ROZDZIAŁ   XV .

Pauganda-lila Pana

Oto zestawienie Rozdziału Piętnastego. Pan przyjął lekcje gramatyki od Gangadasa Pandity i został ekspertem w objaśnianiu gramatyki. Zabronił Swej matce spożywać zboże w Ekadaśi. Opowiedział historię, że po przyjęciu porządku sannyasy Viśvarupa zachęcił Go we śnie, aby również przyjął sannyasę, lecz Pan odmówił i dlatego został posłany z powrotem do domu. Kiedy Jagannatha Miśra zmarł, Pan poślubił córkę Vallabhacaryi, której na imię było Laksmi. Rozdział ten streszcza wszystkie te wydarzenia.

Adi 15.01    Ofiarowuję me pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana Caitanyi, ponieważ jedynie dzięki ofiarowaniu kwiatu sumanas u Jego lotosowych stóp nawet najbardziej zagorzały materialista staje się bhaktą.
Adi 15.02     Wszelka chwała Panu Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwała Panu Nityanandzie Prabhu! Wszelka chwała Advaicie Acaryi! Wszelka chwała bhaktom Pana Caitanyi!
Adi 15.03    Pragnę wyliczyć teraz czynności Pana pomiędzy wiekiem lat pięciu a dziesięciu. Jego głównym zajęciem w tym okresie było studiowanie.
Adi 15.04    Rozrywki Pana w okresie pauganda są bardzo rozległe. Jego głównym zajęciem było zdobywanie wiedzy, a potem doszło do Jego pięknego małżeństwa.
Adi 15.05    Kiedy Pan studiował gramatykę w siedzibie Gangadasa Pandity, uczył się na pamięć gramatycznych praw i definicji po prostu po jednorazowym usłyszeniu.

Adi 15.05  Znaczenie: Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi, że Pan przyjmował nauki od nauczyciela zwanego Visnu i innego nauczyciela zwanego Sudarśana. Później, kiedy trochę dorósł, zajął się Nim Gangadasa Pandita, który nauczył Go gramatyki wyższego standardu. Każdy, kto jest poważny, jeśli chodzi o studiowanie sanskrytu, powinien najpierw nauczyć się gramatyki. Powiedziane jest, że same studia nad gramatyką sanskrycką trwają przynajmniej dwanaście lat, lecz skoro tylko ktoś dobrze nauczy się gramatycznych praw i reguł, wówczas z łatwością rozumie wszystkie inne pisma czy tematy w sanskrycie, gdyż gramatyka sanskrycka jest bramą do wykształcenia.

Adi 15.06    Wkrótce stał się takim ekspertem w objaśnianiu Panji-tika, że odnosił zwycięstwo nad wszystkimi innymi studentami, chociaż był neofitą.

Adi 15.06  Znaczenie: Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi, że istniał komentarz do gramatyki zwany Panji-tika, który później bardzo przejrzyście wyjaśnił Śri Caitanya Mahaprabhu.

Adi 15.07    W swej książce Caitanya-mangala [która później stała się Caitanya-bhagavata] Śrila Vrndavana dasa Thakura bardzo szeroko opisał rozrywki Pana podczas Jego studiów.

Adi 15.07  Znaczenie: Dobrą informacją o rozrywkach podczas studiów Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu są Rozdziały: Czwarty, Szósty, Siódmy, Ósmy, Dziewiąty i Dziesiąty Adi-lili, Caitanya-bhagavata.

Adi 15.08    Pewnego dnia Śri Caitanya Mahaprabhu padł do stóp Swej matki i poprosił ją, by podarowała Mu jedną rzecz.
Adi 15.09    Jego matka powiedziała: "Mój drogi synu, dam Ci wszystko, o cokolwiek poprosisz:' Wtedy Pan odpowiedział: "Moja droga matko, proszę, nie jedz zboża w dzień Ekadaśi."

Adi 15.09  Znaczenie: Od samego początku Swego dzieciństwa Śri Caitanya Mahaprabhu wprowadził system przestrzegania postu w dzień Ekadaśi. W Bhakti-sandarbhie Śrila Jivy Gosvamiego znajduje się cytat ze Skanda Purany przestrzegający, że osoba jedząca zboże w dzień Ekadaśi staje się mordercą swej matki, ojca, brata i mistrza duchowego, i nawet jeśli wznosi się na planetę Vaikuntha, upada. W Ekadaśi dla Pana Visnu gotuje się wszystko, łącznie z normalnym ziarnem i dahlem, lecz zaleca się, aby Vaisnava nie jadł w Ekadaśi nawet visnu-prasada. Powiedziane jest, że Vaisnava nie je niczego, co nie zostało ofiarowane Panu Visnu, lecz w Ekadaśi Vaisnava nie powinien dotknąć nawet maha-prasada ofiarowanego Visnu, chociaż prasada takie można przechować, by spożyć je następnego dnia. Jedzenie jakiegokolwiek zboża jest ściśle zakazane w Ekadaśi, nawet jeśli zboże to ofiarowane jest Panu Visnu.

Adi 15.10    Matka Śaci powiedziała: "Bardzo ładnie to powiedziałeś. Nie będę jadła zboża w Ekadaśi:' Od tego dnia zaczęła przestrzegać postu w Ekadaśi.

Adi 15.10  Znaczenie: Pomiędzy smarta braminami istnieje przesąd, że wdowa musi przestrzegać postu w Ekadaśi, lecz kobieta mająca męża nie. Wygląda na to, że zanim Pan Caitanya poprosił ją o to, Śacimata nie przestrzegała Ekadaśi, ponieważ była sa-dhava, co oznacza, że jej mąż żył. Jednakże Pan Śri Caitanya Mahaprabhu wprowadził system, że nawet jeśli kobieta nie jest wdową, musi przestrzegać dnia Ekadaśi i nie może dotykać żadnego rodzaju zboża, nawet tego, które zostało ofiarowane Bóstwu Visnu.

Adi 15.11    Następnie Jagannatha Miśra, widząc, że Viśvarupa stał się młodzieńcem, pragnął znaleźć dziewczynę i zaaranżować dla Niego ślub.
Adi 15.12    Słysząc to, Viśvarupa opuścił dom i odszedł, aby przyjąć sannyasę i podróżować do miejsc pielgrzymek.
Adi 15.13    Kiedy Śacimata i Jagannatha Miśra usłyszeli o odejściu swego starszego syna, Viśvarupy, byli bardzo nieszczęśliwi, lecz Pan Caitanya usiłował ich pocieszyć.
Adi 15.14    Pan powiedział: "Moja droga matko i Mój drogi ojcze, to bardzo dobrze, że Viśvarupa przyjął porządek sannyasy, gdyż w ten sposób wyzwolił zarówno rodzinę ojca, jak i matki."

Adi 15.14  Znaczenie: Czasami mówi się, że Pan Caitanya Mahaprabhu nie pochwalał przyjmowania porządku sannyasy w tej Kali-yudze, ponieważ śastry mówią:

 

aśvamedham gavalambham sannyasam pala-paitrkam

devarena sutotpattim kalau panca vivarjayet

 

"W tym wieku Kali należy unikać spełniania aśvamedha-yajni czy gomedha-yajni, ofiar, w których poświęca się konia czy krowę, jak również należy unikać przyjmowania sannyasy, wyrzeczonego porządku życia." (Brahma-vaivarta Purana, Krsna-janma-khanda 185.180)

    Niemniej jednak widzimy, że Sam Śri Caitanya Mahaprabhu przyjął sannyasę i zaaprobował sannyasę Swego starszego brata Viśvarupy. Wyraźnie powiedziane jest tutaj, bhala haila, --- viśvarupa sannyasa karila pitr-kula, matr-kula, --- dui uddharila. Czyż więc należy sądzić, że Śri Caitanya Mahaprabhu wypowiadał stwierdzenia, które były sprzeczne? Nie, w rzeczywistości nie. Poleca się, aby przyjmować sannyasę, by poświęcić swe życie służbie dla Pana i każdy musi przyjąć tego rodzaju sannyasę, gdyż przyjmując taką sannyasę pełni się najlepszą służbę zarówno dla rodziny swego ojca, jak i matki. Lecz nie należy przyjmować porządku sannyasa szkoły Mayavada, która praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Widzimy, że wielu sannyasinów Mayavadi po prostu wałęsa się po ulicach, uważając się za Brahmana czy Narayana i żebrząc dzień i noc, by napełnić swe głodne żołądki. Sannyasini Mayavadi tak bardzo się zdegradowali, że istnieje pewna ich grupa, która spożywa wszystko, niczym świnie i psy. W wieku tym zakazana jest taka zdegradowana sannyasa. W rzeczywistości zasady Śrila Śankaracaryi, jeśli chodzi o przyjęcie sannyasy, były bardzo ścisłe, lecz później tzw. sannyasini Mayavadi zdegradowali się z powodu swej fałszywej filozofii, która głosi, że poprzez przyjęcie sannyasy dana osoba staje się Narayanem. Śri Caitanya Mahaprabhu odrzucił tego rodzaju sannyasę. Lecz przyjęcie sannyasy jest jednym ze stopni varnaśrama-dharmy. Jak więc można ją odrzucić?

Adi 15.15    Śri Caitanya Mahaprabhu zapewnił Swych rodziców, że będzie im służył i w ten sposób zadowolił umysły ojca i matki.
Adi 15.16    Pewnego dnia Śri Caitanya Mahaprabhu spożywał orzechy betel ofiarowane Bóstwu, lecz podziałały one jak środek odurzający i wskutek tego upadł On na ziemię nieprzytomny.

Adi 15.16  Znaczenie: Orzechy betel są środkiem odurzającym i dlatego zasady regulujące zabraniają spożywania ich. Rozrywka ta, kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu zemdlał po zjedzeniu orzechów betel, jest dla nas dobrą instrukcją, że nie należy dotykać orzechów betel, nawet ofiarowanych Visnu, tak jak nie należy dotykać zboża w Ekadaśi. Oczywiście zemdlenie Pana Caitanyi Mahaprabhu miało określony cel. Jako Najwyższa Osoba Boga może On robić cokolwiek Mu się podoba i jeść cokolwiek chce, lecz my nie powinniśmy imitować Jego rozrywek.

Adi 15.17    Kiedy Jego ojciec i matka pospiesznie spryskali Jego usta wodą, Pan ożywił się i opowiedział coś wspaniałego, czego nie słyszeli nigdy wcześniej.
Adi 15.18    Pan powiedział: "Viśvarupa zabrał Mnie stąd i poprosił, abym przyjął porządek sannyasy.
Adi 15.19    "Odpowiedziałem Viśvarupie: 'Mój ojciec i matka są bezradni, a Ja również jestem zaledwie dzieckiem. Cóż wiem o porządku sannyasy?
Adi 15.20    "'Później zostanę grhasthą i w ten sposób będę służył Mym rodzicom, gdyż to bardzo zadowoli Pana Narayana i Jego żonę, boginię szczęścia.'
Adi 15.21    "Wówczas Viśvarupa posłał Mnie do domu i poprosił: 'Ofiaruj tysiące pokłonów Mej matce, Śacidevi."'
Adi 15.22    W ten sposób Pan Caitanya Mahaprabhu spełniał różne rozrywki, lecz nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to czynił.

Adi 15.22  Znaczenie: Najwyższa Osoba Boga i Jego bhaktowie, którzy przychodzą do tego świata, spełniają pewną misję i dlatego czasami działają w sposób, który jest bardzo trudno zrozumieć. Dlatego powiedziane jest, vaisnavera kriya mudra vijne na bujhaya: nawet bardzo wykształcony i inteligentny naukowiec nie jest w stanie zrozumieć czynności Vaisnavy. Vaisnava przyjmuje wszystko, co jest korzystne dla wypełniania jego misji. Lecz głupcy, nie znając celu takich wzniosłych Vaisnavów, krytykują ich. To jest zabronione. Ponieważ nikt nie jest w stanie zrozumieć, co Vaisnava czyni w celu spełnienia swej misji, krytykowanie takiego Vaisnavy jest obrazą zwaną sadhu-ninda.

Adi 15.23    Po kilku dniach Jagannatha Miśra odszedł z tego świata do świata transcendentalnego i z tego powodu zarówno matka, jak i syn byli bardzo zasmuceni w swych sercach.
Adi 15.24    Przybyli tam przyjaciele i krewni, aby uspokoić Pana Caitanyę i Jego matkę. Następnie Pan Caitanya, chociaż był Najwyższą Osobą Boga, zgodnie z systemem wedyjskim spełnił rytuały dla Swego zmarłego ojca.
Adi 15.25    Po kilku dniach Pan pomyślał: "Nie przyjąłem sannyasy, a ponieważ pozostaję w domu, Moim obowiązkiem jest działać jako grhastha.
Adi 15.26    Pan Caitanya zastanawiał się: "Bez żony życie rodzinne nie ma znaczenia:' Toteż Pan postanowił ożenić się.
Adi 15.27    Sam dom nie jest domem, gdyż to żona nadaje domowi znaczenie. Jeśli ktoś mieszka w domu z żoną, razem mogą spełnić wszelkie powinności ludzkiego życia.
Adi 15.28    Pewnego dnia, kiedy Pan powracał ze szkoły, przypadkowo ujrzał na drodze do Gangesu córkę Vallabhacaryi.
Adi 15.29    Kiedy Pan i Laksmidevi spotkali się, ich związek rozbudził się, jako że już został ustanowiony. Przypadkowo przybył do Śacimaty swat Vanamali.

Adi 15.29  Znaczenie: Vanamali Ghataka, mieszkaniec Navadvipy i bramin z kasty, zaaranżował małżeństwo Pana z Laksmidevi. Poprzednio był on Viśvamitrą, który negocjował małżeństwo Pana Ramacandry, a później był braminem negocjującym małżeństwo Pana Krsny z Rukmini. Ten sam bramin spełniał rolę swata Pana w caitanya-lila.

Adi 15.30    Vanamali Ghataka zaaranżował małżeństwo zgodnie ze wskazówkami Śacidevi i w ten sposób w odpowiednim czasie Pan poślubił Laksmidevi.
Adi 15.31    Te rozrywki z wczesnego okresu życia Pana szczegółowo opisał Vrndavana dasa Thakura. Ja jedynie zaprezentowałem te same rozrywki w skondensowanej formie.
Adi 15.32    W Swym wczesnym okresie Pan spełnił wiele różnego rodzaju rozrywek i Śrila Vrndavana dasa Thakura szczegółowo je opisał.
Adi 15.33    Ja jedynie wspomniałem o tych rozrywkach, gdyż Vrndavana dasa Thakura opisał je żywo w swej książce Caitanya-mangala [teraz Caitanya-bhagavata].
Adi 15.34    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich miłosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Piętnastego Rozdziału Adi-lili Śri Caitanya-caritamrty, opisującego pauganda-lila Pana.