C-10 - Rozdział  XIII

 

Przedmowa do Rozdziału XIII

 

 

    Jest to końcowy rozdział Śrimad-Bhagavatam, który przetłumaczył Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny. Rozdział ten kończy się w miejscu, w którym sławny autor zaprzestał tłumaczenia – tuż przed swoim odejściem z tego śmiertelnego świata, 14 listopada 1977, w Krsna-Balarama Mandira we Vrndavanie, w Indii.

    Pierwsza część tego rozdziału została napisana w normalny sposób. Śrila Prabhupada siedział i cicho czytał tekst sanskrycki, następnie nagrywał tłumaczenie i komentarze. Później, kiedy zachorował, musieli pomagać mu uczniowie.

    W tych ostatnich dniach Śrila Prabhupada był poważnie chory. Podupadł na zdrowiu, przez wiele tygodni nie mógł jeść i powodowało to niesamowity ból nawet przy najmniejszym ruchu.

    Gdy leżał, bhakta cicho czytał mu sanskryt. Inny uczeń, siedząc na jego łóżku, trzymał mikrofon, prawie dotykając jego ust. I wtedy Śrila Prabhupada mówił, czasami ledwo dosłyszalnym głosem.

    Te nagrania – dokonane w jego pokoju w budynku świątynnym – składają się na ten rozdział.

    W tych ostatnich dniach doktor, który odwiedzał Śrila Prabhupadę, stwierdził, że normalny człowiek, będąc w tak krytycznym stanie, krzyczałby z powodu intensywnego bólu. Uczniowie Śrila Prabhupady byli przerażeni patrząc na swojego mistrza duchowego, który cicho, bez niepokoju pracował. W ostatniej części tego rozdziału widzimy zwykłą jasność myśli Śrila Prabhupada, ciągłe powoływanie się na pisma święte, skrupulatne zwracanie uwagi na szczegóły i ostrość czystych opisów filozoficznych, takich jakie były we wszystkich poprzednich tomach Śrimad-Bhagavatam.

    Ostatnie dni Śrila Prabhupady i to tłumaczenie pozostaną inspirującą pamiątką tego, że nawet najcięższe warunki materialne nie mogą zahamować czynności czystego bhakty Najwyższej Osoby Boga.

 

Wydawcy

 

Brahma kradnie chłopców i cielęta

 
Streszczenie rozdziału

 

    Rozdział ten opisuje, jak Pan Brahma usiłował ukraść cielęta i chłopców pasterzy oraz opisuje jego oszołomienie i ostatecznie rozproszenie jego złudzenia.

    Chociaż incydent z Aghasurą miał miejsce rok wcześniej, kiedy chłopcy pasterze mieli pięć lat, to gdy skończyli sześć, powiedzieli, "To zdarzyło się dzisiaj." A oto co się wydarzyło. Po zabiciu Aghasury, Krsna razem ze Swoimi towarzyszami, chłopcami pasterzami, udał się na piknik do lasu. Cielęta, zwabione zieloną trawą, stopniowo oddaliły się i dlatego towarzysze Krsny byli nieco poruszeni i pragnęli przyprowadzić je z powrotem. Krsna jednakże zachęcił chłopców mówiąc, "Jedzcie swój posiłek i nie niepokójcie się. Ja pójdę odnaleźć cielęta." I tak Pan odszedł. Następnie, aby zbadać moc Krsny, Pan Brahma zabrał wszystkie cielęta i chłopców pasterzy i trzymał ich w odosobnionym miejscu.

    Kiedy Krsna nie mógł odnaleźć cieląt i chłopców, domyślił się, iż był to podstęp Pana Brahmy. Wówczas Najwyższa Osoba Boga, przyczyna wszystkich przyczyn, aby zadowolić Pana Brahmę, jak również Swych własnych towarzyszy i ich matki, rozprzestrzenił się stając się cielętami i chłopcami, dokładnie takimi, jakimi byli oni przedtem. W ten sposób odkrył nową rozrywkę. Szczególną cechą tej rozrywki było to, że matki chłopców pasterzy jeszcze bardziej przywiązały się do swoich synów, a krowy jeszcze bardziej przywiązały się do swych cieląt. Po blisko roku Baladeva zauważył, że wszyscy chłopcy pasterze i cielęta byli ekspansjami Krsny. Toteż zapytał o to Krsnę i został poinformowany o tym, co się wydarzyło.

    Po upływie całego roku Brahma powrócił i ujrzał, że Krsna był nadal zajęty jak zwykle ze Swymi przyjaciółmi, cielętami i krowami. Następnie Krsna ukazał wszystkie cielęta i chłopców pasterzy jako czterorękie formy Narayana. Wówczas Brahma zrozumiał moc Krsny i był zaskoczony rozrywkami Krsny, swego wielbionego Pana. Krsna jednakże obdarzył Brahmę Swym bezprzyczynowym miłosierdziem i uwolnił go od złudzenia. Tak więc Brahma zaczął ofiarowywać modlitwy, aby wysławiać Najwyższą Osobę Boga.

 

10.13.01   Śrila Śukadeva Gosvami powiedział: O najlepszy z bhaktów, najszczęśliwszy Pariksicie, zadawałeś wspaniałe pytania, gdyż chociaż bezustannie słuchasz o rozrywkach Pana, Jego czynności wydają ci się być coraz nowsze.

 

10.13.01   Znaczenie:      Jeśli nie jest się bardzo zaawansowanym w świadomości Krsny, nie można słuchać bezustannie o rozrywkach Pana. Nityam nava-navaya-manam: mimo iż zaawansowani bhaktowie bezustannie przez lata słuchają o Panu, to nadal mają uczucie, że tematy te są dla nich coraz nowsze i świeższe. Dlatego tacy bhaktowie nie mogą porzucić słuchania o rozrywkach Pana Krsny. Premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva hrdayesu vilokayanti. Słowo santah zostało użyte tutaj w odniesieniu do osób, które rozwinęły miłość do Krsny. Yam śyamasundaram acintya-guna-svarupam govindam adi-purusam tam aham bhajami (Brahma-samhita 5.38). Dlatego też Maharaja Pariksit został nazwany tutaj bhagavatottama, najlepszym z bhaktów, ponieważ dopóki nie jest się bardzo zaawansowanym w służbie oddania, nie można doznawać ekstazy, słuchając coraz więcej ani nie można docenić tych tematów jako coraz świeższych i nowszych.

 

10.13.02   Paramahamsowie, bhaktowie, którzy przyjęli esencję życia, w głębi swoich serc przywiązani są do Krsny i On jest celem ich życia. Ich naturą jest rozmawianie w każdym momencie jedynie o Krsnie, tak jak gdyby tematy te były coraz nowsze. Przywiązani są do takich tematów, tak jak materialiści przywiązani są do tematów o kobietach i seksie.

 

10.13.02   Znaczenie:      Słowo sara-bhrtam oznacza paramahamsowie. Hamsa, czyli łabędź, wypija mleko z mieszaniny mleka i wody, i odrzuca wodę. Podobnie, naturą osób, które przyjęły życie duchowe i świadomość Krsny – rozumiejąc, że Krsna jest życiem i duszą każdego – jest to, że w żadnym momencie nie są w stanie porzucić krsna-katha, czyli tematów o Krsnie. Tacy paramahamsowie zawsze oglądają Krsnę w głębi swych serc (santah sadaiva hrdayesu vilokayanti). W świecie materialnym zawsze obecne są kama (pragnienia), krodha (gniew) i bhaya (strach), ale w świecie duchowym, czyli transcendentalnym, można wykorzystać je dla Krsny. Kamam krsna-karmarpane. Zatem paramahamsowie pragną zawsze działać dla Krsny. Krodham bhakta-dvesi jane. Gniewu używają przeciwko niewielbicielom, a bhaya, czyli strach, przekształcają w strach przed odstąpieniem od świadomości Krsny. W ten sposób życie bhakty paramahamsy jest całkowicie poświęcone Krsnie, tak jak życie osoby przywiązanej do świata materialnego jest oddane po prostu kobietom i pieniądzom. To, co jest dniem dla osoby materialistycznej, jest nocą dla osoby uduchowionej. Co jest bardzo słodkie dla materialisty – mianowicie kobiety i pieniądze – osoba uduchowiona uważa za truciznę.

 

sandarśanam visayinam atha yositam ca

ha hanta hanta visa-bhaksanato 'py asadhu

 

Jest to instrukcja Caitanyi Mahaprabhu. Dla paramahamsy Krsna jest wszystkim, lecz dla materialisty wszystkim są kobiety i pieniądze.

 

10.13.03   O królu, łaskawie słuchaj mnie z wielką uwagą. Chociaż czynności Najwyższego Pana są bardzo poufne i żaden zwykły człowiek nie może ich zrozumieć, będę opowiadał o nich tobie, gdyż mistrzowie duchowi wyjaśniaj posłusznemu uczniowi nawet tematy, które są bardzo poufne i trudne do zrozumienia.

 

10.13.04   Następnie, po ocaleniu chłopców i cieląt z paszczy Aghasury, który był uosobieniem śmierci, Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, przyprowadził ich wszystkich nad brzeg rzeki i powiedział, co następuje.

 

10.13.05   Moi drodzy przyjaciele, spójrzcie tylko jak niezwykle piękny jest brzeg tej rzeki z powodu jego przyjemnej atmosfery. I spójrzcie jak kwitnące lotosy przyciągają swoim aromatem pszczoły i ptaki. Brzęczenie pszczół i ćwierkanie ptaków roznosi się echem wśród pięknych drzew w lesie. Również piaski są tutaj czyste i miękkie. Zatem miejsce to należy uznać za najlepsze do naszych zabaw i rozrywek.

 

10.13.05   Znaczenie:      Podany tutaj opis lasu Vrndavany przedstawił Krsna pięć tysięcy lat temu, i tak samo las ten wyglądał w czasach Vaisnava acaryów trzysta czy czterysta lat temu. Kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule. Las Vrndavany zawsze rozbrzmiewa ćwierkaniem i gruchaniem ptaków takich jak kukułki (kokila), kaczki (hamsa) i żurawie (sarasa). Jest on również pełen pawi (mayurakule). Te same dźwięki i atmosfera nadal obecne są na terenie, gdzie usytuowana jest świątynia Krsna Balarama. Każdy odwiedzający tę świątynię z przyjemnością słucha ćwierkania ptaków, jak to zostało opisane tutaj (kujat-kokila-hamsa-sarasa).

 

10.13.06   Myślę, że powinniśmy zjeść tutaj nasz posiłek, ponieważ jesteśmy już głodni, jako że jest już bardzo późno. Tutaj cielęta mogą napić się wody i powoli powałęsać się trochę, jedząc trawę.

 

10.13.07   Przyjmując propozycję Pana Krsny, chłopcy pasterze pozwolili cielętom pić wodę z rzeki, a następnie przywiązali je do drzew, gdzie rosła zielona, młoda trawa. Później otworzyli swoje koszyki z jedzeniem i zaczęli jeść razem z Krsną, doznając wielkiej transcendentalnej przyjemności.

 

10.13.08   Tak jak baldaszek kwiatu lotosu otoczony jest swymi płatkami i liśćmi, tak Krsna siedział w centrum, otoczony rzędami Swoich bardzo pięknie wyglądających przyjaciół. Każdy z nich usiłował patrzeć w kierunku Krsny, myśląc, że może Krsna będzie patrzył na niego. W ten sposób wszyscy cieszyli się swym posiłkiem w lesie.

 

10.13.08   Znaczenie:      Dla czystego bhakty Krsna jest zawsze widocznym, jak oznajmia Brahma-samhita (santah sadaiva hrdayesu vilokayanti) i jak Sam Krsna oznajmia w Bhagavad-gicie (sarvatah panipadam tat sarvato 'ksi-śiro-mukham). Gdy poprzez nagromadzenie pobożnych czynności (krta-punya-punjah) ktoś wznosi się do platformy czystej służby oddania, wówczas Krsna jest zawsze widoczny w głębi jego serca. Osoba, która osiągnęła taką doskonałość, jest wszechpiękna w transcendentalnym szczęściu. Obecny ruch świadomości Krsny jest próbą utrzymania Krsny w centrum, gdyż jeśli to zostanie osiągnięte, wszystkie czynności automatycznie staną się piękne i szczęśliwe.

 

10.13.09   Niektórzy z chłopców pasterzy umieścili swój posiłek na kwiatach, niektórzy na liściach, owocach albo wiązkach liści, niektórzy mieli go w swych koszykach, niektórzy na korze drzew, a niektórzy na kamieniach. Posilając się, dzieci wyobrażały sobie, że są to ich talerze.

 

10.13.10   Wszyscy chłopcy pasterze cieszyli się swym posiłkiem razem z Krsną, pokazując sobie nawzajem rozmaite smaki różnych potraw przyniesionych z domu. Wzajemnie smakując swoje potrawy, zaczęli się śmiać i rozśmieszać jeden drugiego.

 

10.13.10   Znaczenie:      Czasami jeden przyjaciel mówił: "Krsno, zobacz tylko, jak smaczne jest moje jedzenie," i Krsna brał trochę i śmiał się. Podobnie, Balarama, Sudama i inni przyjaciele wzajemnie próbowali swojego pożywienia i śmiali się. W ten sposób przyjaciele zaczęli radośnie spożywać swoje przyniesione z domu posiłki.

 

10.13.11   Krsna jest yajua-bhuk – co oznacza, że spożywa On tylko ofiarowania z yajni – lecz by przejawić Swe dziecięce rozrywki, usiadł teraz ze Swym fletem wetkniętym z prawej strony pomiędzy talię i obcisłe ubranie i z trąbką z rogu oraz kijem do pasienia krów z lewej. Trzymając w Swej rączce smakowitą potrawę z jogurtu i ryżu, z kawałkami odpowiedniego owocu pomiędzy palcami, siedział niczym baldaszek kwiatu lotosu, patrząc przed Siebie na wszystkich Swych przyjaciół i jedząc, osobiście żartował z nimi i wywoływał ich radosny śmiech. W tym czasie mieszkańcy niebios w zdumieniu obserwowali, jak Osoba Boga, który posila się jedynie w yajni, je teraz razem ze Swymi przyjaciółmi w lesie.

 

10.13.11   Znaczenie:      Kiedy Krsna jadł razem ze Swymi przyjaciółmi pasterzami, przyleciał tam pewien trzmiel, aby przyłączyć się do jedzenia. Wówczas Krsna żartował: "Dlaczego przybyłeś tutaj, by niepokoić Mojego przyjaciela bramina Madhumangalę? Chcesz zabić bramina. Niedobrze." Wszyscy chłopcy śmiali się i radowali, żartując podczas jedzenia. Tak więc mieszkańcy wyższych planet dziwili się, że Najwyższa Osoba Boga, który je jedynie wówczas, kiedy ofiarowana jest yajna, teraz posila się ze Swymi przyjaciółmi w lesie niczym zwykłe dziecko.

 

10.13.12   O Maharajo Pariksicie, kiedy chłopcy pasterze, którzy w głębi swych serc nie znali niczego poza Krsną, byli w ten sposób zajęci spożywaniem posiłku w lesie, cielęta odeszły daleko, głęboko w las, skuszone zieloną trawą.

 

10.13.13   Gdy Krsna – straszliwy kontroler nawet samego strachu – ujrzał, że Jego przyjaciele pasterze byli przestraszeni, chcąc uwolnić ich od strachu, powiedział: "Moi drodzy przyjaciele, nie przerywajcie jedzenia. Osobiście udam się po cielęta i Sam przyprowadzę je tutaj."

 

10.13.13   Znaczenie:      Mając przyjaźń Krsny, bhakta nie może się niczego obawiać. Krsna jest najwyższym kontrolerem, kontrolerem nawet śmierci, która uważana jest za ostateczny strach w tym materialnym świecie. Bhayam dvitiyabhiniveśatah syat (Bhag. 11.2.37). Strach ten powstaje z powodu braku świadomości Krsny; w przeciwnym razie nie ma żadnego strachu. Dla osoby, która przyjęła schronienie lotosowych stóp Krsny, ten materialny świat strachu przestaje być niebezpieczny.

 

bhavambudhir vatsa-padam param padam

padam padam yad vipadam na tesam

 

Bhavambudhih, materialny ocean strachu, można z łatwością pokonać dzięki łasce najwyższego kontrolera. Ten materialny świat, w którym na każdym kroku istnieje strach i niebezpieczeństwo (padam padam yad vipadam), nie jest przeznaczony dla tych, którzy przyjęli schronienie u lotosowych stóp Krsny. Takie osoby są wyzwolone z tego przepełnionego strachem świata.

 

samaśrita ye pada-pallava-plavam

mahat-padam punya-yaśo murareh

bhavambudhir vatsa-padam param padam

padam padam yad vipadam na tesam

(Bhag. 10.14.58)

 

Dlatego każdy powinien przyjąć schronienie Najwyższej Osoby, który jest źródłem nieustraszoności, i w ten sposób być bezpiecznym.

 

10.13.14   "Chcę udać się na poszukiwanie cieląt", powiedzie Krsna. "Nie przeszkadzajcie sobie w zabawie." Następnie, trzymając w Swym ręku jogurt i ryż, Najwyższa Osoba Boga, Krsna, wyruszył na poszukiwanie cieląt Swoich przyjaciół. Pragnąc ich zadowolić, zaczął poszukiwać cieląt po wszystkich górach, w jaskiniach górskich, zaroślach i wąskich przejściach.

 

10.13.14   Znaczenie:      Vedy (Śvetaśvatara Up. 6.8) stwierdzają, że Najwyższa Osoba Boga osobiście nie ma nic do zrobienia (na tasya karyam karanam ca vidyate), ponieważ wszystkiego dokonuje poprzez Swoje energie i moce (parasya śaktir vividhaiva śruyate). Niemniej jednak, tutaj widzimy, że osobiście zatroszczył się o odnalezienie cieląt Swoich przyjaciół. Było to bezprzyczynowe miłosierdzie Krsny. Mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram: wszystkie sprawy całego świata i całej manifestacji kosmicznej odbywają się pod Jego nadzorem, poprzez Jego różne energie. Niemniej jednak, kiedy istnieje potrzeba, aby zatroszczyć się o Swoich przyjaciół, robi to osobiście. Krsna zapewnił Swych przyjaciół: "Nie bójcie się. Osobiście poszukam waszych cieląt." Było to bezprzyczynową łaską Krsny.

 

10.13.15   O Maharajo Pariksicie, Brahma, który rezyduje na wyższym systemie planetarnym w niebie, obserwował czynności najpotężniejszego Krsny, kiedy zabijał On i wyzwalał Aghasurę, i zadziwił się. Teraz ten sam Brahma zapragnął ukazać nieco własnej mocy i ujrzeć moc Krsny, który zaangażowany był w Swoje dziecięce rozrywki, bawiąc się jak gdyby ze zwykłymi chłopcami pasterzami. Dlatego pod nieobecność Krsny, Brahma zabrał wszystkich chłopców i cielęta w inne miejsce. W ten sposób uwikłał się, gdyż w niedalekiej przyszłości przekona się, jak potężny jest Krsna.

 

10.13.15   Znaczenie:      Gdy Krsna, otoczony przez Swych przyjaciół, zabijał Aghasurę, Brahma był zdumiony, lecz gdy ujrzał, że Krsna niezwykle cieszył się Swą rozrywką posilania się, był jeszcze bardziej zdumiony i zapragnął sprawdzić, czy Krsna rzeczywiście tam był. W ten sposób uwikłał się w mayę Krsny. Przecież Brahma urodził się w materialny sposób. Jak wspomniano tutaj, ambhojanma-janih, narodził się z ambhoja, kwiatu lotosu. Nie ma znaczenia, że narodził się z lotosu, a nie z jakiegoś człowieka, zwierzęcia czy materialnego ojca. Lotos jest również materialny i każdy, kto rodzi się poprzez materialną energię, musi podlegać czterem materialnym niedoskonałościom:

bhramie (tendencji do popełniania błędów),

pramadzie (tendencji do podlegania złudzeniu),

vipralipsie (tendencji do oszukiwania) i

karanapatavie (niedoskonałym zmysłom).

Tak więc Brahma również się uwikłał.

    Używając swej mayi Brahma pragnął sprawdzić, czy Krsna rzeczywiście był tam obecny. Ci chłopcy pasterze byli jedynie ekspansjami Samego Krsny (ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhih). Później Krsna ukaże Brahmie, w jaki sposób rozprzestrzenia się we wszystko poprzez Swą hladini śakti, ananda-cinmaya-rasa. Hladini śaktir asmat: Krsna posiada transcendentalną moc zwaną hladini śakti. Nie cieszy się niczym, co jest produktem energii materialnej. Toteż Brahma ujrzy, jak Pan Krsna rozszerza Swą energię.

    Brahma chciał zabrać towarzyszy Krsny, lecz zamiast nich zabrał jakichś innych chłopców i cielęta. Ravana chciał zabrać Sitę, lecz to nie było możliwe i zamiast niej zabrał maya Sitę. Podobnie, Brahma zabrał mayarbhakah: chłopców zamanifestowanych przez mayę Krsny. Brahma mógł ukazać niezwykłe bogactwo mayarbhakom; lecz nie mógł ukazać żadnej niezwykłej mocy towarzyszom Krsny. Przekona się o tym w bliskiej przyszłości. Mayarbhakasya iśituh. Przyczyną tej mayi, oszołomienia, był najwyższy kontroler, prabhavatah – wszechpotężna Najwyższa Osoba, Krsna – i zobaczymy, jaki był tego rezultat. Każda materialnie narodzona osoba podlega oszołomieniu. Dlatego rozrywka ta zwana jest brahma-vimohana-lila, rozrywką oszołomienia Brahmy. Mohitam nabhijanati mam ebhyah param avyayam (Bg. 7.13). Osoby narodzone materialnie nie mogą w pełni zrozumieć Krsny. Nie mogą Go zrozumieć nawet półbogowie (muhyanti yat surayah). Tene brahma hrda ya adi-kavaye (Bhag. 1.1.1). Każdy, począwszy od Brahmy aż do małego insekta, musi przyjmować nauki od Krsny.

 

10.13.16   Później, gdy Krsna nie mógł odnaleźć cieląt, wrócił nad brzeg rzeki, lecz tam również nie zobaczył chłopców pasterzy. Tak więc zaczął poszukiwać zarówno cieląt, jak i chłopców, jak gdyby nie mógł zrozumieć, co się wydarzyło.

 

10.13.16   Znaczenie:      Krsna natychmiast zrozumiał, że Brahma zabrał zarówno cielęta, jak i chłopców, ale niczym niewinny chłopiec poszukiwał ich wszędzie, tak aby Brahma nie mógł zrozumieć mayi Krsny. Było to przedstawienie teatralne. Aktor wie o wszystkim, lecz mimo to gra na scenie w taki sposób, że inni nie mogą go zrozumieć.

 

10.13.17   Kiedy Krsna nie mógł odnaleźć w lesie cieląt i ich opiekunów, chłopców pasterzy, nagle zrozumiał, że była to sprawka Pana Brahmy.

 

10.13.17   Znaczenie:      Chociaż Krsna jest viśva-vit, znawcą wszystkiego, co dzieje się w całej manifestacji kosmicznej, to jednak niczym niewinne dziecko okazał ignorancję wobec działania Brahmy, chociaż zrozumiał, że wszystko to było jego sprawką. Rozrywka ta nazywana jest brahma-vimohana, oszołomieniem Brahmy. Brahma już był oszołomiony czynnościami Krsny jako niewinnego dziecka, a teraz zostanie oszołomiony jeszcze bardziej.

 

10.13.18   Później, aby sprawić przyjemność zarówno Brahmie, jak i matkom cieląt i chłopców pasterzy, Krsna, stwórca całej manifestacji kosmicznej, rozprzestrzenił Siebie w cielęta i chłopców.

 

10.13.18   Znaczenie:      Chociaż Brahma był już uwikłany w swym oszołomieniu, chciał okazać swą moc chłopcom pasterzom; lecz gdy zabrał chłopców i ich cielęta i powrócił do swej siedziby, Krsna jeszcze bardziej zdumiał Brahmę oraz matki chłopców, ponownie przejawiając w lesie rozrywki jedzenia drugiego śniadania i zastępując wszystkie cielęta i chłopców, tak jak wyglądali przedtem. Według Ved: ekam bahu syam, Osoba Boga może stać się wieloma, wieloma milionami cieląt i chłopców pasterzy, tak jak uczynił to, aby jeszcze bardziej oszołomić Brahmę.

 

10.13.19   Poprzez Swój aspekt Vasudevy, Krsna jednocześnie rozprzestrzenił się w dokładną liczbę brakujących chłopców pasterzy i cieląt, z ich dokładnymi cechami cielesnymi, ich określonymi typami rąk, nóg i innych części ciała, ich kijami, trąbkami i fletami, ich torbami na śniadanie i określonymi szatami i ornamentami umieszczonymi na różne sposoby, ich imionami, wiekiem i formami, określonymi czynnościami i cechami charakterystycznymi. Rozprzestrzeniając się w ten sposób, piękny Krsna dowiódł stwierdzenia samagra-jagad visnumayam: "Pan Visnu jest wszechprzenikający."

 

10.13.19   Znaczenie:      Jak oznajmia Brahma-samhita (5.33):

 

advaitam acyutam anadim ananta-rupam

adyam purana-purusam nava-yauvanam ca

 

Krsna, param brahma, Najwyższa Osoba Boga, jest adyam, początkiem wszystkiego; jest On adi-purusam, wiecznie młodą oryginalną osobą. Może On rozszerzyć się w więcej form nie można to sobie wyobrazić, jednakże nie upada ze Swojej oryginalnej formy Krsny; dlatego jest nazywany Acyuta. To jest Najwyższa Osoba Boga. Sarvam visnumayam jagat. Sarvam khalv idam brahma. W ten sposób Krsna dowiódł, że jest wszystkim, że może stać się wszystkim, jednakże mimo to Sam jest różny od wszystkiego (mat-sthani sarva-bhutani na caham tesv avasthitah). To jest Krsna, który rozumiany jest przez filozofię acintya-bhedabheda-tattva. Purnasya purnam adaya purnam evavaśisyate: Krsna jest zawsze kompletny i chociaż może stwarzać miliony wszechświatów – a wszystkie z nich kompletne we wszelkich bogactwach – pozostaje On tak bogaty, jak zawsze, nie ulegając żadnej zmianie (advaitam). Zostało to wyjaśnione przez różnych Vaisnava acaryów poprzez filozofie takie jak viśuddhadvaita, viśistadvaita i dvaitadvaita. Zatem o Krsnie należy uczyć się od acaryów. Acaryavan puruso veda: kto podąża ścieżką acaryów, zna prawdziwą postać rzeczy. Taka osoba może znać Krsnę, takim jakim On jest, przynajmniej do pewnego stopnia, a skoro tylko ktoś rozumie Krsnę (janma karma ca me divyam evam yo vetti tattvatah), zostaje wyzwolony z materialnej niewoli (tyaktva deham punar janma naiti mam eti so 'rjuna).

 

10.13.20   Rozprzestrzeniwszy się tak, że zdawał się być wszystkimi cielętami i chłopcami pasterzami, dokładnie takimi, jakimi oni byli, i jednocześnie pojawiając się jako ich przywódca, Krsna wszedł do Vrajabhumi, ziemi Swojego ojca, Nandy Maharajy, tak jak zwykle to robił, ciesząc się ich towarzystwem.

 

10.13.20   Znaczenie:      Krsna zazwyczaj pozostawał w lesie i na pastwiskach razem ze Swoimi towarzyszami, chłopcami pasterzami, opiekując się cielętami i krowami. Teraz; kiedy Brahma zabrał tę oryginalną grupę, Krsna Sam – bez niczyjej wiedzy, nawet bez wiedzy Baladevy – przyjął formę każdego członka tej grupy i robił to, co zwykł robić każdego dnia. Instruował Swych przyjaciół, by robili to i tamto, kontrolował cielęta oraz udawał się do lasu, aby szukać ich, kiedy zabłądziły, skuszone nową trawą, lecz te cielęta i chłopcy byli Nim Samym. Była to niepojęta moc Krsny. Jak wyjaśnił Śrila Jiva Gosvami: radha krsna-pranaya-vikrtir hladini śaktir asmat. Radha i Krsna są tym samym. Krsna – poprzez rozprzestrzenienie Swej energii przyjemności staje się Radharani. Krsna rozprzestrzenił tę samą energię przyjemności (ananda-cinmaya-rasa), gdy Sam stał się wszystkimi cielętami i chłopcami i cieszył się transcendentalnym szczęściem we Vrajabhumi. Dokonała tego moc yogamaya i było to niepojęte dla osób znajdujących się pod wpływem mocy mahamayi.

 

10.13.21   O Maharajo Pariksicie, Krsna, który podzielił się na różne cielęta i również różnych chłopców pasterzy, wszedł do różnych obór jako cielęta i do różnych domów jako różni chłopcy.

 

10.13.21   Znaczenie:      Krsna miał bardzo wielu przyjaciół, spośród których głównymi byli Śridama, Sudama i Subala. Zatem Krsna Sam stał się Śridamą, Sudamą i Subalą i wszedł do ich odpowiednich domów z ich odpowiednimi cielętami.

 

10.13.22   Gdy matki chłopców usłyszały dźwięki fletów i trąbek, w które dęli ich synowie, wstały od swych domowych obowiązków, wzięły swych chłopców na kolana, objęły ich ramionami i zaczęły karmić mlekiem ze swych piersi, które płynęło obicie z powodu niezwykłej miłości, szczególnie dla Krsny. W rzeczywistości Krsna jest wszystkim, ale w tym czasie, wyrażając niezwykłą miłość i uczucie, znalazły szczególną przyjemność w karmieniu Krsny, Parabrahmana, a Krsna pił mleko Swych odpowiednich matek, jak gdyby był to nektar.

 

10.13.22   Znaczenie:      Chociaż wszystkie starsze gopi wiedziały, że Krsna był synem matki Yaśody, mimo to pragnęły: "Gdyby Krsna został mym synem, opiekowałabym się Nim tak samo, jak matka Yaśoda." Takie było ich najskrytsze pragnienie. Teraz, aby je zadowolić, Krsna osobiście przyjął rolę ich synów i spełnił ich pragnienie. Zwiększyły one swą szczególną miłość do Krsny poprzez obejmowanie i karmienie Go, a Krsna smakował mleko z ich piersi, tak jak gdyby był to nektar. W ten sposób oszałamiając Brahmę, doznawał szczególnej transcendentalnej przyjemności stworzonej przez yogamayę pomiędzy wszystkimi innymi matkami a Sobą.

 

10.13.23   Następnie, o Maharajo Pariksicie, jak wymagał tego plan Jego rozrywek, Krsna powracał wieczorem, wchodził do domu każdego chłopca pasterza i wykonywał czynności dokładnie takie jak poprzedni chłopcy, w ten sposób ożywiając ich matki transcendentalną przyjemnością. Matki troszczyły się o chłopców masując ich olejkiem, kąpiąc, smarując ich ciała papką sandałową, dekorując ornamentami, intonując ochronne mantry, dekorując ciała tilakiem i karmiąc ich. W ten sposób matki osobiście służyły Krsnie.

 

10.13.24   Następnie wszystkie krowy weszły do swych odpowiednich obór i zaczęły muczeć głośno, przywołując swe odpowiednie cielęta. Kiedy cielęta przybyły, matki zaczęły raz po raz lizać ich ciała i obficie karmić je mlekiem płynącym z ich wymion.

 

10.13.24   Znaczenie:      Wszystko, co działo się pomiędzy cielętami i ich matkami opiekującymi się nimi, było zaaranżowane przez Samego Krsnę.

 

10.13.25   Gopi darzyły Krsnę matczynym uczuciem już poprzednio, od samego początku. W istocie, ich uczucie do Krsny przewyższało nawet ich miłość do własnych synów. Tak więc w przejawianiu uczucia czyniły różnicę pomiędzy Krsną a swymi synami, ale teraz to rozróżnienie zniknęło.

 

10.13.25   Znaczenie:      Czynienie różnicy pomiędzy własnym synem a synem kogoś innego nie jest rzeczą nienaturalną. Wiele starszych kobiet ma matczyne uczucie do cudzych synów, jednakże czynią różnicę pomiędzy synami innych a swymi własnymi. Lecz teraz starsze gopi nie były w stanie czynić różnicy pomiędzy własnymi synami a Krsną, ponieważ gdy Brahma zabrał ich własnych synów, Krsna rozprzestrzenił się w nich. Tak więc ich zwiększone uczucie do własnych synów, którymi teraz był Sam Krsna, było spowodowane oszołomieniem przypominającym oszołomienie Brahmy. Poprzednio matki Śridamy, Sudamy, Subali i innych przyjaciół Krsny nie darzyły tym samym uczuciem synów innych matek, lecz teraz gopi traktowały wszystkich chłopców jak swych własnych. Dlatego Śukadeva Gosvami pragnął wyjaśnić to wzmożenie się uczucia w odniesieniu do oszołomienia przez Krsnę Brahmy, gopi, krów i wszystkich innych.

 

10.13.26   Chociaż poprzednio mieszkańcy Vrajabhumi, pasterze i pasterki, darzyli większym uczuciem Krsnę niż swe własne dzieci, teraz, przez jeden rok, ich uczucie do własnych synów bezustannie wzrastało, gdyż teraz ich synami stał się Krsna. Zwiększanie się ich uczucia do własnych synów, którzy byli teraz Krsną, nie miało granic. Każdego dnia odnajdywali nową inspirację do kochania swych dzieci tak bardzo, jak kochali Krsnę.

 

10.13.27   W ten sposób Pan Śri Krsna, stając się osobiście chłopcami pasterzami i grupami cieląt, Sam utrzymywał Siebie. W ten sposób kontynuował Swoje rozrywki przez jeden rok, zarówno we Vrndavanie, jak i w lesie.

 

10.13.27   Znaczenie:      Wszystko było Krsną. Krsną były cielęta, chłopcy pasterze, i Sam ich obrońca i żywiciel. Innymi słowy, Krsna rozprzestrzenił się w rożne cielęta i chłopców pasterzy i nieprzerwanie kontynuował Swe rozrywki przez jeden rok. Jak oznajmia Bhagavad-gita, ekspansja Krsny usytuowana jest w każdym sercu jako Dusza Najwyższa. Podobnie, zamiast rozprzestrzenić się jako Dusza Najwyższa, przez jeden rok rozprzestrzenił się jako część cieląt i chłopców pasterzy.

 

10.13.28   Pewnego dnia, pięć albo sześć nocy przed upływem roku, Krsna udał się do lasu razem z Balaramą, doglądając cieląt.

 

10.13.28   Znaczenie:      Aż do tego czasu nawet Balarama był zniewolony oszołomieniem, które okryło Brahmę. Nawet Balarama nie wiedział, że wszystkie cielęta i chłopcy pasterze byli ekspansjami Krsny, czy że On Sam był również ekspansją Krsny. Zostało Mu to wyjawione zaledwie pięć czy sześć dni przed upływem pełnego roku.

 

10.13.29   Pasące się na szczycie wzgórza Govardhana krowy spojrzały na dół, aby znaleźć zieloną trawę i ujrzały swe cielęta, które pasły się niezbyt daleko, w pobliżu Vrndavany.

 

10.13.30   Kiedy krowy ujrzały ze szczytu wzgórza Govardhana swoje własne cielęta, z powodu wzrostu uczucia zapomniały się i zapomniały o swych opiekunach, a chociaż ścieżka była bardzo wyboista, pobiegły ku swym cielętom z wielkim niepokojem, biegnąc tak, jak gdyby każda z nich miała jedną parę nóg. Biegły gwałtownie z pełnymi wymionami, z których płynęło mleko, ze wzniesionymi głowami i ogonami, z garbami poruszającymi się wraz z szyjami, aż dotarły do swych cieląt, aby je nakarmić.

 

10.13.30   Znaczenie:      Na ogół krowy i cielęta pasą się oddzielnie. Starsi mężczyźni opiekują się krowami, a małe dzieci doglądają cieląt. Jednakże tym razem krowy zapomniały o swej pozycji, kiedy tylko ujrzały cielęta poniżej wzgórza Govardhana i gwałtownie biegły, z wyprostowanymi ogonami oraz złączonymi przednimi i tylnymi nogami, dopóki nie dotarły do swych cieląt

 

10.13.31   Krowy urodziły już następne cielęta, lecz gdy zeszły ze wzgórza Govardhana, z powodu zwiększonego uczucia dla starszych cieląt pozwoliły im pić mleko ze swych wymion i następnie zaczęły z niepokojem lizać ich ciała, jak gdyby chcąc je połknąć.

 

10.13.32   Pasterze, nie będąc w stanie powstrzymać krów od udania się do ich cieląt, byli jednocześnie zawstydzeni i źli. Z trudem przebyli wyboistą drogę, lecz gdy zeszli na dół i ujrzeli swych synów, przepełnili się wielką miłością.

 

10.13.32   Znaczenie:      Każdy zwiększał swe uczucie do Krsny. Gdy pasterze, schodząc ze wzgórza, ujrzeli własnych synów, którzy nie byli nikim innym jak Krsną, ich miłość wzrosła.

 

10.13.33   W tym czasie wszystkie myśli pasterzy wtopiły się w nastrój miłości rodzicielskiej, która powstała na widok ich synów. Ich gniew całkowicie zniknął, gdy poczuli wielką atrakcję do swych synów. Podnieśli ich, objęli ramionami i doznawali najwyższej przyjemności poprzez wąchanie ich głów.

 

10.13.33   Znaczenie:      Po tym jak Brahma ukradł oryginalnych chłopców pasterzy i cielęta, Krsna rozprzestrzenił się, aby ponownie stać się chłopcami i cielętami. I ponieważ chłopcy byli w rzeczywistości ekspansjami Krsny, pasterze czuli do nich szczególną atrakcję. Początkowo pasterze będący na szczycie wzgórza byli rozgniewani, lecz dzięki Krsnie chłopcy byli niezwykle atrakcyjni i dlatego pasterze zeszli ze wzgórza, przepełnieni szczególnym uczuciem.

 

10.13.34   Następnie starsi pasterze, doznając wielkiego uczucia poprzez obejmowanie swych synów, stopniowo, z wielkim trudem i ociąganiem się przestali ich obejmować i powrócili do lasu. Lecz na wspomnienie o swych synach łzy płynęły im z oczu.

 

10.13.34   Znaczenie:      Na początku pasterze byli źli, że krowy czuły atrakcję do cieląt, lecz gdy zeszli ze wzgórza, sami zostali urzeczeni własnymi synami i dlatego objęli ich. Obejmowanie syna i wąchanie jego głowy jest oznaką uczucia.

 

10.13.35   Z powodu wzmożonego uczucia, krowy były ciągle przywiązane nawet do cieląt, które już były duże i przestały ssać mleko matek. Kiedy Baladeva ujrzał to przywiązanie, nie mógł zrozumieć jego przyczyny i dlatego zaczął zastanawiać się nad tym w ten sposób.

 

10.13.35   Znaczenie:      Krowy miały już młodsze cielęta, które zaczęły ssać mleko swych matek, a niektóre z krów dopiero co urodziły cielęta, ale teraz, z powodu miłości, krowy entuzjastycznie okazały swe uczucie starszym cielętom, które już nie ssały mleka. Cielęta te były dorosłe, lecz mimo to matki chciały je karmić. Dlatego Balarama był nieco zdumiony i chciał zapytać Krsnę o powód takiego ich zachowania. W rzeczywistości matki bardziej pragnęły karmić cielęta starsze, chociaż młode też były tam obecne, ponieważ starsze cielęta były ekspansjami Krsny. Te zdumiewające wydarzenia miały miejsce na skutek manipulacji yogamayi. Są dwie maye działające pod kierunkiem Krsny – mahamaya, energia świata materialnego, i yogamaya, energia świata duchowego. Te niezwykłe wydarzenia miały miejsce z powodu wpływu yogamayi. Od tego dnia, kiedy Brahma ukradł cielęta i chłopców, yogamaya działała w taki sposób, że mieszkańcy Vrndavany, nawet Pan Balarama, nie byli w stanie zrozumieć działania yogamayi i tego, w jaki sposób sprawia ona, że dzieją się takie niezwykłe rzeczy. Ale po pewnym czasie działania yogamayi, szczególnie Balarama mógł zrozumieć, co miało miejsce, i dlatego zapytał Krsnę.

 

10.13.36   Cóż to za wspaniałe zjawisko? Uczucie wszystkich mieszkańców Vrajy, łącznie ze Mną, do tych chłopców i cieląt wzmaga się tak, jak nigdy wcześniej, niczym nasze uczucie do Pana Krsny, Duszy Najwyższej wszystkich żywych istot.

 

10.13.36   Znaczenie:      Ten wzrost uczucia nie był mayą; raczej, ponieważ Krsna rozprzestrzenił się jako wszystko i ponieważ całe życie każdego we Vrndavanie było przeznaczone dla Krsny; wskutek tego krowy – pełne uczucia do Krsny – darzyły starsze cielęta większym uczuciem niż młodsze i wzrosła miłość mężczyzn do ich synów. Balarama był zdumiony widząc, że wszyscy mieszkańcy Vrndavany są tak czuli dla swych własnych dzieci, dokładnie tak jak byli dla Krsny. Podobnie, krowy zwiększyły swe uczucie do swych cieląt – tak bardzo jak do Krsny. Balarama był zdumiony widząc to działanie yogamayi. Dlatego zapytał Krsnę: "Co się tutaj dzieje? Czym jest to misterium?"

 

10.13.37   Cóż to za moc mistyczna i skąd pochodzi? Czy jest półboginią czy demonicą? Musi być złudną energią Mojego mistrza, Pana Krsny, gdyż któż inny mógłby Mnie oszołomić?

 

10.13.37   Znaczenie:      Balarama był zdumiony. Myślał, że ten niezwykły przejaw uczucia był czymś mistycznym, spełnionym albo przez półbogów albo jakiegoś wspaniałego człowieka. W przeciwnym razie jak mogła zajść taka wspaniała zmiana? "Ta maya może być jakąś raksasi-maya," myślał, "ale jak raksasi-maya mogłaby mieć wpływ na Mnie? Nie jest to możliwe. Zatem musi to być maya Krsny." Zatem doszedł do wniosku, że przyczyną tej mistycznej zmiany musi być Krsna, którego Balarama uważał za Swą uwielbioną Osobę Boga. Myślał On: "To zostało zaaranżowane przez Krsnę i nawet Ja nie mogłem przeniknąć tej siły mistycznej." W ten sposób Balarama zrozumiał, że wszyscy ci chłopcy i cielęta byli jedynie ekspansjami Krsny.

 

10.13.38   Myśląc w ten sposób, Pan Balarama mógł zobaczyć okiem transcendentalnej wiedzy, że wszystkie te cielęta i przyjaciele Krsny byli ekspansjami formy Śri Krsny.

 

10.13.38   Znaczenie:      Każda osoba jest inna. Różnice istnieją nawet pomiędzy bliźniakami. Jednakże gdy Krsna rozprzestrzenił się w chłopców i cielęta, każdy chłopiec i każde cielę pojawiło się w swej oryginalnej postaci, z tym samym indywidualnym sposobem postępowania, tymi samymi tendencjami, tym samym kolorem, tym samym ubraniem itd., gdyż Krsna zamanifestował się z tymi wszystkimi różnicami. Było to bogactwo Krsny.

 

10.13.39   Pan Baladeva powiedział, "O najwyższy kontrolerze! Chłopcy ci nie są wielkimi półbogami, jak myślałem poprzednio. Ani też cielęta te nie są wielkimi mędrcami jak Narada. Teraz widzę, że to Ty Sam manifestujesz się we wszelkiej rozmaitej odmienności. Mimo iż jesteś jeden, istniejesz w różnych formach cieląt i chłopców. Proszę, wyjaśni mi to pokrótce." W ten sposób poproszony przez Pana Baladevę, Krsna objaśnił całą sytuację i Baladeva zrozumiał ją.

 

10.13.39   Znaczenie:      Pytając Krsnę o prawdziwą sytuację, Pan Balarama powiedział, "Mój drogi Krsno, na początku myślałem, że wszystkie te krowy, cielęta i chłopcy pasterze są albo wielkimi mędrcami i świętymi osobami, albo półbogami, lecz teraz okazuje się, że w rzeczywistości są to Twoje ekspansje. Wszyscy oni są Tobą; Ty Sam grasz rolę cieląt i krów oraz chłopców. Na czym polega misterium tej sytuacji? Gdzie udali się inni chłopcy, cielęta i krowy? I dlaczego Ty rozprzestrzeniasz się w krowy, cielęta i chłopców? Czy łaskawie powiesz Mi, jaka jest tego przyczyna?" Na prośbę Balaramy, Krsna pokrótce wyjaśnił całą sytuację: w jaki sposób Brahma skradł cielęta i chłopców, i jak Krsna zataił to wydarzenie rozprzestrzeniając się tak, aby ludzie nie domyślili się, że brakowało oryginalnych krów, cieląt i chłopców. Toteż Balarama zrozumiał, że nie była to maya, lecz bogactwo Krsny. Krsna ma wszelkie bogactwa, a to było jedynie Jego innym bogactwem.

    Pan Balarama powiedział: "Początkowo myślałem, że ci chłopcy i cielęta byli przejawem mocy wielkich mędrców takich jak Narada, lecz teraz widzę, że wszyscy ci chłopcy i cielęta są Tobą." Po zapytaniu Krsny, Pan Balarama zrozumiał, że to Sam Krsna stał się wieloma. O tym, że Krsna może dokonać takiej rzeczy, mówi Brahma-samhita (5.33). Advaitam acyutam anadim ananta-rupam: mimo iż jest jednym, może rozszerzyć się w tak wiele form. Według wersji wedyjskiej, ekam bahu syam: może rozszerzyć się w wiele tysięcy i milionów, a mimo to nadal pozostać jednym. W tym sensie wszystko jest duchowe, ponieważ wszystko jest ekspansją Krsny; to znaczy, że wszystko jest ekspansją albo Samego Krsny, albo Jego mocy. Ponieważ moc nie jest różna od źródła mocy, moc i źródło mocy są jednym (śakti-śaktimator abhedah). Jednakże Mayavadi mówią, cid-acit-samanvayah: duch i materia są jednym. Jest to błędna koncepcja. Duch (cit) jest różny od materii (acit), jak wyjaśnił Sam Krsna w Bhagavad-gicie (7.4-5):

 

bhumir apo 'nalo vayuh    kham mano buddhir eva ca

ahankara itiyam me    bhinna prakrtir astadha

 

apareyam itas tv anyam    prakrtim viddhi me param

jiva-bhutam maha-baho    yayedam dharyate jagat

 

   "Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego – wszystkie (w liczbie ośmiu) są Moimi oddzielonymi energiami materialnymi. Oprócz tych energii, o potężny Arjuno, istnieje Moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty wykorzystujące zasoby tej niższej, materialnej natury." Duch i materia nie mogą być uczynione jednym, gdyż w rzeczywistości są one wyższą i niższą energią, jednakże Mayavadi, czy Advaita-vadi, usiłują uczynić je jednym. Jest to błędne. Chociaż duch i materia ostatecznie pochodzą z tego samego źródła, nie mogą być uczynione jednym. Na przykład, jest wiele rzeczy, które pochodzą z naszych ciał, ale chociaż pochodzą z lego samego źródła, nie mogą być uczynione jednym. Powinniśmy dobrze zapamiętać, że chociaż źródło jest jedno, emanacje z tego źródła powinny być rozważane oddzielnie jako niższe i wyższe. Różnica pomiędzy filozofią Mayavada a Vaisnava jest taka, że filozofia Vaisnava uznaje ten fakt. Dlatego filozofia Śri Caitanyi Mahaprabhu jest nazywana acintya-bhedabheda - jednoczesną jednością i różnicą. Na przykład, nie można rozdzielić ognia i ciepła, gdyż tam, gdzie jest ogień, istnieje ciepło, a gdzie jest ciepło, tam jest ogień. Niemniej jednak, chociaż nie możemy dotknąć ognia, możemy tolerować ciepło. Toteż chociaż są one jednym, są odmienne.

 

10.13.40   Gdy Pan Brahma powrócił po upływie chwili (według jego własnych obliczeń), ujrzał, że chociaż w kalkulacji ludzkiej minął cały rok, Pan Krsna, po upływie tego czasu bawił się tak jak wcześniej z chłopcami i cielętami, którzy byli Jego ekspansjami.

 

10.13.40   Znaczenie:      Pan Brahma odszedł jedynie na chwilę według swojego czasu, lecz gdy powrócił, w kalkulacji czasu ludzkiego minął rok. Na różnych planetach istnieje różna kalkulacja czasu. Na przykład, satelita zrobiony przez człowieka może okrążyć Ziemię w przeciągu godziny i dwudziestu pięciu minut i w ten sposób dopełnić cały dzień, chociaż dla osób żyjących na Ziemi dzień trwa zwykle dwadzieścia cztery godziny. Więc to, co dla Brahmy było chwilą, było jednym rokiem na Ziemi. Krsna rozprzestrzeniał się w tak wiele form przez jeden rok, ale dzięki aranżacji yogamayi nikt nie był w stanie tego zrozumieć poza Balaramą.

    Po upływie chwili; według kalkulacji Brahmy, Brahma powrócił, aby przekonać się, co wywołała kradzież chłopców i cieląt. Obawiał się również, że igrał z ogniem. Krsna był jego panem, a on dla zabawy spłatał Mu figla zabierając cielęta i chłopców. Był naprawdę niespokojny, więc wrócił dosyć szybko; po chwili (według swojej kalkulacji). Kiedy Brahma powrócił, ujrzał, że wszyscy chłopcy, cielęta i krowy bawili się z Krsną w ten sam sposób jak wówczas, gdy się do nich zbliżył. Dzięki manifestacji yogamayi Krsny, odbywały się tam – bez żadnej zmiany – te same rozrywki.

    Tego dnia, kiedy Pan Brahma przyszedł po raz pierwszy, Baladeva nie mógł pójść z Krsną i chłopcami pasterzami, gdyż były to Jego urodziny i Jego matka zatrzymała Go w domu, aby urządzić odpowiednią ceremonialną kąpiel zwaną śantika-snana. Dlatego Pan Baladeva nie został wtedy zabrany przez Brahmę. Teraz, w rok później, Brahma powrócił, a ponieważ powrócił dokładnie tego samego dnia, Baladeva ponownie został zatrzymany w domu z powodu Swoich urodzin. Dlatego, chociaż werset ten wspomina, że Brahma ujrzał Krsnę i wszystkich chłopców pasterzy, nie ma tu wzmianki o Baladevie. Pięć czy sześć dni wcześniej Baladeva pytał Krsnę o niezwykłe uczucie krów i pasterzy; ale teraz, gdy Brahma powrócił, ujrzał wszystkie cielęta i chłopców, bawiących się z Krsną jako ekspansje Krsny, lecz nie ujrzał Baladevy. Tak jak rok wcześniej, Pan Baladeva nie udał się do lasu w ten dzień, gdy pojawił się tam Pan Brahma.

 

10.13.41   Pan Brahma myślał: Wszystkich chłopców i cielęta z Gokuli trzymałem uśpionych na łożu mojej mocy mistycznej i do dziś dnia nie powstali oni.

 

10.13.41   Znaczenie:      Dzięki swej mocy mistycznej Pan Brahma położył cielęta i chłopców w jaskini i trzymał ich tam przez jeden rok. Toteż gdy ujrzał, że Pan Krsna nadal bawi się ze wszystkimi krowami i cielętami, próbował zrozumieć, co się stało. "Co to jest?" myślał. "Może zabrałem te cielęta i chłopców pasterzy, lecz teraz zostali wyprowadzeni z jaskini. Czy właśnie to się wydarzyło? Czy Krsna przyprowadził ich tu z powrotem?" Jednakże później Pan Brahma ujrzał, że cielęta i chłopcy, których zabrał, byli nadal w tej samej mistycznej mayi, której ich poddał. Toteż doszedł do wniosku, że cielęta i chłopcy pasterze bawiący się teraz z Krsną byli różni od tych w jaskini. Zrozumiał, że chociaż oryginalne cielęta i chłopcy byli nadal w jaskini, gdzie ich umieścił, Krsna rozprzestrzenił się i bawiący się z Nim chłopcy i cielęta byli ekspansjami Krsny. Mieli te same cechy, tę samą mentalność i te same intencje, lecz wszyscy byli Krsną.

 

10.13.42   Podobna liczba chłopców i cieląt bawiła się z Krsną przez cały rok, jednakże różnią się oni od tych, których poddałem złudzeniu mej mistycznej mocy. Kim są? Skąd pochodzą?

 

10.13.42   Znaczenie:      Chociaż wyglądali jak cielęta, krowy i chłopcy pasterze, wszyscy byli Visnu. W rzeczywistości byli visnu-tattvą, nie jiva-tattvą. Brahma był zdumiony. Myślał: "Oryginalnie chłopcy pasterze i krowy nadal znajdują się tam, gdzie umieściłem ich zeszłego roku. Któż więc dotrzymuje teraz towarzystwa Krsnie dokładnie jak przedtem? Skąd oni pochodzą?" Brahma był zdumiony, że jego moc mistyczna została zlekceważona. Nie dotykając oryginalnych krów i chłopców pasterzy trzymanych przez Brahmę, Krsna stworzył inną grupę cieląt i chłopców, którzy wszyscy byli ekspansjami visnu-tattvy. Tak więc moc mistyczna Brahmy została usunięta.

 

10.13.43   Zatem Pan Brahma, myśląc przez długi czas, usiłował odróżnić te dwie grupy chłopców, z których każda istniała oddzielnie. Próbował zrozumieć, kto był prawdziwy, a kto nieprawdziwy, lecz zupełnie nie był w stanie tego pojąć.

 

10.13.43   Znaczenie:      Brahma był zakłopotany. Myślał: "Oryginalni chłopcy i cielęta nadal śpią, tak jak ich zostawiłem, lecz inna grupa chłopców bawi się tutaj z Krsną. Jak się to stało?" Brahma nie mógł pojąć, co się dzieje. Którzy chłopcy byli prawdziwi, a którzy nie? Nie był w stanie dojść do żadnego określonego wniosku. Rozważał tę sprawę przez dłuższą chwilę. "Jak jednocześnie mogą istnieć dwie grupy cieląt i chłopców? Czy ci chłopcy i cielęta zostali stworzeni przez Krsnę, czy Krsna stworzył tych, którzy pozostają w uśpieniu? Czy po prostu obie grupy stworzył Krsna?" Brahma myślał o tym na wiele różnych sposobów. "Czy, gdy idę do jaskini, aby zobaczyć, czy chłopcy i cielęta są tam nadal, to Krsna idzie tam po mnie, aby ich zabrać i umieścić tutaj, tak bym po przyjściu tutaj mógł ich zobaczyć, czy Krsna następnie bierze ich stąd i umieszcza tam?" Brahma nie był w stanie pojąć, jak mogą istnieć dwie grupy dokładnie takich samych cieląt i chłopców pasterzy. Mimo iż ciągle to rozważał, w ogóle nie był w stanie tego zrozumieć.

 

10.13.44   Ponieważ Pan Brahma pragnął zwieść wszechprzenikającego Pana Krsnę – którego nigdy nie można oszołomić, ale który – wprost przeciwnie – oszałamia cały wszechświat, sam został oszołomiony swą własną mocą mistyczną.

 

10.13.44   Znaczenie:      Brahma pragnął oszołomić Krsnę, który oszałamia cały wszechświat. Cały wszechświat znajduje się pod wpływem mistycznej mocy Krsny (mama maya duratyaya), lecz Brahma pragnął zwieść Jego. Rezultat był taki, że Brahma sam został zwiedziony, tak jak gdy ktoś pragnie zabić drugą osobę, sam może zostać zabity. Innymi słowy, Brahma został pokonany przez swą własną próbę. W podobnej pozycji znajdują się naukowcy i filozofowie, którzy pragną przewyższyć mistyczną moc Krsny. Wyzywają Krsnę, mówiąc: "Czym jest Bóg? Możemy zrobić to i możemy zrobić tamto." Lecz im bardziej wyzywają Krsnę w ten sposób, tym bardziej uwikłują się w cierpienia. Morał jest taki, że nie powinniśmy próbować przewyższyć Krsny. Raczej, zamiast starać się Go przewyższyć, powinniśmy się Mu podporządkować (sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja).

    Zamiast pokonać Krsnę, Brahma sam został pokonany, gdyż nie był w stanie zrozumieć działania Krsny. Skoro Brahma, główna osoba w tym wszechświecie, był tak oszołomiony, to cóż dopiero mówić o tzw. naukowcach i filozofach? Sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja. Powinniśmy porzucić wszelkie nasze maleńkie wysiłki przeciwstawienia się aranżacjom Krsny. Zamiast tego powinniśmy przyjąć wszelkie aranżacje, które On proponuje. To jest zawsze lepsze, gdyż to uczyni nas szczęśliwymi. Im bardziej staramy się przeciwstawiać aranżacji Krsny, tym bardziej uwikłujemy się w mayę Krsny (daivi hy esa gunamayi mama maya duratyaya). Lecz ten, kto osiągnął platformę podporządkowania się instrukcjom Krsny (mam eva ye prapadyante), jest wyzwolony, wolny od krsna-mayi (mayam etam taranti te). Moc Krsny jest niczym rząd, którego nie można pokonać. Przede wszystkim istnieją prawa, jest siła policyjna, a poza tym siła militarna. Jaki jest zatem sens przeciwstawiania się sile rządu? Podobnie, jaka może być korzyść z próby wyzwania Krsny?

    Z następnego wersetu wyraźnie wynika, że Krsny nie można pokonać żadnym rodzajem mocy mistycznej. Jeśli ktoś zyskuje nawet odrobinę mocy wiedzy naukowej, próbuje przeciwstawić się Bogu, lecz w rzeczywistości nikt nie jest w stanie oszołomić Krsny. Kiedy Brahma, główna osoba w tym wszechświecie, próbował oszołomić Krsnę, sam był oszołomiony i zdumiony. Taka jest pozycja uwarunkowanej duszy. Brahma pragnął oszołomić Krsnę, lecz sam został oszołomiony.

    Ważne w tym wersecie jest słowo visnum. Visnu przenika cały materialny świat, podczas gdy Brahma zajmuje jedynie podrzędną pozycję.

 

yasyaika-niśvasita-kalam athavalambya

jivanti loma-vila-ja jagadanda-nathah

(Brahma-samhita 5.48)

 

Słowo nathah odnoszące się do Pana Brahmy występuje w liczbie mnogiej, ponieważ są niezliczone wszechświaty i niezliczeni Brahmowie. Brahma jest jedynie maleńką siłą. Zostało to ukazane w Dvarace, gdy Krsna przywołał Brahmę. Pewnego dnia, gdy Brahma przyszedł do Dvaraki zobaczyć Krsnę, na prośbę Krsny odźwierny zapytał go: "Którym Brahmą jesteś?" Później, gdy Brahma zapytał Krsnę, czy to oznaczało, że istnieje więcej niż jeden Brahma, Krsna uśmiechnął się i przywołał wielu Brahmów z wielu wszechświatów. Czterogłowy Brahma z tego wszechświata zobaczył wówczas innych niezliczonych Brahmów odwiedzających Krsnę i ofiarowujących swe wyrazy szacunku. Niektórzy z nich mieli dziesięć głów, niektórzy dwadzieścia, niektórzy sto, a niektórzy milion. Po ujrzeniu tego wspaniałego pokazu, czterogłowy Brahma zdenerwował się i zaczął uważać się za znaczącego nie więcej niż komar pośród wielu słoni. Cóż więc Brahma może zrobić, aby oszołomić Krsnę?

 

10.13.45   Tak jak ciemność śniegu podczas ciemnej nocy i światło robaczka świętojańskiego w świetle dnia nie mają wartości, tak siła mistyczna pomniejszej osoby, która usiłuje użyć jej przeciwko osobie o większej mocy, nie jest w stanie dokonać niczego; zamiast tego siła tej niższej osoby zostaje zmniejszona.

 

10.13.45   Znaczenie:      Gdy ktoś chce przewyższyć wyższą moc, wówczas jego niższa moc staje się śmieszna. Tak jak robaczek świętojański w ciągu dnia i śnieg w nocy nie mają wartości, tak moc mistyczna Brahmy stała się bezwartościowa w obecności Krsny, gdyż większa moc mistyczna niszczy niższą moc mistyczną. Podczas ciemnej nocy ciemność produkowana przez śnieg nie ma znaczenia. Robaczek świętojański zdaje się być bardzo ważny w nocy, lecz w czasie dnia jego blask nie ma żadnej wartości; jakąkolwiek mógł mieć wartość, została stracona. Podobnie, Brahma stał się niczym w obecności siły mistycznej Krsny. Maya Krsny nie straciła na wartości, lecz maya Brahmy została potępiona. Zatem nie należy starać się ukazywać swego nieznacznego bogactwa przed większą mocą.

 

10.13.46   Później, gdy Pan Brahma spojrzał na nich, wszystkie cielęta i pasący je chłopcy zdawali się mieć cerę koloru niebieskawych chmur deszczowych i byli ubrani w żółte jedwabne szaty.

 

10.13.46   Znaczenie:      W czasie rozmyślania Brahmy, wszystkie cielęta i chłopcy pasterze przemienili się w visnu-murti, mające niebieskawą cerę i noszące żółte szaty. Brahma rozmyślał o własnej mocy i o niezwykłej, nieograniczonej mocy Krsny, ale zanim doszedł do jakiegoś wniosku, ujrzał tę nagłą przemianę.

 

10.13.47-48   Wszystkie te osobistości miały cztery ramiona i w Swych rękach trzymały konchę, cakrę, maczugę i kwiat lotosu. Na głowach nosiły hełmy, w uszach – kolczyki, a na szyjach – girlandy z leśnych kwiatów. Na górnej części Ich piersi po prawej stronie widniał symbol bogini szczęścia. Ponadto, nosiły naramienniki, klejnot Kaustubha na szyjach, naznaczonych trzema liniami jak koncha i bransoletki na przegubach rąk. Z bransoletkami na kostkach, ornamentami na stopach i świętymi pasami otaczającymi Ich talie, wszyscy wyglądali niezwykle pięknie.

 

10.13.47-48   Znaczenie:      Wszystkie formy Visnu miały cztery ramiona, z konchą i innymi przedmiotami, ale cechy te posiadają również ci, którzy osiągnęli sarupya-mukti na Vaikuncie i którzy wskutek tego mają formy dokładnie takie jak forma Pana. Jednakże te formy Visnu, które pojawiły się przed Panem Brahmą, posiadały również znak Śrivatsa i klejnot Kaustubha, które są szczególnymi cechami charakterystycznymi Samego Najwyższego Pana. Jest to dowodem na to, że wszyscy ci chłopcy i cielęta byli w rzeczywistości bezpośrednimi ekspansjami Visnu, Osoby Boga, a nie jedynie Jego towarzyszami z Vaikunthy. Sam Visnu jest zawarty w Krsnie. Wszystkie bogactwa Visnu już znajdują się w  Krsnie i wskutek tego to zamanifestowanie przez Krsnę tak wielu form Visnu nie było w rzeczywistości niczym zdumiewającym.

    Znak Śrivatsa opisany jest w Vaisnava-tosani jako pukiel delikatnych żółtych włosów po prawej stronie górnej części klatki piersiowej Pana Visnu. Ten znak nie jest dla zwykłych bhaktów. Jest to szczególny znak Visnu albo Krsny.

 

10.13.49   Każda część Ich ciał, od stóp do głów, była w pełni dekorowana świeżymi, delikatnymi girlandami z liści tulasi ofiarowanymi przez bhaktów wielbiących Pana poprzez największe pobożne czynności, mianowicie słuchanie i intonowanie.

 

10.13.49   Znaczenie:      W wersecie tym ważne jest słowo bhuri-punyavad-arpitaih. Te formy Visnu były wielbione przez osoby, które przez wiele żywotów spełniały pobożne czynności (sukrtibhih) i które bezustannie angażowały się w służbę oddania (śravanam kirtanam visnoh). Bhakti, służba oddania, jest zaangażowaniem tych, którzy spełnili wysoce zaawansowane pobożne czynności. Gromadzenie pobożnych czynów zostało wspomniane w innym miejscu Śrimad-Bhagavatam (10.12.11), gdzie Śukadeva Gosvami mówi:

 

ittham satam brahma-sukhanubhutya

dasyam gatanam para-daivatena

mayaśritanam nara-darakena

sakam vijahruh krta-punya-punjah

 

   "Osoby zaangażowane w samorealizację, które doceniają blask Brahmana Pana i te zaangażowane w służbę oddania, przyjmujące Najwyższą Osobę Boga za Pana, jak również ci, którzy są w sidłach mayi, uważając Pana za zwykłą osobę, nie są w stanie zrozumieć, że pewne wzniosłe osobistości – po nagromadzeniu ogromu pobożnych czynności – teraz bawią się z Panem w związku przyjaźni, jako chłopcy pasterze."

    W naszej świątyni Krsna Balarama we Vrndavanie znajduje się drzewo tamala, które zajmuje cały róg dziedzińca. Gdy nie było tam jeszcze świątyni, drzewo to stało tam lekceważone, ale teraz rozrosło się bujnie, zajmując cały róg dziedzińca. Jest to oznaką bhuri-punya.

 

10.13.50   Te formy Visnu – poprzez Swoje czyste uśmiechy przypominające wzmagające się światło księżyca i przez ukośne spojrzenia Swych czerwonawych oczu – stworzyły i chroniły pragnienia Swych bhaktów, jak gdyby przez siłę pasji i dobroci.

 

10.13.50   Znaczenie:      Te formy Visnu błogosławiły bhaktów Swymi czystymi spojrzeniami i uśmiechami, przypominającymi wzmagające się pełne światło księżyca (śreyah-kairava-candrika-vitaranam). Jako obrońcy i żywiciele, spoglądali na Swych bhaktów, obejmując ich i chroniąc Swymi uśmiechami. Ich uśmiechy przypominały siłę dobroci, chroniącą wszelkie pragnienia wielbiciela, a spojrzenia Ich oczu przypominały siłę pasji. W rzeczywistości w wersecie tym słowo rajah oznacza nie "pasję," ale "uczucie". W świecie materialnym rajo-guna jest pasją, ale w świecie duchowym jest to uczucie. W świecie materialnym uczucie zanieczyszczone jest przez rajo-gunę i tamo-gunę, ale w śuddha-sattvie uczucie, które utrzymuje bhaktów, jest transcendentalne.

    Słowo svakarthanam odnosi się do wielkich pragnień. Jak wspomniano w tym wersecie, spojrzenie Pana Visnu stwarza pragnienie wielbicieli. Jednakże czysty bhakta nie ma żadnych pragnień. Dlatego Sanatana Gosvami skomentował to w ten sposób, że ponieważ pragnienia bhaktów, których uwaga jest skupiona na Krsnie, już zostały spełnione, ukośne spojrzenia Pana stwarzają różnego rodzaju pragnienia odnoszące się do Krsny i służby oddania. W świecie materialnym pragnienie jest produktem rajo-guny i tamo-guny, ale pragnienie w świecie duchowym pobudza różnorodność wiecznej transcendentalnej służby. Zatem słowo svakarthanam odnosi się do chęci służenia Krsnie.

    We Vrndavanie jest miejsce, gdzie nie było żadnej świątyni, ale bhakta zapragnął: "Niech będzie tu świątynia i seva, służba oddania." Dlatego to, co było kiedyś pustym zakątkiem, teraz stało się miejscem pielgrzymek. Takie są pragnienia bhakty.

 

10.13.51   Wszystkie istoty, zarówno ruchome, jak i nieruchome, począwszy od czterogłowego Pana Brahmy aż do najbardziej nieznacznej żywej istoty, przyjęły formy i na różne sposoby wielbiły te visnu-murti, odpowiednio do swych możliwości, różnymi metodami kultu, takimi jak tańczenie i śpiewanie.

 

10.13.51   Znaczenie:      Niezliczone żywe istoty zaangażowane są w różnego rodzaju metody kultu Najwyższego, odpowiednio do swych możliwości i karmy, ale każdy jest zaangażowany (jivera 'svarupa' haya --- krsnera 'nitya-dasa'); nie ma nikogo, kto by nie służył. Dlatego maha-bhagavata, najwyższy bhakta, widzi, że każdy jest zaangażowany w służbę dla Krsny; uważa, że tylko on sam nie jest zaangażowany. Musimy wznieść się z pozycji niższej na pozycję wyższą, a najwyższą pozycją jest bezpośrednie służenie we Vrndavanie. Ale każdy jest zaangażowany w służbę. Odmowa służby dla Pana jest mayą.

 

ekale iśvara krsna, ara saba bhrtya

yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya

 

   "Tylko Krsna jest Najwyższym Panem, a wszyscy inni są Jego sługami. Każdy tańczy odpowiednio do melodii Krsny, tak jak On tego chce." (Cc. Adi 5.142)

    Są dwa rodzaje żywych istot – ruchome i nieruchome. Drzewa na przykład stoją w jednym miejscu, podczas gdy mrówki poruszają się. Brahma ujrzał, że wszystkie żywe istoty, aż do najniższych stworzeń, przyjęły różne formy i były odpowiednio do tego zaangażowane w służbę dla Pana Visnu.

    Daną formę otrzymuje się stosownie do sposobu, w jaki wielbi się Pana. W świecie materialnym półbogowie kierują otrzymywanymi przez nas ciałami. Czasami mówi się o tym jako o wpływie gwiazd. Jak stwierdza Bhagavad-gita (3.27) słowami prakrteh kriyamanani, jesteśmy kontrolowani przez półbogów odpowiednio do praw natury.

    Wszystkie żywe istoty służą Krsnie na różne sposoby, ale gdy są świadome Krsny, ich służba manifestuje się w pełni. Tak jak pączek kwiatu stopniowo rozwija się i daje pożądany aromat i piękno, tak też piękno i prawdziwa forma żywej istoty rozkwita w pełni, gdy wznosi się ona na platformę świadomości Krsny. Jest to ostateczne piękno i ostateczne spełnienie pragnień.

 

10.13.52   Wszystkie visnu-murti były otoczone bogactwami, na czele z anima-siddhi; przez moce mistyczne, na czele z Ają; i przez dwadzieścia cztery elementy potrzebne do stworzenia materialnego świata, z mahat-tattvą na czele.

 

10.13.52   Znaczenie:      W wersecie tym słowo mahimabhih oznacza aiśvaryę, czyli bogactwo. Najwyższa Osoba Boga może robić, cokolwiek Mu się podoba. Jest to Jego aiśvarya. Nikt nie może Mu rozkazywać, ale On może rozkazywać każdemu. Sad-aiśvarya-purnam. Pan jest pełny w sześciu bogactwach. W Panu Visnu obecne są yoga-siddhi, doskonałości yogi, takie jak zdolność stania się mniejszym od najmniejszego (anima-siddhi) czy większym od największego (mahima-siddhi). Sad-aiśvaryaih purno ya iha bhagavan (Cc. Adi 1.3). Słowo aja oznacza maya, czyli moc mistyczna. Wszystko co tajemne, w pełni istnieje w Visnu.

    Wymienione dwadzieścia cztery elementy to pięć zmysłów działania (panca-karmendriya), pięć zmysłów gromadzenia wiedzy (panca-jnanendriya), pięć wulgarnych elementów materialnych (panca-maha-bhuta), pięć obiektów zmysłów (panca-tanmatra), umysł (manas), fałszywe ego (ahankara), mahat-tattva, i materialna natura (prakrti). Wszystkie te dwadzieścia cztery elementy zatrudnione są w manifestację tego materialnego świata. Mahat-tattva dzieli się na różne subtelne kategorie, lecz oryginalnie jest zwana mahat-tattvą.

 

10.13.53   Wówczas Pan Brahma ujrzał, że kala (czynnik czasu), svabhava (własna natura wywołana towarzystwem), samskara (oczyszczenie), kama (pragnienie), karma (działalność karmiczna) i guny (trzy siły natury materialnej), wszystkie przyjęły formy i również wielbiły te visnu-murti, a ich własna niezależność była w pełni podporządkowana mocy Pana.

 

10.13.53   Znaczenie:      Poza Visnu nikt nie ma żadnej niezależności. Jeśli staniemy się świadomi tego faktu, wówczas będziemy prawdziwie świadomi Krsny. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Krsna jest jedynym Najwyższym Panem, a wszyscy inni są Jego sługami (ekale iśvara krsna, ara saba bhrtya). Każdy podlega Krsnie, nawet Narayana czy Pan Śiva (śiva-virinci-nutam). Nawet Baladeva jest podporządkowany Krsnie. Taka jest prawda.

 

ekale iśvara krsna, ara saba bhrtya

yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya

(Cc. Adi 5.142)

 

Należy zrozumieć, że nikt nie jest niezależny, gdyż wszystko jest integralną cząstką Krsny i działa oraz porusza się zgodnie z najwyższym pragnieniem Krsny. To zrozumienie, ta świadomość, jest świadomością Krsny.

 

yas tu narayanam devam    brahma-rudradi-daivataih

samatvenaiva vikseta    sa pasandi bhaved dhruvam

 

   "Osobę, która uważa, że półbogowie tacy jak Brahma i Śiva są na tym samym poziomie co Narayana, z pewnością trzeba uważać za bluźniercę." Nikt nie może równać się Narayanowi, czyli Krsnie. Krsna jest Narayanem, i Narayana jest również Krsną, gdyż Krsna jest oryginalnym Narayanem. Brahma sam zwraca się do Krsny, narayanas tvam na hi sarva-dehinam: "Ty również jesteś Narayanem. W istocie, jesteś oryginalnym Narayanem." (Bhag. 10.14.14)

 

    Kala, czyli czynnik czasu, ma wielu asystentów, takich jak

sva-bhava,

samskara,

kama,

karma i

guna.

Svabhava, czyli nasza własna natura, formowana jest odpowiednio do obcowania z cechami materialnymi. Karanam guna-sango 'sya sad-asad-yoni-janmasu (Bg. 13.22). Sat i asat-svabhava – nasza wyższa i niższa natura – formowane są poprzez obcowanie z różnymi cechami, mianowicie: sattva-guną, rajo-guną i tamo-guną. Powinniśmy stopniowo wznieść się do sattva-guny, tak abyśmy mogli uniknąć dwóch niższych gun. Można tego dokonać, jeśli regularnie dyskutujemy Śrimad-Bhagavatam i słuchamy o czynnościach Krsny. Nasta-prayesv-abhadresu nityam bhagavata-sevaya (Bhag. 1.2.18). Wszystkie opisane w Śrimad-Bhagavatam czynności Krsny, poczynając nawet od rozrywek związanych z Putaną, są transcendentalne. Toteż poprzez słuchanie i dyskutowanie Śrimad-Bhagavatam pokonywana jest rajo-guna i tamo-guna, tak że pozostaje tylko sattva-guna. Wówczas rajo-guna i tamo-guna nie mogą wyrządzić nam żadnej krzywdy.

    Dlatego też varnaśrama-dharma jest istotna, jako że może doprowadzić ludzi do sattva-guny. Tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadayaś ca ye (Bhag. 1.2.19). Tamo-guna i rajo-guna zwiększają pożądanie i chciwość, które uwikłują żywą istotę w taki sposób, że musi istnieć w tym materialnym świecie w wielu, wielu formach. Jest to bardzo niebezpieczne. Dlatego powinniśmy zostać doprowadzeni do sattva-guny poprzez ustanowienie varnaśrama-dharmy i powinniśmy rozwinąć kwalifikacje bramińskie – mianowicie: czystość, wstawanie wcześnie rano i uczestniczenie w mangala-aratrika itd. W ten sposób powinniśmy pozostawać w sattva-gunie, a wówczas tamo-guna i rajo-guna nie będą miały na nas wpływu.

 

tada rajas-tamo-bhavah    kama-lobhadayaś ca ye

ceta etair anaviddham    sthitam sattve prasidati

(Bhag. 1.2.19)

 

Możliwość takiego oczyszczenia jest szczególną cechą ludzkiego życia; w innych żywotach nie jest to możliwe. Takie oczyszczenie można z łatwością osiągnąć poprzez radha-krsna-bhajana, służbę oddania pełnioną dla Radhy i Krsny. Dlatego Narottama dasa Thakura śpiewa, hari hari viphale janama gonainu, stwierdzając, że jeśli ktoś nie służy Radha-Krsnie, jego ludzka forma życia jest zmarnowana. Vesudeve bhagavati bhakti-yogah prayojitah / janayaty aśu vairagyam (Bhag. 1.2.7). Poprzez zaangażowanie się w służbę dla Vasudevy bardzo szybko wyrzekamy się materialnego świata. Członkowie ruchu świadomości Krsny na przykład, zaangażowani w vasudeva-bhakti, bardzo szybko stają się wspaniałymi Vaisnavami, tak że ludzie są zdumieni, że mleccha i yavana mogą osiągnąć ten poziom. Jest to możliwe poprzez vasudeva-bhakti. Ale jeśli nie osiągniemy etapu sattva-guna w tym ludzkim życiu, wówczas, jak śpiewa Narottama dasa Thakura, hari hari viphale janama gonainu – nie będzie żadnej korzyści z tego, że otrzymaliśmy ludzką formę życia.

    Śri Viraraghava Acarya komentuje, że każdy ze składników wspomnianych w pierwszej połowie tego wersetu jest przyczyną materialnego uwikłania. Kala, czyli czynnik czasu, pobudza siły materialnej natury, a svabhava jest rezultatem obcowania z tymi siłami. Dlatego Narottama dasa Thakura mówi, bhakta-sane vasa. Jeśli ktoś obcuje z bhaktami, wówczas zmienia się jego svabhava, czyli natura. Celem naszego ruchu świadomości Krsny jest udostępnienie ludziom dobrego towarzystwa, tak aby mogła zajść taka zmiana, i rzeczywiście widzimy, że dzięki tej metodzie ludzie na całym świecie stopniowo stają się bhaktami.

    Jeśli chodzi o samskarę, czyli przemianę, to jest ona możliwa poprzez dobre towarzystwo, gdyż dzięki dobremu towarzystwu rozwijają się dobre zwyczaje, a zwyczaj staje się drugą naturą. Dlatego, bhakta-sane vasa: dajmy ludziom szansę życia z bhaktami. Wówczas zmienią się ich zwyczaje. W ludzkiej formie życia ma się tę szansę, ale – jak śpiewa Narottama dasa Thakura – hari hari viphale janama gonainu: jeśli ktoś nie skorzysta z tej sposobności, wówczas jego ludzkie życie zostanie zmarnowane. Dlatego próbujemy ocalić społeczeństwo ludzkie od degradacji i rzeczywiście wznieść ludzi do wyższej natury.

    Jeśli chodzi o kamę i karmę – pragnienia i czynności – to jeśli ktoś angażuje się w służbę oddania, rozwija inną naturę, niż gdyby angażował się w czynności zadowalania zmysłów, i oczywiście rezultat również jest inny. Określony typ ciała otrzymuje się odpowiednio do obcowania z różnymi naturami. Karanam guna-sango 'sya sad-asad-yoni-janmasu (Bg. 13.22). Dlatego zawsze powinniśmy poszukiwać dobrego towarzystwa, towarzystwa bhaktów. Wówczas nasze życie będzie sukcesem. Człowieka poznaje się po jego towarzystwie. Jeśli ktoś ma szansę, aby żyć w dobrym towarzystwie bhaktów, może kultywować wiedzę i w naturalny sposób zmieni się jego charakter czy natura dla jego wiecznej korzyści.

 

10.13.54   Wszystkie visnu-murti miały wieczne, nieograniczone formy, pełne wiedzy i szczęścia i istniejące poza wpływem czasu. Ich wielkiej chwały nie mogli nawet dotknąć jnani zaangażowani w studia nad Upanisadami.

 

10.13.54   Znaczenie:      Zwykła śastra-jnana, czyli wiedza zawarta w Vedach, nie pomoże nikomu zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. Pana może zrozumieć tylko ten, kto otrzymał Jego łaskę czy przychylność. To wyjaśnione zostało również w Upanisadach (Mundaka Up. 3.2.3):

 

nayam atma pravacanena labhyo

na medhasa na bahuna śrutena

yam evaisa vrnute tena labhyas

tasyaisa atma vivrnute tanum svam

 

   "Pana nie można osiągnąć poprzez biegłe wyjaśnienia, wielką inteligencję czy nawet przez długie słuchanie. Osiąga Go jedynie ten, kogo On Sam wybiera. Takiej osobie manifestuje On Swą formę."

    Jeden z opisów Brahmana brzmi: satyam brahma, ananda-rupam, "Brahman jest Absolutną Prawdą i kompletnym ananda, czyli szczęściem." Formy Visnu, Najwyższego Brahmana, były jednym, lecz zamanifestowały się odmiennie. Jednakże zwolennicy Upanisadów nie są w stanie zrozumieć odmienności manifestowanych przez Brahmana. To dowodzi, że Brahmana i Paramatmę można prawdziwie zrozumieć jedynie przez oddanie, jak potwierdził to Sam Pan w Śrimad-Bhagavatam (bhaktyaham ekaya grahyah, Bhag. 11.14.21). Aby dowieść, że Brahman ma rzeczywiście transcendentalną formę, Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura podaje różne cytaty z śastr. W Śvetaśvatara Upanisad (3.8), Najwyższy opisany jest jako

aditya-varnam tamasah parastat,

"Ten, którego samozamanifestowana forma jest świetlista jak słońce i transcendentalna do ciemności ignorancji."

Ananda-matram ajaram puranam ekam santam bahudha drśyamanam:

 "Najwyższy jest pełen szczęścia i nie ma w Nim śladu nieszczęścia. Chociaż jest najstarszy, nigdy się nie starzeje, i chociaż jest jednym, doświadczany jest w różnych formach."

Sarve nityah śaśvataś ca dehas tasya paratmanah:

"Wszystkie formy tej Najwyższej Osoby są wieczne." (Maha-varaha Purana) Najwyższa Osoba ma formę, z rękami i nogami i innymi cechami osoby, ale Jego ręce i nogi nie są materialne. Bhaktowie wiedzą, że forma Krsny, czyli Brahmana, nie jest materialna. Raczej, Brahman ma formę transcendentalną, i kiedy ktoś jest nią w pełni zaabsorbowany, będąc w pełni rozwiniętym w bhakti, wówczas może Go zrozumieć (premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena). Jednakże Mayavadi nie są w stanie zrozumieć tej transcendentalnej formy, gdyż uważają, że jest ona materialna.

    Transcendentalne formy Najwyższej Osoby Boga są tak wielkie, że impersonalni zwolennicy Upanisadów nie są w stanie osiągnąć platformy wiedzy, umożliwiającej zrozumienie ich. Transcendentalne formy Pana są szczególnie poza zasięgiem impersonalistów, którzy jedynie mogą zrozumieć – poprzez studia nad Upanisadami – że Prawda Absolutna nie jest materią i że Prawda Absolutna nie jest materialnie ograniczony przez ograniczoną moc.

    Jednakże, chociaż nie można zrozumieć Krsny poprzez Upanisady, w niektórych miejscach jest powiedziane, że Krsna w istocie może być poznany w ten sposób. Aupanisadam purusam: "Jest On poznawany poprzez Upanisady." Oznacza to, że kiedy ktoś zostanie oczyszczony przez wiedzę wedyjską, wówczas zostaje dopuszczony do zrozumienia w oddaniu (mad-bhaktim labhate param).

 

tac chraddadhana munayo    jnana-vairagya-yuktaya

paśyanty atmani catmanam    bhaktya śruta-grhitaya

 

   "Głęboko dociekliwy student albo mędrzec, bogaty w wiedzę i wolny od przywiązań, realizuje tę Prawdę Absolutną przez pełnienie służby oddania w oparciu o to, co usłyszał z Vedanta-śruti." (Bhag. 1.2.12) Słowo śruta-grhitaya odnosi się do wiedzy Vedanty, a nie do sentymentalizmu. Śruta-grhita jest wiedzą dźwiękową.

    W ten sposób Brahma zrozumiał, że Pan Visnu jest zbiornikiem wszelkiej prawdy, wiedzy i szczęścia. Jest kombinacją tych trzech transcendentalnych cech i jest obiektem czci dla zwolenników Upanisadów. Brahma zrozumiał, że wszystkie formy krów, chłopców i cieląt, przemienione w formy Visnu, nie zostały przemienione przez mistycyzm tego pokroju, jaki może przejawić yogin albo półbóg dzięki szczególnym mocom, jakimi został obdarzony. Krowy, cielęta i chłopcy przemienieni w visnu-murti, czyli formy Visnu, nie byli przejawem visnu-mayi, czyli energii Visnu, ale byli Samym Visnu. Cechy Visnu i visnu-mayi są odpowiednio takie jak ognia i gorąca. W gorącu jest cecha ognia, mianowicie ciepło; a jednak gorąco nie jest ogniem. Manifestacja Visnu form chłopców, krów i cieląt nie była podobna gorącu, lecz była raczej niczym ogień – wszyscy oni byli w rzeczywistości Visnu. Kwalifikacją Visnu jest pełna prawda, pełna wiedza i pełne szczęście. Można podać inny przykład z przedmiotami materialnymi, których odbicia mogą przyjmować wiele, wiele form. Na przykład, słońce odbija się w wielu naczyniach z wodą, ale odbicia słońca w wielu naczyniach nie są w rzeczywistości słońcem. Słońce w naczyniu nie wydziela prawdziwego ciepła i światła, chociaż wygląda jak słońce. Ale każda z form, które osiągnął Krsna, była w pełni Visnu.

    Powinniśmy codziennie dyskutować o Śrimad-Bhagavatam tak dużo, jak jest to możliwe, a wówczas wszystko stanie się jasne, gdyż Śrimad-Bhagavatam jest esencją całej literatury wedyjskiej (nigama-kalpataror galitam phalam). Zostało ono spisane przed Vyasadevę (mahamuni-krte), kiedy osiągnął on samorealizację. Im więcej czytamy Śrimad-Bhagavatam, tym bardziej jego wiedza staje się jasna. Każdy poszczególny werset jest transcendentalny.

 

10.13.55   Zatem Pan Brahma ujrzał Najwyższego Brahmana, dzięki energii którego został zamanifestowany cały ten wszechświat, z jego ruchomymi i nieruchomymi żywymi istotami. Równocześnie ujrzał wszystkie cielęta i chłopców jako ekspansje Pana

 

10.13.55   Znaczenie:      Dzięki temu wydarzeniu Pan Brahma mógł ujrzeć, w jaki sposób Krsna – na różne sposoby – utrzymuje cały wszechświat. Wszystko widoczne jest dzięki temu, że manifestuje to Krsna.

 

10.13.56   Następnie, wskutek potężnego blasku tych visnu-murti, Pan Brahma, którego jedenastoma zmysłami wstrząsnęło zdumienie i oszołomiło je transcendentalne szczęście, uciszył się niczym dziecinna gliniana lalka w obecności wioskowego bóstwa.

 

10.13.56   Znaczenie:      Brahma był oszołomiony z powodu transcendentalnego szczęścia (muhyanti yat surayah). W tym stanie zdumienia, wszystkie jego zmysły były oszołomione i nie był w stanie nic powiedzieć ani nic zrobić. Brahma uważał się za absolutnego, sądząc, że jest jedynym potężnym bóstwem, ale teraz jego duma została pokonana i ponownie stał się zaledwie jednym z półbogów – oczywiście ważnym półbogiem, lecz niemniej jednak półbogiem. Zatem Brahmy nie można porównać do Boga – Krsny czy Narayana. Narayana nie wolno porównywać nawet do takich półbogów, jak Brahma i Śiva, nie mówiąc już o innych.

 

yas tu narayanam devam    brahma-rudradi-daivataih

samatvenaiva vikseta    sa pasandi bhaved dhruvam

 

   "Osobę, która uważa, że półbogowie tacy jak Brahma i Śiva znajdują się na jednym poziomie z Narayanem, należy uważać za bluźniercę." Nie powinniśmy zrównywać półbogów z Narayanem, gdyż zabronił tego nawet Śankaracarya (narayanah paro 'vyaktat). Również, jak wspominają Vedy, eko narayana asin na brahma neśanah: "Na początku stworzenia był tylko Najwyższa Osoba, Narayana, i nie było Brahmy ani Śivy." Dlatego ten, kto pod koniec swego życia pamięta Narayana, osiąga doskonałość życia (ante narayana-smrtih).

 

10.13.57   Najwyższy Brahman jest poza spekulacją umysłowa jest samozamanifestowany, istnieje w Swym własnym szczęściu i jest poza energią materialną. Można Go poznać przez szczyt klejnotów Ved, przez obalenie nieistotnej wiedzy. Tak więc w odniesieniu do tego Najwyższego Brahmana, Osoby Boga, którego chwała ukazana została poprzez zamanifestowanie wszystkich czteroramiennych form Visnu, Pan Brahma pan Sarasvati, był oszołomiony. "Cóż to oznacza?" myślał, a później nie był nawet w stanie widzieć. Wówczas Pan Krsna, rozumiejąc sytuację Brahmy, usunął kurtynę Swej yogamayi.

 

10.13.57   Znaczenie:      Brahma był całkowicie oszołomiony. Nie był w starcie zrozumieć tego, co widział, a później nie był nawet w stanie widzieć. Wówczas Pan Krsna, rozumiejąc sytuację Brahmy, usunął to okrycie yogamayi. W wersecie tym Brahma został nazwany ireśa. Ira znaczy Sarasvati, bogini nauki, a ireśą jest jej mąż, Pan Brahma. Zatem Brahma jest najbardziej inteligentny. Ale nawet Brahma, pan Sarasvati, był oszołomiony w obecności Krsny. Chociaż próbował, nie był w stanie zrozumieć Pana Krsny. Na początku chłopcy, cielęta i Sam Krsna okryci byli yogamayą, która później przejawiła drugą grupę cieląt i chłopców, będących ekspansjami Krsny, które z kolei przejawiły tak wiele czteroramiennych form. Teraz, widząc oszołomienie Brahmy, Pan Krsna spowodował zniknięcie tej yogamayi. Można by myśleć, że maya usunięta przez Pana Krsnę była mahamayą, lecz Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura komentuje, że była to yogamaya, moc poprzez którą Krsna czasami jest zamanifestowany; a czasami nie. Moc, która okrywa prawdziwą rzeczywistość i przejawia coś nierzeczywistego, jest mahamayą, ale moc, poprzez którą Prawda Absolutna jest czasami zamanifestowana, a czasami nie, jest yogamayą. Zatem słowo aja w tym wersecie odnosi się do yogamayi.

    Energia Krsny – Jego maya-śakti, czyli svarupa-śakti – jest jedną, ale manifestuje się w różnorodnościach. Parasya śaktir vividhaiva śruyate (Śvetaśvatara Up. 6.8). Różnica pomiędzy Vaisnavami i Mayavadi jest taka, iż Mayavadi mówią, że ta maya jest jedną, podczas gdy Vaisnavowie rozpoznają jej różnorodności. Istnieje jedność w różnorodności. Na przykład, na jednym drzewie jest różnorodność liści, owoców i kwiatów. Różnorodność energii jest konieczna do spełniania rozmaitych czynności w stworzeniu. Aby dać inny przykład, w jakiejś maszynie wszystkie jej części mogą być żelazne, ale maszyna ta jednocześnie wykonuje różne czynności. Chociaż cała maszyna jest żelazna, jedna część działa w ten sposób, a inne części działaj na inne sposoby. Kto nie wie, w jaki sposób działa ta maszyna, może powiedzieć, że jest cała żelazna; niemniej jednak, pomimo tego, że jest żelazna, ma różne elementy, z których każdy działa odmiennie, by spełnić cel, dla którego ta maszyna została wytworzona. Jedno koło obraca się w ten sposób, inne – w inny, funkcjonując naturalnie w taki sposób, że wykonywana jest praca maszyny. Wskutek tego dajemy różne nazwy różnym częściom maszyny, mówiąc: "To jest koło", "To jest śrubka," "To jest oś," "To jest oliwiarka" itd. Podobnie, jak wyjaśniają Vedy,

 

parasya śaktir vividhaiva śruyate

svabhaviki jnana-bala-kriya ca

 

Moc Krsny jest zróżnicowana i wskutek tego ta sama śakti, czyli moc, działa na różne sposoby. Vividha oznacza "różnorodność". Istnieje jedność w różnorodności. Zatem yogamaya i mahamaya są jednymi z różnych indywidualnych części jednej i tej samej mocy i wszystkie z tych indywidualnych mocy działają na swe własne, różne sposoby. Moce: samvit, sandhini i ahladini – moc istnienia Krsny, Jego moc wiedzy i Jego moc przyjemności – są różne od yogamayi. Każda jest mocą indywidualną. Mocą ahladini jest Radharani. Jak wyjaśnił Svarupa Damodara Gosvami, radha krsna-pranaya-vikrtir hladini śaktir asmat (Cc. Adi 1.5). Ahladini-śakti manifestuje się jako Radharani, lecz Krsna i Radharani są tym samym, chociaż jedno jest źródłem mocy, a drugie – mocą.

    Brahma był oszołomiony bogactwem Krsny (nija-mahimani), ponieważ bogactwo to było atarkya, czyli niepojęte. Posiadając ograniczone zmysły nie można dyskutować o tym, co jest niepojęte. Dlatego niepojęte jest zwane acintya, tym, co jest poza cintya, naszymi myślami i argumentami. Acintya odnosi się do tego, czego nie możemy poddawać naszym rozważaniom, lecz co musimy przyjąć. Śrila Jiva Gosvami powiedział, że jeśli nie przyjmiemy w Najwyższym acintyi, to nie będziemy w stanie zaakceptować koncepcji Boga. To należy zrozumieć. Dlatego mówimy, że słowa śastr należy przyjmować takimi, jakimi one są, bez zmiany, gdyż nie podlegają one naszym argumentom. Acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet: "Tego, co jest acintya, nie można dowieść poprzez argumenty." Ludzie na ogół argumentują, lecz nasz proces nie polega na argumentowaniu, lecz na przyjęciu wiedzy wedyjskiej takiej, jaka jest. Gdy Krsna mówi: "To jest wyższe, a to jest niższe," akceptujemy Jego słowa. Nie spieramy się: "Dlaczego to jest wyższe, a to niższe?" Jeśli ktoś kwestionuje to, wiedza jest dla niego stracona.

    Ta ścieżka przyjmowania jest zwana avaroha-pantha. Słowo avaroha związane jest ze słowem avatara, które oznacza "to, co zstępuje". Materialiści chcą zrozumieć wszystko poprzez aroha-pantha – przez dowodzenie i rozumowanie – lecz spraw transcendentalnych nie można zrozumieć w ten sposób. Należy raczej przestrzegać avaroha-pantha, procesu wiedzy zstępującej. Dlatego należy przyjąć system parampara, a najlepszą parampara jest ta, która pochodzi od Krsny (evam parampara-praptam). Powinniśmy przyjąć to, co mówi Krsna (iman rajarsayo viduh). To jest nazywane avaroha-pantha.

     Jednakże Brahma przyjął aroha-pantha. Chciał zrozumieć mistyczną moc Krsny poprzez swą własną ograniczoną, pojętą moc, i dlatego sam uległ oszołomieniu. Każdy pragnie czerpać przyjemność ze swej wiedzy, myśląc: "Ja coś wiem." Ale w obecności Krsny nie można utrzymać tej koncepcji, gdyż nie można poddać Krsny ograniczeniom prakrti. Musimy się poddać, nie ma innego wyjścia. Na tams tarkena yojayet. To poddanie się stanowi różnicę pomiędzy Krsnaitami a Mayavadi.

    Wyrażenie atan-nirasana odnosi się do odrzucenia tego, co jest nieistotne. (Atat oznacza "to, co nie jest faktem.") Brahman czasami opisywany jest jako asthulam ananv ahrasvam adirgham, "to, co nie jest ani wielkie ani małe, ani krótkie, ani długie." (Brhad-aranyaka Up. 5.8.8) Neti neti: "Nie jest tym, nie jest tamtym." Ale czym to jest? Opisując ołówek, ktoś może powiedzieć: "Nie jest on tym, nie jest on tamtym", ale to nie mówi nam, czym jest. To nazywane jest definicją poprzez negację. W Bhagavad-gicie Krsna również objaśnia duszę, dając negatywne definicje. Na jayate mriyate va: "Nie rodzi się ona ani nie umiera. Możesz zrozumieć niewiele ponad to." Ale czym ona jest? Jest wieczna. Ajo nityah śaśvato 'yam purano na hanyate hanyamane śarire: "Jest nienarodzona, wieczna, zawsze istniejąca, nie umierająca i pierwotna. Nie zostaje zabita, kiedy zabijane jest ciało." (Bg. 2.20) Na początku duszę jest trudno zrozumieć i dlatego Krsna dał negatywne definicje:

 

nainam chindanti śastrani    nainam dahati pavakah

na cainam kledayanty apo    na śosayati marutah

 

   "Nigdy i żadną bronią nie można duszy pociąć na kawałki. Ani ogień nie może jej spalić, ani woda zamoczyć, ani też nie może wysuszyć jej wiatr." (Bg. 2.23) Krsna mówi: "Nie może spalić jej ogień." Dlatego trzeba sobie wyobrazić, co jest tym, czego ogień nie może spalić. Jest to definicja negatywna.

 

10.13.58   Wówczas ożywiona została zewnętrzna świadomość Brahmy i powstał niczym martwy, powracający do życia człowiek. Otwierając z wielkim trudem swe oczy, ujrzał wszechświat oraz siebie.

 

10.13.58   Znaczenie:      W rzeczywistości nie umieramy. W chwili śmierci jesteśmy po prostu przez pewien czas bierni, jak podczas snu. W nocy śpimy i wszystkie nasze czynności są wstrzymane, ale skoro tylko budzimy się, natychmiast powraca nam pamięć i myślimy: "Och, gdzie jestem? Co muszę zrobić?" To jest nazywane suptotthitanyaya. Przypuśćmy, że umieramy. "Umieramy" oznacza, że stajemy się na pewien czas bierni, lecz później ponownie rozpoczynamy nasze czynności. To ma miejsce narodziny po narodzinach, odpowiednio do naszej karmy, czyli czynności, i svabhavy, naszej natury osiągniętej przez towarzystwo. Jeśli teraz, w tym ludzkim życiu, przygotujemy się poprzez rozpoczęcie czynności naszego życia duchowego, powrócimy do naszego prawdziwego życia i osiągniemy doskonałość. W przeciwnym razie będziemy kontynuować nasze różne żywoty i czynności, jak również nasze narodziny i śmierć – odpowiednio do naszej karmy, svabhavy, prakrti itd. Jak wyjaśnił Bhaktivinoda Thakura, mayara vaśe, yaccha bhese, khaccha habudubu bhai: "Moi drodzy bracia, dlaczego zmywają was fale mayi?" Powinniśmy wznieść się na platformę duchową, a wówczas nasze czynności będą trwałe. Krta-punya-punjah: stan ten osiągany jest wówczas, kiedy ktoś gromadzi rezultaty pobożnych czynności przez wiele, wiele żywotów. Janma-koti-sukrtair na labhyate (Cc. Madhya 8.70). Ruch świadomości Krsny pragnie powstrzymać koti-janma, ponawiające się narodziny i śmierć. Należy naprawić wszystko w jednym życiu i osiągnąć życie wieczne. Na tym polega świadomość Krsny.

 

10.13.59   Następnie, patrząc na wszystkie strony, Pan Brahma ujrzał przed sobą Vrndavanę, gdzie pełno było drzew będących środkiem utrzymania mieszkańców tej wioski i które o każdej porze roku były jednakowo przyjemne.

 

10.13.59   Znaczenie:      Janajivya-drumakirnam: drzewa i warzywa są niezbędne i dostarczają szczęścia przez cały rok, we wszystkich porach roku. Taka jest sytuacja we Vrndavanie. Nie jest to tak, że w jednej porze roku drzewa dostarczają przyjemności, a w innej porze nie; są raczej jednakowo przyjemne we wszystkich porach roku. Drzewa i warzywa stanowią prawdziwe środki utrzymania polecane dla każdego. Sarva-kama-dugha mahi (Bhag. 1.10.4). Prawdziwych środków do życia dostarczają drzewa i warzywa, a nie przemysł.

 

10.13.60   Vrndavana jest transcendentalną siedzibą Pana, gdzie nie ma głodu, gniewu czy pragnienia. Chociaż istoty ludzkie i dzikie zwierzęta są z natury sobie wrogie, tam żyją razem w transcendentalnej przyjaźni.

 

10.13.60   Znaczenie:      Słowo vana oznacza "las." Boimy się lasu i nie chcemy się tam udawać, ale we Vrndavanie zwierzęta leśne są tak dobre, jak półbogowie, gdyż nie ma w nich zazdrości. Nawet w tym materialnym świecie, w lesie zwierzęta żyją razem i kiedy idą pić wodę, nie atakują nikogo. Zazdrość rozwija się z powodu zadowalania zmysłów, ale we Vrndavanie nie ma zadowalania zmysłów, gdyż jedynym celem jest zadowolenie Krsny. Nawet w tym materialnym świecie zwierzęta Vrndavany nie są zazdrosne o sadhu, którzy tam mieszkają. Sadhu trzymają krowy i dostarczają mleka tygrysom, mówiąc: "Chodź i napij się trochę mleka." Tak więc zazdrość i złośliwość są nieznane we Vrndavanie. Taka jest różnica pomiędzy Vrndavaną a zwykłym światem. Jesteśmy przerażeni, gdy słyszymy nazwę vana, czyli las, ale we Vrndavanie nie ma takiego strachu. Każdy tam jest szczęśliwy zadowalając Krsnę. Krsnotkirtana-gananar-tana-parau. Zadaniem każdego czy to gosvamiego, tygrysa czy innego dzikiego zwierzęcia, jest to samo – zadowolenie Krsny. Nawet tygrysy są bhaktami. Jest to szczególną cechą Vrndavany. We Vrndavanie każdy jest szczęśliwy. Szczęśliwe jest cielę, szczęśliwy jest kot, pies, człowiek – każdy. Każdy pragnie służyć Krsnie w innym charakterze, wskutek tego nie ma tam zazdrości. Czasami można myśleć, że małpy we Vrndavanie są zazdrosne, ponieważ płatają figle i kradną pożywienie, ale we Vrndavanie widzimy, że małpy mają pozwolenie, aby jeść masło, które rozdaje Sam Krsna. Krsna osobiście pokazuje, że każdy ma prawo do życia. Takie jest życie Vrndavany. Dlaczego ja miałbym żyć, a ty umrzeć? Nie. To jest życie materialne. Mieszkańcy Vrndavany myślą: "Podzielmy i zjedzmy jako prasada wszystko, co daje Krsna." Taka mentalność nie może pojawić się nagle, lecz rozwija się stopniowo wraz ze świadomością Krsny; do platformy tej można wznieść się poprzez sadhanę.

    W materialnym świecie można gromadzić fundusze na całym świecie, aby za darmo rozdawać pożywienie, jednakże ci, którzy otrzymują pokarm, mogą nawet tego nie doceniać. Jednakże wartość świadomości Krsny stopniowo będzie bardzo doceniana. Na przykład, w artykule o świątyniach ruchu Hare Krsna w Durban, w Południowej Afryce, Durban Post donosi: "Wszyscy bhaktowie są tutaj bardzo aktywni w służbie dla Pana Krsny, a rezultaty są bardzo oczywiste: szczęście, dobre zdrowie, spokój umysłu i rozwój wszelkich dobrych cech." Taka jest natura Vrndavany. Harav abhaktasya kuto mahad-gunah: bez świadomości Krsny szczęście jest niemożliwe; można borykać się, ale nie można być szczęśliwym. Dlatego poprzez świadomość Boga staramy się dać społeczeństwu ludzkiemu sposobność życia w szczęściu, dobrym zdrowiu, spokoju umysłu i ze wszelkimi dobrymi cechami.

 

10.13.61   Wówczas Pan Brahma ujrzał Absolutną Prawdę – który jest jednym bez wtórego, który posiada pełną wiedzę i jest nieograniczony – przyjmującego rolę dziecka w rodzinie pasterzy i stojącego samotnie, tak jak wcześniej, z odrobiną pożywienia w ręku, szukającego wszędzie cieląt i Swych przyjaciół pasterzy.

 

10.13.61   Znaczenie:      W wersecie tym znaczące jest słowo agadha-bodham, znaczące "pełen nieograniczonej wiedzy". Wiedza Pana jest nieograniczona, dlatego nie można oszacować, gdzie się ona kończy, tak jak nie można zmierzyć oceanu. Jaki jest rozmiar naszej inteligencji w porównaniu z bezmiarem wody w oceanie? Gdy płynąłem do Ameryki, statek był tak nieznaczny, jak pudełko zapałek pośród oceanu. Inteligencja Krsny przypomina ocean, gdyż nie można sobie wyobrazić, jak bardzo jest rozległa. Zatem najlepiej jest podporządkować się Krsnie. Nie próbujcie oszacować Krsny.

    Ważne jest również słowo advayam, znaczące "jeden bez wtórego". Ponieważ Brahma był przesłonięty mayą Krsny, uważał się za Najwyższego. W świecie materialnym każdy myśli: "Jestem najlepszym człowiekiem w świecie. Wiem wszystko." Ktoś myśli: "Dlaczego miałbym czytać Bhagavad-gitę? Wiem wszystko. Mam swoje własne interpretacje." Brahma jednakże był w stanie zrozumieć, że Najwyższą Osobą jest Krsna. Iśvarah paramah krsnah. Dlatego jednym z imion Krsny jest parameśvara. Teraz Brahma ujrzał Krsnę, Najwyższą Osobę Boga, który wyglądał jak pastuszek z Vrndavany; nie demonstrujący Swych bogactw, lecz stojący tak jak niewinny chłopiec, z odrobiną pożywienia w ręku, wałęsający się ze Swymi przyjaciółmi pasterzami, cielętami i krowami. Brahma nie widział Krsny jako catur-bhuja, bogatego Narayana; raczej ujrzał po prostu niewinnego chłopca. Niemniej jednak mógł zrozumieć, że chociaż Krsna nie demonstrował Swej mocy, był tą Samą Najwyższą Osobą. Ludzie na ogół nie doceniają nikogo, dopóki nie ukaże on czegoś wspaniałego, ale tutaj, chociaż Krsna nie zamanifestował niczego wspaniałego, Brahma mógł zrozumieć, że ta sama wspaniała osoba była obecna jako zwykłe dziecko, chociaż była panem całego stworzenia. Dlatego Brahma modlił się, govindam adi-purusam tam aham bhajami: "Ty jesteś oryginalną osobą, przyczyną wszystkiego. Kłaniam się Tobie." Taka była jego realizacja. Tam aham bhajami. To właśnie jest wymagane. Vedesu durlabham: nie można osiągnąć Krsny jedynie poprzez wiedzę wedyjską: Adurlabham atma-bhaktau: lecz gdy ktoś staje się bhaktą, wówczas może Go zrealizować. Dlatego Brahma stał się bhaktą. Na początku był dumny, że jest Brahmą, panem wszechświata, ale teraz zrozumiał: "Oto jest Pan wszechświata. Ja jestem jedynie nieznacznym pośrednikiem. Govindam adi-purusam tam aham bhajami. "

    Krsna grał jak aktor teatralny. Ponieważ Brahma był fałszywie dumny, sądząc, że ma jakąś moc, Krsna ukazał mu jego prawdziwą pozycję. Podobne wydarzenie miało miejsce, gdy Brahma poszedł odwiedzić Krsnę w Dvarace. Gdy odźwierny Krsny poinformował Pana Krsnę, że przybył Brahma, Krsna odpowiedział: "Który Brahma? Zapytaj go, który Brahma." Odźwierny powtórzył to pytanie i Brahma był zdumiony. Myślał: "Czy jest jeszcze jakiś inny Brahma poza mną?" Kiedy odźwierny poinformował Krsnę: "Jest to czterogłowy Brahma," Pan Krsna powiedział: "O, czterogłowy. Zawołaj innych. Pokaż mu." Taka jest pozycja Krsny. Dla Krsny czterogłowy Brahma jest nieznaczny, nie mówiąc już o "czterogłowych naukowcach". Materialistyczni naukowcy myślą, że chociaż planeta Ziemia jest pełna bogactw, wszystkie inne są puste. Ponieważ jedynie spekulują, taki jest ich naukowy wniosek. Ale z Bhagavatam dowiadujemy się, że cały wszechświat jest całkowicie zapełniony żywymi istotami. Jest to więc głupotą naukowców, że mimo iż nic nie wiedzą, zwodzą ludzi prezentując się jako naukowcy, filozofowie i ludzie wiedzy.

 

10.13.62   Widząc to Pan Brahma pospiesznie zsiadł ze swego nosiciela łabędzia, upadł niczym złota laska i końcami czterech koron na swych głowach dotknął lotosowych stóp Pana Krsny. Ofiarowując pokłony, umył stopy Krsny wodą swych łez radości.

 

10.13.62   Znaczenie:      Pan Brahma złożył pokłon niczym kij, a ponieważ jego cera jest złota, wyglądał jak złoty kij leżący przed Panem Krsną. Kiedy ktoś upada przed swym zwierzchnikiem jak kij, takie ofiarowanie pokłonów jest zwane dandavat. Danda znaczy "kij," a vat znaczy "niczym". To nie jest tak, że należy po prostu mówić "dandavat". Trzeba naprawdę upaść. W ten sposób Brahma upadł, dotykając swymi czołami lotosowych stóp Krsny, a jego płacz w ekstazie należy uważać za ceremonię abhiseka, kąpania lotosowych stóp Krsny.

    Ten, który pojawił się przed Brahmą jak zwykłe ludzkie dziecko, w rzeczywistości był Absolutną Prawdą, Parabrahmanem (brahmeti paramatmeti bhagavan iti śabdyate). Najwyższy Pan jest narakrti; to jest, przypomina On istotę ludzką. Nie jest czteroramienny (catur-bahu). Narayana jest catur-bahu, ale Najwyższa Osoba przypomina istotę ludzką. Potwierdza to również Biblia, gdzie jest powiedziane, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga.

    Pan Brahma ujrzał, że Krsna – w Swojej formie chłopca-pasterza – był Parabrahmanem, podstawową przyczyną wszystkiego, ale teraz wyglądał jak ludzkie dziecko, wałęsając się po Vrndavanie z odrobiną pożywienia w ręku. Przepełniony zdumieniem, Pan Brahma pospiesznie zsiadł ze swego nosiciela łabędzia i pozwolił swemu ciału upaść na ziemię. Na ogół półbogowie nigdy nie dotykają ziemi, ale Pan Brahma, dobrowolnie porzucając swój prestiż półboga, złożył pokłon na ziemi przed Krsną. Chociaż każda z czterech głów Brahmy jest zwrócona w innym kierunku, dobrowolnie skłonił te wszystkie głowy do ziemi i dotknął lotosowych stóp Krsny szczytami swych czterech hełmów. Chociaż jego inteligencja działa w każdym kierunku, podporządkował wszystko chłopcu Krsnie.

    Wspomniane jest, że Brahma umył lotosowe stopy Krsny swymi łzami, a tutaj słowo sujalaih wskazuje na to, że jego łzy zostały oczyszczone. Gdy tylko obecna jest bhakti, wszystko zostaje oczyszczone (sarvopadhi-vinirmuktam). Dlatego płacz Brahmy był formą bhakty-anubhava, wymianą transcendentalnej ekstatycznej miłości.

 

10.13.63   Przez dłuższy czas wstając i ponownie upadając u lotosowych stóp Krsny, Pan Brahma raz po raz przypominał sobie wielkość Pana, którą właśnie ujrzał.

 

10.13.63   Znaczenie:      Jak oznajmia jedna modlitwa:

 

śrutim apare smrtim itare    bharatam anye bhajantu bhava-bhitah

aham iha nandam vande    yasyalinde param brahma

 

   "Niech inni studiują Vedy, smrti i Mahabharatę, obawiając się egzystencji materialnej, ale ja będę wielbił Nandę Maharaję, na którego podwórku raczkuje Najwyższy Brahman. Nanda Maharaja jest tak wielki, że Parabrahman raczkuje na jego podwórku i dlatego będę jego wielbił." (Padyavali 126)

    Brahma upadał w ekstazie. Brahma był w naturalny sposób zadziwiony z powodu obecności Najwyższej Osoby Boga, który dokładnie przypominał ludzkie dziecko. Dlatego drżącym głosem ofiarował modlitwy, rozumiejąc, że była tam obecna Najwyższa Osoba.

 

10.13.64   Później, podnosząc się stopniowo i ocierając oczy, Pan Brahma spojrzał na Mukundę. Ze schyloną głowa skoncentrowanym umysłem i drżącym ciałem, bardzo pokornie, jąkając się, zaczął ofiarowywać modlitwy Panu Krsnie.

 

10.13.64   Znaczenie:      Na skutek radości Brahma zaczął ronić łzy i tymi łzami obmył lotosowe stopy Krsny. Raz po raz upadał i powstawał na wspomnienie cudownych dokonań Pana. Po tym, jak przez długi czas ofiarowywał wielokrotne pokłony, Brahma powstał i otarł rękami swe oczy. Śri1a Viśvanatha Cakravarti Thakura komentuje, że słowo locane wskazuje na to, że swymi dwoma rękami ocierał dwoje oczu na każdej ze swych czterech twarzy. Widząc przed sobą Pana, Brahma zaczął ofiarowywać Mu modlitwy z wielką pokorą, szacunkiem i uwagą.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 13-go Rozdziału 10-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Brahma kradnie chłopców i cielęta "

 

 

Koniec części pierwszej CANTO 10