ROZDZIAŁ   VIII .

Otrzymanie poleceń przez autora od autorytetów, Krsny i guru

    Ósmy Rozdział Śri-Caitanya-caritamrty streścił Śrila Bhaktivinoda Thakura w swej Amrta-pravaha-bhasyi. W rozdziale tym opisane są chwały Śri Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandy i również powiedziane jest, że jeśli ktoś popełnia obrazy w intonowaniu mantry Hare Krsna, to nawet intonując przez wiele lat nie osiąga miłości do Boga. W związku z tym Śrila Bhaktivinoda Thakura ostrzega przed sztucznym pokazem symptomów cielesnych zwanych asta-sattvika-vikara. Jest to również inną obrazą. Należy szczerze i poważnie kontynuować intonowanie imion Panca-tattvy: śri-krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Wszyscy ci acaryowie obdarzą bhaktę bezprzyczynową łaską i stopniowo oczyszczą jego serce. Kiedy będzie on rzeczywiście oczyszczony, automatycznie doświadczy ekstazy w intonowaniu maha-mantry Hare Krsna. Przed powstaniem Caitanya-caritamrty, napisana została książka zwana Śri-Caitanya-bhagavata, której autorem jest Śrila Vrndavana dasa Thakura. W swej Śri-Caitanya-caritamrcie Krsnadasa Kaviraja Gosvami opisał jedynie te tematy, których Śrila Vrndavana dasa Thakura nie przedyskutował w swej Caitanya-bhagavata. W starości Krsnadasa Kaviraja Gosvami udał się do Vrndavany i tam na polecenie Śri Madana-mohanaji napisał Śri-Caitanya-caritamrtę. Dzięki temu możemy teraz rozkoszować się jej transcendentalnym szczęściem.

Adi 08.01    Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Najwyższej Osobie Boga, Śri Caitanyi Mahaprabhu, dzięki pragnieniom którego upodobniłem się do tańczącego psa i chociaż jestem głupcem, nagle podjąłem pisanie Śri-Caitanya-caritamrty.
Adi 08.02    Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony Śri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, który jest znany jako Gaurasundara. Ofiarowuję również swe wyrazy szacunku Nityanandzie Prabhu, który jest zawsze bardzo radosny.
Adi 08.03    Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony Advaicie Acaryi, który jest bardzo miłosierny, i również wielkiej osobistości, uczonemu Gadadharze Pandicie.
Adi 08.04    Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony Śrivasie Thakurze i wszystkim innym bhaktom Pana. Upadam, aby ofiarować im pokłony. Wielbię ich lotosowe stopy.

Adi 08.04  Znaczenie: Krsnadasa Kaviraja Gosvami uczy nas, abyśmy najpierw ofiarowywali wyrazy szacunku Panca-tattvie - Śri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandzie Prabhu, Advaicie Prabhu, Gadadharze Prabhu i Śrivasie oraz innym bhaktom. Musimy ściśle przestrzegać zasady ofiarowywania naszych pokłonów Panca-tattvie, jak streszczone to zostało w tej mantrze - śri-krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Musimy ofiarowywać szacunek Panca-tattvie oraz intonować ich imiona na początku każdej czynności w nauczaniu, szczególnie przed intonowaniem maha-mantry Hare Krsna - Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Adi 08.05    Pamiętając lotosowe stopy Panca-tattvy, niemowa może zostać poetą, człowiek ułomny może pokonać góry, a ślepiec może ujrzeć gwiazdy na niebie.

Adi 08.05  Znaczenie: W filozofii Vaisnava są trzy ścieżki osiągania doskonałości - mianowicie

sadhana-siddha, doskonałość osiągana przez pełnienie służby oddania zgodnie z zasadami i przepisami,

nitya-siddha, wieczna doskonałość osiągana poprzez bezustanne pamiętanie Krsny, i

krpa-siddha, doskonałość osiągana dzięki łasce mistrz duchowego albo Vaisnavy.

Tutaj Kaviraja Gosvami podkreśli krpa-siddha, doskonałość osiąganą dzięki łasce wyższych autorytetów. Łaska ta nie zależy od kwalifikacji bhakty. Dzięki takiej łasce nawet bhakta, który jest niemową, może mówić czy pisać, by wspaniale gloryfikować Pana; nawet jeśli jest ułomny, może pokonać góry; i nawet jeśli jest ślepy, może ujrzeć gwiazdy na niebie.

Adi 08.06    Wykształcenie kultywowane przez tak zwanych uczonych, którzy nie wierzą w te stwierdzenia Caitanya-caritamrty, jest niczym głośne rechotanie żab.

Adi 08.06  Znaczenie: Rechotanie żab w sezonie deszczowym głośno rozbrzmiewa w lesie, a skutek tego jest taki, że żmije słuchające tego rechotania w ciemności zbliżają się do żab i połykają je. Podobnie, tak zwane uczone wibracje języków profesorów uniwersyteckich, którzy nie posiadają wiedzy duchowej, są niczym rechotanie żab.

Adi 08.07    Kto nie przyjmuje chwał Panca-tattvy, lecz mimo to robi pokaz służby oddania dla Krsny, nigdy nie może osiągnąć łaski Krsny ani uczynić postępu w kierunku ostatecznego celu.

Adi 08.07  Znaczenie: Jeśli ktoś jest poważnie zainteresowany czynnościami świadomymi Krsny, musi być gotów przestrzegać zasad i przepisów ustanowionych przez acaryów i musi zrozumieć ich wnioski. Śastry mówią: dharmasya tattvam nihitam guhayam maha-jano yena gatah sa panthah (Mahabharata, Vana Parva 313.117). Bardzo trudno jest zrozumieć sekret świadomości Krsny, lecz kto czyni postęp dzięki instrukcjom poprzednich acaryów i podąża za przykładem swych poprzedników w sukcesji uczniów, osiągnie sukces. Natomiast inni nie osiągną takiego sukcesu. W związku z tym Śrila Narottama dasa Thakura mówi, chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba: "Jeśli ktoś nie służy mistrzowi duchowemu i acaryom, nie może osiągnąć wyzwolenia." Gdzie indziej mówi on:

 

ei chaya gosani yanra --- mui tanra dasa

tan-sabara pada-renu mora panca-grasa

 

"Po prostu przyjmuję osobę, która podąża śladami sześciu Gosvamich i pył z lotosowych stóp takiej osoby jest moim pożywieniem."

Adi 08.08    Poprzednio królowie tacy jak Jarasandha [teść Kamsy] ściśle przestrzegali rytuałów wedyjskich, w ten sposób wielbiąc Pana Visnu.

Adi 08.08  Znaczenie: W wersetach tych autor Caitanya-caritamrty, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, poważnie podkreśla znaczenie wielbienia Panca-tattvy. Jeśli ktoś staje się bhaktą Gaurasundary czy Krsny, lecz nie przykłada żadnej wagi do Panca-tattvy (śri-krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda), jego czynności są uważane za zniewagi, czyli - słowami Śrila Rupy Gosvamiego - za utpata (zakłócenia). Więc zanim ktoś stanie się bhaktą Pana Gaurasundary czy Śri Krsny, Najwyższej Osoby Boga, powinien być gotowy ofiarować odpowiedni szacunek Panca-tattvie.

Adi 08.09    Kto nie przyjmuje Krsny za Najwyższą Osobę Boga, z pewnością jest demonem. I za demona powinna być również uważana osoba, która nie przyjmuje Śri Caitanyi Mahaprabhu za Krsnę, tego samego Najwyższego Pana.

Adi 08.09  Znaczenie: Dawniej byli królowie tacy jak Jarasandha, którzy ściśle przestrzegali rytuałów wedyjskich, działali jako kompetentni ksatriyowie spełniający akty dobroczynne, posiadali wszelkie cechy ksatriyów i nawet byli posłuszni kulturze bramińskiej, lecz nie przyjmowali Krsny za Najwyższą Osobę Boga. Jarasandha wielokrotnie atakował Krsnę i za każdym razem oczywiście ponosił porażkę. Tak jak Jarasandha, tak też każdy, kto spełnia rytuały wedyjskie, lecz nie przyjmuje Krsny za Najwyższą Osobę Boga, musi być uważany za asurę, czyli demona. Podobnie, demonem jest również ten, kto nie przyjmuje Śri Caitanyi Mahaprabhu za Samego Krsnę. Taki jest wniosek autorytatywnych pism świętych. Zatem zarówno tak zwane oddanie dla Gaurasundary bez służby oddania dla Krsny, jak i tak zwana Krsna-bhakti bez pełnienia służby oddania dla Gaurasundary są czynnościami pozbawionymi oddania. Jeśli ktoś pragnie odnieść sukces na ścieżce świadomości Krsny, musi być całkowicie świadomy osoby Gaurasundary, jak również osoby Krsny. Znajomość osoby Gaurasundary oznacza znajomość osób śri-krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Podążający za autorytetami, autor Caitanya-caritamrty kładzie nacisk na tę zasadę w celu osiągnięcia doskonałości w świadomości Krsny.

Adi 08.10    Pan Śri Caitanya Mahaprabhu pomyślał, że jeśli ludzie nie przyjmą Go, ulegną destrukcji. Toteż miłosierny Pan przyjął porządek sannyasy.

Adi 08.10  Znaczenie: W Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet: "Po prostu dzięki intonowaniu mantry Hare Krsna, czyli imienia Pana Krsny, można osiągnąć wyzwolenie i powrócić do domu, z powrotem do Boga." (Bhag. 12.3.51 ) Taką świadomość Krsny musimy osiągnąć dzięki łasce Pana Caitanyi Mahaprabhu. Nie można osiągnąć pełni w świadomości Krsny, jeśli nie przyjmie się Śri Caitanyi Mahaprabhu i Jego towarzyszy za jedyny środek do osiągnięcia sukcesu. Biorąc to pod uwagę, Pan przyjął sannyasę, gdyż w ten sposób ludzie będą ofiarowywali Mu szacunek i bardzo szybko wzniosą się na platformę świadomości Krsny. Ponieważ Pan Caitanya Mahaprabhu, który jest Samym Krsną, zapoczątkował ruch świadomości Krsny, bez Jego łaski nie można wznieść się na transcendentalną platformę świadomości Krsny.

Adi 08.11    Jeśli ktoś ofiarowuje pokłony Panu Caitanyi, nawet przyjmując Go jedynie za zwykłego sannyasina, zmniejszy się jego materialna niedola i ostatecznie osiągnie wyzwolenie.

Adi 08.11  Znaczenie: Krsna jest tak łaskawy, że zawsze myśli o tym, jak wyzwolić uwarunkowane dusze z platformy materialnej. To właśnie z tego powodu Krsna inkarnuje, jak wyraźnie oznajmia to w Bhagavad-gicie:

 

yada yada hi dharmasya    glanir bhavati bharata

abhyutthanam adharmasya    tadatmanam srjamy aham

 

"Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność - wtedy zstępuję osobiście." (Bg. 4.7) Krsna zawsze na wiele sposobów chroni żywe istoty. Zstępuje osobiście, posyła Swoich poufnych bhaktów i pozostawia nam takie śastry jak Bhagavad-gita. Dlaczego? Aby ludzie moli skorzystać z tego błogosławieństwa i wyzwolić się z sideł mayi. Śri Caitanya Mahaprabhu przyjął sannyasę, aby nawet głupiec, który uważa Go za zwykłego sannyasina, ofiarował Mu pokłony, gdyż to zmniejszy jego materialne niedole i ostatecznie wyzwoli go z materialnych sideł. W związku z tym Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati wykazuje, że Śri Krsna Caitanya Mahaprabhu jest kombinacją formy Śri Radhy i Krsny (mahaprabhu śri-caitanya, radha-krsna --- nahe anya). Więc kiedy głupcy uważali Caitanyę Mahaprabhu za zwykłą ludzką istotę i wskutek tego nie odnosili się do Niego z szacunkiem, miłosierny Pan, aby wyzwolić tych bluźnierców, przyjął sannyasę, by ofiarowywali Mu pokłony, przyjmując Go za sannyasina. Śri Caitanya Mahaprabhu przyjął sannyasę, aby obdarzyć Swą wielką łaską ogół ludzi, którzy nie są w stanie docenić Go jako Samych Radhy i Krsny.

Adi 08.12    Kto nie okazuje szacunku temu miłosiernemu Panu, Caitanyi Mahaprabhu, czy też nie wielbi Go, powinien być uważany za demona, nawet jeśli jest bardzo wzniosły w społeczeństwie ludzkim.

Adi 08.12  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja mówi w związku z tym: "O żywe istoty, po prostu zaangażujcie się w świadomość Krsny. Taki jest przekaz Śri Caitanyi Mahaprabhu." Pan Caitanya głosił ten kult, nauczając filozofii świadomości Krsny w Swych ośmiu wersetach, czyli Śiksastace. Powiedział On, iha haite sarva-siddhi haibe tomara: "Dzięki intonowaniu mantry Hare Krsna osiągnie się doskonałość życia." Więc kto nie okazuje Mu szacunku czy też nie jest w stanie docenić Jego łaski, pomimo wszystkich tych miłosiernych gestów, nadal jest asurą, czyli przeciwnikiem bona fide służby oddania dla Pana Visnu, nawet chociaż może być on bardzo egzaltowany w społeczeństwie ludzkim. Słowo asura odnosi się do osoby, która jest przeciwna służbie oddania dla Najwyższej Osoby Boga, Visnu. Należy zauważyć tutaj, że jeśli ktoś nie wielbi Śri Caitanyi Mahaprabhu, nie ma pożytku ze stania się bhaktą Krsny, a jeśli nie wielbi Krsny, również nie ma co stawać się bhaktą Śri Caitanyi Mahaprabhu. Taka służba oddania uważana jest za produkt Kali-yugi. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważa w związku z tym, że ateistyczni smartowie, czyli czciciele pięciu rodzajów półbogów, wielbią Pana Visnu dla osiągnięcia niewielkiej satysfakcji z pomyślności materialnej, lecz nie mają szacunku dla Śri Caitanyi Mahaprabhu. Uważając Go za jedną ze zwykłych żywych istot, czynią różnicę pomiędzy Gaurasundarą i Śri Krsną. Takie rozumienie jest również demoniczne i jest przeciwne konkluzji acaryów. Wniosek taki jest produktem Kali-yugi.

Adi 08.13    Dlatego powtarzam ponownie podnosząc ramiona: O bliźni, proszę czcijcie Śri Caitanyę i Nityanandę, porzucając fałszywe argumenty!

Adi 08.13  Znaczenie: Ponieważ osoba spełniająca Krsna-bhakti, lecz nie rozumiejąca Śri Krsny Caitanyi i Prabhu Nityanandy jedynie trwoni swój czas, autor, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, prosi wszystkich, by zaczęli wielbić Śri Caitanyę i Nityanandę Prabhu oraz Panca-tattvę. Zapewnia każdego, że ktokolwiek to uczyni, odniesie sukces w świadomości Krsny.

Adi 08.14    Logicy mówią: "Dopóki nie zyska się zrozumienia poprzez logikę i argumenty, jak można zadecydować, które Bóstwo czcić?"
Adi 08.15    Jeśli jesteście naprawdę zainteresowani logiką i argumentowaniem, łaskawie zastosujcie je do łaski Śri Caitanyi Mahaprabhu. Gdy to uczynicie, przekonacie się, że jest ona zadziwiająco cudowna.

Adi 08.15  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura komentuje w związku z tym, że ludzie w ogólności, w swej ograniczonej koncepcji życia, stwarzają wiele różnych typów działalności humanitarnej, lecz działalność humanitarna zapoczątkowana przez Śri Caitanyę Mahaprabhu jest inna. Dla logików, którzy pragną przyjąć jedynie to, co zostało dowiedzione poprzez logikę i argumenty, faktem jest, że bez logiki i rozumowania nie może być kwestii przyjęcia Absolutnej Prawdy. Na nieszczęście, jeśli tacy logicy podejmują tę ścieżkę bez łaski Śri Caitanyi Mahaprabhu, pozostają na platformie logiki i argumentów i nie czynią postępu w życiu duchowym. Jeśli jednakże ktoś jest wystarczająco inteligentny, by zastosować swe argumenty i logikę w subtelnym rozumieniu podstawowej substancji duchowej, dowie się, że ubogi zasób wiedzy opierający się na podstawach logiki materialnej nie może pomóc nam zrozumieć Absolutnej Prawdy, która jest poza zasięgiem niedoskonałych zmysłów. Dlatego Mahabharata mówi: acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet (Mahabharata, Bhisma Parva. 5.22). Jak za pomocą logiki można zbliżyć się do tego, co jest poza wyobrażeniem czy spekulacją zmysłową zwykłych istot? Logika i argumenty nie mają mocy duchowej i są zawsze niedoskonałe, kiedy stosowane są w duchowym rozumieniu. Stosując zwykłą logikę, często dochodzi się do błędnego wniosku co do Absolutnej Prawdy i rezultatem takiego wniosku może być upadek i przyjęcie ciała w rodzaju ciała szakala.

    Pomimo tego wszystkiego, osoby naprawdę zainteresowane zrozumieniem filozofii Śri Caitanyi Mahaprabhu poprzez logikę i argumenty znajdują tutaj zachętę. Krsnadasa Kaviraja Gosvami zwraca się do nich: "Proszę, poddajcie łaskę Śri Caitanyi Mahaprabhu swojemu rozstrzygającemu testowi, a jeśli naprawdę jesteście logikami, dojdziecie do właściwego wniosku, że nie ma osoby bardziej miłosiernej od Pana Caitanyi." Niech logicy porównają rezultaty innej humanitarnej pracy z miłosiernymi czynnościami Pana Caitanyi. Jeśli ich sąd jest bezstronny, zrozumieją, że żadna inna humanitarna działalność nie może przewyższyć działalności Śri Caitanyi Mahaprabhu.

    Każdy zaangażowany jest w działalność humanitarną, której podstawą jest ciało, lecz z Bhagavad-gity (2.18) dowiadujemy się, antavanta ime deha nityasyoktah śaririnah: ciało materialne ostatecznie podlega zniszczeniu, podczas gdy dusza jest wieczna. Śri Caitanya Mahaprabhu spełnia Swą filantropijną działalność w odniesieniu do wiecznej duszy. Bez względu na to, jak bardzo staramy się przynieść korzyść ciału, zostanie ono zniszczone i będziemy musieli przyjąć inne ciało w zależności od naszych obecnych czynów. Jeśli więc ktoś nie rozumie nauki o transmigracji, lecz uważa, że ciało jest wszystkim, to nie jest zbyt inteligentny. Śri Caitanya Mahaprabhu, nie lekceważąc potrzeb ciała, obdarzył nas postępem duchowym w celu oczyszczenia stanu istnienia ludzkości. Jeśli więc logik jest bezstronny w swych sądach, z pewnością przekona się, że Śri Caitanya Mahaprabhu jest maha-vadanyavatara, najbardziej wspaniałomyślną inkarnacją. Jest On nawet bardziej wspaniałomyślny od Samego Pana Krsny. Pan Krsna żądał, aby Mu się podporządkować, lecz nie był tak wspaniałomyślny w rozdzielaniu miłości do Boga jak Śri Caitanya Mahaprabhu. Dlatego Śrila Rupa Gosvami ofiarowuje Panu Caitanyi wyrazy pełnego szacunku tymi słowy: namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah. Pan Krsna dał po prostu Bhagavad-gitę, dzięki której można zrozumieć Go takim, jaki jest, lecz Śri Caitanya Mahaprabhu, który jest również Samym Krsną, rozdawał ludziom miłość do Krsny nie czyniąc żadnego rozróżnienia.

Adi 08.16    Jeśli ktoś popełnia dziesięć obraz podczas intonowania maha-mantry Hare Krsna, to pomimo próby intonowania świętego imienia przez wiele żywotów, nie osiągnie miłości do Boga, która jest ostatecznym celem tego intonowania.

Adi 08.16  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura mówi w związku z tym, że jeśli ktoś nie przyjmuje Śri Caitanyi Mahaprabhu, to chociaż intonuje mantrę Hare Krsna przez wiele, wiele lat, nie będzie mógł osiągnąć platformy służby oddania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji Śri Caitanyi Mahaprabhu z Śiksastaki:

 

trnad api sunicena taror api sahisnuna

amanina manadena kirtaniyah sada harih

 

"Święte imię należy intonować w pokornym stanie umysłu, uważając się za niższego od słomy na ulicy. Należy być bardziej tolerancyjnym niż drzewo, wolnym od wszelkiego poczucia fałszywego prestiżu i należy być gotowym ofiarowywać wszelki szacunek innym. W takim stanie umysłu można intonować święte imię Pana bez przerwy." (Śiksastaka, 3) Kto przestrzega tej wskazówki, uwolniwszy się od dziesięciu rodzajów obraz, osiąga sukces w świadomości Krsny i ostatecznie wznosi się na platformę miłosnej służby dla Osoby Boga.

    Należy osiągnąć zrozumienie, że święte imię Pana jest tożsame z Samą Najwyższą Osobą Boga. Do wniosku takiego nie można dojść, dopóki popełnia się obrazy w intonowaniu świętego imienia. Zgodnie z naszym materialnym rozważaniem widzimy różnicę pomiędzy imieniem i substancją, lecz w świecie duchowym Absolut jest zawsze absolutny; imię, forma, cechy i rozrywki Absolutu są tak dobre jak Sam Absolut Tak więc jeśli ktoś uważa się za wiecznego sługę świętego imienia i w tym duchu propaguje to święte imię na całym świecie, jest uważany za wiecznego sługę Najwyższej Osoby Boga. Kto intonuje w tym duchu, nie popełniając obraz, z pewnością wznosi się na platformę zrozumienia, że święte imię jest tożsame z Osobą Boga. Obcowanie ze świętym imieniem i intonowanie świętego imienia oznacza bezpośrednio obcowanie z Osobą Boga. W Bhakti-rasamrta-sindhu jest wyraźnie powiedziane: sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah. Święte imię manifestuje się wówczas, kiedy ktoś angażuje się w służbę świętego imienia. Ta służba z pokornym nastawieniem rozpoczyna się od języka. Sevonmukhe hi jihvadau: Należy zaangażować swój język w służbę świętego imienia. Nasz ruch świadomości Krsny oparty jest na tej zasadzie. Staramy się zaangażować wszystkich członków ruchu świadomości Krsny w służbę świętego imienia. Ponieważ święte imię nie jest różne od Krsny, członkowie ruchu świadomości Krsny nie tylko intonują święte imię Pana w sposób wolny od obraz, lecz również nie pozwalają swym językom na jedzenie czegokolwiek, co nie zostało wpierw ofiarowane Najwyższej Osobie Boga. Najwyższy Pan oznajmia:

 

patram puspam phalam toyam    yo me bhaktya prayacchati

tad aham bhakty-upahrtam    aśnami prayatatmanah

 

"Jeśli ktoś z miłością i oddaniem złoży Mi liść, kwiat, owoc, czy trochę wody w ofierze - przyjmę to." (Bg. 9.26) Toteż Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krsny ma wiele świątyń na całym świecie i w każdej świątyni ofiarowuje się Panu tego rodzaju pożywienie. Stosując się do Jego wymagań, bhaktowie intonują święte unię Pana w sposób wolny od obraz i nigdy nie jedzą niczego, co nie zostało wpierw ofiarowane Panu. Funkcją języka w służbie oddania jest intonowanie maha-mantry Hare Krsna i spożywanie prasada ofiarowanego Panu.

Adi 08.17    "Kultywując wiedzę filozoficzną można zrozumieć swą duchową pozycję i w ten sposób osiągnąć wyzwolenie, a poprzez spełnianie ofiar i pobożnych czynów można otrzymać przyjemności zmysłowe na wyższym systemie planetarnym, lecz służba oddania dla Pana jest tak rzadka, że nie można jej osiągnąć nawet dzięki spełnieniu setek i tysięcy takich ofiar."

Adi 08.17  Znaczenie: Prahlada Maharaja instruuje:

 

matir na krsne paratah svato va

mitho 'bhipadyeta grha-vratanam

(Bhag. 7.5.30)

 

naisam matis tavad urukramanghrim

sprśaty anarthapagamo yad arthah

mahiyasam pada-rajo 'bhisekam

niskincananam na vrnita yavat

(Bhag. 7.5.32)

 

Powinniśmy przedyskutować te śloki. Znaczenie ich jest takie, że Krsna-bhakti, czyli służby oddania dla Pana, nie można osiągnąć poprzez formalne spełnianie wedyjskich rytuałów. Należy zbliżyć się do czystego bhakty. Narottama dasa Thakura śpiewa, chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba: "Kto osiągnął postęp bez pełnienia służby dla czystego Vaisnavy?" Prahlada Maharaja stwierdza, że jeśli ktoś nie jest zdolny przyjąć pyłu z lotosowych stóp czystego Vaisnavy, to osiągnięcie platformy służby oddania będzie dla niego rzeczą niemożliwą. Na tym polega sekret. Umieszczona powyżej Tantra-vacana, zacytowana z Bhakti-rasamrta-sindhu, jest naszą doskonałą informacją w tym względzie.

Adi 08.18    Jeśli bhakta pragnie od Pana materialnej przyjemności zmysłowej czy wyzwolenia, Krsna obdarza go nimi, lecz czystą służbę oddania trzyma w ukryciu.
Adi 08.19    "Wielki mędrzec Narada powiedział: 'Mój drogi Maharajo Yudhisthiro, Najwyższa Osoba Boga Krsna zawsze jest gotów ci pomóc. Jest On twym mistrzem, guru, Bogiem, bardzo drogim przyjacielem i głową twojej rodziny. Jednak czasami zgadza się działać jako twój sługa czy wykonawca rozkazów. Jesteś wielce szczęśliwy, ponieważ związek taki możliwy jest jedynie dzięki bhakti-yodze. Pan z łatwością może obdarzyć wyzwoleniem [mukti], lecz nie obdarza bhakti-yogą, ponieważ proces ten zobowiązuje Go wobec bhakty.'"

Adi 08.19  Znaczenie: Ustęp ten jest cytatem ze Śrimad-Bhagavatam (5.6.18). Kiedy Śukadeva Gosvami opisywał charakter Rsabhadevy, zrobił rozróżnienie pomiędzy bhakti-yogą a wyzwoleniem, recytując ten werset. W związku z Yadavami i Pandavami, Pan działał czasami jako ich mistrz, czasami jako ich doradca, czasami jako przyjaciel, czasami jako głowa rodziny, a czasami nawet jako ich sługa. Kiedyś Krsna musiał spełnić polecenie Yudhisthiry, doręczając Duryodhanie jego list dotyczący negocjacji pokojowych. Podobnie, był również woźnicą Arjuny. Ilustruje to, że w bhakti-yodze ustanowiony jest związek pomiędzy Najwyższą Osobą Boga i bhaktą. Związek taki ustanowiony jest w transcendentalnych rasach znanych jako: dasya, sakhya, vatsalya i madhurya. Jeśli bhakta pragnie po prostu wyzwolenia, Najwyższa Osoba Boga z łatwością go nim obdarza, jak potwierdza to Bilvamangala Thakura. Muktih svayam mukulitanjali sevate 'sman: dla bhakty mukti nie ma wielkiego znaczenia, gdyż zawsze stoi u jego drzwi, czekając, aby mu w jakiś sposób służyć. Zatem bhakta musi czuć atrakcję do zachowania mieszkańców Vrndavany, którzy żyją w związku z Krsną. Ziemia, woda, krowy, drzewa i kwiaty służą Krsnie w śanta-rasa, słudzy Krsny służą Krsnie w dasya-rasa, a Jego przyjaciele pasterze służą Mu w sakhya-rasa. Podobnie, starsze gopi i gopa służą Krsnie jako ojciec i matka, wuj i inni krewni, a gopi, młode dziewczęta, służą Krsnie w miłości małżeńskiej.

    Pełniąc służbę oddania, trzeba mieć naturalną skłonność do służenia Krsnie w jednym z tych transcendentalnych związków. Jest to w istocie prawdziwy sukces życia. Osiągnięcie wyzwolenia nie jest rzeczą bardzo trudną dla bhakty. Nawet osoba nie będąca w stanie ustanowić związku z Krsną, może osiągnąć wyzwolenie poprzez wtopienie się w blask Brahmana. To nazywane jest sayujya-mukti. Vaisnavowie nigdy nie przyjmują sayujya-mukti, chociaż czasami przyjmują inne formy wyzwolenia, mianowicie sarupya, salokya, samipya i sarsti. Czysty bhakta jednakże nie przyjmuje żadnego rodzaju mukti. Pragnie jedynie służyć Krsnie w transcendentalnym związku. Jest to stan doskonałości w życiu duchowym. Filozofowie Mayavadi pragną wtopić się w egzystencję blasku Brahmana, chociaż bhaktowie zawsze lekceważą ten aspekt wyzwolenia. Śrila Prabodhananda Sarasvati Thakura, opisując ten rodzaj mukti, który jest nazywany kaivalyą, czyli staniem się jednym z Najwyższym, powiedział: kaivalyam naraka-yate: "Stanie się jednym z Najwyższym jest niczym udanie się do piekła." Tak więc ideał filozofii Mayavada, stanie się jednym z Najwyższym, jest piekłem dla bhakty; nigdy on tego nie przyjmuje. Filozofowie Mayavadi nie wiedzą, że nawet jeśli wtopią się w blask Najwyższego, nie da im to ostatecznego spoczynku. Indywidualna dusza nie może żyć w blasku Brahmana w stanie biernym; po pewnym czasie z pewnością zapragnie być aktywna. Ponieważ jednakże nie jest związana z Najwyższą Osobą Boga i wskutek tego nie ma duchowego zajęcia, musi zejść do tego materialnego świata, by angażować się w dalsze działania. Potwierdza to Śrimad-Bhagavatam:

 

aruhya krcchrena param padam tatah

patanty adho 'nadrta-yusmad-anghrayah

(Bhag. 10.2.32)

 

Ponieważ filozofowie Mayavadi nie mają informacji o transcendentalnej służbie dla Pana, to nawet po osiągnięciu wyzwolenia z czynności materialnych i wtopieniu się w blask Brahmana muszą ponownie zstąpić do tego materialnego świata, by otwierać szpitale czy szkoły, czy też spełniać podobną filantropijną działalność.

Adi 08.20    Pan Śri Caitanya Mahaprabhu za darmo rozdawał wszędzie tę miłość do Krsny, nawet najbardziej upadłym, takim jak Jagai i Madhai. Cóż więc mówić o tych, którzy już są pobożni i wyniesieni?

Adi 08.20  Znaczenie: Różnica pomiędzy darem Śri Caitanyi Mahaprabhu dla ludzkiego społeczeństwa a darem innych jest taka, że podczas gdy tzw. filantropowie czy działacze humanitarni sprawili pewną ulgę ludzkiemu społeczeństwu jeśli chodzi o ciało, to Śri Caitanya Mahaprabhu oferuje najlepsze środki do powrotu do domu, z powrotem do Noga, z miłością do Boga. Jeśli ktoś poważnie uczyni porównawcze studium obu tych darów, to jeśli jest w ogóle rozsądny, z pewnością przypisze największą zasługę Śri Caitanyi Mahaprabhu. To właśnie w tym celu Kaviraja Gosvami powiedział:

 

śri-krsna-caitanya-daya karaha vicara

vicara karile citte pabe camatkara

 

"Jeśli w istocie jesteście zainteresowani logiką i argumentem, łaskawie zastosujcie je do łaski Śri Caitanyi Mahaprabhu. Jeśli to uczynicie, przekonacie się, że jest ona zdumiewająco wspaniała." (Cc. Adi 8.15)

Śrila Narottama dasa Thakura mówi:

 

dina-hina yata chila,

  hari-name uddharila,

    tara saksi jagai madhai

 

Dwaj bracia Jagai i Madhai są typowym przykładem grzesznej populacji tego wieku Kali. Byli najbardziej niepokojącymi elementami w społeczeństwie, ponieważ jedli mięso, pili, uganiali się za kobietami, byli rozbójnikami i złodziejami. Jednakże Śri Caitanya Mahaprabhu wyzwolił ich, nie mówiąc już o innych, którzy byli spokojni, pobożni, oddani i sumienni. Bhagavad-gita również stwierdza (kim punar brahmanah punya bhakta rajarsayas tatha), że nie mówiąc już o bhaktach o bramińskich kwalifikacjach i rajarsich, każdy, kto dzięki obcowaniu z czystym bhaktą przychodzi do świadomości Krsny, staje się zdolny do powrotu do domu, z powrotem do Boga. W Bhagavad-gicie Pan oznajmia:

 

mam hi partha vyapaśritya    ye 'pi syuh papa-yonayah

striyo vaiśyas tatha śudras    te 'pi yanti param gatim

 

"O synu Prthy, ci którzy we Mnie przyjmują schronienie, to nawet będąc niższego rodu - kobietami, vaiśyami (kupcami) i śudrami (robotnikami) - najwyższego dostępują przeznaczenia." (Bg. 9.32)

    Pan Caitanya Mahaprabhu wyzwolił dwóch upadłych braci Jagai i Madhai, lecz obecnie cały świat jest pełen Jagai i Madhai, czyli innymi słowy, uwodzicieli kobiet, jedzących mięso, hazardzistów, złodziei i innych rozbójników, którzy są przyczyną wszelkiego rodzaju zakłóceń w społeczeństwie. Czynności takich osób stały się teraz powszechną praktyką. Pijaków, uwodzicieli kobiet, jedzących mięso, złodziei i rozbójników nie uważa się dłużej za coś odrażającego, gdyż elementy te zostały wchłonięte przez ludzkie społeczeństwo. Nie oznacza to jednak, że odrażające cechy takich osób pomogą ludzkiemu społeczeństwu uwolnić się z sideł mayi. Raczej coraz bardziej uwikłają one ludzkość w reakcje ścisłych praw materialnej natury. Wszystkie nasze czynności spełniane są pod wpływem cech materialnej natury (prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvaśah). Ponieważ ludzie obcują teraz z cechami ignorancji (tamo-guną) i w pewnej mierze pasji (rajo-guną), bez żadnego śladu dobroci (sattva-guny), stają się coraz bardziej chciwi i pożądliwi, gdyż taki jest rezultat obcowania z tymi cechami. Tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadayaś ca ye: "Poprzez obcowanie z tymi dwoma niższymi cechami materialnej natury, człowiek staje się pożądliwy i chciwy." (Bhag. 1.2.19) W rzeczywistości we współczesnym społeczeństwie każdy jest chciwy i pożądliwy i dlatego jedynym środkiem wyzwolenia jest ruch sankirtanu Śri Caitanyi Mahaprabhu, który może promować wszystkich Jagai i Madhai na najwyższą pozycję sattva-guny, czyli kultury bramińskiej.

    Śrimad-Bhagavatam oznajmia:

 

nasta-prayesv abhadresu    nityam bhagavata-sevaya

bhagavaty uttama-śloke    bhaktir bhavati naisthiki

tada rajas-tamo-bhavah    kama-lobhadayaś ca ye

(Bhag. 1.2.18-19)

 

Biorąc pod uwagę chaotyczny stan ludzkiego społeczeństwa, jeśli ktoś prawdziwie pragnie spokoju, musi przyłączyć się do ruchu świadomości Krsny i zawsze angażować się w bhagavata-dharmę. Zaangażowanie w bhagavata-dharmę rozprasza wszelką ignorancję i pasję, a kiedy znika ignorancja i pasja, uwalniamy się od chciwości i pożądania. Osoba wolna od chciwości i pożądania osiąga kwalifikacje bramińskie, a kiedy osoba o takich kwalifikacjach czyni dalszy postęp, sytuuje się na platformie Vaisnava. Jedynie na platformie Vaisnava można rozbudzić swą uśpioną miłość do Boga, a kiedy tylko ktoś to robi, jego życie staje się sukcesem.

    Obecnie społeczeństwo ludzkie szczególnie kultywuje cechę ignorancji (tamo-gunę), chociaż mogą występować w nim również pewne symptomy pasji (rajo-guny). Cała populacja świata, pełna kamy i lobhy, pożądania i chciwości, składa się przeważnie z śudrów i paru vaiśyów, a stopniowo dojdzie do tego, że będą jedynie śudrowie. Według doktryny komunizmu, właścicielem wszystkiego powinno być państwo. Lecz ruch świadomości Krsny, szerząc tę samą ideę, za właściciela wszystkiego przyjmuje Boga. Ludzie nie mogą tego zrozumieć, ponieważ nie mają świadomości Boga, lecz ruch świadomości Krsny może pomóc im zrozumieć Boga i to, że wszystko należy do Niego. Ponieważ wszystko jest własnością Boga i wszystkie żywe istoty - nie tylko ludzie, lecz nawet zwierzęta, ptaki, rośliny itd. - są dziećmi Boga, każdy ma prawo żyć na koszt Boga w świadomości Boga. Na tym polega istota ruchu świadomości Krsny.

Adi 08.21    Śri Caitanya Mahaprabhu, jako Sama Najwyższa Osoba Boga, jest w pełni niezależny. Więc chociaż jest to najbardziej skryte błogosławieństwo, może On rozdzielać miłość do Boga wśród wszystkich, nie zważając na nic.

Adi 08.21  Znaczenie: Na tym polega dobrodziejstwo ruchu Pana Caitanyi. Jeśli ktoś w jakiś sposób styka się z ruchem Hare Krsna, to czyni postęp w świadomości duchowej i rozwija miłość do Boga, bez względu na to, czy jest śudrą, vaiśyą, Jagai, Madhai czy kimś jeszcze niższym. Nasze doświadczenie pokazuje, że na całym świecie ruch ten czyni z wielu takich osób miłośników Boga, jedynie poprzez intonowanie maha-mantry Hare Krsna. W rzeczywistości Śri Caitanya Mahaprabhu pojawił się jako mistrz duchowy całego świata. Nie czyni On różnicy pomiędzy bluźniercami i niewinnymi. Krsna-prema-pradaya te: liberalnie wszystkim rozdaje miłość do Boga. Jak oznajmia to następny werset, można tego naprawdę doświadczyć.

Adi 08.22    Bez względu na to, czy ktoś jest bluźniercą czy nie, każdy, kto nawet teraz intonuje śri-krsna-caitanya prabhu nityananda, przepełnia się ekstazą i łzy napełniają jego oczy.

Adi 08.22  Znaczenie: Prakrta sahajiya, którzy intonują nitai gaura radhe śyama, mają bardzo niewielką wiedzę o konkluzji Bhagavata, i prawie że nie przestrzegają zasad i przepisów Vaisnava, lecz ponieważ intonują bhaja nitai gaura, intonowanie ich natychmiast pobudza łzy i inne oznaki ekstazy. Chociaż nie znają zasad filozofii Vaisnava i nie są zbyt zaawansowani w wiedzy, tymi symptomami przyciągają wiele osób, które stają się ich zwolennikami. Ich łzy ekstazy oczywiście pomogą im po dłuższym okresie czasu, gdyż kiedy tylko wejdą w kontakt z czystym bhaktą, ich życie stanie się sukcesem. Ponieważ intonują święte imiona nitai-gaura, to nawet na początku bardzo widoczny jest ich szybki postęp na ścieżce miłości do Boga.

Adi 08.23    Same rozmowy o Nityanandzie Prabhu budzą miłość do Krsny. Tak więc wszystkie kończyny ciała są poruszone z ekstazy, a z oczu łzy płyną jak wody Gangesu.
Adi 08.24    Przy intonowaniu mantry Hare Krsna brane są pod uwagę obrazy. Więc jedynie poprzez intonowanie Hare Krsna nie osiągnie się ekstazy.

Adi 08.24  Znaczenie: Przed intonowaniem maha-mantry Hare Krsna bardzo korzystnie jest intonować imiona śri-krsna-caitanya prabhu nityananda, ponieważ poprzez intonowanie tych dwóch świętych imion śri-krsna-caitanya prabhu nityananda przepełniamy się ekstazą, a gdy nastepnie intonujemy maha-mantrę Hare Krsna, uwalniamy się od obraz.

    Intonując maha-mantrę Hare Krsna należy wystrzegać się dziesięciu obraz.

Pierwszą obrazą jest znieważanie wielkich osób, które rozdają święte imię Pana. Śastra (Cc. Antya 7.11) mówi, krsna-śakti vina nahe tara pravartana: jeśli nie zostało się upełnomocnionym przez Najwyższą Osobę Boga, nie można rozpowszechniać świętych imion maha-mantry Hare Krsna. Nie należy więc krytykować czy znieważać bhakty, który jest w ten sposób zaangażowany.

    Śri Padma Purana oznajmia:

 

satam ninda namnah paramam aparadham vitanute

yatah khyatim yatam katham u sahate tad-vigarham

 

Znieważanie wielkich świętych osób, które głoszą chwały maha-mantry Hare Krsna, jest najgorszą obrazą u lotosowych stóp świętego imienia. Nie należy krytykować osoby głoszącej chwały maha-mantry Hare Krsna. Jeśli ktoś to robi, jest winny obrazy. Nama-prabhu, który jest tożsamy z Krsną, nigdy nie będzie tolerował takich zniewag, nawet ze strony osoby, która uchodzi za wielkiego bhaktę.

    Druga namaparadha opisana jest w sposób następujący.

 

śivasya śri-visnor ya iha guna-namadi-sakalam

dhiya bhinnam paśyet sa khalu hari-namahita-karah

 

W tym materialnym świecie święte imię Visnu jest wszechpomyślne. Imię Visnu, Jego forma, cechy i rozrywki są wszystkie transcendentalną absolutną wiedzą. Więc jeśli ktoś usiłuje oddzielić Absolutną Osobę Boga od Jego świętego imienia czy Jego transcendentalnej formy, cech i rozrywek, uważając je za materialne, jest to obrazą. Podobnie, zniewagą jest również sądzenie, że imiona półbogów, takich jak Pan Śiva, są tak dobre jak imię Pana Visnu, czyli innymi słowy, uważanie, że Pan Śiva i inni półbogowie są innymi formami Boga i dlatego są równi Visnu. Jest to druga obraza u lotosowych stóp Pana.

    Trzecią obrazą u lotosowych stóp świętego imienia, zwaną guror avajna, jest uważanie mistrza duchowego za osobę materialną i wskutek tego zazdroszczenie mu jego wzniosłej pozycji.

Czwartą obrazą (śruti-śastra-nindanam) jest zniesławianie literatury wedyjskiej takiej jak cztery Vedy i Purany.

Piątą obrazą (tathartha-vadah) jest sądzenie, że chwały świętego imienia są przesadą. Podobnie, szóstą obrazą (hari-namni kalpanam) jest uważanie świętego imienia Pana za wymysł.

    Siódma obraza opisana została w ten sposób:

 

namno balad yasya hi papa-buddhir

na vidyate tasya yamair hi śuddhih

 

Jeśli ktoś sądzi, że ponieważ mantra Hare Krsna może zrównoważyć wszelkie grzeszne reakcje, więc wobec tego może dalej grzeszyć i jednocześnie intonować mantrę Hare Krsna, aby je zneutralizować, to popełnia największą obrazę u lotosowych stóp hari-nama.

    Ósma obraza została przedstawiona w ten sposób: dharma-vrata-tyaga-hutadi-sarva-śubha-kriya-samyam api pramadah. Obrazą jest uważanie intonowania mantry Hare Krsna za religijną ceremonię rytualną. Spełnianie ceremonii religijnych, wypełnianie ślubów i praktykowanie wyrzeczenia oraz spełnianie ofiar są wszystkie materialistycznymi, pomyślnymi czynnościami. Intonowania maha-mantry Hare Krsna nie można porównywać do takiej materialnej religijności. Jest to obrazą u lotosowych stóp Pana.

    Dziewiąta obraza została opisana w ten sposób:

 

aśraddadhane vimukhe 'py aśrnvati

yaś copadeśah śiva-namaparadhah

 

Obrazą jest nauczanie chwał świętego imienia wśród osób, które nie posiadają inteligencji ani nie mają wiary w tym względzie. Ludzie tacy powinni otrzymać okazję słuchania intonowania mantry Hare Krsna, lecz na początku nie należy ich instruować o chwałach duchowej doniosłości świętego imienia. Dzięki bezustannemu słuchaniu świętego imienia ich serca oczyszczą się i wówczas będą oni w stanie zrozumieć transcendentalną pozycję świętego imienia.

    A oto dziesiąta obraza

 

śrute 'pi nama-mahatmye yah priti-rahito narah

aham-mamadi-paramo namni so 'py aparadha-krt

 

Jeśli ktoś usłyszał o chwałach transcendentalnego świętego imienia Pana, lecz niemniej jednak nie porzuca materialistycznej koncepcji życia, myśląc: "Jestem tym ciałem i wszystko, co należy do tego ciała, jest moje [aham mameti]," i nie okazuje szacunku i miłości intonowaniu maha-mantry Hare Krsna, to jest to obrazą.

Adi 08.25    "Kiedy ktoś intonuje maha-mantrę Hare Krsna, lecz jego serce nie zmienia się, łzy nie płyną mu z oczu, jego ciało nie drży i włosy nie jeżą się, to należy rozumieć, że jego serce jest twarde jak żelazo. Przyczyną tego są jego obrazy u lotosowych stóp świętego imienia Pana."

Adi 08.25  Znaczenie: Komentując ten werset, który jest cytatem ze Śrimad-Bhagavatam (2.3.24), Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważa, że czasami maha-bhagavata, czyli bardzo zaawansowany bhakta, nie manifestuje takich transcendentalnych symptomów jak łzy w oczach, chociaż symptomy takie czasami manifestuje w sposób sztuczny kanistha-adhikari, bhakta neofita. Nie oznacza to jednakże, że neofita jest bardziej zaawansowany niż bhakta maha-bhagavata. Sprawdzianem prawdziwej zmiany serca pod wpływem intonowania maha-mantry Hare Krsna jest uwolnienie się od przywiązania do materialnej przyjemności. Na tym polega prawdziwa zmiana. Bhaktir parasyanubhavo viraktir anyatra syat. Jeśli ktoś czyni prawdziwy postęp w życiu duchowym, musi stać się bardzo obojętnym wobec przyjemności materialnej. Jeśli czasami widzimy, że kanistha-adhikari (bhakta neofita) ukazuje sztuczne łzy w oczach podczas intonowania mantry Hare Krsna, lecz nadal jest całkowicie przywiązany do rzeczy materialnych, to jego serce tak naprawdę nie uległo zmianie. Zmiana ta musi przejawić się w prawdziwym postępowaniu.

Adi 08.26    Samo intonowanie maha-mantry Hare Krsna bez popełniania obraz niszczy wszelkie grzeszne czyny. W ten sposób manifestuje się czysta służba oddania, która jest przyczyną miłości do Boga.

Adi 08.26  Znaczenie: Jeśli ktoś nie uwolnił się od grzesznego życia, nie może być usytuowany w służbie oddania dla Pana. Potwierdza to Bhagavad-gita:

 

yesam tv anta-gatam papam    jananam punya-karmanam

te dvandva-moha-nirmukta    bhajante mam drdha-vratah

 

"Osoby, które działały pobożnie w swoich poprzednich żywotach, jak i w życiu obecnym, i które całkowicie wypleniły swoje grzechy, uwolniły się od dualizmów ułudy i z determinacją angażują się w pełnienie służby oddania dla Mojej Osoby." (Bg. 7.28) Osoba, która już uwolniła się od wszelkich śladów grzesznego życia, angażuje się w transcendentalną miłosną służbę dla Pana bez odchyleń czy podwójnego celu. Chociaż w wieku tym ludzie są bardzo grzeszni, samo intonowanie maha-mantry Hare Krsna może uwolnić ich od reakcji ich grzechów. Eka krsna-name: możliwe to jest jedynie dzięki intonowaniu imienia Krsny. Potwierdza to również Śrimad-Bhagavatam (kirtanad eva krsnasya). Nauczał nas tego także Caitanya Mahaprabhu. Idąc drogą, zwykł intonować:

 

krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he

krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he

krsna krsna krsna krsna krsna krsna raksa mam

krsna krsna krsna krsna krsna krsna pahi mam

rama raghava rama raghava rama raghava raksa mam

krsna keśava krsna keśava krsna keśava pahi mam

 

Jeśli ktoś zawsze intonuje święte imię Krsny, stopniowo uwalnia się od wszelkich reakcji grzesznego życia, pod warunkiem, że intonuje bez obraz i nie popełnia więcej grzechów na mocy intonowania mantry Hare Krsna. W ten sposób zostaje oczyszczony, a jego służba oddania powoduje rozbudzenie jego uśpionej miłości do Boga. Jego życie zostaje oczyszczone po prostu dzięki intonowaniu mantry Hare Krsna i niepopełnianiu grzesznych czynów i obraz, i w ten sposób osiąga piąty stan doskonałości, czyli zaangażowanie w służbę miłości dla Pana (prema pumartho mahan).

Adi 08.27    Kiedy rzeczywiście zostanie rozbudzona transcendentalna służba miłości dla Pana, powoduje ona takie przemiany w ciele jak pocenie się, drżenie, gwałtowne bicie serca, załamywanie się głosu i łzy w oczach.

Adi 08.27  Znaczenie: Te przemiany cielesne automatycznie manifestują się w osobie, która jest naprawdę usytuowana w miłości do Boga. Nie należy ich sztucznie imitować. Naszą chorobą jest pragnienie posiadania tego, co materialne; nawet czyniąc postęp w życiu duchowym pragniemy materialnego poklasku. Należy uwolnić się od tej choroby. Czyste oddanie musi być anyabhilasita-śunyam, bez pragnienia czegokolwiek materialnego. Zaawansowani bhaktowie manifestują wiele przemian cielesnych, które są symptomami ekstazy, lecz nie należy ich imitować, aby osiągnąć tani podziw publiczności. Kiedy ktoś rzeczywiście osiąga stan zaawansowania, te symptomy ekstazy pojawiają się automatycznie; nie trzeba ich imitować.

Adi 08.28    W rezultacie intonowania maha-mantry Hare Krsna czynimy tak wielki postęp w życia duchowym, że jednocześnie dobiega kresu nasza materialna egzystencja i otrzymujemy miłość do Boga. Święte Imię Krsny ma tak wielką moc, że nawet jeśli ktoś zaintonuje je chociaż raz, z łatwością osiąga to transcendentalne bogactwo.
Adi 08.29-30    Jeśli ktoś wielokrotnie intonuje wzniosłe święte imię Pana, jednakże nie rozwija miłości do Najwyższego Pana i w jego oczach nie pojawiają się łzy, to jest rzeczą oczywistą że z powodu obraz w intonowaniu nasienie świętego imienia Krsny nie kiełkuje.

Adi 08.29-30  Znaczenie: Jeśli ktoś intonuje mantrę Hare Krsna popełniając obrazy, nie osiąga upragnionego rezultatu. Dlatego należy starannie unikać obraz, które już opisaliśmy w związku z wersetem 24.

Adi 08.31    Lecz jeśli tylko intonuje święte imiona Pana Caitanyi i Nityanandy, mając w nie odrobinę wiary, bardzo szybko uwalnia się od wszelkich obraz. I skoro tylko intonuje maha-mantrę Hare Krsna, odczuwa ekstazę miłości do Boga.

Adi 08.31  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważa w związku z tym, że jeśli ktoś przyjmuje schronienie Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandy, przestrzega Ich instrukcji, by stać się bardziej tolerancyjnym niż drzewo i pokorniejszym od trawy, i w ten sposób intonuje święte imię Pana, wkrótce osiąga platformę transcendentalnej służby miłości dla Pana i w jego oczach pojawiają się łzy. W intonowaniu maha-mantry Hare Krsna brane są pod uwagę obrazy, lecz nie uwzględnia się ich podczas intonowania imion Gaura-Nityananda. Więc jeśli ktoś intonuje maha-mantrę Hare Krsna, lecz jego życie jest nadal pełne grzechu, bardzo trudno będzie mu osiągnąć platformę służby miłości dla Pana. Lecz jeśli pomimo popełniania obraz intonuje święte imiona Gaura-Nityananda, bardzo szybko uwalnia się od oddziaływania tych obraz. Należy zatem najpierw zbliżyć się do Pana Caitanyi i Nityanandy, czyli wielbić Guru-Gaurangę, a następnie przejść do etapu wielbienia Radha-Krsny. W naszym ruchu świadomości Krsny radzimy naszym studentom, aby najpierw wielbili Guru-Gaurangę, a później, kiedy są nieco zaawansowani, instalujemy Bóstwa Radha-Krsna i angażujemy ich w wielbienie Pana.

    Aby ostatecznie osiągnąć Radha-Krsnę, najpierw należy przyjąć schronienie Gaura-Nityanandy. Śrila Narottama dasa Thakura śpiewa w związku z tym:

 

gauranga balite ha'be pulaka śarira

hari hari balite nayane ba'be nira

ara kabe nitaicandera karuna ha-ibe

samsara-vasana mora kabe tuccha habe

visaya chadiya kabe śuddha habe mana

kabe hama heraba śri-vrndavana

 

Na początku należy regularnie intonować święte imię Śri Gaurasundary, a następnie intonować święte imię Pana Nityanandy. W ten sposób nasze serce zostanie oczyszczone z nieczystych pragnień przyjemności materialnej. Wówczas można zbliżyć się do Vrndavana-dhamy, aby wielbić Pana Krsnę. Dopóki ktoś nie otrzyma łaski Pana Caitanyi i Nityanandy, nie ma potrzeby udawać się do Vrndavany, gdyż bez oczyszczenia umysłu nie może ujrzeć Vrndavany, nawet jeśli się tam uda. W rzeczywistości udanie się do Vrndavany oznacza przyjęcie schronienia sześciu Gosvamich poprzez czytanie Bhakti-rasamrta-sindhu, Vidagdha-madhavy, Lalita-madhavy i innych książek pozostawionych przez nich. W ten sposób można zrozumieć transcendentalne sprawy miłosne Radhy i Krsny. Kabe hama bujhaba se yugala-piriti. Małżeńska miłość Radhy i Krsny nie jest zwykłą ludzką sprawą; ,jest ona w pełni transcendentalna. Aby zrozumieć Radhę i Krsnę, wielbić Ich i zaangażować się w Ich służbę miłości, trzeba mieć przewodnictwo Śri Caitanyi Mahaprabhu, Nityanandy Prabhu i sześciu Gosvamich, bezpośrednich uczniów Pana Caitanyi.

    Dla zwykłego człowieka wielbienie Śri Caitanyi i Nityanandy Prabhu czy Panca-tattvy jest łatwiejsze od wielbienia Radhy i Krsny. Nie należy nakłaniać nikogo do bezpośredniego wielbienia Radhy i Krsny, chyba że jest to osoba bardzo szczęśliwa. Student neofita, który nie jest wystarczająco wykształcony czy oświecony, nie powinien angażować się w wielbienie Śri Radhy i Krsny czy intonowanie mantry Hare Krsna. Nawet jeśli to uczyni, nie otrzyma upragnionego rezultatu. Dlatego należy bez fałszywej dumy intonować imiona Nitai-Gaura i wielbić Ich. Ponieważ każdy w tym materialnym świecie jest mniej lub bardziej pod wpływem grzesznych czynności, rzeczą zasadniczą jest, aby na początku rozpocząć wielbienie Guru-Gaurangi i poprosić Ich o łuskę, gdyż dzięki temu, pomimo wszelkich dyskwalifikacji, wkrótce można będzie osiągnąć kwalifikacje do wielbienia Radha-Krsna vigraha.

    W związku z tym należy zauważyć; że zarówno święte imię Pana Krsny, jak i Gaurasundary jest tożsame z Najwyższą Osobą Boga. Nie należy więc uważać, że jedno imię ma większą moc od drugiego. Jednak zważając na pozycję ludzi w obecnym wieku, intonowanie imienia Śri Caitanyi Mahaprabhu jest bardziej zasadnicze od intonowania maha-mantry Hare Krsna, ponieważ Śri Caitanya Mahaprabhu jest najbardziej wspaniałomyślną inkarnacją i z łatwością można osiągnąć Jego łaskę. Dlatego najpierw należy przyjąć schronienie Śri Caitanyi Mahaprabhu poprzez intonowanie śri-krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Służąc Gaura-Nityanandzie uwalniamy się z uwikłań materialnej egzystencji i w ten sposób osiągamy kwalifikacje do wielbienia Bóstwa Radha-Krsny.

Adi 08.32    Śri Caitanya Mahaprabhu, niezależna Najwyższa Osoba Boga, jest bardzo wspaniałomyślny. Kto Go nie wielbi, nigdy nie może osiągnąć wyzwolenia.

Adi 08.32  Znaczenie: Śri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważa tutaj, że nie należy porzucać wielbienia Radha-Krsny, aby wielbić Śri Caitanyę Mahaprabhu. Poprzez wielbienie albo Radha-Krsny, albo Samego Pana Caitanyi nie można stać się zaawansowanym. Nie należy odsuwać instrukcji sześciu Gosvamich, gdyż są oni acaryami i są bardzo drodzy Panu Caitanyi. Dlatego Narottama dasa Thakura śpiewa:

 

rupa-raghunatha-pade haibe akuti

kabe hama bujhaba se yugala-piriti

 

Należy być pokornym studentem sześciu Gosvamich, od Śrila Rupy Gosvamiego do Raghunathy dasa Gosvamiego. Nieprzestrzeganie ich instrukcji, lecz snucie wyobrażeń na temat wielbienia Gaurasundary i Radha-Krsny jest wielką obrazą, w rezultacie której otwieramy sobie drogę do piekła. Jeśli ktoś lekceważy instrukcje sześciu Gosvamich, a mimo to staje się tzw. bhaktą Radha-Krsny, jedynie krytykuje prawdziwych bhaktów Radha-Krsny. W wyniku spekulacji uważa Gaurasundarę za zwykłego bhaktę i dlatego nie może uczynić postępu w służeniu Najwyższej Osobie Boga, Radha-Krsnie.

Adi 08.33    O głupcy, po prostu czytajcie Caitanya-mangala! Dzięki czytaniu tej książki będziecie mogli zrozumieć wszelkie chwały Śri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 08.33  Znaczenie: Caitanya-bhagavata Śri Vrndavany dasa Thakury początkowo nosiła tytuł Caitanya-mangala, lecz kiedy Śrila Locana dasa Thakura napisał później inną książkę pod tytułem Caitanya-mangala, Śrila Vrndavana dasa Thakura zmienił tytuł swej własnej książki, która teraz znana jest jako Caitanya-bhagavata. Caitanya-bhagavata szczegółowo opisuje życie Śri Caitanyi Mahaprabhu i Krsnadasa Kaviraja Gosvami poinformował nas już, że w swej Śri Caitanya-caritamrcie opisał wszystko to, o czym nie wspomniał Vrndavana dasa Thakura. Zaakceptowanie Śri-Caitanya-bhagavta przez Krsnadasa Kaviraję Gosvamiego oznacza, że przyjmuje on sukcesję uczniów. Autor literatury transcendentalnej nigdy nie stara się przewyższyć poprzednich acaryów.

Adi 08.34    Tak Jak Vyasadeva skompilował wszystkie rozrywki Pana Krsny w Śrimad-Bhagavatam, tak Thakura Vrndavana dasa opisał rozrywki Pana Caitanyi.
Adi 08.35    Thakura Vrndavana dasa ułożył Caitanya-mangala. Słuchanie tej książki niszczy wszelką niepomyślność.
Adi 08.36   Czytając Caitanya-mangala można zrozumieć wszelkie chwały czy prawdy dotyczące Pana Caitanyi i Nityanandy i dojść do ostatecznego wniosku służby oddania dla Pana Krsny.

Adi 08.36  Znaczenie: Śrimad-Bhagavatam jest autorytatywnym dziełem podręcznym, z którego możemy dowiedzieć się o służbie oddania, lecz ponieważ jest to dzieło bardzo szczegółowo opracowane, bardzo niewielu ludzi może zrozumieć jego cel. Śrimad-Bhagavatam jest oryginalnym komentarzem do Vedanta-sutry, nazywanej nyaya-prasthana. Została ona napisana w celu umożliwienia nam zrozumienia Absolutnej Prawdy poprzez niezawodną logikę i argumentację, i dlatego jej naturalny komentarz, Śrimad-Bhagavatam, jest niezwykle szczegółowo opracowany. Zawodowi recytatorzy stworzyli wrażenie, że Śrimad-Bhagavatam ma do czynienia jedynie z rasa-lilą Krsny, chociaż rasa-lila została opisana jedynie w Dziesiątym Canto (Rozdziały 29-35). W ten sposób zaprezentowali Krsnę światu zachodniemu jako wielkiego uwodziciela kobiet i dlatego czasami musimy radzić sobie z takimi błędnymi koncepcjami podczas nauczania. Inną trudnością w zrozumieniu Śrimad-Bhagavatam jest to, że zawodowi recytatorzy wprowadzili Bhagavata-saptaha, czyli siedmiodniowe czytanie Bhagavatam. Chcą skończyć Śrimad-Bhagavatam w przeciągu tygodnia, chociaż jest to dzieło tak wzniosłe, że jeden jego werset, jeśli właściwie wyjaśniany, nie może zostać ukończony w przeciągu trzech miesięcy. Wobec tego wielką pomocą dla zwykłego człowieka jest czytanie Caitanya-bhagavata Śrila Vrndavany dasa Thakury, gdyż w ten sposób można rzeczywiście zrozumieć służbę oddania, Krsnę, Pana Caitanyę i Nityanandę. Śrila Rupa Gosvami powiedział:

 

śruti-smrti-puranadi-pancaratra-vidhim vina

aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate

 

"Służba oddania dla Pana, która ignoruje autoryzowaną literaturę wedyjską taką jak Upanisady, Purany, Narada-pancaratra itd., jest jedynie niepotrzebnym zakłóceniem spokoju w społeczeństwie." Z powodu błędnego rozumienia Śrimad-Bhagavatam, ludzie są zwiedzeni, jeśli chodzi o naukę o Krsnie. Jednakże naukę tę można zrozumieć bez trudu czytając książkę Śrila Vrndavany dasa Thakury.

Adi 08.37    W Caitanya-mangala [później znanej jako Śri-Caitanya-bhagavata] Śrila Vrndavana dasa Thakura zawarł konkluzję i esencję służby oddania poprzez cytowanie autorytatywnych stwierdzeń Śrimad-Bhagavatam.
Adi 08.38    Jeśli nawet wielki ateista słucha Caitanya-mangala, natychmiast staje się wielkim bhaktą.
Adi 08.39    Temat tej książki jest tak wzniosły, iż wydaje się, że Śri Caitanya Mahaprabhu osobiście przemawia poprzez pismo Śri Vrndavany dasa Thakury.

Adi 08.39  Znaczenie: Śrila Sanatana Gosvami napisał w swej Hari-bhakti-vilasa:

 

avaisnava-mukhodgirnam putam hari-kathamrtam

śravanam naiva kartavyam sarpocchistam yatha payah

 

Transcendentalną literaturę, która ściśle stosuje się do zasad wedyjskich i konkluzji Puran i Pancaratrika-vidhi, może pisać jedynie czysty bhakta. Zwykły człowiek nie może pisać książek o bhakti, gdyż nie odniosą one skutku. Może być on wielkim uczonym i ekspertem w prezentowaniu literatury kwiecistym językiem, lecz to wcale nie jest pomocne w rozumieniu transcendentalnej literatury. Nawet jeśli transcendentalna literatura napisana jest wadliwym językiem, jest ona do przyjęcia, jeśli została napisana przez bhaktę, podczas gdy nie można przyjąć tzw. transcendentalnej literatury pisanej przez zwykłych uczonych, nawet jeśli jest to nienaganna prezentacja literacka. Sekret dzieła bhakty polega na tym, że kiedy pisze on o rozrywkach Pana, Pan pomaga mu; nie pisze on sam. Jak oznajmia Bhagavad-gita, dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te (Bg. 10.10). Ponieważ bhakta pisze w służbie dla Pana, Pan daje mu z wewnątrz tak wiele inteligencji, że siada on w pobliżu Pana i pisze książki. Krsnadasa Kaviraja Gosvami stwierdza, że to, co napisał Vrndavana dasa Thakura, w rzeczywistości wypowiedziane zostało przez Pana Caitanyę Mahaprabhu, a on to jedynie powtórzył. To samo jest prawdą w odniesieniu do Caitanya-caritamrty. Krsnadasa Kaviraja Gosvami pisał Caitanya-caritamrtę na starość, będąc schorowanym, lecz jest to tak wzniosła literatura, że Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja zwykł mówić: "Nadejdzie czas, że ludzie na całym świecie będą uczyli się języka bengalskiego, aby czytać Śri Caitanya-caritamrtę." My usiłujemy zaprezentować Śri-Caitanya-caritamrtę w języku angielskim i nie wiemy, na ile to będzie sukcesem, lecz jeśli ktoś czyta oryginalną Caitanya-caritamrtę w języku bengalskim, rozkoszuje się rosnącą ekstazą w służbie oddania.

Adi 08.40    Ofiarowuję miliony pokłonów lotosowym stopom Vrndavany dasa Thakury. Nikt inny nie mógł napisać tak wspaniałej księgi dla wyzwolenia wszystkich upadłych dusz.
Adi 08.41    Narayani wiecznie spożywa pozostałości pokarmu Caitanyi Mahaprabhu. Śrila Vrndavana dasa Thakura narodził się z jej łona.

Adi 08.41  Znaczenie: W Gaura-ganoddeśa-dipice, książce napisanej przez Kavikarnapurę i opisującej wszystkich towarzyszy Śri Caitanyi Mahaprabhu oraz informującej, kim byli poprzednio, znajduje się następujące zdanie dotyczące Narayani:

 

ambikayah svasa yasin namna śrila-kilimbika

krsnocchistam prabhunjana seyam narayani mata

 

Kiedy Pan Krsna był dzieckiem, Jego niańką była kobieta zwana Ambiką, która miała młodszą siostrę nazywaną Kilimbiką. W czasie inkarnacji Pana Caitanyi, ta sama Kilimbika zwykła spożywać pozostałości pokarmu pozostawionego przez Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu. Kilimbiką była Narayani, która była bratanicą Śrivasa Thakury. Później, kiedy podrosła i wyszła za mąż, z jej łona narodził się Śrila Vrndavana dasa Thakura. Bhakta Pana Śri Krsny sławiony jest odpowiednio do służby oddania pełnionej dla Pana; tak więc Śrila Vrndavana dasa Thakura znany jest nam jako syn Narayani. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważa w związku z tym, że nie ma tutaj informacji o jego przodkach ze strony ojca, ponieważ nie ma potrzeby, abyśmy to wiedzieli.

Adi 08.42    Jakiż wspaniały dał nam on opis rozrywek Pana Caitanyi! Ktokolwiek w trzech światach słucha go, zostaje oczyszczony.
Adi 08.43    Często apeluję do wszystkich, by przyjęli metodę służby oddania daną przez Pana Caitanyę i Nityanandę i w ten sposób uwolnili się od niedoli materialnej egzystencji i ostatecznie osiągnęli służbę miłości dla Pana.
Adi 08.44    Śrila Vrndavana dasa Thakura napisał Caitanya-mangala, w której szczegółowo opisał rozrywki Pana Caitanyi.
Adi 08.45    Najpierw streścił wszystkie rozrywki Pana, a potem żywo szczegółowo je opisał.
Adi 08.46    Rozrywki Pana Caitanyi są nieograniczone i niezgłębione. Więc gdy opisywał wszystkie te rozrywki, objętość książki rosła.
Adi 08.47    Widząc, że rozrywki te są tak obszerne, czuł, że niektóre z nich nie zostały właściwie opisane.
Adi 08.48    Ekstatycznie opisał rozrywki Pana Nityanandy, lecz późniejsze rozrywki Caitanyi Mahaprabhu nie zostały opowiedziane.
Adi 08.49    Wszyscy bhaktowie we Vrndavanie bardzo pragnęli usłyszeć o tych rozrywkach.
Adi 08.50    We Vrndavanie, w wielkim miejscu pielgrzymek pod drzewami pragnień znajduje się złoty tron wysadzany klejnotami.
Adi 08.51    Na tronie tym siedzi syn Nandy Maharajy, Śri Govindadeva, transcendentalny Kupidyn.
Adi 08.52    Govinda otrzymuje tam różnorodną majestatyczną służbę. Wszystkie Jego szaty, ornamenty i parafernalia są transcendentalne.
Adi 08.53    W tej świątyni Govindaji tysiące sług zawsze w oddaniu pełni służbę dla Pana. Służby tej nie można opisać nawet tysiącami ust.
Adi 08.54    W świątyni tej głównym sługą był Śri Haridasa Pandita. Jego cechy i sława znane są na całym świecie.

Adi 08.54  Znaczenie: Śri Haridasa Pandita był uczniem Śri Ananty Acaryi, który był uczniem Gadadhary Pandity.

Adi 08.55    Był on łagodny, tolerancyjny, spokojny, wspaniałomyślny, poważny, słodki w swych słowach i bardzo trzeźwy w wysiłkach.
Adi 08.56    Każdego darzył szacunkiem i pracował dla korzyści wszystkich. Dyplomacja, zawiść i zazdrość były nieznane jego sercu.
Adi 08.57    W jego ciele było obecnych pięćdziesiąt cech Pana Krsny.

Adi 08.57  Znaczenie: Bhakti-rasamrta-sindhu wymienia transcendentalne cechy Śri Krsny. Pięćdziesiąt spośród tych cech to cechy główne (ayam neta suramyangah itd.), i wszystkie te cechy były obecne w małej ilości w ciele Śri Haridasa Pandity. Ponieważ każda żywa istota jest cząstką Najwyższej Osoby Boga, to wszystkie z tych pięćdziesięciu dobrych cech Śri Krsny są oryginalnie obecne w niewielkiej ilości w każdej żywej istocie. W uwarunkowanej duszy cechy te nie są widoczne z powodu kontaktu z materialną naturą, lecz kiedy staje się ona oczyszczonym bhaktą, wówczas automatycznie wszystkie się manifestują. Oznajmia to Śrimad-Bhagavatam (5.18.12), jak wspomina o tym poniższy tekst.

Adi 08.58    "Jeśli ktoś ma niezachwianą wiarę i oddanie dla Krsny, to dzięki temu manifestują się w nim wszelkie dobre cechy Krsny i półbogów. Kto jednakże nie ma oddania dla Najwyższej Osoby Boga, nie posiada żadnych dobrych kwalifikacji, ponieważ poprzez mentalne wymysły zaangażowany jest w egzystencję materialną która jest zewnętrzną cechą Pana."
Adi 08.59    Ananta Acarya był uczniem Gadadhary Pandity. Jego ciało było zawsze pogrążone w miłości do Boga. Był on wspaniałomyślny i zaawansowany pod każdym względem.
Adi 08.60    Ananta Acarya był rezerwuarem wszelkich dobrych cech. Nikt nie jest w stanie ocenić, jak bardzo był wspaniały. Jego ukochanym uczniem był Pandita Haridasa.

Adi 08.60  Znaczenie: Śri Ananta Acarya jest jednym z wiecznych towarzyszy Śri Caitanyi Mahaprabhu. Poprzednio, podczas przyjścia Pana Śri Krsny, Ananta Acarya był Sudevi, jedną z ośmiu gopi. W ten sposób mówi o tym Gaura-ganoddeśa-dipika, werset 165: anantacarya gosvami ya sudevi pura vraje. "Ananta Acarya Gosvami był poprzednio Sudevi-gopi we Vrajy [Vrndavanie]." W Jagannatha Puri, czyli Purusottama-ksetrze, znajduje się zakon znany jako Ganga-mata Matha, który został założony przez Anantę Acaryę. W sukcesji uczniów Ganga-mata Mathy, jest on znany jako Vinoda-manjari. Jednym z jego uczniów był Haridasa Pandita Gosvami, który jest również znany jako Śri Raghu Gopala i jako Śri Rasa-manjari. Jego uczennica Laksmipriya była ciotką Ganga-maty, księżniczki będącej córką króla Putiyi. Ganga-mata przyniosła od Krsna Miśry z Jaipur Bóstwo o imieniu Śri Rasika Raya i zainstalowała Je w domu Sarvabhaumy w Jagannatha Puri. Uczniem w piątej generacji po Śri Ananta Acaryi był Śri Vanamali; w szóstej generacji - Śri Bhagavan dasa, który był Bengalczykiem; w siódmej generacji - Madhusudana dasa, który był Oryiczykiem; w ósmej generacji - Nilambara dasa; w dziewiątej generacji - Śri Narottama dasa; w dziesiątej generacji - Pitambara dasa; a w jedenastej generacji - Śri Madhava dasa. Uczeń z dwunastej generacji ma obecnie pod swą opieką zakon Ganga-mata.

Adi 08.61    Pandita Haridasa miał wielką wiarę w Pana Caitanyę i Nityanandę. Dlatego poznawanie Ich rozrywek i cech sprawiało ma wielką satysfakcję.
Adi 08.62    Zawsze przyjmował dobre cechy Vaisnavów i nigdy nie znajdował w nich błędu. Swe serce i duszę angażował jedynie w zadowalanie Vaisnavów.

Adi 08.62  Znaczenie: Cechą Vaisnavy jest to, że jest on adosa-darśi; nigdy nie widzi błędów innych. Oczywiście, każda istota ludzka ma zarówno zalety, jak i wady. Dlatego jest powiedziane, sajjana gunam icchanti dosam icchanti pamarah: każda osoba ma kombinację zarówno wad, jak i chwał. Lecz Vaisnava, człowiek rozsądny, przyjmuje jedynie chwały człowieka, a nie jego wady, gdyż mucha poszukuje ran, podczas gdy pszczoła poszukuje miodu. Haridasa Pandita nigdy nie wynajdywał błędów w Vaisnavie, lecz zwracał uwagę jedynie na jego dobre cechy.

Adi 08.63    Zawsze słuchał Śri Caitanya-mangali, a wszyscy pozostali Vaisnavowie zwykli jej słuchać dzięki jego łasce.
Adi 08.64    Niczym księżyc w pełni, oświetlał całe zgromadzenie Vaisnavów recytując Caitanya-mangalę, a dzięki nektarowi swych cech zwiększał ich transcendentalne szczęście.
Adi 08.65    Dzięki swemu bezprzyczynowemu miłosierdziu polecił mi opisać ostatnie rozrywki Śri Caitanyi Mahaprabhu.
Adi 08.66    Govinda Gosani, kapłan zaangażowany w służbę Pana Govindy we Vrndavanie, był uczniem Kaśiśvary Gosaniego. Bóstwo Govinda nie miało droższego sługi.

Adi 08.66  Znaczenie: Kaśiśvara Gosani również znany jako Kaśiśvara Pandita, był uczniem Iśvary Puri i synem Vasudeva Bhattacaryi, który należał do dynastii Kanjilala Kanu. Jego nazwisko brzmiało Caudhuri. Jego siostrzeniec, o imieniu Rudra Pandita, był oryginalnym kapłanem Vallabhapury, która położona jest około jednej mili od stacji kolejowej Śriramapura w wiosce Catara. Są tam zainstalowane Bóstwa Radha-Govindy i Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu. Kaśiśvara Gosani był bardzo mocnym człowiekiem, więc kiedy Pan Caitanya odwiedzał świątynię Jagannatha, on chronił Pana od tłumów. Innym z jego obowiązków było rozdzielanie bhaktom prasada po kirtanie. Był on również jednym z rówieśników Śri Caitanyi Mahaprabhu i przebywał z Panem w Jagannatha Puri.

    Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura również odwiedził tę świątynię w Vallabhapurze. W tym czasie osobą prowadzącą tę świątynię był Śivaita, Śri Śivacandra Caudhuri, który był potomkiem brata Kaśiśvary Gosaniego. W Vallabhapurze stałym zwyczajem było gotowanie dziewięciu kilo ryżu, warzyw i innego rodzaju pokarmu, i w pobliżu wioski jest wystarczający obszar ziemi, należący do Bóstwa, na którym uprawiano ryż. Na nieszczęście potomkowie brata Kaśiśvary Gosaniego sprzedali większą część tej ziemi i dlatego są teraz pewne przeszkody w wielbieniu Bóstwa.

    W Gaura-ganoddeśa-dipice powiedziane jest, że sługa Krsny we Vrndavanie o imieniu Bhrngara zstąpił podczas rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu jako Kaśiśvara Gosani. Gdy byliśmy grhasthą, również czasami odwiedzaliśmy świątynię w Vallabhapurze i zwykliśmy spożywać tam południowe prasada. Bóstwa tej świątyni, Śri Śri Radha-Govinda i Gauranga vigraha są niezwykle piękne. W pobliżu Vallabhapury jest inna piękna świątynia Jagannatha. Czasami jedliśmy prasada również w tej świątyni Jagannatha. Te dwie świątynie usytuowane są w promieniu jednej mili od stacji kolejowej Śriramapura w pobliżu Kalkuty.

Adi 08.67    Śri Yadavacarya Gosani, bezustanny towarzysz Śrila Rapy Gosvamiego, z wielkim entuzjazmem słuchał i intonował o rozrywkach Pana Caitanyi.
Adi 08.68    Bhugarbha Gosani, uczeń Pandity Gosaniego, był zawsze zajęty tematami dotyczącymi Pana Caitanyi, nie znając niczego innego.
Adi 08.69    Pomiędzy jego uczniami był Caitanya dasa, który był kapłanem Bóstwa Govinda, jak również Mukundananda Cakravarti i wielki bhakta Krsnadasa.
Adi 08.70    Pomiędzy uczniami Ananty Acaryi był Śivananda Cakravarti, w którego sercu bezustannie mieszka Pan Caitanya i Nityananda.
Adi 08.71    We Vrndavanie było również wielu wielkich bhaktów i wszyscy pragnęli słuchać o ostatnich rozrywkach Pana Caitanyi.
Adi 08.72    Dzięki swemu miłosierdziu wszyscy ci bhaktowie polecili mi spisać ostatnie rozrywki Śri Caitanyi Mahaprabhu. To jedynie na ich polecenie, chociaż jestem bezwstydny, podjąłem próbę pisania Caitanya-caritamrty.

Adi 08.72  Znaczenie: Pisanie o transcendentalnych rozrywkach Najwyższej Osoby Boga nie jest zwykłym wysiłkiem. Jeśli nie zostanie się upełnomocnionym przez wyższe autorytety, czyli zaawansowanych bhaktów, nie można pisać literatury transcendentalnej. Wszelka taka literatura musi być ponad wszelkie podejrzenia, czyli innymi słowy, musi być wolna od wszystkich ułomności uwarunkowanych dusz, mianowicie: błędów, złudzenia, oszukiwania i niedoskonałej percepcji zmysłowej. Słowa Krsny i sukcesji uczniów przekazującej polecenia Krsny są w rzeczywistości autorytatywne. Upełnomocnienie do pisania transcendentalnej literatury jest przywilejem, z którego pisarz może być bardzo dumny. Jako pokorny Vaisnava, Krsnadasa Kaviraja Gosvami - upełnomocniony w ten sposób - był bardzo zawstydzony, że to on właśnie musiał opowiadać rozrywki Pana Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 08.73    Otrzymawszy polecenie Vaisnavów, lecz czując niepokój w sercu, udałem się do świątyni Madana-mohany we Vrndavanie, by również Jego poprosić o pozwolenie.

Adi 08.73  Znaczenie: Vaisnava zawsze wypełnia polecenie guru i Krsny. To dzięki ich łasce Krsnadasa Kaviraja Gosvami napisał Śri-Caitanya-caritamrtę. Krsnadasa Kaviraja Gosvami uważał wszystkich wymienionych powyżej bhaktów za swych pouczających guru, czyli mistrzów duchowych, a Madana-gopala (Śri Madana-mohana vigraha) jest Samym Krsną. Tak więc otrzymał pozwolenie od nich obu i kiedy miał łaskę tak guru, jak i Krsny, mógł pisać tę wielką literaturę, Śri-Caitanya-caritamrtę. Należy brać z tego przykład. Każdy, kto usiłuje pisać o Krsnie, musi najpierw otrzymać pozwolenie od mistrza duchowego i Krsny. Krsna jest usytuowany w każdym sercu, a mistrz duchowy jest Jego bezpośrednim zewnętrznym reprezentantem. Tak więc Krsna usytuowany jest antar-bahih, wewnątrz i na zewnątrz. Należy najpierw zostać czystym bhaktą, przestrzegając ściśle regulujących zasad i intonując szesnaście rund dziennie, a kiedy ktoś uważa, że rzeczywiście znajduje się na platformie Vaisnava, musi wówczas otrzymać pozwolenie od mistrza duchowego i pozwolenie to musi również zostać potwierdzone przez Krsnę z wewnątrz serca. Wówczas, jeśli ktoś jest bardzo szczery i czysty, może pisać literaturę transcendentalną, prozę albo poezję.

Adi 08.74    Kiedy odwiedziłem świątynię Madana-mohany, kapłan Gosani dasa służył lotosowym stopom Pana i ja również modliłem się u lotosowych stóp Pana.
Adi 08.75    Kiedy modliłem się do Pana o pozwolenie, z Jego szyi ześliznęła się girlanda.
Adi 08.76    Kiedy tylko to się wydarzyło, wszyscy stojący tam Vaisnavowie głośno zawołali "Haribol!", a kapłan, Gosani dasa, przyniósł mi girlandę i założył mi ją na szyję.
Adi 08.77    Byłem bardzo zadowolony, że otrzymałem girlandę sygnalizującą polecenie Pana i z miejsca zacząłem pisać tę książkę.
Adi 08.78    W rzeczywistości Śri-Caitanya-caritamrta nie jest moim dziełem, została napisana pod dyktando Śri Madana-mohany. Moje pisanie jest niczym powtarzanie papugi.

Adi 08.78  Znaczenie: Taka powinna być postawa wszystkich bhaktów. Kiedy Najwyższa Osoba Boga uznaje bhaktę, daje mu inteligencję i dyktuje mu, jak może powrócić do domu, z powrotem do Boga. Potwierdza to Śrimad-Bhagavad-gita:

 

tesam satata-yuktanam    bhajatam priti-purvakam

dadami buddhi-yogam tam    yena mam upayanti te

 

"Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi." (Bg. 10.10) Wszyscy mają sposobność zaangażowania się w transcendentalną służbę miłości dla Pana, ponieważ każda żywa istota jest konstytucjonalnie sługą Pana. Zaangażowanie w służbę dla Pana jest naturalnym zajęciem żywej istoty, lecz ponieważ jest ona okryta wpływem mayi, energii materialnej, myśli ona, że jest to bardzo trudne zadanie. Lecz jeśli poddaje się kierownictwu mistrza duchowego i robi wszystko szczerze, wówczas Pan, który jest usytuowany w każdym sercu, dyktuje, w jaki sposób Mu służyć (dadami buddhi-yogam tam). Pan udziela tej instrukcji i w ten sposób życie bhakty staje się doskonałe. Cokolwiek robi czysty bhakta, robi to pod dyktando Najwyższego Pana. Potwierdza to autor Caitanya-caritamrty, mówiąc, że cokolwiek napisał, pisał pod kierunkiem Bóstwa Śri Madana-mohany.

Adi 08.79    Tak jak drewniana lalka tańczy pod dyktando magika, tak ja piszę zgodnie z poleceniem Madana-gopala.

Adi 08.79  Znaczenie: Takie jest stanowisko czystego bhakty. Nie należy podejmować żadnej odpowiedzialności na własną rękę, lecz należy być duszą podporządkowaną Najwyższej Osobie Boga, który wówczas będzie dyktował jako caitya-guru, czyli mistrz duchowy z wewnątrz. Najwyższa Osoba Boga lubi kierować bhaktą z wewnątrz i z zewnątrz. Z wewnątrz kieruje nim jako Dusza Najwyższa, a z zewnątrz jako mistrz duchowy.

Adi 08.80    Za swe Bóstwo rodzinne przyjmuję Madana-mohanę, którego czcicielami są: Raghunatha dasa, Śri Rupa i Sanatana Gosvami.
Adi 08.81    Uzyskałem pozwolenie od Śrila Vrndavany dasa Thakury modląc się u jego lotosowych stóp, a po otrzymania jego polecenia podjąłem próbę pisania tej pomyślnej literatury.

Adi 08.81  Znaczenie: Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami otrzymał pozwolenie nie tylko Vaisnavów i Madana-mohany, lecz również Vrndavany dasa Thakury, którego uważa się za Vyasę rozrywek Śri Caitanyi Mahaprabhu.

Adi 08.82    Śrila Vrndavana dasa Thakura jest autoryzowanym autorem rozrywek Pana Caitanyi. Zatem nie mając jego łaski, nie można opisywać tych rozrywek.
Adi 08.83    Jestem niskiego rodu głupcem i bardzo nieznaczną istotą i zawsze pragnę przyjemności materialnej; jednakże otrzymawszy polecenie Vaisnavów, mam wiele entuzjazmu do pisania tej transcendentalnej literatury.
Adi 08.84    Lotosowe stopy Śri Rupy Gosvamiego i Raghunathy dasa Gosvamiego są źródłem mej siły. Pamiętanie ich lotosowych stóp może spełnić wszystkie pragnienia.
Adi 08.85    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich miłosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri-Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Ósmego Rozdziału Adi-lili Caitanya-caritamrty, opisującego otrzymanie przez autora poleceń od autorytetów, Krsny i guru.