Wprowadzenie

 

 

Jest to oparta na faktach relacja o pouczających wydarzeniach z ostatnich

dwóch lat życia Ratnarandżini dewi dasi, tak, jak je zapamiętaliśmy.

Ratnarandźini Prabhu (czyli Ratna) była uczennicą A.C.Bhaktiwedanty

Swamiego Prabhupady, założyciela-aćarji Międzynarodowego Towarzystwa

Świadomości Kryszny. Z natury była cichą duszą. Lubiła ciężko

pracować i służyć bhaktom Pana. Ratna była czystą żoną Balabhadry

Dasa i matką Abhaja Ćarana Dasa oraz Kunti Dewi Dasi. Dla tych z nas,

którym Ratna była bliska, są to smutne i bolesne, ale także pouczające

i radosne wspomnienia. Obserwowanie kogoś bliskiego, gdy przechodzi

przez tak wiele bólu, prób i trosk, było zbyt bolesne, by to wypowiedzieć.

Ale było też wiele chwil wielkiej radości, wiele razy byliśmy bardzo

świadomi Kryszny odkrywając, jak Prabhupada i jej Pan przygotowują

Ratnę do najważniejszego momentu w jej materialnym istnieniu r11; do

powrotu do domu, do Boga.

 

Przepraszamy za liczne wady, które być może znajdziecie w tej nieudolnej

próbie przedstawienia cudownego wydarzenia. Wydarzenia, które daje

nadzieję mnie, Balabhadrze Dasowi i r11; mam nadzieję r11; wielu innym

duszom, które są na ścieżce bhakti. Modlę się, aby Czytelnicy przyjęli to

jako szczerą i prawdziwą próbę gloryfikowania mojego pana i mistrza,

Śrila Prabhupady, poprzez gloryfikowanie jego prostej, szczerej i ukochanej

uczennicy, Ratnarandźini Dewi Dasi. Dowodzi to również, że

wystarczy, byśmy postępowali zgodnie z instrukcjami Śrila Prabhupady,

a będziemy mogli pewnego dnia wrócić do domu, do Boga, do którego

wszyscy należymy. Jest to także dowód na to, że ISKCON jest odpowiednią

łodzią do przekroczenia niebezpiecznego oceanu Kali, chociaż będzie,

i na pewno jest, wiele przeszkód na ścieżce, którą kroczymy. Jeśli będziemy

utrzymywać wiarę w Śrila Prabhupadę i postępować szczerze, pracować

ciężko, jak to robiła Ratna, wówczas największa łaska, najwyższy cel,

bezcenny dar będzie nasz. Jest on dla nas wszystkich, musimy tylko

sprawić, aby sprawa Kryszny i Śrila Prabhupady stała się naszą sprawą,

tak jak to zawsze czyniła Ratna.

Hare Kryszna

Śrila Prabhupada Ki Dźaja!

Wajsznawa-sanga Ki Dźaja!