-manana-sankirtanaradhananusmaranabhiyogena. Bhagavad-gita poleca nieustanne słuchanie i intonowanie chwał Pana: satatam kirtayanto mam yatantaś ca drdha-vratah. Ci, którzy przyjęli świadomość Krsny, powinni być bardzo ostrożni, aby nie zmarnować ani chwili i żeby żadna chwila nie minęła, w której nie intonowaliby i nie pamiętali o Najwyższej Osobie Boga i Jego czynnościach. Swoimi własnymi czynnościami i poprzez czynności Swoich bhaktów Krsna naucza nas, w jaki sposób zachować rozwagę w służbie oddania. Jeżeli chcemy, aby umysły nasze były całkowicie skupione bez żadnych odchyleń, przez cały czas musimy angażować je w służbę oddania. Jeżeli chodzi o członków Międzynarodowego Ruchu świadomości Krsny, to poświęcili oni wszystko, aby popychać naprzód ten ruch. Jednakże muszą oni nauczyć się z życia Maharajy Bharaty, aby zachować ostrożność, aby nie zmarnować ani chwili na błahe rozmowy, sen czy żarłoczne jedzenie. Nie ma zakazu jedzenia, ale jeśli jesteśmy żarłokami, to musimy spać więcej niż jest wymagane. Następstwem tego jest zadowalanie zmysłów i możemy zdegradować się do niższych form życia. W ten sposób możemy wstrzymać nasz postęp duchowy, przynajmniej na pewien czas. Najlepiej jest skorzystać z rady Śrila Rupy Gosvamiego: avyartha-kalatvam. Musimy zadbać o to, by każda chwila naszego życia była wykorzystana na pełnienie służby oddania i na nic innego. Taka jest bezpieczna pozycja dla tego, kto pragnie powrócić do domu, z powrotem do Boga.

 

05.08.30   Mimo iż Maharaja Bharata otrzymał ciało jelenia, poprzez nieustanną skruchę osiągnął całkowity brak przywiązania do wszystkich materialnych rzeczy. Nie ujawnił tych rzeczy nikomu, ale opuścił swoją matkę w miejscu swoich narodzin, znanym jako Góra Kalanjana. Powrócił do lasu Śalagrama do aśramu Pulastyi i Pulahy.

 

05.08.30   Znaczenie:      Znaczące jest to, że Maharaja Bharata, dzięki łasce Vasudevy, pamiętał o swoim poprzednim życiu. Nie tracił ani chwili: powrócił do Pulaha-aśramu, do wioski znanej jako Śalagrama. Bardzo znaczące jest towarzystwo; dlatego też ISKCON próbuje udoskonalić każdego, kto wkracza do tego Towarzystwa. Członkowie tego społeczeństwa powinni zawsze pamiętać, że społeczeństwo to nie jest bezpłatnym hotelem. Wszyscy członkowie powinni być bardzo uważni, aby wykonywać swoje duchowe obowiązki tak, aby każdy kto przychodzi, stał się automatycznie bhaktą i był w stanie powrócić do Boga w tym samym życiu. Mimo iż Maharaja Bharata otrzymał ciało jelenia, na nowo opuścił swoje ognisko rodzinne i dom, w tym przypadku Górę Kalanjala. Nie należy być oczarowanym miejscem swoich narodzin i rodziną; należy przyjąć schronienie towarzystwa bhaktów i kultywować świadomość Krsny.

 

05.08.31   Będąc w tym aśramie, wielki król Maharaja Bharata bardzo teraz uważał, żeby nie paść ofiarą złego towarzystwa. Nie ujawniając nikomu swojej przeszłości, pozostał w aśramie i jadł jedynie suche liście. Właściwie nie był samotny, ponieważ towarzyszył mu Dusza Najwyższa. W ten sposób oczekiwał na śmierć w ciele jelenia. Podczas kąpieli w tym świętym miejscu, w końcu porzucił to ciało.

 

05.08.31   Znaczenie:      Szczególnym przeznaczeniem świętych miejsc, jak Vrndavana, Hardwar, Prayaga i Jagannatha Puri jest pełnienie służby oddania. Szczególnie Vrndavana jest najbardziej wzniosłym i uprzywilejowanym świętym miejscem dla Vaisnava bhaktów Pana Krsny, którzy pragną powrócić z powrotem do Krsny, na planety Vaikuntha. Jest wielu bhaktów we Vrndavanie, którzy regularnie kąpią się w Yamunie, co oczyszcza ze wszystkich zanieczyszczeń tego świata materialnego. Dzięki nieustannemu intonowaniu i słuchaniu świętych imion i rozrywek Najwyższego Pana, niewątpliwie oczyszczamy się i stajemy się odpowiednimi kandydatami do wyzwolenia. Jednakże, kto celowo pada ofiarą zadowalania zmysłów, musi zostać ukarany, przynajmniej na jedno życie, tak jak Maharaja Bharata.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 8-go Rozdziału 5-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Opis charakteru Maharajy Bharaty