ROZDZIAŁ   XXI .

Bogactwo i słodycz Pana Śri Krsny

    Śrila Bhaktivinoda Thakura przedstawia następujące krótkie streszczenie Dwudziestego Pierwszego Rozdziału. W rozdziale tym Śri Caitanya Mahaprabhu obszernie opisuje Krsnalokę, niebo duchowe, Ocean Przyczyn i świat materialny składający się z niezliczonych wszechświatów. Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu opisuje spotkanie Pana Brahmy z Krsną w Dvarace i mówi o tym, jak Pan ukrócił dumę Brahmy. Jest też opis jednej z rozrywek Krsny z Brahmą. W tym rozdziale autor Caitanya-caritamrty przedstawił kilka finezyjnych poematów o rozrywkach Krsny i Jego nadzwyczajnym pięknie. Reszta rozdziału opisuje nasz intymny związek (sambandha) z Krsną.

Madhya 21.01    Składając pokłony Śri Caitanyi Mahaprabhu opiszę cząstkę Jego bogactwa i słodyczy. Jest On kimś najcenniejszym dla upadłej uwarunkowanej duszy pozbawionej wiedzy i jest jedynym schronieniem dla tych, którzy nie znają prawdziwego celu życia.
Madhya 21.02    Wszelka chwała Śri Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwała Nityanandzie Prabhu! Wszelka chwała Advaicie Acaryi! Wszelka chwała wszystkim bhaktom Śri Caitanyi Mahaprabhu!
Madhya 21.03    Śri Caitanya Mahaprabhu mówił dalej: "Wszystkie te transcendentalne formy Pana usytuowane są w niebie duchowym. Przewodzą one na duchowych planetach w tej siedzibie, lecz tych planet Vaikuntha nie można zliczyć.
Madhya 21.04    "Szerokość każdej planety Vaikuntha opisuje się jako osiem mil pomnożonych przez sto, przez tysiąc, przez dziesięć tysięcy, przez sto tysięcy i przez dziesięć milionów. Innymi słowy, każda planeta Vaikuntha rozciąga się poza naszą możliwość zmierzenia.
Madhya 21.05    "Każda planeta Vaikuntha jest bardzo rozległa i zbudowana z duchowego szczęścia. Wszyscy mieszkańcy są towarzyszami Najwyższego Pana i, tak jak Sam Pan, posiadają pełnię bogactwa. Na takiej pozycji są oni wszyscy.
Madhya 21.06    "Skoro wszystkie planety Vaikuntha znajdują się w pewnym zakątku duchowego nieba, któż może zmierzyć niebo duchowe?
Madhya 21.07    "Kształt nieba duchowego porównuje się do kwiatu lotosu. Najwyższa część tego kwiatu nazywana jest baldaszkiem, a wewnątrz niego znajduje się siedziba Krsny. Płatki duchowego kwiatu lotosu składają się z wielu planet Vaikuntha.
Madhya 21.08    "Każda planeta Vaikuntha pełna jest duchowego szczęścia, kompletnego bogactwa i przestrzeni, i na każdej mieszkają inkarnacje. Jeżeli Pan Brahma i Pan Śiva nie mogą oszacować długości i szerokości nieba duchowego i planet Vaikuntha, to jak mogą je pojąć zwykłe żywe istoty?
Madhya 21.09    "'O najpotężniejszy! O Najwyższa Osobo Boga! O Duszo Najwyższa, mistrzu wszelkich mocy mistycznych! Twoje rozrywki bezustannie odbywają się w tych światach, ale kto może ocenić, gdzie, jak i kiedy używasz Swej duchowej energii i spełniasz Swoje rozrywki? Nikt nie potrafi zrozumieć misterium tych działań.'

Madhya 21.09  Znaczenie: Werset ten jest przytoczony ze Śrimad-Bhagavatam (10.14.21).

Madhya 21.10    "Duchowe cechy Krsny także są nieograniczone. Wielkie osobistości jak Pan Brahma, Pan Śiva i czterej Kumarowie nie potrafią ocenić duchowych cech Pana.
Madhya 21.11    "'Może z czasem wielcy naukowcy będą w stanie zliczyć wszystkie atomy wszechświata, wszystkie gwiazdy i planety na niebie i wszystkie cząsteczki śniegu, lecz który z nich zliczy nieograniczone transcendentalne cechy Najwyższej Osoby Boga? Zstępuje On na powierzchnię Ziemi dla dobra wszystkich żywych istot.'

Madhya 21.11  Znaczenie: Werset ten przytoczony jest ze Śrimad-Bhagavatam (10.14.7).

Madhya 21.12    "Nie mówiąc już o Panu Brahmie, nawet Pan Ananta, który ma tysiące głów, nie mógł dotrzeć do kresu transcendentalnych cech Pana, mimo iż bezustannie opiewa ich chwały.
Madhya 21.13    "'Jeżeli ja, Pan Brahma, i twoi starsi bracia, wielcy święci oraz mędrcy, nie możemy zrozumieć granic Najwyższej Osoby Boga, który jest pełen różnorakich energii, któż inny może je pojąć? Chociaż mający tysiąc kapturów Pan Śesa stale śpiewa o transcendentalnych cechach Pana, nie doszedł jeszcze do kresu Jego czynów.'

Madhya 21.13  Znaczenie: Werset ten wypowiedziany do Narady Muniego pochodzi ze Śrimad-Bhagavatam (2.7.41).

Madhya 21.14    "Nie mówiąc już o Anantadevie, nawet Sam Pan Krsna nie może znaleźć końca Swoich transcendentalnych cech. Prawdę mówiąc, On Sam zawsze pragnie je poznać.
Madhya 21.15    "'Mój Panie, jesteś nieograniczony. Nawet dominujące bóstwa wyższych systemów planetarnych, łącznie z Panem Brahmą, nie mogą znaleźć nic, co by mogło Cię ograniczać. Ty Sam też nie możesz znaleźć kresu Swoich cech. Liczne wszechświaty z siedmioma okrywami istnieją na niebie niczym atomy i obracają się z biegiem czasu. Wszyscy eksperci w pojmowaniu Ved poszukują Ciebie przez eliminowanie materialnych elementów. W ten sposób, badając i badając, dochodzą do wniosku, że wszystko jest kompletne w Tobie. Tak więc Ty jesteś ostoją wszystkiego. Taki jest wniosek wszystkich wedyjskich ekspertów.'

Madhya 21.15  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.87.4) potwierdzony jest w Bhagavad-gicie:

 

bahunam janmanam ante    jnanavan mam prapadyate

vasudevah sarvam iti    sa mahatma sudurlabhah

 

"Po wielu narodzinach i śmierciach ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się Mnie, znając Mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim." (Bg. 7.19)

    Szukając po całym wszechświecie Prawdy Absolutnej, wielcy uczeni i znawcy Ved nie mogą osiągnąć ostatecznego celu. W ten sposób dochodzą do Krsny.

    Gdy dyskutuje się o Absolutnej Prawdzie, zawsze są jakieś za i przeciw. Celem takiej debaty jest wyciągnięcie właściwego wniosku. Takie dowodzenie znane jest zazwyczaj jako neti neti ("nie to, nie tamto"). Dopóki nie dojdzie się do właściwego wniosku, proces myślenia "to nie jest Prawdą Absolutną, tamto nie jest Prawdą Absolutną", będzie trwał nadal. Gdy wyciągamy właściwy wniosek, akceptujemy Najwyższą Osobę Boga, Krsnę, jako prawdę ostateczną.

Madhya 21.16    "Niezależnie od wszelkiego dowodzenia, logiki i innych negatywnych czy pozytywnych procesów, kiedy Pan Śri Krsna obecny był jako Najwyższa Osoba Boga we Vrndavanie, nie można było znaleźć kresu Jego mocy przez studiowanie Jego charakterystycznych cech i czynności.
Madhya 21.17    "We Vrndavanie Pan w jednej chwili stworzył wszystkie materialne i duchowe planety. Wszystkie zostały stworzone wraz z ich przewodnimi bóstwami.
Madhya 21.18    "Nigdzie nie słyszymy o takich wspaniałych rzeczach. Samo słuchanie o tych wydarzeniach porusza i oczyszcza świadomość.

Madhya 21.18  Znaczenie: Kiedy Pan Krsna był obecny na Ziemi we Vrndavanie, wówczas Pan Brahma biorąc Go za zwykłego chłopca pasterza, chciał wypróbować Jego moc. Dlatego ukradł Krsnie wszystkie krowy, cielęta oraz chłopców pasterzy i ukrył ich przy pomocy swojej złudnej energii. Gdy Krsna zobaczył, że Brahma ukradł Jego krowy, cielęta i chłopców pasterzy, natychmiast, w obecności Pana Brahmy, stworzył wiele materialnych i duchowych planet. W ciągu chwili zamanifestował ekspansje Swojej duchowej energii: krowy, chłopców pasterzy, cielęta i nieograniczone Vaikunthy. Jak oznajmia Brahma-samhita: ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhih. Krsna nie tylko stworzył wszystkie parafernalia Swojej duchowej energii, lecz stworzył także nieograniczone materialne wszechświaty z nieograniczonymi Brahmami. Wszystkie te rozrywki, które opisane są w Śrimad-Bhagavatam, oczyszczają świadomość. W ten sposób można rzeczywiście zrozumieć Prawdę Absolutną. Duchowe planety w duchowym niebie nazywane są Vaikunthami i każda z nich ma przewodnie Bóstwo (Narayana) o specjalnym imieniu. Podobnie, w materialnym niebie są niezliczone wszechświaty i w każdym panuje określone bóstwo, Brahma. Krsna stworzył wszystkie te planety Vaikuntha i wszechświaty jednocześnie w krótkiej chwili do powrotu Brahmy.

    Słowo avadhuta znaczy "włóczący się, agitujący, poruszający się, zaabsorbowany, pokonany". W niektórych wypisach z Caitanya-caritamrty jest powiedziane, yahara śravane citta-mala haya dhuta. Zamiast słowa avadhuta użyte są słowa haya dhuta, oznaczające, że oczyszczone jest serce, czyli świadomość. Gdy oczyszczona jest świadomość, można zrozumieć, kim i czym jest Krsna. Potwierdza to także Bhagavad-gita (7.28):

 

yesam tv anta-gatam papam    jananam punya-karmanam

te dvandva-moha-nirmukta    bhajante mam drdha-vratah

 

"Osoby, które działały pobożnie w swoich poprzednich żywotach, jak i w życiu obecnym, i które całkowicie wypleniły swoje grzechy, uwolniły się od dualizmów ułudy i z determinacją angażują się w pełnienie służby oddania dla Mojej Osoby."

    Dopóki nie jest się wolnym od reakcji grzesznych działań, nie można zrozumieć Krsny czy pełnić transcendentalnej miłosnej służby dla Niego.

Madhya 21.19    "Według Śukadevy Gosvamiego Krsna miał ze Sobą nieograniczoną liczbę krów i chłopców pasterzy. Nikt nie mógł obliczyć ich rzeczywistej liczby.
Madhya 21.20    "Każdy z chłopców pasterzy pasł cielęta, których liczba sięgała koti, arbudy, śankhy i padmy. Taki jest sposób liczenia.

Madhya 21.20  Znaczenie: Zgodnie z wedyjskimi obliczeniami matematycznymi używa się następującego systemu wyliczania:

jednostki,                                                            [1]

dziesiątki (daśa),                                                [10]

setki (śata),                                                         [100]

tysiące (sahasra),                                               [1000]

dziesiątki tysięcy (ayuta) i                                 [10 000]

setki tysięcy (laksa).                                          [100 000]

Dziesięć razy laksa równa się niyuta.                [106 ]

Dziesięć razy niyuta równa się koti.                   [107 ]

Dziesięć razy koti równa się arbuda.                 [108 ]

Dziesięć razy arbuda równa się vrnda.              [109 ]

Dziesięć razy vrnda równa się kharva.              [1010 ]

Dziesięć razy kharva równa się nikharva.         [1011 ]

Dziesięć razy nikharva równa się śankha.         [1012 ]

Dziesięć razy śankha równa się padma, a         [1013 ]

dziesięć razy padma równa się sagara.             [1014 ]

Dziesięć razy sagara równa się antya, a           [1015 ]

dziesięć razy antya równa się madhya, a          [1016 ]

dziesięć razy madhya równa się parardha.       [1017 ]

Każda liczba jest dziesięciokrotnie większa od poprzedniej. Tak więc wszyscy chłopcy pasterze, którzy byli towarzyszami Krsny, mieli pod swą opieką wiele cieląt

Madhya 21.21    "Wszyscy chłopcy pasterze mieli nieograniczone ilości cieląt. Podobnie, niezliczone były ich laski, flety, kwiaty lotosu, rogi, szaty i ozdoby. Nie można ich ograniczać pisząc o nich.
Madhya 21.22    "Wówczas chłopcy pasterze przyjęli formy czterorękich Narayanów, przewodnich Bóstw planet Vaikuntha. Wszyscy poszczególni Brahmowie z różnych wszechświatów zaczęli ofiarowywać Panom swoje modlitwy.
Madhya 21.23    "Wszystkie te transcendentalne ciała wyemanowały z ciała Krsny i w ciągu sekundy wszyscy ponownie weszli do Jego ciała.
Madhya 21.24    "Kiedy Pan Brahma z tego wszechświata ujrzał tę rozrywkę, zdziwił się i zdumiał. Ofiarowawszy modlitwy, podał następujący wniosek.
Madhya 21.25    "Pan Brahma powiedział: 'Jeśli ktoś mówi, że wie wszystko o bogactwie Krsny, niech sobie myśli w ten sposób. Jeśli jednak chodzi o mnie, swoim ciałem i umysłem dochodzę do takiego wniosku.
Madhya 21.26    "'Mój Panie, Twoje bogactwo jest niczym nieograniczony ocean nektaru i nie jest możliwe, bym werbalnie i mentalnie zrealizował choćby jedną jego kroplę.
Madhya 21.27    "'Są ludzie, którzy mówią: "Wiem wszystko o Krsnie." Niech sobie myślą w ten sposób. Lecz jeśli chodzi o mnie, nie chcę zbyt dużo mówić na ten temat. O mój Panie, pozwól, że powiem tyle: jeśli chodzi o Twoje bogactwa, są one poza zasięgiem mojego umysłu, ciała i słów.'

Madhya 21.27  Znaczenie: Jest to cytat ze Śrimad-Bhagavatam (10.14.38). Słowa te wypowiedział Pan Brahma po tym, jak ukradł krowy, cielęta oraz chłopców pasterzy, a Krsna przejawił Swe transcendentalne bogactwo na nowo odtwarzając ukradzione krowy, cielęta i chłopców pasterzy przez Swoje ekspansje visnu-murti. Ujrzawszy to, Brahma ofiarował powyższą modlitwę.

Madhya 21.28    "Niech trwają chwały Pana Krsny! Któż może być świadom ich wszystkich? Jego siedziba, Vrndavana, ma wiele wspaniałych bogactw. Spróbujcie tylko dostrzec je wszystkie.
Madhya 21.29    "Według objawień pism świętych obszar Vrndavany rozciąga się zaledwie na szesnaście krośa [trzydzieści dwie mile]. Niemniej jednak wszystkie planety Vaikuntha i niezliczone wszechświaty leżą w jednym zakątku tego terenu.

Madhya 21.29  Znaczenie: Ziemia Vrajy podzielona jest na różne vany, czyli lasy. Lasów tych jest w sumie dwanaście i szacuje się, że zajmują obszar osiemdziesięciu czterech krośa. Spośród nich szczególny las, zwany Vrndavana, rozciąga się od dzisiejszego miasta Vrndavany do wioski zwanej Nanda-grama. Odległość ta wynosi szesnaście krośa (trzydzieści dwie mile).

Madhya 21.30    "Nikt nie może oszacować bogactwa Krsny. Jest ono nieograniczone. Jednakże na tej samej zasadzie, na jakiej wskazuje się księżyc przez gałęzie drzew, pragnę udzielić małej wskazówki."

Madhya 21.30  Znaczenie: Najpierw pokazuje się dziecku gałęzie drzewa, a potem przez te gałęzie pokazuje się księżyc. To nazywane jest śakha-candra-nyaya. Chodzi o to, że najpierw trzeba podać prostszy przykład. Potem wyjaśnia się trudniejsze podłoże.

Madhya 21.31    Gdy Śri Caitanya Mahaprabhu opisywał transcendentalne bogactwo Krsny, w Jego umyśle zamanifestował się ocean bogactwa, w którym pogrążył się Jego umysł i zmysły. W ten sposób wprawiony został w zakłopotanie.
Madhya 21.32    Śri Caitanya Mahaprabhu osobiście wyrecytował następujący werset ze Śrimad-Bhagavatam i chcąc rozkoszować się jego znaczeniem, Sam zaczął go wyjaśniać.
Madhya 21.33    "'Najwyższa Osoba Boga, Krsna, jest panem wszechświatów i trzech głównych półbogów [Brahmy, Visnu i Śivy]. Nikt nie jest Mu równy ani nikt Go nie przewyższa. Jego duchowa moc, zwana svarajya-laksmi, spełnia wszystkie Jego pragnienia. Przewodnie bóstwa wszystkich planet dotykają lotosowych stóp Pana swymi hełmami, ofiarowując w procesie wielbienia swe należności i prezenty. W ten sposób ofiarowują Panu modlitwy.'

Madhya 21.33  Znaczenie: Cytat ten to 21 werset Drugiego Rozdziału Trzeciego Canto Śrimad-Bhagavatam.

Madhya 21.34    "Krsna jest oryginalną Najwyższą Osobą Boga; tak więc jest On największym ze wszystkich. Nikt nie jest Mu równy ani też nikt Go nie przewyższa.
Madhya 21.35    "'Krsna, znany jako Govinda, jest najwyższym kontrolerem. Ma On wieczne, pełne szczęścia, duchowe ciało. Jest On źródłem wszystkiego. Nie ma On źródła, gdyż Sam jest pierwotną przyczyną wszystkich przyczyn.'

Madhya 21.35  Znaczenie: Jest to pierwszy werset Piątego Rozdziału Brahma-samhity.

Madhya 21.36    "Głównymi przewodnimi bóstwami tego materialnego stworzenia są: Pan Brahma, Pan Śiva i Pan Visnu. Niemniej jednak spełniają oni po prostu polecenia Pana Krsny, który jest panem ich wszystkich.
Madhya 21.37    "Pan Brahma powiedział: 'Spełniając wolę Najwyższej Osoby Boga ja stwarzam, Pan Śiva niszczy, a On Sam, w formie Ksirodakaśayi Visnu, utrzymuje wszystkie sprawy materialnej natury. Tak więc najwyższym kontrolerem trzech cech natury materialnej jest Pan Visnu.'

Madhya 21.37  Znaczenie: Jest to cytat ze Śrimad-Bhagavatam (2.6.32).

Madhya 21.38    "Jest to tylko ogólny opis. Proszę, spróbuj zrozumieć inne znaczenie słowa tryadhiśa. Trzy inkarnacje Visnu zwane purusa są pierwotną przyczyną stworzenia materialnego.
Madhya 21.39    "Maha-Visnu, Padmanabha i Ksirodakaśayi Visnu są Duszami Najwyższymi wszelkiego fizycznego i subtelnego istnienia.

Madhya 21.39  Znaczenie: Pan Maha-Visnu znany jest jako Karanodakaśayi Visnu, Dusza Najwyższa wszystkiego. Garbhodakaśayi Visnu, z którego lotosowego pępka został stworzony Brahma, nazywany jest także Hiranyagarbhą. Jest ogólną Duszą Najwyższą i subtelną Duszą Najwyższą. Ksirodakaśayi Visnu jest formą kosmiczną i fizyczną Duszą Najwyższą.

Madhya 21.40    "Chociaż Maha-Visnu, Padmanabha i Ksirodakaśayi Visnu są miejscami schronienia i kontrolerami całego wszechświata, tym niemniej są zaledwie pełnymi częściami lub częściami pełnych części Krsny. Tak więc On jest oryginalną Osobą Boga.
Madhya 21.41    "'Brahmowie i inni władcy doczesnych światów pojawiają się z porów Maha-Visnu i żyją w czasie Jego jednego oddechu. Wielbię pierwotnego Pana, Govindę, gdyż Maha-Visnu jest częścią Jego pełnej części.'

Madhya 21.41  Znaczenie: Jest to cytat z Brahma-samhity (5.48). Zajrzyj też do Adi-lili (5.71).

Madhya 21.42    "To jest środkowe znaczenie. A teraz posłuchaj, proszę, o poufnym znaczeniu. Pan Krsna ma trzy siedziby, które są dobrze znane z pism świętych.

Madhya 21.42  Znaczenie: Krsna ma trzy siedziby - Swoją siedzibę wewnętrzną (Golokę Vrndavanę), siedzibę środkową (niebo duchowe) i siedzibę zewnętrzną (ten świat materialny).

Madhya 21.43    "Wewnętrzna siedziba nazywana jest Goloka Vrndavaną. To tam żyją bliscy przyjaciele, towarzysze, ojciec i matka Pana Krsny.
Madhya 21.44    "Vrndavana jest skarbnicą łaski Krsny i słodkich bogactw miłości małżeńskiej. To tam energia duchowa, działając jako służka, przedstawia taniec rasa, kwintesencję wszystkich rozrywek.
Madhya 21.45    "Z powodu łaski Najwyższego Pana Vrndavana-dhama jest bardzo spokojna, a z powodu miłości małżeńskiej - szczególnie bogata. Tutaj przejawione są transcendentalne chwały syna Nandy Maharajy. W takiej sytuacji nie budzi się w nas najmniejszy niepokój.
Madhya 21.46    "Poniżej planety Vrndavana jest niebo duchowe, znane jako Visnuloka. W Visnuloce są niezliczone planety Vaikuntha kontrolowane przez Narayana i inne niezliczone ekspansje Krsny.
Madhya 21.47    "Duchowe niebo, które jest pełne wszystkich sześciu bogactw, jest środkową siedzibą Pana Krsny. To tam nieograniczona liczba form Krsny rozkoszuje się Swymi rozrywkami.
Madhya 21.48    "Są tam wszystkie niezliczone planety Vaikuntha, napełnione wszelkimi bogactwami. Planety te są zupełnie jak różne komnaty skarbca. Te nieograniczone planety stanowią siedzibę wszystkich wiecznych towarzyszy Pana, którzy także ozdobieni są sześcioma bogactwami.
Madhya 21.49    "'Poniżej planety zwanej Goloką Vrndavaną znajdują się planety znane jako: Devi-dhama, Maheśa-dhama i Hari-dhama. Mają one różnorodne bogactwa. Zarządza nimi Najwyższa Osoba Boga, Govinda, pierwotny Pan. Składam Mu pełne szacunku pokłony.'

Madhya 21.49  Znaczenie: Jest to cytat z Brahma-samhity (5.43).

Madhya 21.50    "'Pomiędzy światem duchowym a materialnym jest zbiornik wodny znany jako rzeka Viraja. Woda ta powstała z potu ciała Najwyższej Osoby Boga, który słynie jako Vedanga. Tak oto płynie ta rzeka.'

Madhya 21.50  Znaczenie: Ten werset, jak również następny, pochodzą z Padma Purany.

Madhya 21.51    "'Za rzeką Viraja leży natura duchowa, która jest niezniszczalna, wieczna, niewyczerpana i nieograniczona. Jest to najwyższa siedziba, na którą składa się trzy czwarte bogactwa Pana. Słynie ona jako paravyoma, czyli niebo duchowe.'

Madhya 21.51  Znaczenie: W duchowym niebie nie ma niepokoju ani strachu. Istnieje ono wiecznie i składa się z trzech czwartych energii Pana. Świat materialny jest przejawieniem zaledwie jednej czwartej energii Pana. Dlatego nazywany jest on eka-pada-vibhuti.

Madhya 21.52    "Po drugiej stronie rzeki Viraja jest zewnętrzna siedziba, pełna nieograniczonych wszechświatów, z których każdy zawiera nieograniczone atmosfery.
Madhya 21.53    "Siedziba energii zewnętrznej nazywana jest Devi-dhamą, a jej mieszkańcami są uwarunkowane dusze. To tam rezyduje energia materialna, Durga, z wieloma bogatymi służkami.

Madhya 21.53  Znaczenie: Ponieważ uwarunkowana dusza chce cieszyć się energią materialną, otrzymuje pozwolenie na rezydowanie w Devi-dhamie, energii zewnętrznej, gdzie bogini Durga spełnia polecenia Najwyższego Pana jako Jego służka. Materialna energia nazywana jest jagal-laksmi, gdyż chroni zwiedzione uwarunkowane dusze. Dlatego bogini Durga zwana jest matką, a Pan Śiva, jej mąż, zwany jest ojcem. Tak więc Pan Śiva i bogini Durga znani są jako materialny ojciec i materialna matka. Bogini Durga nosi takie imię, ponieważ ten materialny świat jest jak wielki fort, w którym uwarunkowana dusza zostaje umieszczona pod jej opieką. Uwarunkowana dusza próbuje zadowolić boginię Durgę z myślą o materialnych udogodnieniach i matka Durga zapewnia wszelkiego rodzaju materialne udogodnienia. To nęci uwarunkowane dusze i dlatego nie chcą one opuścić energii zewnętrznej. Skutkiem tego bezustannie snują plany spokojnego i szczęśliwego życia tutaj. Taki jest ten materialny świat.

Madhya 21.54    "Krsna jest najwyższym właścicielem wszystkich dham, łącznie z Goloka-dhamą, Vaikuntha-dhamą i Devi-dhamą. Paravyoma i Goloka-dhama są ponad Devi-dhamą, tym materialnym światem.

Madhya 21.54  Znaczenie: Gdy żywa istota zostaje wyzwolona z Devi-dhamy, lecz nie zna bogactwa Hari-dhamy, umieszczana jest w Maheśa-dhamie, która leży pomiędzy dwoma pozostałymi dhamami. Wyzwolona dusza nie ma tam możliwości służenia Najwyższej Osobie Boga. Tak więc chociaż Maheśa-dhama jest dhamą Pana Śivy i leży ponad Devi-dhamą, nie jest ona światem duchowym. Świat duchowy rozpoczyna się od Hari-dhamy, czyli Vaikunthaloki.

Madhya 21.55    "Świat duchowy uważany jest za trzy czwarte energii i bogactwa Najwyższej Osoby Boga, podczas gdy ten materialny świat jest zaledwie jedną czwartą tej energii. Takie jest nasze zrozumienie.

Madhya 21.55  Znaczenie: Hari-dhama (paravyoma) i Goloka Vrndavana znajdują się poza tą materialną manifestacją kosmiczną. Sławi się je jako trzy czwarte energii Pana. Świat materialny, kierowany przez zewnętrzną energię Najwyższego Pana, nazywany jest Devi-dhamą i stanowi manifestację jednej czwartej Jego energii.

Madhya 21.56    "'Ponieważ świat duchowy składa się z trzech czwartych energii Pana, nazywany jest tripad-bhuta. Natomiast świat materialny, będąc manifestacją jednej czwartej energii Pana, nazywany jest eka-pada.'

Madhya 21.56  Znaczenie: Werset ten znajduje się w Laghu-bhagavatamrcie (1.5.286).

Madhya 21.57    "Mówienie o części obejmującej trzy czwarte energii Pana wykracza poza nasze możliwości. A zatem posłuchajmy obszerniejszego wyjaśnienia pozostałej jednej czwartej Jego energii.
Madhya 21.58    "W rzeczywistości bardzo trudno jest określić liczbę wszechświatów. Każdy wszechświat ma swego oddzielnego Pana Brahmę i Pana Śivę, którzy słyną jako stali zarządcy. Dlatego policzenie ich także nie jest możliwe.

Madhya 21.58  Znaczenie: Pan Brahma i Pan Śiva nazywani są cira-loka-pala, stałymi zarządcami. To znaczy, że kierują sprawami wszechświata od początku stworzenia do końca. W następnym stworzeniu być może nie będą obecne te same żywe istoty, ale ponieważ Brahma i Śiva istnieją od początku do końca, zwie się ich cira-loka-pala, stałymi zarządcami. Loka-pala znaczy "bóstwa przewodnie". Jest osiem przewodnich bóstw na głównych planetach niebiańskich. Są nimi:

Indra,

Agni,

Yama,

Varuna,

Nirrti,

Vayu,

Kuvera i

Śiva.

Madhya 21.59    "Pewnego razu, gdy Krsna sprawował rządy w Dvarace, przyszedł Go zobaczyć Pan Brahma. Odźwierny natychmiast powiadomił Pana Krsnę o przybyciu Brahmy.
Madhya 21.60    "Gdy Krsna dowiedział się o tym, zapytał odźwiernego: 'Który Brahma? Jak ma na imię?' Tak więc odźwierny powrócił i spytał Pana Brahmę.

Madhya 21.60  Znaczenie: Z tego wersetu możemy się zorientować, że Brahma to nazwa pozycji, i że osoba ją zajmująca ma także określone imię. W Bhagavad-gicie jest zdanie: imam vivasvate yogam. Vivasvan to imię obecnego przewodniego bóstwa słońca. Zazwyczaj nazywa się je Suryą, bogiem słońca, lecz ma ono także swoje określone imię. Osobę rządzącą państwem nazywa się ogólnie raja-palą, lecz ma ona też własne imię. Ponieważ istnieją setki i tysiące Brahmów o różnych imionach, Krsna chciał wiedzieć, który z nich przyszedł zobaczyć się z Nim.

Madhya 21.61    "Gdy odźwierny zapytał: 'Który Brahma?', Pan Brahma był zdumiony. Powiedział odźwiernemu: 'Proszę, poinformuj Pana Krsnę, że jestem czterogłowym Brahmą, ojcem czterech Kumarów.'
Madhya 21.62    "Wówczas odźwierny opisał Panu Krsnie Pana Brahmę i Pan Krsna pozwolił mu wejść. Odźwierny wprowadził Pana Brahmę. Skoro tylko Brahma ujrzał Pana Krsnę, złożył pokłony u Jego lotosowych stóp.
Madhya 21.63    "Pan Brahma oddał cześć Panu Krsnie, który także uhonorował go stosownymi słowami i zapytał: 'Co cię tu sprowadza?'
Madhya 21.64    "Tak oto zapytany, Pan Brahma odpowiedział: 'Później powiem Ci, dlaczego przyszedłem. Najpierw chciałbym, żebyś rozproszył pewną wątpliwość, która pojawiła się w moim umyśle.
Madhya 21.65    "'Dlaczego zapytałeś, który Brahma przyszedł się z Tobą zobaczyć? W jakim celu zadałeś to pytanie? Czy w tym wszechświecie jest jakiś inny Brahma oprócz mnie?'
Madhya 21.66    "Usłyszawszy to, Śri Krsna uśmiechnął się i zaczął medytować. Natychmiast przybyła nieograniczona ilość Brahmów.
Madhya 21.67    "Brahmowie ci mieli różne ilości głów. Niektórzy mieli dziesięć głów, inni dwadzieścia, jeszcze inni sto, niektórzy tysiąc, niektórzy dziesięć tysięcy, inni sto tysięcy, niektórzy dziesięć milionów, a inni sto milionów. Nikt nie mógł zliczyć twarzy, które mieli.
Madhya 21.68    "Przybyło tam również wielu Panów Śivów z różnymi głowami, których liczba sięgała stu tysięcy i dziesięciu milionów. Pojawiło się też wielu Indrów, którzy na swych ciałach mieli setki tysięcy oczu.

Madhya 21.68  Znaczenie: Mówi się, że Indra, król niebios, jest bardzo pożądliwy. Pewnego razu dyskretnie zaangażował się w związek seksualny z żoną wielkiego mędrca. Gdy mędrzec dowiedział się o tym, rzucił na pożądliwego Indrę klątwę, aby całe jego ciało pokryte było pochwami. Będąc bardzo zawstydzonym, Indra padł do lotosowych stóp wielkiego mędrca i błagał go o wybaczenie. Czując współczucie, mędrzec przemienił pochwy w oczy; dlatego Indra ma na całym ciele setki i tysiące oczu. Tak jak Pan Brahma i Pan Śiva mają wiele twarzy, tak król niebios, Indra, ma wiele oczu.

Madhya 21.69    "Gdy czterogłowy Brahma z tego wszechświata zobaczył wszystkie te bogactwa Krsny, był bardzo oszołomiony i poczuł się niczym królik między wieloma słoniami.
Madhya 21.70    "Wszyscy Brahmowie, którzy przybyli zobaczyć Krsnę, składali wyrazy szacunku u Jego lotosowych stóp, a gdy to robili, ich hełmy dotykały Jego lotosowych stóp.
Madhya 21.71    "Nikt nie może ocenić niepojętej mocy Krsny. Wszyscy obecni tam Brahmowie spoczywali w jednym ciele Krsny.
Madhya 21.72    "Gdy wszystkie hełmy zderzyły się u lotosowych stóp Krsny, rozległ się zgiełkliwy dźwięk. Wydawało się, że hełmy same ofiarowywały modlitwy lotosowym stopom Krsny.
Madhya 21.73    "Wszyscy Brahmowie i Śivowie ze złożonymi dłońmi zaczęli ofiarowywać Panu Krsnie modlitwy, mówiąc: 'O Panie, okazałeś mi wielką łaskę. Mogłem ujrzeć Twoje lotosowe stopy.'
Madhya 21.74    "Następnie wszyscy rzekli: 'To wielkie szczęście dla mnie, o Panie, że mnie wezwałeś, uważając mnie za Swego sługę. Powiedz mi teraz, jakie jest Twoje polecenie, abym mógł nieść je na moich głowach.'
Madhya 21.75    "Pan Krsna odpowiedział: 'Ponieważ chciałem zobaczyć was wszystkich razem, wezwałem was tutaj.
Madhya 21.76    "'Bądźcie wszyscy szczęśliwi. Czy z jakiegoś powodu obawiacie się demonów?' Odpowiedzieli: 'Dzięki Twojej łasce wszędzie odnosimy zwycięstwo.
Madhya 21.77    "'Zstępując na tę planetę zabrałeś wszelkie brzemię, jakie było na Ziemi.'
Madhya 21.78    "To, że wszyscy Brahmowie myśleli: 'Krsna przebywa teraz na obszarze podlegającym mojej kontroli', stanowi dowód bogactwa Dvaraki.
Madhya 21.79    "Tak więc każdy z nich dostrzegał bogactwo Dvaraki. Chociaż byli razem, nikt nie widział nikogo, oprócz siebie.

Madhya 21.79  Znaczenie: Czterogłowy Brahma postrzegał bogactwo Dvaraka-dhamy, w której przebywał Krsna, i chociaż byli tam obecni Brahmowie, którzy mieli od dziesięciu do dziesięciu milionów głów, i było także wielu Panów Śivów, tylko czterogłowy Brahma z tego wszechświata widział ich wszystkich. Za sprawą niepojętej mocy Krsny inni nie widzieli się nawzajem. Chociaż wszyscy Brahmowie i Śivowie zebrali się razem, to pod wpływem energii Krsny nie mogli się spotkać, czy prowadzić ze sobą indywidualnych rozmów.

Madhya 21.80    "Następnie Pan Krsna pożegnał wszystkich zebranych tam Brahmów, a oni, złożywszy pokłony, powrócili do swych domów.
Madhya 21.81    "Zobaczywszy wszystkie te bogactwa, czterogłowy Brahma z tego wszechświata był zdumiony. Ponownie zbliżył się do lotosowych stóp Krsny i złożył Mu pokłony.
Madhya 21.82    "Wówczas Brahma rzekł: 'To, co wcześniej sądziłem o swojej wiedzy, teraz osobiście sprawdziłem.'
Madhya 21.83    "'Są ludzie, którzy mówią: "Wiem o Krsnie wszystko." Niech sobie myślą w ten sposób. Jeśli chodzi o mnie, nie chcę zbyt wiele mówić na ten temat. O mój Panie, pozwól, że powiem tyle. Jeśli chodzi o Twoje bogactwa, są one poza zasięgiem mojego umysłu, ciała i słów.'

Madhya 21.83  Znaczenie: Cytat ten pochodzi ze Śrimad-Bhagavatam (10.14.38). Słowa te wypowiedział Pan Brahma.

Madhya 21.84    "Krsna rzekł: 'Twój określony wszechświat rozciąga się na obszarze czterech bilionów mil; jest on zatem najmniejszy ze wszystkich wszechświatów. To dlatego masz tylko cztery głowy.

Madhya 21.84  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, jeden z największych astrologów swoich czasów, podaje informacje z Siddhanta-śiromani, że ten wszechświat liczy 18 712 069 200 000 000 razy 8 mil. Taki jest obwód tego wszechświata. Według niektórych jest to zaledwie połowa obwodu.

Madhya 21.85    "'Niektóre z wszechświatów mają bilion yojanów, niektóre trylion, inne dziesięć trylionów, a jeszcze inne sto trylionów yojanów. Tak więc ich obszar jest prawie nieograniczony.

Madhya 21.85  Znaczenie: Yojana równa się ośmiu milom.

Madhya 21.86    "'Ilość głów na ciele Brahmy zależy od rozmiarów wszechświata. W ten sposób utrzymuję niezliczone wszechświaty [brahmandy].
Madhya 21.87    "'Nikt nie może zmierzyć długości i szerokości jednej czwartej Mojej energii. Kto więc może zmierzyć trzy czwarte zamanifestowane w świecie duchowym?'
Madhya 21.88    "'Za rzeką Viraja znajduje się natura duchowa, która jest niezniszczalna, wieczna, niewyczerpana i nieograniczona. Jest to najwyższa siedziba składająca się z trzech czwartych bogactw Pana. Zwana jest ona paravyomą, niebem duchowym.'

Madhya 21.88  Znaczenie: Jest to werset z Padma Purany, wyrecytowany tutaj przez Pana Krsnę.

Madhya 21.89    "W ten sposób Pan Krsna pożegnał czterogłowego Brahmę z tego wszechświata. Tak więc możemy zrozumieć, że nikt nie potrafi oszacować rozmiaru energii Krsny.
Madhya 21.90    "Słowo tryadhiśvara wskazujące na to, że Krsna posiada trzy różne loki, czyli natury, ma bardzo głębokie znaczenie.

Madhya 21.90  Znaczenie: Słowo tryadhiśvara znaczy "właściciel trzech światów". Istnieją trzy światy, których najwyższym właścicielem jest Krsna. Wyjaśnia to Bhagavad-gita:

 

bhoktaram yajna-tapasam    sarva-loka-maheśvaram

suhrdam sarva-bhutanam    jnatva mam śantim rcchati

 

"Osoba w pełni świadoma Mnie, znając Mnie jako ostateczny cel wszelkich ofiar i wyrzeczeń, Najwyższego Pana wszystkich planet i półbogów oraz przyjaciela i dobroczyńcę wszystkich żywych istot, osiąga pokój i wolność od wszelkich nieszczęść i cierpień materialnych." (Bg. 5.29)

    Słowo sarva-loka znaczy "wszystkie trzy światy", a słowo maheśvara znaczy "najwyższy właściciel". Krsna jest właścicielem zarówno światów materialnych, jak i duchowych. Świat duchowy dzieli się na dwie części - Golokę Vrndavanę i Vaikunthy. Świat materialny stanowi kombinację niezliczonej ilości wszechświatów.

Madhya 21.91    "Trzema lokami są: Gokula (Goloka), Mathura i Dvaraka. Krsna wiecznie przebywa w tych trzech miejscach.

Madhya 21.91  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati komentuje, że na planecie Goloka są trzy okręgi: Gokula, Mathura i Dvaraka. W Swojej inkarnacji Gaurasundary, Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu, Pan spełnia Swoje rozrywki na trzech obszarach: w Navadvipie, Jagannatha Puri (i południowych Indiach) i Vraja-mandali (na terenie Vrndavana-dhamy).

Madhya 21.92    "Te trzy miejsca pełne są wewnętrznych mocy, a Krsna, Najwyższa Osoba Boga, jest ich wyłącznym właścicielem.
Madhya 21.93-94    "Jak wcześniej wspomniano, gdy wszystkie przewodnie bóstwa wszystkich wszechświatów i planet Vaikuntha składały pokłony, klejnoty na ich hełmach dotykały tronu i lotosowych stóp Pana.
Madhya 21.95    "Gdy klejnoty na hełmach wszystkich przewodnich bóstw zderzają się przed tronem i lotosowymi stopami Pana, rozlega się brzęczący dźwięk, który sprawia wrażenie modlitw ofiarowywanych przez hełmy lotosowym stopom Krsny.
Madhya 21.96    "W ten sposób Krsna jest wiecznie usytuowany w Swej duchowej mocy, a bogactwo tej duchowej mocy nazywane jest sad-aiśvarya, co wskazuje na sześć rodzajów bogactw.
Madhya 21.97    "Ponieważ Krsna posiada duchowe moce, które spełniają wszystkie Jego pragnienia, uznawany jest za Najwyższą Osobę Boga. Taka jest wersja Ved.
Madhya 21.98    "Nieograniczone moce Krsny są zupełnie Jak ocean nektaru. Ponieważ nie można się w nim wykąpać, dotknąłem zaledwie jednej jego kropli."
Madhya 21.99    Gdy Śri Caitanya Mahaprabhu opisał w ten sposób bogactwa i duchowe moce Krsny, obudziła się w Nim miłość do Krsny. Jego umysł pogrążył się w słodyczy miłości małżeńskiej i Pan zacytował następujący werset ze Śrimad-Bhagavatam.
Madhya 21.100    "'By okazać siłę Swej duchowej mocy, Pan Krsna zamanifestował formę w sam raz odpowiednią dla Jego rozrywek w świecie materialnym. Ta forma była wspaniała nawet dla Niego i była najwyższą siedzibą bogactwa szczęścia. Jego kończyny były tak piękne, że zwiększały piękno ozdób, które nosił na różnych częściach Swego ciała.'

Madhya 21.100  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (3.2.12) wypowiedział Uddhava w rozmowie z Vidurą. W ten sposób Uddhava rozpoczyna opisywanie rozrywek Śri Krsny w Jego formie ukazanej przez yogamayę.

Madhya 21.101    "Pan Krsna ma wiele rozrywek, z których najlepszymi są Jego rozrywki w formie ludzkiej istoty. Ta Jego forma jest najwyższą transcendentalną formą. W tej formie jest chłopcem pasterzem. W ręku nosi flet, a Jego młodość jest świeża. Jest także doskonałym tancerzem. Wszystko to pasuje do Jego rozrywek w formie ludzkiej istoty.
Madhya 21.102    "Mój drogi Sanatano, słodka, atrakcyjna forma Krsny jest tak ładna. Tylko spróbuj to zrozumieć. Nawet częściowe zrozumienie piękna Krsny może pogrążyć wszystkie trzy światy w oceanie miłości. Urzeka On wszystkie żywe istoty w trzech światach.
Madhya 21.103    "Transcendentalna forma Krsny pokazana została światu przez Jego wewnętrzną duchową energię, która jest przekształceniem czystej dobroci. Ta podobna klejnotowi forma jest najbardziej poufnym skarbem bhaktów. Forma ta manifestuje się z wiecznych rozrywek Krsny.
Madhya 21.104    "Osobowy aspekt Krsny jest tak nieskończenie wspaniały, że urzeka nawet Krsnę, który pragnie zasmakować Swego własnego towarzystwa. W ten sposób Krsna nabiera wielkiej ochoty do zasmakowania tej wspaniałości. Kompletne piękno, wiedza, bogactwo, siła, sława i wyrzeczenie są sześcioma bogactwami Krsny. Jest On wiecznie usytuowany w Swoich bogactwach.

Madhya 21.104  Znaczenie: Krsna ma wiele rozrywek, z których najwyższymi są Jego rozrywki na Goloce Vrndavanie (gokula-lila). Spełnia też rozrywki na Vaikunthach, w świecie duchowym, jako Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna i Aniruddha. W Swoich rozrywkach w świecie duchowym leży On na Oceanie Przyczyn jako Karanarnavaśayi, purusa-avatara. Jego inkarnacje w postaci ryby, żółwia itd., nazywane są inkarnacjami przyczynowymi. Inkarnuje On w cechach natury jako: Pan Brahma, Pan Śiva i Pan Visnu. Inkarnuje także jako upełnomocnione żywe istoty, takie jak Prthu i Vyasa. Dusza Najwyższa jest Jego zlokalizowaną inkarnacją, a Jego wszechprzenikającym aspektem jest bezosobowy Brahman.

    Gdy bezstronnie rozważamy wszystkie nieograniczone rozrywki Pana, widzimy, że rozrywki, które spełnia na tej planecie jako ludzka istota - w których bawi się jak chłopiec pasterz, z fletem w rękach i wygląda młodzieńczo i świeżo jak tancerz baletowy - są rozrywkami i aspektami, które nigdy nie podlegają materialnym prawom i niedoskonałościom. Cudowne piękno Krsny przedstawiane jest na najwyższej planecie, Gokuli (Goloce Vrndavanie). Niższą od tego jest Jego reprezentacja w niebie duchowym, a jeszcze niższą jest Jego reprezentacja w energii zewnętrznej (Devi-dhamie). Jedynie kropla słodyczy Krsny może zatopić te trzy światy: Golokę Vrndavanę, Hari-dhamę (Vaikunthalokę) i Devi-dhamę (świat materialny). Piękno Krsny wszędzie pogrąża każdego w ekstazie transcendentalnego szczęścia. W rzeczywistości czynności yogamayi są nieobecne w niebie duchowym i na planetach Vaikuntha. Działa ona jedynie na najwyższej planecie, Goloce Vrndavanie, oraz w celu zamanifestowania czynów Krsny, gdy zstępuje On do materialnego wszechświata, aby zadowolić Swych niezliczonych bhaktów w świecie materialnym. Tak więc kopia planety Goloki Vrndavany i jej rozrywek manifestuje się na szczególnym obszarze Ziemi - w Bhaumie Vrndavanie, Vrndavana-dhamie na tej planecie.

Madhya 21.105    "Ozdoby pieszczą to ciało, lecz transcendentalne ciało Krsny jest tak piękne, że upiększa ozdoby, które On nosi. Dlatego mówi się, że ciało Krsny jest ozdobą wśród ozdób. Pomimo Swego cudownego piękna, Krsna ma Swój sposób stania i kiedy jest tak zgięty w trzech miejscach, upiększa tę formę. Ponad tymi wszystkimi pięknymi cechami tańczą i poruszają się skośne oczy Krsny, działając jak strzały, które chcą przebić umysły Śrimati Radharani i gopi. Kiedy strzale uda się trafić w cel, ich umysły zostają poruszone.
Madhya 21.106    "Piękno ciała Krsny jest tak atrakcyjne, że przyciąga nie tylko półbogów i inne żywe istoty w tym materialnym świecie, lecz także osoby ze świata duchowego, łącznie z Narayanami, którzy są ekspansjami Osoby Krsny. Tak więc umysły Narayanów są zauroczone pięknem ciała Krsny. W dodatku cudowne piękno Krsny przyciąga również boginie szczęścia [Lakami], żony Narayanów, które Vedy opisują jako najczystsze i najwierniejsze kobiety.
Madhya 21.107    "Darząc gopi względami Krsna jeździ na powozach ich umysłów i po to, by uzyskać od nich miłosną służbę, urzeka ich umysły niczym Kupidyn. Dlatego nazywany jest także Madana-mohana, Ten, który urzeka Kupidyna. Kupidyn ma pięć strzał, reprezentujących: formę, smak, zapach, dźwięk i dotyk. Krsna jest właścicielem tych pięciu strzał i Swoim przypominającym Kupidyna pięknem podbija umysły gopi, mimo iż są one bardzo dumne ze swego niezwykłego piękna. Stając się nowym Kupidynem, Krsna przyciąga ich umysły i angażuje się w taniec rasa.
Madhya 21.108    "Kiedy Pan Krsna wędruje po lesie Vrndavany razem z przyjaciółmi, którzy są na równej platformie, pasą się tam niezliczone krowy. Jest to inna z błogich przyjemności Pana. Gdy gra na Swoim flecie, wszystkie żywe istoty - łącznie z drzewami, roślinami, zwierzętami i istotami ludzkimi - drżą i przepojone są radością, a z ich oczu bezustannie płyną łzy.
Madhya 21.109    "Krsna nosi naszyjnik z pereł, które wyglądają jak łańcuch białych kaczek wokół Jego szyi. Pawie piórko w Jego włosach przypomina tęczę, a żółte szaty są niczym błyskawica na niebie. Krsna podobny jest nowo powstałej chmurze, a gopi wyglądaj jak nowo wyrosłe zboża na polu. Bezustanne deszcze podobnych nektarom rozrywek spadają na te świeżo wyrosłe zboża i wydaje się, że gopi otrzymują od Krsny promienie życia, zupełnie jak zboża otrzymują od deszczu życie.
Madhya 21.110    "Najwyższa Osoba Boga, Krsna, jest pełen sześciu bogactw, łącznie z czarującym pięknem, które angażuje Go w miłość małżeńską z gopi. Taka słodycz jest kwintesencją Jego cech. Śukadeva Gosvami, syn Vyasadevy, opisał te rozrywki Krsny w całym Śrimad-Bhagavatam. Słuchając tych opisów, bhaktowie szaleją z miłości do Boga."
Madhya 21.111    Tak jak kobiety z Mathury ekstatycznie opisały szczęście gopi z Vrndavany i transcendentalne cechy Krsny, tak Śri Caitanya Mahaprabhu opisał różne smaki Krsny i pogrążył się w ekstatycznej miłości. Chwytając rękę Sanatany Gosvamiego, wyrecytował następujący werset.
Madhya 21.112    "'Jakie wyrzeczenia musiały spełniać gopi? Oczyma bezustannie piją nektar twarzy Pana Krsny, który jest esencją uroku i któremu nic nie dorównuje ani go nie przewyższa. Ten urok jest jedyną siedzibą piękna, sławy i bogactwa. Jest on doskonały sam w sobie, zawsze świeży i unikalny.'

Madhya 21.112  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.44.14) wypowiedziały kobiety z Mathury, gdy zobaczyły Krsnę na arenie zapaśniczej.

Madhya 21.113    "Piękno ciała Śri Krsny jest jak fala na oceanie wiecznej młodości. W tym wielkim oceanie znajduje się wir rozbudzenia ekstatycznej miłości. Wibracja fletu Krsny jest niczym wir powietrzny, a migotliwe umysły gopi są jak źdźbła słomy i suche liście. Gdy upadną w wirze powietrznym, nigdy nie wznoszą się ponownie, lecz wiecznie pozostają u lotosowych stóp Krsny.
Madhya 21.114    "O mój drogi przyjacielu, jakim to surowym wyrzeczeniom oddawały się gopi, aby móc pić oczami Jego transcendentalne piękno i słodycz w całkowitym spełnieniu? Tak oto wychwalają one swoje narodziny, ciała i umysły.
Madhya 21.115    "Słodycz piękna Krsny, którą rozkoszują się gopi, jest niezrównana. Nic nie jest równe takiej ekstatycznej słodyczy, ani nic nie jest od niej większe. Nawet Bóstwa panujące na planetach Vaikuntha, Narayanowie, nie mają takiej słodyczy. Doprawdy, żadna z inkarnacji Krsny, aż do Narayana, nie ma takiego transcendentalnego piękna.
Madhya 21.116    "Nawet najdroższa towarzyszka Narayana, bogini szczęścia, którą czczą wszystkie wierne kobiety, jest oczarowana niezrównaną słodyczą Krsny. Pragnąc cieszyć się Krsną, porzuciła wszystko i podejmując wielki ślub, oddawała się surowym wyrzeczeniom.
Madhya 21.117    "Kwintesencja cielesnego blasku Krsny jest tak doskonała, że nie ma żadnej doskonałości ponad nią. On jest niezmienną kopalnią wszystkich transcendentalnych cech. Inne Jego manifestacje i osobiste ekspansje tylko częściowo ukazują takie cechy. W ten sposób pojmujemy wszystkie Jego ekspansje.
Madhya 21.118    "Zarówno gopi, jak i Krsna są kompletni. Ekstatyczna miłość gopi jest jak zwierciadło, które z każdą chwilą staje się coraz nowsze i odbija cielesny blask oraz słodycz Krsny. W ten sposób wzmaga się współzawodnictwo. Ponieważ nigdy nie poddają się, ich rozrywki stają się coraz nowsze, i obie strony stale się wzmacniają.
Madhya 21.119    "Transcendentalnych smaków powstałych ze stosunków gopi z Krsną nie można smakować przez działanie dla przyjemności, wyrzeczenia yogi, wiedzę spekulatywną, regulującą służbę oddania, mantra-yogę czy medytację. Słodyczy tej można posmakować tylko dzięki spontanicznej miłości wyzwolonych osób, które z wielką ekstatyczną miłością intonują święte imiona.
Madhya 21.120    "Takie ekstatyczne transakcje między Krsną a gopi możliwe są tylko we Vrndavanie, która pełna jest bogactw w transcendentalnej miłości. Forma Krsny jest oryginalnym źródłem wszystkich transcendentalnych cech. Jest ona jak kopalnia klejnotów. Trzeba zrozumieć, że bogactwa należące do wszystkich ekspansji Krsny nadawane są przez Krsnę; zatem Krsna jest oryginalnym źródłem i schronieniem każdego.
Madhya 21.121    "W Krsnie manifestują się: piękno, pokora, miłosierdzie, doskonałość, cierpliwość i znakomita inteligencja. Lecz oprócz tych cech, Krsna ma inne cechy, jak: dobre zachowanie, łagodność i wspaniałomyślność. Spełnia On także czynności dobroczynne dla całego świata. Wszystkie te cechy nie są widoczne w takich ekspansjach jak Narayana.

Madhya 21.121  Znaczenie: Śrila Bhaktivinoda Thakura wspomina, że takie cechy jak: piękno, pokora, miłosierdzie, doskonałość, cierpliwość i znakomita inteligencja są olśniewające i kiedy przejawiane są w osobie Narayana, trzeba wiedzieć, że Narayana został nimi obdarzony przez Krsnę. Dobre zachowanie, łagodność i wspaniałomyślność można znaleźć tylko w Krsnie. Tylko Krsna spełnia czynności dobroczynne dla całego świata.

Madhya 21.122    "Po ujrzeniu Krsny różni ludzie krytykowali mruganie oczu. Zwłaszcza we Vrndavanie wszystkie gopi krytykowały Pana Brahmę z powodu tej wady oczu. ”Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu wyrecytował pewne wersety ze Śrimad-Bhagavatam i żywo je objaśnił, w ten sposób z wielkim szczęściem rozkoszując się smakiem transcendentalnej słodyczy.
Madhya 21.123    "'Wszyscy mężczyźni i kobiety zwykli cieszyć się pięknem promieniejącej twarzy Pana Krsny, jak również przypominających rekiny kolczyków huśtających się w Jego uszach. Jego śliczne rysy, policzki i figlarne uśmiechy łączyły się w bezustanny festiwal dla oczu, a mruganie było przeszkodą w oglądaniu tego piękna. Z tego powodu mężczyźni i kobiety bardzo rozgniewali się na stwórcę [Pana Brahmę].'

Madhya 21.123  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (9.24.65).

Madhya 21.124    "'O Krsno, gdy w ciągu dnia idziesz do lasu i nie widzimy Twojej słodkiej twarzy, okolonej pięknymi, wijącymi się włosami, pół sekundy jest dla nas niczym cały wiek. A stwórcę, który umieścił powieki na oczach, używanych przez nas do oglądania Ciebie, uważamy po prostu za głupca.'

Madhya 21.124  Znaczenie: Werset ten został wypowiedziany przez gopi w Śrimad-Bhagavatam (10.31.15).

Madhya 21.125    "Krsna, Najwyższa Osoba Boga, jest tożsamy z wedyjskim hymnem zwanym kama-gayatri, który składa się z dwudziestu czterech i pół sylaby. Sylaby te porównuje się do księżyców, które powstają w Krsnie. W ten sposób wszystkie trzy światy napełnione są pragnieniem.
Madhya 21.126    "Twarz Krsny jest królem wszystkich księżyców, a ciało Krsny jest tronem. Tak oto król rządzi społeczeństwem księżyców.

Madhya 21.126  Znaczenie: Cała twarz nazywana jest królem księżyców. Jednym księżycem są usta. Lewy policzek jest księżycem i prawy policzek też jest księżycem. Plamki pasty sandałowej na twarzy Krsny także uważane są za różne księżyce, a paznokcie Jego rąk i stóp także są różnymi księżycami. Jego czoło uznaje się za półksiężyc, twarz - za króla księżyców, a ciało za tron. Wszystkie pozostałe candry (księżyce) uważane są za podległe księżyce.

Madhya 21.127    "Krsna ma dwa policzki, które świecą jak iskrzące się klejnoty. Oba uważane są za księżyce w pełni. Jego czoło uważane jest za półksiężyc, a plamki papki sandałowej za księżyce w pełni.
Madhya 21.128    "Paznokcie u Jego rąk to liczne księżyce w pełni, które tańczą na flecie w Jego rękach. Ich pieśnią jest melodia tego fletu. Paznokcie u stóp także są licznymi księżycami tańczącymi na ziemi. Ich pieśnią jest dźwięczenie dzwoneczków u Jego stóp.
Madhya 21.129    "Twarz Krsny jest doświadczającym przyjemności królem. Ta twarz, będąca niczym księżyc w pełni sprawia, że Jego kolczyki w kształcie rekinów i Jego lotosowe oczy tańczą. Jego brwi są jak łuki, a oczy jak strzały. Uszy przymocowane są do cięciwy tego łuku i gdy oczy rozszerzają się do uszu, przebija On serca gopi.
Madhya 21.130    "Tańczące rysy Jego twarzy przewyższają wszystkie inne księżyce w pełni i rozszerzają rynek księżyców w pełni. Chociaż bezcenny, nektar twarzy Krsny rozdawany jest każdemu. Niektórzy kupują księżycowe promienie Jego słodkich uśmiechów, a inni nektar Jego warg. W ten sposób zadowala On wszystkich.
Madhya 21.131    "Krsna ma dwoje czerwonawych szeroko rozwartych oczu. Są one ministrami króla i ujarzmiaj dumę Kupidyna, którego oczy także są piękne. Ta pełna szczęścia twarz Govindy jest domem rozrywek piękna i sprawia dużą przyjemność oczom każdego.
Madhya 21.132    "Jeśli dzięki służbie oddania ktoś otrzyma rezultaty pobożnych działań i widzi twarz Pana Krsny, może smakować Pana swoimi oczami. Wówczas, dzięki ujrzeniu podobnej nektarowi twarzy Krsny, dwukrotnie wzrasta jego chciwość i pragnienie. Ponieważ nie jest w stanie do syta pić tego nektaru, jest bardzo nieszczęśliwy i krytykuje stwórcę, że nie dał więcej niż dwoje oczu.
Madhya 21.133    "Gdy obserwator twarzy Krsny staje się w ten sposób niezadowolony, myśli: 'Dlaczego stwórca nie dał mi tysięcy i milionów oczu? Dlaczego dał mi tylko dwoje? I nawet tym dwojgu oczom przeszkadza mruganie, które nie pozwala mi bezustannie oglądać twarzy Krsny.' W ten sposób zarzuca stwórcy, że z powodu angażowania się w srogie pokuty jest jałowy i bez gustu. 'Stwórca jest jedynie jałowym wytwórcą. Nie wie, jak stwarzać i ustawiać rzeczy na właściwym miejscu.
Madhya 21.134    "'Stwórca mówi: "Niechaj ci, którzy będą widzieć piękną twarz Krsny, mają dwoje oczu." Spójrzcie tylko, jaki brak rozwagi wykazuje ta osoba udająca stwórcę. Jeśli stwórca przyjąłby moją radę, to osobie, która zamierza oglądać twarz Śri Krsny, dałby miliony oczu. Jeżeli stwórca przyjmie tę radę, wtedy powiem, że jest kompetentny w swoim działaniu.'
Madhya 21.135    "Transcendentalną formę Pana Śri Krsny porównuje się do oceanu. Nadzwyczajnym widokiem jest zwłaszcza księżyc ponad tym oceanem, a innym widokiem jest Jego uśmiech, który jest słodszy niż cukierek i przypomina promienie światła księżyca.” Rozmawiając z Sanataną Gosvamim o tych rzeczach Śri Caitanya Mahaprabhu zaczął wspominać jedną rzecz po drugiej. Poruszając w ekstazie Swą ręką, wyrecytował pewien werset.
Madhya 21.136    "'O mój Panie, transcendentalne ciało Krsny jest bardzo słodkie, a Jego twarz jest słodsza od ciała. Lecz jeszcze słodszy jest łagodny uśmiech na twarzy, który jest jak zapach miodu.'

Madhya 21.136  Znaczenie: Jest to werset przytoczony z Krsna-karnamrty autorstwa Bilvamangali Thakury.

Madhya 21.137    "Mój drogi Sanatano, słodycz osobowości Krsny jest jak ocean ambrozji. Choć Mój umysł jest teraz dotknięty spazmami i pragnę wypić cały ten ocean, stosujący represje lekarz nie pozwala Mi wziąć nawet jednej kropli.

Madhya 21.137  Znaczenie: Gdy kapha, pitta i vayu, trzy cielesne elementy, tworzą pewną kombinację, pojawiają się sannipati, spazmy. "Przyczyną tej choroby są osobiste cechy Pana Krsny. Tymi trzema elementami są: piękno ciała Krsny, piękno Jego twarzy i piękno Jego uśmiechu. Porażony tymi trzema pięknami, Mój umysł dostaje spazmów. Pragnie on pić ocean piękna Krsny, ale ponieważ mam konwulsje, Mój lekarz, którym jest Sam Śri Krsna, nie pozwala Mi wypić nawet kropli wody z tego oceanu." Śri Caitanya Mahaprabhu był w ten sposób pogrążony w ekstazie, ponieważ przedstawiał Siebie w nastroju gopi. Gopi chciały pić ocean słodyczy powstający z cielesnych cech Krsny, ale Krsna nie pozwolił im się zbliżyć. Skutkiem tego ich pragnienie spotkania Krsny wzrosło i nie będąc w stanie pić ambrozji cielesnych cech Krsny, pogrążyły się w wielkim nieszczęściu.

Madhya 21.138    "Ciało Krsny jest miastem atrakcyjnych cech i Jest słodsze od słodyczy. Jego twarz, która jest niczym księżyc, jest jeszcze słodsza, a łagodny uśmiech na tej podobnej księżycowi twarzy jest jak promienie księżycowego blasku.

Madhya 21.138  Znaczenie: Uśmiech na twarzy Krsny jest zupełnie jak uśmiech księżyca, który daje gopi coraz większe szczęście.

Madhya 21.139    "Piękno uśmiechu Krsny jest najsłodszą ze wszystkich cech. Jego uśmiech jest jak księżyc w pełni, który rozprzestrzenia swe promienie na całe trzy światy - Golokę Vrndavanę, duchowe niebo Vaikunth i Devi-dhamę, świat materialny. Tak więc jaśniejące piękno Krsny rozprzestrzenia się we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Madhya 21.140    "Jego lekki uśmiech i wonny blask porównuje się do kamfory, która przenika do słodyczy warg. Słodycz ta ulega przekształceniu i wchodzi w przestrzeń jako wibracje wypływające z otworów Jego fletu.
Madhya 21.141    "Dźwięk fletu Krsny rozchodzi się w czterech kierunkach. Chociaż Krsna gra na flecie w tym wszechświecie, jego dźwięk przebija okrywy wszechświata i unosi się do świata duchowego. W ten sposób wibracja dociera do uszu wszystkich mieszkańców. Dochodzi ona zwłaszcza do Goloki Vrndavana-dhamy i przyciąga uszy młodych dziewcząt, siłą prowadząc je tam, gdzie obecny jest Krsna.
Madhya 21.142    "Wibracja fletu Krsny jest bardzo zaczepna i łamie śluby wszystkich wiernych kobiet. Prawdę powiedziawszy, jego wibracja przemocą zabiera je z kolan mężów. Wibracja Jego fletu przyciąga nawet boginię szczęścia z planet Vaikuntha, nie mówiąc już o biednych dziewczętach z Vrndavany.
Madhya 21.143    "Wibracja Jego fletu rozluźnia wiązania ich bielizny nawet w obecności mężów. Tak więc gopi zmuszone są porzucić swoje domowe obowiązki i pojawić się przed Panem Krsną. W ten sposób zniszczona zostaje wszelka etykieta społeczna, wstyd i strach. Wibracja Jego fletu powoduje, że wszystkie kobiety tańczą.
Madhya 21.144    "Wibracja Jego fletu jest jak ptak, który wije gniazdko w uszach gopi i zawsze tam dominuje, nie pozwalając, aby żaden inny dźwięk wszedł do ich uszu. W rzeczywistości gopi nie słyszą nic innego ani nie są w stanie skoncentrować się na niczym innym, ani nawet udzielić właściwej odpowiedzi. Takie efekty wywołuje wibracja fletu Pana Krsny."

Madhya 21.144  Znaczenie: Wibracja fletu Pana Krsny zawsze dominuje w uszach gopi. W naturalny sposób nie słyszą one nic innego. Bezustanne pamiętanie dźwięku, jaki wydaje flet, stale oświeca je i ożywia, i nie pozwala żadnemu innemu dźwiękowi wejść do uszu. Ponieważ ich uwaga skupiona jest na flecie Krsny, nie mogą skierować swych umysłów na żaden inny temat. Tę wibrację fletu Krsny reprezentuje maha-mantra Hare Krsna. Poważny bhakta Pana, który intonuje tę transcendentalną wibrację i słucha jej, tak się do niej przyzwyczaja, że nie może skierować swej uwagi ku żadnemu tematowi nie związanemu z pełnymi szczęścia cechami i parafernaliami Krsny.

Madhya 21.145    Wracając do Swej zewnętrznej świadomości, Śri Caitanya Mahaprabhu rzekł do Sanatany Gosvamiego: "Nie powiedziałem tego, co zamierzałem. Pan Krsna jest dla ciebie bardzo łaskawy, gdyż oszałamiając Mój umysł ujawnił Swoje osobiste bogactwo i słodycz. Dla twego zrozumienia sprawił, że usłyszałeś ode Mnie te wszystkie rzeczy.

Madhya 21.145  Znaczenie: Śri Caitanya Mahaprabhu przyznał, że mówił jak szaleniec, czego nie powinien był robić mając na uwadze zrozumienie tych, którzy pogrążeni są w energii zewnętrznej. Wypowiedzi o ciele Krsny, Jego cechach i flecie zwykłej osobie mogłyby wydawać się podobne wypowiedziom szaleńca. Rzeczywiście było tak, że Krsna chciał ujawnić się Sanatanie Gosvamiemu z powodu Swojej szczególnej łaski, jaką go darzył. Tak czy inaczej, ustami Śri Caitanyi Mahaprabhu, który sprawiał wrażenie szalonego, Krsna wyjaśnił Sanatanie Gosvamiemu Siebie i Swój flet. Śri Caitanya Mahaprabhu przyznał, że chciał powiedzieć Sanatanie Gosvamiemu coś innego, ale jakimś sposobem, w transcendentalnej ekstazie, mówił na inny temat.

Madhya 21.146    "Ponieważ stałem się szaleńcem, zamiast jednej rzeczy mówię inną. Jest to spowodowane tym, że porywają Mnie fale nektariańskiego oceanu transcendentalnej słodyczy Pana Krsny."
Madhya 21.147    Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu zamilkł na chwilę. W końcu, dostosowując Swój umysł, znowu odezwał się do Sanatany Gosvamiego.
Madhya 21.148    Podsumowałem już te nauki Śri Caitanyi Mahaprabhu. Jeśli ktokolwiek będzie miał możność słuchania o słodyczy Krsny z tego rozdziału Śri Caitanya-caritamrty, z pewnością będzie miał prawo zanurzyć się w transcendentalnie szczęśliwym oceanie miłości do Boga.
Madhya 21.149    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich miłosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Dwudziestego Pierwszego Rozdziału Madhya-lili Śri Caitanya-caritamrty, opisującego pełne szczęścia charakterystyczne cechy Krsny.