C-4  Rozdział  XV

 

Pojawienie się i koronacja króla Prthu

 

 
04.15.01   Wielki mędrzec Maitreya kontynuował: Mój drogi Viduro, w ten sposób bramini i wielcy mędrcy ponownie kręcili dwoma ramionami martwego ciała króla Veny. W rezultacie z ramion tych wyszli mężczyzna i kobieta, stanowiący parę.

 

04.15.02   Wielcy mędrcy byli wysoce kształceni w wiedzy wedyjskiej. Kiedy ujrzeli, że ramion króla Veny narodzili się mężczyzna i kobieta, byli bardzo zadowoleni, gdyż domyślili się, że para ta była ekspansją pełnej cząstki Visnu, Najwyższej osoby Boga.

 

04.15.02   Znaczenie:      Metoda przyjęta przez wielkich mędrców i uczonych, posiadających znajomość wiedzy wedyjskiej, był doskonała. Dopilnowali, aby król Vena najpierw zrodził Bahukę, opisanego w poprzednim rozdziale i w ten sposób usunęli wszelkie reakcje grzesznych czynów króla. Kiedy ciało króla Veny zostało w ten sposób oczyszczone, wyszła z niego postać męska i żeńska i wielcy mędrcy domyślili się, że była to ekspansja Pana Visnu. Ekspansja ta oczywiście nie była visnu-tattvą, ale szczególnie upełnomocnioną ekspansją Pana Visnu zwaną aveśa.

 

04.12.03   Wielcy mędrcy powiedzieli: Mężczyzna jest pełną ekspansją mocy Pana Visnu, który utrzymuje cały świat, a kobieta jest pełną ekspansją bogini fortuny, która nigdy nie jest oddzielona od Pana.

 

04.15.03   Znaczenie:      Wyraźnie zaznaczono tutaj znaczenie tego, iż bogini fortuny nigdy nie jest oddzielona od Pana. Bogini fortuny cieszy się wielką sympatią ludzi z tego materialnego świata, którzy pragną jej łaski w postaci bogactw. Powinni oni jednakże wiedzieć, że bogini fortuny jest nierozłączna od Pana Visnu. Materialiści powinni zrozumieć, iż bogini fortuny należy czcić razem z Panem Visnu i nie należy uważać jej za postać oddzielną. Aby utrzymać swoje materialne bogactwo, materialiści poszukujący łaski bogini fortuny muszą czcić Laksmi razem z Panem Visnu. Jeśli materialista przyjmuje taktykę Ravany, który pragnął oddzielić Sitę od Pana Ramacandry, to ten proces rozdzielenia zniszczy jego. Osoby bardzo bogate, które zyskały łaskę bogini fortuny w tym świecie, musza zaangażować swoje pieniądze w służbę dla Pana. W ten sposób bez przeszkód będą mogły utrzymać swoją dostatnią pozycję.

 

04.15.04   Spośród tych dwojga, mężczyzna będzie w stanie rozszerzyć swą sławę na cały świat. Jego imię będzie Prthu. W istocie będzie on pierwszym pomiędzy królami.

 

04.15.04   Znaczenie:      Inkarnacje Najwyższej Osoby Boga są różnego typu. W śastrach jest powiedziane, że Garuda (nosiciel Pana Visnu) oraz Pan Śiva i Ananta są wszyscy bardzo potężnymi inkarnacjami aspektu Brahmana Pana. Podobnie, Śacipati, czyli Indra, król niebios, jest inkarnacją aspektu pożądania Pana. Aniruddha jest inkarnacją umysłu Pana. Podobnie, król Prthu jest inkarnacją władczej siły Pana. W ten sposób święte osoby i wielcy mędrcy przepowiedzieli przyszłe czynności króla Prthu, o którym już powiedziano, że był częściową inkarnacją pełnej ekspansji Pana.

 

04.15.05   Dziewczynka ma bardzo piękne zęby i tak wspaniałe cechy, że w istocie będzie zwiększała piękno noszonych przez siebie ornamentów. Na imię będzie miała Arci. W przyszłości przyjmie króla Prthu na męża.

 

04.15.06   Aby chronić ludzi tego świata, Najwyższa Osoba Boga pojawił się poprzez część Swojej mocy w postaci króla Prthu. Bezustanną towarzyszką Pana jest bogini fortuny i dlatego przyjęła ona częściową inkarnacje jako Arci, aby stać się żoną króla Prthu.

 

04.15.06   Znaczenie:      W Bhagavad-gicie Pan mówi, że kiedykolwiek widzimy jakąś niezwykłą siłę, powinniśmy wnioskować, że jest to jakaś szczególna częściowa reprezentacja Najwyższej Osoby Boga. Jest niezliczona liczba takich osób, ale nie wszystkie z nich są bezpośrednio visnu-tattva pełnymi ekspansjami Pana. Wiele spośród żywych istot zalicza się do śakti-tattv. Takie inkarnacje, upełnomocnione dla określonego celu, są znane jako śaktyaveśa-avatary. Takim śaktyaveśa-avatarem  był król Prthu. Podobnie, Arci, żona króla Prthu, była śaktyaveśa-avatarem bogini fortuny.

 

04.15.07   Wielki mędrzec Maitreya kontynuował: Mój drogi Viduraji, wówczas wszyscy bramini wielce chwalili i gloryfikowali króla Prthu, a chwały jego opiewali najlepsi pieśniarze z Gandharvaloki. Mieszkańcy Siddhaloki obsypali go kwiatami, a piękne kobiety na planetach niebiańskich tańczyły w ekstazie.

 

04.15.08   W przestrzeni kosmicznej dało się słyszeć dźwięki konch, trąb, bębenków i kotłów. Z różnych systemów planetarnych przybyli na Ziemię wielcy mędrcy, przodkowie i osobistości z planet niebiańskich.

 

04.15.09-10   Pan Brahma, pan całego wszechświata, przybył tam w towarzystwie wszystkich półbogów, jak też ich przywódców. Ujrzawszy na prawej dłoni króla Prthu linie papilarne cechujące Pana Visnu, a na jego stopach odcisk kwiatu lotosu, Pan Brahma domyślił się, że król Prthu był częściową reprezentacją Najwyższej Osoby Boga. Jeśli ktoś ma na dłoni symbol dysku, jak również inne tego typu linie, powinien zostać uznany za częściową reprezentację czy inkarnację Najwyższego Pana.

 

04.15.09-10   Znaczenie:      Istnieje system, poprzez który można rozpoznać inkarnację Najwyższej Osoby Boga. Dzisiaj stało się modą, że za inkarnację Boga przyjmuje się jakiegokolwiek drania, ale z wydarzenia tego widzimy, że Pan Brahma osobiście przestudiował ręce i stopy króla Prthu, szukając szczególnych znaków. W swoich przepowiedniach uczeni mędrcy-bramini przyjęli Prthu Maharaję za pełną częściową ekspansję Pana. Jednakże, kiedy na planecie tej obecny był Pan Krsna, pewien król ogłosił siebie Vasudevą i Pan Krsna go zabił. Zanim przyjmiemy kogoś za inkarnację Boga, powinniśmy sprawdzić jego tożsamość w oparciu o symptomy wspomniane w śastrach. Jeśli ktoś nie wykazuje tych symptomów, a podaje się za inkarnację Boga, powinien być za to zabity przez autorytety.

 

04.15.11   Uczeni bramini, którzy byli bardzo przywiązani do wedyjskich rytuałów, przygotowali koronacje króla. Na święto to ludzie ze wszystkich stron zgromadzili wszelkie parafernalia. W ten sposób wszystko było kompletne.

 

04.15.12   Wszystkie rzeki, morza, wzgórza, góry, węże, krowy, ptaki, zwierzęta, planety niebiańskie, planeta Ziemia i wszystkie inne żywe istoty, zgromadziły różne dary – odpowiednio do swych możliwości – aby ofiarować je królowi.

 

04.15.13   W ten sposób wielki król Prthu, wykwintnie przystrojony szatami i ornamentami, został ukoronowany i osadzony na tronie. Król i jego żona, Arci – również bogato przystrojona w klejnoty – wyglądali dokładnie jak ogień.

 

04.15.14   Wieki mędrzec kontynuował: Mój drogi Viduro, Kuvera podarował królowi Prthu złoty tron. Półbóg Varuna dał mu parasol, który bezustannie rozpylał małe cząsteczki wody i błyszczał niczym księżyc.

 

04.15.15   Półbóg powietrza, Vayu, podarował królowi Prthu dwie camary [pęki włosia]; król religii, Dharma, podarował mu girlandę kwiatów, która rozszerzy jego sławę; król niebios, Indra, dał mu wartościową koronę; a od nadzorcy śmierci, Yamarajy, dostał berło do panowania nad światem.

 

04.15.16   Pan Brahma podarował królowi Prthu zbroję utkaną z wiedzy duchowej, a Bharati [Sarasvati], żona Brahmy, dała mu transcendentalny naszyjnik. Pan Visnu [podarował mu dysk Sudarśana, a żona Pana Visnu, bogini fortuny – nieprzemijające bogactwo.

 

04.15.16   Znaczenie:      Wszyscy półbogowie obdarowali króla Prthu różnego rodzaju darami. Hari, inkarnacja Najwyższej Osoby Boga, znany na planetach niebiańskich jako Upendra, podarował królowi dysk Sudarśana. Należy wiedzieć, że ten dysk Sudarśana nie jest dokładnie tego samego typu co dysk Sudarśana używany przez Osobę Boga, Krsnę, czyli Visnu. Ponieważ Maharaja Prthu był częściową reprezentacja siły Najwyższej Osoby Boga, podarowany mu dysk Sudarśana reprezentował częściową moc oryginalnego dysku Sudarśana.

 

04.15.17   Pan Śiva podarował mu miecz w pochwie ozdobionej dziesięcioma księżycami, a jego żona, bogini Durga, dała mu tarczę ozdobioną setką księżyców. Półbóg Księżyca oddał mu konie zrobione z nektaru, a półbóg Viśvakarma obdarzył go bardzo pięknym powozem.

 

04.15.18   Półbóg ognia, Agni, podarował mu łuk wykonany z rogów kóz i krów, a od boga Słońca dostał strzały tak błyszczące jak światło słoneczne. Bóstwo przewodnie Bhurloki podarowało mu pantofle pełne siły mistycznej, a półbogowie przestrzeni kosmicznej raz po raz obdarowywali go kwiatami.

 

04.15.18   Znaczenie:      Werset ten opisuje, że pantofle króla posiadały mistyczne moce (paduke yogamayyau). Tak więc, kiedy król wkładał swoje stopy w te pantofle, natychmiast niosły one go tam, gdzie zapragnął. Yogini mistycy mogą przenosić się z miejsca na miejsce, zgodnie ze swymi pragnieniami. Podobną moc miały pantofle króla Prthu.

 

04.15.19   Półbogowie, którzy zawsze podróżują w przestrzeni kosmicznej, obdarzyli go umiejętnościami grania dramatów, śpiewania pieśni, gry na muzycznych instrumentach i stawania się niewidocznym, zgodnie ze swą wolą. Wielcy mędrcy również ofiarowali mu niezawodne błogosławieństwa, a ocean podarował mu konchę wyprodukowana z siebie.

 

04.15.20   Morza, góry i rzeki dały mu miejsce, żeby bez przeszkód mógł podróżować powozem, a suta, magadha i vandi ofiarowali mu modlitwy i pochwały. Wszyscy pojawili się przed nim, by dopełnić swych odpowiednich obowiązków.

 

04.15.21   Lecz kiedy wielce potężny król Prthu, syn Veny, ujrzał przed sobą tych profesjonalistów, uśmiechnął się, by im pogratulować i z powagą grzmiących chmur przemówił w ten sposób.

 

04.15.22   Król Prthu powiedział; O szlachetny, suto, magadho i inni bhaktowie ofiarowujący modlitwy, cechy, o których mówiliście, nie występują we mnie. Dlaczego więc chwalicie mnie za nie, skoro zalety te nie znalazły we mnie schronienia? Nie chcę, aby słowa, które skierowaliście do mnie, były daremne. Lepiej ofiarujcie je komuś innemu.

 

04.15.22   Znaczenie:      Wszystkie pochwały i modlitwy wypowiedziane przez sutę, magadhę i vandi, tłumaczyły boskie cechy Maharajy Prthu, gdyż był on śaktyaveśa inkarnacją Najwyższej Osoby Boga. Ponieważ jednak cechy te jeszcze się nie zamanifestowały, król Prthu zapytał bardzo pokornie, dlaczego bhaktowie chwalą go tymi wzniosłymi słowami. Nie chciał, aby ktokolwiek ofiarowywał modlitwy czy chwalił go, jeśli naprawdę nie posiadał tych cech, o których mówili. Ofiarowanie modlitw było z pewnością właściwe, gdyż był on inkarnacją Boga, ale ostrzegł on, że nie należy nikogo przyjmować za inkarnację Osoby Boga, jeśli osoba ta nie posiada boskich cech. W obecnych czasach jest tak wiele tzw. inkarnacji Osoby Boga, ale są to jedynie głupcy i łotry, których ludzie przyjmują za inkarnacje Boga, pomimo tego, że nie posiadają boskich cech. Król Prthu pragnął, aby w przyszłości jego prawdziwe cechy uzasadniły te słowa pochwały. Mimo iż nie było błędu w ofiarowanych modlitwach, Prthu Maharaja sygnalizował, że modlitw takich nie należy ofiarowywać osobie niekompetentnej, która podaje się za inkarnację Najwyższej Osoby Boga.

 

04.15.23   O szlachetni recytatorzy, ofiarujcie te modlitwy we właściwym czasie, gdy cechy, o których mówiliście, rzeczywiście zamanifestują się we mnie. Szlachetni, którzy ofiarowują takie modlitwy Najwyższej Osobie Boga, nie przypisują tych cech istocie ludzkiej, która w rzeczywistości ich nie ma.

 

04.15.23   Znaczenie:      Szlachetni bhaktowie Najwyższej Osoby Boga doskonale wiedzą, kto jest Bogiem, a kto Nim nie jest. Niewielbiciele impersonaliści jednakże, którzy nie mają pojęcia, kim jest Bóg i którzy nigdy nie ofiarowują modlitw Najwyższej Osobie Boga, zawsze są skorzy przyjąć za Boga jakąś istotę ludzką i jej ofiarowywać tego typu modlitwy. Taka jest różnica pomiędzy bhaktą a demonem. Demony wymyślają swoich własnych bogów, czy demon sam podaje się za Boga, idąc za przykładem Ravany czy Hiranyakaśipu. Chociaż Prthu Maharaja był rzeczywiście inkarnacją Najwyższej Osoby Boga, odrzucił te modlitwy, ponieważ cechy Najwyższej Osoby Boga jeszcze się w nim nie zamanifestowały. Chciał podkreślić, że ten, kto naprawdę  nie posiada tych cech, nie powinien usiłować angażować swych zwolenników i wielbicieli w ofiarowanie mu pochwał, nawet jeśli cechy te mogłyby zamanifestować się w nim w przyszłości. Jeśli człowiek, który w rzeczywistości nie posiada cech wielkiej osoby, angażuje swoich zwolenników, aby chwalili go, oczekując, że cechy te rozwiną się w nim w przyszłości, to ten rodzaj pochwały jest w rzeczywistości zniewagą.

 

04.15.24   Jak człowiek inteligentny – wystarczająco kompetentny, by takie cechy posiadać – mógłby pozwolić swym zwolennikom, aby chwalili go za nie, jeśli naprawdę by ich nie posiadał? Chwalenie kogoś poprzez mówienie mu, że gdyby był wykształcony, to mógłby zostać wielkim uczonym czy wielką osoba, nie jest niczym innym jak tylko oszustwem. Głupiec, który przyjmuje takie pochwały, nie wie, że takie słowa są jedynie zniewagą.

 

04.15.24   Znaczenie:      Prthu Maharaja był inkarnacją Najwyższej Osoby Boga, tak jak poświadczył to już Pan Brahma i inni półbogowie, kiedy ofiarowali królowi wiele niebiańskich darów. Lecz ponieważ dopiero co został ukoronowany, nie mógł jeszcze zamanifestować swoich boskich cech w działaniu. Dlatego nie był skłonny przyjąć pochwał bhaktów. Tzw. inkarnacje Boga powinny wyciągnąć zatem nauki z zachowania króla Prthu. Demony bez boskich cech nie powinny przyjmować fałszywych pochwał od swoich zwolenników.

 

04.15.25   Tak jak osoba mająca poczucie honoru i wielkoduszności nie chce słuchać o swych okropnych postępkach, tak osoba bardzo sławna i potężna nie znosi słuchać pochwał.

 

04.15.26   Król Prthu kontynuował; Moi drodzy bhaktowie, na czele z sutami, jak dotychczas nie zasłynąłem jeszcze z osobistych dokonań, ponieważ nie uczyniłem jeszcze nic chwalebnego, co byłoby godne waszych słów pochwały. Dlatego jak mógłbym angażować was, byście wychwalali me czynności dokładnie jak dzieci?

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 15-go Rozdziału 4-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Pojawienie się i koronacja króla Prthu."