C-5  Rozdział  XXVI

 

Opis planet piekielnych

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział 26 opisuje, w jaki sposób grzeszny człowiek udaje się do różnych piekieł, gdzie asystenci Yamarajy karzą go na różne sposoby. Jak oznajmia Bhagavad-gita (3.27):

 

prakrteh kriyamanani    gunaih karmani sarvaśah

ahankara-vimudhatma    kartaham iti manyate

 

   "Zdezorientowana dusza, znajdując się pod wpływem fałszywego ego, siebie uważa za sprawcę czynów, które w rzeczywistości spełniane są przez trzy siły materialnej natury." Głupiec sądzi, że nie podlega żadnym prawom. Uważa, że nie ma Boga ani regulujących zasad, że może robić, cokolwiek mu się podoba. Wskutek tego angażuje się w różne grzeszne czyny i w rezultacie życie po życiu umieszczany jest w różnych piekielnych warunkach, aby odebrać karę wymierzoną przez prawa natury. Podstawową przyczyną tego cierpienia jest to, że niemądrze uważa się za niezależnego, chociaż podlega ścisłej kontroli praw natury. Prawa te działają z powodu wpływu trzech sił natury i wskutek tego każda istota ludzka również działa pod wpływem trzech różnych typów oddziaływań. Odpowiednio do tego, w jaki sposób postępuje, cierpi różne reakcje w tym albo w przyszłym życiu. Osoby religijne postępują odmiennie niż ateiści i dlatego cierpią inne reakcje.

    Śukadeva Gosvami opisuje 28 następujących piekieł:

1.   Tamisra,

2.   Andhatamisra,

3.   Raurava,

4.   Maharaurava,

5.   Kumbhipaka,

6.   Kalasutra,

7.   Asi-patravana,

8.   Sukaramukha,

9.   Andhakupa,

10. Krmibhojana,

11. Sandamśa,

12. Taptasurmi,

13. Vajrakantaka-śalmali,

14. Vaitarani,

15. Puyoda,

16. Pranarodha,

17. Viśasana,

18. Lalabhaksa,

19. Sarameyadana,

20. Avici,

21. Ayahpana,

22. Ksarakardama,

23. Raksogana-bhojana,

24. Śulaprota,

25. Dandaśuka,

26. Avata-nirodhana,

27. Paryavartana i

28. Sucimukha.

    Osoba, która kradnie cudze pieniądze, żonę czy posiadłości, umieszczana jest w piekle znanym jako Tamisra. Mężczyzna, który oszukuje kogoś i oddaje się przyjemnościom z jego żoną, umieszczany jest w niezwykle piekielnych warunkach znanych jako Andhatamisra. Głupiec zaabsorbowany cielesną koncepcją życia, który w oparciu o tę zasadę utrzymuje siebie czy swoją żonę i dzieci poprzez praktykowanie gwałtu przeciwko innym żywym istotom, umieszczany jest w piekle znanym jako Raurava. Zwierzęta, które zabił, rodzą się jako stworzenia zwane ruru i sprawiają mu wielkie cierpienia. Tych, którzy zabijają różne zwierzęta i ptaki, a następnie je gotują, wysłannicy Yamarajy umieszczają w piekle znanym jako Kumbhipaka, gdzie gotowani są w oliwie. Osoba, która zabiła bramina, umieszczana jest w piekle znanym jako Kalasutra, gdzie ziemia – całkowicie płaska i zrobiona z miedzi – jest gorąca jak piec. Zabójca bramina parzy się na tej ziemi przez wiele lat. Ten, kto nie przestrzega żadnych zaleceń pism świętych, ale który wszystko robi kapryśnie albo podąża za przykładem jakiegoś łotra, umieszczany jest w piekle znanym jako Asi-patravana. Urzędnika rządowego, który nie jest zbyt sprawiedliwy, albo który karze niewinną osobę, asystenci Yamarajy zabierają do piekła znanego jako Sukaramukha, gdzie jest on bezlitośnie biczowany.

    Bóg stworzył istotę ludzką z zaawansowaną świadomością. Dlatego może ona czuć cierpienia i szczęście innych żywych istot. Jednakże istota ludzka, która pozbawiona jest tej świadomości, ma skłonność do sprawiania cierpienia innym żywym istotom. Asystenci Yamarajy umieszczają taką osobę w piekle znanym jako Andhakupa, gdzie otrzymuje ona odpowiednią karę od swych ofiar. Każda osoba, która nie przyjmie odpowiednio ani nie nakarmi gościa, ale która posila się sama, umieszczana jest w piekle znanym jako Krmibhojana. Tam bezustannie kąsają ją niezliczone robaki i insekty.

    Złodziej umieszczany jest w piekle zwanym Sandamśa. Osoba, która ma seksualny związek z kobietą, z którą nie powinna go mieć, umieszczana jest w piekle znanym jako Taptasurmi. Osoba, która nawiązuje związek seksualny ze zwierzętami, umieszczana jest w piekle znanym jako Vajrakantaka-śalamali. Osoba narodzona w rodzinie wysoko postawionej albo arystokratycznej, ale która nie działa odpowiednio, umieszczana jest w piekielnym rowie przepełnionym krwią, ropą i uryną, zwanym rzeką Vaitarani. Ten, kto żyje jak zwierzę, umieszczany jest w piekle zwanym Puyoda. Osoba, która bez pozwolenia niemiłosiernie zabija zwierzęta leśne, umieszczana jest w piekle zwanym Pranarodha. Ta, która zabija zwierzęta pod pretekstem ofiar religijnych, umieszczana jest w piekle zwanym Viśasana. Mężczyzna, który zmusza swą żonę do wypicia swej spermy, umieszczany jest w piekle zwanym Lalabhaksa. Podpalacz albo ten, kto podaje komuś truciznę, aby go zabić, umieszczany jest w piekle zwanym Sarameyadana. Człowiek, który zarabia na swe utrzymanie poprzez występowanie jako fałszywy świadek, umieszczany jest w piekle zwanym Avici.

    Osoba nałogowo pijąca wino umieszczana jest w piekle zwanym Ayahpana. Osoba gwałcąca etykietę poprzez nieokazywanie właściwego szacunku starszym, posyłana jest do piekła zwanego Ksarakardama. Ten, kto poświęca istoty ludzkie Bhairavie, umieszczany jest w piekle, zwanym Raksogana-bhojana. Osoba, która zabija domowe zwierzęta, zsyłana jest do piekła zwanego Śulaprota. Ten, kto sprawia kłopoty innym, umieszczany jest w piekle zwanym Dandaśuka. Ten, kto więzi żywą istotę w jaskini, umieszczany jest w piekle zwanym Avata-nirodhana. Osoba, która bez powodu złości się na gościa w swym domu, umieszczana jest w piekle zwanym Paryavartana. Osoba oszalała na skutek posiadania bogactw i wskutek tego głęboko zaabsorbowana myślami, w jaki sposób gromadzić pieniądze, umieszczana jest w piekle zwanym Sucimukha.

    Po opisaniu tych piekielnych planet, Śukadeva Gosvami opisuje, w jaki sposób pobożne osoby wznoszą się na wyższy system planetarny, gdzie żyją półbogowie i w jaki sposób powracają z powrotem na Ziemię, gdzie kończą rezultaty ich pobożnych czynności. W końcu opisuje kosmiczną formę Pana i chwały czynności Pana.

 

 

05.26.01   Król Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego: Mój drogi panie, dlaczego żywe istoty umieszczane są w różnych materialnych sytuacjach? Łaskawie wytłumacz mi to.

 

05.26.01   Znaczenie:      Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura wyjaśnia, że różne planety piekielne w tym wszechświecie umieszczone są nieco powyżej Oceanu Garbhodaka i pozostają tam usytuowane. Rozdział ten opisuje, jak różne grzeszne osoby udają się na te piekielne planety i w jaki sposób są tam karane przez towarzyszy Yamarajy. Różne osobniki, posiadające różne cechy cielesne, odbierają czy cierpią różne reakcje odpowiednio do swych przeszłych czynów.

 

05.26.02   Wielki mędrzec Śukadeva Gosvami powiedział; Mój drogi królu, w tym materialnym świecie są trzy rodzaje czynności – w gunie dobroci, gunie pasji i gunie ignorancji. Ponieważ wszyscy ludzie podlegają wpływom trzech sił materialnej natury, rezultaty ich czynności również dzielą się na trzy. Ten, kto działa w gunie dobroci, jest religijny i szczęśliwy. Ten, kto działa w pasji, osiąga niedolę zmieszaną ze szczęściem, a ten, kto działa pod wpływem ignorancji, jest zawsze nieszczęśliwy i żyje niczym zwierzę. Ponieważ żywe istoty w różnym stopniu podlegają różnym siłom natury, również dostępują różnego przeznaczenia.

 

05.26.03   Tak jak przez spełnianie różnych pobożnych czynności osiąga się różne pozycje w życiu niebiańskim, tak przez niepobożne działanie osiąga się różne pozycje w życiu piekielnym. Ci, którzy pobudzani są przez materialną siłę ignorancji, angażują się w niepobożne działanie i odpowiednio do rozmiaru swojej ignorancji, umieszczani są na różnych etapach piekielnego życia. Jeśli ktoś działa w sile ignorancji z powodu szaleństwa, wynikająca z tego niedola jest najmniej sroga. Ten, kto działa niepobożnie, ale zna różnicę pomiędzy działaniem pobożnym i niepobożnym, umieszczany jest w piekle średniej srogości. A tego, kto działa niepobożnie i w ignorancji z powodu ateizmu, oczekuje życie piekielne najgorszego typu. W wyniku ignorancji każda żywa istota od czasów niepamiętnych unoszona jest przez różne pragnienia na tysiące różnych planet piekielnych. Postaram się je opisać tak dalece, jak jest to możliwe.

 

05.26.04   Król Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego: Mój drogi panie, czy regiony piekielne znajdują się na zewnątrz wszechświata, wewnątrz okrywy wszechświata, czy w różnych miejscach na tej planecie?

 

05.26.05   Wielki mędrzec Śukadeva Gosvami odpowiedział: Wszystkie planety piekielne usytuowane są w środkowej przestrzeni pomiędzy trzema światami a Oceanem Garbhodaka. Położone są po południowej stronie wszechświata, poniżej Bhu-mandali i nieco powyżej wód Oceanu Garbhodaka. W tym rejonie pomiędzy Oceanem Garbhodaka i niższymi systemami planetarnymi usytuowana jest też Pitrloka. Wszyscy mieszkańcy Pitrloki, na czele z Agnisvattą, w wielkim samadhi medytują o Najwyższej Osobie Boga i zawsze życzą dobrze swym rodzinom.

 

05.26.05   Znaczenie:      Jak wyjaśniono poprzednio, poniżej naszego systemu planetarnego jest 7 niższych systemów planetarnych, z których najniższy zwie się Patalaloka. Poniżej Patalaloki są inne planety, zwane Narakaloka, czyli planety piekielne. Na dnie wszechświata znajduje się Ocean Garbhodaka. A zatem planety piekielne umieszczone są pomiędzy Patalaloką a Oceanem Garbhodaka.

 

05.26.06   Królem pitów jest Yamaraja, bardzo potężny syn boga słońca. Rezyduje on na Pitrloce ze swymi osobistymi towarzyszami i przestrzegając zasad i przepisów ustanowionych przez Najwyższego Pana, wysyła swoich wysłanników, Yamadutów, by przyprowadzili do niego wszystkich grzesznych ludzi natychmiast po ich śmierci. Kiedy przyprowadzają ich przed niego, aby wymierzył im sprawiedliwość, on sądzi ich odpowiednio do ich określonych czynności i posyła na jedną z wielu piekielnych planet, aby tam odebrali odpowiednią karę.

 

05.26.06   Znaczenie:      Yamaraja nie jest postacią fikcyjną czy mitologiczną; ma on swą własną siedzibę, Pitrlokę, na której włada jako król. Agnostycy mogą nie wierzyć w piekło, ale Śukadeva Gosvami potwierdza istnienie planet Naraka, które leżą pomiędzy Oceanem Garbhodaka i Patalaloką. Yamaraja został wyznaczony przez Najwyższą Osobę Boga, aby dbał o to, by istoty ludzkie nie gwałciły jego zasad i przepisów. Jak potwierdza Bhagavad-gita (4.17):

 

karmano hy api boddhavyam    boddhavyam ca vikarmanah

akarmanaś ca boddhavyam    gahana karmano gatih

 

   "Niełatwo jest zrozumieć zawiłość działania. Należy posiąść właściwą wiedzę o tym, czym jest czyn, co to jest czyn zakazany i czym jest bezczyn." Należy zrozumieć naturę karmy, vikarmy i akarmy i należy działać odpowiednio. Takie jest prawo Najwyższej Osoby Boga. Uwarunkowane dusze które przyszły do tego materialnego świata, aby sprawiać przyjemność zmysłom, mogą oddawać się przyjemnościom zmysłowym według regulujących zasad. Jeśli gwałcą te zasady, podlegają sądowi i karze Yamarajy. Umieszcza on je na planetach piekielnych i odpowiednio karze, aby z powrotem przywieść je do świadomości Krsny. Jednakże z powodu wpływu mayi uwarunkowane dusze pozostają zaślepionymi siłą ignorancji. I tak pomimo ponownych kar Yamarajy, nie opamiętują się, ale kontynuują swe życie w materialnych warunkach, raz po raz popełniając grzeszne czynności

 

05.26.07   Niektóre autorytety mówią, że w sumie jest 21 planet piekielnych, a niektóre twierdzą, że jest ich 28. Mój drogi królu, opiszę je wszystkie odpowiednio do ich nazw, form i symptomów. Nazwy odpowiednich piekieł brzmią jak następuje: Tamisra, Andhatamisra, Raurava, Maharaurava, Kumbhipaka, Kalasutra, Asipatravana, Sukaramukha, Andhakupa, Krmibhojana, Sandamśa, Taptasurmi, Vajrakantaka-śalmali, Vaitarani, Puyoda, Pranarodha, Viśasana, Lalabhaksa, Sarameyadana, Avici, Ayahpana, Ksarakardama, Raksogana-bhojana, Śulaprota, Dandaśuka, Avata-nirodhana, Paryavartana i Sucimukha. Wszystkie te planety istnieją po to, aby żywe istoty mogły odcierpieć swą karę.

 

05.26.08   Mój drogi królu, osoba, która przywłaszcza sobie cudzą prawowitą żonę, dzieci czy pieniądze, w czasie śmierci aresztowana jest przez straszliwych Yamadutów, którzy związują ją sznurem czasu i przemocą wrzucają na piekielna planetę znaną jako Tamisra. Na tej bardzo ciemnej planecie grzesznik ten jest karany przez Yamadutów, którzy go biją i karcą. Jest głodzony i nie otrzymuje żadnej wody do picia. W ten sposób gniewni słudzy Yamarajy sprawiają mu srogi ból i tak czasami mdleje on pod wpływem ich kar.

 

05.26.09   Przeznaczeniem osoby, która w podstępny sposób oszukuje innego człowieka i cieszy się jego żoną i dziećmi, jest piekło znane jako Andhatamisra. Jej sytuacja tam jest dokładnie taka jak drzewa podcinanego u korzeni. Grzeszna żywa istota podlega różnym niezwykłym niedolom nawet jeszcze przed dotarciem do Andhatamisra. Cierpienia te są tak srogie, że traci ona swą inteligencję i wzrok. To właśnie z tego powodu uczeni mędrcy zwą to piekło Andhatamisra.

 

05.26.10   Osoba, która swe ciało przyjmuje za jaźń, pracuje ciężko dzień i noc, aby zdobyć pieniądze na utrzymanie tego ciała i ciał swojej żony i dzieci. Pracując w celu utrzymania siebie i swojej rodziny, może popełniać gwałt przeciwko innym żywym istotom. W czasie śmierci osoba taka jest zmuszona porzucić swe ciało i rodzinę i wówczas, wrzucana w piekło zwane Raurava, cierpi reakcje swej zawiści wobec innych stworzeń.

 

05.26.10   Znaczenie:      W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane:

 

yasyatma-buddhih kunape tri-dhatuke

sva-dhih kalatradisu bhauma-ijya-dhih

yat-tirtha-buddhih salile na karhicij

janesv abhijnesu sa eva go-kharah

 

   "Ten, kto przyjmuje ten cielesny worek wypełniony trzema elementami (żółcią, śluzem i powietrzem) za swą jaźń, kto ma pociąg do intymnego związku ze swą żoną i dziećmi, kto swą ziemię uważa za godną czci, kąpie się w wodach świętych miejsc pielgrzymek, ale nigdy nie korzysta z obecności tych osób, które posiadają prawdziwą wiedzę – nie jest lepszy od osła czy krowy." (Bhag. 10.84.13)  Są dwie klasy ludzi zaabsorbowanych materialną koncepcją życia. Człowiek należący do pierwszej z nich z powodu ignorancji uważa swe ciało za jaźń i dlatego z pewnością jest niczym zwierzę (sa eva go-kharah). Jednakże osoba klasy drugiej, nie tylko uważa swe materialne ciało za jaźń, ale również popełnia wszelkiego rodzaju grzechy, aby utrzymać to ciało. Aby zdobyć pieniądze dla swej rodziny i siebie, oszukuje każdego i bez powodu zazdrości innym. Osoba taka wtrącana jest w piekło zwane Raurava. Gdy ktoś po prostu uważa swe ciało za jaźń, tak jak czynią to zwierzęta, nie jest on bardzo grzeszny. Jednakże jeśli ktoś zaczyna popełniać grzechy, aby utrzymać ciało, umieszczany jest w piekle znanym jako Raurava. Taka jest opinia Śrila Viśvanathy Cakravartiego Thakury. Chociaż zwierzęta są z pewnością w cielesnej koncepcji życia, nie popełniają żadnych grzechów, aby utrzymać swe ciała, towarzyszy czy potomstwo. Dlatego zwierzęta nie udają się do piekła. Jednakże, kiedy istota ludzka działa zazdrośnie i oszukuje innych, aby utrzymać swe ciało, zsyłana jest w warunki piekielne.

 

05.26.11   W tym życiu osoba zazdrosna dopuszcza się gwałtu wobec wielu żywych istot. Dlatego po jej śmierci, kiedy Yamaraja zabiera ją do piekła, te same żywe istoty, które zraniła, pojawiają się jako zwierzęta zwane ruru, by sprawić jej srogi ból. Uczeni zwą to piekło Raurava. Na ogół nie spotykane w tym świecie, zwierzę ruru jest bardziej zawistne od węża.

 

05.26.11   Znaczenie:      Według Śridhary Svamiego, ruru jest znane również jako bhara-śringa (ati-krurasya bhara-śrngakhya-sattvasya apadeśah samjna). Śrila Jiva Gosvami potwierdza to w swojej Sandarbha: ruru-śabdasya svayam muninaiva tika-vidhanal lokesv aprasiddha evayam jantu-viśesah. Chociaż ruru nie są spotykane w tym świecie, śastra potwierdzają ich istnienie.

 

05.26.12   Kara w piekle zwanym Maharaurava jest wymierzana osobie, która utrzymuje swe własne ciało poprzez ranienie innych. W piekle tym dręczą ją i jedzą jej mięso zwierzęta ruru zwane kravyada.

 

05.26.12   Znaczenie:      Nie usprawiedliwia się zwierzęcej osoby, która żyje jedynie w cielesnej koncepcji życia. Zsyłana jest ona do piekła znanego jako Maharaurava, gdzie atakują ją zwierzęta ruru zwane kravyada.

 

05.26.13   W celu utrzymania swych ciał i zadowolenia języków, okrutne osoby, gotują żywcem biedne zwierzęta i paki. Osoby takie potępiane są nawet przez ludzi żywiących się mięsem. W ich następnym życiu Yamaduci zabierają je do piekła zwanego Kumbhipaka, gdzie gotowane są we wrzącym oleju.

 

05.26.14   Zabójca bramina umieszczany jest w piekle znanym jako Kalasutra, którego obwód wynosi 80 000 mil i które jest całkowicie zrobione z miedzi. Miedziana powierzchnia tej planety jest niezwykle gorąca, jako że od dołu podgrzewana jest przez ogień, a od góry przez palące słońce. W ten sposób cierpi morderca bramina, palony od wewnątrz i na zewnątrz. Wewnętrznie pali go pragnienie i głód, a zewnętrznie – żar słońca i ogień spod miedzianej powierzchni. Dlatego czasami kładzie się, czasami siada, czasami wstaje, a czasami biega tu i tam. W ten sposób musi cierpieć przez tyle tysięcy lat, ile jest włosów na ciele zwierzęcia.

 

05.26.15   Jeśli ktoś zbacza ze ścieżki Ved, nawet jeśli nie ma jakiejś wyjątkowej sytuacji, słudzy Yamarajy umieszczają go w piekle zwanym Asi-patravana, gdzie smagają go biczami. Gdy ucieka tu i tam, próbując uniknąć srogiego bólu, z każdej strony wpada na drzewo palmowe, którego liście są niczym zaostrzone miecze. W ten sposób raniony na całym ciele i mdlejąc na każdym kroku, krzyczy, "Och, cóż pocznę teraz! W jaki sposób mogę zostać ocalony!" W taki oto sposób cierpi osoba, która odstępuje od przyjętych zasad religijnych.

 

05.26.15   Znaczenie:      W rzeczywistości jest tylko jedna zasada religijna: dharmam tu saksad bhagavat-pranitam. Jedyną zasadą religijną jest przestrzeganie poleceń Najwyższej Osoby Boga. Na nieszczęście, szczególnie w tym wieku Kali, każdy jest ateistą. Ludzie nie wierzą w Boga, nie mówiąc już o przestrzeganiu Jego słów. Słowa nija-veda-patha mogą również znaczyć "zestaw zasad religijnych danej osoby." Poprzednio była tylko jedna veda-patha, czyli zestaw religijnych zasad. Obecnie jest ich wiele. Nie ma znaczenia, jakiego zestawu religijnych zasad ktoś przestrzega: jedyne zalecenie jest takie, że należy ich ściśle przestrzegać. Ateista, czyli nastika, jest to ten, kto nie wierzy w Vedy. Jednakże, nawet jeśli ktoś przyjmuje inny system religijny, to według tego wersetu musi przestrzegać religijnych zasad, które przyjął. Bez względu na to, czy ktoś jest Hindusem, muzułmaninem czy chrześcijaninem, powinien przestrzegać swoich własnych religijnych zasad. Jednakże, jeśli ktoś wymyśla w swym umyśle własną ścieżkę religijną, albo jeśli nie przestrzega żadnych religijnych zasad, karany jest w piekle znanym jako Asi-patravana. Innymi słowy, istota ludzka musi przestrzegać jakichś religijnych zasad. Jeśli nie przestrzega żadnych religijnych zasad, nie jest lepsza od zwierzęcia. Wraz z postępem Kali-yugi ludzie stają się bezbożni i przyjmują tzw. sekularyzm {laicyzacja, lub zeświecczenie}. Nie wiedzą, że oczekuje ich kara w Asi-patravana, jak opisuje to ten werset.

 

05.26.16   Grzesznego króla albo reprezentanta rządu, który karze niewinną osobę albo nakłada karę cielesną na bramina, w następnym życiu Yamaduci zabierają do piekła zwanego Sukharamukha, gdzie najpotężniejsi słudzy Yamarajy miażdżą go dokładnie tak, jak miażdży się trzcinę cukrową, aby wycisnąć z niej sok. Grzeszne żywe istoty płaczą bardzo żałośnie i mdleją niczym niewinny człowiek odbierający karę. Taki jest rezultat ukarania niewinnej osoby.

 

05.26.17   Za rządzeniem Najwyższego Pana, istoty niskiego stopnia, takie jak pluskwy i komary, ssą krew istot ludzkich i innych zwierząt. Te nieznaczne stworzenia nie są świadome tego, że ich ukąszenia są bolesne dla istot ludzkich. Jednakże istoty ludzkie pierwszej klasy – bramini, ksatriyowie i vaiśyowie – mają rozwiniętą świadomość i dlatego wiedzą, jak bolesne jest zabójstwo. Człowiek wyposażony w wiedzę z pewnością popełnia grzech, jeśli zabija albo męczy nieznaczne stworzenia, które nie mają zdolności rozróżniania. Najwyższy Pan karze takiego człowieka, umieszczając go w piekle zwanym Andhakupa, gdzie atakują go wszystkie ptaki i dzikie zwierzęta, gady, komary, wszy, robaki, muchy i inne stworzenia, które męczył podczas swego życia. Atakują go one ze wszystkich stron, ograbiając go z przyjemności snu. Nie mogąc odpocząć, bezustannie wędruje w ciemności. Tak więc jego cierpienie w Andhakupa podobne jest do cierpienia stworzeń w niższych gatunkach.

 

05.26.17   Znaczenie:      Z tego wersetu dowiadujemy się, że niższe zwierzęta stworzone przez prawa natury po to, by niepokoić istotę ludzką, nie podlegają karze. Jednakże istota ludzka, mając rozwiniętą świadomość, nie może bezkarnie czynić nic przeciwko zasadom varnaśrama-dharmy. Krsna oznajmia w Bhagavad-gicie (4.13), catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagaśah: "Cztery podziały ludzkiego społeczeństwa zostały stworzone przez Mnie, odpowiednio do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy." Zatem wszyscy ludzie powinni być podzieleni na cztery klasy: braminów, ksatriyów, vaiśyów i śudrów – i powinni działać odpowiednio do przeznaczonych im zasad. Nie mogą odstępować od przypisanych im zasad i przepisów. Jedna z tych zasad mówi, że nigdy nie powinni nękać żadnego zwierzęcia, nawet tych, które niepokoją istoty ludzkie. Chociaż tygrys nie popełnia grzechu, jeśli atakuje inne zwierzę i zjada jego mięso, to jeśli robi to człowiek o rozwiniętej świadomości, musi zostać ukarany. Innymi słowy, istota ludzka, która nie używa swojej rozwiniętej świadomości, ale zamiast tego działa jak zwierzę, z pewnością podlega karze w wielu różnych piekłach.

 

05.26.18   Osoba, która po otrzymaniu pożywienia nie dzieli go pomiędzy gośćmi, starszymi i dziećmi, ale spożywa go sama albo jeśli spożywa je bez spełniania pięciu rodzajów ofiar, uważana jest za nie lepszą od kruka. Po śmierci zostaje umieszczona w najbardziej ohydnym piekle, zwanym Krmibhojana. W piekle tym znajduje się jezioro, o szerokości 100 000 yojanów [800 000 mil], które wypełnione jest robakami. Staje się on robakiem w tym jeziorze i żywi się innymi robakami, również sam będąc dla nich pokarmem. Jeśli taki grzeszny człowiek nie odpokutuje za swe czyny przed śmiercią, będzie musiał pozostać w tym piekielnym jeziorze Krmibhojana przez tak wiele lat, jak wiele yojanów wynosi szerokość tego jeziora.

 

05.26.18   Znaczenie:      Jak oznajmia Bhagavad-gita (3.13):

 

yajna-śistaśinah santo    mucyante sarva-kilbisaih

bhunjate te tv agham papa    ya pacanty atma-karanat

 

   "Wielbiciele Pana uwolnieni są od wszystkich grzechów, albowiem spożywają pokarm wpierw ofiarowany. Inni, którzy przygotowują pożywienie dla zadowalania własnych zmysłów, zaprawdę jedzą tylko grzech." Wszelkie pożywienie otrzymujemy od Najwyższej Osoby Boga. Eko bahunam yo vidadhati kaman: Pan każdemu dostarcza środków, które potrzebne są mu do życia. Dlatego powinniśmy wyrazić Mu podziękowanie za Jego łaskę, spełniając yajne (ofiary). Jest to obowiązkiem każdego. W istocie, jedynym celem życia jest spełnianie yajni. Według Krsny (Bg. 3.9):

 

yajnarthat karmano 'nyatra    loko 'yam karma-bandhanah

tad-artham karma kaunteya    mukta-sangah samacara

 

   "Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu, w przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Dlatego, o synu Kunti, pełń swe obowiązki dla Jego zadowolenia. W ten sposób zawsze pozostaniesz wolnym od przywiązań i niewoli." Jeśli nie spełniamy yajni i nie rozdzielamy prasada dla innych, nasze życie jest potępione. Jeść należy jedynie po spełnieniu yajni i rozdzieleniu prasada pomiędzy wszystkich tych, którzy pozostają na naszym utrzymaniu – dzieci, braminów i starców. Jednakże osoba, która gotuje jedynie dla siebie czy swojej rodziny, jest potępiona razem z każdym, kogo karmi. Po śmierci umieszczana jest w piekle zwanym Krmibhojana.

 

05.26.19   Mój drogi królu, jeśli ktoś okrada bramina, czy też kogokolwiek innego, z jego klejnotów i złota – nawet jeśli nie jest w wyjątkowej sytuacji – umieszczany jest w piekle zwanym Sandamśa. Tam jego skóra jest rozszarpywana i zdzierana rozżarzonymi do czerwoności żelaznymi kulami i językami. W ten oto sposób całe jego ciało zostaje pocięte na kawałki.

 

05.26.20   Mężczyzna albo kobieta, którzy mają zbliżenie seksualne z niewartościowym członkiem płci przeciwnej, karani są po śmierci przez sługi Yamarajy w piekle zwanym Taptasurmi. Tam tacy mężczyźni i kobiety smagani są biczami. Mężczyzna jest zmuszony obejmować rozżarzoną do czerwoności żelazną formę kobiety, a kobieta jest zmuszona obejmować podobną formę mężczyzny. Taka jest kara za niedozwolony seks.

 

05.26.20   Znaczenie:      Na ogół mężczyzna nie powinien mieć związków seksualnych z żadną inną kobietą poza swoją żoną. Według zasad wedyjskich, żonę innego mężczyzny należy uważać za matkę, a związki seksualne z matką, siostrą są ściśle zakazane. Jeśli ktoś podejmuje niedozwolone życie seksualne z żoną innego mężczyzny, czynność ta uważana jest za taką samą, jak seks z własną matką. Jest to najbardziej grzeszny akt. Taka sama zasada stosuje się również do kobiet. Jeśli kobieta oddaje się przyjemności seksualnej z mężczyzną, który nie jest jej mężem, to akt ten jest równoznaczny ze związkiem seksualnym z jej ojcem czy synem. Niedozwolone życie seksualne jest zawsze zakazane i każdy mężczyzna czy kobieta, którzy podejmują takie życie, karani są w sposób opisany w tym wersecie.

 

05.26.21   Osoba która angażuje się w seks beż żadnego rozróżnienia – nawet ze zwierzętami – zabierana jest po śmierci do piekła zwanego Vajrakantaka-śalmali. W piekle tym znajduje się jedwabno-bawełniane drzewo, pełne cierni mocnych jak pioruny. Słudzy Yamarajy, wieszają grzesznika na tym drzewie i ściągają go przemocą na dół, tak że ciernie bardzo srodze rozdzierają jego ciało.

 

05.26.21   Znaczenie:      Pragnienie seksualne jest tak mocne, że czasami  mężczyzna podejmuje życie seksualne z krową a kobieta z psem. Tacy mężczyźni i kobiety umieszczani są w piekle zwanym Vajrakantaka-śalmali. Ruch świadomości Krsny zabrania niedozwolonego seksu. Z opisu tych wersetów możemy zrozumieć, jak bardzo grzesznym czynem jest niedozwolony seks. Czasami ludzie nie wierzą w te opisy piekła, ale bez względu na to, czy ktoś wierzy czy nie, wszystko musi odbywać się zgodnie z prawami natury, których nikt nie jest w stanie uniknąć.

 

05.26.22   Osoba, która urodziła się w odpowiedzialnej rodzinie – takiej jak rodzina ksatriyi, członka rodziny królewskiej czy sługi rządowego – ale nie dba o wypełnianie swoich przypisanych obowiązków odpowiednio do religijnych zasad i która na skutek tego ulega degradacji, w czasie śmierci upada w piekielna rzekę zwaną Vaitarani. Rzeka ta, która jest fosą otaczającą piekło, jest pełna okrutnych wodnych zwierząt. Kiedy grzesznik wrzucany jest do rzeki Vaitarani, tamtejsze zwierzęta wodne natychmiast zaczynają go pożerać, ale z powodu niezwykle grzesznego życia, nie opuszcza on swego ciała. Bezustannie pamięta on grzeszne czyny, które popełnił i okrutnie cierpi w tej rzece, która jest pełna odchodów, uryny, ropy, krwi, włosów, paznokci, kości, szpiku, mięsa i tłuszczu.

 

05.26.23   Bezwstydni mężowie nisko urodzonych kobiet śudra żyją dokładnie jak zwierzęta, dlatego też nie cechuje ich dobre zachowanie, czystość i uregulowane życie. Po śmierci osoby takie wrzucane są w piekło zwane Puyoda, gdzie umieszczane są w oceanie napełnionym ropą, odchodami, uryną, śluzem, śliną i podobnymi rzeczami. Śudrowie, którzy nie byli w stanie się poprawić, wpadają w ten ocean i zmuszeni są jeść te odrażające rzeczy.

 

05.26.23   Znaczenie:      Śrila Narottama dasa Thakura śpiewał,

 

karma-kanda, jnana-kanda    kevala visera banda

' amrta' baliya yeba khaya

nana yoni sada phire,      kadarya bhaksana kare,

tara janma adhah-pate yaya

 

Mówi on, że osoby które podążają ścieżkami karma-kandy i jnana-kandy (karmicznych czynności i spekulatywnego myślenia), tracą okazję na ludzkie narodziny i ześlizgują się do cyklu narodzin i śmierci Tak więc zawsze istnieje ryzyko, że mogą zostać umieszczone w Puyoda Naraka, piekle zwanym Puyoda, gdzie jest się zmuszonym jeść odchody, urynę, ropę, śluz, ślinę i inne ohydne rzeczy. Znaczące jest to, że werset ten szczególnie mówi o śudrach. Jeśli ktoś rodzi się jako śudra, musi bezustannie powracać do oceanu Puyoda, aby jeść te ohydne rzeczy. Tak więc urodzony śudra powinien zostać braminem; takie jest znaczenie ludzkiego życia. Każdy powinien czynić postęp. Krsna mówi w Bhagavad-gicie (4.13), catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagaśah: " Cztery podziały ludzkiego społeczeństwa zostały stworzone przeze Mnie, odpowiednio do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy." Nawet jeśli ktoś z powodu swych kwalifikacji jest śudrą, musi starać się ulepszyć swą pozycję i stać się braminem. Nikt nie powinien usiłować powstrzymać osoby, bez względu na to, jaka jest jej pozycja, od wzniesienia się na platformę bramina czy Vaisnavy. W rzeczywistości powinna ona wznieść się na platformę Vaisnavy. Wówczas automatycznie staje się braminem. To możliwe będzie jedynie wtedy, jeśli będzie szerzył się ruch świadomości Krsny, gdyż my usiłujemy wznieść każdego na platformę Vaisnavy. Jak Krsna mówi w Bhagavad-gicie (18.66), sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja: "Porzuć wszelkie inne obowiązki i po prostu podporządkuj się Mnie." Należy porzucić obowiązki śudry, ksatriyi i vaiśyi i przyjąć obowiązki Vaisnavy, które obejmują czynności bramina. Krsna wyjaśnia to w Bhagavad-gicie (9.32):

 

mam hi partha vyapaśritya    ye 'pi syuh papa-yonayah

striyo vaiśyas tatha śudras    te 'pi yanti param gatim

 

   "O synu Prthy, ci którzy we Mnie przyjmują schronienie, to nawet będąc najniższego rodu – kobietami, vaiśyami [kupcami] i śudrami [robotnikami] – najwyższego dostąpią przeznaczenia." Życie istoty ludzkiej jest szczególnie przeznaczone do tego, by powróciła ona do domu do Boga. Każdy powinien mieć to udogodnienie, bez względu na to, czy jest śudrą, vaiśyą, kobietą czy ksatriyą. Taki jest cel ruchu świadomości Krsny. Jeśli jednakże ktoś jest usatysfakcjonowany na pozycji śudry i pozostaje na niej, to musi cierpieć tak, jak opisuje to ten werset: tad evatibibhatsitam aśnanti.

 

05.26.24   Jeśli w tym życiu członek wyższych klas [bramin, ksatriya i vaiśya] z przyjemnością zabiera do lasu swe ulubione psy, muły albo osły, aby polować tam i niepotrzebnie zabijać zwierzęta, po śmierci umieszczany jest w piekle zwanym Pranarodha. Tam słudzy Yamarajy robią z niego tarczę i przeszywają go strzałami.

 

05.26.24   Znaczenie:      Arystokraci w krajach zachodnich, trzymają psy i konie w celu polowania na zwierzęta. Wśród arystokratycznych ludzi Kali-yugi, tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie, panuje moda na leśne polowania i niepotrzebne zabijanie zwierząt. Mężczyźni wyższych klas (bramini, ksatriyowie i vaiśyowie) powinni kultywować wiedzę o Brahmanie i również powinni dać śudrom szansę wzniesienia się na tę platformę. Jeśli zamiast tego zajmują się polowaniem, karani są w ten sposób, jak opisuje to ten werset. Nie tylko przeszywani są strzałami przez sługi Yamarajy, ale również umieszczani są w oceanie ropy, uryny i odchodów, który opisany został w wersecie poprzednim.

 

05.26.25   Osoba, która w tym życiu jest dumna ze swej wzniosłej pozycji i która beztrosko poświęca zwierzęta jedynie ze względu na materialny prestiż, po śmierci umieszczana jest w piekle zwanym Viśasana. Tam słudzy Yamarajy zabijają ją po sprawieniu jej nieograniczonego bólu.

 

05.26.25   Znaczenie:      W Bhagavad-gicie (6.41) Krsna mówi, śucinam śrimatam gehe yoga-bhrasto 'bhijayate: "Człowiek rodzi się w szanowanej rodzinie braminów czy rodzinie arystokratycznej dzięki swemu poprzedniemu związkowi z bhakti-yogą." Jeśli ktoś narodził się w takiej pozycji, powinien wykorzystać to do udoskonalenia bhakti-yogi. Jednakże z powodu złego towarzystwa osoba taka często zapomina, że ta prestiżowa pozycja jest darem Najwyższej Osoby Boga, i nadużywa jej, spełniając różnego rodzaju tzw. yajne, takie jak kali-puja czy durga-puja, w których poświęca biedne zwierzęta. Werset ten opisuje, jakiej karze podlega taka osoba. Znaczące w tym wersecie jest słowo dambha-yajnesu. Jeśli ktoś gwałci instrukcje wedyjskie podczas pełnienia yajni i jedynie czyni pokaz ofiary po to, by zabijać zwierzęta, po śmierci podlega karze. W Kalkucie jest wiele rzeźni, gdzie sprzedawane jest mięso zwierząt, które rzekomo zostały złożone w ofierze przed boginią Kali. Śastra mówią, że raz w miesiącu można poświęcić przed boginią Kali małą kozę. Nigdzie nie jest powiedziane, że można utrzymywać rzeźnie pod pretekstem kultu świątynnego i codziennie niepotrzebnie zabijać zwierzęta. Ci, którzy to czynią, otrzymują karę opisaną tutaj.

 

05.26.26   Jeśli niemądry członek podwójnie urodzonych klas [bramin, ksatriya i vaiśya] z powodu pożądliwych pragnień zmusza swą żonę do picia swej spermy, aby trzymać ją pod kontrolą, po śmierci umieszczany jest w piekle zwanym Lalabhaksa. Tam wrzucany jest w płynącą rzekę spermy, którą sam jest zmuszony pić.

 

05.26.26   Znaczenie:      Praktyka zmuszania swej żony do picia własnego nasienia jest czarną magią praktykowaną przez niezwykle pożądliwe osoby. Ci, którzy dopuszczają się tego ohydnego czynu, twierdzą, że jeśli żona zmuszona jest pić nasienie swego męża, to jest mu bardzo wierna. Tę czarna magię praktykują na ogół mężczyźni niskiej klasy, ale jeśli robi to mężczyzna urodzony w klasie wyższej, po śmierci umieszczany jest w piekle znanym jako Lalabhaksa. Tam zostaje zanurzony w rzece Śukra-nadi, gdzie zmuszony jest pić spermę.

 

05.26.27   W tym świecie niektóre osoby są zawodowymi grabieżcami, którzy podpalają domy innych ludzi albo podają im truciznę. Czasami również członkowie rodzin królewskich czy urzędnicy rządowi ograbiają kupców, poprzez zmuszanie ich do płacenia podatków dochodowych i innymi metodami. Po śmierci demony takie umieszczane są w piekle zwanym Sarameyadana. Na planecie tej jest 720 psów z zębami tak mocnymi jak pioruny. Z polecenia sług Yamarajy, psy te żarłocznie pochłaniają takich grzesznych ludzi.

 

05.26.27   Znaczenie:      W 12 Canto Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, że w tym wieku Kali każdy będzie cierpiał niezwykłe niedole z powodu trzech rodzajów udręk: suszy, głodu i ciężkich podatków rządowych. Ponieważ ludzie są coraz bardziej grzeszni, będzie niedobór deszczu i wskutek tego nie będzie produkowane pożywienie zbożowe. Pod pretekstem usunięcia cierpienia spowodowanego przez wynikły głód, rząd będzie nakładał ciężkie podatki, szczególnie na zamożną społeczność kupiecką. W wersecie tym członkowie takiego rządu opisani są jako dasyu, złodzieje. Ich głównym zajęciem będzie grabienie bogactwa ludzi. Człowiek taki, bez względu na to, czy jest rozbójnikiem czy złodziejem rządowym, w swym następnym życiu zostanie wrzucony do piekła zwanego Sarameyadana, gdzie będzie wielce cierpiał od ukąszeń okrutnych psów.

 

05.26.28   Jeśli ktoś w tym życiu daje fałszywe świadectwo albo kłamie przy przeprowadzaniu interesu czy rozdawaniu jałmużny, to po śmierci słudzy Yamarajy wymierzają mu srogą karę. Zabierają takiego grzesznika na szczyt góry wysokiej na 800 mil i zrzucają go głowa w dół do piekła zwanego Avicimat. Piekło to nie ma schronienia i zrobione jest z mocnych kamieni przypominających fale wodne. Jednakże nie ma tam wody i dlatego nazywane jest Avicimat [pozbawione wody]. Chociaż grzesznik raz po raz rzucany jest z tej góry i jego ciało połamana jest na małe kawałki, mimo to nie umiera, ale bezustannie cierpi karę.

 

05.26.29   Każdego bramina czy żonę bramina, którzy piją napój alkoholowy, słudzy Yamarajy zabierają do piekła zwanego Ayahpana. Piekło to również oczekuje każdego ksatriyę, vaiśyę czy osobę, która przyjęła ślub, ale która w złudzeniu pije soma-rosę. W Ayahpana słudzy Yamarajy stoją na ich piersi i wlewają im do ust roztopione żelazo.

 

05.26.29   Znaczenie:      Nie powinno się być braminem jedynie z nazwy i angażować się we wszelkiego rodzaju grzeszne czyny, szczególnie picie alkoholu. Bramini, ksatriyowie i vaiśyowie musza zachowywać się odpowiednio do zasad swego porządku. Jeśli upadają do poziomu śudrów, którzy mają zwyczaj pić alkohol, zostaną ukarani w sposób opisany powyżej.

 

05.26.30   Nisko narodzona i odrażająca osoba, która w tym życiu napawa się fałszywą duma, myśląc "Jestem wielki" i która wskutek tego nie okazuje właściwego szacunku osobie bardziej wzniosłej niż ona ze względu na narodziny, wyrzeczenia, wykształcenie, zachowanie, kastę czy porządek duchowy, nawet w tym życiu jest niczym martwy człowiek, a po śmierci zrzucana jest głową na dół do piekła zwanego Ksarakardama. Tam cierpi srogie bole w rękach sług Yamarajy.

 

05.26.30   Znaczenie:      Nie należy ulegać fałszywej dumie. Powinniśmy oddawać szacunek osobie, która jest bardziej wzniosła niż my, ze względu na narodziny, wykształcenie, zachowanie, kastę czy porządek duchowy. Jeśli ktoś nie okazuje szacunku takim wysoko wyniesionym osobom, ale ulega fałszywej dumie, otrzymuje karę w Ksarakardama.

 

05.26.31   Na świecie tym istnieją kobiety i mężczyźni, którzy poświęcają istoty ludzkie Bhairavie, czyli Bhadra Kali, a następnie jedzą mięso swych ofiar. Ci, którzy spełniają takie ofiary, po śmierci zabierani są do siedziby Yamarajy, gdzie ich ofiary, przyjąwszy formę Raksasów, tną ich na kawałki zaostrzonymi mieczami. Tak jak w tym życiu ludożercy piją krew swych ofiar, tańcząc i śpiewając radośnie, tak teraz ich ofiary rozkoszują się piciem ich krwi i świętują w ten sam sposób.

 

05.26.32   W tym życiu niektórzy ludzie dają schronienie zwierzętom i ptakom, które szukają u nich ochrony, w wiosce czy lesie i po wzbudzeniu ich zaufania, że będą chronione, ludzie tacy przeszywają je włóczniami lub linkami i bawią się nimi niczym zabawkami, sprawiając im wielki ból. Po ich śmierci słudzy Yamarajy zabierają ich do piekła zwanego Śulaprota, gdzie ciała ich przeszywane są zaostrzonymi, podobnymi do igieł włóczniami. Cierpią tam pragnienie i głód, a ptaki o zaostrzonych dziobach, takie jak sępy i czaple, podchodzą do nich ze wszystkich stron i rozdzierają ich ciała. Torturowani i cierpiący, przypominają sobie grzeszne czyny które popełnili w przeszłości.

 

05.26.33   Osoby które w tym życiu są niczym zawistne żmije, zawsze złe i zadające ból innym żywym istotom, po śmierci upadają w piekło zwane Dandaśuka. Mój drogi królu, w piekle tym znajdują się żmije z pięcioma czy siedmioma kapturami. Żmije te zjadają takie grzeszne osoby, tak jak węże zjadają myszy.

 

05.26.34   Ci, którzy w tym życiu więżą inne żywe istoty w ciemnych studniach, spichlerzach czy jaskiniach górskich, po śmierci umieszczani są w piekle zwanym Avata-nirodhana. Tam sami wpychani są w ciemne studnie, gdzie duszą ich trujące opary i dym i gdzie cierpią srodze.

 

05.26.35   Gospodarz domu, który przyjmuje gości czy przybyszy okrutnym spojrzeniem, jak gdyby chciał spalić ich na popiół, umieszczany jest w piekle zwanym Paryavartana, gdzie spoglądają na niego twardookie sępy, czaple, kruki i podobne ptaki, które znienacka spadają na dół i z wielką siłą wydłubują im oczy.

 

05.26.35   Znaczenie:      Według etykiety wedyjskiej, gospodarz domu powinien być bardzo uprzejmy nawet dla wroga, który go odwiedza, tak aby ten zapomniał, że przybył do domu nieprzyjaciela. Powinniśmy być bardzo grzeczni dla gości, którzy odwiedzają nasz dom. Jeśli gość jest niepożądany, gospodarz domu nie powinien patrzeć na niego mrugającymi oczyma, gdyż gdy tak robi, po śmierci zostanie umieszczony w piekle zwanym Paryavartana, gdzie znienacka będą go napadać i wydłubywać mu oczy okrutne ptaki, takie jak sępy, kruki i czaple.

 

05.26.36   Ten, kto w tym świecie lub w tym życiu jest bardzo dumny ze swojej zamożności, zawsze myśli, "Jestem tak bogaty. Kto może mi dorównać?" Jego wizja jest wypaczona i zawsze obawia się on, że ktoś zabierze mu jego bogactwo. W istocie, jest podejrzliwy nawet w stosunku do swoich zwierzchników. Jego twarz i serce wysychają na myśl, że mógłby stracić swe bogactwo i dlatego zawsze wygląda jak zły duch. W żaden sposób nie może osiągnąć prawdziwego szczęścia i nie wie, co to znaczy być wolnym od niepokoju. A z powodu wszystkich grzechów, które popełnia, by zarobić pieniądze, zwiększyć swe bogactwo i chronić je, zsyłany jest do piekła zwanego Sucimukha, gdzie słudzy Yamarajy – niczym tkacze produkujący materiał – karzą go poprzez przeszywanie jego ciała nicią.

 

05.26.36   Znaczenie:      Kiedy ktoś posiada więcej bogactwa niż jest to konieczne, z pewnością napawa się dumą. Taka jest sytuacja człowieka we współczesnej cywilizacji. W kulturze wedyjskiej bramini nie posiadają nic, podczas gdy ksatriyowie mają bogactwa, ale jedynie w celu spełniania ofiar i innych szlachetnych czynności, jak polecają to nakazy wedyjskie. Vaiśya również zarabia pieniądze w uczciwy sposób – poprzez rolnictwo, ochronę krów i rzemiosło. Jeśli jednakże pieniądze dostaje śudra, będzie je wydawał bez umiaru albo gromadził bez żadnego celu. Ponieważ w tym wieku nie ma kwalifikowanych braminów, ksatriyów czy vaiśyów, prawie każdy jest śudrą (kalau śudra-sambhavah). Dlatego mentalność śudry jest szkodliwa dla współczesnej cywilizacji. Śudra nie wie, w jaki sposób spożytkować pieniądze na transcendentalną służbę miłości dla Pana. Pieniądze również nazywane są laksmi, a Laksmi jest zawsze zaangażowana w służbę dla Pana Narayana. Kiedykolwiek są jakieś pieniądze, muszą być one zaangażowane w służbę dla Pana Narayana. Każdy powinien wykorzystać pieniądze na szerzenie wielkiego transcendentalnego ruchu świadomości Krsny. Jeśli ktoś nie wydaje pieniędzy na ten cel, lecz gromadzi więcej niż to konieczne, to z pewnością będzie dumny z tych pieniędzy, które posiada nielegalnie. Pieniądze w rzeczywistości należą do Krsny, który mówi w Bhagavad-gicie (5.29), bhoktaram yajna-tapasam sarva-loka-maheśvaram: "Ja jestem prawdziwym podmiotem radości ofiar i wyrzeczeń i Ja jestem właścicielem wszystkich planet." Zatem wszystko należy do Krsny i do nikogo innego. Ten, kto posiada więcej pieniędzy niż potrzebuje, powinien wydać je na Krsnę. Jeśli tego nie zrobi, napełni się dumą z powodu tej fałszywej własności i dlatego – jak to tutaj opisano – zostanie ukarany w następnym życiu.

 

05.26.37   Mój drogi królu Pariksit, w prowincji Yamarajy znajdują się setki i tysiące planet piekielnych. Wszyscy niepobożni ludzie, o których mówiłem – jak również ci, o których nie wspomniałem – musza udawać się na te planety, odpowiednio do stopnia swojej bezbożności. Jednakże ci, którzy są pobożni, dostają się na inne systemy planetarne, mianowicie na planety półbogów. Ale tak pobożni jak i niepobożni ponownie powracają na Ziemię, kiedy kończą się rezultaty ich pobożnych czy bezbożnych czynów.

 

05.26.37   Znaczenie:      Odpowiada to początkowym instrukcjom Pana Krsny w Bhagavad-gicie. Tatha dehantara-praptih: w tym materialnym świecie naszym przeznaczeniem jest jedynie zmiana ciał w różnych systemach planetarnych. Urdhvam gacchanti satva-stha: osoby w gunie dobroci wznoszone są na planety niebiańskie. Adho gacchanti tamasah: podobnie, osoby zbyt pogrążone w ignorancji dostają się na piekielne systemy planetarne. Jednakże zarówno jedni, jak i drudzy podlegają ponownym narodzinom i śmierci. Bhagavad-gita oznajmia, że nawet bardzo pobożna osoba powraca na Ziemię, kiedy kończą się jej przyjemności na wyższych systemach planetarnych (ksine punye martya-lokam viśanti). A zatem wędrowanie z jednej planety na drugą nie rozwiązuje problemów życia. Problemy życia zostaną rozwiązane dopiero wówczas, kiedy nie będziemy musieli już dłużej przyjmować materialnego ciała. To będzie możliwe, jeśli po prostu staniemy się świadomi Krsny. Jak Krsna mówi w Bhagavad-gicie (4.9):

 

janma karma ca me divyam    evam yo vetti tattvatah

tyaktva deham punar janma    naiti mam eti so 'rjuna

 

   "Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, O Arjuno." Jest to doskonałością życia i prawdziwym rozwiązaniem życiowych problemów. Nie powinniśmy być skorzy do tego, by udać się na wyższy niebiański system planetarny, ani też nie powinniśmy działać w taki sposób, że będziemy zmuszeni udać się na planety piekielne. Cały cel tego materialnego świata zostanie spełniony wówczas, kiedy odzyskamy nasze duchowe tożsamości i powrócimy do domu, z powrotem do Boga. Sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja. Nie należy być ani pobożnym, ani niepobożnym. Powinniśmy być bhaktami i podporządkować się lotosowym stopom Krsny. Ten proces podporządkowania jest również bardzo łatwy. Nawet dziecko może go spełnić. Man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru. Należy po prostu zawsze myśleć o Krsnie poprzez intonowanie Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Należy zostać wielbicielem Krsny, wielbić Go i ofiarowywać Mu pokłony. Tak więc należy zaangażować wszystkie czynności swego życia w służbę dla Pana Krsny.

 

05.26.38   Na początku [ w 2 i 3 Canto Śrimad-Bhagavatam ] opisałem już, w jaki sposób można czynić postęp na ścieżce wyzwolenia. W Puranach opisana jest bezmierna egzystencja kosmiczna, która jest niczym jajo podzielone na 14 części. Ta olbrzymia forma uważana jest za zewnętrze ciało Pana, stworzone przez Jego energię i cechy. Na ogól zwana jest ona virata-rupą. Jeśli ktoś czyta ten opis zewnętrznej formy Pana z wielką wiarą, albo jeśli słucha o niej czy wyjaśnia ją innym, aby szerzyć bhagavata-dharmę, czyli świadomość Krsny, stopniowo zwiększy się jego wiara i oddanie w świadomość duchową, świadomość Krsny. Chociaż rozwinięcie tej świadomości jest bardzo trudne, to dzięki temu procesowi można oczyścić się i stopniowo osiągnąć świadomość Najwyższej Absolutnej Prawdy.

 

05.26.38   Znaczenie:      Ruch świadomości  Krsny popycha naprzód publikowanie Śrimad-Bhagavatam, szczególnie w tym celu – jak wyjaśniono- aby mógł je zrozumieć współczesny cywilizowany człowiek, i w ten sposób rozbudził swą oryginalną świadomość. Bez tej świadomości człowiek wtapia się w całkowitą ciemność. Bez względu na to, czy udaje się na wyższe systemy planetarne, czy na systemy piekielne, po prostu traci swój czas. Dlatego należy słuchać o kosmicznej pozycji formy virata Pana, tak jak opisana ona została w Śrimad-Bhagavatam. To pomoże nam wyzwolić się z materialnego uwarunkowanego życia i stopniowo wznieść się na ścieżkę wyzwolenia, tak abyśmy mogli powrócić do domu, z powrotem do Boga.

 

05.26.39   Osoba, która zainteresowana jest wyzwoleniem, która przyjmuje ścieżkę wyzwolenia i którą nie pociąga ścieżka uwarunkowanego życia, jest zwana yati, czyli wielbicielem. Osoba taka powinna najpierw kontrolować swój umysł poprzez myślenie o virata-rupie, potężnej kosmicznej formie Pana, a następnie stopniowo myśleć o duchowej formie Krsny [sac-cid-ananda-vigraha ] – po usłyszeniu o obu tych formach. W ten sposób umysł umacnia się w samadhi. Poprzez służbę oddania można zrealizować wówczas duchową formę Pana, która jest przeznaczeniem bhaktów. Dzięki temu osiąga się sukces w życiu.

 

05.26.39   Znaczenie:      Powiedziane jest, mahat-sevam dvaram ahur vimukteh: jeśli ktoś pragnie czynić postęp na ścieżce wyzwolenia, powinien obcować z mahatmami, czyli wyzwolonymi bhaktami, ponieważ w takim towarzystwie jest pełna szansa na słuchanie, opisywanie i intonowanie o imieniu, formie, cechach i parafernaliach Najwyższej Osoby Boga, które wszystkie zostały opisane w Śrimad-Bhagavatam. Osoba na ścieżce niewoli wiecznie podlega ponownym narodzinom i śmierci. Ten, kto pragnie wyzwolenia z takiej niewoli, powinien przyłączyć się do Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny i skorzystać z okazji, by słuchać Śrimad-Bhagavatam od wielbicieli i również wyjaśniać go, aby propagować świadomość Krsny.

 

05.26.40   Mój drogi Królu, opisałem ci teraz planetę Ziemię, inne systemy planetarne i ich ziemie [varse], rzeki i góry. Opisałem również niebo, oceany, niższe systemy planetarne, kierunki, piekielne systemy planetarne i gwiazdy. Składają się one na virata-rupę, potężną materialną formę Pana, na której spoczywają wszystkie żywe istoty. Tak więc wyjaśniłem ci wspaniałą ekspansje zewnętrznego ciała Pana.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 26-go Rozdziału 5-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Opis planet piekielnych."

 

Ukończono w świątyni Panca-tattva w Honolulu, 5 czerwca 1975 roku.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe uwagi dotyczące Pana Rsabhadevy.

 

W Gaudiya-bhasya Śri Śrimad Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Gosvamiego Maharajy Prabhupady znajduje się uzupełniająca notatka.  Oto jej tłumaczenie.

   Uczeni, którzy mają pełną wiedzę o wszystkich pismach wedyjskich, zgadzają się, że inkarnacje Najwyższej Osoby Boga są niezliczone. Inkarnacje te dzielą się na dwie grupy, zwane prabhava i vaibhava. Według pism świętych, inkarnacje prabhava również dzielą się na dwie grupy – te, które są wiecznymi i te które nie są szeroko opisane.  W tym 5 Canto Śrimad-Bhagavatam, w rozdziałach od 3 – 6, znajduje się opis Rsabhadevy, ale nie ma rozległego opisu Jego duchowych czynności. Dlatego uważa się, że należy On do drugiej grupy inkarnacji prabhava. W Śrimad-Bhagavatam, 1.03.13 – jest powiedziane: 

 

astame merudevyam tu    nabher jata urukramah

darśayan vartma dhiranam    sarvaśrama-namaskrtam

 

   "W Swej ósmej inkarnacji Pan Visnu pojawił się jako syn Maharajy Nabhi [syn Agnidhry] i jego żony Merudevi. Ukazał On ścieżkę doskonałości, etap życia paramahamsa, który wielbią wszyscy zwolennicy varnaśrama-dharmy." Rsabhadeva jest Najwyższą Osobą Boga i Jego ciało jest duchowe (sac-cid-ananda-vigraha). Dlatego można by zapytać, jak to możliwe, że oddawał kał i mocz. Na pytanie to odpowiedział Gaudiya vedanta acarya Baladeva Vidyabhusana, w swej książce zwanej Siddhanta-ratna (Pierwsza Cześć, teksty 65-68). Niedoskonali ludzie zwracają uwagę na ten fakt (oddawanie moczu i kału przez Rsabhadevę) jako na temat do studiów dla niewielbicieli, którzy nie rozumieją duchowej pozycji transcendentalnego ciała. Złudzenie i oszołomienie materialistów tego wieku zostało w pełni opisane w 5 Canto Śrimad-Bhagavatam (5.6.11). Gdzie indziej w 5 Canto (5.5.19) Rsabhadeva oznajmia, idam śariram mama durvibhavyam: "Moje ciało jest niepojęte dla materialistów." Potwierdza to również Pan Krsna w Bhagavad-gicie (9.11):

 

avajananti mam mudha    manusim tanum aśritam

param bhavam ajananto   mama bhuta-maheśvaram

 

   "Głupcy wyśmiewają Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci. Nie znają Mojej transcendentalnej natury i nie wiedza, że jestem Najwyższym Panem wszystkiego, co istnieje." Ta ludzka forma Najwyższej Osoby Boga jest niezwykle trudna do zrozumienia i w rzeczywistości, dla zwykłego człowieka jest ona niepojęta. Dlatego Rsabhadeva bezpośrednio wyjaśnia, że jego własne ciało należy do platformy duchowej. A zatem w rzeczywistości Rsabhadeva nie oddawał kału i moczu. Nawet jeśli czasami zdawał się to robić, było to również transcendentalne i nie może być naśladowane przez zwykłego człowieka. Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że odchody i mocz Rsabhadevy były pełne transcendentalnego zapachu. Ktoś może imitować Rsabhadevę, ale nie może imitować Go poprzez oddawanie kału, który jest pachnący.

    Zatem czynności Rsabhadevy nie popierają twierdzenia pewnej klasy ludzi znanych jako arhat, którzy czasami podają się za zwolenników Rsabhadevy. Jak mogą być zwolennikami Rsabhadevy, skoro działają wbrew zasadom wedyjskim? Śukadeva Gosvami zrelacjonował, że po usłyszeniu o cechach Pana Rsabhadevy, król Konki, Venki i Kutaki zainicjował system zasad religijnych znanych jako arhat. Zasady te nie były w zgodzie z zasadami wedyjskimi i dlatego są one zwane pasanda-dharmą. Członkowie społeczności arhat uważali czynności Rsabhadevy za materialne. Jednakże Rsabhadeva jest inkarnacją Najwyższej Osoby Boga, a zatem jest On na platformie transcendentalnej i nikt nie może się Mu równać.

    Rsabhadeva osobiście przejawił czynności Najwyższej Osoby Boga. Jak oznajmia Śrimad-Bhagavatam (5.6.8) davanalas tad vanam alelihanah saha tena dadaha: pod koniec rozrywek Rsabhadevy, cały las i ciało Pana zostało spalone na popiół w wielkim pożarze leśnym. W ten sposób Rsabhadeva spalił na popiół ignorancję ludzką. W instrukcjach do Swych synów przejawił On cechy paramahamsy. Jednakże zasady społeczności arhat nie odpowiadają naukom Rsabhadevy.

    Śrila Baladeva Vidyabhusana zauważa, że w 8 Canto Śrimad-Bhagavatam znajduje się inny opis Rsabhadevy, ale tamten Rsabhadeva jest różny od Rsabhadevy opisanego w tym Canto.

 

KONIEC CANTO PIĄTEGO