Śri Caitanya-Caritamrta ADI-LILA ADI-LILA cz. 1

Przedmowa

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ  I .       Mistrzowie duchowi

ROZDZIAŁ  II .      Śri Caitanya Mahaprabhu Najwyższa Osoba Boga

ROZDZIAŁ  III      Przyczyny zstąpienia Pana Caitanyi Mahaprabhu

ROZDZIAŁ  IV      Poufne powody pojawienia się Pana Caitanyi

ROZDZIAŁ  V .      Chwały Pana Nityanandy Balaramy

ROZDZIAŁ  VI .    Chwały Śri Advaity Acaryi

ROZDZIAŁ   VII .  Pan Caitanya w pięciu postaciach