Dedykacja

 

Dedykujemy wielbicielom, których życiem i duszą

 

jest nauczanie wiedzy świadomości Kryszny,

 

i którzy pomimo wszelkich przeciwności rozprowadzają

 

książki Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktiwedanty

 

Swamiego Prabhupady.

 

Niech ta piękna historia słodkiej transcendentalnej

 

rywalizacji między Śri Kryszną i dziewczętami Wradźy

 

będzie wielką inspiracją w życiu każdego bhakty.