Pożywienie ducha

 

Rodzaj spożywanego przez nas pokarmu wpływa nie tylko na stan naszego ciała, ale także na umysł i świadomość. Dlatego też osoby praktykujące proces bhakti-yogi kierują się ściśle określonymi zasadami dotyczącymi rodzaju przyjmowanego pokarmu, sposobów jego przygotowania itd. W Bhagavad-gicie Kryszna kończąc opisywanie Arjunie metody bhakti-yogi mówi: yat karosi yad aśnasi yaj juhosi dadasi yat / yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam – "Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia, które praktykujesz, powinny być, o synu Kunti, ofiarą dla Mnie". (Bg. 9.27) Z wersetu tego wynika, że człowiek powinien jeść tylko to, co było najpierw ofiarowane Krysznie. Kryszna jest samowystarczalny i aby być w pełni usatysfakcjonowany nie potrzebuje od nas niczego. Jest jednak tak łaskawy, że przyjmuje to, co ofiarowujemy Mu z miłością i oddaniem. Kryszna mówi również w Bhagavad-gicie, co należy Mu ofiarować: param puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati / tad aham bhakty-upahrtam aśnami prayatatmanah – "Jeśli Ktoś z miłością i oddaniem złoży Mi liść, kwiat, owoc czy trochę wody w ofierze – przyjmę to". (Bg. 9.26) Nie ma tu mowy o mięsie, rybach czy jajkach – takich produktów Kryszna nie przyjmuje. Dlatego też wielbiciele Kryszny ofiarowują Mu tylko warzywa, owoce, ziarno, mleko i jego przetwory – wszystko to, co jest świeże, smaczne i nie ma związku z zabijaniem. Dzięki Swej mocy Kryszna może przekształcić to, co materialne w to, co duchowe. Jeżeli umieścimy w ogniu żelazny pręt to wkrótce rozgrzeje się on do czerwoności i nabierze cech ognia. Tak samo i pożywienie, mimo iż materialne, to poprzez ofiarowanie go Krysznie staje się duchowe i nazywane jest prasada – łaską Najwyższego Pana.

Najprostszy sposób ofiarowania jest następujący: po ugotowaniu posiłku nakładamy niewielką ilość każdej z przygotowanych potraw na czyste, małe naczynka przeznaczone tylko dla Kryszny. Po zrobieniu tego, modlimy się: "Mój drogi Kryszno, przyjmij, proszę, to pożywienie". Możemy przez kilka minut intonować maha-mantrę Hare Kryszna, po czym przełożyć wszystko z powrotem do garnków i umyć naczynka. W ten sposób wszystko, co przygotowaliśmy jest ofiarowane. W świątyniach Kryszny pożywienie ofiarowywane jest na ołtarzu. Podczas ofiarowania Wielbiciel recytuje mantry sanskryckie przeznaczone specjalnie do tego celu.

Pokarm ofiarowany Krysznie jest bardzo smaczny i pełen duchowej mocy. Odwiedzając którykolwiek z ośrodków ruchu Hare Kryszna, szczególnie w niedzielę, można się o tym przekonać osobiście.