Canto – 10"SUMMUM BONUM"

 

C-10 - Rozdział  I       Przyjście Pana Krsny:

C-10 - Rozdział  II      Modlitwy półbogów do Pana Krsny przebywającego w łonie

C-10 - Rozdział  III     Narodziny Pana Krsny

C-10 - Rozdział  IV     Okrucieństwo króla Kamsy

C-10 - Rozdział  V      Spotkanie Nandy Maharajy z Vasudevą

C-10 - Rozdział  VI     Zabicie demonicy Putany

C-10 - Rozdział  VII    Zabicie demona Trnavarty

C-10 - Rozdział  VIII   Pan Krsna ukazuje w Swych ustach formę kosmiczną

C-10 - Rozdział  IX      Matka Yaśoda związuje Pana Krsnę

C-10 - Rozdział  X        Wyzwolenie drzew Yamala-arjuna

C-10 - Rozdział  XI       Dziecięce rozrywki Krsny

C-10 - Rozdział  XII      Zabicie demona Aghasury

C-10 - Rozdział  XIII    Przedmowa do Rozdziału XIII