Nektar Oddania

Nauka Bhakti-Yogi

Skrótowe studium

Bhakti-rasamrta-sindhu

Śrila Rupy Gosvamiego

 

Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krsny

 

 

Dedykacja

Dedykuję sześciu Gosvamim Vrndavany

 

nana-śastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau

lokanam hita-karinau tribhuvane manyau śaranyakarau

radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau śri-jiva-gopalakau

 

"Składam pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim: Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatta Gosvamiemu, Śri Raghunatha Dasa Gosvamiemu, Śri Jiva Gosvamiemu oraz Śri Gopala Bhatta Gosvamiemu, którzy są znawcami wszelkich pism objawionych, i których celem jest ustanowienie wiecznych zasad religijnych dla dobra całej ludzkości. Poważani są oni we wszystkich trzech światach i dlatego warto przyjąć ich schronienie, albowiem pochłonięci są oni nastrojem pasterek gopi i transcendentalną służbą miłości dla Radhy i Krsny."