Rozdział 1 

 

Oryginalna osoba

 

 

kunty uvaca
namasye purusam tvadyam
iśvaram prakrteh param
alaksyam sarva-bhutanam
antar bahir avasthitam

Śrimati Kunti rzekła: O Kryszno, składam Ci pokłony, ponieważ Ty jesteś oryginalną osobą i nie jesteś skażony cechami materialnego świata. Istniejesz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wszystkiego, a jednak jesteś niewidoczny dla wszystkich.
Śrimad Bhagavatam 1.8.18

Śrimati Kuntidevi dobrze wiedziała o tym, że Kryszna jest oryginalnym Osobowym Bogiem, chociaż grał On rolę jej bratanka. Tak oświecona niewiasta nie mogłaby popełnić błędu i złożyć pokłonów bratankowi. Kunti zwróciła się więc do Kryszny jako do oryginalnego purusy, znajdującego się poza tym materialnym kosmosem. Mimo iż wszystkie żywe istoty są również transcendentalne, nie są one jednak ani oryginalne, ani nieomylne. Żywe istoty mają skłonność do upadku w szpony materialnej natury, ale Pan nigdy nie podlega wpływowi materii. Dlatego też Vedy opisują Go jako najważniejszą pośród wszystkich żywych istot (nityo nityanam cetanaś cetananam) oraz jako iśvarę, kontrolera. Zwykłe żywe istoty, a także półbogowie – tacy jak Candra i Surya – są również do pewnego stopnia iśvarami, ale żaden z nich nie jest najwyższym iśvarą, czyli ostatecznym kontrolerem. Pan jest parameśvarą, czyli Nadduszą. Usytuowany jest On zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wszystkiego, co istnieje. Chociaż stał przed Śrimati Kunti jako jej bratanek, to był również obecny wewnątrz niej i wewnątrz wszystkich innych. W Bhagavad-gicie (15.15) Pan mówi: "Przebywam w sercu każdego i ode Mnie pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie. Ja jestem przedmiotem poznania wszystkich Ved. W istocie to Ja jestem kompilatorem Ved i Ja jestem nauczycielem Vedanty". Królowa Kunti oznajmia, że chociaż Pan jest usytuowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wszystkich, żywych istot, mimo to jest niewidoczny. Dla zwykłych ludzi Pan jest zagadką. Królowa Kunti widziała, jak Pan Kryszna, mimo iż był obecny przed nią, wszedł do łona Uttary, aby ocalić jej płód od działania brahmastry Aśvatthamy. Sama nie była pewna, czy Śri Kryszna znajduje się w jednym miejscu, czy też jest wszechprzenikający Tak naprawdę jest On jednym i drugim, ale zastrzega sobie prawo nieobjawiania się osobom, które nie są podporządkowanymi Mu duszami. Zasłaniająca Go kurtyna nazywana jest złudną energią (mayą) Najwyższego Pana i ogranicza ona wizję zbuntowanej duszy. Wyjaśnia to następny werset.