Canto – 3  "STATUS QUO"

 

C-3 - Rozdział  I      Pytania Vidury

C-3 - Rozdział  II     Wspominanie Pana Krsny

C-3 - Rozdział  III    Rozrywki Pana Poza Vrndavaną

C-3 - Rozdział  IV    Vidura zbliża się do Maitreyi

C-3 - Rozdział   V    Rozmowy Vidury z Maitreyą

C-3 - Rozdział  VI    Stworzenie formy kosmicznej

C-3 - Rozdział  VII   Dalsze pytania Vidury

C-3 - Rozdział  VII   Dalsze pytania Vidury

C-3 - Rozdział  VIII  Manifestacja Brahmy z Garbhodakaśayi Visnu

C-3 - Rozdział  IX     Modlitwy Brahmy o stwórczą energię

C-3 - Rozdział  X       Podziały stworzenia

C-3 - Rozdział  XI     Odliczanie czasu na podstawie atomu

C-3 - Rozdział  XII    Stworzenie Kumarów i innych

C-3 - Rozdział  XIII   Pojawienie się Pana Varahy

C-3 - Rozdział  XIV   Brzemienność Diti wieczorem

C-3 - Rozdział  XV     Opis królestwa Boga

C-3 - Rozdział  XVI   Dwaj odźwierni Vaikunthy, Jaya i Vijaya, przeklęci przez mędrców

C-3 - Rozdział  XVII  Zwycięstwo Hiranyaksy nad wszystkimi stronami wszechświata

C-3 - Rozdział  XVIII Bitwa pomiędzy Panem Dzikiem a demonem Hiranyaksą

C-3 - Rozdział  XIX    Zabicie demona Hiranyaksy

C-3 - Rozdział  XX     Rozmowa Maitreyi z Vidurą

C-3 - Rozdział  XXI    Rozmowa Manu i Kardamy

C-3 - Rozdział  XXII   Małżeństwo Kardamy i Devahuti

C-3 - Rozdział  XXIII  Rozpacz Devahuti

C-3 - Rozdział  XXIV  Wyrzeczenie Kardamy Muniego

C-3 - Rozdział  XXV    Wspaniałość służby oddania

C-3 - Rozdział  XXVI  Podstawowe prawa natury materialnej

C-3 - Rozdział  XXVII Rozumienie natury materialnej

C-3 - Rozdział  XXVIIIWskazówki Kapili dotyczące pełnienia służby oddania

C-3 - Rozdział  XXIX   Pan Kapila wyjaśnia służbę oddania

C-3 - Rozdział  XXX    Pan Kapila opisuje niepomyślne czynności karmiczne

C-3 - Rozdział  XXXI   Nauki Pana Kapili o ruchach żywych istot

C-3 - Rozdział  XXXII  Uwikłanie w czynności karmiczne

C-3 - Rozdział  XXXIII Czynności Kapili