Rozdział 50

Dalsze analizy połączenia ras

 

   Jak to już zostało opisane, jeśli połączone zostają pewnego rodzaju smaki, i jeśli jest to połączenie smaków przeciwnych, to sytuacja ta jest nazywana niezgodną. Jeśli spożywa się słodki ryż, do którego domieszano coś słonego czy kwaśnego, mieszanina taka nie jest bardzo smaczna, i jest ona nazywana niezgodną czy sprzeczną.

Przykładem takiej niezgodności jest jedno zdanie wypowiedziane przez impersonalistę, który głośno lamentował, "Byłem przywiązany jedynie do bezosobowej cechy Brahmana, i bezużytecznie zmarnowałem wszystkie moje dni na praktykowanie transu. Nie obdarzyłem właściwą uwagą Śri Krsny, który jest źródłem bezosobowego Brahmana i który jest rezerwuarem wszelkich transcendentalnych przyjemności." W tym zdaniu występują ślady neutralności i miłości małżeńskiej, i wynikający stąd nastrój jest niezgodny.

   Czasami w miejscach takich jak Vrndavana zdarza się, że osoba posiadająca jakieś niewielkie oddanie w nastroju neutralnej miłości do Krsny, może natychmiast i w sztuczny sposób starać się osiągnąć platformę miłości małżeńskiej. Z powodu niezgodności neutralności i miłości małżeńskiej, osoba ta upada z poziomu służby oddania.

   Taką niezgodność wyraził pewien wielki bhakta na platformie neutralności, kiedy sarkastycznie modlił się, "Bardzo pragnę ujrzeć Krsnę, Najwyższą Osobę Boga, który jest miliony razy bardziej kochający niż Pitowie (przodkowie) na Pitrloce, i który jest zawsze czczony przez wielkich półbogów i mędrców. Jednakże jestem zdumiony, że chociaż Krsna jest mężem bogini fortuny, Jego ciało jest często naznaczone zadrapaniami paznokci zwykłych prostytutek." Jest to przykład niezgodności z powodu mieszaniny neutralności i wzniosłej miłości małżeńskiej.

   A oto pewne oznajmienie jednej gopi: "Mój drogi Krsno, przede wszystkim powinieneś objąć mnie Swoimi mocnymi ramionami. A potem, mój drogi przyjacielu, najpierw będę wąchała Twoją głowę, a potem oddamy się przyjemnościom." Jest to przykład niezgodności, w którym miłość małżeńska jest całością, a służenie jest częścią.

   Jeden bhakta powiedział, "Mój drogi Krsno, jak mogę nazywać Cię moim synem, kiedy wielcy Vedantyści zwą Cię Absolutną Prawdą, a Vaisnavowie, którzy przestrzegają zasad Narada-pancaratry, zwą Cię Najwyższą Osobą Boga? Jesteś tą samą Najwyższą Osobą, więc jak mój język mógłby być tak nadzwyczaj śmiały, aby zwracać się do Ciebie jak zwykłego syna?" W tym zdaniu znajduje się mieszanina neutralności i miłości rodzicielskiej, i rezultat jest niezgodny.

   Inna wielbicielka powiedziała, "Mój drogi przyjacielu, moje młodzieńcze piękno jest tak przemijające jak błyskawica na niebie; i dlatego moje atrakcyjne cechy cielesne nie mają żadnego znaczenia. Nigdy nie spotkałam Krsny, więc proszę cię, abyś natychmiast zaaranżował moje spotkanie z Nim." W zdaniu tym występuje sprzeczność z powodu połączenia smaku neutralności i miłości małżeńskiej.

   Jedna pożądliwa kobieta w Kailasa pewnego razu powiedziała Krsnie, "Mój drogi Krsno, żyj długo!" A następnie, po wypowiedzeniu tego, objęła Krsnę. Jest to przykład sprzeczności wypływający z połączenia miłości rodzicielskiej z miłością małżeńską.

   Celem powyższych analiz jest wykazanie, że jeśli w mieszaninie różnych smaków, czyli wymianie ekstatycznej miłości pomiędzy Krsną i bhaktami, rezultat jest nieczysty, to dojdzie do sprzeczności. Według opinii niewzruszonych bhaktów, takich jak Śrila Rupa Gosvami, skoro tylko dochodzi do takich sprzecznych uczuć, rezultatem jest niezgodność.

   Pewnego razu pewna zwykła wielbicielka zwróciła się do Krsny w ten sposób: "Mój drogi chłopcze, wiem, że moje ciało jest jedynie kompozycją mięsa i krwi, i nigdy nie może być przedmiotem Twojej radości. Ale pomimo to, zostałam tak bardzo urzeczona Twoim pięknem, że pragnę, abyś przyjął mnie na Swoją kochankę." W zdaniu tym niezgodność powstała wskutek połączenia odrazy i miłości małżeńskiej w służbie oddania.

   Śrila Rupa Gosvami ostrzega bhaktów, aby nie popełniali takich niezgodności w swoich pismach czy w swoim postępowaniu. Obecność takich sprzecznych uczuć jest nazywana rasabhasa. Jeśli w jakiejś książce o świadomości Krsny występuje taka rasabhasa, książka ta nie zostanie przyjęta przez żadnego uczonego ani bhaktę.

   W Vidagdha-madhava, w Drugim Akcie, wersecie 17, Paurnamasi mówi do Nandimukhi, "Spójrz tylko, czyż to nie jest zdumiewające? Po uwolnieniu się od wszelkich spraw materialnych, wielcy mędrcy medytują o Krsnie i z wielkim trudem starają się umieścić Krsnę w swoich sercach. A w przeciwieństwie do tego, ta młoda dziewczyna stara się odciągnąć swój umysł od Krsny, tak aby mogła zaangażować go w materialne czynności zadowalania zmysłów. Czyż nie jest to godne ubolewania, że ta dziewczyna stara się wypędzić ze swego serca tego samego Krsnę, który jest poszukiwany przez wielkich mędrców poprzez surowe wyrzeczenia i wytrwałość!" Chociaż w tym zdaniu występują sprzeczne smaki (nastroje) ekstatycznego oddania, rezultatem nie jest niezgodność, ponieważ miłość małżeńska jest tak wzniosła, że pokonuje ona wszelkie związki innego rodzaju. Śrila Jiva Gosvami komentuje w związku z tym, że nie każdy jest w stanie osiągnąć taki miłosny stan umysłu. Jest to możliwe tylko w przypadku gopi z Vrndavany.

   Jest również wiele innych przykładów połączeń sprzecznych smaków, gdzie nie doświadcza się wypaczonej rasabhasy. Pewnego razu jeden pomniejszy półbóg z planet niebiańskich zauważył, "Krsna, którego żartobliwe słowa wywoływały kiedyś tak wiele śmiechu wśród mieszkańców Vrajy, został teraz zaatakowany przez króla węży, Kaliyę, i stał się obiektem przemożnej rozpaczy każdego!" W przykładzie tym jest połączenie śmiechu i współczucia, ale nie ma niezgodności, ponieważ obie te rasy zwiększają miłosne uczucie do Krsny.

   Pewnego razu Śrimati Radharani powiedziano, że chociaż zaprzestała wszelkich czynności, to mimo to jest nadal najwyższym źródłem inspiracji dla wszelkiego rodzaju służby oddania. Zdanie to mówi, "Moja droga Radharani, w rozdzieleniu od Krsny jesteś teraz tak spokojna, jak najpiękniejsze drzewo, którego wdzięczności nie okrywają żadne liście. Twój spokój sprawia wrażenie, że jesteś zupełnie pogrążona w realizacji Brahmana!" W przykładzie tym jest mieszanina miłości małżeńskiej i miłości neutralnej, ale miłość małżeńska przewyższyła wszystko. W rzeczywistości realizacja Brahmana nie jest jedynie znieruchomiałą egzystencją. Oto wypowiedź Samego Krsny: "Śrimati Radharani stała się dla Mnie uosobieniem spokoju. Z Jej powodu nie sypiam teraz. Patrzę bezustannie, nie mrużąc Swoich oczu, i zawsze jestem w nastroju medytacji. Z Jej powodu Swoim domem uczyniłem jaskinię górską!" Jest to przykład miłości małżeńskiej zmieszanej z miłością neutralną, ale nie ma tutaj niezgodności.

   A oto konwersacja składająca się z pytań przedstawionych Rambhie, słynnej pięknej kobiecie, i jej odpowiedzi. Rambhie zadano pytanie, "Moja droga Rambho, kim jesteś?" A ona odpowiedziała, "Jestem uosobieniem spokoju." Pytanie: "Więc dlaczego jesteś w niebie?" Odpowiedź: "Jestem w niebie, aby doświadczyć Najwyższej Absolutnej Prawdy." Pytanie: "Więc dlaczego jesteś tak zapatrzona?" Odpowiedź: "Aby przeniknąć najwyższe piękno Absolutnej Prawdy." Pytanie: "Więc dlaczego twój umysł zdaje się być zaniepokojonym?" Odpowiedź: "Ponieważ Kupidyn działa." W powyższym przykładzie również nie ma wypaczonej prezentacji smaków, ponieważ, ogólnie biorąc, ekstaza miłości małżeńskiej prześcignęła neutralną pozycję służby oddania. W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam, szóstym rozdziale, wersecie 45, Rukminidevi powiedziała, "Mój drogi mężu, kobieta, która nie ma upodobania do transcendentalnej przyjemności osiąganej w osobistym kontakcie z Tobą, musi być skłonna do przyjęcia na swojego męża kogoś, kto zewnętrznie jest kombinacją wąsów, brody, włosów na ciele, paznokci i włosów na głowie. A wewnątrz niego są mięśnie, kości, krew, robaki jelitowe, odchody, śluz, żółć i podobne rzeczy. W rzeczywistości mąż taki jest jedynie martwym ciałem, ale ponieważ kobieta taka nie jest przyciągana do Twojej transcendentalnej formy, przyjmie ona tę kombinację odchodów i uryny za swojego męża." To oznajmienie, które wymienia składniki materialnego ciała, nie jest jakimś wypaczonym smakiem w realizacji transcendentalnej, ale ukazuje prawidłowe rozróżnienie pomiędzy materią i duchem

   W Vidagdha-madhava, Drugim Akcie, wersecie 31, Krsna mówi Swojemu przyjacielowi, "Mój drogi przyjacielu, jakież to zdumiewające, że odkąd ujrzałem piękną, lotosooką Śrimati Radharani, rozwinąłem tendencję, by pluć na księżyc i kwiat lotosu!" Jest to przykład miłości małżeńskiej zmieszanej z odrazą, ale nie ma tutaj niezgodności.

   A oto zdanie, które opisuje różne smaki ekstazy duchowej w służbie oddania: "Chociaż żaden wróg nie był w stanie zwyciężyć Krsny, chłopcy-pasterze prawie poczernieli ze zdumienia, ujrzawszy Jego wspaniałe królewskie szaty i Jego waleczność na Polu Kuruksetra." W tym zdaniu występuje połączenie rycerskości i strachu w służbie oddania, ale nie ma wypaczonego odbicia smaków.

   Pewna rezydentka Mathury poprosiła swego ojca, aby zaryglował drzwi i następnie udał się z nią do szkoły Sandipani Muniego, aby odnaleźć Krsnę. Narzekała ona, że Krsna zupełnie zawładnął jej umysłem. W przykładzie tym jest mieszanina miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, ale nie ma tu niezgodności.

   Pewien brahmanandi (impersonalista) wyraził swoje pragnienie w ten sposób: "Kiedy będę w stanie ujrzeć najwyższą, absolutną Osobę Boga, który jest wiecznym szczęściem i wiedzą, i którego pierś została pokryta czerwonym proszkiem kumkum od dotykania piersi Rukmini?" Jest to mieszanina miłości małżeńskiej i neutralności. Chociaż występuje tu sprzeczność smaków, nie ma niezgodności, ponieważ nawet brahmanandi może zostać przyciągnięty do Krsny.

   Nanda Maharaja powiedział swojej żonie, "Moja droga Yaśodo, chociaż twój syn Krsna jest tak delikatny i miękki jak kwiat mallika, poszedł On zabić demona Keśi, który jest tak silny jak góra. Dlatego zaniepokoiłem się trochę. Ale nie szkodzi. W szelka pomyślność mojemu synowi! Podniosę tę rękę, która jest mocna jak filar, i zabiję tego demona Keśi, aby uwolnić od wszelkich niepokojów mieszkańców Vraja-mandali!" W zdaniu tym występują dwa rodzaje smaków: rycerstwo i strach. Oba z nich jednakże udoskonalają pozycję miłości rodzicielskiej, i dlatego nie ma tu niezgodności.

   W Lalita-madhava Śrila Rupy Gosvamiego jest powiedziane, "Kiedy Krsna przybył na arenę Kamsy, kapłan Kamsy spojrzał na Krsnę z niesmakiem. Cała arena była napełniona strachem ze strony Kamsy i jego kapłana, a na policzkach ożywionych przyjaciół Krsny malowały się wyrazy przyjemności. Różni zawistni rywale Krsny odczuwali frustrację. Wielcy mędrcy medytowali. Oczy Devaki i innych kobiet będących w pozycji matek, przepełnione były gorącymi łzami, a doświadczonym bojownikom zjeżyły się włosy. Serca półbogów, takich jak Indra, zostały przepełnione zdumieniem. Słudzy tańczyli, a wszystkie młode dziewczęta rozglądały się wokół swoimi ożywionymi oczyma." W zdaniu tym jest opis kombinacji różnych nastrojów, ale nie ma tu niezgodności.

   Podobne zdanie, które jest wolne od niezgodności, pochodzi z Lalita-madhava, gdzie autor błogosławi wszystkich czytelników tej książki w następujący sposób: "Chociaż Najwyższa Osoba Boga jest w stanie podnieść górę na palcu Swojej lewej ręki, to mimo to jest On zawsze pokorny i łagodny. Zawsze jest bardzo łaskawy dla Swoich kochających bhaktów. Udaremnił On Indrze próbę zemsty, po tym jak odmówił mu ofiary Indra-yajna. Jest On źródłem wszelkich przyjemności dla wszystkich młodych dziewcząt. Niech zawsze będzie On pełen współczucia dla was wszystkich!"