C-5  Rozdział  XXV

 

Chwały Pana Ananty

 

 

Streszczenie rozdziału

 

   W tym rozdziale Śukadeva Gosvami opisuje Anantę, źródło Pana Śivy. Pan Ananta, którego ciało jest całkowicie duchowe, rezyduje u podstawy planety Patala. Zawsze mieszka On w zakątku serca Pana Śivy i pomaga mu unicestwiać wszechświat. Ananta poucza Pana Śivę, jak zniszczyć kosmos. Dlatego czasami zwany jest tamasi, czyli "tym który jest w gunie ciemności." Jest On oryginalnym Bóstwem materialnej świadomości, a ponieważ przyciąga wszystkie żywe istoty, czasami zwany jest Sankarsaną. Ze Swego czoła przekazuje Panu Śivie moc niszczenia tego materialnego świata. Ponieważ Pan Sankarsana jest ekspansją Najwyższej Osoby Boga, wielu bhaktów ofiarowuje Mu modlitwy, a na systemie planetarnym Patala, ofiarowują Mu pokłony wszystkie sury, asury, Gandharvowie, Vidyadharowie i uczeni mędrcy. Pan rozmawia z nimi słodkim głosem. Jego budowa cielesna jest całkowicie duchowa i bardzo, bardzo piękna. Ktokolwiek słucha o Nim od właściwego mistrza duchowego, uwalnia się od wszelkich materialnych koncepcji życia. Cała energia materialna działa zgodnie z planami Anantadevy. Zatem powinniśmy uważać Go za podstawową przyczynę materialnego stworzenia. Jego mocy nie ma końca i nikt nie jest w stanie opisać Go w pełni, nawet mając niezliczone usta. Dlatego zwany jest Anantą (nieograniczonym). Będąc bardzo łaskawym dla wszystkich żywych istot, przejawił Swoje ciało duchowe. W ten sposób Śukadeva Gosvami opisuje Maharajy Pariksitowi chwały Anantadevy.

 

 

05.25.01   Śri Śukadeva Gosvami powiedział Maharajy Pariksitowi; Mój drogi królu około 240 000 mil poniżej planety Patali mieszka inna inkarnacja Najwyższej Osoby Boga. Jest On ekspansją Pana Visnu znaną jako Pan Ananta albo jako Pan Sankarsana. Jest On zawsze w pozycji transcendentalnej, ale ponieważ jest wielbiony przez Pana Śivę, bóstwo tamo-guny, czyli ciemności, czasami zwany jest tamasi. Pan Ananta jest przewodnim Bóstwem materialnej siły ignorancji, jak również fałszywego ego wszystkich uwarunkowanych dusz. Kiedy uwarunkowana żywa istota myśli. "Ja jestem podmiotem radości, a ten świat jest przeznaczony dla mojej przyjemności," to tę koncepcję życia dyktuje mu Sankarsana. W ten sposób zwykła uwarunkowana dusza uważa się za Najwyższego Pana.

 

05.25.01   Znaczenie:      Jest pewna klasa ludzi pokrewna filozofom Mayavadi, którzy w błędny sposób interpretują mantry wedyjskie: aham brahmasmi i so 'ham, twierdząc, że znaczą one: "Jestem Najwyższym Brahmanem" i "Jestem tożsamy z Panem". Tego rodzaju błędna koncepcja, w której ktoś uważa się z a najwyższy podmiot radości, jest rodzajem złudzenia. W innym miejscu Śrimad-Bhagavatam (5.5.8) opisane jest: janasya moho 'yam aham mameti. Jak wyjaśniono w powyższym wersecie, Bóstwem przewodnim tego fałszywego poglądu jest Sankarsana. Krsna stwierdza w Bhagavad-gicie (15.15):

 

sarvasya caham hrdi sannivisto

mattah smrtir jnanam apohanam ca

 

   "Ja przebywam w każdym sercu i ode Mnie pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie." Pan usytuowany jest w każdym sercu jako Sankarsana, i kiedy demon sądzi, że jest jednym z Najwyższym Panem, Pan utrzymuje go w tej ciemności. Chociaż taka demoniczna żywa istota jest jedynie nieznaczną cząstką Najwyższego Pana, zapomina o swojej prawdziwej pozycji i uważa się za Najwyższego Pana. Ponieważ to zapomnienie wywoływane jest przez Sankarsanę, czasami nazywany jest On tamasi. Słowo tamasi nie znaczy, że ma On materialne ciało. Sankarsana jest zawsze transcendentalny, ale ponieważ jest Duszą Najwyższą Pana Śivy, który musi spełniać czynności tamasi, czasami nazywany jest tamasi.

 

05.25.02   Śukadeva Gosvami kontynuował: Ten ogromny wszechświat, usytuowany na jednym z tysięcy kapturów Pana Anantadevy, wygląda tak jak białe ziarnko gorczycy. Jest on bardzo mały w porównaniu z kapturem Pana Ananty.

 

05.25.03   W czasie dewastacji, kiedy Pan Anantadeva pragnie zniszczyć całe stworzenie, ogarnia Go lekki gniew. Wówczas spomiędzy Jego dwóch brwi pojawia się trzyoki Rudra, unosząc trójząb. Pan Rudra, który jest znany jako Sankarsana, jest wcieleniem jedenastu Rudrów, inkarnacji Pana Śivy. Pojawia się on po to, aby zniszczyć całe stworzenie.

 

05.25.03   Znaczenie:      W każdym stworzeniu żywe istoty otrzymują szansę, aby zakończyć swą uwarunkowaną egzystencję. Jeśli nie wykorzystają właściwie tej sposobności i nie powrócą do domu, z powrotem do Boga, Pana Sankarsanę ogarnia gniew. Wskutek Jego gniewnego nastroju z Jego brwi pojawia się 11 Rudrów, ekspansje Pana Śivy i wszyscy z nich razem niszczą całe stworzenie.

 

05.25.04   Różowe, przezroczyste paznokcie lotosowych stóp Pana są niczym wartościowe klejnoty, wypolerowane tak, że błyszczą jak zwierciadło. Kiedy czyści bhaktowie i przywódcy wężów z wielkim oddaniem ofiarowują Panu Sankarsanie swe pokłony, przepełniają się radością, kiedy widzą swe własne piękne twarze odbite w jego paznokciach. Ich policzki dekorują błyszczące kolczyki, a widok ich pięknych twarzy jest niezwykle przyjemny.

 

05.25.05   Ramiona Pana Ananty są atrakcyjnie długie, pięknie dekorowane bransoletami i całkowicie duchowe. Są białe i wyglądem przypominają srebrne kolumny. Kiedy piękne księżniczki wężowych królów, oczekując pomyślnego błogosławieństwa Pana, smarują Jego ramiona papką aguru, papką sandałową i kunkumą, dotyk Jego kończyn budzi w nich pożądliwe pragnienia. Rozumiejąc ich umysły, Pan spogląda na księżniczki z miłosiernym uśmiechem, a one przepełniając się wstydem, zdając sobie sprawę z tego, iż Pan zna ich pragnienia. Wówczas uśmiechają się uroczo i spoglądają na lotosową twarz Pana, której czaru dodają czerwonawe oczy obracające się lekko na skutek odurzenia i zachwytu miłością dla Jego bhaktów.

 

05.25.05   Znaczenie:      Kiedy kobiety i mężczyźni wzajemnie dotykają swych ciał, w naturalny sposób budzą się w nich pożądliwe pragnienia. Z wersetu tego wynika, że podobne doznania są w ciałach duchowych. Zarówno Pan Ananta, jak i kobiety dostarczające Mu przyjemności mieli ciała duchowe. Zatem wszelkie doznania oryginalnie istnieją w ciele duchowym. Potwierdza to Vedanta-sutra: janmady asya yatah. Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura wyjaśnił w związku z tym, że słowo adi oznacza adi-rasa, oryginalne pożądliwe uczucie, które pochodzi od Najwyższego. Jednakże pożądanie duchowe i materialne są tak całkowicie różne, jak złoto i żelazo. Tylko ten, kto jest wysoce zaawansowany w realizacji duchowej, może zrozumieć pożądliwe uczucia pomiędzy Radhą i Krsną, czy pomiędzy Krsną a dziewczętami Vrajy. Zatem, dopóki ktoś nie jest bardzo doświadczony i zaawansowany w realizacji duchowej, zabrania mu się dyskutować o pożądliwych uczuciach Krsny i gopi. Jednakże, jeśli ktoś jest szczerym i czystym bhaktą, materialne pożądanie w jego sercu całkowicie znika, kiedy dyskutuje on pożądliwe uczucia między gopi a Krsną i robi on szybki postęp w życiu duchowym.

 

05.25.06   Pan Sankarsana jest oceanem nieograniczonych duchowych cech i wskutek tego znany jest jako Anantadeva. Nie jest On różny od Najwyższej Osoby Boga. Dla dobra wszystkich żywych istot w tym materialnym świecie, rezyduje w Swej siedzibie, powstrzymując Swój gniew i zniecierpliwienie.

 

05.25.06   Znaczenie:      Główną misją Anantadevy jest rozwiązanie tego materialnego stworzenia, ale powstrzymuje On swój gniew i zniecierpliwienie. Ten materialny świat jest tworzony w tym celu, aby dać uwarunkowanym duszom następną szansę powrotu do domu, do Boga, ale większość z nich nie korzysta z tego udogodnienia. Po stworzeniu ponownie przejawiają swe dawne skłonności do panowania nad światem materialnym. Te czynności uwarunkowanej duszy złoszczą Anantadevę i pragnie On zniszczyć cały materialny świat. Ale ponieważ jest On Najwyższą Osobą Boga, jest dla nas łaskawy i powstrzymuje Swój gniew i zniecierpliwienie. Jednakże w pewnych okresach czasu wyraża Swój gniew i niszczy materialny świat.

 

05.25.07   Śukadeva Gosvami kontynuował: Półbogowie, demony, Uragowie [wężowi półbogowie], Siddhowie, Gandharvowie, Vidyadharowie i wielu wielce zaawansowanych mędrców bezustannie ofiarowują Panu modlitwy. Ponieważ Pan jest odurzony, wygląda na oszołomionego, a Jego oczy, podobne kwiatom w pełnym rozkwicie, poruszają się w tę i tamtą stronę. Słodkimi wibracjami emanującymi z Jego ust zadowala Swoich osobistych towarzyszy, przywódców półbogów. Przystrojony jest w niebieskie szaty i nosi pojedynczy kolczyk. Swymi pięknymi i wspaniale zbudowanymi rękoma trzyma na Swych plecach pług. Jest tak biały jak niebiański król Indra, Jego talia przepasana jest złotym pasem, a wokół szyi nosi girlandę vaijayanti z zawsze świeżych kwiatów tulasi. Wokół girlandy tej bardzo słodko brzęczą pszczoły odurzone miodowym zapachem kwiatów tulasi, w ten sposób czyniąc girlandę jeszcze piękniejszą. Tak oto Pan rozkoszuje się Swymi wspaniałomyślnymi rozrywkami.

 

05.25.08   Jeśeli osoby szczerze pragnące wyzwolenia z materialnego życia słuchają o chwałach Pana Anantadevy z ust mistrza duchowego w łańcuchu sukcesji uczniów i jeśli zawsze medytują o Sankarsanie, Pan przenika do gębi ich serc, niszczy wszelkie nieczystości materialnych sił natury i rozcina na kawałki twardy węzeł wewnątrz ich serc, który został tam mocno zawiązany od czasów niepamietnych, poprzez pragnienie dominowania nad materialną naturą poprzez czynności karmiczne. Narada Muni, syn Pana Brahmy, zawsze chwali Anantadevę w towarzystwie swego ojca. Śpiewa tam przepełnione szczęściem wersety swej własnej kompozycji, akompaniując sobie na instrumencie (albo przy wtórze niebiańskiego śpewaka) znanym jako Tumburu.

 

05.25.08   Znaczenie:      Żaden z tych opisów Pana Anantadevy nie jest wyobrażeniem. Wszystkie są w sposób transcendentalny pełne szczęścia i pełne prawdziwej wiedzy. Jednakże, jeśli nie słucha się o nich bezpośrednio od bona fide mistrza duchowego, będącego w linii sukcesji uczniów, nie można ich zrozumieć. Wiedzę tę przekazał Pan Brahma Naradzie, a wielki mędrzec Narada, razem ze swoim towarzyszem, Tumburu, rozprowadza ją po całym wszechświecie. Czasami Najwyższa Osoba Boga jest opisywany jako Uttamaśloka, ten który chwalony jest piękną poezją. Narada komponuje różne poematy wysławiające Pana Anantę, dlatego w wersecie tym użyto słowa samślokayam asa (wychwalany wyborną poezją).

    Vaisnavowie w Gaudiya-sampradaya należą do sukcesji uczniów wywodzących się od Pana Brahmy. Pan Brahma jest mistrzem duchowym Narady, Narada jest mistrzem duchowym Vyasadevy, a Vyasadeva napisał Śrimad-Bhagavatam jako komentarz do Vedanta-sutry. Dlatego wszyscy bhaktowie w Gaudiya-sampradayi przyjmują czynności Pana Ananty zrelacjonowane w Śrimad-Bhagavatam za autentyczne i w ten sposób osiągają korzyść, powracając do domu, do Boga. Nieczystości w sercu uwarunkowanej duszy są niczym wielki zsyp śmieci utworzony przez trzy siły natury materialnej, szczególnie przez rajas (pasję) i tamas (ignorancję). To zanieczyszczenie manifestuje się w formie pożądliwych pragnień i żądzy posiadłości materialnych. Jak potwierdzono to tutaj, dopóki ktoś nie otrzymuje transcendentalnej wiedzy w sukcesji uczniów, dopóty nie ma kwestii, aby oczyścił się on z tego zanieczyszczenia.

 

05.25.09   Poprzez swe spojrzenie Najwyższa Osoba Boga umożliwia siłom materialnej natury, aby działały jako przyczyny kosmicznego stworzenia, utrzymania i destrukcji. Dusza Najwyższa jest nieograniczony i bez początku i chociaż jest On jednym, zamanifestował się wielu formach. Jak ludzkie społeczeństwo mogłoby zrozumieć sposoby działania Najwyższego?

 

05.25.09   Znaczenie:      Z literatury wedyjskiej dowiadujemy się, że kiedy Najwyższy Pan spogląda (sa aiksata) na energię materialną, manifestują się trzy siły materialnej natury i tworzą one materialna różnorodność. Zanim spojrzy On na energię materialną, nie istnieje możliwość tworzenia, utrzymania i zniszczenia materialnego świata. Pan istniał przed stworzeniem, a zatem jest On wieczny i niezmienny. Jak zatem jakakolwiek ludzka istota, bez względu na to, jak wielkim by była filozofem, naukowcem, mogłaby zrozumieć sposoby działania Najwyższej Osoby Boga?

    Następujący cytat z Caitanya-bhagavata (Adi-khanda 1.48-52 i 1.58-69) mówi o chwałach Pana Ananty:

 

ki brahma, ki śiva, ki sanakadi 'kumara'

vyasa, śuka, naradadi 'bhakta' nama yanra

 

   "Pan Brahma, Pan Śiva, czterej Kumarowie [Sanaka, Sanatana, Sanandana i Sanat-kumara], Vyasadeva, Śukadeva Gosvami i Narada są wszyscy czystymi bhaktami, wiecznymi sługami Pana.

 

sabara pujita śri-ananta-mahaśaya

sahasra-vadana prabhu --- bhakti-rasamaya

 

   "Wszyscy ci czyści bhaktowie wspominani powyżej wielbią Pana Śri Anantę. Ma On tysiące kapturów i jest zbiornikiem wszelkiej służby oddania.

 

adideva, maha-yogi, 'iśvara', 'vaisnava'

mahimara anta inha na janaye saba

 

   "Pan Ananta jest oryginalna osobą i wielkim kontrolerem-mistykiem. Jednocześnie jest On sługą Boga, Vaisnavą. Jako że nie ma końca Jego chwałom, nikt nie jest w stanie zrozumieć Go w pełni.

 

sevana śunila, ebe śuna thakurala

atma-tantre yena-mate vaisena patala

 

   "Mówiłem ci już o Jego służbie dla Pana. Teraz posłuchaj, jak samowystarczalny Anantadeva żyje na niższym systemie planetarnym Patali.

 

śri-narada-gosani 'tumburu' kari' sange

se yaśa gayena brahma-sthane śloka-vandhe

 

   "Nosząc na swych ramionach tumburu, swój strunowy  instrument, Narada Muni zawsze wysławia Pana Anantę. Ku chwale Pana skomponował On wiele transcendentalnych wersetów."

 

srsti, sthiti, pralaya, sattvadi yata guna

yanra drsti-pate haya, yaya punah punah

 

   "Jedynie dzięki spojrzeniu Pana Ananty, trzy siły materialnej natury wzajemnie oddziaływują na siebie i tak zachodzi stworzenie, utrzymanie i zniszczenie. Te siły natury pojawiają się raz za razem.

 

advitiya-rupa, satya anadi mahattva

tathapi 'ananta' haya, ke bujhe se tattva?

 

   "Pan sławiony jest jako jeden bez wtórego i jako Prawda Najwyższa, który nie ma początku. Dlatego jest nazywany Anantą [nieograniczonym]. Któż może Go zrozumieć?

 

śuddha-sattva-murti prabhu dharena karunaya

ye-vigrahe sabara prakaśa sulilaya

 

   "Jego forma jest całkowicie duchowa i manifestuje ją tylko dzięki Swojej łasce. Wszystkie czynności w tym materialnym świecie odbywają się jedynie w Jego formie.

 

yanhara taranga śikhi' simha mahavali

nija-jana-mano ranje hana kutuhali

 

   "Jest On bardzo potężny i gotów zadowolić Swoich osobistych towarzyszy i bhaktów.

 

ye ananta-namera śravana-sankirtane

ye-te mate kene nahi bole ye-te jane

 

aśesa-janmera bandha chinde sei-ksane

ataeva vaisnava na chade kabhu tane

 

   "Jeśli jedynie spróbujemy zaangażować się w zbiorowe intonowanie chwał Pana Anantadevy, z naszego serca natychmiast zostaną spłukane nieczystości, które gromadziliśmy tam podczas wielu narodzin. Dlatego Vaisnava nigdy nie przepuszcza sposobności sławienia Anantadevy.

 

'śesa' ba-i samsarera gati nahi ara

anantera name sarva-jivera uddhara

 

   "Pan Ananta jest znany jako Śesa [nieograniczony koniec], ponieważ On kończy naszą podróż poprzez ten materialny świat. Każdy może osiągnąć wyzwolenie po prostu intonując Jego chwały.

 

ananta prthivi-giri samudra-sahite

ye-prabhu dharena gire palana karite

 

   "Na Swej głowie Anantadeva utrzymuje cały wszechświat razem z milionami jego planet zawierającymi olbrzymie oceany i góry.

 

sahasra phanara eka-phane 'bindu' yena

ananta vikrama, na janena, 'ache' hena

 

   "Jest On tak ogromny i potężny, że ten wszechświat spoczywa na jednym z Jego kapturów niczym kropla wody. Nawet nie zdaje On sobie sprawy z tego, gdzie on jest.

 

sahasra-vadane krsna-yaśa nirantara

gaite achena adi-deva mahi-dhara

 

   "Utrzymując wszechświat na jednym ze Swych kapturów, Anantadeva intonuje chwały Krsny Swoimi wszystkimi tysiącami ust.

 

gayena ananta, śri-yaśera nahi anta

jaya-bhanga nahi karu, donhe –-- balavanta

 

   "Chociaż intonuje chwały Pana Krsny od czasów niepamiętnych, nadal nie zbliża się do ich końca.

 

adyapiha 'śesa-deva sahasra-śri-mukhe

gayena caitanya-yaśa anta nahi dekhe

 

   "Pan Ananta intonuje chwały Śri Caitanyi Mahaprabhu do dnia dzisiejszego, a mimo to nie widzi ich końca."

 

05.25.10   Ta manifestacja subtelnej i fizycznej materii istnieje wewnątrz Najwyższej Osoby Boga. Z powodu bezprzyczynowego miłosierdzia dla Swoich wielbicieli, przejawia On różne formy i wszystkie te formy są transcendentalne. Najwyższy Pan jest najbardziej liberalny i posiada wszystkie siły mistyczne. Aby podbić umysły Swoich bhaktów i dostarczyć przyjemności ich sercom, pojawia się w różnych inkarnacjach i manifestuje wiele rozrywek.

 

05.25.10   Znaczenie:      Śrila Jiva Gosvami przetłumaczył ten werset jak następuje. "Najwyższa Osoba Boga jest przyczyną wszystkich przyczyn. Za przyczyną Jego woli oddziaływują na siebie subtelne i wulgarne składniki. Pojawia się On w różnych inkarnacjach po to tylko, aby zadowolić serca Swoich czystych wielbicieli." Na przykład, Najwyższy Pan pojawił się w transcendentalnej inkarnacji Pana Varahy (dzika), po to tylko, aby zadowolić Swoich wielbicieli poprzez podniesienie planety Ziemi z Oceanu Garbhodaka.

 

05.25.11   Nawet jeśli ktoś jest przygnębiony czy zdegradowany, natychmiast zostaje oczyszczony, jeśli intonuje święte imię Pana, które usłyszał od bona fide mistrza duchowego. Nawet jeśli intonuje imię Pana żartem czy przypadkiem, tak on jak i osoba, która go słyszy, uwalniają się od wszystkich grzechów. Zatem jak ten, kto pragnie uwolnić się z materialnych sideł, mógłby unikać intonowania imienia Pana Śesy? Jakież inne schronienie mógłby przyjąć?

 

05.25.12   Ponieważ Pan jest nieograniczony, nikt nie jest w stanie oszacować Jego mocy. Ten cały wszechświat, ze swymi wielkimi górami, rzekami, oceanami, drzewami i żywymi istotami, spoczywa tak jak atom na jednym z Jego wielu tysięcy kapturów. Czy istnieje ktokolwiek, kto nawet mając tysiące języków mógłby opisać Jego chwały?

 

05.25.13   Nie ma końca tym wielkim i chwalebnym cechom tego potężnego Pana Anantadevy. Zaprawdę, Jego moc jest nieograniczona. Chociaż jest samowystarczalny, Sam jest podporą wszystkiego. Rezyduje On poniżej niższych systemów planetarnych i z łatwością utrzymuje cały wszechświat.

 

05.25.14   Mój drogi królu, tak jak słyszałem o tym od mego mistrza duchowego, w pełni opisałem ci stworzenie tego materialnego świata odpowiednio do karmicznych czynności i pragnień uwarunkowanych dusz. Te uwarunkowane dusze, które są pełne materialnych pragnień, osiągają różne sytuacje na różnych systemach planetarnych i w ten sposób żyją w tym materialnym stworzeniu.

 

05.25.14   Znaczenie:      W związku z tym Śrila Bhaktivinoda Thakura śpiewa,

 

anadi karma-phale

padi' bhavarnava-jale,     taribare na dekhi upaya

 

   "Mój Panie, nie wiem, kiedy rozpocząłem moje materialne życie, ale z pewnością mogę doświadczyć, że upadłem w głęboki ocean niewiedzy. Teraz mogę również zrozumieć, że nie ma innego sposobu na wydostanie się z niego, niż przyjęcie schronienia Twoich lotosowych stóp." Podobnie, Śri Caitanya Mahaprabhu ofiarowuje następującą modlitwę:

 

ayi nanda-tanuja kinkaram

patitam mam visame bhavambudhau

krpaya tava pada-pankaja-

sthita-dhuli-sadrśam vicintaya

 

   "Mój drogi Panie, synu Nandy Maharajy, jestem Twoim wiecznym sługą. W jakiś sposób jednak upadłem w ten ocean niewiedzy. Bądź zatem łaskawy i wybaw mnie z tego okropnego stanu materialistycznego życia."

 

05.25.15   Mój drogi królu, w ten sposób opisałem, jak ludzie na ogół działają odpowiednio do swych różnych pragnień i w rezultacie, otrzymują różne typy ciał na wyższych i niższych planetach. Pytałeś mnie o te rzeczy, a ja wyjaśniłem ci to, co usłyszałem od autorytetów. O czym mam mówić teraz?

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 25-go Rozdziału 5-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" Chwały Pana Ananty."