C-3 - Rozdział  XI

 

Odliczanie czasu na podstawie atomu

 

 
03.11.01   Podstawowa cząsteczka materialnej manifestacji, która jest niepodzielna i nieuformowana w ciało, jest zwana atomem. Istnieje ona zawsze, jako jednostka niewidoczna, nawet po rozwiązania wszelkich form. Materialne ciało jest jedynie kombinacją takich atomów, nie zwykli ludzie mają błędne zrozumienie tych rzeczy.

 

03.11.01   Znaczenie:      Atomowy opis zawarty w Śrimad-Bhagavatam jest prawie identyczny z koncepcją współczesnej atomistyki. Jest to szerzej wyjaśnione w Paramanu-vada Kanady. Współczesna nauka również przyjmuje, że atom jest ostateczną niepodzielną cząstką, z której zbudowany jest wszechświat. Pełen tekst Śrimad-Bhagavatam zawiera wszelkie opisy wiedzy, łącznie z teorią atomistyczną. Atom jest maleńką subtelną formą wiecznego czasu.

 

03.11.02   Atomy są ostatecznym stanem zamanifestowanego wszechświata. Kiedy pozostają w swoich własnych formach, nie formując żadnych innych ciał, są zwane nieograniczoną jednością. Z pewnością istnieją różne ciała w formach fizycznych, ale atomy same formują kompletną manifestację.

 

03.11.03   Czas można obliczać mierząc ruch atomowej kombinacji ciał. Czas jest mocą wszechmocnej Osoby Boga, Hari, który kontroluje wszelki fizyczny ruch, mimo iż Sam nie jest widoczny w tym fizycznym świecie.

 

03.11.04   Atomowy czas jest mierzony odpowiednio do tego, jaką określoną przestrzeń atomową pokrywa. A czas, który pokrywa niezamanifestowaną sumę atomów, jest zwany wielkim czasem.

 

03.11.04   Znaczenie:      Czas i przestrzeń są terminami współzależnymi. Czas jest mierzony w kategoriach odpowiedniej przestrzeni atomów, którą pokrywa. Standardowy czas jest mierzony w kategoriach ruchu słońca. Czas pokrywany przez słońce podczas przesuwania się nad jednym atomem jest określany jako czas atomowy. Czas największy spośród wszystkich pokrywa całą egzystencję niedualnej manifestacji. Wszystkie planety dokonują ruchu obrotowego i przemierzają przestrzeń, a przestrzeń jest obliczana w kategorii atomów. Każda planeta ma swoją określoną orbitę ruchu, z której nie zbacza, i również słońce ma swoją orbitę. Całkowita rachuba czasu stworzenia, utrzymania i rozwiązania, mierzona według obiegowego ruchu wszystkich systemów planetarnych aż do końca stworzenia, jest znana jako najwyższy kala.

 

03.11.05   Podział wulgarnego czasu jest obliczany następująco: dwa atomy tworzą jeden podwójny atom, a trzy podwójne atomy tworzą jeden heksatom. Ten heksatom jest widoczny w blasku słonecznym, który przenika przez otwory siatki okiennej. Można wyraźnie ujrzeć, że ten heksatom unosi się w kierunku nieba.

 

03.11.05   Znaczenie:    Atom został opisany jako cząsteczka niewidoczna, ale kiedy sześć takich atomów zostaje połączonych razem, nazywa się to trasarenu i jest ono widoczne w blasku słonecznym przenikającym przez otwory siatki okiennej.

 

03.11.06   Okres czasu konieczny na połączenie się trzech trasarenu jest zwany truti, a sto truti daje jedną vedha. Trzy vedha dają jedną lava.

 

03.11.06   Znaczenie:   Zostało obliczone, że jeśli sekunda zostanie podzielona na 1687,5 części, każda z tych części jest długością truti, która jest czasem, w jakim odbywa się integracja osiemnastu cząstek atomowych. Ta kombinacja atomów w różne ciała tworzy rachubę materialnego czasu. Centralnym punktem dla obliczania różnych okresów czasu jest słońce.

 

03.11.07   Czas trzech lava jest równy jednej nimesa, kombinacja trzech nimesa daje jedną ksanę, pięć ksana połączonych razem tworzy jedną kasthę, a piętnaście kastha tworzy jedną laghu.

 

03.11.07   Znaczenie:    Z obliczeń wiadomo, że jedna laghu, równa się dwóm minutom. Atomowa rachuba czasu według mądrości wedyjskiej może zostać, zamieniona, zgodnie z tą wiedzą; na czas obecny.

 

03.11.08   Piętnaście laghu daje jedną nadika, która jest również zwana dandą. Dwie dandy tworzą jedną muhurtę, a sześć lub siedem dand składa się – według kalkulacji człowieka – na jedną czwartą dnia albo nocy.

 

03.11.09   Naczynie pomiarowe na jedną nadikę, czyli dandę, można przygotować z naczynia miedzianego o wadze sześciu pala [czternaście uncji; jedna uncja ma około 3 dkg], w którym za pomocą złotej sondy o masie czterech masa i długości czterech palców wywiercony został otwór. Kiedy naczynie to zostaje umieszczone na wodzie, to czas, w którym to naczynie napełnia się wodą, jest zwany jedną dandą.

 

03.11.09   Znaczenie:    Zaleca się tutaj, aby otwór w miedzianym naczyniu pomiarowym zrobiony był sondą ważącą nie więcej niż cztery masa i mającą długość nie większą niż na cztery palce. To ustala średnicę otworu. Naczynie to zanurza się w wodzie, a czas zatopienia go jest nazywany dandą. Jest to inny sposób mierzenia długości trwania dandy, podobnie jak mierzy się czas piaskiem w szklanym naczyniu. Zatem w czasach cywilizacji wedyjskiej nie brakowało wiedzy z dziedziny fizyki, chemii czy wyższej matematyki. Sposoby pomiarów były wówczas inne, i były one niesłychanie proste.

 

03.11.10   Oblicza się, że tak czas dnia, jak i czas nocy istoty ludzkiej trwa cztery prahary, które są również zwane yamami. Podobnie, piętnaście dni i nocy stanowią dwa tygodnie, a w czasie miesiąca istniej dwa tygodnie białe i dwa tygodnie czarne.

 

03.11.11   Suma dwóch okresów dwutygodniowych stanowi jeden miesiąc, i ten okres jest jednym pełnym dniem i nocą dla planet Pita. Dwa z takich miesięcy stanowią jeden sezon, a sześć miesięcy układa się na jeden pełny ruch słońca z południa na północ.

 

03.11.12   Dwa ruchy słoneczne składaj się na dzień i noc półbogów, a kombinacja takiego dnia i nocy jest jednym pełnym rokiem kalendarzowym dla istoty ludzkiej. Długość trwania życia istoty ludzkiej wynosi sto lat.

 

03.11.13   Wpływowe gwiazdy, planety, ciała świetlne i atomy w całym wszechświecie krążą po swoich odpowiednich orbitach pod kierunkiem Najwyższego, reprezentowanego przez wieczny kala.

 

03.11.13   Znaczenie:   W Brahma-samhicie jest powiedziane, że słońce jest okiem Najwyższego i że-wykonuje ono swój ruch obrotowy w określonej orbicie czasu. Podobnie, począwszy od słońca aż do atomu, wszystkie ciała są pod wpływem kala-cakry, czyli orbity wiecznego czasu, i planowy czas orbitalny ich wszystkich wynosi jedną samvatsarę.

 

03.11.14   Istnieje pięć różnych nazw dla orbit słońca, księżyca, gwiazd i ciał świetlnych na sklepieniu niebieskim, i każde z nich ma swoją własną samvatsarę.

 

03.11.14   Znaczenie:      Zagadnienia fizyki, chemii, matematyki, astronomii, czasu i przestrzeni, których dotyczą powyższe wersety Śrimad-Bhagavatam, są z pewnością bardzo interesujące dla studentów poszczególnych przedmiotów, ale jeśli chodzi o nas, nie możemy wytłumaczyć ich dokładnie w terminach fachowej wiedzy. Temat ten został podsumowany oznajmieniem, że ponad tymi wszystkimi gałęziami wiedzy istnieje najwyższa kontrola kala, pełnej reprezentacji Najwyższej Osoby Boga. Nic nie istnieje bez Niego i dlatego wszystko – jakkolwiek wspaniałe by to było dla nas, posiadających skromną wiedzę – jest jedynie działaniem czarodziejskiej różdżki Najwyższego Pana. Jeśli chodzi o czas, to pozwolimy sobie tutaj załączyć tabelę czasu według współczesnego zegara:

 

jeden truti – 8/13 500 sekundy

jedna vedha -.8/135 sekundy

jedna lava – 8/45 sekundy

jedna nimesa – 8/15 sekundy

jedna ksana – 8/5 sekundy

jedna kastha - 8 sekund

 

jedna laghu - 2 minuty

jedna danda - 30 minut

jedna prahara - 3 godziny

jeden dzień - 12 godzin

jedna noc - 12 godzin

jedna paksa - 15 dni

 

2 pakse tworzą jeden miesiąc,

12 miesięcy składa się na kalendarzowy rok, czyli jedni pełną: orbitę słoneczną.

Długość życia ludzkiego wynosi mniej więcej sto lat Na tym polega sposób regulowania miary wiecznego czasu.

    Brahma-samhita (5.52) potwierdza tę kontrolę w następujący sposób:

 

yac-caksur esa savita sakala-grahanam

raja samasta-sura-murtir aśesa-tejah

yasyajnaya bhramati sambhrta-kala-cakro

govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

"Wielbię Govindę, pierwotnego Pana, Najwyższą Osobę Boga, pod którego kontrolą nawet słońce, które jest uważane za oko Pana, wiruje w określonej orbicie wiecznego czasu. Słońce jest królem wszystkich systemów planetarnych i posiada nieograniczoną moc ciepła i światła."

 

03.11.15   O Viduro, dzięki swojemu nieograniczonemu ciepłu i światłu słońce ożywia wszystkie żywe istoty. Zmniejsza ono długość życia wszystkich stworzeń, aby wyzwolić je ze złudzenia materialnego przywiązania, i roztacza ścieżkę wznoszącą do królestwa niebiańskiego. I tak z wielką prędkością porusza się po firmamencie, dlatego też raz w ciągu pięciu lat każdy powinien ofiarować mu wyrazy szacunku z wszelkimi składnikami kultu.

 

03.11.16   Vidura powiedział: Znam już długość życia mieszkańców planet Pita i planet niebiańskich, jak również istot ludzkich. Teraz łaskawie poinformuj mnie o długości życia tych wielce uczonych żywych istot, które są poza zasięgiem kalpy.

 

03.11.16   Znaczenie:      Częściowe rozwiązanie wszechświata, które następuje pod koniec dnia Brahmy, nie dotyczy wszystkich systemów planetarnych. Takie unicestwienia zachodzące w każdym milenium nie dotyczą planet wysoce uczonych żywych istot, takich jak mędrcy Sanaka i Bhrgu. Każda planeta jest inna od pozostałych i każda, jest kontrolowana przez inną kala-cakrę, czyli plan wiecznego czasu. Na innych, bardziej wzniosłych planetach miara czasu jest inna niż na Ziemi. Dlatego Vidura zapytuje tutaj o długość życia na innych planetach.

 

03.11.17   O duchowo potężny, ponieważ jesteś osobą samozrealizowaną, możesz – dzięki sile wizji mistycznej – widzieć wszystko, możesz zatem zrozumieć ruchy wiecznego czasu, który jest kontrolującym aspektem Najwyższej Osoby Boga.

 

03.11.17   Znaczenie:      Osoby, które osiągnęły najwyższy stan doskonałości w siłach mistycznych i mogą widzieć wszystko w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, są zwane tri-kala-jna. Podobnie, bhakta Pana może widzieć wyraźnie wszystko, co zostało zanotowane w pismach objawionych. Bhaktowie Pana Śri Krsny mogą bez trudu zrozumieć naukę Krsny, jak też bez trudu mogą zrozumieć sytuację stworzenia materialnego i duchowego. Bhaktowie nie muszą starać się o żadne yoga-siddhi, czyli doskonałości w siłach mistycznych. Mogą zrozumieć wszystko dzięki łasce Pana; który przebywa wewnątrz ich serc.

 

03.11.18   Maitreya powiedział: O Viduro, cztery milenia są zwane yugami Satya, Treta, Dvapara i Kali. Ogólna liczba lat tych czterech wieków w sumie jest równa dwunastu tysiącom lat półbogów.

 

03.11.18   Znaczenie:      Jeden rok półbogów równa się 360 latom według kalkulacji człowieka. Jak zostanie to wyjaśnione w kolejnych wersetach, 12 000 lat w obliczeniu półbogów, łącznie z przejściowymi okresami, które są zwane yuga-sandhya, daje sumę wspomnianych wcześniej czterech mileniów. Zatem suma tych czterech mileniów wynosi 4 320 000 lat.

 

03.11.19   Długość milenium Satya równa się 4 800 latom półbogów; długość milenium Treta równa się 3 600 latom półbogów: długość milenium Dvapara wynosi 2 400 lat; a długość milenium Kali wynosi l 200 lat półbogów.

 

03.11.19   Znaczenie: Jak wspomniano wyżej, jeden rok półbogów równa się 360 latom istot ludzkich. Zatem długość Satya yugi wynosi 4 800x

360, czyli 1 728 000 lat. Długość Treta-yugi wynosi 3 600x360; czyli 1 296 000 lat. Długość Dvapara-yugi wynosi 2 400x360, czyli 864 000 lat I w końcu Kali-yuga trwa l 200x360, czyli 432 000 lat.

 

03.11.20   Okresy przejściowe przed i po każdym milenium, które – jak wspomniano powyżej – trwają kilkaset lat, są zwane przez doświadczonych astronomów yuga-sandhyami, czyli połączeniami dwóch mileniów. W okresach tych mają miejsce wszelkiego rodzaju czynności religijne.

 

03.11.21   O Viduro, w milenium Satya rodzaj ludzki właściwie i całkowicie utrzymywał zasady religijne, ale w wiekach następnych religia stopniowo zanikała, a proporcjonalnie do tego zaniku religii wkradała się bezbożność.

 

03.11.21   Znaczenie:      Milenium Satya cechowało całkowite spełnianie zasad religijnych. Stopniowo jednak zasady religii zmniejszały się o jedną część w każdym z kolejnych mileniów. Innymi słowy, obecnie jedna część to religia, a trzy części to bezbożność. Dlatego ludzie w tym wieku nie są zbyt szczęśliwi.

 

03.11.22    Poza tymi trzema systemami planetarnymi [Svarga, Martya i Patala], cztery yugi pomnożone przez tysiąc stanowią jeden dzień na planecie Brahmy. Tak samo długo trwa noc Brahmy, w której stwórca tego wszechświata udaje się na spoczynek.

 

03.11.22   Znaczenie:    Kiedy Brahma udaje się do snu w czasie swojej nocy, trzy systemy planetarne poniżej Brahmaloki zostają pogrążone w wodach zniszczenia. Śpiąc, Brahma śni o Garbhodakaśayi Visnu i przyjmuje instrukcje Pana dla odnowienia zniszczonego obszaru.

 

03.11.23   Z chwilą zakończenia nocy Brahmy i nastaniem jego dnia, ponownie rozpoczyna się stworzenie trzech światów, które trwają następnie przez okres życia czternastu kolejnych Manu, ojców ludzkości.

 

03.11.23   Znaczenie:    Pod koniec życia każdego Manu ma miejsce również krótsze zniszczenie.

 

03.11.24   Każdy poszczególny Manu cieszy się życiem trwającym nieco dłużej niż siedemdziesiąt jeden cykli czterech mileniów.

 

03.11.24   Znaczenie:      Visnu Purana opisuje, że długość życia Manu wynosi tyle, ile trwają siedemdziesiąt jeden cykle czterech mileniów. Zatem długość życia jednego Manu wynosi około 852 000 lat w kalkulacji półbogów, czyli 306 720 000 lat w kalkulacji istot ludzkich.

 

03.11.25   Po śmierci każdego poszczególnego Manu następują kolejni Manu razem ze swymi potomkami, którzy sprawują władzę nad różnymi planetami. Równocześnie z Manu pojawia się siedmiu sławnych mędrców i półbogowie, tacy jak Indra, i ich świta, jak Gandharvowie.

 

03.11.25   Znaczenie:   W czasie jednego dnia Brahmy jest czternastu Manu i każdy z nich ma różnych potomków.

 

03.11.26   Podczas tworzenia w czasie dnia Brahmy, trzy systemy planetarne – Svarga, Martya i Patala – wykonują cykliczne obroty, a mieszkańcy tych planet, łącznie z niższymi zwierzętami, istotami ludzkimi, półbogami i Pitami, pojawiają się i znikaj odpowiednio do ich karmicznych czynności.

 

03.11.27   Podczas każdej zmiany Manu pojawia się Najwyższa Osoba Boga – manifestując Swoją wewnętrzną moc w różnych inkarnacjach, takich jak Manu i inni. W ten sposób, przez tak przejawioną siłę, utrzymuje On wszechświat.

 

03.11.28   Pod koniec dnia, pod wpływem nieznacznej części siły ciemności, potężna manifestacja tego wszechświata pogrąża się w ciemności nocy. Pod wpływem wiecznego czasu niezliczone żywe istoty pozostają pogrążonymi w tym rozwiązaniu, i wszędzie panuje cisza.

 

03.11.28   Znaczenie:    Werset ten wyjaśnia noc Brahmy, która jest efektem wpływu czasu w zetknięciu z nieznaczną częścią siły ciemności materialnej natury. Rozwiązanie trzech światów uskuteczniane jest przez inkarnację ciemności, Rudrę, reprezentowanego przez ogień wiecznego czasu, który pochłania trzy światy. Te trzy światy znane są jako Bhuh, Bhuvah i Svah (Patala, Martya i Svarga). W to rozwiązanie wtapiają się niezliczone żywe istoty. Rozwiązanie to jest niczym zapadnięcie kurtyny na scenie energii Najwyższego Pana, i wszędzie nastaje cisza.

 

03.11.29   Kiedy zapada noc Brahmy, wszystkie trzy światy znikają z pola widzenia, a słońce i księżyc tracą swój blask, tak jak dzieje się to w odpowiednich porach normalnej nocy.

 

03.11.29   Znaczenie:    Wynika z tego, że blask słońca i księżyca znika ze strefy trzech światów, ale samo słońce i księżyc nie zostają unicestwione. Ukazują się one w pozostałej części wszechświata, która jest poza strefą tych trzech światów. Część podlegająca dewastacji pozostaje bez promieni słonecznych czy blasku księżyca. Jest ona ciemna i pełna wody, i wieją tam nieustanne wiatry, jak zostanie to wyjaśnione w następnych wersetach.

 

03.11.30   Zniszczenie to następuje na skutek ognia emanującego z ust Sankarsany, i wskutek tego wielcy mędrcy, tacy jak Bhrgu, i inni mieszkańcy Maharloki – będąc niepokojonymi przez gorąco płonącego ognia, który szaleje w trzech światach poniżej – przenoszą się na Janalokę.

 

03.11.31   Na początku dewastacji wszystkie morza występują z brzegów i zrywają się gwałtowne huragany. Wskutek tego morza burzą się falami i w bardzo krótkim czasie wszystkie trzy światy zostają zalane wodą.

 

03.11.31   Znaczenie:      Jest powiedziane, że płonący ogień wydobywający się z ust Sankarsany szaleje przez sto lat według kalkulacji półbogów; czyli przez 36 000 lat istot ludzkich. Następnie, przez kolejne 36 000 lat, występują potoki deszczu, którym towarzyszą gwałtowne wiatry i fale, i wówczas morza i oceany występują z brzegów: Następstwa tych 72 000 lat są początkiem częściowej dewastacji trzech światów. Ludzie zapominają o wszystkich tych dewastacjach światów i uważają się za szczęśliwych w materialnym postępie cywilizacji. To jest nazywane mayą, czyli "tym, czego nie ma."

 

03.11.32   Najwyższy Pan, Osoba Boga, spoczywa z zamkniętymi oczami na tej wodzie na łożu Ananty, a mieszkańcy planet Janaloka ze złożonymi rękoma sławią Go chwalebnymi modlitwami.

 

03.11.32   Znaczenie:    Nie powinniśmy sądzić, że stan uśpienia Pana podobny jest do naszego snu Specjalnie zostało wymienione tutaj słowo yoga-nidra, które wskazuje na to, że sen Pana jest również manifestacją Jego wewnętrznej mocy. Kiedykolwiek używane jest słowo yoga, należy rozumieć, że odnosi się ono do czegoś, co jest transcendentalne. Na etapie transcendentalnym zawsze obecne są wszelkie czynności, które chwalą swoimi modlitwami wielcy mędrcy, tacy jak Bhrgu.

 

03.11.33   Zatem proces wyczerpywania się długości życia dotyczy wszystkich żywych istot, łącznie z Panem Brahmą. Długość życia, odpowiednio do czasu na różnych planetach, wynosi jedynie sto lat.

 

03.11.33   Znaczenie: Według czasu obowiązującego różne istoty na różnych planetach, każda żywa istota żyje sto lat. Te sto lat życia nie są równe w każdym przypadku. Najdłuższy okres stu lat należy do Brahmy, ale chociaż życie Brahmy jest bardzo długie, kończy się ono w odpowiednim czasie. Brahma również obawia się śmierci, i dlatego – pragnąc wyzwolić się z sideł złudnej energii – pełni służbę oddania dla Pana. Zwierzęta; oczywiście, nie mają poczucia odpowiedzialności, ale nawet istoty ludzkie, które mają rozwinięte poczucie odpowiedzialności, trwonią swój wartościowy czas, nie angażując się w służbę oddania dla Pana. Żyją sobie beztrosko, nie obawiając się nadchodzącej śmierci. Na tym polega szaleństwo ludzkiego społeczeństwa. Szalony człowiek nie ma żadnej odpowiedzialności w życiu. Podobnie, istota ludzka, która nie rozwinie poczucia odpowiedzialności zanim umrze, nie jest lepsza od szaleńca, który beztrosko usiłuje korzystać z radości materialnego życia, nie dbając o przyszłość. Jest rzeczą konieczną, aby każda ludzka istota była odpowiedzialna za przygotowanie się do następnego życia, nawet gdyby miała żyć tak długo jak Brahma, największa spośród wszystkich żywych istot we wszechświecie.

 

03.11.34   Stuletni okres życia Brahmy jest podzielony na dwie części, pierwszą i drugą połowę. Pierwsza połowa jego życia już przeminęła, a druga trwa obecnie.

 

03.11.34   Znaczenie:      Stuletni okres życia Brahmy został już przedyskutowany w wielu miejscach tego dzieła, i jest również opisany w Bhagavad-gicie (8.17). Pięćdziesiąt lat życia Brahmy już przeminęło, i pozostało mu jeszcze następne pięćdziesiąt lat życia. Zatem również Brahmę oczekuje nieunikniona śmierć.

 

03.11.35   Na początku pierwszej połowy życia Brahmy było milenium zwane Brahma-kalpa, w którym pojawił się Pan Brahma. Równocześnie z Brahmą narodziły się Vedy.

 

03.11.35   Znaczenie:      Według Padma Purany (Prabhasa-khanda), w ciągu trzydziestu dni Brahmy występuje wiele kalp, takich jak Varaha-kalpa i Pitr-kalpa. Trzydzieści dni stanowią jeden miesiąc Brahmy, począwszy od pełni aż do zaniku księżyca. Dwanaście takich miesięcy składa się na jeden rok, a pięćdziesiąt lat stanowi jedną parardhę, czyli połowę życia Brahmy. Pojawienie się Pana jako Śveta-varahha następuje podczas pierwszej rocznicy narodzin Brahmy. Według hinduskich kalkulacji astronomicznych, dzień narodzin Brahmy przypada w miesiącu marcu. Zdanie to zostało przytoczone z objaśnienia Śrila Viśvanathy Cakravartiego Thakury.

 

03.11.36   Milenium, które nastąpiło po pierwszym milenium Brahmy, jest zwane Padma-kalpą, ponieważ w tym milenium kosmiczny kwiat lotosu wyrósł ze zbiornika wodnego mieszczącego się w pępku Osoby Boga, Hari.

 

03.11.36   Znaczenie:      Milenium następujące po Brahma-kalpie jest znane jako Padma-kalpa, ponieważ w tym to milenium wyrósł kosmiczny lotos. W niektórych Puranach Padma-kalpa jest również zwana Pitr-kalpą.

 

03.11.37   O potomku Bharaty, pierwsze milenium w drugiej połowie życia Brahmy jest również znane jako milenium Varaha, ponieważ w tym to milenium pojawił się Osoba Boga w formie dzika.

 

03.11.37   Znaczenie:    Różne milenia, znane jako kalpy Brahmy, Padmy i Varahy; stanowią zagadkę dla laika. Niektórzy uczeni uważają, że te kalpy są jednym i tym samym okresem. Według Śrila Viśvanathy Cakravartiego, Brahma-kalpa na początku pierwszej swojej połowy zdaje się być Padma-kalpą. My jednakże możemy po prostu pozostać przy tekście i przyjąć, że obecne milenium przypada na drugą połowę okresu życia Brahmy.

 

03.11.38   Dla Najwyższej Osoby Boga, który jest niezmienny i nieograniczony i jest przyczyną wszystkich przyczyn w tym wszechświecie, długość dwóch części życia Brahmy, jak to wspomniano powyżej, równa się jednej nimesa [mniej niż sekunda].

 

03.11.38   Znaczenie:    Wielki mędrzec Maitreya dał tutaj szeroki opis czasu w różnych wymiarach, począwszy od atomu aż do długości życia Brahmy. Teraz usiłuje dać nam pewne pojęcie o czasie nieograniczonego Osoby Boga. Przyjmując za miernik życie Brahmy, daje nam pewne zrozumienie nieograniczonego czasu Pana. Okres pełnego życia Brahmy stanowi mniej niż sekundę czasu Pana, jak to zostało w następujący sposób wyjaśnione w Brahma-samhicie (5.48):

 

yasyaika-niśvasita-kalam athavalambya

jivanti loma-vilaja jagad-anda-nathah

visnur mahan sa iha yasya kala-viśeso

govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

"Wielbię Govindę, Najwyższą Osobę Boga, przyczynę wszystkich przyczyn, którego pełną częścią jest Maha-Visnu. Wszyscy kontrolerzy niezliczonych wszechświatów (Brahmowie) żyli jedynie przyjmując schronienie czasu Jego oddechu." Impersonaliści nie wierzą w formę Pana, i dlatego trudno byłoby im uwierzyć w sen Pana. Ich poglądy oparte są na ubogim zasobie wiedzy – oceniają wszystko według możliwości człowieka. Myślą, że egzystencja Najwyższego jest przeciwieństwem aktywnego życia ludzkiego; ponieważ istota ludzka ma zmysły, Najwyższy musi być pozbawiony percepcji zmysłowej; ponieważ istota ludzka posiada formę, Najwyższy musi być pozbawiony formy i ponieważ istota ludzka śpi, Najwyższy nie może spać. Śrimad-Bhagavatam jednakże nie zgadza się z takimi impersonalistami. Zostało tutaj wyraźnie oznajmione, że Najwyższy Pan, jak to zostało przedyskutowane wcześniej, odpoczywa w yoga-nidra. I ponieważ śpi On, w naturalny sposób musi oddychać, i Brahma-samhita potwierdza, że w czasie Jego oddechu rodzą się i umieraj niezliczeni Brahmowie.

    Istnieje całkowita zgodność pomiędzy Śrimad-Bhagavatam i Brahma-samhitą. Wieczny czas nie znika nawet w chwili śmierci Brahmy. Trwa on nadał, ale nie ma możliwości kontrolowania Najwyższej Osoby Boga, ponieważ Pan jest kontrolerem czasu. W świecie duchowym czas niewątpliwie istnieje, ale nie ma on kontroli nad odbywającymi się tam czynnościami. Czas jest nieograniczony, i świat duchowy jest również nieograniczony, jako że wszystko istnieje tam na planie absolutnym.

 

03.11.39   Wieczny czas jest z pewnością kontrolerem różnych wymiarów, od atomu aż do niezwykle długich okresów życia Brahmy; niemniej jednak, sam kontrolowany jest przez Najwyższego. Czas może kontrolować jedynie tych, którzy są w świadomości cielesnej, sięgając aż do Satyaloki czy innych wyższych planet tego wszechświata.

 

03.11.40   Ten materialny świat zjawiskowy, będący kombinacją ośmiu materialnych elementów przemienionych w szesnaście dalszych kategorii, zajmuje przestrzeń o średnicy czterech miliardów mil wewnątrz, a na zewnątrz, jak następuje.

 

03.11.40   Znaczenie:    Jak wyjaśniono wcześniej, cały materialny świat jest manifestacją szesnastu różnorodności i ośmiu elementów materialnych. Analityczne studia materialnego świata są przedmiotem filozofii Sankhya. Szesnaście pierwszych odmian to jedenaście zmysłów i pięć przedmiotów zmysłów, a osiem elementów to wulgarna i subtelna materia, mianowicie ziemia, woda, ogień, powietrze, niebo; umysł, inteligencja i ego. Wszystkie one razem są rozmieszczone po całym wszechświecie, którego średnica wynosi cztery miliardy mil. Poza tym wszechświatem, który znamy z naszego doświadczenia, są inne niezliczone wszechświaty. Niektóre z nich są większe niż nasz, a wszystkie z nich są zlepione razem podobnymi elementami materialnymi, jak opisano poniżej.

 

03.11.41   Każda kolejna warstwa elementów pokrywających wszechświaty jest dziesięć razy grubsza od poprzedniej, a wszystkie wszechświaty zlepione razem podobne są do wielkiego skupiska atomów.

 

03.11.41   Znaczenie:    Pokrycia wszechświatów również składają się z takich elementów jak ziemia; woda, ogień, powietrze i eter, i każda z tych powłok jest dziesięć razy grubsza od poprzedniej. Pierwsza powłoka wszechświata jest zbudowana z ziemi i jest ona dziesięć razy grubsza od samego wszechświata. Jeśli wszechświat ma średnicę czterech miliardów mil, to rozmiar powłoki ziemnej wszechświata wynosi czterdzieści miliardów mil. Powłoka wodna jest dziesięć razy grubsza od powłoki ziemnej, powłoka z ognia jest dziesięć razy grubsza od powłoki wodnej, powłoka z powietrza jest dziesięć razy grubsza od powłoki ognistej, powłoka z eteru jest dziesięć razy grubsza od powłoki powietrznej itd. Wszechświat wewnątrz tych powłok z materii zdaje się być atomem w porównaniu z tymi powłokami, a liczba wszechświatów nie jest znana nawet tym, którzy są w stanie oszacować powłoki wszechświatów.

 

03.11.42   Dlatego Najwyższa Osoba Boga, Śri Krsna, jest nazywany oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn. Zatem duchowa siedziba Visnu jest bez wątpienia wieczna i jest to również siedziba Maha-Visnu, który jest źródłem wszelkich manifestacji.

 

03.11.42   Znaczenie:      Pan Maha-Visnu, który odpoczywa w yoga-nidra na Oceanie Przyczyn i stwarza niezliczone wszechświaty podczas Swojego procesu oddychania, pojawia się w mahat-tattvie jedynie na pewien czas, dla tymczasowej manifestacji materialnych światów. Jest On pełną częścią Pana Śri Krsny, i wskutek tego – chociaż nie jest On różny od Pana Krsny – Jego formalne pojawienie się w materialnym świecie w postaci inkarnacji jest tymczasowe. Svarupą, czyli prawdziwą formą, jest oryginalna forma Osoby Boga, który wiecznie rezyduje w świecie Vaikuntha (Visnuloka). Użyte tutaj słowo mahatmanah wskazuje na Maha-Visnu, a Jego prawdziwą manifestacją jest Pan Krsna, który jest zwany parama, jak zostało to potwierdzone w Brahma-samhicie:

 

iśvarah paramah krsnah    sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah    sarva-karana-karanam

 

''Najwyższym Panem jest Krsna, oryginalna Osoba Boga, znany jako Govinda. Jego forma jest wieczna, pełna szczęścia i wiedzy; i jest On oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn."

 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 11 –go Rozdziału 3 –go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" Obliczanie czasu na podstawie atomu"