C-3 - Rozdział  XIII

 

Pojawienie się Pana Varahy

 

 
03.13.01   Śri Śukadeva Gosvami rzeki O królu, Vidura, który wysłuchał od mędrca Maitreyi tych najbardziej prawych tematów, pytał dalej o Najwyższą Osobę Boga, gdyż uwielbiał o Nim słuchać.

 

03.13.01   Znaczenie:    Słowo adrtah jest znaczące, gdyż wskazuje, iż Vidura miał naturalną skłonność do słuchania transcendentalnego przekazu o Najwyższej Osobie Boga. Nigdy nie był on w pełni zadowolony, mimo iż, nieprzerwanie słuchał tych tematów. Pragnął słuchać coraz więcej, tak by być coraz bardziej pobłogosławionym tym transcendentalnym przekazem.

 

03.13.02   Vidura rzekł: O wielki mędrcze, cóż uczynił Svayambhuva, drogi syn Brahmy, gdy dostał swoją oddaną żonę?

 

03.13.03   O najlepszy z prawych, pierwszy król pośród królów [Manu] był wielkim bhaktą Osoby Boga Hari, i dlatego pomyślną rzeczą jest słuchanie o jego wzniosłym charakterze i czynnościach. Zatem opisz je proszę, gdyż bardzo pragnę o nich posłuchać.

 

03.13.03   Znaczenie:      Śrimad-Bhagavatam jest wypełnione transcendentalnymi tematami o Osobie Boga i Jego czystych bhaktach. W świecie absolutnym nie istnieje różnica między jakością Najwyższego Pana i Jego czystego bhakty. Dlatego też słuchanie tematów o Panu i słuchanie o charakterze i czynnościach czystego bhakty ma ten sam rezultat – rozwinięcie służby oddania.

 

03.13.04   Osoby, które – podejmując wiele trudów – słuchają od mistrza duchowego przez dłuższy czas, muszą słuchać z ust czystych bhaktów o charakterze i czynnościach czystych bhaktów. Czyści bhaktowie zawsze w swoich sercach myślą o lotosowych stopach Osoby Boga, który obdarza ich wyzwoleniem.

 

03.13.04   Znaczenie:      Transcendentalnymi studentami są osoby, które podejmują wiele trudów dla zdobycia wykształcenia poprzez słuchanie Ved od bona fide mistrza duchowego. Muszą słuchać nie tylko o czynnościach Pana, ale również o transcendentalnych cechach bhaktów, którzy bezustannie myślą o lotosowych stopach Pana przebywającego w ich sercach. Czysty bhakta Pana nawet na moment nie może być oddzielony od lotosowych stóp Pana. Niewątpliwie Pan jest zawsze obecny w sercach wszystkich żywych stworzeń, ale oni nie zdają sobie z tego sprawy, gdyż okryte są iluzoryczną energią materialną. Jednakże bhaktowie uświadamiają sobie obecność Pana i dlatego zawsze mogą oglądać Jego lotosowe stopy w swoich sercach. Tacy czyści bhaktowie Pana są tak chwalebni jak Pan. W rzeczywistości Pan mówi, że są oni bardziej godni czci niż On Sam. Wielbienie bhakty ma więcej mocy niż wielbienie Pana. Dlatego transcendentalnym obowiązkiem studentów jest słuchanie o czystych bhaktach, tak jak mówią o nich podobni im bhaktowie Pana, jako że nie można wyjaśniać nic o Panu lub Jego bhakcie, samemu nie będąc czystym bhaktą.

 

03.13.05   Śri Śukadeva Gosvami rzekł: Osoba Boga Śri Krsna z przyjemnością kładł Swoje lotosowe stopy na kolanach Vidury, gdyż Vidura był bardzo łagodny i szlachetny. Mędrca Maitreyę bardzo zadowoliły słowa Vidury i będąc pod wpływem jego nastroju, zaczął mówić.

 

03.13.05   Znaczenie:      Bardzo znaczące jest słowo sahasra-śirsnah. Jako sahasra-śirsnah znana jest osoba, która ma rozmaite energie i czynności oraz wspaniały mózg. Ta kwalifikacja odnosi się tylko do Osoby Boga, Śri Krsny, i nikogo więcej. Osoba Boga z przyjemnością jadał czasem obiad z Vidurą w jego domu, a podczas odpoczynku kładł Swoje lotosowe stopy na jego kolanach. Maitreya był zainspirowany, myśląc o niezwykłym szczęściu Vidury. Włosy na jego ciele zjeżyły się i z przyjemnością i z wielkim zachwytem zaczął mówić o Osobie Boga.

 

03.13.06   Mędrzec Maitreya rzekł do Vidury: Manu, ojciec ludzkości, wraz z żoną złożył Panu Brahmie – skarbnicy wiedzy wedyjskiej – swe pokłony i ze złożonymi rękoma w ten sposób zwrócił się do niego.

 

03.13.07   Jesteś ojcem wszystkich żywych istot i źródłem ich istnienia, gdyż wszyscy narodzili się z ciebie. Proszę, poucz nas, w jaki sposób możemy ci służyć.

 

03.13.07   Znaczenie:    Obowiązkiem syna jest nie tylko uczynienie ojca źródłem zaspokojenia wszelkich potrzeb, ale także, po osiągnięciu dojrzałego wieku, służenie mu. Takie jest prawo tego świata, które istnieje od czasów Brahmy. Obowiązkiem ojca jest wychowywanie syna do momentu, gdy ten dorośnie. Gdy syn jest dorosły, jego obowiązkiem – z kolei – jest pełnienie służby dla ojca.

 

03.13.08   O czcigodny, proszę udziel nam instrukcji co do wykonywania obowiązków, zgodnie z naszymi możliwościami działania, tak abyśmy mogli ich przestrzegać dla sławy w tym życiu i postępu w przyszłym.

 

03.13.08   Znaczenie:    Brahma otrzymał tę wiedzę wedyjską bezpośrednio od Osoby Boga i każdy, kto wykonuje powierzone mu obowiązki w sukcesji uczniów wywodzącej się od Brahmy, z pewnością uzyska sławę w tym życiu i wyzwolenie w następnym. Sukcesja uczniów pochodząca od Brahmy nazywana jest Brahma-sampradaya i wygląda ona następująco:

Brahma,

Narada,

Vyasa,

Madhva Muni (Purnaprajna),

Padmanabha,

Nrhari,

Madhava,

Aksobhya,

Jayatirtha,

Jnanasindhu,

Dayanidhi,

Vidyanidhi,

Rajendra,

Jayadharma,

Purusottama,

Brahma-nyatirtha,

Vyasatirtha,

Laksmipati,

Madhavendra Puri,

Iśvara Puri,

Śri Caitanya Mahaprabhu,

Svarupa Damodara,

Śri Rupa Gosvami i inni,

Śri Raghunatha dasa Gosvami,

Krsnadasa Gosvami,

Narottama dasa Thakura,

Viśvanatha Cakravarti,

Jagannatha dasa Babaji,

Bhaktivinoda Thakura,

Gaurakiśora dasa Babaji,

Śrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati,

A. C. Bhaktivedanta Swami.

    Ta linia sukcesji uczniów wywodząca się od Brahmy jest duchowa, natomiast genealogiczna sukcesja rozpoczynająca się od Manu jest materialna. Obie jednak zmierzają do tego samego celu – świadomości Krsny.

 

03.13.09   Pan Brahma rzekł: Mój drogi synu, panie świata, jestem bardzo zadowolony z ciebie, gdyż bez zastrzeżeń, całym swoim sercem, podporządkowałeś się moim instrukcjom. Dlatego pragnę obdarzyć ciebie i twoją żonę wszelkimi błogosławieństwami.

 

03.13.09   Znaczenie:      Związek między ojcem i synem jest zawsze wzniosły. Ojciec, w naturalny sposób, jest dobrze nastawiony do swojego syna i zawsze jest gotowy pomóc mu uczynić postęp w życiu. Ale pomimo dobrej woli ojca, czasami syn błądzi, niewłaściwie wykorzystując swoją osobistą niezależność. Każda żywa istota, bez względu na to, jak jest potężną czy małą, ma wolny wybór. Jeżeli syn szczerze pragnie, by ojciec nim kierował, to ojciec z pewnością dziesięć razy chętniej udziela mu instrukcji i kieruje nim. Związek ojca i syna, taki jak pokazano tutaj na przykładzie stosunków Brahmy i Manu, jest wspaniały. Obaj – ojciec i syn – są kwalifikowani i cała ludzkość powinna naśladować ich przykład. Manu, syn, szczerze prosi ojca, Brahmę, aby go poinstruował. A ojciec, który jest pełen mądrości wedyjskiej, z przyjemnością to robi. Na przykładzie, jaki dał ojciec ludzkości, mogą ściśle wzorować się ludzie, a to przyczyni się do rozwoju związku między ojcami i synami.

 

03.13.10   O bohaterze, twoje zachowanie wobec ojca jest całkowicie stosowne w związku ojca z synem. Taki właśnie szacunek wymagany jest w stosunku do osób wyższych. Ktoś, kto jest ponad zazdrością i jest rozsądny, akceptuje rozkazy swojego ojca z wielką przyjemnością i wykonuje ja najlepiej, jak potrafi.

 

03.13.10   Znaczenie:      Kiedy czterej poprzedni synowie Brahmy – mędrcy Sanaka, Sanatana, Sanandana i Sanat-kumara – odmówili posłuszeństwa swojemu ojcu, Brahma zmartwił się i jego gniew zamanifestował się w formie Rudry. Brahma nie zapomniał o tym incydencie i dlatego posłuszeństwo Svayambhuvy Manu było dla niego bardzo zachęcające. Z materialnego punktu widzenia nieposłuszeństwo mędrców wobec rozkazu ojca na pewno było grzeszne, ale ponieważ okazali je dla wyższego celu, byli wolni od jego reakcji. Jednakże ci, którzy nie słuchają swoich ojców ze względów materialnych, z pewnością będą cierpieć skutki takiego zachowania. Posłuszeństwo Manu wobec ojca w materialnych sprawach na pewno było wolne od zazdrości i zwykły człowiek w świecie materialnym powinien podążać za przykładem Manu.

 

03.13.11   Ponieważ jesteś bardzo posłusznym mi synem, proszę cię, abyś zrodził w łonie swojej żony dzieci tak kwalifikowane jak ty. Rządź światem zgodnie z zasadami służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga i w ten sposób, poprzez spełnianie yajni, czcij Pana.

 

03.13.11   Znaczenie:    Tutaj wyraźnie opisany jest cel materialnego stworzenia dokonanego przez Brahmę. Każda żywa istota powinna płodzić wspaniałe dzieci w łonie swojej żony, traktując to jako ofiarę, której celem jest czczenie Najwyższej Osoby Boga w służbie oddania. W Visnu Puranie (3.8.9) jest powiedziane:

 

varnaśramacaravata    purusena parah puman

visnur aradhyate pantha    nanyat tat-tosa-karanam

 

"Najwyższą Osobę Boga, Visnu, można wielbić przez właściwe wypełnianie zasad varny i aśramy. Nie ma innej alternatywy, by zadowolić Pana, poza wypełnianiem zasad systemu varnaśramy."

    Czczenie Visnu jest najwyższym celem ludzkiego bycia. Ci, którzy żyją w małżeństwie i mają uregulowane, zgodne z zasadami zadowalanie zmysłów, muszą także przyjąć odpowiedzialność, by zadowolić Najwyższą Osobę Boga, Visnu. Pierwszym środkiem do osiągnięcia tego celu jest system varnaśrama-dharmy. Varnaśrama-dharma jest instytucją której celem jest systematyczne rozwijanie kultu Visnu. Jeżeli jednakże bezpośrednio angażujemy się w proces służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga, to przyjmowanie dyscypliny systemu varnaśrama-dharmy nie jest rzeczą konieczną. Inni synowie Brahmy, Kumarowie, bezpośrednio zaangażowali się w służbę oddania i w ten sposób nie było potrzeby, by spełniali zasady varnaśrama-dharmy.

 

03.13.12   O królu, spełnisz najlepszą służbę dla mnie, jeśli bodziesz chronił żywe istoty w materialnym świecie. Kiedy Najwyższy Pan zobaczy, że jesteś dobrym opiekunem uwarunkowanych dusz, na pewno Pan zmysłów będzie bardzo zadowolony z ciebie.

 

03.13.12   Znaczenie:    Cały administracyjny system aranżowany jest w ten sposób, by umożliwić powrót do domu, powrót do Boga. Brahma jest reprezentantem Najwyższej Osoby Boga, a Manu jest reprezentantem Brahmy. Podobnie, wszyscy inni królowie na różnych planetach wszechświata są reprezentantami Manu. Manu-samhita jest księgą prawniczą dla całego społeczeństwa ludzkiego, która nakierowuje wszystkie czynności ku transcendentalnej służbie dla Pana. Dlatego każdy król musi wiedzieć, że jego odpowiedzialność w administrowaniu nie polega jedynie na zbieraniu podatków od obywateli. Powinien on osobiście dopilnować, aby jego poddani uczyli się wielbienia Visnu. Każdy musi nauczyć się wielbienia Visnu i zaangażować się w służbę oddania dla Hrsikeśy – Pana zmysłów. Przeznaczeniem uwarunkowanych dusz nie jest zadowalanie swoich materialnych zmysłów, ale zadowolenie zmysłów Hrsikeśy, Najwyższej Osoby Boga. Taki jest cel całego systemu administracyjnego. Osoba znająca ten sekret jak pokazuje to Brahma jest doskonałym władcą. Osoba nie wiedząca o tym jest administratorem "na pokaz". Dzięki instruowaniu obywateli o służbie oddania dla Pana, głowa państwa uwalnia się od złych reakcji. W momencie gdy nie robi tego, nie wypełnia powierzonego mu uciążliwego obowiązku i wskutek tego jest karany przez najwyższy autorytet. Nie ma innego wyboru w wypełnianiu obowiązków administracyjnych.

 

03.13.13   Najwyższa Osoba Boga, Janardana [Pan Krsna], jest formą, która przyjmuje wszystkie rezultaty ofiar. Jeśli On nie jest zadowolony, wtedy wszelkie wysiłki dla uczynienia postępu są daremne. On jest najwyższy Jaźnią i dlatego osoba, która Go nie zadowala, na pewno zaniedbuje swoje własne dobro.

 

03.13.13   Znaczenie:    Brahma jest upełnomocniony, by zarządzać sprawami wszechświata, a on z kolei upoważnia Manu i innych, jako charges d'affaires materialnej manifestacji. Ale celem całej tej sprawy jest zadowolenie Najwyższej Osoby Boga. Brahma wie, w jaki sposób zadowolić Pana i podobnie, osoby zaangażowane zgodnie z planem działania Brahmy również to wiedzą. Pan jest zadowalany przez służbę oddania składającą się z dziewięciu procesów słuchania, intonowania itd. Wypełnianie przepisanej służby oddania leży w naszym interesie i każdy, kto to zaniedbuje, lekceważy swoje własne dobro. Każdy pragnie zadowolić swoje zmysły, ale ponad zmysłami stoi umysł, ponad umysłem jest inteligencja, ponad inteligencją – indywidualna dusza, a ponad indywidualną duszą – Dusza Najwyższa. A nawet ponad Duszą Najwyższą jest Najwyższa Osoba Boga, visnu-tattva. Pierwotnym Panem i przyczyną wszystkich przyczyn jest Śri Krsna. Pełnym procesem doskonałej służby jest pełnienie służby dla satysfakcji transcendentalnych zmysłów Pana Krsny, który znany jest jako Janardana.

 

03.13.14   Śri Manu rzekł: O wszechpotężny panie, o zabójco wszystkich grzechów, posłusznie wypełnię twoje polecenia. Teraz, proszę, wskaż mi moje miejsce i miejsce żywych istot zrodzonych ze mnie.

 

03.13.15   O panie półbogów, proszę; spróbuj podnieść Ziemię zanurzoną w wielkiej wodzie, gdyż jest ona siedzibą wszystkich żywych istot. Dzięki twojemu wysiłkowi i łasce Pana można to uczynić.

 

03.13.15   Znaczenie:      Wielką wodą wspomnianą w tym kontekście jest Ocean Garbhodaka, który zajmuje połowę wszechświata.

 

03.13.16   Śri Maitreya rzekł: Widząc Ziemię zanurzoną w wodzie, Brahma przez długi czas rozmyślał, jak ją z niej wydobyć.

 

03.13.16   Znaczenie: Według Jivy Gosvamiego, tematy opisane tutaj pochodzą z różnych mileniów. Te tematy pochodzą z milenium Śvetavaraha. W rozdziale tym będą również dyskutowane tematy odnoszące się do milenium Caksusa.

 

03.13.17   Brahma rozmyślał: Kiedy byłem zaangażowany w proces tworzenia, potop zalał Ziemię i upadła ona w głębię oceanu. Cóż my, na których spoczywa odpowiedzialność za stworzenie, możemy uczynić? Najlepiej, jeśli pokieruje nami Wszechmocny Pan.

 

03.13.17   Znaczenie:    Bhaktowie Pana, którzy są Jego zaufanymi sługami, czasami borykają się z różnymi problemami przy spełnianiu poszczególnych obowiązków, ale nigdy nie są tym zniechęceni. Mają pełną wiarę w Pana, a On toruje drogę Swoim bhaktom, aby bez przeszkód pełnili swoje obowiązki.

 

03.13.18   O bezgrzeszny Viduro, nagle, gdy Brahma pogrążony był w myślach, z jego nozdrzy pojawiła się mała forma dzika. Stworzenie to nie było większe od górnej części kciuka.

 

03.13.19   O potomku Bharaty, kiedy Brahma obserwował Go, dzik ten zamanifestował się na niebie, przyjmując wspaniałą postać wielkości olbrzymiego słonia.

 

03.13.20   Brahma i wielcy bramini, tacy jak Marici, jak również Kumarowie i Manu, pełni zdumienia na widok wspaniałej formy dzika, która pojawiła się na niebie, rozprawiali o tym w ten sposób.

 

03.13.21   Czyż to jakaś niezwykła istota pojawiła się udawając dzika? To zdumiewające, że wyszedł On z mojego nosa.

 

03.13.22   Najpierw dzik ten nie był większy niż koniec kciuka, a w chwilę potem stał się tak duży jak kamień. Mój umysł jest zaniepokojony. Czyż jest On Najwyższą Osobą Boga, Visnu?

 

03.13.22   Znaczenie:    Skoro Brahma jest najstarszą osobą we wszechświecie, a nigdy dotychczas nie widział takiej formy, to mógł się domyślić, że to zdumiewające pojawienie się dzika było inkarnacją Visnu. Niepospolite, symptomatyczne cechy inkarnacji Boga mogą zwieść nawet umysł Brahmy.

 

03.13.23   Kiedy Brahma naradzał się ze swoimi synami, Najwyższa Osoba Boga, Visnu, ryknął niespokojnie niczym wielka góra.

 

03.13.23   Znaczenie:      Wygląda na to; że wielkie wzgórza i góry również mają zdolność "ryczenia", gdyż są także żywymi istotami. Siła wibrowanego dźwięku jest proporcjonalna do wielkości materialnego ciała. Gdy Brahma zastanawiał się, czy jest to pojawienie się inkarnacji Pana w formie dzika, Pan potwierdził jego przypuszczenia, rycząc wspaniałym głosem.

 

03.13.24   Wszechmocny Najwyższa Osoba Boga ponownie zaryczał Swoim niezwykłym głosem, który odbił się echem we wszystkich stronach, czym ożywił Brahmę i innych wysoko wyniesionych braminów.

 

03.13.24   Znaczenie:      Brahma i inni oświeceni bramini, którzy znają Najwyższą Osobę Boga, zawsze ożywiają się, kiedy Pan przychodzi w którejś ze Swoich licznych inkarnacji. Pojawienie się wspaniałej i olbrzymiej inkarnacji Visnu, dzika podobnego do góry, nie napełniło ich żadnym strachem, chociaż rozbrzmiewający głos Pana był potężny i odbijał się echem we wszystkich stronach, będąc jawnym zagrożeniem dla wszystkich demonów, które mogłyby rzucić wyzwanie Jego wszechmocy.

 

03.13.25   Gdy wielcy mędrcy i myśliciele, mieszkańcy Janaloki, Tapoloki i Satyaloki, usłyszeli wzburzony głos Pana Dzika, który był wszechpomyślnym dźwiękiem wszechłaskawego Pana, zaintonowali pomyślne mantry z trzech Ved.

 

03.13.25   Znaczenie:    W tym wersecie bardzo znaczące jest słowo maya-maya. Maya ma trzy znaczenia: "łaska", "specyficzna wiedza", a także "iluzja". Zatem Pan w formie dzika jest wszystkim: jest łaskawy, jest wszelką wiedzą i jest również iluzją. Na dźwięk, który Pan wibrował w inkarnacji dzika, wielcy mędrcy z planet Janaloka, Tapoloka i Satyaloka odpowiedzieli hymnami wedyjskimi. Na tych planetach żyją bardzo intelektualnie rozwinięte i pobożne żywe istoty. I kiedy usłyszeli niezwykły głos dzika, domyślili się, że te specyficzne wibracje wytworzył nikt inny, jak tylko Sam Pan. Toteż odpowiedzieli na nie, modląc się do Pana hymnami wedyjskimi. Planeta Ziemia została zatopiona w mule, ale słuchając głosu Pana, mieszkańcy wyższych planet unosili się radością, gdyż wiedzieli, że Pan pojawił się, aby ją uwolnić. Dlatego Brahma i wszyscy mędrcy; tacy jak Bhrgu i inni synowie Brahmy oraz uczeni bramini, ożywili się i zgodnie sławili Pana transcendentalnymi wibracjami hymnów wedyjskich. Najważniejszym jest werset z Brhan-naradiya Purany: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna; Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

 

03.13.26   Pan, zaryczawszy ponownie w odpowiedzi na wedyjskie modlitwy wielkich bhaktów, wszedł do wody poruszając się niczym słoń. Jest On obiektem modlitw wedyjskich i dlatego zrozumiał, że modlitwy bhaktów były przeznaczone dla Niego.

 

03.13.26   Znaczenie:      Każda forma Pana, w jakiejkolwiek postaci, zawsze jest transcendentalna, pełna wiedzy i łaski. Pan niszczy wszelkie zanieczyszczenie materialne, gdyż Jego forma uosabia wiedzę wedyjską. Transcendentalną formę Pana wielbią wszystkie Vedy. W mantrach wedyjskich, w Iśopanisadzie, bhaktowie proszą Pana, by usunął oślepiający blask, ponieważ zakrywa on Jego prawdziwą twarz. Pan nie posiada materialnej formy, ale Jego formę zawsze można zrozumieć w oparciu o Vedy i dzięki Vedom. Vedy są uważane za oddech Pana i Brahma, oryginalny student Ved, wciągnął ten oddech. Wydech Brahmy przez nozdrza spowodował pojawienie się Pana w formie dzika i dlatego też inkarnacja Pana jako dzika jest uosobieniem Ved. Wielcy mędrcy z wyższych planet wysławiają inkarnacje Pana prawdziwymi hymnami wedyjskimi. Ilekroć wysławiany jest Pan, to można być pewnym, że mantry wedyjskie są prawidłowo wibrowane. Dlatego Pan był zadowolony, kiedy mantry te były intonowane. I żeby zachęcić Swoich czystych bhaktów, ponownie zaryczał i wszedł do wody; by uratować zatopioną Ziemię.

 

03.13.27   Zanim Pan Dzik wszedł do wody, by ratować Ziemię, uniósł się do nieba i tak trzasnął ogonem, że Jego twarde włosy zadrgały. Jego spojrzenie było świetliste, a racicami i lśniącymi, białymi kłami rozproszył chmury na niebie.

 

03.13.27   Znaczenie:      Modlitwy, które bhaktowie ofiarowują Panu, opisują Jego transcendentalne czyny. Tutaj wymienione zostały niektóre z transcendentalnych cech Pana w formie dzika. Podczas gdy mieszkańcy trzech wyższych systemów planetarnych składali Panu modlitwy, Jego ciało rozprzestrzeniło się na całe niebo, poczynając od najwyższej planety Brahmaloki, czyli Satyaloki. W Brahma-samhicie powiedziane jest, że słońce i księżyc są Jego oczyma; dlatego Jego spojrzenie było tak świetliste, jak słońce czy też księżyc. Pan opisany jest tutaj jako mahidhrah, to znaczy "wielka góra" lub "ten, który utrzymuje Ziemię". Innymi słowy, ciało Pana było tak wielkie i ciężkie jak Himalaye; gdyby było inaczej, to w jaki sposób mógłby utrzymać całą Ziemię na Swoich białych kłach? Poeta Jayadeva, wielki bhakta Pana, śpiewał o tym wydarzeniu w modlitwach do inkarnacji Pana:

 

vasati daśana-śikhare dharani tava lagna

śaśini kalanka-kaleva nimagna

keśava dhrta-śukara-rupa jaya jagadiśa hare

 

"Wszelka chwała Panu Keśavie [Krsnie], który pojawił się jako dzik. Trzymał Ziemię pomiędzy Swymi kłami; które wyglądały jak urwiste skały na księżycu."

 

03.13.28   Był On Samym Najwyższym Panem Visnu i dlatego był transcendentalny. Jednakże posiadał ciało wieprza i dlatego szukał Ziemi posługując się węchem. Jego kły były naprawdę groźne i spojrzał na bhaktów-braminów, którzy ofiarowywali Mu modlitwy. I tak wszedł do wody.

 

03.13.28   Znaczenie:      Powinniśmy zawsze pamiętać, że chociaż ciało wieprza jest materialne, to forma wieprza Pana nie była zanieczyszczona materialnie. Nie jest możliwe, żeby ziemski wieprz przyjął gigantyczną formę rozprzestrzeniającą się na całym niebie, począwszy od Satyaloki. Ciało Pana zawsze, we wszystkich okolicznościach jest transcendentalne, dlatego przyjęcie formy dzika jest jedynie Jego rozrywką. Jego ciało jest wszystkimi Vedami, czyli jest transcendentalne. Ale skoro przyjął formę dzika, poszukiwał Ziemi węchem, tak właśnie jak wieprz. Pan w doskonały sposób może grać rolę jakiejkolwiek żywej istoty. Gigantyczna postać dzika z pewnością napawała grozą wszystkich niebhaktów, ale dla czystych bhaktów forma ta wcale nie była straszna. Przeciwnie, spojrzał na Swoich bhaktów z taką przyjemnością, że wszyscy poczuli transcendentalne szczęście.

 

03.13.29   Zanurzając się w wodzie niczym olbrzymia góra, Pan Dzik rozdzielił ją pośrodku i w ten sposób pojawiły się dwie wysokie fale, niczym ramiona oceanu, który zapłakał głośno, jak gdyby modląc się do Pana "O Panie wszystkich ofiar, proszę, nie przecinaj mnie na dwie części! Łaskawie oszczędź mnie."

 

03.13.29   Znaczenie:   Nawet wielki ocean zaniepokoił się, gdy wpadło do niego, podobne górze, ciało transcendentalnego dzika. Wydawało się, że przestraszył się, jak gdyby groziła mu śmierć.

 

03.13.30   Pan Dzik przecinał ocean racicami niczym ostrymi strzałami i znalazł jego granice, chociaż był on nieograniczony. Wreszcie zobaczył Ziemię, miejsce spoczynku wszystkich żywych istot, leżącą w ten sposób, jak na początku stworzenia, i osobiście ją podniósł.

 

03.13.30   Znaczenie:      Słowo rasayam czasami rozumiane jest jako Rasatala, najniższy system planetarny, ale według Viśvanathy Cakravartiego Thakury w tym przypadku nie można przyjąć tego znaczenia. Ziemia jest położona siedem razy wyżej niż inne systemy planetarne: Tala, Atala, Talatala, Vitala, Rasatala, Patala itd. Zatem Ziemia nie może być umieszczona w systemie planetarnym Rasatala. Opisuje to Visnu-dharma:

 

patala-muleśvara-bhoga-samhatau

vinyasya padau prthivim ca bibhratah

yasyopamano na babhuva so 'cyuto

mamastu mangalya-vivrddhaye harih

 

Zatem Pan znalazł Ziemię na dnie Oceanu Garbhodaka, gdzie planety spoczywają w czasie dewastacji, która następuje w końcu dnia Brahmy.

 

03.13.31   Pan Dzik bez trudu wziął Ziemię na kły i podniósł ją z wody. Dzięki temu wyglądał bardzo majestatycznie. Jarząc się gniewem niczym koło Sudarśana, Pan natychmiast zabił demona [Hiranyaksę], mimo iż ten usiłował z Nim walczyć.

 

03.13.31   Znaczenie:    Według Śrila Jivy Gosvamiego, literatura wedyjska opisuje inkarnację Pana Varahy (Dzika) w dwóch różnych dewastacjach – w dewastacji Caksusa i Svayambhuva. Ta szczególna inkarnacja dzika pojawiła się w rzeczywistości podczas dewastacji Svayambhuva, gdy wszystkie planety – oprócz niektórych wyższych: Jana, Mahar i Satya – zostały zatopione w wodach zniszczenia. Mieszkańcy wyżej wymienionych planet widzieli tę szczególną inkarnację dzika. Śrila Viśvanatha Cakravarti sugeruje, że mędrzec Maitreya połączył obie te inkarnacje dzika z różnych dewastacji i pokrótce opisał je Vidurze.

 

03.13.32   Po czym Pan Dzik zabił demona w wodzie niczym lew, który zabija słonia. Podobnie jak słoń staje się czerwonawy od kopania w purpurowej ziem, tak policzki i język Pana posmarowane były krwią demona.

 

03.13.33   Następnie Pan, poruszając się niczym słoń, pochwycił Ziemię ostrzami Swoich zagiętych, białych kłów. I kiedy przyjął niebieskawy, podobny drzewu tamala odcień, mędrcy, na czele z Brahmą, zrozumieli, że jest On Najwyższą Osobą Boga i złożyli Mu pełne szacunku pokłony.

 

03.13.34   Wszyscy mędrcy rzekli z wielkim szacunkiem: O niezwyciężony, o Panie wszystkich ofiar, wszelka chwała i wszelkie zwycięstwo Tobie! Poruszasz się w Swojej formie uosobionych Ved, a w porach Twojej skóry zanurzone są oceany. Z pewnych przyczyn [by podnieść Ziemię] teraz przyjąłeś formę dzika.

 

03.13.34   Znaczenie:      Pan może przyjąć każdą formę, jaka tylko Mu odpowiada, i w każdych okolicznościach jest On przyczyną wszystkich przyczyn. Jako że Jego forma jest transcendentalna, zawsze pozostaje On Najwyższą Osobą Boga, tak jak w Oceanie Przyczyn ma formę Maha-Visnu. Z porów skóry Jego ciała rodzi się niezliczona ilość wszechświatów i w ten sposób Jego transcendentalne ciało jest uosobieniem Ved. On jest panem wszystkich ofiar i jest niezwyciężoną Najwyższą Osobą Boga. Mimo iż przyjął formę dzika, aby podnieść Ziemię, zawsze powinno się uważać Go za Najwyższego Pana. Właśnie w taki sposób rozumieją to mędrcy i wielkie osobistości, takie jak Brahma i inni mieszkańcy wyższych systemów planetarnych.

 

03.13.35   O Panie, forma Twoja wielbiona jest poprzez spełnianie ofiar, ale niegodziwcy nie są w stanie tego pojąć. Wszystkie hymny wedyjskie, tak Gayatri, jak i inne, są w dotyku Twojej skóry, w Twoich włosach jest trawa kuśa, w Twoich oczach – oczyszczone masło, a w Twoich nogach – cztery rodzaje czynności karmicznych.

 

03.13.35   Znaczenie:    Istnieje klasa łotrów znana z Bhagavad-gity jako veda-vadi, czyli tzw. ściśli zwolennicy Ved Nie wierzą oni w inkarnacje Pana, a cóż dopiero w inkarnację Pana w postaci wielbionego wieprza. Kult różnych form lub inkarnacji Pana opisują jako antropomorfizm. W ocenie Śrimad-Bhagavatam ludzie ci są łotrami, a w Bhagavad-gicie (7.15) nazywani są nie tylko łotrami, ale także głupcami i najniższymi spośród ludzi. Powiedziane jest, że iluzja skradła im wiedzę z powodu ich ateistycznego temperamentu. Dla takich potępionych osób inkarnacja Pana w postaci olbrzymiego dzika pozostaje niewidoczną. Ci ściśli zwolennicy Ved, którzy lekceważą wieczne formy Pana, mogą dowiedzieć się ze Śrimad-Bhagavatam, że takie inkarnacje są uosobioną formą Ved. Skóra Pana w formie dzika, Jego oczy i pory Jego skóry opisane są tutaj jako różne części Ved. Zatem jest On uosobioną formą hymnów wedyjskich, a szczególnie mantry Gayatri.

 

03.13.36   O Panie, Twój język jest talerzem ofiarnym, Twoje nozdrza są innym naczyniem ofiarnym, w Twoim brzuchu znajduje się talerz, z którego spożywa się ofiarę. Innym naczyniem ofiarnym są wgłębienia Twoich uszu. W Twoich ustach jest talerz ofiarny Brahmy, Twoje gardło jest naczyniem dla ofiar znanych jako soma, a cokolwiek żujesz, znane jest jako agni-hotra.

 

03.13.36   Znaczenie:    Veda-vadi mówią, że poza Vedami i spełnianiem ofiar wymienionych w Vedach nie istnieje nic więcej. Ostatnio w swojej grupie stworzyli zasadę, by wspólnie spełniać codzienną ofiarę: zapalają mały ogień i kapryśnie coś ofiarowują, ale nie przestrzegają w ścisły sposób zasad i reguł ofiarnych wymienionych w Vedach. Wiadomą rzeczą jest to, że do ofiar wymagane są różne naczynia ofiarne, takie jak: srak, sruva, barhis, catur-hotra, ida, camasa, praśitra, graha i agni-hotra. Bez ścisłego przestrzegania tych zasad nie można osiągnąć rezultatów ofiary. W tym wieku praktycznie nie jest możliwe spełnianie ofiary ściśle według zaleceń. Dlatego w tym wieku Kali istnieje ograniczenie, jeśli chodzi o takie ofiary: istnieje wyraźna wskazówka że należy spełniać sankirtana-yajnę i nic poza tym. Yajneśvara jest inkarnacją Najwyższego Pana i skoro ktoś nie uznaje inkarnacji Pana, to nie może on spełniać ofiar w sposób doskonały. Innymi słowy, jak wyjaśnia ten werset, prawdziwym spełnianiem wszystkich ofiar jest przyjęcie schronienia Pana i służenie Mu. Różne talerze ofiarne odpowiadają różnym częściom ciała inkarnacji Pana. W Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam znajduje się wyraźna wskazówka, że należy spełniać sankirtana-yajnę, by zadowolić inkarnację Pana – Śri Caitanyę Mahaprabhu. Chcąc otrzymać rezultat ze spełnienia yajni, należy ściśle stosować się do tej wskazówki.

 

03.13.37   Ponadto, o Panie, ponawianie Twojego pojawienia się jest pragnieniem wszystkich rodzajów inicjacji, Twoja szyja jest miejscem trzech pragnień, a Twoje kły są rezultatem początku i końca wszystkich pragnień. Twój język jest przepisanymi czynnościami, które spełniane są przed inicjacją, Twoja głowa – ogniem pozbawionym ofiary, jak również ogniem kultu, a Twoje siły życiowe są sumą wszystkich pragnień.

 

03.13.38   O Panie, Twoje nasienie jest ofiarą zwaną soma-yajna. Twój wzrost jest porannym spełnianiem rytuałów. Twoja skóra i zmysł dotyku są siedmioma elementami ofiary agnistoma. Twoje stawy są symbolami innych różnorodnych ofiar spełnianych w ciągu dwunastu dni. Zatem Ty jesteś obiektem wszystkich ofiar zwanych soma i asoma i zobowiązany jesteś przez yajne jedynie.

 

03.13.38   Znaczenie:      Istnieje siedem rodzajów rutynowych yajni spełnianych przez wszystkich zwolenników rytuałów wedyjskich. Yajne te nazywane są: agnistoma, atyagnistoma, uktha, sodaśi, vajapeya; atiratra i aptoryama. Osoby regularnie spełniające takie yajne przypuszczalnie mają kontakt z Panem. Ale uważa się, że każdy, kto ma kontakt z Panem poprzez wykonywanie służby oddania, musiał już wcześniej spełnić wszystkie, różnego rodzaju yajne.

 

03.13.39   O Panie, jesteś Najwyższą Osobą Boga, którego wielbią wszelkie modlitwy, hymny wedyjskie i składniki ofiarne. Składamy Ci pokłony. Twoją Osobę można zrealizować poprzez czysty umysł, wolny od wszystkich widocznych i niewidocznych nieczystości materialnych. Składamy nasze pełne szacunku pokłony Tobie jako najwyższemu mistrzowi dachowemu nauczającemu wiedzy o służbie oddania.

 

03.13.39   Znaczenie:    Kwalifikacją do osiągnięcia w bhakti, czyli w służbie oddania dla Pana, jest to, że bhakta powinien być wolny od wszystkich materialnych nieczystości i pragnień. Wolność ta nazywana jest vairagyą, czyli wyrzeczeniem się materialnych pragnień. Osoba zaangażowana w służbę oddania dla Pana, zgodnie z regulującymi zasadami, automatycznie uwalnia się od materialnych pragnień i w tym czystym stanie umysłu może zrealizować Osobę Boga. Osoba Boga, będąc usytuowanym w sercu każdej żywej istoty, instruuje bhaktę o czystej służbie oddania tak, by ostatecznie mógł on osiągnąć towarzystwo Pana. Bhagavad-gita (10.10) potwierdza to w następujący sposób:

 

tesam satata-yuktanam    bhajatam priti-purvakam

dadami buddhi-yogam tam    yena mam upayanti te

 

"Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mnie wielbią, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.''

    Trzeba pokonać umysł i można to zrobić poprzez spełnianie rytuałów wedyjskich i różnych typów ofiar. Ostatecznym celem wykonywania tych wszystkich czynności jest osiągnięcie bhakti, czyli służby oddania dla Pana Bez bhakti nie można zrozumie Najwyższej Osoby Boga. Oryginalna Osoba Boga lub Jego niezliczone ekspansje Visnu są jedynymi obiektami kultu we wszystkich rytuałach wedyjskich i ofiarach.

 

03.13.40   Trzymasz Ziemię z jej wzgórzami na Swoich kłach, o Panie. Wygląda ona tak pięknie jak kwiat lotosu z liśćmi utrzymywany przez rozszalałego słonia, który właśnie wyszedł z wody.

 

03.13.40   Znaczenie:    Wysławiane jest tutaj szczęście planety Ziemi, gdyż Pan utrzymywał ją w szczególny sposób. Doceniono jej piękno, które porównano do kwiatu lotosu umieszczonego na trąbie słonia. I tak jak wspaniale prezentuje się kwiat lotosu z liśćmi, tak samo pięknie Wyglądała Ziemia na kłach Pana Dzika z jej wieloma przepięknymi wzgórzami.

 

03.13.41   O Panie, podobnie jak szczyty wielkich gór stają się piękne, gdy dekorują je chmury, tak Twoje transcendentalne ciało nabrało uroku, gdy podniosłeś Ziemię na ostrzach Swoich kłów.

 

03.13.41   Znaczenie:      Znaczące jest słowo vibhramah. Vibhramah znaczy zarówno "iluzja", jak i "piękno". Kiedy chmura spoczywa na szczycie wielkiej góry, wydaje się, że góra ta utrzymuje ją, i jednocześnie jest to bardzo piękny widok. Podobnie, Pan nie musi utrzymywać Ziemi na Swoich kłach, ale gdy robi to, świat staje się pięknym – tak jak Pan staje się piękniejszy, gdy Jego czyści bhaktowie przebywają na Ziemi. Chociaż Pan jest transcendentalnym uosobieniem hymnów wedyjskich, to dzięki temu, że pojawił się, aby utrzymać ziemię – Jego piękno przybrało na sile.

 

03.13.42   O Panie, po to, by wszyscy mieszkańcy – zarówno poruszający się, jak i nieruchomi – mieli swoją siedzibę, ta ziemia jest Twoją żoną, a Ty jesteś najwyższym ojcem. Składamy nasze pełne szacunku pokłony Tobie i matce Ziemi, którą obdarzyłeś Swoją własną mocą, tak jak osoba będąca ekspertem w spełnianiu ofiar rozpala drewno arani.

 

03.13.42   Znaczenie:      Tak zwane prawo grawitacji utrzymujące planety opisane jest tutaj jako moc Pana. Pan obdarza tą mocą w taki sposób, jak bramin będący ekspertem w spełnianiu ofiar zapala drewno arani dzięki mocy mantr wedyjskich. Dzięki takiej aranżacji ruchome i nieruchome stworzenia mogą zasiedlić świat. Uwarunkowane dusze, które zamieszkują świat materialny, dostają się do łona matki Ziemi w ten sam sposób, jak nasienie dziecka dostaje się do łona za pośrednictwem ojca. Tę koncepcję Pana i Ziemi jako ojca i matki wyjaśnia Bhagavad-gita (14.4). Uwarunkowane dusze oddane są matce Ziemi, na której się narodziły, ale nie znają swego ojca. Matka nie jest niezależna w wydawaniu na świat dzieci. Podobnie, natura materialna może stwarzać żywe istoty jedynie poprzez kontakt z najwyższym ojcem – Najwyższą Osobą Boga Śrimad-Bhagavatam uczy nas składania pokłonów, tak matce, jak i ojcu – Najwyższemu Panu, gdyż to jedynie ojciec zapładnia matkę wszelkimi energiami koniecznymi do wyżywienia i utrzymania wszystkich żywych istot zarówno ruchomych, jak i nieruchomych.

 

03.13.43   Któż inny poza Tobą, Najwyższą Osoby Boga; mógłby wyłowić Ziemię z wody? Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego dla Ciebie, gdyż działałeś wspanialej przy stwarzaniu wszechświata. Dzięki Twojej energii powstała ta zadziwiająca manifestacja kosmiczna.

 

03.13.43   Znaczenie:      Gdy naukowcy objawiają ignoranckim masom ludzi jakąś imponującą rzecz, zwykły człowiek, bez dociekania, przyjmuje taki fakt za coś wspaniałego. Ale inteligentnego człowieka nie szokują takie odkrycia – wszystkie zasługi przypisuje osobie, która stworzyła wspaniały mózg naukowca. Zwykłego człowieka również zadziwia wspaniałe działanie natury materialnej i przypisuje wszystko manifestacji kosmicznej. Jednakże uczona, świadoma Krsny osoba wie dobrze, że za tą manifestacją kosmiczną stoi mózg Krsny jak potwierdza to Bhagavad-gita (9.10): mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram. Skoro Krsna może kierować wspaniałą manifestacją kosmiczną, to nie ma nic zadziwiającego w tym, że przyjmuje gigantyczną formę dzika i w ten sposób wyławia Ziemię z mułu wodnego. Zatem bhakta nie jest zdziwiony, widząc wspaniałego dzika, ponieważ wie, iż Pan może działać daleko wspanialej dziki Swoim mocom, niepojętym nawet dla najbardziej wykształconego naukowca.

 

03.13.44   O Najwyższy Panie, niewątpliwie zamieszkujemy najpobożniejsze planety – Jana, Tapa i Satya loki – ale mimo to zostaliśmy oczyszczeni kroplami wody, które spadły na nas z sierści na Twoich barkach, gdy się otrząsnąłeś.

 

03.13.44   Znaczenie:      Zazwyczaj ciało wieprza uważane jest za nieczyste, ale nie należy sądzić, że inkarnacja Pana w formie dzika jest także nieczysta. Ta forma Pana jest transcendentalna i jest uosobionymi Vedami. Mieszkańcy Jana, Tapa i Satya lok są najpobożniejszymi istotami w świecie materialnym. Ale dlatego, że te planety znajdują się w świecie materialnym, na nich także jest wiele materialnych nieczystości. Zatem mieszkańcy wyższych planet poczuli się oczyszczonymi, gdy krople wody z sierści Pana zrosiły ich ciała. Woda Gangesu jest czysta, gdyż wypływa z palca Pana – nie ma różnicy między wodą emanującą z palca Pana, a tą pochodzącą z sierści na barkach Pana w formie dzika. Obydwie są absolutne i transcendentalne.

 

03.13.45   O Panie, nie ma końca Twoim wspaniałym działaniom. Każdy, kto pragnie poznać kres Twoich czynności, jest z pewnością głupcem. W tym świecie każdy uwarunkowany jest potężnymi siłami mistycznymi. Prosimy, obdarz Swoją bezprzyczynową łaską te uwarunkowane dusze.

 

03.13.45   Znaczenie:      Spekulanci umysłowi, którzy chcą zrozumieć kres Nieograniczonego, są z pewnością głupcami. Każdy z nich urzeczony jest zewnętrzną mocą Pana. Najlepiej byłoby, gdyby podporządkowali się Panu akceptując to, iż jest niepojętym, gdyż w ten sposób mogą otrzymać Jego bezprzyczynową łaskę. Tak właśnie modlą się mieszkańcy wyższych systemów planetarnych – Jana, Tapas i Satya lok – którzy są o wiele bardziej inteligentni i potężniejsi niż ludzie.

    Bardzo znaczące jest tutaj słowo viśvam samastam. Istnieje świat materialny i duchowy. Mędrcy modlą się: "Obydwa światy oszołomione są przez Twoje różne energie. Osoby będące w świecie duchowym tak pochłonięte są pełnieniem miłosnej służby dla Ciebie, że zapominają zarówno o sobie samych, jak i o Tobie. A osoby przebywające w świecie materialnym pochłonięte są materialnym zadowalaniem zmysłów i z tego powodu również zapominają o Tobie. Nikt nie może Ciebie poznać, ponieważ jesteś nieograniczony. Najlepszą rzeczą więc jest zaniechanie prób poznania Ciebie przez zbędną spekulację umysłową. Raczej łaskawie pobłogosław nas, byśmy mogli wielbić Cię, pełniąc wolną od wszelkich motywacji służbę oddania."

 

03.13.46   Mędrzec Maitreya rzekł: Pan, wielbiony w ten sposób przez wielkich mędrców i transcendentalistów, dotknął Ziemi Swoimi racicami i umieścił ją na wodzie.

 

03.13.46   Znaczenie:      Pan umieścił Ziemię na wodzie dzięki Swojej niepojętej mocy. Pan, jest wszechpotężny i dlatego może utrzymywać ogromne planety czy to na wodzie, czy w powietrzu – tak jak pragnie. Maleńki, ludzki mózg nie może sobie wyobrazić działania mocy Pana. Człowiek może jedynie w nieprecyzyjny sposób wyjaśnić prawa, dzięki którym takie zjawiska są możliwe. Ale w rzeczywistości mały ludzki mózg nie jest w stanie pojąć działań Pana, które z tego powodu nazywane są niepojętymi. Mimo to żabi filozofowie wciąż próbują wyjaśnić je wydumanymi teoriami.

 

03.13.47   W taki oto sposób Osoba Boga, Pan Visnu, obrońca i żywiciel wszystkich żywych istot, wyłowił Ziemię z wody i umieścił ją na jej powierzchni. Następnie powrócił do Swojej siedziby.

 

03.13.47   Znaczenie:      Osoba Boga, Pan Visnu, ze Swojej woli zstępuje na materialne planety w Swoich niezliczonych inkarnacjach, by zrealizować pewne cele. A po wypełnieniu ich ponownie wraca do Swojej siedziby. Gdy zstępuje, nazywam jest avatarą, gdyż avatara znaczy "ten, który zstępuje". Ani Sam Pan, ani Jego szczególni bhaktowie przychodzący na tę Ziemię nie są zwykłymi żywymi istotami jak my.

 

03.13.48   Kiedy ktoś – w postawie służby oddania – słucha i opisuje to pomyślne, zasługujące na zapisanie opowiadanie o Panu w formie dzika, wtedy Pan, będący w sercu każdego, jest bardzo zadowolony.

 

03.13.48   Znaczenie:      Pan pojawia się w Swoich różnych inkarnacjach, spełnia różne czyny i pozostawia po Sobie historię, która jest transcendentalna, jak On Sam. Każdy z nas ma zamiłowanie do słuchania jakichś wspaniałych opowiadań, ale większość z nich nie jest ani pomyślna, ani warta słuchania, gdyż są niższej jakości natury materialnej. Każda żywa istota jest wyższej natury, czyli jest duszą, i nic, co jest materialne, nie może być dla niej pomyślne. Dlatego osoby inteligentne powinny same słuchać – i nakłaniać innych do słuchania – historii o działaniach Pana, ponieważ to zniszczy troski egzystencji materialnej. Tylko z powodu Swojej bezprzyczynowej łaski Pan przychodzi na tę Ziemię i pozostawia po Sobie miłosierne uczynki po to, by bhaktowie mogli odnieść z nich transcendentalną korzyść.

 

03.13.49   Osoba, która zadowoliła Najwyższą Osobę Boga, nie ma już nic więcej do zdobycia. Dzięki transcendentalnemu osiągnięciu rozumiemy, że wszystko inne nie ma znaczenia. Pan, który jest w sercu każdego, osobiście wynosi na najwyższą platformę doskonałości tę osobę, która pełni transcendentalną służbę miłości.

 

03.13.49   Znaczenie:      Jak stwierdza Bhagavad-gita (10.10), Pan obdarza inteligencją czystych bhaktów, tak aby mogli wznieść się na najwyższą platformę doskonałości. Werset ten potwierdza, że czysty bhakta bezustannie zaangażowany w miłosną służbę dla Pana otrzymuje całą wiedzę potrzebną do osiągnięcia Najwyższej Osoby Boga. Dla takiego bhakty tylko służba dla Pana, i nic poza tym, jest czymś wartym do zdobycia. Jeżeli służymy z pełną wiarą, to nie ma możliwości frustracji, ponieważ Pan Sam przyjmuje odpowiedzialność za postęp bhakty. Pan jest usytuowany w sercu każdego, zna On motywację bhakty i aranżuje osiągnięcie tego, czego bhakta naprawdę pragnie. Innymi słowy, pseudobhakta, któremu zależy na zdobyciu materialnych korzyści, nie może osiągnąć najwyższej platformy doskonałości, ponieważ Pan zna jego pobudki. Trzeba jedynie być szczerym w dążeniu do celu, a wtedy Pan udzieli wszelkiej pomocy.

 

03.13.50   Któż inny niż ten, kto nie jest istot ludzką, mógłby żyć w tym świecie i nie interesować się najwyższym celem życia? Któż mógłby odrzucić nektar opowiadań o działaniach Osoby Boga, które same są w stanie wyzwolić ze wszystkich materialnych trosk?

 

03.13.50   Znaczenie:      Opowiadanie o czynnościach Osoby Boga jest jak bezustanne sączenie się nektaru. Nikt nie może odmówić picia takiego nektaru, z wyjątkiem tego, kto nie jest ludzką istotą. Służba oddania dla Pana jest najwyższym celem życia dla każdej ludzkiej istoty i rozpoczyna się ona od słuchania o transcendentalnych czynnościach Osoby Boga. Jedynie jakieś zwierzę lub człowiek, który jest niemal jak zwierzę w swoim zachowaniu, może nie zechcieć słuchać transcendentalnego przekazu Pana. Istnieje wiele powieści i historii na świecie, ale oprócz historii i opowiadań związanych z Osobą Boga, żadne z nich nie jest w stanie zmniejszyć ciężaru materialnych trosk. Zatem osoba poważnie myśląca o porzuceniu materialnej egzystencji musi intonować i słuchać o transcendentalnych czynnościach Osoby Boga. Inaczej bowiem osobę nie robiącą tego będziemy musieli porównać do nieczłowieka.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 13 –go Rozdziału 3 –go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" Pojawienie się Pana Varahy"