Osobiste przemyślenia

 

 

W naszym Ruchu Świadomości Kryszny musi być wiele wielkich dusz,

zarówno mężczyzn jak i kobiet. Opisaliśmy tylko jeden przykład prostej

kobiety, która odniosła wielki sukces. Obyśmy zobaczyli więcej takich

pięknych przykładów wspaniałych córek wielkiego ojca, Śrila Prabhupady.

To dziedzictwo jest dla nas wszystkich, musimy tylko wziąć to, co nam dał

Śrila Prabhupada. Idźcie za tym, matadźi, Śri Kryszna jest prawdziwy.

Poświęćcie Mu się i pokażcie światu, czym jest prawdziwe oddanie.

Musimy po prostu płynąć na łodzi ISKCON-u, być czystymi wobec

instrukcji Śrila Prabhupady i jego szczerych zwolenników, wtedy my

także wrócimy do domu, do Boga.

 

Nie ma rzadnej potrzeby iść gdzie indziej, Śrila Prabhupada dał wszystko,

musimy jedynie być szczerymi i prostymi odbiorcami łaski, którą nam

dał i ciągle daje, a wówczas osiągniemy ten sam wielki koniec, co Ratna

r11; prosta kobieta, matka, żona i dasi; ta, która nigdy nie dostała od Śrila

Prabhupady drugiej inicjacji. Otrzymała ją po raz pierwszy od Dźajatirthy

Prabhu, a po jego odejściu od Bhagawana Prabhu. Po odejściu Bhagawana

Prabhu po prostu przestrzegała wskazówek Prabhupady z czystym,

pobożnym nastawieniem i r11; jak widzimy r11; dzięki jego łasce osiągnęła

cel, do którego dąży każdy bhakta.

 

Nie ma potrzeby kręcenia się w kółko w poszukiwaniu czegoś specjalnego.

Coś specjalnego to Śrila Prabhupada, Święte Imię i proces, który nam dał.

Ratnarandźini Dewi udowodniła to jasno. Ja osobiście nie wątpię w to.

Nie szukajcie już więcej, bhaktowie. Prabhupada i jego instrukcje leżą

przed nami, świecąc jaskrawo. Ratna jest wielkim, osobistym przykładem

działania i prawdziwej wspaniałości łaski Śrila Prabhupady. To łaska

jest tym, co nam dał. Weźcie ją, weźcie ją, weźcie! Bądźmy zachłanni na

tę łaskę. Bądźmy chciwi Kryszny.

 

Niech przykład Ratny żyje na zawsze jako świadectwo wielkości Śrila

Prabhupady, jego miłości do Kryszny i upadłych, uwarunkowanych dusz.

Po co szukać gdzie indziej. Ratna dokonała tego w ISKCON-ie, więc my

też możemy.

Dziękuję ci Ratnarandźini Prabhu, czysta, wyzwolona duszo, za najwspanialszy

przykład łaski Prabhupady. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie,

wyzwolicielowi upadłych! Wyzwolicielowi Ratnarandźini Prabhu

i wielu milionów innych osób, które są gotowe na to, by być cierpliwymi

i przestrzegać jego instrukcji z wiarą i oddaniem. Jak mówił Prabhupada:

rŚwiadomość Kryszny jest prosta dla prostych, ale skomplikowana dla

skomplikowanychr1;.

Modlę się do Śrila Prabhupady i Ratnarandźini Dewi Dasi, aby dzięki

ich wielkiej łasce taki głupiec, jak ja, mógł także stać się prostym, nieznaczącym

sługą sługi i osiągnąć Bezcenny Dar, jaki Śrila Prabhupada

pragnie dać nam wszystkim.

Proszę o więcej wspaniałych przykładów! Hare Kryszna!

Wasz nieznaczący sługa,

bezwartościowy

Bhakti Balabh Puri Goswami,

głupiec, któremu Pabhupada nadał imię Balabhadra Das.

Wszelka chwała Śri Guru i Śri Gaurandze.

tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam

dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te

Tym, którzy bezustannie wielbią Mnie z miłością, daję wiedzę, dzięki

której mogą przyjść do mnie. (Bhagawad-gita 10.10)

tate krsna bhaje, kare gurura sevana

maya jata chute, paya krsnera carana

 

Jeśli uwarunkowana dusza pełni służbę dla Pana i jednocześnie

przestrzega poleceń swego mistrza duchowego i służy mu, może

uwolnić się z uścisków Maji i stać się godną schronienia u lotosowych

stóp Kryszny. (Ćajtanja-ćaritamryta, Madhja Lila, 22.25)

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau

tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah

Tylko tym wielkim duszom, które mają niezachwianą wiarę zarówno

w Najwyższego Pana, jak i mistrza duchowego, objawiona jest wszelka

wiedza wedyjska. (Śwetaśwatara Upaniszad 6.23)

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim bhaktom za ich łaskawe wsparcie

i pomoc dla Ratnarandźini Dwi Dasi w czasie ostatnich dwóch lat jej

pobytu z nami. Szczególnie za wszystkie wody z różnych świętych

miejsc, a wiele litrów tego nektaru lało się ciągle i Ratna wszystko wypiła.

Za wszelkie maha-prasadam, które było przysyłane. Ona chciała napisać

podziękowania Wam wszystkim, ale r11; jak wiecie r11; z powodu fizycznego

stanu nie było to możliwe. W jej imieniu dziękuję więc wszystkim.

Mam nadzieję, że gdy nadejdzie mój czas zdania takiego egzaminu,

będziecie w pobliżu, aby dać mi takie samo wsparcie i modlitwy, które

ofiarowaliście Ratnie. Dziękuję Wam wszystkim. Oby czas Waszego

końcowego egzaminu był tak chwalebny, jak ten, przez który pomogliście

przejść Ratnie.

Ananta-koti-wajsznawa-wrynda ki dźaja!

Śrila Prabhupada ki dźaja!