Rozrywki Śri Caitanyi Mahaprabhu ADI-LILA cz. 2

ROZDZIAŁ   VIII .  Otrzymanie poleceń przez autora od autorytetów, Krsny i guru

ROZDZIAŁ   IX .     Drzewo służby oddania

ROZDZIAŁ   X .      Główny pień drzewa Caitanyi, jego gałęzie i podgałęzie

ROZDZIAŁ   XI .    Ekspansje pana Nityanandy

ROZDZIAŁ   XII .   Ekspansje Advaity Acaryi i Gadadhara Pandity

ROZDZIAŁ   XIII .  Przyjście Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu

ROZDZIAŁ   XIV .   Dziecięce rozrywki Pana Caitanyi

ROZDZIAŁ   XV .     Pauganda-lila Pana

ROZDZIAŁ   XVI .    Rozrywki Pana w dzieciństwie i młodości

ROZDZIAŁ   XVII .   Rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu w młodości