Rozdział 23

Osobowość Krsny

 

   Śrila Rupa Gosvami oznajmia, że chociaż Krsna jest rezerwuarem nieograniczonej przyjemności i jest największym przywódcą wszystkich, pomimo to jest On zależny od Swoich bhaktów na trzy sposoby. Odpowiednio do emocjonalnej pozycji bhakty, Najwyższa Osoba Boga jest doceniany na trzy sposoby: jako najbardziej doskonały, jako bardzo doskonały i jako doskonały. Gdy przejawia się w pełni, jest On doceniany przez wielkich uczonych jako najbardziej doskonały. Kiedy odkrywa się w mniejszym stopniu, jest On nazywany bardzo doskonałym. A kiedy przejawia jeszcze mniej cech Swojej osobowości, jest nazywany doskonałym. Oznacza to, że Krsna jest doceniany za trzy stopnie doskonałości. Te trzy stopnie doskonałości są szczególnie przejawiane w następujący sposób: kiedy jest na Goloce Vrndavanie, Jego transcendentalne cechy są przejawiane jako najbardziej doskonałe, kiedy jest w Dvarace, przejawia Swoje cechy jako bardzo doskonały, a kiedy jest w Mathurze, przejawia Swoje cechy jako doskonały.

   Osobowość Krsny jest analizowana jako dhirodatta, dhira-lalita, dhira-praśanta i dhiroddhata. Jeśli ktoś zapyta, w jaki sposób jakaś osobowość może być postrzegana na cztery różne, całkiem przeciwstawne sposoby, to odpowiedź na to jest taka, że Pan jest rezerwuarem wszystkich transcendentalnych cech i czynności. Dlatego Jego różne aspekty mogą być analizowane odpowiednio do przejawienia nieograniczonej różnorodności Jego rozrywek, i wskutek tego nie ma tutaj żadnej sprzeczności.

Dhirodatta

   Dhirodattą jest nazywana osoba, która jest w naturalny sposób poważna, uprzejma, wybaczająca, miłosierna, zdeterminowana, pokorna, wysoce kwalifikowana, rycerska i atrakcyjna pod względem fizycznym.

   W związku z tym ważne jest pewne zdanie wypowiedziane przez Indrę, Króla niebios: "Mój drogi Panie, przyznaję, że popełniłem wielką obrazę wobec Ciebie, ale nie jestem w stanie wyrazić mojego żalu, będąc oszołomionym przejawieniem Twojego niezwykłego ducha waleczności, Twojego wysiłku w celu ochrony Twoich bhaktów, Twojej determinacji, Twojej wytrwałości w trzymaniu wielkiego wzgórza Govardhana, Twoich pięknych cech cielesnych i Twojej zadziwiającej charakterystyki, którą jest bycie zadowolonym jedynie z modlitw Swoich bhaktów, jak również złoczyńców."

   Powyższe oznajmienie Króla niebios jest dokładnym potwierdzeniem, iż Krsna jest dhirodatta. Wielu uczonych zgodziło się co do tego, aby również Pana Ramacandrę przyjąć za dhirodattę, ale wszystkie cechy Pana Ramacandry są również obecne w charakterze Pana Krsny.

Dhira-lalita

   Dhira-lalitą jest nazywana osoba, która jest w naturalny sposób bardzo zabawna, zawsze pełna młodości, będąca ekspertem w żartowaniu i wolna od wszelkich niepokojów. Taka osobowość dhira-lalita jest na ogół domatorem i jest bardzo uległa swojej ukochanej. Ta cecha dhira-lalita w osobowości Krsny została opisana przez Yajna-patni, żonę jednego z braminów, którzy spełniali ofiarę we Vrndavanie. Powiedziała ona swoim przyjaciółkom: "Pewnego dnia Śrimati Radharani odpoczywała w ogrodzie razem ze Swoimi towarzyszkami, i w tym czasie przybył tam Pan Śri Krsna. Usiadłszy, zaczął zuchwale opowiadać o Swoich rozrywkach z Radharani, które miały miejsce poprzedniej nocy. Kiedy mówił w ten sposób, Radharani bardzo się zmieszała. Była zawstydzona i pogrążona w myślach, i Krsna skorzystał z okazji, aby naznaczyć Jej piersi różnymi znakami tilaka. Krsna dowiódł, że jest bardzo biegły w tej sztuce." W ten sposób Krsna, jako dhira-lalita, cieszył się Swoimi młodzieńczymi skłonnościami w towarzystwie gopi.

   Na ogół ci, którzy są ekspertami w pisaniu dramatów, zwykle zwą Kupidyna idealnym dhira-lalita, ale te cechy dhira-lalita pełniej i w bardziej doskonały sposób występują w osobie Krsny.

Dhira-praśanta

   Osoba, która jest bardzo spokojna, wyrozumiała, rozważna i uczynna, jest nazywana dhira-praśanta. Ta cecha Krsny została przejawiona w Jego stosunkach z Pandavami. Z powodu wiernego oddania, które Pandavowie mieli dla Pana, Pan zgodził się zostać ich woźnicą, ich doradcą, przyjacielem, posłańcem, a czasami ich strażnikiem. Jest to przykład rezultatów służby oddania dla Visnu. Kiedy Krsna mówił do Maharaja Yudhisthiry o zasadach religijnych, zademonstrował, że jest wielkim uczonym, ale ponieważ przyjął pozycję młodszego kuzyna Yudhisthiry, przemawiał On bardzo uprzejmym tonem, co podkreśliło Jego piękne cechy cielesne. Ruchy Jego oczu i ton Jego głosu dowiodły, te był On wielkim ekspertem w udzielaniu instrukcji moralnych. Wielcy uczeni czasami przyjmują za dhira-praśanta również Maharaja Yudhisthirę.

Dhiroddhata

   Osoba, która jest bardzo zazdrosna, dumna, łatwo popada w złość, jest niespokojna i leniwa, jest nazywana przez wielkich uczonych dhiroddhata. Cechy te były widoczne w charakterze Pana Krsny, ponieważ kiedy pisał On list do Kalayavany, nazwał go grzeszną żabą. W liście tym Krsna poradził Kalayavanie, aby natychmiast wyruszył na poszukiwanie ciemnej studni i przyjął ją na swoją rezydencję, ponieważ istnieje czarny wąż o imieniu Krsna, który ma wielką ochotę potknąć wszystkie takie grzeszne żaby. Krsna przypomniał Kalayavanie, że jedynie poprzez Swoje spojrzenie może obrócić w popiół wszystkie wszechświaty.

   Powyższe oznajmienie Krsny zdaje się być na pozór pełne zawiści, ale biorąc pod uwagę różne rozrywki, miejsce i czas, ta cecha' jest przyjmowana za wielką charakterystykę. Cechy dhiroddhata Krąny zostały przyjęte za wielkie, ponieważ Krsna używa ich jedynie dla ochrony Swoich bhaktów. Innymi słowy, nawet niepożądane cechy charakteru mogą zostać wykorzystane w wymianie służby oddania.

   Czasami jako dhiroddhata jest opisywany również Bhima, drugi spośród braci Pandavów.

Pewnego razu, walcząc z demonem, który pojawił się w postaci jelenia, Krsna wyzwał go w ten sposób: "Przyszedłem przed ciebie jako wielki słoń o imieniu Krsna. Musisz opuścić to pole bitwy, przyjmując porażkę, gdyż w przeciwnym razie czeka cię śmierć." Ten wyzywający duch Krsny nie jest sprzeczny z Jego wzniosłym charakterem. Ponieważ jest On Najwyższą Istotą, mogą być w Nim obecne wszystkie możliwe cechy charakteru.

   W Kurma Puranie znajduje się wspaniałe zdanie o tych sprzecznych cechach Najwyższej Osoby Boga. Jest tam powiedziane, że Najwyższa Osoba nie jest ani gruby ani cienki. Jest On zawsze transcendentalny do cech materialnych, a pomimo to posiada czarnawy połysk. Jego oczy są czerwonawe, jest On wszechpotężny i jest wyposażony we wszelkiego rodzaju bogactwa. Sprzeczne rysy w osobie Krsny nie są wcale czymś zadziwiającym; nie należy uważać, że te cechy Krsny, Najwyższej Osoby Boga, są rzeczywiście sprzeczne. Należy poznać te cechy od autorytetów, i należy starać się zrozumieć, w jaki sposób te cechy są stosowane przez najwyższą wolę Pana.

   Maha-varaha Purana stwierdza, że transcendentalne ciała Najwyższej Osoby Boga i Jego ekspansji wszystkie istnieją wiecznie. Takie ciała nigdy nie są materialne. Są one całkowicie duchowe i pełne wiedzy. Są one rezerwuarami wszelkich transcendentalnych cech. W Visnu-yamala-tantra znajduje się zdanie mówiące, że ponieważ Osoba Boga i Jego przejawione ciała są zawsze pełne wiedzy, szczęścia i wieczności, są one zawsze wolne od osiemnastu rodzajów materialnego zanieczyszczenia-złudzenia, zmęczenia, błędów, brutalności, materialnego pożądania, niecierpliwości, dumy, zawiści, gwałtu, niewdzięczności, wyczerpania, kłamstwa, złości, pożądania, zależności, pragnienia panowania nad wszechświatem, widzenia dualizmów i oszukiwania.

   Jeśli chodzi o te wszystkie powyżej przedstawione oznajmienia, to wiadomo, że Maha-Visnu jest źródłem wszystkich inkarnacji w tym materialnym świecie. Ale możemy zrozumieć, że syn Nandy Maharaja, z powodu Swojego większego, niezwykłego bogactwa, jest również źródłem Maha-Visnu. Potwierdza to Brahma-samhita, gdzie jest powiedziane, "Składam moje wyrazy szacunku Govindzie, którego częściową reprezentacją jest Maha-Visnu." Gigantyczna forma Maha-Visnu jest źródłem powstania niezliczonych wszechświatów. Wraz z Jego wydechem z Jego ciała wychodzą niezliczone wszechświaty, i te same wszechświaty ponownie wracają do Jego ciała w czasie Jego wdechu. Ten Maha-Visnu jest również plenarną częścią części Krsny.