Spis treści

CZĘŚĆ 1

1. Cechy charakteryzujące czystą służbę oddania

2. Pierwsze etapy oddania

3. Kwalifikacje osoby podejmującej służbę oddania

4. Służba oddania przewyższa wszelkie wyzwolenie

5. Czystość służby oddania

6. Jak pełnić służbę oddania

7. Dowody odnośnie zasad służby oddania

8. Obrazy, których należy się wystrzegać

9. Dalsze rozważania odnośnie zasad służby oddania

10. Techniki słuchania i pamiętania

11. Aspekty transcendentalnej służby

12. Dalsze aspekty transcendentalnej służby

13. Pięć potężnych form służby oddania

14. Kwalifikacje do służby oddania

15. Spontaniczna służba oddania

16. Dalsze opisy spontanicznego oddania

17. Ekstatyczna miłość

18. Charakter osoby pogrążonej w ekstatycznej miłości do Boga

19. Służba oddania w czystej miłości Boga

CZĘŚĆ 2

20. Transcendentalny smak

21. Cechy Śri Krsny

22. Dalsze objaśnienia cech Krsny

23. Osobowość Krsny

24. Dalsze cechy Śri Krsny

25. Bhaktowie Krsny

26. Czynniki pobudzające ekstatyczną miłość

27. Symptomy ekstatycznej miłości

28. Egzystencjalna miłość ekstatyczna

29. Wyrazy miłości do Krsny

30. Dalsze cechy ekstatycznej miłości do Krsny

31. Dodatkowe symptomy

32. Symptomy bezustannej ekstazy

33. Pośrednie wyrazy ekstatycznej miłości

34. Nektar oddania

CZĘŚĆ 3

35. Neutralna miłość Boga

36. Transcendentalne uczucie miłości (służenie)

37. Czynniki pobudzające służbę dla Krsny

38. Obojętność i rozłąka

39. Sposoby spotykania Krsny

40. Pełne czci oddanie synów i innych poddanych

41. Oddanie w uczuciu braterstwa

42. Braterskie sprawy miłosne

43. Rodzicielstwo

44. Służba oddania w miłości małżeńskiej

CZĘŚĆ 4

45. Śmiech w służbie oddania

46. Zdumienie i rycerstwo

47. Współczucie i złość

48. Przerażenie i odraza

49. Połączenie ras

50. Dalsze analizy połączenia ras

51. Wypaczone wyrażenie smaków

      Zakończenie