ROZDZIAŁ  IV .

Poufne powody pojawienia się Pana Caitanyi

    W tym rozdziale eposu Caitanya-caritamrty Krsnadasa Kaviraja Gosvami podkreśla, że Pan Caitanya miał trzy własne główne cele, dla których się pojawił. Pierwszym było rozkoszowanie się pozycją Śrimati Radharani, która jest główną osobą odwzajemniającą transcendentalną miłość Śri Krsny. Pan Krsna jest rezerwuarem transcendentalnych transakcji miłości ze Śrimati Radharani. Podmiotem tych miłosnych transakcji jest Sam Pan, a Radharani jest przedmiotem. Tak więc, podmiot, Pan, pragnął skosztować miłosnego smaku w pozycji obiektu, Radharani.

    Drugim powodem Jego pojawienia się była chęć zrozumienia własnego transcendentalnego smaku. Pan Krsna jest wszelką słodyczą. Atrakcja Radharani do Krsny jest bardzo wzniosła, więc aby doświadczyć tej atrakcji i zrozumieć własną transcendentalną słodycz, Krsna przyjął mentalność Radharani.

    Trzecim powodem pojawienia się Pana Caitanyi była chęć cieszenia się szczęściem smakowanym przez Radharani. Pan myślał, że niewątpliwie Radharani cieszyła się Jego towarzystwem i On cieszył się towarzystwem Radharani, ale wymiana transcendentalnego smaku pomiędzy parą duchową była bardziej przyjemna dla Śrimati Radharani niż dla Śri Krsny. Radharani doznawała więcej transcendentalnej przyjemności w towarzystwie Krsny niż mógł On to zrozumieć bez przyjęcia Jej pozycji. Jednak Śri Krsna nie mógł doznawać przyjemności w pozycji Śrimati Radharani, gdyż pozycja ta była Mu całkowicie obca. Krsna jest transcendentalnym mężczyzną, a Radharani jest transcendentalną kobietą. Więc aby poznać transcendentalną przyjemność płynącą z kochania Krsny, Pan Krsna osobiście pojawił się jako Pan Caitanya, przyjmując emocje i blask cielesny Śrimati Radharani.

    Pan Caitanya pojawił się, by spełnić te skryte pragnienia, i również aby nauczać szczególnego znaczenia intonowania Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a także aby odpowiedzieć na wołanie Advaity Prabhu. Te powody były drugorzędnymi.

    Pomiędzy zaufanymi bhaktami Pana główną postacią był Śri Svarupa Damodara Gosvami. Notatki jego dziennika wyjawiły te skryte cele. To objawienie potwierdził Śrila Rupa Gosvami w swych różnych modlitwach i poematach.

    Rozdział ten również szczególnie opisuje różnicę pomiędzy pożądaniem a miłością. Sprawy pomiędzy Krsną i Radhą są zupełnie inne od materialnego pożądania. Dlatego autor bardzo wyraźnie je rozróżnia.

Adi 04.01    Dzięki łasce Pana Caitanyi Mahaprabhu nawet głupie dziecko może całkowicie opisać - zgodnie z poglądem pism objawionych - prawdziwą naturę Pana Krsny, podmiotu radości rozrywek Vrajy.

Adi 04.01  Znaczenie: Znaczenie tej śloki sanskryckiej można poznać wówczas, kiedy otrzymało się bezprzyczynową łaskę Pana Caitanyi. Pan Śri Krsna, będąc Absolutną Osobą Boga, nie może zostać ujawniony zwykłym organom wzroku. Rezerwuje On Sobie prawo nie ujawniania się poprzez intelektualne wyczyny niewielbicieli. Pomimo tego faktu, dzięki łasce Pana Caitanyi Mahaprabhu, nawet małe dziecko może z łatwością zrozumieć Pana Śri Krsnę i Jego transcendentalne rozrywki na ziemi Vrndavany.

Adi 04.02    Wszelka chwała Panu Caitanyi Mahaprabhu. Wszelka chwała Panu Nityanandzie. Wszelka chwała Śri Advaicie Acaryi. I wszelka chwała wszystkim bhaktom Pana Caitanyi.
Adi 04.03    Opisałem znaczenie wersetu czwartego. Teraz, o bhaktowie, łaskawie posłuchajcie wyjaśnienia wersetu pitego.
Adi 04.04    Aby wyjaśnić werset oryginalny, najpierw zasugeruję jego znaczenie.
Adi 04.05    Podałem zasadnicze znaczenie wersetu czwartego. Inkarnacja ta zstępuje, aby szerzyć intonowanie świętego imienia oraz miłość do Boga.
Adi 04.06    Chociaż jest to prawdą, jest to jedynie zewnętrzny powód zstąpienia Pana. Proszę, posłuchajcie, jaki był inny powód pojawienia się Pana - powód poufny.

Adi 04.06  Znaczenie: W czwartym wersecie Trzeciego Rozdziału zostało wyraźnie powiedziane, że Pan Caitanya pojawił się, by szerzyć miłość Krsny i intonowanie Jego transcendentalnego świętego imienia, Hare Krsna. Był to drugorzędny cel pojawienia się Pana Caitanyi. Prawdziwy powód jest inny, jak zobaczymy to w tym rozdziale.

Adi 04.07    Pisma święte oznajmiają, że poprzednio Pan Krsna zstąpił, aby uwolnić Ziemię od brzemienia.
Adi 04.08    Uwalnianie Ziemi od tego brzemienia nie jest jednakże zadaniem Najwyższej Osoby Boga. Tym, który chroni wszechświat, jest Pan Visnu, żywiciel i obrońca.
Adi 04.09    Ale czas uwolnienia świata od brzemienia połączył się z czasem zstąpienia Pana Krsny.

Adi 04.09  Znaczenie: Z Bhagavad-gity dowiadujemy się, że Pan pojawia się w określonych odstępach czasu, aby uporządkować nadwyrężoną przez czas kulturę duchową. Pan Śri Krsna pojawił się pod koniec Dvapara-yugi, by odrodzić duchową kulturę ludzkiego społeczeństwa i również, by zamanifestować Swe transcendentalne rozrywki. Visnu jest autoryzowanym Panem, który utrzymuje stworzony kosmos, i On jest również zasadniczym Bóstwem, które porządkuje niewłaściwą administrację w stworzeniu kosmicznym. Śri Krsna jest pierwotnym Panem i nie pojawia się On w tym celu, by naprawiać administrację, lecz aby przejawić Swe transcendentalne rozrywki i w ten sposób przyciągnąć upadłe dusze z powrotem do domu, z powrotem do Boga. Jednakże pod koniec ostatniej Dvapara-yugi czas na poprawę administracji pokrył się z czasem pojawienia się Pana Śri Krsny. Więc kiedy pojawił się Śri Krsna, również połączył się z Nim Visnu, Pan utrzymywania, gdyż podczas pojawienia się absolutnej Osoby Boga łączą się z Nim wszystkie Jego pełne części i cząstki.

Adi 04.10    Kiedy zstępuje kompletny Najwyższa Osoba Boga, spotykają się w Nim wszystkie inne inkarnacje Pana.
Adi 04.11-12    W ciele Pana Krsny zstępują: Pan Narayana, cztery główne ekspansje [Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna i Aniruddha], Matsya i inne inkarnacje lila, yuga-avatary i inkarnacje manvantara - i również wszystkie inne inkarnacje, jakie istnieją. W ten sposób pojawia się kompletny Najwyższy Bóg, Sam Pan Krsna.
Adi 04.13    Zatem w tym czasie Pan Visnu obecny jest w ciele Pana Krsny i Pan Krsna zabija demony poprzez Niego.
Adi 04.14    Tak więc zabijanie demonów jest zadaniem drugorzędnym. Teraz będę mówił o głównym powodzie inkarnacji Pana.
Adi 04.15-16    Pragnienie Pana, aby się pojawić, zrodziło się z dwóch powodów: chciał On skosztować słodkiej esencji smaków miłości do Boga oraz pragnął szerzyć służbę oddania w tym świecie na platformie spontanicznej atrakcji. Dzięki temu znany jest jako najbardziej radosny i najbardziej miłosierny ze wszystkich.

Adi 04.15-16  Znaczenie: W okresie pojawienia się Pana Krsny, zabicia asurów i niewierzących takich jak Kamsa i Jarasandha dokonał Visnu, który znajdował się w Osobie Śri Krsny. Takie zabijanie dokonywane pozornie przez Pana Śri Krsnę było oczywiście czynnością uboczną, lecz prawdziwym celem pojawienia się Pana Krsny było odegranie sztuki Jego transcendentalnych rozrywek we Vrajabhumi, i w ten sposób przejawienie szczytowego transcendentalnego smaku w wymianie wzajemnej miłości pomiędzy żywą istotą a Najwyższym Panem. Te wzajemne wymiany smaków nazywane są raga-bhakti, czyli służbą oddania dla Pana w transcendentalnym uniesieniu. Pan Śri Krsna pragnie powiadomić wszystkie uwarunkowane dusze, że bardziej przyciągany jest przez raga-bhakti niż vidhi-bhakti, czyli służbę oddania spełnianą zgodnie z uregulowanymi przepisami. W Vedach jest powiedziane, raso vai sah: Prawda Absolutna jest rezerwuarem wszelkiego rodzaju wymiany miłosnych sentymentów. Jest On również bezprzyczynowo miłosierny i pragnie obdarzyć nas tym przywilejem raga-bhakti. Toteż pojawił się jako Swoja własna energia wewnętrzna. Nie został zmuszony do pojawienia się przez żadną zewnętrzną siłę.

Adi 04.17    "Cały wszechświat napełniony jest koncepcją Mojego majestatu, lecz miłość osłabiona przez tę świadomość majestatu nie zadowala Mnie.
Adi 04.18    "Jeśli ktoś uważa Mnie za Najwyższego Pana, a siebie za podległego, nie podporządkowuję się jego miłości, ani też nie jest ona w stanie Mnie kontrolować.
Adi 04.19    "Jeśli bhakta wielbi Mnie w jakimś transcendentalnym nastroju, w tym nastroju odwzajemniam się mu. Jest to Moje naturalne zachowanie.

Adi 04.19  Znaczenie: Pan, ze względu na właściwą Sobie naturę, objawia się Swym bhaktom odpowiednio do właściwej dla nich służby oddania. Rozrywki Vrndavany demonstrują, że chociaż na ogół ludzie wielbią Boga z czcią i szacunkiem, Pan jest bardziej zadowolony, kiedy bhakta myśli o Nim jako o swym ukochanym synu, osobistym przyjacielu czy najdroższym narzeczonym i pełni dla Niego służbę z takim naturalnym uczuciem. W takim transcendentalnym związku Pan staje się uległym przedmiotem miłości. Taka czysta miłość do Boga nie jest skażona nawet śladem zbytecznych, pozbawionych oddania pragnień i nie jest zmieszana z żadnego rodzaju działaniem karmicznym czy filozoficzną empiryczną spekulacją. Jest to czysta i naturalna miłość do Boga, spontanicznie budząca się na platformie absolutnej. Taka służba oddania spełniana jest w korzystnej atmosferze wolnej od materialnego uczucia.

 

Adi 04.20    "'Każdego z nich - kiedy podporządkowuje się Mnie - nagradzam odpowiednio. Każdy podąża Moją ścieżką pod każdym względem, o synu Prthy.'

Adi 04.20  Znaczenie: W Czwartym Rozdziale Bhagavad-gity Pan Krsna stwierdza, że poprzednio (jakieś sto dwadzieścia milionów lat przed bitwą pod Kuruksetrą) wyjaśnił tę mistyczną filozofię Gity bogu słońca. Przekaz ten był otrzymywany w łańcuchu sukcesji uczniów, ale z biegiem czasu łańcuch ten w jakiś sposób został przerwany i Pan Śri Krsna ponownie pojawił się i uczył Arjunę prawd Bhagavad-gity. W tym czasie Pan wypowiedział ten werset (Bg. 4.11) do Swego przyjaciela Arjuny.

Adi 04.21-22    "Jeśli ktoś darzy Mnie czystym miłosnym oddaniem, myśląc o Mnie jako o swym synu, przyjacielu czy ukochanym, uważając siebie samego za kogoś wielkiego, a Mnie - za równego jemu czy niższego, wówczas Ja podporządkowuję się takiej osobie.

Adi 04.21-22  Znaczenie: W Caitanya-caritamrcie opisane są trzy rodzaje służby oddania - mianowicie, bhakti (zwykła służba oddania), śuddha-bhakti (czysta służba oddania) i viddha-bhakti (zmieszana służba oddania).

    Kiedy służba oddania spełniana jest z jakimś materialnym celem, obejmującym działanie karmiczne, spekulację umysłową czy yogę mistyczną, nazywana jest zmieszaną albo nieczystą służbą oddania. Poza bhakti-yogą, Bhagavad-gita opisuje również karma-yogę, jnana-yogę i dhyana-yogę. Yoga oznacza połączenie się z Najwyższym Panem, co możliwe jest jedynie poprzez oddanie. Działanie karmiczne kończące się służbą oddania, filozoficzna spekulacja kończąca się służbą oddania oraz praktyka mistycyzmu kończąca się służbą oddania są znane odpowiednio jako karma-yoga, jnana-yoga i dhyana-yoga. Ale taka służba oddania zanieczyszczona jest trzema rodzajami czynności materialnych.

    Dla osób wulgarnie utożsamiających ciało z jaźnią polecane jest pobożne działanie, czyli karma-yoga. Dla tych, którzy utożsamiają umysł z jaźnią, polecana jest filozoficzna spekulacja, czyli jnana-yoga. Ale bhaktowie na platformie duchowej nie odczuwają potrzeby takich materialnych koncepcji czy nieczystego oddania. Celem zanieczyszczonej służby oddania nie jest bezpośrednio miłość do Najwyższej Osoby Boga. Dlatego służba spełniana ściśle zgodnie z pismami objawionymi jest lepsza niż taka viddha-bhakti, ponieważ wolna jest od wszelkiego rodzaju materialnego zanieczyszczenia. Jest ona spełniana w świadomości Krsny, jedynie w celu zadowolenia Najwyższej Osoby Boga.

    Ci, których cechuje spontaniczne oddanie dla Pana i którzy nie mają żadnych zamiarów osiągnięcia materialnego zysku, nazywani są urzeczonymi bhaktami. Są oni spontanicznie przyciągani do służby dla Pana i podążają śladami samozrealizowanych dusz. Ich czyste oddanie (śuddha-bhakti), manifestujące się z czystej miłości do Boga, przewyższa regulujące zasady autorytatywnych pism świętych. Czasami miłosna ekstaza przewyższa regulujące zasady; taka ekstaza jednakże jest całkowicie na platformie duchowej i nie można jej imitować. Regulujące zasady pomagają zwykłym bhaktom wznieść się do etapu doskonałej miłości Boga. Czysta miłość do Krsny jest doskonałością czystego oddania, a czysta służba oddania jest tożsama ze spontaniczną służbą oddania.

    Nieskazitelne wypełnianie regulujących zasad przejawione jest na planetach Vaikuntha. Poprzez ścisłe wypełnianie tych zasad można wznieść się na planety Vaikuntha. Ale spontaniczna czysta służba oddania spotykana jest jedynie na Krsnaloce.

Adi 04.23    "'Pełniąc służbę oddania dla Mnie, żywe istoty odzyskują swe wieczne życie. O moje drogie dziewczęta Vrajy, wasze uczucie do Mnie jest waszym szczęściem, gdyż jedynie dzięki niemu osiągnęłyście Mą łaskę.'

Adi 04.23  Znaczenie: Czysta służba oddania reprezentowana jest w czynnościach mieszkańców Vrajabhumi (Vrndavany). Podczas zaćmienia słońca Pan przybył z Dvaraki, by spotkać mieszkańców Vrndavany w Samanta-pancaka. Spotkanie to było niezmiernie bolesne dla dziewcząt Vrajabhumi, ponieważ Pan Krsna pozornie opuścił je, aby zamieszkać w Dvarace. Ale wypowiadając ten werset (Bhag. 10.82.45) Pan uprzejmie wyraził podziękowanie dziewczętom Vrajy za ich czystą służbę oddania.

Adi 04.24    "Matka czasami związuje Mnie jako swego syna. Karmi Mnie i chroni, sądząc, że jestem całkowicie bezradny.
Adi 04.25    "Moi przyjaciele wdrapują się na Moje ramiona w czystej przyjaźni, mówiąc: 'Cóż za wielki człowiek z Ciebie? Ty i ja jesteśmy równi.'
Adi 04.26    "Jeśli Moja ukochana gani Mnie w złym humorze, to w ten sposób kradnie Mój umysł od pełnych czci hymnów Ved.

Adi 04.26  Znaczenie: Według Upanisadów wszystkie żywe istoty uzależnione są od najwyższej żywej istoty, Osoby Boga. Jak jest powiedziane, nityo nityanam cetanaś cetananam eko bahunam yo vidadhati kaman: jedna wieczna żywa istota utrzymuje wszystkie inne wieczne żywe istoty. Ponieważ Najwyższa Osoba Boga utrzymuje wszystkie inne żywe istoty, pozostają one podległe Panu, nawet kiedy są zjednoczone z Nim w odwzajemnianiu spraw miłosnych. Ale w trakcie wymiany transcendentalnej, w najwyższym stopniu czystej miłości, czasami podległy bhakta stara się dominować nad dominującym. Ten, kto z miłością ma do czynienia z Najwyższym Panem jako Jego matka czy ojciec, czasami przejmuje pozycję Najwyższej Osoby Boga. Podobnie, pozycję Pana czasami przejmuje Jego narzeczona czy kochanka. Ale takie próby są przejawem najwyższej miłości. Jedynie z powodu czystej miłości podległa ukochana Najwyższej Osoby Boga strofuje Go. Pan, czerpiąc przyjemność z takiego łajania, przyjmuje je wspaniale. Przejawienie naturalnej miłości czyni takie zachowanie bardzo przyjemnym. W wielbieniu Najwyższego Pana z czcią i szacunkiem nie manifestuje się taka naturalna miłość, ponieważ bhakta uważa Pana za swego zwierzchnika.

    Regulujące zasady w służbie oddania są przeznaczone dla tych, którzy nie rozbudzili swej naturalnej miłości do Boga. Kiedy budzi się naturalna miłość, przewyższa ona wszelkie regulujące metody i wówczas między Panem a bhaktą przejawia się czysta miłość. Chociaż na takiej platformie miłości bhakta czasami zdaje się dominować nad Panem albo przekracza regulujące zasady, to postępowanie takie jest o wiele bardziej zaawansowane niż zwykłe stosunki oparte na regulujących zasadach z czcią i szacunkiem. Bhakta, który dzięki całkowitemu przywiązaniu w miłości do Najwyższego jest rzeczywiście wolny od wszelkich desygnatów, przejawia spontaniczną miłość do Boga, która zawsze przewyższa oddanie oparte na regulujących zasadach.

    Swobodny język, jakiego używa kochanek i ukochana, jest znamienny dla czystego uczucia. Kiedy bhakta wielbi swego ukochanego jako obiekt najbardziej godny czci, wówczas obserwuje się brak spontanicznych sentymentów miłości. Bhaktowie neofici przestrzegający instrukcji wedyjskich regulujących tych, którzy nie mają czystej miłości do Boga, mogą na pozór wydawać się bardziej wzniośli niż bhakta w spontanicznej miłości do Boga. Lecz w rzeczywistości taka spontaniczna, czysta miłość jest o wiele wyższa od regulowanej służby oddania. Taka czysta miłość do Boga jest zawsze chwalebna pod każdym względem, o wiele bardziej niż pełna czci i szacunku służba oddania pełniona przez bhaktę mniej czułego.

Adi 04.27-28    "Zstąpię, zabierając ze Sobą tych czystych bhaktów i będę oddawał się różnym zadziwiającym rozrywkom, nieznanym nawet na Vaikuncie. Będę propagował tego rodzaju rozrywki, które zdumiewają nawet Mnie Samego.

Adi 04.27-28  Znaczenie: Pan Krsna w formie Pana Caitanyi kształci Swych bhaktów, by rozwinęli się stopniowo do etapu czystej służby oddania. Wskutek tego od czasu do czasu pojawia się jako bhakta, by wziąć udział w różnego rodzaju wspaniałych czynach opisanych w Jego wzniosłej filozofii i naukach.

    W niebie duchowym są niezliczone planety Vaikuntha i na nich wszystkich Pan przyjmuje służbę pełnioną przez Jego wiecznych bhaktów w nastroju czci i szacunku. Dlatego Pan Śri Krsna prezentuje Swe najbardziej poufne rozrywki, tak jak oddaje się im w Swym transcendentalnym królestwie. Rozrywki takie są tak atrakcyjne, że urzekają nawet Pana, i wskutek tego rozkoszuje się nimi w formie Pana Caitanyi.

Adi 04.29    "Wpływ yogamayi zainspiruje gopi sentymentem, że jestem ich kochankiem.

Adi 04.29  Znaczenie: Yogamaya jest imieniem wewnętrznej mocy, która sprawia, że Pan zapomina Samego Siebie i staje się obiektem miłości dla Swego czystego bhakty w różnych transcendentalnych smakach. Ta moc yogamaya stwarza w umysłach dziewcząt Vrajy duchowy sentyment, dzięki któremu myślą, że Pan Krsna jest ich kochankiem. Sentymentu tego nigdy nie można porównywać do pospolitej niedozwolonej miłości seksualnej. Nie ma on nic wspólnego z psychologią seksu, chociaż czysta miłość takich bhaktów zdaje się być seksualną. Należy wiedzieć, że nie istnieje nic w tej manifestacji kosmicznej, co nie miałoby prawdziwego odpowiednika w sferze duchowej. Wszystkie manifestacje materialne są emanacjami transcendencji. Erotyczne zasady miłości odzwierciedlone w mieszanych wartościach materialnych są wypaczonymi odzwierciedleniami rzeczywistości duchowej, lecz rzeczywistości tej nie można zrozumieć dopóty, dopóki nie jest się dostatecznie wykształconym w nauce duchowej.

Adi 04.30    "Ani gopi, ani Ja nie zauważymy tego, gdyż nasze umysły zawsze będą zachwycone wzajemnym pięknem i cechami.

Adi 04.30  Znaczenie: Planetom Vaikuntha w niebie duchowym przewodzi Narayana. Jego bhaktowie posiadają te same cechy co On, a wymiana oddania jest tam na platformie czci i szacunku. Lecz ponad tymi wszystkimi planetami Vaikuntha znajduje się Goloka, czyli Krsnaloka, gdzie oryginalna Osoba Boga, Krsna, w pełni manifestuje Swą moc przyjemności w wolnych sprawach miłosnych. Ponieważ bhaktowie w materialnym świecie nie wiedzą prawie nic o tych sprawach, Pan pragnie im je ukazać.

    Na Goloka Vrndavanie istnieje wymiana miłości znana jako parakiya-rasa. Jest ona podobna atrakcji zamężnej kobiety do mężczyzny nie będącego jej mężem. W świecie materialnym ten rodzaj związku jest najbardziej ohydny, ponieważ jest wypaczonym odzwierciedleniem parakiya-rasy ze świata duchowego, gdzie są to sprawy miłosne najwyższego rodzaju. Takie uczucia pomiędzy bhaktą i Panem przejawiane są pod wpływem yogamayi. Bhagavad-gita oznajmia, że bhaktowie najwyższego stopnia znajdują się pod opieką daiva-mayi, czyli yogamayi. Mahatmanas tu mam partha daivim prakrtim aśritah (Bg. 9.13). Ci, którzy są rzeczywiście wielkimi duszami (mahatmami), są całkowicie zaabsorbowani świadomością Krsny, zawsze pełniąc służbę dla Pana. Znajdują się pod opieką daivi prakrti, czyli yogamayi. Yogamaya stwarza sytuację, w której bhakta gotowy jest przekroczyć wszelkie regulujące zasady jedynie po to, by kochać Krsnę. Bhakta w naturalny sposób nie lubi przekraczać zasad szacunku dla Najwyższej Osoby Boga, ale pod wpływem yogamayi jest gotów uczynić cokolwiek, by lepiej kochać Najwyższego Pana.

    Osoby znajdujące się pod wpływem energii materialnej w ogóle nie są w stanie docenić działania yogamayi, gdyż uwarunkowana dusza prawie w ogóle nie jest w stanie zrozumieć czystej wymiany pomiędzy Panem i Jego bhaktą. Lecz dzięki pełnieniu służby oddania według regulujących zasad, można uczynić wielki postęp i wówczas zacząć doceniać sprawy czystej miłości pod nadzorem yogamayi.

    W duchowych sentymentach miłosnych wywołanych przez moc yogamayi, zarówno Pan Śri Krsna, jak i dziewczęta Vrajy zapominają się w duchowym uniesieniu. Pod wpływem takiego zapomnienia, urzekające piękno gopi gra bardzo istotną rolę w transcendentalnym zadowoleniu Pana, które nie ma nic wspólnego ze zwykłą seksuologią. Ponieważ duchowa miłość do Boga jest ponad wszystkim, co pospolite, gopi na pozór wydają się przekraczać kody zwykłej moralności. To bezustannie zadziwia światowych moralistów. Dlatego yogamaya działa w ten sposób, że zakrywa Pana i Jego rozrywki przed oczyma materialistów: Jak potwierdza to Bhagavad-gita, gdzie Pan mówi, że rezerwuje Sobie prawo nieujawniania się każdemu.

    Działanie yogamayi sprawia, że Pan i gopi, w miłosnej ekstazie, czasami spotykają się, a czasami rozstają. Tych transcendentalnych spraw miłosnych Pana nie są w stanie wyobrazić sobie empirycy zaabsorbowani bezosobową cechą Absolutnej Prawdy. Dlatego Pan osobiście pojawia się przed materialistami, by obdarzyć ich najwyższą formą realizacji duchowej i również osobiście skosztować jej esencji. Pan jest tak łaskawy, że osobiście zstępuje, by zabrać upadłe dusze z powrotem do domu, do królestwa Boga, gdzie wiecznie można rozkoszować się erotycznymi zasadami Boga w ich prawdziwej formie, odmiennej od wypaczonej miłości seksualnej tak bardzo podziwianej i nadużywanej przez upadłe dusze w ich schorowanym stanie. Zasadniczym powodem, dla którego Pan przejawia rasa-lilę, jest nakłonienie wszystkich upadłych dusz do porzucenia ich schorowanej moralności i religijności i przyciągnięcia ich do królestwa Boga, by cieszyły się rzeczywistością. Osoba, która prawdziwie rozumie, czym jest rasa-lila, z pewnością będzie czuła wstręt do zwykłego życia seksualnego. Kiedy zrealizowana dusza słucha z właściwego źródła o rasa-lila Pana, rezultat tego będzie taki, że całkowicie powstrzyma się od materialnej przyjemności seksualnej.

Adi 04.31    "Czyste przywiązanie zjednoczy nas nawet kosztem moralnych i religijnych obowiązków [dharmy]. Przeznaczenie czasami umożliwi nam spotkanie się, a czasami rozdzieli nas.

Adi 04.31  Znaczenie: Kiedy gopi usłyszały flet Krsny, wyszły na spotkanie z Krsną w środku nocy. Śrila Rupa Gosvami skomponował wspaniały werset odpowiadający tej sytuacji, który opisuje pięknego chłopca o imieniu Govinda, stojącego z fletem przy ustach na brzegu Yamuny w świetle księżyca. Ci, którzy pragną cieszyć się życiem w materialistycznym społeczeństwie, przyjaźni i miłości, nie powinni udawać się nad Yamunę, by ujrzeć formę Govindy. Dźwięk fletu Pana Krsny jest tak słodki, że sprawił, iż gopi zapomniały o wszystkich swych związkach z krewnymi i uciekły do Krsny w środku nocy.

    W ten sposób opuszczając dom, gopi przekroczyły wedyjskie zasady życia rodzinnego. Oznacza to, że kiedy naturalne uczucia miłości do Krsny manifestują się w pełni, bhakta może zlekceważyć konwencjonalne prawa i zasady społeczne. W świecie materialnym jesteśmy usytuowani jedynie na naznaczonych desygnatami pozycjach, ale czysta służba oddania rozpoczyna się wówczas, kiedy ktoś uwalnia się od takich desygnatów. Kiedy ktoś budzi swą miłość do Krsny, wówczas wznosi się ponad wszelkie pozycje określone desygnatami.

    Spontaniczna atrakcja Śri Krsny do Jego najdroższych integralnych cząstek wytwarza entuzjazm, który zobowiązuje Śri Krsnę i gopi do spotykania się razem. Aby uświęcić ten transcendentalny entuzjazm, konieczny jest sentyment rozłąki ukochanego z ukochaną. W stanie materialnego cierpienia, nikt nie lubi bólu rozdzielenia. Ale to samo rozdzielenie w formie transcendentalnej, będąc absolutnym w swojej naturze, umacnia więź miłości i wzmaga pragnienie spotkania się kochanka i ukochanej. Okres rozłąki, szacowany transcendentalnie, dostarcza więcej radości niż rzeczywiste spotkanie, w którym brakuje uczuć wytężonego oczekiwania ponieważ kochanek i ukochana są oboje obecni.

Adi 04.32    "Skosztuję esencji wszystkich tych ras i w ten sposób obdarzę łaską wszystkich bhaktów.
Adi 04.33    "Wówczas, słuchając o czystej miłości mieszkańców Vrajy, bhaktowie będą wielbić Mnie na ścieżce spontanicznej miłości, porzucając wszelkie rytuały religijności i działania dla przyjemności."

Adi 04.33  Znaczenie: Wiele zrealizowanych dusz, takich jak Raghunatha dasa Gosvami i król Kulaśekhara, wyraźnie zalecali, aby rozwinąć tę spontaniczną miłość Boga nawet ryzykując tym przekroczenie wszystkich tradycyjnych kodów moralnych i religijnych. Śri Raghunatha dasa Gosvami, jeden z sześciu Gosvamich Vrndavany, napisał w swoich modlitwach zwanych Manah-śiksa, że należy po prostu z całą uwagą wielbić Radhę i Krsnę. Na dharmam nadharmam śruti-gana-niruktam kila kuru: nie należy być bardzo zainteresowanym pełnieniem wedyjskich rytuałów czy jedynie przestrzeganiem zasad i przepisów.

    Podobnie napisał król Kulaśekhara w swojej księdze Mukunda-mala-stotra:

 

nastha dharme na vasu-nicaye naiva kamopabhoge

yad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva-karmanurupam

etat prarthyam mama bahu-matami janma-janmantare 'pi

tvat-padambho-ruha-yuga-gata niścala bhaktir astu

 

"Nie pociąga mnie spełnianie religijnych rytuałów czy utrzymywanie jakiegoś ziemskiego królestwa. Nie dbam o przyjemności zmysłowe; niech pojawiają się i znikają odpowiednio do mych przeszłych czynów. Moim jedynym pragnieniem jest umocnienie się w służbie oddania lotosowym stopom Pana, nawet gdybym musiał rodzić się tutaj życie po życiu."

Adi 04.34    "Krsna manifestuje Swą wieczną, podobną ludzkiej formę i spełnia rozrywki, by okazać łaskę bhaktom. Po usłyszeniu o takich rozrywkach, należy zaangażować się w służbę dla Niego."

Adi 04.34  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.33.37). Najwyższa Osoba Boga ma niezliczone ekspansje Swej transcendentalnej formy, które wiecznie istnieją w świecie duchowym. Ten świat materialny jest jedynie wypaczonym odbiciem świata duchowego, gdzie wszystko manifestuje się bez skazy. Tam wszystko istnieje w swej oryginalnej egzystencji, wolne od dominacji czasu. Czas nie może zdegradować warunków w świecie duchowym czy wpłynąć na nie, a różne manifestacje Najwyższej Osoby Boga są odbiorcami czci różnych żywych istot na ich organicznych pozycjach duchowych. W świecie duchowym wszelka egzystencja jest nieskażoną dobrocią. Dobroć spotykana w świecie materialnym jest zanieczyszczona cechami pasji i ignorancji.

    Powiedzenie, że ludzka forma życia jest najlepszą pozycją do pełnienia służby oddania, ma swe szczególne znaczenie, ponieważ jedynie w tej formie żywa istota może odnowić swój wieczny związek z Najwyższą Osobą Boga. Ludzka forma uważana jest za najwyższy stopień w cyklu gatunków życia w tym materialnym świecie. Jeśli ktoś wykorzystuje tę najwyższą formę materialną, może odzyskać swą pozycję służby oddania dla Pana.

    Inkarnacje Najwyższej Osoby Boga pojawiają się we wszystkich gatunkach życia, chociaż jest to niepojęte dla mózgu ludzkiego. Rozrywki Pana są zróżnicowane odpowiednio do zdolności oceny różnego rodzaju ciał żywych istot. Kiedy Najwyższy Pan pojawia się w Swej formie ludzkiej, obdarza społeczeństwo ludzkie najbardziej miłosiernym błogosławieństwem. I w tym czasie otrzymuje ono sposobność zaangażowania się w różnego rodzaju wieczną służbę dla Pana.

    Szczególne naturalne uznanie dla opisu określonej rozrywki Boga wskazuje na organiczną pozycję żywej istoty. Podziw, służenie, przyjaźń, uczucie rodzicielskie i miłość małżeńska są pięcioma głównymi związkami z Krsną. Najwyższy stan doskonałości związku małżeńskiego, wzbogacony wieloma sentymentami, daje bhakcie maksimum pełnego uroku smaku.

    Pan pojawia się w różnych inkarnacjach - jako ryba, żółw i dzik, jako Paraśurama, Pan Rama, Buddha itd. - aby odwzajemnić różnego rodzaju uznanie żywych istot na różnym etapie ewolucji. Związek małżeński w miłości erotycznej zwanej parakiya-rasa jest niezrównaną doskonałością miłości przejawioną przez Pana Krsnę i Jego bhaktów.

    Klasa tzw. bhaktów znana jako sahajiya stara się imitować rozrywki Pana, chociaż zupełnie nie rozumieją oni Jego erotycznej miłości w Jego ekspansjach energii przyjemności. Ich sztuczna imitacja może wywołać spustoszenie na ścieżce rozwoju duchowego związku z Panem. Materialne zaangażowanie seksualne nigdy nie może równać się miłości duchowej, która jest w nieskażonej dobroci. Czynności sahajiya jedynie jeszcze bardziej pogrążają w materialnym zanieczyszczeniu zmysłów i umysłu. Transcendentalne rozrywki Krsny ukazują wieczne służenie Adhoksajy, Najwyższemu Panu, który jest ponad wszelką koncepcją materialnych zmysłów. Materialistyczne uwarunkowane dusze nie rozumieją transcendentalnej wymiany miłości, lecz lubią angażować się w zadowalanie zmysłów w imię służby oddania. Nieodpowiedzialne osoby, które uważają rozrywki Radhy i Krsny za zwykłe sprawy, nigdy nie będą w stanie zrozumieć czynności Najwyższego Pana. Taniec rasa Krsny zaaranżowany został przez wewnętrzną moc Krsny yogamayę i jest on nie do pojęcia dla materialnie skażonej osoby. Usiłując rzucać błotem w transcendencję z całą swą przewrotnością, sahajiya błędnie interpretują stwierdzenia tat-paratvena nirmalam i tat-paro bhavet. Niewłaściwie interpretując tadrśih kridah, pragną angażować się w seks, udając, że imitują Pana Krsnę. Lecz w rzeczywistości należy zrozumieć znaczenie tych słów poprzez inteligencję autoryzowanych gosvamich. W swych modlitwach do Gosvamich Śrila Narottama dasa Thakura wyjaśnił swą niezdolność do zrozumienia takich spraw duchowych.

 

rupa-raghunatha-pade ha-ibe akuti

kabe hama bujhaba se yugala-piriti

 

"Kiedy będę pragnął zrozumieć literaturę pozostawioną przez Gosvamich, wówczas będę w stanie zrozumieć transcendentalne sprawy miłosne Radhy i Krsny." Innymi słowy, dopóki ktoś nie otrzyma wyszkolenia pod nadzorem sukcesji uczniów Gosvamich, nie będzie w stanie zrozumieć Radhy i Krsny. Uwarunkowane dusze w naturalny sposób nie wykazują chęci do zrozumienia duchowej egzystencji Pana, i jeśli usiłują poznać transcendentalną naturę rozrywek Pana równocześnie pozostając zaabsorbowanymi materializmem, z pewnością będą błądzić jak sahajiya.

Adi 04.35    Tutaj użycie czasownika "bhavet", który jest w trybie rozkazującym, mówi nam, że z pewnością należy tak zrobić. Niezastosowanie się do tego byłoby porzuceniem obowiązku.

Adi 04.35  Znaczenie: Ten nakaz stosuje się do czystych bhaktów. Neofici będą mogli zrozumieć te sprawy jedynie po uczynieniu postępu dzięki regulowanej służbie oddania pod doświadczonym przewodnictwem mistrza duchowego. Wówczas również będą mogli słuchać o sprawach miłosnych Radhy i Krsny.

    Dopóki jesteśmy w materialnym uwarunkowanym życiu, wymagana jest ścisła dyscyplina w sprawie czynności moralnych i niemoralnych. Absolutny świat jest transcendentalny i wolny od takich rozróżnień, gdyż nie może być w nim żadnych wad. Ale z powodu seksualnego apetytu w tym materialnym świecie konieczne jest rozróżnianie pomiędzy zachowaniem moralnym i niemoralnym. W święcie duchowym nie ma seksualnych czynności. Stosunki pomiędzy kochankiem i ukochaną w świecie duchowym są czystą transcendentalną miłością i nieskażonym szczęściem.

   Ten, kto nie został urzeczony transcendentalnym pięknem rasy, z pewnością zdegraduje się do atrakcji materialnej, aby działać w materialnym zanieczyszczeniu i zmierzać ku najciemniejszym rejonom piekielnego życia. Ale dzięki zrozumieniu miłości małżeńskiej Radhy i Krsny można uwolnić się z uścisku atrakcji do materialnej tzw. miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą. Podobnie, jeśli ktoś rozumie czystą rodzicielską miłość Nandy i Yaśody do Krsny, zostanie ocalony od zdegradowania się do materialnego uczucia rodzicielskiego. Jeśli ktoś przyjmuje Krsnę za najwyższego przyjaciela, materialna przyjaźń nie będzie już dla niego dłużej atrakcyjna i będzie bał się tzw. przyjaźni ze światowymi awanturnikami. Jeśli urzeknie go służenie Krsnie, nie będzie musiał dłużej służyć materialnemu ciału w zdegradowanym stanie materialnej egzystencji z fałszywą nadzieją, że zostanie panem w przyszłości. Podobnie, kiedy ktoś widzi wielkość Krsny w neutralności, z pewnością nigdy nie będzie ponownie poszukiwał tzw. ulgi w filozofii impersonalistycznej czy voidystycznej. Jeśli kogoś nie pociąga transcendentalna natura Krsny, z pewnością będą pociągać go przyjemności materialne, i w ten sposób uwikła się w lepką sieć prawych i grzesznych czynów i będzie kontynuował swą materialną egzystencję, transmigrując z ciała do ciała. Jedynie w świadomości Krsny można osiągnąć najwyższą doskonałość życia.

Adi 04.36-37    Tak jak te pragnienia są zasadniczą przyczyną pojawienia się Krsny, podczas gdy zniszczenie demonów jest jedynie uboczną koniecznością, tak dla Śri Krsny Caitanyi, Najwyższej Osoby Boga, ubocznym jest głoszenie dharmy tego wieku.
Adi 04.38    Kiedy Pan zapragnął pojawić się z innego powodu, również nastał czas na głoszenie religii wieku.
Adi 04.39    Tak więc Pan pojawił się ze Swymi bhaktami mając dwie intencje i zasmakował nektaru premy razem ze zbiorowym intonowaniem świętego imienia.
Adi 04.40    Tak więc szerzył On kirtan nawet pomiędzy niedotykalnymi. Uwił wieniec ze świętego imienia i premy, którym przyozdobił cały materialny świat.
Adi 04.41    W ten sposób, przyjmując sentyment bhakty, nauczał służby oddania jednocześnie praktykując ją osobiście.

Adi 04.41  Znaczenie: Kiedy Rupa Gosvami spotkał Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu w Prayaga (Allahabad), złożył swe pełne szacunku pokłony stwierdzając, że Pan Caitanya był bardziej wspaniałomyślny od jakiegokolwiek innego avatary Krsny, ponieważ rozdzielał miłość do Krsny. Jego misją było zwiększenie miłości do Boga. Najwyższym osiągnięciem w ludzkiej formie życia jest osiągnięcie platformy miłości Boga. Pan Caitanya nie wynalazł systemu religii, jak czasami przypuszczają ludzie. Zadaniem systemów religijnych jest dowiedzenie istnienia Boga, którego następnie traktuje się na ogół jako kosmicznego wykonawcę poleceń. Lecz transcendentalną misją Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu jest rozdzielanie wśród wszystkich miłości do Boga. Każdy, kto przyjmuje Boga jako Najwyższego, może rozpocząć proces intonowania Hare Krsna i zostać miłośnikiem Boga. Zatem Pan Caitanya jest najbardziej wspaniałomyślny. To wspaniałomyślne szerzenie służby oddania możliwe jest jedynie dla Samego Krsny. Zatem Pan Caitanya jest Krsną.

    W Bhagavad-gicie Krsna nauczał filozofii podporządkowania się Najwyższej Osobie Boga. Ten, kto podporządkował się Najwyższemu, może czynić dalszy postęp ucząc się, w jaki sposób Go kochać. Zatem ruch świadomości Krsny propagowany przez Pana Caitanyę szczególnie przeznaczony jest dla tych, którzy są świadomi obecności Najwyższego Boga, ostatecznego kontrolera wszystkiego. Jego misją jest nauczanie ludzi, w jaki sposób włączyć się w zajęcia transcendentalnej służby miłości. Jest On Krsną nauczającym służby dla Siebie z pozycji bhakty. Przyjęcie przez Pana roli bhakty w wiecznej formie Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu jest jeszcze inną ze wspaniałych cech Pana. Uwarunkowana dusza nie jest w stanie osiągnąć Absolutnej Osoby Boga poprzez swe niedoskonałe wysiłki i dlatego jest rzeczą wspaniałą, że Pan Śri Krsna, w postaci Pana Gaurangi, ułatwił każdemu zbliżenie się do Siebie.

    Svarupa Damodara Gosvami opisał Pana Caitanyę jako Samego Krsnę z postawą Radharani, czyli połączenie Radhy i Krsny. Jego intencją jest zasmakowanie słodyczy Krsny w transcendentalnej miłości. Pan Caitanya nie chce myśleć o Sobie jako o Krsnie, ponieważ pragnie pozycji Radharani. Powinniśmy o tym pamiętać. Pewna klasa tzw. bhaktów zwanych nadiya-nagari albo gaura-nagari udaje, że mają uczucie gopi do Pana Caitanyi, ale nie zdają sobie sprawy, że On usytuował się nie jako podmiot radości, Krsna, ale jako przedmiot radości, bhakta Krsny. Pan Caitanya nie zaakceptował wymysłów nieautoryzowanych osób udających, że są bona fide. Wyobrażenia takie jak te prezentowane przez gaura-nagari są jedynie zakłóceniem w szczerym wypełnianiu misji Pana Caitanyi. Pan Caitanya jest niewątpliwie Samym Krsną, i zawsze jest tożsamy ze Śrimati Radharani. Ale emocja, fachowo zwana vipralambha-bhava, którą Pan przyjął ze skrytych powodów, nie powinna być zakłócana w imię służby. Materialiści nie powinni niepotrzebnie wtrącać się w sprawy transcendencji i w ten sposób wywoływać niezadowolenia Pana. Należy zawsze wystrzegać się tego rodzaju anomalii w służbie oddania. Bhakta nie powinien stwarzać zakłóceń Krsnie. Jak wyjaśnił Śrila Rupa Gosvami, służba oddania jest anukulyena, czyli życzliwa dla Krsny. Działanie w sposób nieprzychylny dla Krsny nie jest oddaniem. Kamsa był wrogiem Krsny. Zawsze myślał o Krsnie, lecz myślał o Nim jako o nieprzyjacielu. Należy zawsze unikać takiej nieżyczliwej tzw. służby.

    Pan Caitanya przyjął rolę Radharani i my powinniśmy popierać tę pozycję, jak uczynił to Svarupa Damodara w Gambhira (domu Pana Caitanyi Mahaprabhu w Puri). Zawsze przypominał Panu Caitanyi o uczuciach rozłąki przeżywanych przez Radhę, tak jak zostały one opisane w Śrimad-Bhagavatam, i Pan Caitanya doceniał jego towarzystwo. Ale ani Pan Caitanya, ani Jego zwolennicy nie pochwalają gaura-nagar, którzy stawiają Pana Caitanyę w pozycji podmiotu radości, a samych siebie w pozycji Jego obiektów radości. Zamiast otrzymać błogosławieństwa, głupi imitatorzy pozostawieni są zupełnie na boku. Ich wymysły są zupełnie przeciwne zasadom Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu. Nie można mieszać doktryny transcendentalnej przyjemności czerpanej przez Krsnę z doktryną transcendentalnego uczucia rozłąki z Krsną w roli Radharani.

Adi 04.42    Cztery rodzaje bhaktów są zbiornikami czterech rodzajów smaków miłości do Boga, mianowicie: służenia, przyjaźni, uczucia rodzicielskiego i miłości małżeńskiej.
Adi 04.43    Każdy z tych rodzajów bhaktów czuje, że jego uczucie jest najbardziej doskonałe, toteż w tym nastroju doświadcza wielkiego szczęścia z Panem Krsną.
Adi 04.44    Ale jeśli przyjmując bezstronne stanowisko porównamy te uczucia, przekonamy się, że uczucie małżeńskie przewyższa słodyczą wszystkie inne.

Adi 04.44  Znaczenie: W transcendentalnych związkach z Panem nikt nie przewyższa nikogo ani nie jest niższy od innych, gdyż w królestwie absolutnym wszystko jest równe. Ale chociaż związki te są absolutne, występują także pomiędzy nimi transcendentalne różnice. W ten sposób transcendentalny związek miłości małżeńskiej jest uważany za najwyższą doskonałość.

Adi 04.45    "Wzrastająca miłość doświadczana jest w różnych smakach, jednym ponad innym. Lecz ta miłość, która ma najwyższy smak w stopniowym pojawianiu się kolejnych pragnień, manifestuje się w formie miłości małżeńskiej."

Adi 04.45  Znaczenie: Jest to werset z Bhakti-rasamrta-sindhu (2.5.38) Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.46    Dlatego nazywam ją madhura-rasa. Dzieli się ona na dalsze dwie grupy, mianowicie miłość małżeńską i niemałżeńską.
Adi 04.47    W nieślubnym związku miłosnym występuje ogromne zwiększenie smaku. Takiej miłości nie spotyka się nigdzie poza Vrają.
Adi 04.48    Nastrój ten jest nieograniczony w dziewczętach Vrajy, lecz swą doskonałość znajduje w Śri Radzie.
Adi 04.49    Jej czysta, dojrzała miłość przewyższa miłość wszystkich innych. Jej miłość sprawia, że Pan Krsna smakuje słodycz małżeńskiego związku.
Adi 04.50    Dlatego Pan Gauranga, który jest Samym Śri Hari, przyjął sentymenty Radhy i w ten sposób spełnił Swe własne pragnienia.

Adi 04.50  Znaczenie: Spośród czterech rodzajów wymiany służby oddania - dasya, sakhya, vatsalya i madhurya - za najpełniejszą uważana jest madhurya. Ale związek małżeński dzieli się dalej na dwa rodzaje, mianowicie svakiya i parakiya. Svakiya jest związkiem z Krsną jako formalnie poślubionym mężem, a parakiya jest związkiem z Krsną jako kochankiem. Doświadczeni analitycy stwierdzili, że transcendentalna ekstaza smaku parakiya jest lepsza, ponieważ jest w niej więcej entuzjazmu. Ta faza miłości małżeńskiej występuje w tych, którzy podporządkowali się Panu w intensywnej miłości, dobrze wiedząc o tym, że taka zakazana miłość z kochankiem nie znajduje moralnej aprobaty w społeczeństwie. Ryzyko, które taka miłość do Boga pociąga za sobą, czyni tę emocję wyższą od związku, w którym takie ryzyko nie występuje. Jednakże ryzyko takie jest słuszne jedynie w królestwie transcendentalnym. Małżeńska miłość Boga svakiya i parakiya nie istnieją w świecie materialnym, a parakiya nie jest przejawiona nigdzie na Vaikuncie lecz jedynie w tej części Goloki Vrndavany, która znana jest jako Vraja.

    Niektórzy bhaktowie sądzą, że Krsna wiecznie oddaje się przyjemnościom na Goloce Vrndavanie, lecz jedynie czasami przychodzi na platformę Vrajy, by cieszyć się parakiya-rasą. Jednakże sześciu Gosvamich Vrndavany wyjaśniło, że rozrywki Krsny we Vrajy są wieczne, tak jak Jego inne dokonania na Goloce Vrndavanie. Vraja jest poufną częścią Goloki Vrndavany. Krsna przejawił Swe rozrywki Vrajy na powierzchni tego świata i podobne rozrywki wiecznie przejawiane są we Vrajy na Goloce Vrndavanie, gdzie parakiya-rasa istnieje wiecznie.

    W Trzecim Rozdziale tego eposu Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami wyraźnie przyjął fakt, że Krsna pojawia się w tym materialnym świecie pod koniec wieku Dvapara dwudziestej ósmej catur-yugi Vaivasvaty Manu i przynosi ze Sobą Swą Vrajadhamę, która jest wieczną siedzibą Jego najwyższych rozrywek. Tak jak Pan pojawia się dzięki Swej wewnętrznej mocy, tak również dzięki tej samej wewnętrznej mocy - bez żadnej dodatkowej pomocy - przyprowadza ze Sobą wszystkie Swoje parafernalia. Następnie Caitanya-caritamrta oznajmia tutaj, że uczucie parakiya istnieje jedynie w królestwie transcendentalnym i nigdzie indziej. Ta najwyższa forma ekstazy może istnieć jedynie w najbardziej poufnej części transcendentalnego świata, ale dzięki bezprzyczynowej łasce Pana możemy mieć pewien wgląd w tę niewidoczną Vraję.

    Transcendentalny smak, którym rozkoszują się gopi we Vrajy, jest wyśmienicie prezentowany w Śrimati Radharani. Śrimati Radharani reprezentuje dojrzałe przyswojenie sobie transcendentalnego nastroju miłości małżeńskiej, a Jej uczucia są niepojęte nawet dla Samego Pana. Intensywność Jej służby miłości jest najwyższą formą ekstazy. Nikt nie jest w stanie przewyższyć Śrimati Radharani w rozkoszowaniu się transcendentalnym smakiem cech Pana. Dlatego Pan Sam zgodził się przyjąć pozycję Radharani w formie Pana Śri Gaurangi. W ten sposób rozkoszował się najwyższą pozycją parakiya-rasy, jaka przejawiana jest w transcendentalnej siedzibie Vrajy.

Adi 04.51    "Pan Caitanya jest schronieniem półbogów, celem Upanisadów, jest wszystkim i końcem wszystkiego dla wielkich mędrców, jest pięknym schronieniem Swych bhaktów oraz istotą miłości dla lotosookich gopi. Czy ponownie stanie się On obiektem mojej wizji?"
Adi 04.52    "Pan Krsna zapragnął skosztować nieograniczonych nektariańskich smaków miłości jednej ze Swych wielu ukochanych [Śri Radhy], więc przyjął formę Pana Caitanyi. Rozkoszował się tą miłością ukrywając Swą własną ciemną cerę pod Jej błyszcząc żółtą karnacją. Oby ten Pan Caitanya obdarzył nas Swą łaską."

Adi 04.52  Znaczenie: Wersety 51 i 52 pochodzą ze Stava-mali Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.53    Przyjęcie tej ekstatycznej miłości było głównym powodem Jego pojawienia się i odnowienia religijnego systemu dla tego wieku. Teraz objaśnię ten powód. Proszę, słuchajcie wszyscy.
Adi 04.54    Najpierw dałem wskazówki do wersetu opisującego główny powód pojawienia się Pana, a teraz przedstawię jego pełne znaczenie.
Adi 04.55    "Sprawy miłosne Śri Radhy i Krsny są transcendentalnymi manifestacjami wewnętrznej mocy przyjemności Pana. Chociaż Radha i Krsna są jednym w Swej tożsamości, rozdzielili się na wieki. Teraz te dwie transcendentalne tożsamości ponownie połączyły się w formie Śri Krsny Caitanyi. Kłaniam się Jemu, który zamanifestował się z sentymentami i cerą Śrimati Radharani, mimo iż jest Samym Krsną."

Adi 04.55  Znaczenie: Jest to werset z dziennika Śrila Svarupy Damodary Gosvamiego. Pojawił się on jako piąty z pierwszych czternastu wersetów Śri Caitanya-caritamrty.

Adi 04.56    Radha i Krsna są jednym i tym samym, ale przyjęli dwa ciała. W ten sposób cieszą się Sobą wzajemnie, rozkoszując się smakami miłości.

Adi 04.56  Znaczenie: Dwie transcendentalne osobistości, Radha i Krsna, są zagadką dla materialistów. Powyższy opis Radhy i Krsny z dziennika Śrila Svarupy Damodary Gosvamiego jest wyjaśnieniem skrótowym, lecz aby zrozumieć misterium tych dwóch osobistości, trzeba mieć wielką duchową wnikliwość. Jedno doznaje przyjemności w dwojgu. Śri Krsna jest czynnikiem posiadającym moc, a Śrimati Radharani jest mocą wewnętrzną. Według filozofii Vedanty nie ma różnicy pomiędzy źródłem mocy a mocą; są one tożsame. Nie możemy rozróżniać pomiędzy jednym i drugim, tak jak nie możemy oddzielić ognia od ciepła.

    Wszystko w Absolucie jest niepojęte w egzystencji względnej. Dlatego tym, którzy posiadają względną świadomość, bardzo trudno jest przyswoić sobie tę prawdę o jedności źródła mocy i mocy. Filozofia niepojętej jedności i różnicy głoszona przez Pana Caitanyę jest jedynym źródłem zrozumienia takich zawiłości transcendencji.

    W rzeczywistości Radharani jest wewnętrzną mocą Śri Krsny i wiecznie wzmaga Jego przyjemność. Impersonaliści nie są w stanie tego zrozumieć bez pomocy bhakty maha-bhagavaty. Już samo imię Radha sugeruje, że jest Ona wiecznie najwyższą mistrzynią w zapewnianiu wygód Śri Krsnie. Wskutek tego jest Ona medium przekazującym służbę żywych istot dla Śri Krsny. Dlatego bhaktowie we Vrndavanie poszukują łaski Śrimati Radharani, aby zostać uznanymi jako kochający słudzy Śri Krsny.

    Pan Caitanya Mahaprabhu osobiście zbliża się do upadłych uwarunkowanych dusz tego żelaznego wieku, aby obdarzyć ich najwyższą zasadą transcendentalnych związków z Panem. Czynności Pana Caitanyi są głównie w roli części Jego wewnętrznej mocy dostarczającej przyjemności.

    Absolutna Osoba Boga, Śri Krsna, jest wszechpotężną formą transcendentalnej egzystencji, wiedzy i pełni szczęścia. Jego wewnętrzna moc przejawia się najpierw jako sat, czyli egzystencja - innymi słowy, jako część która rozprzestrzenia funkcję istnienia Pana. Ta sama moc, kiedy przejawia pełnię wiedzy, nazywana jest cit, czyli samvit, rozprzestrzeniająca transcendentalne formy Pana. Ostatecznie ta sama moc, odgrywając rolę medium przynoszącego przyjemność, jest znana jako hladini, transcendentalna moc szczęścia. Zatem Pan manifestuje Swą wewnętrzną moc w trzech transcendentalnych działach.

Adi 04.57    Teraz, aby rozkoszować się rasą, oboje pojawili się w jednym ciele jako Pan Caitanya Mahaprabhu.
Adi 04.58    Dlatego opiszę najpierw pozycję Radhy i Krsny. To uświadomi nam chwałę Pana Caitanyi.
Adi 04.59    Śrimati Radhika jest przemianą miłości Krsny. Jest Ona Jego wewnętrzną mocą zwaną hladini.
Adi 04.60    Ta energia hladini dostarcza Krsnie przyjemności i odżywia Jego bhaktów.

Adi 04.60  Znaczenie: Śrila Jiva Gosvami dokładnie przedyskutował moc hladini w swej Priti-sandarbhie. Mówi on, że Vedy wyraźnie oznajmiają: "Jedynie służba oddania może prowadzić nas do Osoby Boga. Jedynie służba oddania może pomóc bhakcie spotkać Najwyższego Pana twarzą w twarz. Najwyższa Osoba Boga przyciągany jest przez służbę oddania i wskutek tego ostateczna supremacja wiedzy wedyjskiej opiera się na znajomości nauki o służbie oddania."

    Co jest tym szczególnym urokiem, który sprawia, że Najwyższy Pan z entuzjazmem przyjmuje służbę oddania, i jaka jest natura takiej służby? Pisma wedyjskie informują nas, że Najwyższa Osoba Boga, Prawda Absolutna, jest samowystarczalny, a maya, niewiedza, nigdy nie może wpłynąć na Niego nawet w najmniejszym stopniu. Zatem moc, która opanowuje Najwyższego, musi być czysta duchowo. Taka moc nie może pochodzić z tej materialnej manifestacji. Szczęście doświadczane przez Najwyższą Osobę Boga nie może być materialne, jak impersonalistyczna koncepcja szczęścia Brahmana. Służba oddania jest wymianą pomiędzy dwoma osobami, a zatem nie może być usytuowana jedynie wewnątrz własnej jaźni. Zatem szczęścia pochodzącego z samorealizacji, brahmanandy, nie można porównywać do służby oddania.

    Najwyższa Osoba Boga ma trzy rodzaje wewnętrznej mocy, mianowicie: hladini, czyli moc przyjemności, sandhini, czyli moc egzystencjalną, i samvit, czyli moc poznawczą. W Visnu Puranie (1.12.69) znajduje się następująca wypowiedź skierowana do Pana: "O Panie, jesteś podporą wszystkiego. Trzy atrybuty: hladini, sandhini i samvit istnieją w Tobie jako jedna duchowa energia. Lecz materialne guny, które powodują szczęście, niedolę i mieszaninę ich obu, są nieobecne w Tobie, gdyż nie posiadasz żadnych cech materialnych."

    Hladini jest osobową manifestacją szczęścia Najwyższej Osoby Boga, dzięki której doznaje On przyjemności. Ponieważ moc przyjemności jest wiecznie obecna w Najwyższym Panu, nie można przyjąć teorii impersonalistycznej mówiącej, że Pan pojawia się w materialnej gunie dobroci. Impersonalistyczna konkluzja jest przeciwna wersji wedyjskiej mówiącej, że Pan posiada transcendentalną moc przyjemności. Kiedy moc przyjemności Najwyższej Osoby Boga przejawiona jest dzięki Jego łasce w osobie bhakty, manifestacja ta zwana jest miłością do Boga. Miłość Boga jest innym określeniem na moc przyjemności Pana. Zatem służba oddania wymieniana pomiędzy Panem i Jego bhaktą jest przejawem transcendentalnej mocy przyjemności Pana.

    Moc Najwyższej Osoby Boga, która zawsze wzbogaca Go w transcendentalne szczęście, nie jest materialna, lecz Śankarici przyjmują ją za taką, ponieważ nie są świadomi tożsamości Najwyższego Pana i Jego mocy przyjemności. Tacy ignoranci nie są w stanie zrozumieć różnicy pomiędzy bezosobowym szczęściem duchowym a różnorodnością duchowej energii przyjemności. Moc hladini dostarcza Panu wszelkiej transcendentalnej przyjemności i Pan obdarza taką mocą Swego czystego bhaktę.

Adi 04.61    Ciało Pana Krsny jest wieczne [sat], pełne wiedzy [cit] i pełne szczęścia [ananda]. Jego jedna energia duchowa manifestuje trzy formy.
Adi 04.62    Hladini jest Jego aspektem szczęścia; sandhini - wiecznej egzystencji, a samvit - świadomości, która jest również uznawana za wiedzę.

Adi 04.62  Znaczenie: W swej rozprawie Bhagavat-sandarbha (werset 102) Śrila Jiva Gosvami wyjaśnia moce Pana w następujący sposób. Transcendentalna moc Najwyższej Osoby Boga, poprzez którą utrzymuje On swą egzystencję, jest zwana sandhini. Transcendentalna moc, dzięki której zna On Samego Siebie i sprawia, że inni mogą Go poznać, jest nazywana samvit. Transcendentalna moc, dzięki której posiada transcendentalne szczęście i sprawia, że szczęśliwi są Jego bhaktowie, jest zwana hladini.

    Całkowite przejawienie tych mocy nazywane jest viśuddha-sattvą, i ta platforma różnorodności duchowej przejawiana jest nawet w świecie materialnym, kiedy pojawia się tutaj Pan. Zatem rozrywki i manifestacje Pana w świecie materialnym nie są w ogóle materialne; należą do czystego transcendentalnego stanu. Bhagavad-gita stwierdza, że kto rozumie transcendentalną naturę pojawiania się Pana, Jego czynności. i znikania, może osiągnąć wyzwolenie z materialnej niewoli po opuszczeniu obecnego materialnego ciała. Może wejść do królestwa duchowego, by obcować z Najwyższą Osobą Boga i wymieniać moc hladini we wzajemnych stosunkach z Panem. W materialnej gunie dobroci istnieją ślady pasji i ignorancji. Dlatego materialna dobroć, będąc mieszaną, nazywana jest miśra-sattvą. Ale transcendentalna różnorodność viśuddha-sattvy jest całkowicie wolna od wszelkich materialnych cech. Dlatego viśuddha-sattva jest odpowiednią atmosferą, w której można doświadczać Osoby Boga i Jego transcendentalnych rozrywek. Różnorodność duchowa jest wiecznie niezależna od wszelkich warunków materialnych i nie jest różna od Najwyższej Osoby Boga, jako że oboje są absolutem. Pan i Jego bhaktowie jednocześnie dostrzegają moc hladini bezpośrednio dzięki mocy samvit.

    Materialne cechy natury kontrolują uwarunkowane dusze, lecz Najwyższa Osoba Boga nigdy nie znajduje się pod wpływem tych gun, jak pośrednio i bezpośrednio potwierdza to cała literatura wedyjska. Pan krsna osobiście mówi w Jedenastym Canto Śrimad-Bhagavatam, sattvam rajas tama iti guna jivasya naiva me: "Materialne cechy dobroci, pasji i ignorancji, powiązane są z uwarunkowaną duszą, lecz nigdy ze Mną, Najwyższą Osobą Boga." Visnu Purana potwierdza to w ten sposób:

 

sattvadayo na santiśe     yatra na prakrta gunah

sa śuddhah sarva-śuddhebhyah    puman adyah prasidatu

 

"Najwyższa Osoba Boga, Visnu, jest ponad trzema cechami: dobrocią, pasją i ignorancją. Jest On wolny od wszelkich materialnych cech. Oby ta oryginalna osoba, Narayana, który zajmuje całkowicie transcendentalną pozycję, był z nas zadowolony." W Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam Indra chwalił Krsnę w ten sposób:

 

viśuddha-sattvam tava dhama śantam

tapomayam dhvasta-rajas-tamaskam

mayamayo 'yam guna-sampravaho

na vidyate te 'grahananubandhah

 

"Mój drogi Panie, Twoja siedziba jest viśuddha-sattva, nigdy nie niepokojona przez materialne cechy, a czynności w niej spełniane są transcendentalną służbą miłości dla Twych stóp. Dobroć, wyrzeczenia i pokuty bhaktów wzmagają takie czynności, które zawsze są wolne od zanieczyszczenia pasją i ignorancją. Materialne cechy w żadnych okolicznościach nie mogą mieć na Ciebie wpływu." (Bhag. 10.27.4)

    Kiedy cechy natury materialnej nie są zamanifestowane, mówi się, że są w dobroci. Kiedy są wiecznie zamanifestowane i czynne w produkcji rozmaitości materialnej egzystencji, mówi się, że są w pasji. A kiedy istnieje brak aktywności i różnorodności, mówi się, że są w ignorancji. Innymi słowy, kontemplacja jest dobrocią, aktywność jest pasją, a bierność jest ignorancją. Ponad tymi wszystkimi materialnymi jakościowymi manifestacjami jest viśuddha-sattva. Kiedy dominuje w niej sandhini; jest postrzegana jako egzystencja wszystkiego, co istnieje. Kiedy zdominowana jest przez samvit, postrzegana jest jako wiedza w transcendencji. A kiedy dominuje nad nią hladini, jest postrzegana jako najbardziej poufna miłość do Boga. Viśuddha-sattva, jednoczesna manifestacja tych trzech w jednym, jest główną cechą królestwa Boga.

    Zatem Prawda Absolutna jest substancją rzeczywistości, wiecznie zamanifestowaną w trzech energiach. Manifestacją wewnętrznej energii Pana jest niepojęta różnorodność, manifestacją energii marginalnej jest żywa istota, a manifestacją energii zewnętrznej jest materialny kosmos. Zatem Prawda Absolutna obejmuje te cztery zasady - Samego Najwyższą Osobę Boga, Jego energię wewnętrzną, Jego energię marginalną i energię zewnętrzną. Forma Pana i ekspansje tej formy jako svayam-rupa i vaibhava-prakaśa są bezpośrednio podmiotami radości energii wewnętrznej, która wiecznie przejawia świat duchowy, najbardziej poufną manifestację energii. Manifestacja zewnętrzna, energia materialna, dostarcza okryć cielesnych uwarunkowanym żywym istotom, od Brahmy aż do nieznacznej mrówki. Ta okrywająca energia manifestuje się pod wpływem trzech sił materialnej natury i doceniana jest na różne sposoby przez żywe istoty tak w wyższych, jak i w niższych formach życia.

    Każda z trzech grup mocy wewnętrznej - energia sandhini, samvit i hladini - wpływa na jedną z mocy zewnętrznych, które kierują uwarunkowanymi duszami. Taki wpływ manifestują trzy jakościowe guny materialnej natury, dowodząc ostatecznie, że żywe istoty, energia marginalna, są wiecznymi sługami Pana i dlatego kontrolowane są albo przez moc wewnętrzną, albo przez zewnętrzną.

Adi 04.63    "O Panie, Ty jesteś podporą wszystkiego. Trzy atrybuty: hladini, sandhini i samvit istnieją w Tobie jako jedna duchowa energia. Ale guny materialne, które wywołują szczęście, niedolę i mieszaninę obu, nie są w Tobie obecne, gdyż nie masz żadnych materialnych cech."

Adi 04.63  Znaczenie: Jest to werset z Visnu Purany (1.12.69).

Adi 04.64    Zasadniczą części mocy sandhini jest śuddha-sattva. Na niej opiera się istnienie Pana Krsny.
Adi 04.65    Matka Krsny, Jego ojciec, siedziba, dom, posłanie, miejsca do siedzenia itd., wszystkie są przemianami śuddha-sattvy.

Adi 04.65  Znaczenie: Ojciec Pana Krsny, Jego matka i sprawy domowe, wszystkie przejawione są w tej samej egzystencji viśuddha-sattvy. Żywa istota usytuowana w pozycji czystej dobroci może zrozumieć formę, jakość i inne cechy Najwyższej Osoby Boga. Świadomość Krsny rozpoczyna się na platformie czystej dobroci. Chociaż początkowo realizacja Krsny jest niewielka, Krsna jest w rzeczywistości realizowany jako Vasudeva, absolutny właściciel wszechpotęgi albo główne Bóstwo panujące nad wszelkimi mocami. Kiedy żywa istota usytuowana jest w viśuddha-sattvie, transcendentalnej do trzech cech materialnej natury, dzięki swej postawie służenia może dostrzec formę, jakość i inne cechy Najwyższej Osoby Boga. Stan czystej dobroci jest platformą zrozumienia, gdyż Najwyższy Pan jest zawsze w egzystencji duchowej.

    Krsna jest zawsze wszechduchowy. Poza rodzicami Osoby Boga, również wszystkie inne parafernalia Jego egzystencji są zasadniczo manifestacją sandhini śakti, czyli przemianą viśuddha-sattvy. Aby uczynić to bardziej jasnym, można powiedzieć, że ta sandhini śakti wewnętrznej mocy utrzymuje i manifestuje wszelką różnorodność świata duchowego. W królestwie Boga słudzy i służki Boga, Jego towarzyszki, Jego ojciec i matka i wszystko inne jest transformacją egzystencji duchowej sandhini śakti. Egzystencjalna sandhini śakti w mocy zewnętrznej podobnie ekspanduje wszelką różnorodność materialnego kosmosu, dzięki której możemy mieć pewne pojęcie o sferze duchowej.

Adi 04.66    "Stan czystej dobroci [śuddha-sattva], w którym Najwyższa Osoba Boga pojawia się niezakryty, jest zwany vasudevą. W tym czystym stanie mój umysł postrzega Najwyższego Boga, który jest ponad materialnymi zmysłami i który znany jest jako Vasudeva."

Adi 04.66  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (4.3.23), wypowiedziany przez Pana Śivę, kiedy potępił Daksę; ojca Sati, jako przeciwnika Visnu, bez wątpienia potwierdza fakt, że Pan Krsna, Jego imię, sława, Jego cechy i wszystko, co ma związek z Jego parafernaliami, istnieje w sandhini śakti wewnętrznej mocy Pana.

Adi 04.67    Istotą mocy samvit jest wiedza, że Najwyższą Osobą Boga jest Pan Krsna Wszelkie inne rodzaje wiedzy, takie jak wiedza o Brahmanie, są jej składnikami.

Adi 04.67  Znaczenie: Czynności samvit-śakti dają efekt poznania. Zarówno Pan, jak i żywe istoty są świadome. Śri Krsna, jako Najwyższa Osoba Boga, posiada pełną wiedzę o wszystkim wszędzie, i dlatego Jego poznawanie nie napotyka na żadne przeszkody. Może On posiąść wiedzę po prostu przez spojrzenie na pewien przedmiot, podczas gdy poznanie zwykłej żywej istoty zakłócają niezliczone przeszkody. Poznanie żywych istot ma trzy działy: wiedzę bezpośrednią, wiedzę pośrednią i wiedzę wypaczoną. Percepcja zmysłowa przedmiotów materialnych za pomocą zwykłych zmysłów, takich jak: oko, ucho, nos i ręka, zawsze i niezawodnie produkuje wiedzę wypaczoną. To złudzenie jest prezentacją energii materialnej, na którą w wypaczony sposób podziałała. samvit-śakti. Negatywne poznawanie przedmiotu znajdującego się poza polem percepcji zmysłowej jest sposobem wiedzy pośredniej, która nie jest zupełnie niedoskonała, ale która produkuje jedynie wiedzę fragmentaryczną w formie bezosobowej realizacji duchowej i monizmu. Ale kiedy czynnik poznania samvit zostanie oświetlony mocą hladini tej samej energii wewnętrznej, działają wówczas razem i jedynie w ten sposób można osiągnąć wiedzę o Osobie Boga. Samvit-śakti powinna być utrzymywana w tym stanie. Wiedza materialna i pośrednia wiedza duchowa są produktami ubocznymi samvit-śakti.

Adi 04.68    Istotą mocy hladini jest miłość do Boga, istotą miłości do Boga jest emocja [bhava], a ostatecznym rozwojem emocji jest mahabhava.

Adi 04.68  Znaczenie: Produktem hladini śakti jest miłość do Boga, która dzieli się na dwie - mianowicie czystą miłość do Boga i zanieczyszczoną miłość do Boga. Żywa istota staje się czystym miłośnikiem Boga jedynie wówczas, kiedy zostanie obdarzona hladini śakti emanującą od Śri Krsny, aby Go przyciągać. Ale kiedy ta sama hladini śakti zostanie zanieczyszczona zewnętrzną energią materialną i emanuje od żywej istoty, nie pociąga Krsny; wprost przeciwnie, żywa istota będzie przyciągana przez urok energii materialnej. Wówczas, zamiast oszaleć z miłości do Boga, żywa istota szaleje za materialną przyjemnością zmysłową. Z powodu obcowania z jakościowymi gunami materialnej natury, zostaje ujęta ich wzajemnym oddziaływaniem smutnych, nieszczęśliwych uczuć.

Adi 04.69    Śri Radha Thakurani jest wcieleniem mahabhavy. Jest Ona kopalnią wszelkich dobrych cech i jest głównym klejnotem pomiędzy wszystkimi ukochanymi towarzyszkami Pana Krsny.

Adi 04.69  Znaczenie: Nieskażone działanie hladini śakti przejawia się w postępowaniu dziewcząt Vrajy i Śrimati Radharani, która jest najważniejszym uczestnikiem w tej transcendentalnej grupie. Istotą hladini śakti jest miłość do Boga, istotą miłości do Boga jest bhava, czyli transcendentalny sentyment, a szczytem tej bhavy jest mahabhava. Śrimati Radharani jest uosobionym wcieleniem tych trzech aspektów transcendentalnej świadomości. Zatem jest Ona najwyższą zasadą w miłości do Boga i jest najwyższym obiektem miłości Śri Krsny.

Adi 04.70    "Spośród tych dwóch gopi [Radharani i Candravali], Śrimati Radharani jest lepsza pod każdym względem. Jest Ona wcieleniem mahabhavy i przewyższa wszystkich dobrymi cechami."

Adi 04.70  Znaczenie: Jest to drugi werset z Ujjvala-nilamani Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.71    Jej umysł, zmysły i ciało pogrążone są w miłości do Krsny. Jest Ona własną energią Krsny i pomaga Ma w Jego rozrywkach.

Adi 04.71  Znaczenie: Śrimati Radharani jest tak w pełni duchowa jak Krsna. Nikt nie powinien uważać Jej za materialną. Bezwzględnie nie jest podobna uwarunkowanym duszom, które mają materialne ciała, wulgarne i subtelne, okryte materialnymi zmysłami. Jest Ona całkowicie duchowa i tak Jej ciało, jak i umysł mają takie same duchowe wcielenie. Ponieważ Jej ciało jest duchowe, również duchowe są Jej zmysły. Tak więc Jej ciało, umysł i zmysły całkowicie błyszczą w miłości do Krsny. Jest Ona uosobioną hladini śakti (dostarczającą przyjemności energią wewnętrznej mocy Pana), i dlatego jest jedynym źródłem przyjemności dla Śri Krsny.

   Śri Krsna nie może czerpać przyjemności z niczego, co jest wewnętrznie od Niego różne, toteż Radha i Śri Krsna są tożsami. Część sandhini wewnętrznej mocy Śri Krsny zamanifestowała wszechatrakcyjną formę Śri Krsny, a ta sama moc wewnętrzna, w aspekcie hladini, zaprezentowała Śrimati Radharani, która jest atrakcją dla wszechatrakcyjnego. Nikt nie może dorównać Śrimati Radharani w transcendentalnych rozrywkach Śri Krsny.

Adi 04.72    "Wielbię Govindę, pierwotnego Pana, który rezyduje w Swym własnym królestwie, na Goloce, razem z Radhą przypominającą Jego własną postać duchową i będącą wcieleniem ekstatycznej mocy [hladini]. Ich towarzyszkami są Jej powiernice, które są wcieleniem ekspansji Jej cielesnej formy i które są nasycone zawsze radosną rasą duchową."

Adi 04.72  Znaczenie: Jest to werset z Brahma-samhity (5.37).

Adi 04.73    Posłuchajcie teraz, w jaki sposób towarzyszki Pana Krsny pomagają Mu rozkoszować się rasą i jak pomagają Mu w Jego rozrywkach.
Adi 04.74-75    Ukochane towarzyszki Pana Krsny są trzech rodzajów: boginie szczęścia, królowe i dojarki Vrajy, które są najprzedniejszymi ze wszystkich. Wszystkie te towarzyszki wywodzą się od Radhiki.
Adi 04.76    Tak jak źródło, Pan Krsna, jest przyczyną wszystkich inkarnacji, tak Śri Radha jest przyczyną wszystkich tych towarzyszek.
Adi 04.77    Boginie szczęścia są częściowymi manifestacjami Śrimati Radhiki, a królowe są odzwierciedleniami Jej wizerunku.
Adi 04.78    Boginie szczęścia są Jej pełnymi częściami i przejawiają formy vaibhava-vilasa. Natomiast królowe mają naturę Jej vaibhava-prakaśa.
Adi 04.79    Vraja-devi mają rozmaite cechy cielesne. Są one Jej ekspansjami i są instrumentami do rozwinięcia rasy.
Adi 04.80    Bez wielu towarzyszek, nie ma takiego uniesienia radością w rasie. Dlatego Śrimati Radharani ma wiele manifestacji pomagających w rozrywkach Pana.
Adi 04.81    Pomiędzy nimi są różnego rodzaju grupy towarzyszek we Vrajy, które cechują różne sentymenty i smaki. Pomagają one Panu Krsnie rozkoszować się wszelką słodyczą tańca rasa i innych rozrywek.

Adi 04.81  Znaczenie: Jak już wyjaśniono, Krsna i Radha są jednym w dwóch osobach. Są tożsami. Krsna rozszerza się w wiele inkarnacji i pełne części, takie jak puruse. Podobnie, Śrimati Radharani rozszerza się w wiele form takich jak: boginie szczęścia, królowe i dziewczęta Vrajy. Wszystkie takie ekspansje Śrimati Radharani są Jej pełnymi częściami. Wszystkie te kobiece formy Krsny są ekspansjami odpowiadającymi Jego pełnym ekspansjom form Visnu. Ekspansje te zostały porównane do odzwierciedlonych form formy oryginalnej. Nie ma różnicy pomiędzy formą oryginalną a formami odzwierciedlonymi. Kobiece odzwierciedlenia energii przyjemności Krsny są tak dobre jak Sam Krsna.

    Pełne ekspansje osoby Krsny zwane są vaibhava-vilasa i vaibhava-prakaśa, i podobnie opisane są ekspansje Radhy. Boginie szczęścia są vaibhava-vilasa, a królowe są vaibhava prakaśa Radharani. Osobiste towarzyszki Radharani, dziewczęta Vrajy, są bezpośrednimi ekspansjami Jej ciała. Jako ekspansje Jej osobowej formy i transcendentalnego usposobienia, są one pośredniczkami różnego rodzaju wymiany miłości w rozrywkach Pana Krsny, pod najwyższym zwierzchnictwem Śrimati Radharani. W transcendentalnym królestwie przyjemność jest w pełni doznawana w różnorodności. Wybujałość transcendentalnego smaku wzmaga się poprzez obcowanie z większą ilością osób, podobnych Radharani, które również znane są jako gopi albo sakhi. Rozmaitość niezliczonych ukochanych jest źródłem rozkoszy dla Śri Krsny, tak więc te ekspansje Śrimati Radharani są konieczne do zwiększenia mocy przyjemności Śri Krsny. Transcendentalna wymiana miłości pomiędzy Nimi jest doskonałością rozrywek Vrndavany. Poprzez te ekspansje Jej osobistego ciała, Śrimati Radharani pomaga Panu Krsnie rozkoszować się tańcem rasa i innymi podobnymi czynnościami. Śrimati Radharani, będąc centralnym płatkiem kwiatu rasa-lila, znana jest również pod imionami wymienionymi w poniższych wersetach.

Adi 04.82    Radha jest tą, która dostarcza przyjemności Govindzie i jest również tą, która Go urzeka. Jest Ona dla Govindy wszystkim i jest koronnym klejnotem wszystkich Jego ukochanych.
Adi 04.83    "Transcendentalna bogini Śrimati Radharani jest bezpośrednim dopełnieniem Pana Śri Krsny. Jest Ona centralną postacią dla wszystkich bogiń szczęścia. Posiada wszelki urok, by urzekać wszechatrakcyjną Osobę Boga. Jest najważniejszą mocą wewnętrzną Pana."

Adi 04.83  Znaczenie: Jest to werset z Brhad-gautamiya-tantry.

Adi 04.84    "Devi" oznacza "błyszcząca i najpiękniejsza". Albo też znaczy "piękna siedziba wielbienia i miłosnych zabaw Pana Krsny."
Adi 04.85    "Krsnamayi" oznacza "ta, której wnętrzem i zewnętrzem jest Pan Krsna". Widzi Ona Pana Krsnę wszędzie, gdzie tylko rzuci Swe spojrzenie.
Adi 04.86    Albo też jest Ona tożsama z Panem Krsną, gdyż jest ucieleśnieniem smaków miłości. Energia Pana Krsny jest z Nim tożsama.

Adi 04.86  Znaczenie: Krsnamayi ma dwa różne znaczenia. Krsnamayi nazywana jest osoba, która zawsze myśli o Krsnie wewnątrz i na zewnątrz i która zawsze pamięta jedynie Krsnę, bez względu na to, gdzie się udaje i bez względu na to, co widzi. A ponieważ osobowość Krsny jest pełna miłości, wobec tego Jego energia miłości, Radharani, nie będąc różną od Niego, również nazywana jest krsnamayi.

Adi 04.87    Jej wielbienie [aradhana] polega na spełnianiu pragnień Pana Krsny. Dlatego Purany nazywaj Ją Radhiką.

Adi 04.87  Znaczenie: Imię Radha wywodzi się z rdzenia słowa aradhana, które oznacza "wielbienie". Dlatego osoba, która przewyższa wszystkich w wielbieniu Krsny, może być nazywana Radhiką, największą służką.

Adi 04.88    "Wiernie wielbiła Ona Osobę Boga. Dlatego Pan Govinda, zadowolony z Niej, zabrał Ją w odosobnione miejsce, zostawiając nas wszystkie."

Adi 04.88  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.30.28).

Adi 04.89    Zatem Radha jest parama-devata, najwyższą boginią, i zasługuje na uwielbienie każdego. Jest opiekunką wszystkich i jest matką całego wszechświata.
Adi 04.90    Wyjaśniłem już znaczenie słowa "sarva-laksmi". Radha jest oryginalnym źródłem wszystkich bogiń szczęścia.
Adi 04.91    "Sarva-laksmi" oznacza także, że w pełni reprezentuje Ona sześć bogactw Krsny. Zatem jest Ona najwyższą energią Pana Krsny.
Adi 04.92    Słowo "sarva-kanti" oznacza, że Jej ciało jest siedzibą wszelkiego piękna i blasku. Wszystkie laksmi czerpią swe piękno z Niej.
Adi 04.93    "Kanti" może również znaczyć "wszelkie pragnienia Pana Krsny". Wszystkie pragnienia Pana Krsny spoczywają w Śrimati Radharani.
Adi 04.94    Śrimati Radhika spełnia wszystkie pragnienia Pana Krsny. Takie jest znaczenie "sarva-kanti".
Adi 04.95    Pan Krsna urzeka świat, lecz Śri Radha urzeka nawet Jego. Dlatego jest Ona najwyższą ze wszystkich bogiń.
Adi 04.96    Śri Radha jest pełną mocą, a Pan Krsna jest właścicielem pełnej mocy. Jak dowodzą tego pisma objawione, nie ma pomiędzy Nimi różnicy.
Adi 04.97    W istocie są Oni tym samym, tak jak nierozdzielne jest piżmo od jego zapachu czy jak tożsamym jest ogień i jego ciepło.
Adi 04.98    Tak więc Radha i Pan Krsna są jednym, jednakże przyjęli dwie formy, by rozkoszować się smakami rozrywek.
Adi 04.99-100    By szerzyć prema-bhakti [służbę oddania w miłości do Boga], Krsna pojawił się jako Śri Krsna Caitanya, przyjmując nastrój i cerę Śri Radhy. W ten sposób wyjaśniłem znaczenie piątego wersetu.
Adi 04.101    Przed wyjaśnieniem wersetu szóstego, najpierw napomknę o jego znaczeniu.
Adi 04.102    Pan przyszedł, by propagować sankirtan. Jak już o tym wspomniałem, jest to cel zewnętrzny.
Adi 04.103    Istnieje główna przyczyna pojawienia się Pana Krsny, i wyrasta ona z Jego zaangażowań w roli głównego podmiotu radości wymiany miłości.
Adi 04.104    Najbardziej poufny powód jest potrójny. Wyjawił go Svarupa Damodara.
Adi 04.105    Svarupa Gosani jest najbardziej poufnym towarzyszem Pana. Dlatego zna dobrze wszystkie te tematy.

Adi 04.105  Znaczenie: Zanim Pan przyjął wyrzeczony porządek życia, porządek ten pragnął przyjąć Purusottama Bhattacarya, mieszkaniec Navadvipy. Dlatego opuścił dom i udał się do Benares, gdzie przyjął pozycję brahmacaryi od sannyasina Mayavadi. Kiedy został brahmacarinem, otrzymał imię Śri Damodara Svarupa. Wkrótce potem opuścił Benares, nie przyjmując sannyasy, i udał się do Nilacala, Jagannatha Puri, gdzie przebywał Pan Caitanya. Tam spotkał Caitanyę Mahaprabhu i poświęcił swe życie służbie dla Pana. Został sekretarzem Pana Caitanyi i Jego bezustannym towarzyszem. Zwykł on zwiększać moc przyjemności Pana, śpiewając odpowiednie pieśni, które były bardzo doceniane. Svarupa Damodara rozumiał tajemną misję Pana Caitanyi i to jedynie dzięki jego łasce wszyscy bhaktowie Pana Caitanyi mogli poznać prawdziwy cel Pana.

    Svarupa Damodara został zidentyfikowany jako Lalitadevi, druga ekspansja Radharani. Jednakże autorytatywna Gaura-ganoddeśa-dipika Kavi-karnapury opisuje Svarupę Damodarę jako tę samą Viśakhadevi, która służy Panu na Goloce Vrndavanie. Zatem należy zrozumieć, że Śri Svarupa Damodara jest bezpośrednią ekspansją Radharani, która pomaga Panu doświadczać postawy Radharani.

Adi 04.106    Serce Pana Caitanyi jest obrazem emocji Śri Radhiki. Toteż bezustannie powstają w nim uczucia przyjemności i bólu.

Adi 04.106  Znaczenie: Serce Pana Caitanyi było pełne uczuć Śrimati Radharani i również przypominał Ją Swym wyglądem. Svarupa Damodara wyjaśnił Jego postawę jako radha-bhava-murti, postawę Radharani. Ten, kto angażuje się w zadowalanie zmysłów na platformie materialnej, prawie nie jest w stanie zrozumieć radha-bhavy, lecz zrozumieć może ją ten, kto nie domaga się zadowalania zmysłów. Radha-bhavę należy poznawać od Gosvamich, tych, którzy prawdziwie kontrolują zmysły. Z takich autoryzowanych źródeł wiadomo, że postawa Śrimati Radharani jest najwyższą doskonałością miłości małżeńskiej, która jest najwyższym z pięciu transcendentalnych smaków i jest pełną doskonałością miłości do Krsny.

    Te transcendentalne sprawy można rozumieć na dwóch platformach. Jedna jest zwana wzniosłą, a druga jest zwana niezwykle wzniosłą. Formą wzniosłą są sprawy miłosne przejawione w Dvarace. Pozycja nadzwyczaj wzniosła osiągana jest w manifestacjach rozrywek Vrndavany. Postawa Pana Caitanyi jest z pewnością nadzwyczaj wzniosła.

    Z życia Śri Caitanyi Mahaprabhu, inteligentna osoba zaangażowana w czystą służbę oddania może zrozumieć, że zawsze przeżywał On wewnątrz Siebie rozłąkę z Krsną. W tej rozłące czasami czuł, że odnalazł Krsnę i raduje się spotkaniem z Nim. Znaczenie tej rozłąki i spotkania jest bardzo specyficzne. Jeśli ktoś usiłuje zrozumieć wzniosłą pozycję Pana Caitanyi, nie wiedząc o tym, z pewnością zrozumie ją niewłaściwie. Najpierw trzeba całkowicie się zrealizować. W przeciwnym razie można błędnie uznać Pana za nagara, czyli cieszącego się dziewczętami Vrajy, i w ten sposób popełnić błąd rasabhasy, czyli zrozumienia pokrywającego się częściowo.

Adi 04.107    W końcowej części Jego rozrywek, Pana Caitanyę ogarnęło szaleństwo rozłąki z Panem Krsną. Jego zachowanie było niewłaściwe i mówił jak szalony.

Adi 04.107  Znaczenie: Pan Caitanya przejawił najwyższy stan uczuć bhakty przeżywającego rozłąkę z Panem. Pokaz ten był bardzo wzniosły, ponieważ był On całkowicie doskonały w Swych uczuciach rozłąki. Materialiści nie są jednakże w stanie tego zrozumieć. Czasami materialistyczni uczeni sądzą, że był On chory albo szalony. Ich problem polega na tym, że zawsze angażują się w materialne zadowalanie zmysłów i nigdy nie są w stanie zrozumieć uczuć bhaktów i Pana. Materialiści są najbardziej odrażający w swych ideach. Sądzą, że swymi zmysłami mogą bezpośrednio czerpać przyjemność z postrzegalnych przedmiotów fizycznych i że podobnie mogą postępować z transcendentalnymi cechami Pana Caitanyi. Lecz Pan rozumiany jest jedynie wówczas, gdy postępuje się zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Gosvamich, na czele ze Svarupą Damodarą. Takie autoryzowane osoby jak Svarupa Damodara czy sześciu Gosvamich nigdy nie prezentują takich doktryn jak nadiya-nagari, klasa tzw. bhaktów. Idee gauranga-nagari są jedynie wymysłem i są całkowicie na platformie mentalnej.

Adi 04.108    Tak jak Radhika oszalała na widok Uddhavy, tak Pan Caitanya dzień i noc szalał z powodu rozłąki.

Adi 04.108  Znaczenie: Ci, którzy przyjęli schronienie lotosowych stóp Śri Caitanyi Mahaprabhu, mogą zrozumieć, że Jego sposób wielbienia Najwyższego Pana Krsny w separacji jest prawdziwym wielbieniem Pana. Kiedy uczucie separacji staje się bardzo intensywne, osiąga się etap spotkania ze Śri Krsną.

    Tzw. bhaktowie, jak sahajiya, tanio wyobrażają sobie, że spotykają się z Krsną we Vrndavanie. Myślenie takie może być pożyteczne, lecz w rzeczywistości spotkanie z Krsną możliwe jest poprzez postawę rozłąki nauczaną przez Śri Caitanyę Mahaprabhu.

Adi 04.109    W nocy, pogrążony w smutku, mówił bezładnie otaczając ramionami szyję Svarupy Damodary. Wylewał Swe serce w ekstatycznej inspiracji.
Adi 04.110    Kiedykolwiek w Jego sercu powstał określony sentyment, Svarupa Damodara zadowalał Go śpiewając pieśni czy recytując wersety tej samej natury.
Adi 04.111    Zanalizowanie tych rozrywek nie jest konieczne teraz. Później opiszę je szczegółowo.
Adi 04.112    Poprzednio we Vrajy Pan Krsna przejawił trzy okresy, mianowicie dzieciństwo, wiek chłopięcy i wiek młodzieńczy. Szczególne znaczenie ma Jego wiek młodzieńczy.
Adi 04.113    Uczucie rodzicielskie uczyniło Jego dzieciństwo bogatym. Jego wiek chłopięcy spędzony z przyjaciółmi był pełen sukcesu.
Adi 04.114    W młodości skosztował esencji rasy, spełniając Swe pragnienia w rozrywkach takich jak taniec rasa ze Śrimati Radhiką i innymi gopi.
Adi 04.115    W Swej młodości Pan Krsna, dzięki Swym rozrywkom erotycznej miłości takim jak taniec rasa, uczynił pełnymi sukcesu wszystkie trzy okresy Swego wieku oraz cały wszechświat.
Adi 04.116    "W Swej młodości Pan Madhusudana oddawał się rozrywkom podczas jesiennych nocy pośród podobnych klejnotom dojarek. W ten sposób rozproszył wszelkie niedole świata."

Adi 04.116  Znaczenie: Jest to werset z Visnu Purany (5.13.60).

Adi 04.117    "Relacjonując Ich miłosne czyny z poprzedniej nocy, Pan Krsna sprawił, że Śrimati Radharani zamknęła oczy ze wstydu przed Swymi przyjaciółkami. Wówczas ukazał szczyt sprytu, rysując na Jej piersiach delfiny oddające się różnego rodzaju zabawom. W ten sposób - oddając się w zaroślach rozrywkom ze Śri Radhą i Jej przyjaciółkami - Pan Hari uczynił Swoją młodość pełną sukcesu."

Adi 04.117  Znaczenie: Jest to werset z Bhakti-rasamrta-sindhu (2.1.231) Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.118    "O Paurnamasi, gdyby Pan Hari nie zstąpił do Mathury ze Śrimati Radharani, to całe stworzenie - a szczególnie Kupidyn, półbóg miłości - byłoby bezużyteczne."

Adi 04.118  Znaczenie: Jest to werset wypowiedziany przez Śri Vrndadevi w Vidagdha-madhava (7.3) Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.119-120    Nawet chociaż Pan Krsna, siedziba wszystkich smaków, poprzednio w ten sposób żuł esencję smaków miłości, mimo to nie był w stanie spełnić trzech pragnień, chociaż czynił wysiłki, by ich skosztować.
Adi 04.121    Wyjaśnię Jego pierwsze pragnienie. Krsna mówi: "Ja jestem pierwotną przyczyną wszystkich ras.
Adi 04.122    "Jestem pełen duchowej prawdy i zbudowany jestem z pełnej radości, ale miłość Śrimati Radharani doprowadza Mnie do szaleństwa.
Adi 04.123    "Nie znam mocy miłości Radhy, którą zawsze Mnie oszałamia."
Adi 04.124    "Miłość Radhiki jest Moim nauczycielem, a Ja jestem Jej tańczącym uczniem. Jej prema sprawia, że tańczę różne niezwykłe tańce."

Adi 04.125    "O moja ukochana przyjaciółko Vrndo, skąd pochodzisz?"

          "Pochodzę ze stóp Śri Hari."

         "Gdzie On jest?"

         "W lesie na brzegu Radhakundy."

         "Co tam robi?"

         "Uczy się tańca."

         "Kto jest Jego mistrzem?"

         "Twój obraz, Radho, ujawniając się wszędzie w każdym drzewie i pnączu, posuwa się niczym wprawny tancerz i sprawia, że On tańczy za nim."

 

Adi 04.125  Znaczenie: Jest to werset z Govinda-lilamrty (8.77) Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego.

Adi 04.126    "Bez względu na to, jaką przyjemność otrzymuję smakując Mą miłość do Śrimati Radharani, smak, którym rozkoszuje się Ona poprzez Swą miłość do Mnie, jest dziesięć milionów razy większy.
Adi 04.127    "Tak jak Ja jestem siedzibą wzajemnie sprzecznych cech, tak również miłość Radhy jest zawsze pełna podobnych sprzeczności.
Adi 04.128    "Miłość Radhy jest wszechprzenikająca, nie pozostawiając miejsca na ekspansje. Lecz mimo to bezustannie rozszerza się.
Adi 04.129    "Z pewnością nic nie przewyższa Jej miłości. Lecz Jej miłość jest pozbawiona dumy. To jest oznaką jej wielkości.
Adi 04.130    "Nie ma nic czystszego od Jej miłości. Lecz zachowanie Jej miłości jest zawsze przewrotne i oszukańcze."
Adi 04.131    "Wszelka chwała miłości Radhy do Krsny, wroga demona Mury. Chociaż jest ona wszechprzenikająca, wydaje się zwiększać w każdej chwili. Chociaż jest ważna, jest pozbawiona dumy. I chociaż jest czysta, zawsze jest pełna dwulicowości."

Adi 04.131  Znaczenie: Jest to werset z Dana-keli-kaumudi (2) Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.132    "Śri Radhika jest najwyższą siedzibą tej miłości, a Ja jestem jej jedynym obiektem.
Adi 04.133    "Ja rozkoszuję się szczęściem, do którego ma prawo obiekt miłości. Lecz przyjemność Radhy, siedziby tej miłości, jest dziesięć milionów razy większa.
Adi 04.134    "Mój umysł ugania się za smakiem przyjemności doświadczanej przez tę siedzibę, lecz pomimo najlepszych starań, nie jestem w stanie jej skosztować. W jaki sposób mogę jej skosztować?
Adi 04.135    "Jeśli kiedyś będę mógł stać się siedzibą tej miłości, jedynie wówczas będę mógł skosztować jej radości."

Adi 04.135  Znaczenie: Visaya i aśraya są dwoma ważnymi słowami odnoszącymi się do wymiany pomiędzy Krsną i Jego bhaktą. Bhakta jest zwany aśraya, a jego ukochany, Krsna, jest visaya. Wymiana miłości pomiędzy aśraya i visaya obejmuje różne składniki, które znane są jako vibhava, anubhava, sattvika i vyabhicari. Vibhava dzieli się na dwie kategorie: alambana i uddipana. Alambanę można dalej podzielić na aśrayę i visayę. W miłosnych sprawach Radhy i Krsny, Radharani jest aspektem aśraya, a Krsna - visaya. Transcendentalna świadomość Pana mówi Mu: "Ja jestem Krsną i doświadczam przyjemności jako visaya. Przyjemność doświadczana przez Radharani, aśraya, jest wielokrotnie większa od przyjemności odczuwanej przeze Mnie." Więc aby doświadczyć przyjemności kategorii aśraya, Pan Krsna pojawił się jako Śri Caitanya Mahaprabhu.

Adi 04.136    Myśląc w ten sposób, Pan Krsna był ciekaw smaku tej miłości. Gorące pragnienie tej miłości coraz bardziej płonęło w Jego sercu.
Adi 04.137    To jest jedno pragnienie. Teraz posłuchajcie o innym. Widząc Swe własne piękno, Pan Krsna zaczął się zastanawiać.
Adi 04.138    "Moja słodycz jest wspaniała, nieskończona i pełna. Nikt w trzech światach nie znajduje jej granic.
Adi 04.139    "Jedynie Radhika, dzięki mocy Swej miłości, rozkoszuje się całym nektarem Mej słodyczy.
Adi 04.140    "Chociaż miłość Radhy jest czysta jak zwierciadło, jej czystość zwiększa się w każdej chwili.
Adi 04.141    "Moja słodycz również nie ma miejsca na ekspansję, jednakże błyszczy przed tym lustrem w coraz to nowszym pięknie.
Adi 04.142    "Istnieje bezustanne współzawodnictwo pomiędzy Mą słodyczą a zwierciadłem miłości Radhy. Obie bezustannie zwiększaj się, lecz żadna nie doznaje porażki.
Adi 04.143    "Moja słodycz cały czas się odnawia. Bhaktowie kosztują jej odpowiednio do swej własnej miłości.
Adi 04.144    "Kiedy widzę Moją słodycz w lustrze, kusi Mnie, by jej skosztować, lecz nie jestem w stanie tego zrobić.
Adi 04.145    "Kiedy zastanawiam się nad sposobem skosztowania jej, przekonuję się, że pragnę pozycji Radhiki."

Adi 04.145  Znaczenie: Atrakcyjność Krsny jest wspaniała i nieograniczona. Nikt nie może znać jej końca. Takim jej rozmiarem może rozkoszować się jedynie Śrimati Radharani ze Swej pozycji w kategorii aśraya. Zwierciadło transcendentalnej miłości Śrimati Radharani jest doskonale czyste, jednakże zdaje się być coraz bardziej przejrzyste w transcendentalnej metodzie poznawania Krsny. W zwierciadle serca Radharani transcendentalne cechy Krsny zdają się być coraz nowszymi i świeższymi. Innymi słowy, atrakcja Krsny zwiększa się proporcjonalnie do zrozumienia Śrimati Radharani. Każde stara się przewyższyć drugie. Żadne nie chce doznać porażki w zwiększaniu nasilenia miłości. Pragnąc zrozumieć postawę Radharani w nasileniu miłości, Pan Krsna pojawił się jako Śri Caitanya Mahaprabhu.

Adi 04.146    "Kto manifestuje więcej słodyczy niż Ja, słodyczy, której nigdy wcześniej nie doświadczono i która wszystkich wprawia w zdumienie? Niestety, Ja Sam - z umysłem oszołomionym na widok tego piękna - gwałtownie pragnę cieszyć się nim tak jak Śrimati Radharani."

Adi 04.146  Znaczenie: Jest to werset z Lalita-madhavy (8.34) Śrila Rupy Gosvamiego. Został wypowiedziany przez Pana Krsnę, kiedy ujrzał On piękno własnego odbicia w wysadzanej klejnotami fontannie Dvaraki.

Adi 04.147    Piękno Krsny ma jedną naturalną moc: wzrusza serca wszystkich mężczyzn i kobiet, począwszy od Samego Pana Krsny.
Adi 04.148    Wszystkie umysły zostają urzeczone, słuchając Jego słodkiego głosu i fletu czy widząc Jego piękno. Nawet Sam Pan Krsna czyni wysiłki, by skosztować tej słodyczy.
Adi 04.149    Pragnienie tego, kto zawsze pije nektar tej słodyczy, nigdy nie zostaje zaspokojone. Raczej zwiększa się ono bezustannie.
Adi 04.150    Osoba taka, będąc nieusatysfakcjonowaną zaczyna znieważać Pana Brahmę mówiąc, że nie zna on sztuki tworzenia i jest po prostu niedoświadczony.
Adi 04.151    Nie obdarzył nas milionami oczu do oglądania Krsny. Dał nam tylko dwoje oczu i nawet te oczy mrugają. Jak więc będę mogła oglądać piękną twarz Krsny?
Adi 04.152    [Gopi mówią] "O Krsno, kiedy udajesz się do lasu podczas dnia i nie widzimy Twojej słodkiej twarzy, otoczonej pięknymi kręconymi włosami, połowa sekundy zdaje się być całym wiekiem. A stworzyciela, który umieścił powieki na oczach, których używamy do oglądania Ciebie, uważamy po prostu za głupca."

Adi 04.152  Znaczenie: Jest to werset wypowiedziany przez gopi i znajdujący się w Śrimad-Bhagavatam (10.31.15).

Adi 04.153    "Po długiej rozłące gopi ujrzały Swego ukochanego Krsnę na Kuruksetrze. Swymi oczyma objęły Go w swych sercach i zapewniły Mu bezpieczeństwo, doznając tak intensywnej radości, jakiej nie osiągają nawet doskonali yogini. Gopi przeklinały stwórcę za stworzenie powiek, które przeszkadzały ich wizji."

Adi 04.153  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.82.40).

Adi 04.154    Nie ma większej doskonałości dla oczu, niż oglądanie Krsny. Ktokolwiek Go widzi, jest w istocie najbardziej szczęśliwy.
Adi 04.155    [Gopi mówią:] "O przyjaciółki, z pewnością szczęśliwe są oczy, które oglądają piękne twarze synów Nandy Maharajy. Kiedy ci dwaj synowie udają się do lasu, otoczeni przez przyjaciół, prowadząc przed Sobą krowy, przykładają flety do Swych ust i z miłością patrzą na mieszkańców Vrndavany. Sądzimy, że dla istot, które mają oczy, nie ma wspanialszego obiektu wzroku."

Adi 04.155  Znaczenie: Jeśli ktoś jest wystarczająco szczęśliwy, może oglądać Krsnę bezustannie, tak jak gopi. Brahma-samhita mówi, że mędrcy, którzy posmarowali swe oczy maścią czystej miłości, mogą bezustannie oglądać formę Śyamasundary (Krsny) w głębi swoich serc. Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.21.7) śpiewany był przez gopi na początku pory śarat.

Adi 04.156    [Kobiety Mathury mówią] "Jakie wyrzeczenia spełniały gopi? Swymi oczyma zawsze piją nektar twarzy Pana Krsny, nektar, który jest esencją wdzięku i nie ma sobie równego czy wyższego od siebie. Ten wdzięk jest jedyną siedzibą piękna, sławy i bogactwa. Jest on doskonały sam w sobie, zawsze świeży i niezwykle rzadki."

Adi 04.156  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.44.14) wypowiedziały kobiety Mathury, kiedy ujrzały Krsnę i Balaramę na arenie razem z największymi zapaśnikami króla Kamsy, Mustiką i Canurą.

Adi 04.157    Słodycz Pana Krsny jest bezprzykładna i taka też jest jej siła. Po prostu słuchając o takim pięknie, umysł zostaje poruszony.
Adi 04.158    Pan Krsna Sam urzeczony jest własnym pięknem, lecz ponieważ nie może radować się nim w pełni, Jego umysł jest bardzo zasmucony.
Adi 04.159    Jest to opis Jego drugiego pragnienia. Teraz, proszę, posłuchajcie, jak opiszę trzecie.
Adi 04.160    Ta konkluzja rasy jest bardzo głęboka. Jedynie Svarupa Damodara wie o niej wiele.
Adi 04.161    Każdy, kto twierdzi, że ją zna, musiał usłyszeć o niej od niego, gdyż on był najbliższym towarzyszem Pana Caitanyi Mahaprabhu.
Adi 04.162    Miłość gopi nazywana jest rudha-bhava. Jest czysta i nieskazitelna. Nigdy nie jest pożądaniem.

Adi 04.162  Znaczenie: Jak już zostało wyjaśnione, pozycja gopi w ich miłosnych sprawach z Krsną jest transcendentalna. Ich uczucie nazywane jest rudha-bhavą. Chociaż pozornie wydaje się być pospolitym seksem, nie należy mylić go ze zwykłą miłością seksualną, gdyż jest to czysta i nieskażona miłość Boga.

Adi 04.163    "Czysta miłość gopi zasłynęła jako 'pożądanie'. Drodzy bhaktowie Pana, na czele ze Śri Uddhavą pragną skosztować tej miłości."

Adi 04.163  Znaczenie: Jest to werset z Bhakti-rasamrta-sindhu ( 1.2.285, 286).

Adi 04.164    Pożądanie i miłość mają różne cechy, tak jak żelazo i złoto mają różną naturę.

Adi 04.164  Znaczenie: Należy starać się rozróżniać pomiędzy miłością seksualną a czystą miłością, gdyż należą one do różnych kategorii i jest pomiędzy nimi przepaścista różnica. Różnica ta jest tak duża jak pomiędzy żelazem i złotem.

Adi 04.165    Pragnienie zadowalania własnych zmysłów jest zwane kamą [pożądaniem], ale pragnienie zadowolenia zmysłów Pana Krany jest premą [miłością].

Adi 04.165  Znaczenie: Pisma objawione opisują czystą miłość w ten sposób:

 

sarvatha dhvamsa-rahitam    saty api dhvamsa-karane

yad bhava-bandhanam yunoh    sa prema parikirtitah

 

"Jeśli istnieje wystarczający powód do rozwiązania związku małżeńskiego, jednakże takie rozwiązanie nie następuje, to taki związek intymnej miłości jest zwany czystym."

    Podległe gopi przywiązane były do Krsny w takiej czystej miłości. Dla nich nie było kwestii miłości seksualnej opartej na zadowalaniu zmysłów. Ich jedynym zajęciem w życiu było dbanie o to, by Krsna był szczęśliwy pod każdym względem, bez względu na ich własne osobiste interesy. Poświęciły swe dusze jedynie dla zadowolenia Osoby Boga, Śri Krsny. Pomiędzy gopi i Krsną nie było nawet najmniejszego śladu miłości seksualnej.

    Autor Śri Caitanya-caritamrty autorytatywnie stwierdza, że miłość seksualna jest sprawą osobistego zadowalania zmysłów. Wszystkie regulujące zasady w Vedach odnoszące się do pragnień popularności, ojcostwa, zamożności itd. są różnymi fazami zadowalania zmysłów. Działanie dla zadowalania zmysłów może być spełniane pod płaszczykiem dobroczynności publicznej, nacjonalizmu, religii, altruizmu, kodów etycznych, kodów biblijnych, wskazówek zdrowotnych, działania dla przyjemności, wstydliwości, tolerancji, osobistego komfortu, wyzwolenia z materialnej niewoli, postępu, uczucia rodzinnego czy strachu przed społecznym ostracyzmem czy państwową karą, ale te wszystkie kategorie są różnymi działami jednej rzeczy - zadowalania zmysłów. Wszystkie takie dobre czyny spełniane są zasadniczo dla własnego zadowalania zmysłów, gdyż nikt nie jest w stanie poświęcić swego własnego interesu spełniając te wielce reklamowane zasady moralne i religijne. Ale ponad tym wszystkim jest transcendentalny stan, w którym ktoś uważa się po prostu za wiecznego sługę Krsny, absolutnej Osoby Boga. Wszelkie czyny spełniane w tym nastroju służenia zwane są czystą miłością do Boga, ponieważ spełniane są dla całkowitej przyjemności zmysłów Śri Krsny. Jednakże jakikolwiek czyn spełniany w celu cieszenia się jego owocami czy rezultatami jest aktem zadowalania zmysłów. Czyny takie widoczne są czasami w formach wulgarnych, a czasami subtelnych.

Adi 04.166    Celem pożądania jest jedynie przyjemność własnych zmysłów. Ale miłość dostarcza przyjemności Panu Krsnie, i dlatego ma wielką moc.
Adi 04.167-169    Dla służenia Panu Krsnie gopi porzuciły wszystko, co jest bardzo trudno porzucić - społeczne zwyczaje, zalecenia pism świętych, wymagania cielesne, działanie karmiczne, wstydliwość, cierpliwość, cielesną przyjemność, zadowalanie zmysłów i ścieżkę varnaśrama-dharmy, jak również własnych krewnych i ich karcenie i łajanie. Pełnią dla Niego służbę miłości dla Jego przyjemności.
Adi 04.170    To zwane jest mocnym przywiązaniem do Pana Krsny. Jest ono nieskazitelnie czyste, jak czysta tkanina bez plamy.

Adi 04.170  Znaczenie: Autor Śri Caitanya-caritamrty radzi wszystkim, by porzucili wszelkie czynności zadowalania zmysłów i, niczym gopi, całkowicie zjednoczyli się z wolą Najwyższego Pana. Taka jest ostateczna instrukcja Krsny w Bhagavad-gicie. Powinniśmy być gotowi zrobić wszystko dla zadowolenia Pana, nawet ryzykując pogwałceniem zasad wedyjskich czy praw etycznych. Taki jest standard miłości Boga. Takie czyny w czystej miłości Boga są tak nieskazitelne jak czyste płótno, które zostało całkowicie wyprane. Śrila Bhaktivinoda Thakura ostrzega nas w związku z tym, że nie powinniśmy błędnie sądzić, iż idea porzucenia wszystkiego oznacza również porzucenie koniecznych obowiązków związanych z ciałem i umysłem. Nawet takie obowiązki nie są zadowalaniem zmysłów, jeśli podejmowane są w duchu służby dla Krsny.

Adi 04.171    Zatem pożądanie i miłość są całkiem odmienne. Pożądanie jest jak gęsta ciemność, ale miłość jest jak jasne słońce.
Adi 04.172    Miłość gopi nie jest splamiona nawet odrobiną pożądania. Ich związek z Krsną jest jedynie dla Jego przyjemności.
Adi 04.173    "O ukochany! Twe lotosowe stopy są tak miękkie, że kiedy kładziemy je łagodnie na nasze piersi, boimy się, że zostaną zranione. Ty jesteś jedyną podporą naszego życia. Nasze umysły są przepełnione niepokojem, że kamyki mogą ranić Twe delikatne stopy, gdy spacerujesz po leśnej ścieżce."

Adi 04.173  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.31.19) został wypowiedziany przez gopi, kiedy Krsna opuścił je w środku rasa-lila.

Adi 04.174    Gopi nie dbają o swą własną przyjemność czy ból. Celem ich wszystkich fizycznych i umysłowych czynności jest sprawienie radości Panu Krsnie.
Adi 04.175    Dla Krsny wyrzekają się wszystkiego. Mają czyste przywiązanie do sprawiania przyjemności Krsnie.
Adi 04.176    "O Moje ukochane gopi, porzuciłyście dla Mnie swych krewnych, zwyczaje społeczne i zalecenia pism świętych. Zniknąłem wam sprzed oczu jedynie po to, by zwiększyć waszą koncentrację na Mnie. Ponieważ zniknąłem dla waszego dobra, nie powinnyście być ze Mnie niezadowolone."

Adi 04.176  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.32.21) został wypowiedziany przez Krsnę, kiedy powrócił On na arenę rasa-lila.

Adi 04.177    Wcześniej Krsna obiecał, że będzie odwzajemniał się Swym bhaktom odpowiednio do sposobu, w jaki Go wielbią.
Adi 04.178    "Kiedy Moi bhaktowie podporządkowują się Mnie, nagradzam ich odpowiednio. Każdy podąża Moją ścieżką pod każdym względem, o synu Prthy."

Adi 04.178  Znaczenie: Krsna nigdy nie był niewdzięczny gopi, lecz jak oznajmia to Arjunie w tym wersecie Bhagavad-gity (4.11), odwzajemnia się bhaktom proporcjonalnie do ich transcendentalnej służby miłości, którą pełnią dla Niego. Każdy podąża ścieżką prowadzącą do Niego, ale na tej ścieżce są różne stopnie postępu i Pan realizowany jest proporcjonalnie do zaawansowania danej osoby. Ścieżka jest jedna, lecz postęp w zbliżaniu się do ostatecznego celu jest różny, i dlatego również różna jest proporcja realizacji tego celu - absolutnej Osoby Boga. Gopi osiągnęły najwyższy cel i Pan Caitanya stwierdza, że nie ma wyższej metody wielbienia Boga ponad tą, którą praktykowały gopi.

Adi 04.179    Jak Pan Krsna przyznaje osobiście, obietnica ta została złamana przez wielbienie praktykowane przez gopi.
Adi 04.180    "O gopi, nie jestem w stanie odwzajemnić się wam za wasz nieskazitelną służbę, nawet w przeciągu życia Brahmy. Wasz związek ze Mną jest bez zarzutu. Wielbiłyście Mnie porzucając wszelkie więzy rodzinne, które jest bardzo trudno przerwać. Niech więc zatem wasze własne chwalebne czyny będą waszą zapłatą."

Adi 04.180  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.32.22) został wypowiedziany przez Samego Śri Krsnę, kiedy powrócił do gopi po usłyszeniu ich pieśni rozdzielenia.

Adi 04.181    Nie miejcie wątpliwości co do tego, że wszelkie uczucie, jakie gopi manifestują w swych ciałach, przeznaczone jest jedynie dla Pana Krsny.

Adi 04.181  Znaczenie: Pozbawiona egoizmu miłość przejawiona przez gopi nie może mieć sobie równej. Nie powinniśmy zatem błędnie rozumieć staranności gopi w ozdabianiu samych siebie. Gopi ubierały się tak pięknie, jak to tylko możliwe, aby swym widokiem uszczęśliwić Krsnę. Nie miały żadnych ukrytych pragnień. Swe ciała i wszystko, co posiadały, poświęciły służbie dla Krsny, biorąc to za pewnik, że ciała te były przeznaczone dla Jego przyjemności. Ubierały się z tą myślą, że Krsna będzie szczęśliwy widząc je i dotykając.

Adi 04.182    [Gopi myślą:] "Ofiarowałam to ciało Panu Krsnie. Jest ono Jego własnością i dostarcza Mu radości.
Adi 04.183    "Krsna znajduje przyjemność w oglądaniu i dotykaniu tego ciała." To jedynie z tego powodu dbają o czystość tych ciał i dekorują je.
Adi 04.184   "O Arjuno, nie ma większych zbiorników głębokiej miłości do Mnie niż gopi, które utrzymują swe ciała w czystości i dekorują je, uważając je za Mą własność."

Adi 04.184  Znaczenie: Werset ten wypowiedział Pan Krsna w Adi Puranie.

Adi 04.185    Jest inna wspaniała cecha emocji gopi. Jej moc przekracza zdolność pojmowania inteligencji.
Adi 04.186    Gdy gopi widzą Pana Krsnę, czerpią z tego nieograniczoną przyjemność, chociaż nie pragną takiej przyjemności.
Adi 04.187    Przyjemność, jaką rozkoszują się gopi, jest dziesięć milionów razy większa od przyjemności, jakiej doznaje Krsna na ich widok.

Adi 04.187  Znaczenie: Wspaniałe cechy gopi są poza wszelkim wyobrażeniem. Nie mają pragnienia zadowolenia siebie samych, lecz kiedy Krsna jest szczęśliwy oglądając je, szczęście Krsny czyni gopi dziesięć milionów razy szczęśliwszymi od Samego Krsny.

Adi 04.188    Gopi nie pragną własnej przyjemności, lecz mimo to ich radość rośnie. Jest to w istocie sprzeczność.
Adi 04.189    Widzę jedynie jedno rozwiązanie tej sprzeczności: radość gopi spoczywa w radości ich ukochanego Krsny.

Adi 04.189  Znaczenie: Sytuacja gopi jest zdumiewająca, gdyż chociaż nie pragnęły osobistego szczęścia, zostało im ono narzucone. Wyjaśnienie tej zawiłości jest takie, że uczucie szczęścia Śri Krsny jest ograniczone szczęściem gopi. Dlatego bhaktowie Vrndavany starają się służyć gopi, mianowicie Radharani i Jej towarzyszkom. Jeśli ktoś zyskuje łaskę gopi, z łatwością może zyskać łaskę Krsny, ponieważ Krsna natychmiast przyjmuje służbę bhakty poleconego przez gopi. Dlatego Pan Caitanya pragnął zadowolić gopi zamiast Krsnę. Lecz Jego rówieśnicy niewłaściwie Go zrozumieli i z tego powodu Pan Caitanya porzucił porządek życia rodzinnego i został sannyasinem.

Adi 04.190    Kiedy Pan Krsna widzi gopi, Jego radość się zwiększa, jak również zwiększa się Jego niezrównana słodycz.
Adi 04.191    [Gopi myślą:] "Krsna czerpie tak wiele przyjemności oglądając mnie." Taka myśl zwiększa pełnię i piękno ich twarzy i ciał.
Adi 04.192    Piękno Pana Krsny zwiększa się na widok piękna gopi. A im bardziej gopi oglądają piękno Pana Krsny, tym bardziej wzrasta ich piękno.
Adi 04.193    W ten sposób istnieje pomiędzy nimi współzawodnictwo, w którym nikt nie ponosi porażki.
Adi 04.194    Jednakże Krsna czerpie przyjemność z piękna i dobrych cech gopi. A gdy gopi widzą Jego przyjemność, ich radość rośnie.
Adi 04.195    Widzimy zatem, że radość gopi odżywia radość Pana Krsny. Z tego względu w ich miłości nieobecna jest wada pożądania.

Adi 04.195  Znaczenie: Patrząc na piękne gopi Krsna ożywia się, a to z kolei ożywia gopi, których młodzieńcze twarze i ciała kwitną. To współzawodnictwo zwiększania piękna pomiędzy gopi i Krsną, które nie zna granic, jest tak delikatne, iż czasami zwykli moraliści błędnie uważają te stosunki za czysto erotyczne. Jednakże nie ma w nich nic pospolitego, ponieważ intensywne pragnienie gopi by zadowolić Krsnę, przepełnia całą scenę czystą miłością do Boga, gdzie nie ma ani śladu seksu.

Adi 04.196    "Wielbię Pana Keśavę. Kiedy powraca On z lasu Vrajy, wielbią Go wszystkie gopi, które wspinaj się na dachy swych pałaców, i witają Go na ścieżce setkami tańczących spojrzeń i łagodnych uśmiechów. Kąciki Jego oczu, niczym wielkie czarne pszczoły, wędrują po piersiach gopi."

Adi 04.196  Znaczenie: Stwierdzenie to pojawia się w Keśavastace (8) Stava-mali, skompilowanej przez Śrila Rupę Gosvamiego.

Adi 04.197    Jest inny symptom miłości gopi świadczący o tym, że wolna jest ona od śladu pożądania
Adi 04.198    Miłość gopi odżywia słodycz Pana Krsny. A ta słodycz z kolei zwiększa ich miłość, gdyż doznają wielkiej satysfakcji.
Adi 04.199    Szczęście siedziby miłości leży w szczęściu obiektu tej miłości. Nie jest to związek oparty na pragnieniu własnej przyjemności.
Adi 04.200-201    Gdziekolwiek istnieje pozbawiona egoizmu miłość, taki jest jej styl. Rezerwuar miłości czerpie przyjemność, kiedy zadowolony jest obiekt miłości. A kiedy przyjemność płynąca z tej miłości koliduje ze służbą dla Pana Krsny, taka ekstaza budzi w bhakcie gniew.

Adi 04.200-201  Znaczenie: Jak wspomniano powyżej, gopi są zdominowanymi kochankami, a Śri Krsna jest dominującym, ukochanym. Miłość zdominowanych odżywia miłość dominującego. Gopi nie mają pragnienia osiągnięcia egoistycznej radości. Ich uczucie szczęścia było pośrednie, gdyż było uzależnione od przyjemności Krsny. Bezprzyczynowa miłość do Boga jest zawsze taka. Taka czysta miłość możliwa jest jedynie wtedy, kiedy zdominowany jest szczęśliwy dzięki szczęściu dominującego. Przykładem takiej nieskażonej miłości jest sytuacja, kiedy ukochana potępia swe pochodzące ze służby szczęście, które przeszkadza w pełnieniu jej.

Adi 04.202    "Śri Daruka nie czerpał przyjemności z ekstatycznych uczuć miłości, gdyż spowodowały one znieruchomienie jego kończyn i w ten sposób zakłóciły jego służbę - wachlowanie Pana Krsny."

Adi 04.202  Znaczenie: Jest to werset z Bhakti-rasamrta-sindhu (3.2.62).

Adi 04.203    "Lotosooka Radharani mocno potępiła ekstatyczną miłość, która wywołała potok łez zasłaniający Jej widok Govindy."

Adi 04.203  Znaczenie: Jest to również werset z Bhakti-rasamrta-sindhu (2.3.54).

Adi 04.204    Ponadto czyści bhaktowie nigdy nie porzucają miłosnej służby dla Krsny, by dążyć do własnej przyjemności poprzez pięć rodzajów wyzwolenia

Adi 04.204  Znaczenie: Czysty bhakta Krsny, który darzy Go wyłączną miłością, stanowczo odmówi przyjęcia jakiegokolwiek rodzaju wyzwolenia, począwszy od wtopienia się w ciało Pana do innych rodzajów wyzwolenia, takich jak osiągnięcie takiej samej formy, bogactwa albo siedziby i przywileju mieszkania w pobliżu Pana.

Adi 04.205    "Tak jak niebiańskie wody Gangesu płyną bez przeszkód do oceanu, tak też, gdy Moi bhaktowie po prostu słyszą o Mnie, ich umysły biegną ku Mnie, mieszkającemu w sercach wszystkich."
Adi 04.206    "Oto cechy transcendentalnej służby miłości dla Purusottamy, Najwyższej Osoby Boga: jest ona bezprzyczynowa i nic nie może jej w żaden sposób powstrzymać."
Adi 04.207    "Ponieważ Moi bhaktowie wolą Mi służyć, nie przyjmują salokyi, sarsti, sarupyi, samipyi czy jedności ze Mną - nawet jeśli ofiarowuję im tego rodzaju wyzwolenie."

Adi 04.207  Znaczenie: Te trzy wersety ze Śrimad-Bhagavatam (3.29.11-13) zostały wypowiedziane przez Pana Krsnę w formie Kapiladevy.

Adi 04.208    "Moi bhaktowie, spełniwszy swe pragnienia przez służenie Mi, nie przyjmują czterech rodzajów zbawienia, które z łatwością można osiągnąć dzięki takiej służbie. Dlaczego więc mieliby przyjmować jakąkolwiek przyjemność, która zostaje utracona z biegiem czasu?"

Adi 04.208  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (9.4.67) został wypowiedziany przez Pana w związku z opisem cech Maharajy Ambarisy. Wtopienie się w egzystencję Absolutu jest tak tymczasowe, jak życie w królestwie niebiańskim. Obie te rzeczy kontrolowane są przez czas; żadna z tych pozycji nie jest trwała.

Adi 04.209    Naturalna miłość gopi pozbawiona jest jakiegokolwiek śladu pożądania. Jest wolna od wad i jest jasna i czysta jak stopione złoto.
Adi 04.210    Gopi są pomocniczkami, nauczycielkami, przyjaciółkami, żonami, drogimi uczennicami, powiernicami i służącymi Pana Krsny.
Adi 04.211    "O Partho, mówię ci prawdę. Gopi są Moimi pomocniczkami, nauczycielkami, uczennicami, służącymi, przyjaciółkami i towarzyszkami. Nie wiem, czym nie są one dla Mnie."

Adi 04.211  Znaczenie: Jest to werset z Gopi-premamrty.

Adi 04.212    Gopi znają pragnienia Krsny i wiedzą, jak pełnić doskonałą miłosną służbę dla Jego przyjemności. Pełnią swą służbę biegle dla zadowolenia swego ukochanego.
Adi 04.213    "O Partho, gopi znają Mą wielkość, Mą służbę oddania, szacunek dla Mnie i Mą mentalność. Inni nie mogą naprawdę tego poznać."

Adi 04.213  Znaczenie: Werset ten, wypowiedziany przez Pana Krsnę do Arjuny, pochodzi z Adi Purany.

Adi 04.214    Najprzedniejszą spośród gopi jest Śrimati Radhika. Przewyższa wszystkie Swym pięknem, dobrymi cechami, szczęściem, a ponad wszystko miłością.

Adi 04.214  Znaczenie: Najbardziej wzniosłą pomiędzy wszystkimi gopi jest Śrimati Radharani. Jest Ona najpiękniejsza, najbardziej kwalifikowana i nade wszystko ma największą miłość do Krsny.

Adi 04.215    "Tak jak Radha jest droga Panu Krsnie, tak również jest Mu drogie Jej miejsce kąpieli [Radha-kunda]. Jedynie Ona jest Jego najukochańszą ze wszystkich gopi."

Adi 04.215  Znaczenie: Jest to werset z Padma Purany.

Adi 04.216    "O Partho, we wszystkich trzech systemach planetarnych najbardziej szczęśliwą jest ta Ziemia, gdyż na niej znajduje się miasto Vrndavana. A w nim najchwalebniejszymi są gopi, ponieważ pomiędzy nimi jest Moja Śrimati Radharani."

Adi 04.216  Znaczenie: Werset ten, wypowiedziany przez Pana Krsnę do Arjuny, został przytoczony z Adi Purany.

Adi 04.217    Wszystkie inne gopi pomagają zwiększyć radość rozrywek Krsny z Radharani. Gopi działają jako instrumenty Ich wzajemnej przyjemności.

Adi 04.217  Znaczenie: Powiedziane jest, że gopi dzielą się na pięć grup, mianowicie:

sakhi,

nitya-sakhi,

prana-sakhi,

priya-sakhi i

parama-prestha-sakhi.

Wszystkie posiadające jasną cerę towarzyszki Śrimati Radharani, królowej Vrndavana-dhamy, są biegłymi artystkami we wzbudzaniu erotycznych uczuć w Krsnie. Jest osiem parama-prestha-sakhich i w ekstatycznych stosunkach pomiędzy Krsną i Radhą czasami biorą one stronę Krsny, a czasami - Radharani, po to tylko, by stworzyć sytuację, w której wydaje się, że popierają jedną osobę przeciwko drugiej. To czyni wymianę smaków bardziej przyjemną.

Adi 04.218    Radha jest ukochaną towarzyszką Krsny i jest Ona bogactwem Jego życia. Bez Niej gopi nie są w stanie sprawić Mu przyjemności.
Adi 04.219    "Pan Krsna, wróg Kamsy, pozostawił inne gopi podczas tańca rasa i zabrał do Swego serca Śrimati Radharani, gdyż to Ona pomaga Panu zrealizować istotę Jego pragnień."

Adi 04.219  Znaczenie: W tym wersecie z Gita-govindy (3.1) Jayadeva Gosvami opisuje, jak Śri Krsna opuszcza rasa-lilę, by odszukać Śrimati Radharani.

Adi 04.220    Pan Caitanya pojawił się z uczuciem Radhy. Nauczał dharmy tego wieku - intonowania świętego imienia i czystej miłości Boga.
Adi 04.221    W nastroju Śrimati Radharani spełnił również Swe własne pragnienia. Taki jest główny powód Jego pojawienia się.
Adi 04.222    Pan Śri Krsna Caitanya jest Krsną [Vrajendra-kumarą], wcieleniem ras. Jest On uosobieniem erotycznej miłości.
Adi 04.223    Pojawił się w tym celu, by skosztować smaku małżeńskiego, a powodem ubocznym było szerzenie wszystkich ras.
Adi 04.224    "Moje drogie przyjaciółki, spójrzcie tylko, jak Śri Krsna raduje się porą wiosny! Z gopi obejmującymi każdą z Jego kończyn, jest niczym uosobienie erotycznej miłości. Swymi transcendentalnymi rozrywkami ożywia wszystkie gopi i całe stworzenie. Swymi miękkimi niebieskawoczarnymi ramionami i nogami, które przypominają niebieskie kwiaty lotosu, stworzył festiwal dla Kupidyna."

Adi 04.224  Znaczenie: Jest to werset z Gita-govindy (1.11).

Adi 04.225    Pan Śri Krsna Caitanya jest siedzibą rasy. Osobiście kosztował On słodyczy rasy na nieskończone sposoby.
Adi 04.226    W ten sposób zapoczątkował dharmę dla wieku Kali. Wszystkie te prawdy znane są bhaktom Pana Caitanyi.

Adi 04.226  Znaczenie: Pan Caitanya jest Samym Śri Krsną, absolutnym podmiotem radości i miłości gopi. Osobiście przyjmuje On rolę gopi, by skosztować przemożnego szczęścia transcendentalnych smaków. Pojawił się w tym nastroju, lecz jednocześnie w najbardziej fascynujący sposób propagował religijny proces dla tego wieku. Jedynie zaufani bhaktowie Śri Caitanyi Mahaprabhu są w stanie zrozumieć ten transcendentalny sekret.

Adi 04.227-28    Kłaniając się z oddaniem Advaicie Acaryi, Nityanandzie, Śrivasie Pandicie, Gadadharze, Svarupie Damodarze, Murari Gapcie, Haridasie i wszystkim innym bhaktom Śri Krsny Caitanyi - trzymam ich lotosowe stopy na mej głowie.

Adi 04.227-28  Znaczenie: Autor Śri Caitanya-caritamrty naucza nas, że jeśli naprawdę chcemy poznać Pana Caitanyę, musimy ofiarowywać nasze pełne szacunku pokłony wszystkim takim czystym zaufanym bhaktom Pana.

Adi 04.229    Dałem wskazówkę odnośnie do wersetu szóstego. Teraz posłuchajcie, a wyjawię wam znaczenie tego oryginalnego wersetu.
Adi 04.230    "Pragnąc zrozumieć chwały miłości Radharani, cudowne cechy w Nim, którymi rozkoszuje się Ona poprzez Swą miłość, i szczęście, które odczuwa realizując słodycz Jego miłości, Najwyższy Pan Hari, obdarzony bogactwem Jej emocji, pojawia się z łona Śrimati Śacidevi niczym księżyc pojawiający się z oceanu."
Adi 04.231    Nie jest rzeczą stosowną by wyjawiać te konkluzje publicznie. Lecz jeśli nie zostaną wyjawione, nikt ich nie zrozumie.
Adi 04.232    Dlatego wspomnę o nich, wyjawiając jedynie ich istotę, tak że kochający bhaktowie zrozumiej je, lecz głupcy nie będą w stanie zrozumieć.
Adi 04.233    Każdy, kto pochwycił Pana Caitanyę Mahaprabhu i Pana Nityanandę Prabhu w swym sercu, będzie szczęśliwy słuchając tych wszystkich transcendentalnych konkluzji.
Adi 04.234    Wszystkie te konkluzje są niczym nowowyrosłe gałązki drzewa mango; zawsze sprawują przyjemność bhaktom, którzy w ten sposób przypominają kukułki.
Adi 04.235    Tematów tych nie mogą przeniknąć podobni wielbłądom niewielbiciele. Dlatego moje serce przepełnia szczególna radość.
Adi 04.236    Ze strachu przed nimi nie chcę mówić, ale jeśli nie rozumieją, to cóż może być szczęśliwszego w trzech światach?
Adi 04.237    Zatem po ofiarowaniu pokłonów bhaktom, będę mówił bez wahania, by ich zadowolić.
Adi 04.238    Pewnego razu Pan Krsna rozważał w Swym sercu: "Każdy mówi, że jestem kompletnym szczęściem, pełnym wszystkich ras.
Adi 04.239    "Wszystkie światy czerpią przyjemność ze Mnie. Czy więc istnieje ktoś, kto może sprawić przyjemność Mnie?
Adi 04.240    "Przyjemność Memu umysłowi mógłby sprawić ktoś, kto ma setki razy więcej cech niż Ja.
Adi 04.241    "Niemożliwości jest znalezienie w tym świecie kogoś, kto byłby bardziej kwalifikowany niż Ja. Czuję, że jedynie Radha jest kimś, kto może sprawić Mi przyjemność.
Adi 04.242-43    "Chociaż Moje piękno pokonuje piękno dziesięciu milionów Kupidynów, chociaż jest niezrównane i nieprześcignione i chociaż dostarcza przyjemności trzem światom, to oglądanie Radharani sprawia przyjemność Mym oczom.
Adi 04.244    "Wibracje Mego transcendentalnego fletu urzekaj trzy światy, ale Śrimati Radharani zachwyca Me uszy Swymi słodkimi słowami.
Adi 04.245    "Chociaż Moje ciało napawa zapachem całe stworzenie, woń kończyn Radharani urzeka Mój umysł i serce.
Adi 04.246    "Chociaż dzięki Mnie całe stworzenie pełne jest różnych smaków, Ja Sam urzeczony jestem nektariańskim smakiem ust Śrimati Radharani.
Adi 04.247    "I chociaż Mój dotyk jest chłodniejszy od dziesięciu milionów księżyców, odświeża Mnie dotyk Śrimati Radhiki.
Adi 04.248    "Więc chociaż jestem źródłem szczęścia dla całego świata, piękno i cechy Śri Radhiki są Mym życiem i duszą.
Adi 04.249    "W ten sposób można zrozumieć Moje pełne miłości uczucia do Śrimati Radharani, lecz gdy je analizuję, zdają się być sprzecznymi.
Adi 04.250    "Moje oczy są w pełni usatysfakcjonowane, kiedy patrzę na Śrimati Radharani, lecz Ona patrząc na Mnie doznaje jeszcze większej satysfakcji.
Adi 04.251    "Podobne do dźwięku fletu szemranie ocierających się o siebie bambusów kradnie świadomość Radharani, która sądzi, że to Mój flet. I obejmuje drzewo tamala, myśląc, że to Ja.
Adi 04.252    "'Śri Krsna objął Mnie', myśli, 'Więc teraz Moje życie wypełniło się.' W ten sposób pozostaje zaabsorbowana zadowalaniem Krsny, biorąc drzewo w Swe ramiona.
Adi 04.253    "Kiedy pomyślny wietrzyk niesie do Niej zapach Mego ciała, zostaje zaślepiona miłością i próbuje unosić się w tym wietrzyku.
Adi 04.254    "Kiedy kosztuje betelu żutego przeze Mnie, pogrąża się w oceanie szczęścia i zapomina o wszystkim.
Adi 04.255    "Nawet setkami ust nie byłbym w stanie wyrazić transcendentalnej przyjemności, którą czerpie Ona z Mego towarzystwa.
Adi 04.256    "Widząc blask Jej cery po zakończeniu Naszych wspólnych rozrywek, ze szczęścia zapominam o Swej tożsamości.
Adi 04.257    "Mędrzec Bharata powiedział, że smaki kochanej i ukochanego są równe, lecz nie zna on smaków Mojej Vrndavany.

Adi 04.257  Znaczenie: Według doświadczonych seksuologów, takich jak Bharata Muni, w materialnej przyjemności seksualnej taka sama jest przyjemność kobiety i mężczyzny. Lecz w świecie duchowym związki są inne, chociaż materialni eksperci nie są tego świadomi.

Adi 04.258    "Szczęście, którego doznaję spotykając Radharani, jest setki razy większe niż szczęście czerpane ze spotkania z innymi."
Adi 04.259    "Moja droga pomyślna Radharani, Twe ciało jest źródłem wszelkiego piękna. Twoje czerwone usta są bardziej miękkie od zmysłu wiecznej słodyczy, Twoja twarz ma aromat kwiatu lotosu, Twe słodkie słowa pokonają głosy kukułki, a Twe kończyny są chłodniejsze od papki sandałowej. Kosztując Ciebie, całkowicie udekorowanej pięknymi cechami, wszystkie Me transcendentalne zmysły pogrążają się w ekstatycznej przyjemności."

Adi 04.259  Znaczenie: Werset ten, wypowiedziany przez Pana Krsnę do Radhy, został zanotowany w Lalita-madhavie (9.9) Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.260    "Jej oczy urzeczone są pięknem Pana Krsny, wroga Kamsy. Jej ciało drży z przyjemności pod wpływem Jego dotyku. Jej uszy zawsze przyciągane są do Jego słodkiego głosu, Jej nozdrza urzeczone są Jego wonią, a Jej język tęskni za nektarem Jego miękkich ust. Zwiesza Swą lotosową twarz, jedynie pozornie ćwicząc samokontrolę, lecz nie może powstrzymać zewnętrznych oznak Swej spontanicznej miłości do Pana Krsny."

Adi 04.260  Znaczenie: W ten sposób Śrila Rupa Gosvami opisuje wyraz twarzy Radharani.

Adi 04.261    "Biorąc to pod uwagę, domyślam się, że jest we Mnie jakiś nieznany smak, który kontroluje całą egzystencję urzekającej Mnie Śrimati Radharani.
Adi 04.262    "Zawsze pragnę skosztować radości, którą Radharani czerpie ze Mnie.
Adi 04.263    "Pomimo różnych wysiłków, nie byłem w stanie go skosztować. Lecz Moje pragnienie rozkoszowania się tą przyjemnością rośnie, kiedy czuję woń jej słodyczy.
Adi 04.264    "Pojawiłem się w tym świecie, by skosztować smaków. Na różne sposoby będę rozkoszował się smakami czystej miłości.
Adi 04.265    "Będę uczył służby oddania, która płynie ze spontanicznej miłości bhaktów, osobiście demonstrując ją w Mych rozrywkach.
Adi 04.266    "Lecz te trzy pragnienia nie zostały zaspokojone, gdyż nie można cieszyć się nimi w pozycji przeciwnej.
Adi 04.267    "Jeśli nie przyjmę blasku ekstatycznej miłości Śri Radhiki, nie będę w stanie spełnić tych trzech pragnień.
Adi 04.268    "Przyjmując zatem sentymenty Radharani i cerę Jej ciała, zstąpię, by spełnić te trzy pragnienia."
Adi 04.269    W ten sposób Pan Krsna podjął decyzję. Jednocześnie nadszedł czas na inkarnację wieku.
Adi 04.270    W tym czasie Śri Advaita gorliwie Go wielbił. Advaita przyciągnął Go Swym głośnym wołaniem.
Adi 04.271-72    Najpierw Pan Krsna spowodował zstąpienie Swych rodziców i zwierzchników. A wówczas Sam, z sentymentami i cerą Radhiki, niczym pełny księżyc pojawił się w Navadvipie z łona matki Śaci, które jest jak ocean czystego mleka.
Adi 04.273    Medytując o lotosowych stopach Śri Rupy Gosvamiego, w ten sposób wyjaśniłem szósty werset.
Adi 04.274    Wyjaśnienie tych dwóch wersetów [wersetu 5 i 6 Pierwszego Rozdziału] mogę poprzeć wersetem Śri Rupy Gosvamiego.
Adi 04.275    "Pragnąc skosztować bezgranicznych nektariańskich smaków miłości jednej ze Swych wielu ukochanych dziewcząt [Śri Radhy], Pan Krsna przyjął formę Pana Caitanyi. Skosztował tej miłości ukrywając Swą ciemną cerę pod Jej błyszczącą cerą koloru żółtego. Oby ten Pan Caitanya obdarzył nas Swą łask."

Adi 04.275  Znaczenie: Jest to trzeci werset drugiej Caitanyastaki pochodzącej ze Stava-mali Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 04.276    Tak więc pomyślna inwokacja, zasadnicza natura prawdy Pana Caitanyi oraz potrzeba Jego pojawienia się zostały przedstawione w sześciu wersetach.
Adi 04.277    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich łaski, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Czwartego Rozdziału Adi-lili Śri Caitanya-caritamrty, opisującego poufne powody pojawienia się Pana Caitanyi.